Help mindat.org|Log In|Register|
Home PageMindat NewsThe Mindat ManualHistory of MindatCopyright StatusManagement TeamContact UsAdvertise on Mindat
Donate to MindatSponsor a PageSponsored PagesTop Available PagesMindat AdvertisersAdvertise on MindatThe Mindat Store
Minerals by PropertiesMinerals by ChemistryRandom MineralSearch by minIDLocalities Near MeSearch GlossaryMore Search Options
Search For:
Mineral Name:
Locality Name:
Keyword(s):
 
The Mindat ManualAdd a New PhotoRate PhotosLocality Edit ReportCoordinate Completion ReportAdd Glossary Item
StatisticsThe ElementsMember ListBooks & MagazinesMineral Shows & EventsThe Mindat DirectoryHow to Link to MindatDevice Settings
Photo SearchPhoto GalleriesNew Photos TodayNew Photos YesterdayMembers' Photo GalleriesPast Photo of the Day Gallery

Criteria voor het verzamelen van esthetische mineralen.

Last Updated: 20th Mar 2013

By Mario Pauwels


Er wordt mij zowel door een aantal verzamelaars als door exposanten op mineralenbeurzen wel al eens gevraagd om bepaalde specimens te evalueren en dan wordt mij ook regelmatig wel al eens de vraag gesteld of het getoonde specimen wel eens een "topspecimen" zou kunnen zijn. Ook in gesprek met zelfs al zeer ervaren verzamelaars of in discussies op mineralogische forums over "hoe een goed mineraalspecimen er uitziet" valt het toch wel op dat smaken, beschrijvingen of formuleringen van specimens opmerkelijk kunnen verschillen en dat zelfs de heel ervaren verzamelaars die al vele jaren mineralen verzamelen niet echt weet hebben, of totaal geen aandacht besteden aan een aantal specifieke criteria waaraan een specimen moet voldoen om zich van de massa te onderscheiden. Zo wordt een specimen van een wat groter formaat door velen al bijna automatisch bestempeld als een zogenaamd "museumstuk", dat terwijl net die grotere stukken zeer dikwijls tekort schieten op gebied van elegantie, esthetiek, conditie en kwaliteit.

Bij de analyse van een specimen mag je uiteraard alleen maar het totaalbeeld van een specimen evalueren, en niet enkel het beste deel ervan. Dus met je specimen voldoen aan één of zelfs aan de meeste onderstaande criteria is dus absoluut niet genoeg, het hele plaatje moet kloppen. Want een mooi glanzend en transparant Aquamarijn specimen met ook nog eens een diep verzadigde kleur kan zeker zijn waarde hebben als slijpmateriaal, maar zal gegarandeerd nooit een topspecimen zijn omwille van het ontbreken van slechts één ander belangrijk criteria zoals bevoorbeeld een in het oog springende beschadiging.

Ik heb een aantal selectiecriteria opgesomd die ikzelf hanteer bij het evalueren en aankopen van specimens voor mijn eigen verzameling. De criteria staan niet noodzakelijk zo gerangschikt om ze blindelings in die volgorde te volgen, maar als je een specimen ter evaluatie krijgt voorgeschoteld zijn dit wel de criteria die min of meer in die volgorde getoetst worden. Uiteraard zijn alle hierna opgesomde criteria vatbaar voor discussie en voor persoonlijke interpretatie, maar als je in alle objectiviteit de diverse criteria toetst alvorens een specimen aan te kopen dan kan dat het niveau van je verzameling alleen maar ten goede komen.

Mijn persoonlijke verzameling is opgebouwd uit voornamelijk esthetische mineralen en edelstenen, dus mijn hieronder besproken criteria zijn opgesteld in functie van hoe ik persoonlijk mijn specimens evalueer. Het spreekt uiteraard voor zich dat mensen die bevoorbeeld micromounts of systematische specimens verzamelen, dat die er natuurlijk totaal andere criteria op na zullen houden...


