Help mindat.org|Log In|Register|
Home PageMindat NewsThe Mindat ManualHistory of MindatCopyright StatusManagement TeamContact UsAdvertise on Mindat
Donate to MindatSponsor a PageSponsored PagesTop Available PagesMindat AdvertisersAdvertise on MindatThe Mindat Store
Minerals by PropertiesMinerals by ChemistryRandom MineralSearch by minIDLocalities Near MeSearch GlossaryMore Search Options
Search For:
Mineral Name:
Locality Name:
Keyword(s):
 
The Mindat ManualAdd a New PhotoRate PhotosLocality Edit ReportAdd Glossary Item
StatisticsMember ListBooks & MagazinesMineral Shows & EventsThe Mindat DirectoryHow to Link to MindatDevice Settings
Photo SearchPhoto GalleriesNew Photos TodayNew Photos YesterdayMembers' Photo GalleriesPast Photo of the Day Gallery
Loading...

Mario Pauwels' Mindat Home Page

My PageMy PhotosMy GalleriesMy ArticlesMy FavouritesMy Sponsored PagesMy EventsContact Me

Mario Pauwels mineral collection

Registered member since 20th Oct 2006

Mario Pauwels has uploaded:
210 Mineral Photos
33 Locality Photos
4 Other Photos

Mario has published 4 articles on mindat.org  RSS Link to blog for Mario Pauwels
 
I was born in 1964 in Belgium and I live in Flanders, the northern and Dutch speaking part of Belgium. Without any familiar background in mineral collecting but always with the support of my parents, who always accompanied me at young age on collecting trips and to mineral shows I started already to collect minerals when I was a ten year "old" boy. At a later age I was one of the very few field collectors in Belgium who had a written and permanent permission for 18 years in a row to collect at the major limestone quarries in southern Belgium, and that until most of these mines closed about a decade ago.
Many years ago after my first visit to a major mineral show, I decided to reduce my collection in quantity and collect only on quality. At that time I started also to participate at mineral shows as a part time mineral dealer. These days I do only very occasionally a show as a mineral dealer, but as a very passionate collector you can find me each year again at the major North American and European mineral shows, always in search for specimens that makes the trip worth.

My personal collection is focused on aesthetic, undamaged and unrepaired mineral specimens and gem crystals from worldwide locations. The more than eighty five trips that I have made so far to the American Continent makes that specimens from North America, Mexico and Brazil are well represented in my collection.
At this time my collection contains 300 specimens and gem crystals of various size. Quality and aesthetics reign, not the size of a specimen nor the size of a collection. I have no ambition to build a collection of thousands of pieces, because I wish to keep a concise collection of very fine specimens and gem crystals that can be displayed beautifully. I also have no illusions that my criteria would satisfy every other collector, because a collection reflect the preferences and the taste of each individual. I truly believe that everyone can build a very fine collection with modest funds, great wealth is not requisite to the enjoyment of fine mineral collecting. The key is to develop a certain taste for fine specimens, and to search prudently and patiently. I am strongly convinced that collecting fine specimens has nothing to do with elitism, but has everything to do with personal preference and with taste.

Over the decades I have had the privilege of meeting many dealers, collectors, miners and field collectors while visiting miners, mines and mineral shows all over the world. And I have a reservoir of precious memories of those people, those travels, those experiences and the specimens that I bought on those trips. The reward of being allowed to acquire sometimes extraordinary minerals is worth all the effort and certainly all those fine collection pieces do not mean less to me because I did not move the dirt and rocks to collect them myself. It makes no difference to me whether a specimen from my collection is bought or is self collected. Because a unique specimen acquired during a mine visit or on a trip to, lets say Brazil, Mexico or China, can bring the same excitement or even much more emotional experiences than the joy of finding a moderate but self collected specimen. And realistically, with my years of field experience in mind, I know that the only way to build a fine worldwide mineral collection is to purchase the specimens. Because it is virtually impossible to personally collect a comprehensive aesthetic collection, as the marketplace holds the treasures of literally tens of thousands of individuals.

Best regards, Mario Pauwels
Ik ben geboren in 1964 en ik woon in het geografisch middelpunt van Vlaanderen. Reeds op tienjarige leeftijd is bij mij de interesse in mineralen begonnen. Zonder enige familiale mineralogische achtergrond, maar toch mede dankzij mijn ouders die mijn enthousiasme deelden en zelfs stimuleerden door me te vergezellen naar mineralenbeurzen en op excursies. Het was toen als tienjarige fascinerend om te ontdekken dat mineralen niet alleen zo kleurrijk konden zijn, maar dat ze ook in een enorme variëteit aan kristalvormen en paragneses gevonden werden. Reeds als tiener en sinds mijn allereerste beursbezoek heb ik steeds geprobeerd om intuïtief voor het best mogelijk specimen te kiezen en ik doorzocht toen als tiener reeds zeer selectief het beursaanbod. Mijn verzamelvisie is nu nog altijd dezelfde, al zijn mijn selectiecriteria natuurlijk nog aangescherpt en verfijnd door de jaren heen. Ook tijdens excursies kon ik mijn "verzameldrang" zeer goed inperken, als ik kwalitatief geen betere specimens vond dan wat ik reeds had thuis liggen, liet ik die specimens in de steengroeve liggen voor mogelijke andere geinteresseerden. Op nog iets latere leeftijd als twintiger had ik gedurende achttien jaar een permanente toegangsvergunning om onbeperkt te verzamelen in onze belangrijkste Ardense kalksteengroeven, totdat zowat een decennium geleden de belangrijkste steengroeven dicht gingen. Zelf zoeken doe ik nu dus niet meer in onze Belgische steengroeven, al bezoek ik nog wel eens vindplaatsen of mijnen in het buitenland.

