Help mindat.org|Log In|Register|
Home PageMindat NewsThe Mindat ManualHistory of MindatCopyright StatusManagement TeamContact UsAdvertise on Mindat
Donate to MindatSponsor a PageSponsored PagesTop Available PagesMindat AdvertisersAdvertise on MindatThe Mindat Store
Minerals by PropertiesMinerals by ChemistryRandom MineralSearch by minIDLocalities Near MeSearch GlossaryMore Search Options
Search For:
Mineral Name:
Locality Name:
Keyword(s):
 
The Mindat ManualAdd a New PhotoRate PhotosLocality Edit ReportAdd Glossary Item
StatisticsMember ListBooks & MagazinesMineral Shows & EventsThe Mindat DirectoryHow to Link to MindatDevice Settings
Photo SearchPhoto GalleriesNew Photos TodayNew Photos YesterdayMembers' Photo GalleriesPast Photo of the Day Gallery

Type Locality Report for Slovakia

Podlipa deposit, Ľubietová (Libetbánya; Libethen), Banská Bystrica Co., Banská Bystrica Region, Slovakia
LibethenitePalache, C., Berman, H., & Frondel, C. (1951), The System of Mineralogy of James Dwight Dana and Edward Salisbury Dana, Yale University 1837-1892, Volume II: 863; Neues Jahrbuch für Mineralogie, Abhandlung (1979): 134, 147; Canadian Mineralogist (1995): 33: 885.
MrázekiteŘídkošil, T., Šrein, V., Fábry, J., Hybler, J., Maximov, B. A. (1992): Mrázekite, Bi2Cu3(OH)2O2(PO4).2H2O, a new mineral species and its crystal structure. Canad. Mineral., 30, 215-224.
Svätodušná (Svätoduška) deposit, Ľubietová (Libetbánya; Libethen), Banská Bystrica Co., Banská Bystrica Region, Slovakia
EuchroitePalache, C., Berman, H., & Frondel, C. (1951), The System of Mineralogy of James Dwight Dana and Edward Salisbury Dana, Yale University 1837-1892, Volume II: 935; Pauliš, P., Ďuďa, R. (2002) Nejzajímavejší mineralogická naletište Slovenska. Kuttna,K.Hora, 136p
Kalinka, Vígľašská Huta - Kalinka, Detva Co., Banská Bystrica Region, Slovakia
Hauerite[Nat.Abh. Wien (1846) 1, 101-110; Nickel & Nichols, 1991 - "Mineral Reference Manual", p84]
Železník (Vashegy), Sirk, Revúca Co., Banská Bystrica Region, Slovakia
EvansitePalache, C., Berman, H., & Frondel, C. (1951), The System of Mineralogy of James Dwight Dana and Edward Salisbury Dana, Yale University 1837-1892, Volume II: 923; Canadian Mineralogist (1995), 33, 59-65
VashegyiteMath. es Term.tud.Ert.(1909) 27, 64-67
Hodruša-Hámre (Hodritsch), Žarnovica Co., Banská Bystrica Region, Slovakia
HodrušiteKoděra M., Kupčík V., Makovicky E. (1970): Hodrushite - a new sulphosalt. Min. Mag., 37, 641-648.
Župkov, Žarnovica Co., Banská Bystrica Region, Slovakia
TetradymiteHaidinger W., 1831: Über da Tellur-Wismuth von Schemnitz. Ann. Phys. Chem., 21, 595–600. Sejkora J., Litochleb J., Černý P., Ozdín D., 2006: Bi-Te minerálna asociácia zo Župkova (Vtáčnik, Slovenská republika). Mineralia Slovaca, 36, 3-4, 303-315.
Krížnica, Pernek, Malacky Co., Bratislava Region, Slovakia
SchafarzikiteSejkora J., Ozdín D., Vitáloš J., Tuček P., Čejka J., Ďuďa R., 2007: Schafarzikite from the type locality Pernek (Malé Karpaty Mountains, Slovak Republic) revisited. European Journal of Mineralogy, 19, 3, 419-427.
Smolník (Schmöllnitz; Szomolnok), Gelnica Co., Košice Region, Slovakia
KornelitePalache, C., Berman, H., & Frondel, C. (1951), The System of Mineralogy of James Dwight Dana and Edward Salisbury Dana, Yale University 1837-1892, Volume II: 531; Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590
RhomboclasePalache, C., Berman, H., & Frondel, C. (1951), The System of Mineralogy of James Dwight Dana and Edward Salisbury Dana, Yale University 1837-1892, Volume II: 437; Mineralogical Magazine (1974): 39: 610.
SzomolnokitePalache, C., Berman, H., & Frondel, C. (1951), The System of Mineralogy of James Dwight Dana and Edward Salisbury Dana, Yale University 1837-1892, Volume II: 480; Periodico di Mineralogia 54 (1985), 32
Zlatá Idka, Košice Co., Košice Region, Slovakia
Oxy-schorlBačík P., Cempírek J., Uher P., Ozdín D., Filip J., Novák M., Škoda R., Breiter K., Klementová M., Ďud’a R. (2011): Oxy-schorl, IMA 2011-011. CNMNC Newsletter No. 10, Mineral. Mag. 75, 5, 2549-2561.; Bačík, P., Cempírek, J., Uher, P., Ozdín D., Filip, J., Novák, M., Škoda, R., Breiter, K., Klementová, M., Ďud’a, R. (2013): Oxy-schorl, Na(Fe2+2Al)Al6+Si6+O18(BO3)3(OH)3O, a new mineral from Zlatá Idka, Slovak Republic and Přibyslavice, Czech Republic. American Mineralogist, 98, 485-492.
Poruba pod Vihorlatom, Michalovce Co., Košice Region, Slovakia
TelluronevskiteŘídkošil T., Skála R., Johan Z., Šrein V., 2001: Telluronevskite, Bi3TeSe2, a new mineral. Eur. J. Miner., 13, 177–185.
VihorlatiteSkála R., Ondruš P., Veselovský F., Táborský Z., Ďuďa R., 2007: Vihorlatite, Bi24Se17Te4, a new mineral of the tetradymite groupfrom Vihorlat Mts, Slovakia. Eur. J. Miner., 19, 2, 255–265.
Dúbrava, Liptovský Mikuláš Co., Žilina Region, Slovakia
ChovaniteTopa, D., Sejkora, J., Makovicky, E., Pršek, J., Ozdín, D., Putz, H., Dittrich, H. & Karup-Møller, S. (2012): Chovanite, Pb15-2xSb14+2xS36Ox (x ~ 0.2), a new sulphosalt species from the Low Tatra Mountains, Western Carpathians, Slovakia. European Journal of Mineralogy, 24, 727-740.
Magura meteorite, Slanica, Námestovo, Námestovo Co., Žilina Region, Slovakia
CoheniteKoděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590k
SchreibersiteW Haidinger Ber.Mitt. Freunde Naturwiss., Wien (1847) 3, 69
Mineral and/or Locality  
Mindat.org is an outreach project of the Hudson Institute of Mineralogy, a 501(c)(3) not-for-profit organization.
Copyright © mindat.org and the Hudson Institute of Mineralogy 1993-2015, except where stated. Mindat.org relies on the contributions of thousands of members and supporters.
Privacy Policy - Terms & Conditions - Contact Us Current server date and time: March 29, 2015 14:52:24