Esthetiek.
Hoogstwaarschijnlijk de allereerste reden waarom je op een beurs beslist om een bepaald specimen in je hand te nemen; zijn mooie esthetische eigenschappen! Om echter tot een esthetisch mooi uitgebalanceerd specimen te komen moeten zowat alle van de onderstaande belangrijke criteria in meer of mindere mate terug te vinden zijn op het specimen, want het ontbreken van slechts één van de onderstaande eigenschappen zal ongetwijfeld de esthetische waarde en de pure schoonheid van je specimen devalueren of zelfs banaliseren. Het hele plaatje moet kloppen om één esthetisch geheel te hebben. Veel verzamelaars hanteren de esthetische criteria echter nooit in de praktijk, hebben geen weet van criteria, of verwaarlozen de criteria gewoon. Andere verzamelaars daarentegen hanteren ze blindelings en herkennen goede specimens bij manier van spreken van op afstand, iets wat natuurlijk zeer grote consequenties heeft op het niveau van ieder specimen en uiteraard op de mineralenverzameling in zijn totaliteit.


Balans of evenwicht.
De balans is een zeer belangrijke esthetische factor, en om de balans of het evenwicht van een specimen juist in te schatten vergt dat soms wel al enige ervaring voor de verzamelaar. Maar een juist uitgebalanceerd en geproportioneerd specimen zal zeer dikwijls tot ieders verbeelding spreken. Nochtans is het toch niet zo vanzelfsprekend dat het hele plaatje klopt en dat de verhouding van het kristallijne deel van je specimen tot bevoorbeeld de matrix mooi en quasi perfect in proportie zullen zijn. Daar komt nog bij dat ook dan nog het kristallijne deel van je specimen, mooi vrijstaand, recht opgericht en ook nog eens juist gepositioneerd moet zitten op die matrix. Want kristallen die op de verkeerde, op een minder gunstige plaats, of pakweg in een uithoek van je matrix zitten, zullen er uiteindelijk voor zorgen dat de globale balans en evenwicht volledig verstoord is en dat je uiteindelijk maar te doen hebt met een veelvoorkomend en zeer alledaags specimen. Oog hebben voor detail is onontbeerlijk voor het juist beoordelen van de balans van een specimen.


Kleur.
Kleuren spreken altijd tot de verbeelding, dus uiteraard ook in het mineralenrijk. Van de mineralen die in kleur gevonden gevonden zullen die specimens met de beste kleursaturatie de meest begeerde zijn. Zelfs bij de idiochromatische mineralen zal dat ietsje meer kleurverzadiging op je specimen het verschil maken met de rest. In de natuur zijn zwarte en witte mineralen zowat de meest voorkomende en deze kunnen ongetwijfeld prachtig en gegeerd zijn, maar als we specifiek over esthetische mineralen spreken zullen deze toch net iets minder begeerd zijn dan de meer kleurrijke specimens. Als je een specimen van een bepaalde mineraalsoort wil kopen net omwille van zijn specifieke kleur zoals bv Vanadiniet of Mimetiet, ga dan alleen voor een specimen waar naast de uitstekende kristallografische eigenschappen ook de kleursaturatie nog beter is dan op een gemiddeld specimen van het hetzelfde mineraal. Volgens mijn persoonlijke mening zal het belang van kleur als selectiecriteria met de komst van nieuwe generaties verzamelaars in de nabije toekomst nog veel belangrijker worden dan het nu al is.


Kleur contrast bij paragneses.
Kleur is dus wel degelijk een belangrijk criteria, maar stel nu dat je een paragnese hebt van verschillende mineralen in diverse contrasterende kleuren en dat je die op één enkel specimen zou kunnen terugvinden. Dit maakt de kleurenpracht en dus ook het "wow effect" van je specimen alleen nog maar groter. Een mooi gebalanceerd turquoise gekleurd Amazoniet specimen zal dus in associatie met wat Rookkwarts nog zoveel spectaculairder zijn dan zonder die Rookkwarts. Ook een mooi gevormde en uitgekristalliseerde matrix met een contrasterende kleur kan enorm veel impact aan je specimen toevoegen. Van iedere mineraalsoort zijn de matrixspecimens in een goede conditie zonder twijfel de meest zeldzame en ook de meest begeerde specimens. Zeker als dan ook nog eens het kleurencontrast van de verschillende aanwezige mineralen op je specimen wat meezit.Perfecte conditie.
De conditie waarin een specimen zich bevindt is een zeer belangrijke factor bij de beoordeling van de kwaliteit. Want een specimen kan er op het allereerste zicht nog zo mooi uitzien, maar de aanwezigheid van zelfs nog maar de kleinste beschadiging kan ervoor zorgen dat het specimen zeer sterk in aanzien, en dus ook in waarde daalt. Beschadigingen zijn dus absoluut te vermijden, zelfs beschadigingen van de matrix. De zogenaamde contactzones zijn strikt genomen ook een vorm van beschadiging en dus ook best te vermijden. Specimens van veelvoorkomende mineralen zoals oa. Calciet, Fluoriet, Malachiet of Kwarts zouden door de hedendaagse verzamelaar omwille van het zeer ruime aanbod, eigenlijk alleen maar in een onberispelijke kwaliteit mogen aangekocht worden. Ik persoonlijk ervaar beschadigingen als zeer storend, en terwijl een aantal andere esthetische selectiecriteria nog enigszins voor persoonlijke interpretatie vatbaar zijn telt dit niet voor het criteria beschadigingen; een specimen is ofwel in prima conditie of het is beschadigd!


