Mindat Logo

Straková, Betliar (Betler; Betlér), Rožňava Co., Košice Region, Slovakia
This page is currently not sponsored. Click here to sponsor this page.

 


Detailed Mineral List:
Albite
Formula: NaAlSi3O8
Reference: Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590
Allophane
Formula: (Al2O3)(SiO2)1.3-2 · 2.5-3H2O
Reference: Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590
Ankerite
Formula: Ca(Fe2+,Mg)(CO3)2
Reference: Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590
Aragonite
Formula: CaCO3
Reference: Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590
Arsenopyrite
Formula: FeAsS
Reference: Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590; Dill, H.G. (1998): Mineralium Deposita 33, 359-378.
Baryte
Formula: BaSO4
Reference: Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590
Berthierite
Formula: FeSb2S4
Reference: Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590; Dill, H.G. (1998): Mineralium Deposita 33, 359-378.
Bornite
Formula: Cu5FeS4
Reference: Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590
Boulangerite
Formula: Pb5Sb4S11
Reference: Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590
Bournonite
Formula: PbCuSbS3
Reference: Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590; Dill, H.G. (1998): Mineralium Deposita 33, 359-378.
Calcite
Formula: CaCO3
Reference: Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590; Dill, H.G. (1998): Mineralium Deposita 33, 359-378.
Chalcopyrite
Formula: CuFeS2
Reference: Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590; Dill, H.G. (1998): Mineralium Deposita 33, 359-378.
Chalcostibite
Formula: CuSbS2
Reference: Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590; Dill, H.G. (1998): Mineralium Deposita 33, 359-378.
'Chlorite Group'
Reference: Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590
Chrysocolla
Formula: Cu2-xAlx(H2-xSi2O5)(OH)4 · nH2O (x < 1)
Reference: Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590
Cinnabar
Formula: HgS
Reference: Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590
Covellite
Formula: CuS
Reference: Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590; Dill, H.G. (1998): Mineralium Deposita 33, 359-378.
Cuprite
Formula: Cu2O
Reference: Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590
Dolomite
Formula: CaMg(CO3)2
Reference: Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590; Dill, H.G. (1998): Mineralium Deposita 33, 359-378.
Dolomite var: Ferroan Dolomite
Reference: Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590
Epidote
Formula: {Ca2}{Al2Fe3+}(Si2O7)(SiO4)O(OH)
Reference: Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590
'Evansite'
Formula: Al3(PO4)(OH)6 · 6H2O
Reference: Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590
Galena
Formula: PbS
Reference: Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590; Dill, H.G. (1998): Mineralium Deposita 33, 359-378.
Goethite
Formula: α-Fe3+O(OH)
Reference: Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590
Gold
Formula: Au
Reference: Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590; Dill, H.G. (1998): Mineralium Deposita 33, 359-378.
'Halloysite'
Formula: Al2(Si2O5)(OH)4
Reference: Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590
Hematite var: Specularite
Reference: Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590
Jamesonite
Formula: Pb4FeSb6S14
Reference: Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590
Kobellite
Formula: Pb22Cu4(Bi,Sb)30S69
Reference: Klimko, T., Chovan, M., Huraiová M. (2009): Hydrotermálna mineralizácia na antimonitových žilách Spišsko-gemerského rudohoria. Miner. Slov., 41, 2, 115-132.
Lepidocrocite
Formula: γ-Fe3+O(OH)
Reference: Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590
'Limonite'
Formula: FeO(OH) · nH2O
Reference: Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590
Malachite
Formula: Cu2(CO3)(OH)2
Reference: Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590
Marcasite
Formula: FeS2
Reference: Dill, H.G. (1998): Mineralium Deposita 33, 359-378.
Microcline
Formula: KAlSi3O8
Reference: Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590
Muscovite var: Sericite
Reference: Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590
Orthoclase
Formula: KAlSi3O8
Reference: Klimko, T., Chovan, M., Huraiová M. (2009): Hydrotermálna mineralizácia na antimonitových žilách Spišsko-gemerského rudohoria. Miner. Slov., 41, 2, 115-132.
Pseudomalachite
Formula: Cu5(PO4)2(OH)4
Reference: Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590
Pyrite
Formula: FeS2
Reference: Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590; Dill, H.G. (1998): Mineralium Deposita 33, 359-378.
Pyrrhotite
Formula: Fe1-xS (x = 0 to 0.17)
Reference: Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590; Dill, H.G. (1998): Mineralium Deposita 33, 359-378.
Quartz
Formula: SiO2
Reference: Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590; Dill, H.G. (1998): Mineralium Deposita 33, 359-378.
Quartz var: Rock Crystal
Reference: Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590
Rutile
Formula: TiO2
Reference: Klimko, T., Chovan, M., Huraiová M. (2009): Hydrotermálna mineralizácia na antimonitových žilách Spišsko-gemerského rudohoria. Miner. Slov., 41, 2, 115-132.
Schorl
Formula: Na(Fe2+3)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
Reference: Klimko, T., Chovan, M., Huraiová M. (2009): Hydrotermálna mineralizácia na antimonitových žilách Spišsko-gemerského rudohoria. Miner. Slov., 41, 2, 115-132.
Siderite
Formula: FeCO3
Reference: Dill, H.G. (1998): Mineralium Deposita 33, 359-378.
Sphalerite
Formula: ZnS
Reference: Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590; Dill, H.G. (1998): Mineralium Deposita 33, 359-378.
Stibnite
Formula: Sb2S3
Reference: Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590; Dill, H.G. (1998): Mineralium Deposita 33, 359-378.
Tetrahedrite
Formula: Cu6[Cu4(Fe,Zn)2]Sb4S13
Reference: Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590; Dill, H.G. (1998): Mineralium Deposita 33, 359-378.
Tintinaite
Formula: Pb22Cu4(Sb,Bi)30S69
Reference: Klimko, T., Chovan, M., Huraiová M. (2009): Hydrotermálna mineralizácia na antimonitových žilách Spišsko-gemerského rudohoria. Miner. Slov., 41, 2, 115-132.
'Tourmaline'
Formula: A(D3)G6(T6O18)(BO3)3X3Z
Reference: Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590
Tyrolite
Formula: Ca2Cu9(AsO4)4(CO3)(OH)8 · 11H2O
Reference: Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590
'Wad'
Reference: Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590
Xenotime-(Y)
Formula: Y(PO4)
Reference: Klimko, T., Chovan, M., Huraiová M. (2009): Hydrotermálna mineralizácia na antimonitových žilách Spišsko-gemerského rudohoria. Miner. Slov., 41, 2, 115-132.
Zinkenite
Formula: Pb9Sb22S42
Reference: Klimko, T., Chovan, M., Huraiová M. (2009): Hydrotermálna mineralizácia na antimonitových žilách Spišsko-gemerského rudohoria. Miner. Slov., 41, 2, 115-132.
Zircon
Formula: ZrSiO4
Reference: Klimko, T., Chovan, M., Huraiová M. (2009): Hydrotermálna mineralizácia na antimonitových žilách Spišsko-gemerského rudohoria. Miner. Slov., 41, 2, 115-132.
Zoisite
Formula: {Ca2}{Al3}(Si2O7)(SiO4)O(OH)
Reference: Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590


