Log InRegister
Home PageAbout MindatThe Mindat ManualHistory of MindatCopyright StatusWho We AreContact UsAdvertise on Mindat
Donate to MindatCorporate SponsorshipSponsor a PageSponsored PagesMindat AdvertisersAdvertise on Mindat
Learning CenterWhat is a mineral?The most common minerals on earthInformation for EducatorsMindat Articles
Minerals by PropertiesMinerals by ChemistryAdvanced Locality SearchRandom MineralRandom LocalitySearch by minIDLocalities Near MeSearch ArticlesSearch GlossaryMore Search Options
Search For:
Mineral Name:
Locality Name:
Keyword(s):
 
The Mindat ManualAdd a New PhotoRate PhotosLocality Edit ReportCoordinate Completion ReportAdd Glossary Item
Mining CompaniesStatisticsThe ElementsUsersBooks & MagazinesMineral MuseumsMineral Shows & EventsThe Mindat DirectoryDevice Settings
Photo SearchPhoto GalleriesNew Photos TodayNew Photos YesterdayMembers' Photo GalleriesPast Photo of the Day Gallery

Dúbrava, Liptovský Mikuláš Co., Žilina Region, Slovakiai
Regional Level Types
Dúbrava- not defined -
Liptovský Mikuláš Co.County
Žilina RegionRegion
SlovakiaCountry

This page is currently not sponsored. Click here to sponsor this page.
Key
Lock Map
Latitude & Longitude (WGS84):
48° 59' 12'' North , 19° 30' 17'' East
Latitude & Longitude (decimal):
Nearest Settlements:
PlacePopulationDistance
Demänovská Dolina203 (2015)6.1km
Svätý Kríž811 (2018)7.3km
Ploštín481 (2017)10.6km
Liptovský Mikuláš33,509 (2018)13.5km
Bešeňová667 (2018)13.6km
Name(s) in local language(s):
Dúbrava, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj, Slovenská republika


Hydrothermal Sb-deposit hosted mostly in Late Paleozoic granitoides within a shear zone. Mined probably since 13th century until 1991. Overall production 26770 t Sb. Dúbrava is famous world-class locality of Pb-Sb sulfosalts (16 mineral species of Pb-Sb±Cu,Ag,Fe sulfosalts). There are probably the largest veins of scainiite and zinkenite in the world and several cm large crystals of chalkostibite. Dúbrava deposit is type locality of chovanite.

Regions containing this locality

Eurasian PlateTectonic Plate
EuropeContinent
CzechoslovakiaCountry (Former)

Select Mineral List Type

Standard Detailed Strunz Dana Chemical Elements

Commodity List

This is a list of exploitable or exploited mineral commodities recorded from this region.


Mineral List

Mineral list contains entries from the region specified including sub-localities

85 valid minerals. 1 (TL) - type locality of valid minerals.

Detailed Mineral List:

Acanthite
Formula: Ag2S
Reference: Pauliš,P.,Ďuďa,R.,2002: Nejzajímavejší mineralogická naletište Slovenska. Kuttna,K.Hora, 136p
Albite
Formula: Na(AlSi3O8)
Reference: JAKUBIAK, E. I. Z., & Eng, C. STRIEBORNÁ VEIN SILVER PROJECT, ROŽŇAVA MINING DISTRICT, SLOVAK REPUBLIC.
Almandine
Formula: Fe2+3Al2(SiO4)3
Reference: Pauliš,P.,Ďuďa,R.,2002: Nejzajímavejší mineralogická naletište Slovenska. Kuttna,K.Hora, 136p
Andorite IV
Formula: Pb18Ag15Sb47S96
Reference: Ozdín D. & Sejkora J. (2009): Andorit IV a Andorit VI z Dúbravy v Nízkych Tatrách (Slovenská republika). Bull. Min.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha), 17/1, 65-68.
Andorite VI
Formula: AgPbSb3S6
Reference: Ozdín D. & Sejkora J. (2009): Andorit IV a Andorit VI z Dúbravy v Nízkych Tatrách (Slovenská republika). Bull. Min.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha), 17/1, 65-68.
Anglesite
Formula: PbSO4
Reference: Pauliš,P.,Ďuďa,R.,2002: Nejzajímavejší mineralogická naletište Slovenska. Kuttna,K.Hora, 136p
Ankerite
Formula: Ca(Fe2+,Mg)(CO3)2
Reference: Pauliš,P.,Ďuďa,R.,2002: Nejzajímavejší mineralogická naletište Slovenska. Kuttna,K.Hora, 136p
Annabergite
Formula: Ni3(AsO4)2 · 8H2O
Reference: Martin Števko, unpublished-PXRD and EMPA-WDS confirmed
Antimony
Formula: Sb
Reference: Pauliš,P.,Ďuďa,R.,2002: Nejzajímavejší mineralogická naletište Slovenska. Kuttna,K.Hora, 136p
Aragonite
Formula: CaCO3
Reference: Pauliš,P.,Ďuďa,R.,2002: Nejzajímavejší mineralogická naletište Slovenska. Kuttna,K.Hora, 136p
Arsenopyrite
Formula: FeAsS
Reference: Pauliš,P.,Ďuďa,R.,2002: Nejzajímavejší mineralogická naletište Slovenska. Kuttna,K.Hora, 136p; Dill, H.G. (1998): Mineralium Deposita 33, 359-378.
Azurite
Formula: Cu3(CO3)2(OH)2
Reference: Pauliš,P.,Ďuďa,R.,2002: Nejzajímavejší mineralogická naletište Slovenska. Kuttna,K.Hora, 136p
Baryte
Formula: BaSO4
Reference: Pauliš,P.,Ďuďa,R.,2002: Nejzajímavejší mineralogická naletište Slovenska. Kuttna,K.Hora, 136p; Dill, H.G. (1998): Mineralium Deposita 33, 359-378.
Berthierite
Formula: FeSb2S4
Reference: Mikuš, T., Kondela, J., Jacko, S., & Milovská, S. (2018). Garavellite and associated sulphosalts from the Strieborná vein in the Rožňava ore field (Western Carpathians). Geologica Carpathica, 69(3), 221-236.
Beryl
Formula: Be3Al2(Si6O18)
Reference: Uher P., 2000: Stibiotantalit v pegmatite Sb ložiska Dúbrava - produkt hydrotermálnej alterácie kolumbitu-tantalitu. Min.Slovaca, Bratislava, 32, 109-114
'Bindheimite'
Formula: Pb2Sb2O6O
Reference: Pauliš,P.,Ďuďa,R.,2002: Nejzajímavejší mineralogická naletište Slovenska. Kuttna,K.Hora, 136p
Bismuth
Formula: Bi
Reference: Ozdín, D., Chovan, M., Bálintová, T. (2009): Chemické zloženie Bi-Te-S minerálov z ložiska Dúbrava v Nízkych Tatrách [Chemical composition of Bi-Te-S minerals from the Dúbrava deposit in the Nízke Tatry Mts.]. Miner. Slov., 41, 493-502. [http://www.geology.sk/doc/min_slov/ms_2009_4/09_Ozdin_et_al_Dubrava_4_09_web.pdf]
Bismuthinite
Formula: Bi2S3
Reference: Chovan M., Michálek J., 1988: Bismutín a tetradymit na Sb ložisku Dúbrava. Mineralia Slovaca, Bratislava, 20, 2, 161-168. (in Slovak) Chovan, M., Majzlan, J., Ragan, M., Siman, P., Krištín, J. (1998): Pb-Sb and Pb-Sb-Bi sulfosalts and associated sulphides from Dúbrava antimony deposit, Nízké Tatry Mts. Acta Geologica Universitatis Comenianae, 53, 37-49.
'Bismuthinite-Stibnite Series'
Description: Horobetsuite is not mineral approved by CNMNC IMA!
Reference: Ralbovsky, E., Kristin, J. (1975): Occurrence of horobetsuite at the Dubrava deposit. Geologicky Zbornik - Geologica Carpathica 26(1), 141-148. ; Chovan, M., Majzlan, J., Ragan, M., Siman, P., Krištín, J. (1998): Pb-Sb and Pb-Sb-Bi sulfosalts and associated sulphides from Dúbrava antimony deposit, Nízké Tatry Mts. Acta Geologica Universitatis Comenianae, 53, 37-49.
'Bismuthinite-Stibnite Series var: Horobetsuite'
Formula: (Bi,Sb)2S3 to (Sb,Bi)2S3
Description: Horobetsuite is not mineral approved by CNMNC IMA!
Reference: Chovan, M., Majzlan, J., Ragan, M., Siman, P., Krištín, J. (1998): Pb-Sb and Pb-Sb-Bi sulfosalts and associated sulphides from Dúbrava antimony deposit, Nízké Tatry Mts. Acta Geologica Universitatis Comenianae, 53, 37-49.
Bornite
Formula: Cu5FeS4
Reference: JAKUBIAK, E. I. Z., & Eng, C. STRIEBORNÁ VEIN SILVER PROJECT, ROŽŇAVA MINING DISTRICT, SLOVAK REPUBLIC.; Mikuš, T., Kondela, J., Jacko, S., & Milovská, S. (2018). Garavellite and associated sulphosalts from the Strieborná vein in the Rožňava ore field (Western Carpathians). Geologica Carpathica, 69(3), 221-236.
Boulangerite
Formula: Pb5Sb4S11
Reference: Chovan, M., Majzlan, J., Ragan, M., Siman, P., Krištín, J. (1998): Pb-Sb and Pb-Sb-Bi sulfosalts and associated sulphides from Dúbrava antimony deposit, Nízké Tatry Mts. Acta Geologica Universitatis Comenianae, 53, 37-49.
Bournonite
Formula: PbCuSbS3
Reference: Chovan, M., Majzlan, J., Ragan, M., Siman, P., Krištín, J. (1998): Pb-Sb and Pb-Sb-Bi sulfosalts and associated sulphides from Dúbrava antimony deposit, Nízké Tatry Mts. Acta Geologica Universitatis Comenianae, 53, 37-49.
Calcite
Formula: CaCO3