Matrix
Een matrix is veel meer dan alleen maar een stukje steen waarop je eigenlijke mineraal gegroeid is. Een mooi gevormde en liefst dan nog gekristalliseerde matrix zal ongetwijfeld je specimen nog veel meer aanzien geven. Voor alle diverse mineraalsoorten geldt dat de onbeschadigde matrixspecimens ervan zonder twijfel de meest zeldzame, de meest gezochte en dus ook de meest gegeerde specimens zijn. Uiteraard speelt de conditie van je matrix weer een bijzonder grote rol. Je matrix moet in verhouding tot je kristallen goed geproportioneerd zijn, en mag geen storende beschadigingen, breuken of barsten vertonen. Bij veelvoorkomende mineralen zoals oa. Calciet of Fluoriet worden losse kristallen aanzien als eerder banaal en is de aanwezigheid van een minimum aan matrix gewoonweg een "must". Dus van de meest alledaagse of banale losse kristallen tot de meest exclusieve edelsteenvariëteiten, ze worden allemaal nog zoveel spectaculairder eenmaal ze gegroeid en ontgonnen zijn op een goeie, mooi gevormde matrix.Kristalvorm en kristalgrote.
Het formaat van een kristal, de tot de verbeelding sprekende vorm ervan, een strakke of juist zeer uitgesproken terminatie, een uniek gevormde scepter... Deze spreken zeker allemaal tot onze verbeelding, maar ook hier geldt dat alleen maar een groot of mooi geïsoleerd kristal zeker niet alles zegt over de totaliteit van het specimen, want het ontbreken van één van de andere criteria zoals oa. een mooie glans devalueren gegarandeerd de esthetische waarde van je specimen. En wat ben je trouwens met een vuistgroot Azurietkristal waar door beschadiging de eindvlakken van ontbreken? Daarnaast oogt eender welk specimen ook veel beter met één of meerdere individuele, goed ontwikkelde of geïsoleerde grotere kristallen op een matrix, dan pakweg dezelfde matrix die volbezaaid is met kleine en weinig tot de verbeelding sprekende minuscule kristalletjes.
Glans.
Een aanwezige oppervlakteglans op een specimen is iets wat direct opvalt en je specimen zeker een meerwaarde oplevert. Edelstenen zouden niet zo gegeerd zijn zonder hun sterke glans. Van de mineralen die gekend zijn omwille van hun specifieke glans zullen die specimens waar die typische glans ontbreekt dus altijd slechter scoren. Zwarte of grijze mineralen met een dof uiterlijk zijn niet zo attractief als de glanzende specimens van hetzelfde mineraal. Dat geldt uiteraard ook voor alle mineralen met een typische metallische glans zoals oa. Galeniet of Stibniet, ook hier is een sterke glans onontbeerlijk om je specimen die extra uitstraling te kunnen geven. Bij paragneses van verschillende species daarentegen kan het dan juist weer zeer complementair zijn dat de verschillende aanwezige mineralen ook elk een verschillende contrasterende glans hebben.Transparantie.
Bij de door iedereen gerespecteerde edelstenen is transparantie naast de kleur en de glans de belangrijkste optische eigenschap. Dus de specimens die tegelijkertijd aan deze drie criteria kunnen voldoen zijn dus vanzelfsprekend ook de meest begeerde. Ook bij de andere mineraalvariëteiten die niet onder de categorie edelstenen vallen maar die ook wel doorschijnend of transparant kunnen voorkomen is de mate van een eventuele transparantie weer een zeer belangrijke extra eigenschap. Wat zouden de edelsteenvariëteiten zijn zonder hun sterke glans en zonder hun transparantie? Ze zouden zeker niet geselecteerd worden om te worden verwerkt in exclusieve juwelen. Maar wat zouden bevoorbeeld de prachtige cognac kleurige Elmwood Calcieten zijn zonder hun sterke glans en zonder hun mooie transparantie? Inderdaad, eerder alledaags, veelvoorkomend, en dus helemaal niks speciaal!
Formaat.
Formaat is niet belangrijk... of toch? De afmeting van een specimen is altijd ver ondergeschikt aan de kwaliteit van je specimen, dus groter is niet noodzakelijk beter. Uiteraard heeft een groot onbeschadigd specimen meer waarde en veel meer visuele impact dan een identiek evenwaardig specimen dat kleiner zou zijn. Maar de eerder besproken criteria als de balans of evenwicht van een specimen, de esthetiek, vrij zijn van beschadigingen of een uitgesproken kristallisatie spelen altijd een zeer grote rol en zijn veel belangrijker dan enkel maar het formaat van je specimen. Zelfs verzamelaars met vele jaren dienst maken nog steeds de kapitale fout om grotere specimens bijna automatisch en enkel omwille van het grote formaat te catalogeren als zijnde 'topstukken' of 'museumstukken'... Oversizede Indische zeolieten, grote beschadigde woestijnrozen of massieve malachiet stukken vindt je misschien nog wel terug als decoratiestuk in gedateerde musea of in souvenirshops, maar absoluut niet meer in een respectabele hedendaagse mineralenverzameling!