Eind jaren tachtig en na mijn allereerste bezoek aan één van de belangrijkste mineralenbeurzen heb ik indertijd beslist om mijn collectie af te slanken en mij enkel nog toe te spitsen op kwaliteit en esthetiek. Die zoektocht naar goede specimens brengt mij nu nog jaarlijks naar de grootste mineralenbeurzen in de Verenigde Staten en in Europa, telkens weer op zoek naar specimens die deze vele trips de moeite waard moeten maken.
Mijn verzameling is quasi uitsluitend gebaseerd op esthetische en onbeschadigde specimens van wereldwijde vindplaatsen. Mijn meer dan tachtig trips naar Noord Amerika, Mexico en naar Brazilië, zorgen ervoor dat mineralen en edelsteen specimens van het Amerikaanse continent toch wel vrij goed vertegenwoordigd zijn in mijn verzameling. Het formaat van een specimen of het aantal specimens waaruit een mineralenverzameling bestaat is voor mij totaal onbelangrijk. Ik heb ook geen enkele ambitie om een verzameling uit te bouwen van pakweg duizenden specimens. Op dit moment bevat mijn verzameling zo'n 300 specimens van verschillend formaat, een overzichtelijk aantal zodat ieder specimen op de juiste manier kan tentoongesteld worden en mooi tot zijn recht komt. Ik maak mij ook geen enkele illusie dat iedereen zich blindelings zal vinden in mijn persoonlijke verzamelvisie, vermits een verzameling nu éénmaal de voorkeur en vooral de smaak weerspiegelt van iedere individu, en smaken verschillen nu éénmaal. Anderzijds ben ik er wel stellig van overtuigd dat quasi iedereen die er tenminste de ambitie voor heeft, een verzameling met esthetisch verantwoorde specimens kan uitbouwen. De echt goede specimens zijn duurder in aankoop en stijgen ook veel sneller in prijs dan de massaal gevonden commerciële specimens, maar rijkdom is zeker geen absolute vereiste om tijdens je speurtocht naar nieuwe aanwinsten een aantal belangrijke kwaliteitsnormen te leren herkennen en ze ook toe te passen in de praktijk. Het allerbelangrijkste is dus het ontwikkelen van een geraffineerde smaak met oog voor elk detail, en dan geduldig en kritisch te werk te gaan bij het aankopen van specimens. Het verzamelen van hoog esthetische mineralen heeft dus absoluut niets te maken met elitarisme, maar alles met persoonlijke voorkeur en met smaak !

Gedurende mijn mineralogische trips had ik het genoegen om naast zeer veel andere verzamelaars, ook veel mijnwerkers, mijneigenaars, handelaars en zelfzoekers te ontmoeten. Die ontmoetingen roepen uiteraard veel bijzondere persoonlijke verhalen en een aantal onvergetelijke ervaringen op. Maar ze leveren daarnaast ook veel achtergrondinformatie op van vindplaatsen die je bezoekt of bij specimens die je te tijdens een bepaalde trip of mijnbezoek verworven hebt. Met mijn eigen jarenlange ervaringen als zelfzoeker in gedachte, maakt het voor mij dan ook geen enkel verschil uit of een specimen uit mijn verzameling gekocht of zelf gevonden is.
Want aan een uniek specimen meegebracht uit Brazilië, Mexico of China hangen dikwijls nog heel veel meer emotionele ervaringen aan vast dan aan matig specimen dat je zelf gevonden hebt. Het is ook een illusie en virtueel onmogelijk om een zeer esthetische verzameling van wereldwijd verspreide vindplaatsen op te bouwen zonder specimens aan te kopen. Je raakt immers in quasi geen enkele noemenswaardige vindplaats of ondergrondse mijn binnen waar waardevolle specimens gevonden worden om zelf naar hoogwaardige esthetische specimens te gaan zoeken, en dan hebben we het nog niet gehad over je slaagkansen, want de echte "beauty's" worden maar zeer sporadisch gevonden.

-----
De selectiecriteria die we hanteren voor het beoordelen en aankopen van wat we noemen "esthetische mineralen" zijn bij verzamelaars niet altijd goed bekend en worden dikwijls verwaarloosd of uit onwetendheid zelfs genegeerd. Nochtans zijn die criteria juist van essentieel belang als je focust op het aanleggen van een "esthetische" verzameling. Voor de verzamelaars die het zou interesseren, via de onderstaande link kan je een Nederlandstalig artikel nalezen met de opsomming en een woordje uitleg van criteria die ikzelf hanteer bij de aankoop van specimens voor mijn verzameling.

Criteria voor het verzamelen van esthetische mineralen: http://www.mindat.org/article.php/1478/Criteria+voor+het+verzamelen+van+esthetische+mineralen.

Groetjes, Mario Pauwels


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

 

Favourite Photos

No photos listed for this search option.
If you have entered a specific search you may be able to change the options on the form to show more photos. If you have not made any changes, this mindat.org member has not uploaded any photos.

Mineral and/or Locality  
Mindat.org is an outreach project of the Hudson Institute of Mineralogy, a 501(c)(3) not-for-profit organization.
Copyright © mindat.org and the Hudson Institute of Mineralogy 1993-2015, except where stated. Mindat.org relies on the contributions of thousands of members and supporters.
Privacy Policy - Terms & Conditions - Contact Us Current server date and time: October 8, 2015 21:11:38