Reference: Pauliš,P.,Ďuďa,R.,2002: Nejzajímavejší mineralogická naletište Slovenska. Kuttna,K.Hora, 136p
Cerussite
Formula: PbCO3
Reference: Pauliš,P.,Ďuďa,R.,2002: Nejzajímavejší mineralogická naletište Slovenska. Kuttna,K.Hora, 136p
Cervantite
Formula: Sb3+Sb5+O4
Reference: Pauliš,P.,Ďuďa,R.,2002: Nejzajímavejší mineralogická naletište Slovenska. Kuttna,K.Hora, 136p
Chalcopyrite
Formula: CuFeS2
Reference: Pauliš,P.,Ďuďa,R.,2002: Nejzajímavejší mineralogická naletište Slovenska. Kuttna,K.Hora, 136p; Dill, H.G. (1998): Mineralium Deposita 33, 359-378.
Chalcostibite
Formula: CuSbS2
Reference: Hak, J. & Johan, Z. (1959): An occurrence of chalcostibite in Nízke Tatry Mts. Věstník Ústředního Ústavu Geologického, 34, 6, 455-457. (in Czech); Ralbovsky, E., Kristin, J. (1975): Occurrence of horobetsuite at the Dubrava deposit. Geologicky Zbornik - Geologica Carpathica 26(1), 141-148.; Chovan, M., Majzlan, J., Ragan, M., Siman, P., Krištín, J. (1998): Pb-Sb and Pb-Sb-Bi sulfosalts and associated sulphides from Dúbrava antimony deposit, Nízké Tatry Mts. Acta Geologica Universitatis Comenianae, 53, 37-49.
'Chlorite Group'
Reference: Pauliš,P.,Ďuďa,R.,2002: Nejzajímavejší mineralogická naletište Slovenska. Kuttna,K.Hora, 136p
Chovanite (TL)
Formula: Pb15-2xSb14+2xS36Ox (x ~ 0.2)
Type Locality:
Reference: Topa, D., Sejkora, J., Makovicky, E., Pršek, J., Ozdín, D., Putz, H., Dittrich, H. & Karup-Møller, S. (2012): Chovanite, Pb15-2xSb14+2xS36Ox (x ~ 0.2), a new sulphosalt species from the Low Tatra Mountains, Western Carpathians, Slovakia. European Journal of Mineralogy, 24, 727-740.
Cinnabar
Formula: HgS
Reference: Mikuš, T., Kondela, J., Jacko, S., & Milovská, S. (2018). Garavellite and associated sulphosalts from the Strieborná vein in the Rožňava ore field (Western Carpathians). Geologica Carpathica, 69(3), 221-236.
Columbite-(Fe)
Formula: Fe2+Nb2O6
Reference: Uher P., 2000: Stibiotantalit v pegmatite Sb ložiska Dúbrava - produkt hydrotermálnej alterácie kolumbitu-tantalitu. Min.Slovaca, Bratislava, 32, 109-114
Columbite-(Mn)
Formula: Mn2+Nb2O6
Reference: Uher P., 2000: Stibiotantalit v pegmatite Sb ložiska Dúbrava - produkt hydrotermálnej alterácie kolumbitu-tantalitu. Min.Slovaca, Bratislava, 32, 109-114
Covellite
Formula: CuS
Reference: JAKUBIAK, E. I. Z., & Eng, C. STRIEBORNÁ VEIN SILVER PROJECT, ROŽŇAVA MINING DISTRICT, SLOVAK REPUBLIC.; Mikuš, T., Kondela, J., Jacko, S., & Milovská, S. (2018). Garavellite and associated sulphosalts from the Strieborná vein in the Rožňava ore field (Western Carpathians). Geologica Carpathica, 69(3), 221-236.
Dadsonite
Formula: Pb23Sb25S60Cl
Colour: gray
Fluorescence: none
Description: Dadsonite were identified by EPMA and XRD (Ozdín et al., in prep.)
Reference: Sejkora J. & Kouřimský J., 2005: Atlas minerálů České a Slovenské republiky. Academia, Praha, 375 p.
Devilline
Formula: CaCu4(SO4)2(OH)6 · 3H2O
Reference: Martin Števko, unpublished-PXRD and EMPA-WDS confirmed
Dolomite
Formula: CaMg(CO3)2
Reference: Pauliš,P.,Ďuďa,R.,2002: Nejzajímavejší mineralogická naletište Slovenska. Kuttna,K.Hora, 136p
Fülöppite
Formula: Pb3Sb8S15
Reference: Pauliš,P.,Ďuďa,R.,2002: Nejzajímavejší mineralogická naletište Slovenska. Kuttna,K.Hora, 136p
Galena
Formula: PbS
Reference: Pauliš,P.,Ďuďa,R.,2002: Nejzajímavejší mineralogická naletište Slovenska. Kuttna,K.Hora, 136p
Garavellite
Formula: FeSbBiS4
Reference: Mikuš, T., Kondela, J., Jacko, S., & Milovská, S. (2018). Garavellite and associated sulphosalts from the Strieborná vein in the Rožňava ore field (Western Carpathians). Geologica Carpathica, 69(3), 221-236.
Gersdorffite
Formula: NiAsS
Reference: JAKUBIAK, E. I. Z., & Eng, C. STRIEBORNÁ VEIN SILVER PROJECT, ROŽŇAVA MINING DISTRICT, SLOVAK REPUBLIC.
Goethite
Formula: α-Fe3+O(OH)
Reference: Pauliš,P.,Ďuďa,R.,2002: Nejzajímavejší mineralogická naletište Slovenska. Kuttna,K.Hora, 136p
Gold
Formula: Au
Reference: Pauliš,P.,Ďuďa,R.,2002: Nejzajímavejší mineralogická naletište Slovenska. Kuttna,K.Hora, 136p
Gypsum
Formula: CaSO4 · 2H2O
Reference: Pauliš,P.,Ďuďa,R.,2002: Nejzajímavejší mineralogická naletište Slovenska. Kuttna,K.Hora, 136p
Hematite
Formula: Fe2O3
Reference: Pauliš,P.,Ďuďa,R.,2002: Nejzajímavejší mineralogická naletište Slovenska. Kuttna,K.Hora, 136p
Heteromorphite
Formula: Pb7Sb8S19
Reference: Chovan, M., Majzlan, J., Ragan, M., Siman, P., Krištín, J. (1998): Pb-Sb and Pb-Sb-Bi sulfosalts and associated sulphides from Dúbrava antimony deposit, Nízké Tatry Mts. Acta Geologica Universitatis Comenianae, 53, 37-49.
Ixiolite
Formula: (Ta,Nb,Sn,Fe,Mn)4O8
Reference: Uher P., 2000: Stibiotantalit v pegmatite Sb ložiska Dúbrava - produkt hydrotermálnej alterácie kolumbitu-tantalitu. Min.Slovaca, Bratislava, 32, 109-114
Jamesonite
Formula: Pb4FeSb6S14
Reference: Pauliš,P.,Ďuďa,R.,2002: Nejzajímavejší mineralogická naletište Slovenska. Kuttna,K.Hora, 136p
Joséite-A
Formula: Bi4TeS2
Reference: Ozdín, D., Chovan, M., Bálintová, T. (2009): Chemické zloženie Bi-Te-S minerálov z ložiska Dúbrava v Nízkych Tatrách [Chemical composition of Bi-Te-S minerals from the Dúbrava deposit in the Nízke Tatry Mts.]. Miner. Slov., 41, 493-502. [http://www.geology.sk/doc/min_slov/ms_2009_4/09_Ozdin_et_al_Dubrava_4_09_web.pdf]