Restauraties.
In een zeer beperkt aantal gevallen zijn restauraties van uitzonderlijke of complexere matrix specimens verantwoord. Ikzelf ben er niet zo'n grote voorstander van en in mijn hele verzameling zijn dan ook maar twee gerestaureerde specimens te vinden, namelijk twee unieke Toermalijn specimens op matrix. Mineralen en edelstenen worden dikwijls in een zeer hard gesteente gevonden en het ontginnen ervan gebeurt dikwijls met explosieven. Sommige specimens blijken na het ontginnen en uitruimen van de pocket waarin ze gevonden werden toch zo uitermate uniek te zijn, dat enkel een restauratie redding kan brengen om een uniek specimen toch te conserveren. In dit geval wordt op een zeer professionele manier bv. een gebroken Toermalijnkristal terug in zijn oorspronkelijke staat hersteld, of terug in de originele positie terug op zijn oorspronkelijke matrix geplaatst. Restauraties hebben dus absoluut niets te maken met de verwerpelijke vervalsingen die uit winstbejag soms op beurzen wel al eens worden aangeboden! Uiteraard mag het restaureren van specimens absoluut niet veralgemeend worden, want op beurzen of op websites van dealers zie je soms wel eens banale en waardeloze specimens die enkel om puur commerciële redenen toch gerestaureerd zijn. Restauratie wordt dus enkel getolereerd voor de echte topspecimens, vergelijk het zo'n beetje met de restauratie van een uniek schilderij van Rubens...
Ik wil nogmaals benadrukken dat om tot een esthetisch mooi en uitgebalanceerd specimen te komen, dat alle bovenstaande criteria in meer of mindere mate terug te vinden moeten zijn op je specimen, want het ontbreken van slechts één van de bovenstaande eigenschappen zal zonder enige twijfel de esthetische waarde van je specimen sterk devalueren!

Met enige ervaring neemt het kritisch hanteren van deze selectiecriteria slechts een drietal seconden per specimen in beslag. Wat zijn drie seconden als je daardoor het niveau van je verzameling gevoelig kan opkrikken en voor de rest van je leven van toch wel begerenswaardige specimens kan genieten?
En ja ik ben akkoord, de heel goede en zeker de echte topspecimens kosten soms zeer veel geld, stijgen na verloop van tijd ook nog sneller in prijs, en liggen absoluut niet voor het oprapen. Bij ontginningen of nieuwe vondsten is statistisch gezien ongeveer één procent van de gevonden specimens van hoge tot zeer hoge kwaliteit, de rest van de gevonden specimens is wat we dan noemen van "commerciële kwaliteit". Daardoor is uiteraard ook het aanbod van zeer goede esthetische specimens op mineralenbeurzen veel minder groot. Nochtans ben ik er stellig van overtuigd dat quasi iedereen een verzameling met esthetisch verantwoorde specimens kan opbouwen, rijkdom is geen absolute vereiste, en om op mineralenbeurzen de esthetisch mooie specimens uit te zoeken heb je niet noodzakelijk veel geld nodig. Het allerbelangrijkste is om een welbepaalde smaak te ontwikkelen voor de fijnere specimens en dan geduldig te werk te gaan. Dus wat je absoluut wel nodig hebt naast veel passie en gedrevenheid is een verfijnde smaak, een degelijke kennis, en toch wel wat geduld!