55 entries listed. 45 valid minerals.

References

- Dill, H.G. (1998): Evolution of Sb mineralisation in modern fold belts: a comparison of the Sb mineralisation in the Central Andes (Bolivia) and the Western Carpathians (Slovakia). Mineralium Deposita 33, 359-378.
- Beňka, J. & Caňo, F. (1992): Mineralógia, paragenéza a geochémia antimonitových žíl v oblasti Betliar-Čučma-Volovec. Západ. Karpaty, Sér. Mineral. Petrogr. Geochém. Metalogen., 15, 61-91.
- Klimko, T., Chovan, M., Huraiová M. (2009): Hydrotermálna mineralizácia na antimonitových žilách Spišsko-gemerského rudohoria. Miner. Slov., 41, 2, 115-132.

Mineral and/or Locality  
Search Google  
Copyright © Jolyon Ralph and Ida Chau 1993-2014. Site Map. Locality, mineral & photograph data are the copyright of the individuals who submitted them. Site hosted & developed by Jolyon Ralph. Mindat.org is an online information resource dedicated to providing free mineralogical information to all. Mindat relies on the contributions of thousands of members and supporters. Mindat does not offer minerals for sale. If you would like to add information to improve the quality of our database, then click here to register.
Current server date and time: December 22, 2014 12:02:03 Page generated: April 6, 2014 00:19:59
Mineral and Locality Search
Mineral:
and/or Locality:
Options
Fade toolbar when not in focusFix toolbar to bottom of page
Hide Social Media Links
Slideshow frame delay seconds