Kaolinite
Formula: Al2(Si2O5)(OH)4
Reference: Pauliš,P.,Ďuďa,R.,2002: Nejzajímavejší mineralogická naletište Slovenska. Kuttna,K.Hora, 136p
Kermesite
Formula: Sb2S2O
Reference: Pauliš,P.,Ďuďa,R.,2002: Nejzajímavejší mineralogická naletište Slovenska. Kuttna,K.Hora, 136p
Kobellite
Formula: Pb22Cu4(Bi,Sb)30S69
Reference: Mikuš, T., Kondela, J., Jacko, S., & Milovská, S. (2018). Garavellite and associated sulphosalts from the Strieborná vein in the Rožňava ore field (Western Carpathians). Geologica Carpathica, 69(3), 221-236.
Krupkaite
Formula: PbCuBi3S6
Reference: Chovan M., Michálek J., 1988: Bismutín a tetradymit na Sb ložisku Dúbrava. Min.Slovaca, Bratislava, 20, 2, 161-168
Launayite ?
Formula: CuPb10(Sb,As)12S20
Description: May actually be chovanite.
Reference: Adamus B. et all.,1993: Launayit, nový minerál na ložisku Sb rúd Dúbrava v Nízkych Tatrách. Min.Slovaca,Bratislava, 25, 1, 73-74; Topa, D., Sejkora, J., Makovicky, E., Pršek, J., Ozdín, D., Putz, H., ... & Karup-Møller, S. (2012). Chovanite, Pb15− 2 x Sb14+ 2 x S36O x (x~ 0.2), a new sulphosalt species from the Low Tatra Mountains, Western Carpathians, Slovakia. European Journal of Mineralogy, 24(4), 727-740.
'Limonite'
Formula: (Fe,O,OH,H2O)
Reference: Pauliš,P.,Ďuďa,R.,2002: Nejzajímavejší mineralogická naletište Slovenska. Kuttna,K.Hora, 136p
Magnetite
Formula: Fe2+Fe3+2O4
Reference: Pauliš,P.,Ďuďa,R.,2002: Nejzajímavejší mineralogická naletište Slovenska. Kuttna,K.Hora, 136p
Malachite
Formula: Cu2(CO3)(OH)2
Reference: Pauliš,P.,Ďuďa,R.,2002: Nejzajímavejší mineralogická naletište Slovenska. Kuttna,K.Hora, 136p
Marcasite
Formula: FeS2
Reference: Pauliš,P.,Ďuďa,R.,2002: Nejzajímavejší mineralogická naletište Slovenska. Kuttna,K.Hora, 136p
Massicot
Formula: PbO
Reference: Zepharovich V., 1859: Mineralogisches Lexicon für das Kaisserthum Österreich. I. Wilhem Braumüller, Wien, 627 p.
Molybdenite
Formula: MoS2
Reference: Pauliš,P.,Ďuďa,R.,2002: Nejzajímavejší mineralogická naletište Slovenska. Kuttna,K.Hora, 136p
Monazite-(Ce)
Formula: Ce(PO4)
Reference: Pauliš,P.,Ďuďa,R.,2002: Nejzajímavejší mineralogická naletište Slovenska. Kuttna,K.Hora, 136p
Montmorillonite
Formula: (Na,Ca)0.33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2 · nH2O
Reference: Pauliš,P.,Ďuďa,R.,2002: Nejzajímavejší mineralogická naletište Slovenska. Kuttna,K.Hora, 136p
Muscovite
Formula: KAl2(AlSi3O10)(OH)2
Reference: JAKUBIAK, E. I. Z., & Eng, C. STRIEBORNÁ VEIN SILVER PROJECT, ROŽŇAVA MINING DISTRICT, SLOVAK REPUBLIC.
Muscovite var: Illite
Formula: K0.65Al2.0[Al0.65Si3.35O10](OH)2
Reference: JAKUBIAK, E. I. Z., & Eng, C. STRIEBORNÁ VEIN SILVER PROJECT, ROŽŇAVA MINING DISTRICT, SLOVAK REPUBLIC.
Muscovite var: Sericite
Formula: KAl2(AlSi3O10)(OH)2
Reference: JAKUBIAK, E. I. Z., & Eng, C. STRIEBORNÁ VEIN SILVER PROJECT, ROŽŇAVA MINING DISTRICT, SLOVAK REPUBLIC.; Mikuš, T., Kondela, J., Jacko, S., & Milovská, S. (2018). Garavellite and associated sulphosalts from the Strieborná vein in the Rožňava ore field (Western Carpathians). Geologica Carpathica, 69(3), 221-236.
Plagionite
Formula: Pb5Sb8S17
Reference: Chovan, M., Majzlan, J., Ragan, M., Siman, P., Krištín, J. (1998): Pb-Sb and Pb-Sb-Bi sulfosalts and associated sulphides from Dúbrava antimony deposit, Nízké Tatry Mts. Acta Geologica Universitatis Comenianae, 53, 37-49.
Pyrite
Formula: FeS2
Reference: Pauliš,P.,Ďuďa,R.,2002: Nejzajímavejší mineralogická naletište Slovenska. Kuttna,K.Hora, 136p; Dill, H.G. (1998): Mineralium Deposita 33, 359-378.
Pyrrhotite
Formula: Fe7S8
Reference: Pauliš,P.,Ďuďa,R.,2002: Nejzajímavejší mineralogická naletište Slovenska. Kuttna,K.Hora, 136p
Quartz
Formula: SiO2
Reference: Pauliš,P.,Ďuďa,R.,2002: Nejzajímavejší mineralogická naletište Slovenska. Kuttna,K.Hora, 136p; Dill, H.G. (1998): Mineralium Deposita 33, 359-378.
Quartz var: Chalcedony
Formula: SiO2
Reference: Pauliš,P.,Ďuďa,R.,2002: Nejzajímavejší mineralogická naletište Slovenska. Kuttna,K.Hora, 136p
Robinsonite
Formula: Pb4Sb6S13
Reference: Chovan, M., Majzlan, J., Ragan, M., Siman, P., Krištín, J. (1998): Pb-Sb and Pb-Sb-Bi sulfosalts and associated sulphides from Dúbrava antimony deposit, Nízké Tatry Mts. Acta Geologica Universitatis Comenianae, 53, 37-49.
'Roméite Group'
Formula: A2(Sb5+)2O6Z
Reference: Pauliš,P.,Ďuďa,R.,2002: Nejzajímavejší mineralogická naletište Slovenska. Kuttna,K.Hora, 136p
Rutile
Formula: TiO2
Reference: Pauliš,P.,Ďuďa,R.,2002: Nejzajímavejší mineralogická naletište Slovenska. Kuttna,K.Hora, 136p
Scainiite
Formula: Pb14Sb30S54O5
Description: Scainiite mentioned Chovan et al. (1998) under the name of "zinckenite X".
Reference: Chovan, M., Majzlan, J., Ragan, M., Siman, P., Krištín, J. (1998): Pb-Sb and Pb-Sb-Bi sulfosalts and associated sulphides from Dúbrava antimony deposit, Nízké Tatry Mts. Acta Geologica Universitatis Comenianae, 53, 37-49. Sejkora, J. & Kouřimský, J. (2005): Atlas minerálů České a Slovenské republiky. Academia, Praha, 375 p. (in Czech)
Scheelite
Formula: Ca(WO4)