Smaak : Bij sommige verzamelaars is smaak vanzelfsprekend, anderen kunnen het door motivatie en ervaring aanleren, maar veel verzamelaars leren het werkelijk nooit, dus smaken verschillen wel degelijk. Ontwikkel dus een verfijnde smaak met oog voor elk detail zodat je in een oogopslag het "kaf van het koren" kan onderscheiden. Laat je ook niets wijsmaken door een exposant die je toch zo graag een stuk verkoopt of door een de superlatieve beschrijving van een bepaald specimen op een website. Want de term "topstuk" wordt zeer dikwijls misbruikt. Zelfs door gerespecteerde prominenten die weliswaar soms wel zeer veel algemene kennis hebben van mineralen, maar die niet noodzakelijk weten waar de klepel hangt bij het beoordelen esthetische specimens, waardoor andere verzamelaars enigszins misleid en ter goeder trouw dan weer de verkeerde normen gaan overnemen van hoe een goed specimen er dan uiteindelijk wel moet uitzien. Ikzelf heb sinds mijn jeugd en sinds mijn eerste beursbezoek geprobeerd om steeds intuïtief voor het best mogelijk specimen te gaan. Financieel is dat als jongere niet altijd evident, maar ik kocht als tiener zelden meer dan één specimen per mineralenbeurs en als de beurs wat tegenviel kocht ik die beurs zelfs niets, dat terwijl veel andere verzamelaars ongeacht het aanbod na ieder beursbezoek gegarandeerd met een uitpuilende shoppingtas huiswaarts gingen... Bij mij is het nog altijd zo dat een specimen mij onmiddellijk moet overtuigen, want als je bepaalde criteria gaat delibereren eindig je gegarandeerd met een compromisspecimen met tekortkomingen of een aantal gebreken.

Kennis : In kennis zit uiteraard ook een niet te verwaarlozen stuk ervaring. Kijk dus veel verder dan alleen maar naar het aanbod op jouw lokale mineralenbeurs, want wat je daar zoal op de tafels ziet liggen is zeer dikwijls geen referentie voor een goed specimen. Ook de zogenaamde "speciale thema tentoonstellingen" op onze lokale mineralenbeurzen zijn maar zeer zelden een referentie voor de echt goede specimens. Bezoek eventueel eens een internationale beurs zoals pakweg die van München of Sainte Marie Aux Mines, maar zie jouw eerste internationale beursbezoeken enkel als leerschool en spring er uiterst voorzichtig om met je budget. Want de vraagprijzen kunnen daar enorm variëren voor nagenoeg vergelijkbare specimens! Of dichter bij huis, bezoek eens een wat betere privé verzameling bij een collega verzamelaar. Of ga tijdens jouw vakantie eens langs in een musea dat enigszins up to date is met z'n mineralen en edelsteen collectie. Zeker niet onbelangrijk, durf na je thuiskomst ook je eigen specimens eens grondig te evalueren met wat je elders in de vitrines hebt zien liggen. Ook tijdschriften zoals oa. 'Mineralogical Record' en 'Mineral Up' brengen naast vaak zeer mooie foto's van goede specimens, ook enorm veel algemene mineralogische informatie die voor de hedendaagse verzamelaar die een stapje voorwaarts wil zetten, zeer nuttig kunnen zijn.