Reference: Pauliš,P.,Ďuďa,R.,2002: Nejzajímavejší mineralogická naletište Slovenska. Kuttna,K.Hora, 136p
Scorodite
Formula: Fe3+AsO4 · 2H2O
Reference: Pauliš,P.,Ďuďa,R.,2002: Nejzajímavejší mineralogická naletište Slovenska. Kuttna,K.Hora, 136p
Semseyite
Formula: Pb9Sb8S21
Reference: Chovan, M., Majzlan, J., Ragan, M., Siman, P., Krištín, J. (1998): Pb-Sb and Pb-Sb-Bi sulfosalts and associated sulphides from Dúbrava antimony deposit, Nízké Tatry Mts. Acta Geologica Universitatis Comenianae, 53, 37-49.
Senarmontite
Formula: Sb2O3
Reference: Michalenko, J. (1967): Výskyt senarmontitu endogénneho pôvodu na antimonitovom ložisku Dúbrava v Nízkých Tatrách. Sborník Slovenského banského múzea, 3, 23-41. (in Slovak)
Siderite
Formula: FeCO3
Reference: Pauliš,P.,Ďuďa,R.,2002: Nejzajímavejší mineralogická naletište Slovenska. Kuttna,K.Hora, 136p; Dill, H.G. (1998): Mineralium Deposita 33, 359-378.
Sphalerite
Formula: ZnS
Reference: Pauliš,P.,Ďuďa,R.,2002: Nejzajímavejší mineralogická naletište Slovenska. Kuttna,K.Hora, 136p; Dill, H.G. (1998): Mineralium Deposita 33, 359-378.
'Stibiconite'
Formula: Sb3+Sb5+2O6(OH)
Reference: Pauliš,P.,Ďuďa,R.,2002: Nejzajímavejší mineralogická naletište Slovenska. Kuttna,K.Hora, 136p
Stibiotantalite
Formula: Sb(Ta,Nb)O4
Reference: Uher P., 2000: Stibiotantalit v pegmatite Sb ložiska Dúbrava - produkt hydrotermálnej alterácie kolumbitu-tantalitu. Min.Slovaca, Bratislava, 32, 109-114
Stibnite
Formula: Sb2S3
Reference: Chovan, M., Majzlan, J., Ragan, M., Siman, P., Krištín, J. (1998): Pb-Sb and Pb-Sb-Bi sulfosalts and associated sulphides from Dúbrava antimony deposit, Nízké Tatry Mts. Acta Geologica Universitatis Comenianae, 53, 37-49. Dill, H.G. (1998): Mineralium Deposita 33, 359-378.
Strontianite
Formula: SrCO3
Colour: light violet
Reference: Chovan, M. & Michálek, J. (1981): Stroncianit z antimonitového ložiska Dúbrava. Mineralia Slovaca, 13, 3, 269-272. (in Slovak) Chovan, M., Majzlan, J., Ragan, M., Siman, P., Krištín, J. (1998): Pb-Sb and Pb-Sb-Bi sulfosalts and associated sulphides from Dúbrava antimony deposit, Nízké Tatry Mts. Acta Geologica Universitatis Comenianae, 53, 37-49.
Sulphur
Formula: S8
Reference: Martin Števko, unpublished-PXRD confirmed
Tetradymite
Formula: Bi2Te2S
Reference: Chovan M., Michálek J., 1988: Bismutín a tetradymit na Sb ložisku Dúbrava. Min.Slovaca, Bratislava, 20, 2, 161-168; Ozdín, D., Chovan, M., Bálintová, T. (2009): Chemické zloženie Bi-Te-S minerálov z ložiska Dúbrava v Nízkych Tatrách [Chemical composition of Bi-Te-S minerals from the Dúbrava deposit in the Nízke Tatry Mts.]. Miner. Slov., 41, 493-502. [http://www.geology.sk/doc/min_slov/ms_2009_4/09_Ozdin_et_al_Dubrava_4_09_web.pdf]
Tetrahedrite
Formula: Cu6[Cu4(Fe,Zn)2]Sb4S13
Reference: Chovan, M., Majzlan, J., Ragan, M., Siman, P., Krištín, J. (1998): Pb-Sb and Pb-Sb-Bi sulfosalts and associated sulphides from Dúbrava antimony deposit, Nízké Tatry Mts. Acta Geologica Universitatis Comenianae, 53, 37-49.
Tintinaite
Formula: Pb22Cu4(Sb,Bi)30S69
Reference: Chovan, M., Majzlan, J., Ragan, M., Siman, P., Krištín, J. (1998): Pb-Sb and Pb-Sb-Bi sulfosalts and associated sulphides from Dúbrava antimony deposit, Nízké Tatry Mts. Acta Geologica Universitatis Comenianae, 53, 37-49.
'Tourmaline'
Formula: A(D3)G6(Si6O18)(BO3)3X3Z
Reference: Mikuš, T., Kondela, J., Jacko, S., & Milovská, S. (2018). Garavellite and associated sulphosalts from the Strieborná vein in the Rožňava ore field (Western Carpathians). Geologica Carpathica, 69(3), 221-236.
Tripuhyite
Formula: Fe3+Sb5+O4
Reference: Lalinská-Voleková B., Kučerová G., Rusinová P., 2012: Tripuhyit - minerál bežný alebo veľmi vzácny?. Minerál, 20, 2, 150-153.
Ullmannite
Formula: NiSbS
Reference: JAKUBIAK, E. I. Z., & Eng, C. STRIEBORNÁ VEIN SILVER PROJECT, ROŽŇAVA MINING DISTRICT, SLOVAK REPUBLIC.; Mikuš, T., Kondela, J., Jacko, S., & Milovská, S. (2018). Garavellite and associated sulphosalts from the Strieborná vein in the Rožňava ore field (Western Carpathians). Geologica Carpathica, 69(3), 221-236.
'Unnamed (Bi Sulphide)'
Formula: Bi3(S,Te)4
Reference: Ozdín, D., Chovan, M., Bálintová, T. (2009): Miner. Slov. 41, 493-502
'Unnamed (Bi Telluride Sulphide II)'
Formula: Bi2TeS2
Reference: Ozdín, D., Chovan, M., Bálintová, T. (2009): Miner. Slov. 41, 493-502
Uraninite
Formula: UO2
Reference: Pauliš,P.,Ďuďa,R.,2002: Nejzajímavejší mineralogická naletište Slovenska. Kuttna,K.Hora, 136p
Valentinite
Formula: Sb2O3
Reference: Duda, Rejl, Slivka: "Mineralien", 1991
Witherite
Formula: BaCO3
Reference: Števko M., Sejkora J., Bačík P., 2012: Witherit z antimonitového ložiska Dúbrava (Slovenská republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha), 21, 2, 223-227 (in Slovak with English abstract).
Zinkenite
Formula: Pb9Sb22S42
Colour: gray
Reference: Chovan, M., Majzlan, J., Ragan, M., Siman, P., Krištín, J. (1998): Pb-Sb and Pb-Sb-Bi sulfosalts and associated sulphides from Dúbrava antimony deposit, Nízké Tatry Mts. Acta Geologica Universitatis Comenianae, 53, 37-49.
Zircon
Formula: Zr(SiO4)
Reference: Pauliš,P.,Ďuďa,R.,2002: Nejzajímavejší mineralogická naletište Slovenska. Kuttna,K.Hora, 136p