Geduld : Een esthetische verzameling bouw je op met kennis en vooral met smaak. De opbouw en de evolutie van je verzameling duurt dan ook vele jaren. Bij een esthetische verzameling telt dus absoluut niet het aantal specimens dat in je collectie ligt, enkel de individuele kwaliteit van ieder specimen afzonderlijk telt! Evalueer dus af en toe je eigen specimens en stel jezelf de vraag of een bepaald specimen dat je pakweg vijftien jaar geleden gekocht hebt, of je datzelfde specimen vandaag de dag ook nog zou kopen. Als dat niet zo is dan is dat specimen in kwestie niet echt meer van meerwaarde voor je verzameling en dan ruil of verkoop je dat specimen beter. Wees ook nooit koortsachtig op zoek naar één bepaald speciës, want je zal net omdat je specifiek naar dat ene bepaalde speciës op zoek bent, een aantal belangrijke selectiecriteria durven verwaarlozen. Bezoek ook nooit een mineralenbeurs met de ingesteldheid dat je persé je volledige budget moet opkopen of dat je pakweg tien of twintig specimens moet vinden omdat je verzameling nu eenmaal moet groeien. Want als je in alle eerlijkheid bovenstaande criteria in acht neemt bij het evalueren van potentiële specimens zal je ondervinden dat je op locale mineralenbeurzen echt niet zoveel specimens tegenkomt die aan die criteria voldoen. Is er niet echt een specimen dat van meerwaarde is voor jou verzameling, koop dan gewoon niets en doe zeker geen compromis of paniek aankopen om toch maar met iets naar huis te gaan. Het geld dat je zo bespaard hebt komt je gegarandeerd tijdens één van de volgende beurzen zeer goed van pas.


Natuurlijk kan je ook van de prachtige hobby die mineralen verzamelen toch zeker is, genieten zonder met al deze scherpe selectiecriteria rekening te moeten houden of zonder een verzameling met quasi perfecte specimens na te streven. Een verzameling reflecteert nu eenmaal de voorkeur en vooral de smaak van ieder individu.
Mensen en dus ook smaken kunnen sterk verschillen. Dat maakt natuurlijk dat verzamelaars onderling ook wel eens grondig kunnen verschillen van visie, van smaak, van budget of van ambitie. Dit artikel is dus eerder bedoeld als een ruggesteuntje voor de verzamelaars die hun verzameling eens vanuit een andere hoek willen bekijken en die eventueel de stap voorwaarts naar een wat selectievere verzameling willen zetten. Of voor verzamelaars die hun verzameling eerder wat willen afslanken en toch wat meer willen focussen op kwaliteit, maar die niet goed weten hoe daaraan te beginnen.


Met vriendelijke groeten,
Mario Pauwels
Article has been viewed at least 181333 times.

Comments

Hoi Mario,

Mooi en instructief artikel. Een goed idee om mijn verzameling vanuit deze hoek(en) eens te bekijken en er de minder goede specimens uit te halen.
Bedankt om je analyse met ons te delen.
The force be with us.
Paul.

Paul De Bondt
20th Apr 2012 9:09am

Een zeer goed en vlotjes leesbaar artikel Mario met zeer mooie illustrerende foto's. Kortom een referentieartikel To The Point !
Maar het zou voor anderen ook wel wat confronterend kunnen zijn want u zet met uw selectiecriteria in dit artikel wel een bijzonder hoge standaard neer.

Groeten,
Peter Van Hout

Peter Van Hout
22nd Apr 2012 1:30pm

Je lovende kritiek en je enthousiasme doen me zeker plezier Peter !
De bedoeling van mijn artikel is dat het voor verzamelaars eerder motiverend werkt dan wat jij noemt "confronterend". Veel verzamelaars weten niet dat de criteria van enorm belang zijn als ze de bedoeling hebben om een esthetische verzameling op te bouwen. Met dit artikel wil ik dus enkel die verzamelaars die esthetisch willen verzamelen, het iets gemakellijker en zeker wat overzichtelijker maken. Want hoe begin je eraan, esthetisch verzamelen zonder dat je weet hebt van enige selectiecriteria? Zie het zoals leren autorijden zonder eerst de wegcode te kennen... En die selectiecriteria heb ik uiteraard niet zelf uitgevonden want ze worden wereldwijd aangewend door ALLE "prominente esthetishe verzamelaars". Ikzelf hanteer elf selectiecriteria, andere verzamelaars hanteren slechts acht of tien selectiecriteria, opgesteld in functie van hoe hoog je de lat legt of wat ieder voor zichzelf belangrijk vind.