List of minerals arranged by Strunz 10th Edition classification

Group 1 - Elements
Antimony1.CA.05Sb
Bismuth1.CA.05Bi
Gold1.AA.05Au
Sulphur1.CC.05S8
Group 2 - Sulphides and Sulfosalts
Acanthite2.BA.35Ag2S
Andorite IV2.JB.40aPb18Ag15Sb47S96
Andorite VI2.JB.AgPbSb3S6
Arsenopyrite2.EB.20FeAsS
Berthierite2.HA.20FeSb2S4
Bismuthinite2.DB.05Bi2S3
Bornite2.BA.15Cu5FeS4
Boulangerite2.HC.15Pb5Sb4S11
Bournonite2.GA.50PbCuSbS3
Chalcopyrite2.CB.10aCuFeS2
Chalcostibite2.HA.05CuSbS2
Chovanite (TL)2.JB.35ePb15-2xSb14+2xS36Ox (x ~ 0.2)
Cinnabar2.CD.15aHgS
Covellite2.CA.05aCuS
Dadsonite2.HC.30Pb23Sb25S60Cl
Fülöppite2.HC.10aPb3Sb8S15
Galena2.CD.10PbS
Garavellite2.HA.20FeSbBiS4
Gersdorffite2.EB.25NiAsS
Heteromorphite2.HC.10cPb7Sb8S19
Jamesonite2.HB.15Pb4FeSb6S14
Kermesite2.FD.05Sb2S2O
Kobellite2.HB.10aPb22Cu4(Bi,Sb)30S69
Krupkaite2.HB.05aPbCuBi3S6
Launayite ?2.LB.30CuPb10(Sb,As)12S20
Marcasite2.EB.10aFeS2
Molybdenite2.EA.30MoS2
Plagionite2.HC.10bPb5Sb8S17
Pyrite2.EB.05aFeS2
Pyrrhotite2.CC.10Fe7S8
Robinsonite2.HC.20Pb4Sb6S13
Scainiite2.JB.35bPb14Sb30S54O5
Semseyite2.HC.10dPb9Sb8S21
Sphalerite2.CB.05aZnS
Stibnite2.DB.05Sb2S3
Tetradymite2.DC.05Bi2Te2S
Tetrahedrite2.GB.05Cu6[Cu4(Fe,Zn)2]Sb4S13
Tintinaite2.HB.10aPb22Cu4(Sb,Bi)30S69
Ullmannite2.EB.25NiSbS
Zinkenite2.JB.35aPb9Sb22S42
Group 4 - Oxides and Hydroxides
'Bindheimite'4.DH.20Pb2Sb2O6O
Cervantite4.DE.30Sb3+Sb5+O4
Columbite-(Fe)4.DB.35Fe2+Nb2O6
Columbite-(Mn)4.DB.35Mn2+Nb2O6
Goethite4.00.α-Fe3+O(OH)
Hematite4.CB.05Fe2O3
Ixiolite4.DB.25(Ta,Nb,Sn,Fe,Mn)4O8
Magnetite4.BB.05Fe2+Fe3+2O4
Massicot4.AC.25PbO
Quartz4.DA.05SiO2
var: Chalcedony4.DA.05SiO2
'Roméite Group'4.DH.A2(Sb5+)2O6Z
Rutile4.DB.05TiO2
Senarmontite4.CB.50Sb2O3
'Stibiconite'4.DH.20Sb3+Sb5+2O6(OH)
Stibiotantalite4.DE.30Sb(Ta,Nb)O4
Tripuhyite4.DB.05Fe3+Sb5+O4
Uraninite4.DL.05UO2
Valentinite4.CB.55Sb2O3
Group 5 - Nitrates and Carbonates
Ankerite5.AB.10Ca(Fe2+,Mg)(CO3)2
Aragonite5.AB.15CaCO3
Azurite5.BA.05Cu3(CO3)2(OH)2
Calcite5.AB.05CaCO3
Cerussite5.AB.15PbCO3
Dolomite5.AB.10CaMg(CO3)2
Malachite5.BA.10Cu2(CO3)(OH)2
Siderite5.AB.05FeCO3
Strontianite5.AB.15SrCO3
Witherite5.AB.15BaCO3
Group 7 - Sulphates, Chromates, Molybdates and Tungstates
Anglesite7.AD.35PbSO4
Baryte7.AD.35BaSO4
Devilline7.DD.30CaCu4(SO4)2(OH)6 · 3H2O
Gypsum7.CD.40CaSO4 · 2H2O
Scheelite7.GA.05Ca(WO4)
Group 8 - Phosphates, Arsenates and Vanadates
Annabergite8.CE.40Ni3(AsO4)2 · 8H2O
Monazite-(Ce)8.AD.50Ce(PO4)
Scorodite8.CD.10Fe3+AsO4 · 2H2O
Group 9 - Silicates
Albite9.FA.35Na(AlSi3O8)
Almandine9.AD.25Fe2+3Al2(SiO4)3
Beryl9.CJ.05Be3Al2(Si6O18)
Kaolinite9.ED.05Al2(Si2O5)(OH)4
Montmorillonite9.EC.40(Na,Ca)0.33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2 · nH2O
Muscovite9.EC.15KAl2(AlSi3O10)(OH)2
var: Illite9.EC.15K0.65Al2.0[Al0.65Si3.35O10](OH)2
var: Sericite9.EC.15KAl2(AlSi3O10)(OH)2
Zircon9.AD.30Zr(SiO4)
Unclassified Minerals, Rocks, etc.
'Bismuthinite-Stibnite Series'-
'var: Horobetsuite'-(Bi,Sb)2S3 to (Sb,Bi)2S3
'Chlorite Group'-
Joséite-A-Bi4TeS2
'Limonite'-(Fe,O,OH,H2O)
'Tourmaline'-A(D3)G6(Si6O18)(BO3)3X3Z
'Unnamed (Bi Sulphide)'-Bi3(S,Te)4
'Unnamed (Bi Telluride Sulphide II)'-Bi2TeS2