Groetjes nog, MarioMario Pauwels
24th Apr 2012 10:29am

Mario, ik heb uiteraard geen enkel probleem met uw hoge selectienormen. Want zoals ik reeds eerder zei zie ik uw artikel echt wel als een referentieartikel To The Point voor die gelukkigen onder ons die op dit verheven niveau kunnen verzamelen.
Met confronterend bedoelde ik dat er wel een aantal mensen in het wereldje die tot op vandaag de dag de zeer matige specimens de hemel hebben ingeprezen zich na het lezen van uw artikel zich wel wat ongemakkellijk zullen voelen. Die mensen moeten willen of niet, de realiteit nu ook maar onder ogen kunnen zien.

Groeten,
Peter Van Hout


Peter Van Hout
24th Apr 2012 10:54pm
It would be great to have this in English or German!

Juergen Merz
4th May 2012 7:56pm

Thank you for your comment Juergen. I will see what I can do to write a English version in the future, but it will take a while before it will be ready to publish it here on Mindat. Because it will be a challenge to me to express my same exact feelings in English like I wrote them in Dutch.

Best regards, Mario

Mario Pauwels
8th May 2012 9:47am
Mario, als ik jouw artikel lees lijkt het allemaal toch zo aanstekelijk, ja bijna vanzelfsprekend om op een serieus niveau mineralen beginnen te verzamelen. Maar de kennis en smaak en tegelijkertijd ook nog de koelbloedigheid hebben om die criteria ook nog eens in de praktijk toe te passen passen is nog andere koek en maar weinigen gegeven vrees ik. Maar het is heel goed dat er nu tenminste eens een geschreven definitie met criteria is van hoe je het moet aanpakken om puur op kwaliteit en op estethiek te verzamelen.
Het gros van de mineralendealers zal dan weer minder tevreden zijn met jouw strikte criteria en met verzamelaars die nu veel beter voorgelicht zijn.
Het is ook opvallend dat de mineralogische clubs geen enkele moeite doen om de verzamelaars te informeren dat er wel degelijk kwaliteitsnormen bestaan. Het zijn trouwens diezelfde clubs die de mineralenbeuzen organiseren en geen enkele inspanning leveren om op hun tentoonstellingen eens de echt goede specimens te laten zien. Zoals onlangs in maart nog op de tentoonstelling van de beurs in Gent, wat daar lag was gewoon zeer slecht en beneden alle niveau. Het is te hopen dat ook de beursorganisatoren jouw criteria eens grondig gelezen hebben en eens naar de foto's gekeken hebben, want "less is more", dat heb jij de lezers hier heel goed duidelijk gemaakt !

Groeten, Paul Vervoort

Paul Vervoort
3rd Jun 2012 1:17pm

Paul, als dit artikel een aantal andere verzamelaars over de streep kan trekken om hun verzameling aan de hand van deze strikte selectiecriteria op te bouwen, dan ben ik al heel tevreden. Want ik zou inderdaad liever hebben dat er bij ons meer verzamelaars zouden zijn die selectiever te werk gaan, en die wat jij noemt, op een "serieus niveau" zouden willen verzamelen. En waarmee je bij gelegenheid met die gelijkgestemden je specimens en je verzameling kan bekijken, evaluren en bespreken, kortom met verzamelaars die dezelfde verzamelvisie delen. Eigenlijk een beetje naar Amerikaans model, waar individuele specimens en collecties zeker niet in één of ander zwart gat verdwijnen om nooit het daglicht meer te zien, maar waar de specimens en collecties ook zeker aan andere verzamelaars mogen getoond worden.

Dat een aantal mineralendealers niet echt gediend zijn met goed geinformeerde kopers daar kan ik inkomen. Heb je al eens gehoord welke superlatieve onzin er soms verteld wordt om een zeer matig specimen aan een ietwat onervaren verzamelaar verkocht te krijgen...
Verder is het ook voor mij een raadsel waarom onze mineralogische clubs totaal geen aandacht besteden aan het bekendmaken van selectiecriteria of kwaliteitnormen. Een meerderheid van die beleidsmensen hebben andere interesses en zijn duidelijk niet geinteresseerd in de zuiver esthetische specimens en daardoor worden ze natuurlijk wat stiefmoederlijk behandeld of zelfs doodgezwegen. Ik stel wel vast dat de Waalse clubs opvallend meer inspanningen leveren op dat gebied. De thema tentoonstellingen tijdens de beurzen van pakweg Luik, Hannut of zelfs Namen, zijn met wisselend succes welliswaar, toch met wat meer aandacht voor de esthetische kant van de specimens georganiseerd, dan de tentoonstellingen op onze Vlaamse mineralenbeurzen.