List of minerals arranged by Dana 8th Edition classification

Group 1 - NATIVE ELEMENTS AND ALLOYS
Metals, other than the Platinum Group
Gold1.1.1.1Au
Semi-metals and non-metals
Antimony1.3.1.2Sb
Bismuth1.3.1.4Bi
Sulphur1.3.5.1S8
Group 2 - SULFIDES
AmBnXp, with (m+n):p = 2:1
Acanthite2.4.1.1Ag2S
AmBnXp, with (m+n):p = 3:2
Bornite2.5.2.1Cu5FeS4
AmXp, with m:p = 1:1
Cinnabar2.8.14.1HgS
Covellite2.8.12.1CuS
Galena2.8.1.1PbS
Pyrrhotite2.8.10.1Fe7S8
Sphalerite2.8.2.1ZnS
AmBnXp, with (m+n):p = 1:1
Chalcopyrite2.9.1.1CuFeS2
AmBnXp, with (m+n):p = 2:3
Bismuthinite2.11.2.3Bi2S3
Stibnite2.11.2.1Sb2S3
Tetradymite2.11.7.1Bi2Te2S
AmBnXp, with (m+n):p = 1:2
Arsenopyrite2.12.4.1FeAsS
Gersdorffite2.12.3.2NiAsS
Marcasite2.12.2.1FeS2
Molybdenite2.12.10.1MoS2
Pyrite2.12.1.1FeS2
Ullmannite2.12.3.3NiSbS
Oxysulfides
Kermesite2.13.1.1Sb2S2O
Group 3 - SULFOSALTS
3 <ø < 4
Tetrahedrite3.3.6.1Cu6[Cu4(Fe,Zn)2]Sb4S13
ø = 3
Bournonite3.4.3.2PbCuSbS3
Krupkaite3.4.5.2PbCuBi3S6
2.5 < ø < 3
Boulangerite3.5.2.1Pb5Sb4S11
2 < ø < 2.49
Dadsonite3.6.8.1Pb23Sb25S60Cl
Fülöppite3.6.20.1Pb3Sb8S15
Heteromorphite3.6.20.3Pb7Sb8S19
Jamesonite3.6.7.1Pb4FeSb6S14
Kobellite3.6.19.1Pb22Cu4(Bi,Sb)30S69
Launayite ?3.6.6.1CuPb10(Sb,As)12S20
Plagionite3.6.20.2Pb5Sb8S17
Robinsonite3.6.16.1Pb4Sb6S13
Semseyite3.6.20.4Pb9Sb8S21
Tintinaite3.6.19.2Pb22Cu4(Sb,Bi)30S69
ø = 2
Berthierite3.7.9.3FeSb2S4
Chalcostibite3.7.5.1CuSbS2
Garavellite3.7.9.4FeSbBiS4
1 < ø < 2
Zinkenite3.8.1.1Pb9Sb22S42
Chovanite (TL)3.10.4.Pb15-2xSb14+2xS36Ox (x ~ 0.2)
Group 4 - SIMPLE OXIDES
AX
Massicot4.2.7.1PbO
A2X3
Hematite4.3.1.2Fe2O3
Senarmontite4.3.9.2Sb2O3
Valentinite4.3.11.1Sb2O3
AX2
Cervantite4.4.16.1Sb3+Sb5+O4
Rutile4.4.1.1TiO2
Group 5 - OXIDES CONTAINING URANIUM OR THORIUM
AXO2·xH2O
Uraninite5.1.1.1UO2
Group 6 - HYDROXIDES AND OXIDES CONTAINING HYDROXYL
XO(OH)
Goethite6.1.1.2α-Fe3+O(OH)
Group 7 - MULTIPLE OXIDES
AB2X4
Magnetite7.2.2.3Fe2+Fe3+2O4
Group 8 - MULTIPLE OXIDES CONTAINING NIOBIUM,TANTALUM OR TITANIUM
ABO4
Ixiolite8.1.10.1(Ta,Nb,Sn,Fe,Mn)4O8
Stibiotantalite8.1.6.2Sb(Ta,Nb)O4
AB2O6
Columbite-(Fe)8.3.2.2Fe2+Nb2O6
Columbite-(Mn)8.3.2.4Mn2+Nb2O6
Group 14 - ANHYDROUS NORMAL CARBONATES
A(XO3)
Calcite14.1.1.1CaCO3
Cerussite14.1.3.4PbCO3
Siderite14.1.1.3FeCO3
Strontianite14.1.3.3SrCO3
Witherite14.1.3.2BaCO3
AB(XO3)2
Ankerite14.2.1.2Ca(Fe2+,Mg)(CO3)2
Dolomite14.2.1.1CaMg(CO3)2
Group 16a - ANHYDROUS CARBONATES CONTAINING HYDROXYL OR HALOGEN
Azurite16a.2.1.1Cu3(CO3)2(OH)2
Malachite16a.3.1.1Cu2(CO3)(OH)2
Group 28 - ANHYDROUS ACID AND NORMAL SULFATES
AXO4
Anglesite28.3.1.3PbSO4
Baryte28.3.1.1BaSO4
Group 29 - HYDRATED ACID AND NORMAL SULFATES
AXO4·xH2O
Gypsum29.6.3.1CaSO4 · 2H2O
Group 31 - HYDRATED SULFATES CONTAINING HYDROXYL OR HALOGEN
(AB)5(XO4)2Zq·xH2O
Devilline31.6.1.1CaCu4(SO4)2(OH)6 · 3H2O
Group 38 - ANHYDROUS NORMAL PHOSPHATES, ARSENATES, AND VANADATES
AXO4
Monazite-(Ce)38.4.3.1Ce(PO4)
Group 40 - HYDRATED NORMAL PHOSPHATES,ARSENATES AND VANADATES
A3(XO4)2·xH2O
Annabergite40.3.6.4Ni3(AsO4)2 · 8H2O
(AB)5(XO4)2·xH2O
Scorodite40.4.1.3Fe3+AsO4 · 2H2O
Group 44 - ANTIMONATES
A2X2O6(O,OH,F)
'Bindheimite'44.1.1.2Pb2Sb2O6O
'Roméite Group'44.1.1.3A2(Sb5+)2O6Z
'Stibiconite'44.1.1.1Sb3+Sb5+2O6(OH)
AX2O6
Tripuhyite44.2.1.3Fe3+Sb5+O4
Group 48 - ANHYDROUS MOLYBDATES AND TUNGSTATES
AXO4
Scheelite48.1.2.1Ca(WO4)
Group 51 - NESOSILICATES Insular SiO4 Groups Only
Insular SiO4 Groups Only with cations in [6] and >[6] coordination
Almandine51.4.3a.2Fe2+3Al2(SiO4)3
Insular SiO4 Groups Only with cations in >[6] coordination
Zircon51.5.2.1Zr(SiO4)
Group 61 - CYCLOSILICATES Six-Membered Rings
Six-Membered Rings with [Si6O18] rings; possible (OH) and Al substitution
Beryl61.1.1.1Be3Al2(Si6O18)
Group 71 - PHYLLOSILICATES Sheets of Six-Membered Rings
Sheets of 6-membered rings with 2:1 layers
Muscovite71.2.2a.1KAl2(AlSi3O10)(OH)2
var: Illite71.2.2d.2K0.65Al2.0[Al0.65Si3.35O10](OH)2
Sheets of 6-membered rings with 2:1 clays
Montmorillonite71.3.1a.2(Na,Ca)0.33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2 · nH2O
Group 75 - TECTOSILICATES Si Tetrahedral Frameworks
Si Tetrahedral Frameworks - SiO2 with [4] coordinated Si
Quartz75.1.3.1SiO2
Group 76 - TECTOSILICATES Al-Si Framework
Al-Si Framework with Al-Si frameworks
Albite76.1.3.1Na(AlSi3O8)
Unclassified Minerals, Mixtures, etc.
Andorite IV-Pb18Ag15Sb47S96
Andorite VI-AgPbSb3S6
Aragonite-CaCO3
'Bismuthinite-Stibnite Series'-
'var: Horobetsuite'-(Bi,Sb)2S3 to (Sb,Bi)2S3
'Chlorite Group'-
Joséite-A-Bi4TeS2
Kaolinite-Al2(Si2O5)(OH)4
'Limonite'-(Fe,O,OH,H2O)
Muscovite
var: Sericite
-KAl2(AlSi3O10)(OH)2
Quartz
var: Chalcedony
-SiO2
Scainiite-Pb14Sb30S54O5
'Tourmaline'-A(D3)G6(Si6O18)(BO3)3X3Z
'Unnamed (Bi Sulphide)'-Bi3(S,Te)4
'Unnamed (Bi Telluride Sulphide II)'-Bi2TeS2