Groetjes Mario Pauwels


Mario Pauwels
5th Jun 2012 2:20pm

Mario, uw artikel is nogal uitvoerig besproken op een Duitse geologisch/mineralogische site. Volgens mijn ervaring zijn het daar vooral zelfzoekers die daar de site draaiende houden en er berichten posten. http://www.mineralienatlas.de/forum/index.php/topic,29712.0/nowap.html?PHPSESSID=ekbusp3lrhpoulv9257uefc35gqqs0vr , en ze hebben het daar, als zelfzoekers ook nogal moeilijk met je hoge selectienormen heb ik begrepen.

Het lezen van uw artikel heeft althans mijn visie van hoe ik mineralen beoordeel toch al grondig beinvloed moet ik toegeven. Ik heb de voorbije maanden enkele mineralenbeurzen bezocht en de specimens die ik nog tot voor kort als zeer goed had bestempeld en waar ik toen wel een aankoop van had overwogen, bij die specimens herken ik nu toch wel heel makkelijk wel de gebreken.

Groeten, PeterPeter Van Hout
30th Sep 2012 11:34pm

Bedankt voor de tip over dat forum Peter. Ik heb die Duitse discussie daar eens nagelezen en het gaat daar mede door de taalbarrière vermoed ik, al lang niet meer over de verzamelcriteria in mijn artikel, maar eerder over een kruistocht tegen de zuiver esthetische specimens en tegen al wie het aandurft ze te verzamelen... Het grondig reinigen van een specimen zien ze daar letterlijk als een daad van "plastische chirurgie" en een hoogwaardig specimen katalogeren meerdere personen daar als "monotome esthetiek". Nu de vertaling van monotoom volgens mij is saai, zonder variate, zonder afwisseling... dus als volgens hen een zeer esthetisch specimen al zo saai en banaal is, dan vraag ik mij af waarom die mensen dan in hemelsnaam mineralen verzamelen... En daar komen dan nog de typische vooroordelen bij dat velen van hen denken dat je als verzamelaar van de zeer esthetische specimens nog nooit een steengroeve van nabij gezien hebt...

Zoals zeer dikwijls het geval is vrees ik dat weer eens een ongezonde vorm minachting of jalouzie de basis van hun frustraties is. En zeker als ze hun berichten dan nog allemaal onder een pseudoniem kunnen posten. Ik heb alleszins gereageerd op hun forum en wel onder mijn eigen naam.

Groetjes nog, Mario Pauwels


Mario Pauwels
2nd Oct 2012 1:31pm

Met het starten van de voorjaarsbeurzen kreeg ik laatste weken al verschillende keren de vraag hoe je het in de praktijk het beste aanpakt om je verzameling wat af te slanken en daardoor het niveau van je huidige verzameling te verhogen.
Hoe je dat eenvoudig aanpakt staat eigenlijk al enigszins vermeld in het artikel, en is heel gemakkelijk toe te passen. Je stelt je gewoon voor IEDER specimen in je collectie de vraag of je het desbetreffende specimen vandaag de dag nog zou aankopen als het jou op een mineralenbeurs of op een website zou worden aangeboden. De specimens die je nu niet meer zou aankopen en die dus niet meer aan je huidige smaak voldoen, verwijder je één voor één uit je verzameling. Wat nu overblijft is een welliswaar afgeslankte, maar kwalitatief veel betere verzameling. Daar komt nog bij dat al je resterende specimens ook nog beter tot hun recht zullen komen vermits ze in je vitrines ook wat meer ruimte hebben gekregen.

groetjes,
Mario Pauwels


Mario Pauwels
28th Mar 2013 5:00pm

In order to leave comments to this article, you must be registered
Mineral and/or Locality  
Mindat.org is an outreach project of the Hudson Institute of Mineralogy, a 501(c)(3) not-for-profit organization.
Copyright © mindat.org and the Hudson Institute of Mineralogy 1993-2016, except where stated. Mindat.org relies on the contributions of thousands of members and supporters.
Privacy Policy - Terms & Conditions - Contact Us Current server date and time: December 4, 2016 14:19:58
Go to top of page