List of minerals for each chemical element

HHydrogen
H AzuriteCu3(CO3)2(OH)2
H Goethiteα-Fe3+O(OH)
H KaoliniteAl2(Si2O5)(OH)4
H Limonite(Fe,O,OH,H2O)
H MalachiteCu2(CO3)(OH)2
H Montmorillonite(Na,Ca)0.33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2 · nH2O
H GypsumCaSO4 · 2H2O
H ScoroditeFe3+AsO4 · 2H2O
H StibiconiteSb3+Sb25+O6(OH)
H DevillineCaCu4(SO4)2(OH)6 · 3H2O
H AnnabergiteNi3(AsO4)2 · 8H2O
H Muscovite (var: Sericite)KAl2(AlSi3O10)(OH)2
H Muscovite (var: Illite)K0.65Al2.0[Al0.65Si3.35O10](OH)2
H MuscoviteKAl2(AlSi3O10)(OH)2
BeBeryllium
Be BerylBe3Al2(Si6O18)
BBoron
B TourmalineA(D3)G6(Si6O18)(BO3)3X3Z
CCarbon
C AzuriteCu3(CO3)2(OH)2
C AragoniteCaCO3
C AnkeriteCa(Fe2+,Mg)(CO3)2
C CerussitePbCO3
C DolomiteCaMg(CO3)2
C CalciteCaCO3
C MalachiteCu2(CO3)(OH)2
C SideriteFeCO3
C StrontianiteSrCO3
C WitheriteBaCO3
OOxygen
O ChovanitePb15-2xSb14+2xS36Ox (x ~ 0.2)
O ScainiitePb14Sb30S54O5
O SenarmontiteSb2O3
O ValentiniteSb2O3
O AzuriteCu3(CO3)2(OH)2
O BaryteBaSO4
O AragoniteCaCO3
O AnkeriteCa(Fe2+,Mg)(CO3)2
O AnglesitePbSO4
O AlmandineFe32+Al2(SiO4)3
O BindheimitePb2Sb2O6O
O CerussitePbCO3
O CervantiteSb3+Sb5+O4
O DolomiteCaMg(CO3)2
O Goethiteα-Fe3+O(OH)
O HematiteFe2O3
O Quartz (var: Chalcedony)SiO2
O CalciteCaCO3
O KaoliniteAl2(Si2O5)(OH)4
O KermesiteSb2S2O
O QuartzSiO2
O Limonite(Fe,O,OH,H2O)
O MagnetiteFe2+Fe23+O4
O MalachiteCu2(CO3)(OH)2
O MassicotPbO
O Monazite-(Ce)Ce(PO4)
O Montmorillonite(Na,Ca)0.33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2 · nH2O
O Roméite GroupA2(Sb5+)2O6Z
O RutileTiO2
O GypsumCaSO4 · 2H2O
O ScheeliteCa(WO4)
O SideriteFeCO3
O ScoroditeFe3+AsO4 · 2H2O
O StibiconiteSb3+Sb25+O6(OH)
O UraniniteUO2
O ZirconZr(SiO4)
O BerylBe3Al2(Si6O18)
O Columbite-(Fe)Fe2+Nb2O6
O Ixiolite(Ta,Nb,Sn,Fe,Mn)4O8
O Columbite-(Mn)Mn2+Nb2O6
O StibiotantaliteSb(Ta,Nb)O4
O StrontianiteSrCO3
O WitheriteBaCO3
O DevillineCaCu4(SO4)2(OH)6 · 3H2O
O AnnabergiteNi3(AsO4)2 · 8H2O
O Muscovite (var: Sericite)KAl2(AlSi3O10)(OH)2
O AlbiteNa(AlSi3O8)
O Muscovite (var: Illite)K0.65Al2.0[Al0.65Si3.35O10](OH)2
O MuscoviteKAl2(AlSi3O10)(OH)2
O TourmalineA(D3)G6(Si6O18)(BO3)3X3Z
O TripuhyiteFe3+Sb5+O4
NaSodium
Na Montmorillonite(Na,Ca)0.33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2 · nH2O
Na AlbiteNa(AlSi3O8)
MgMagnesium
Mg AnkeriteCa(Fe2+,Mg)(CO3)2
Mg DolomiteCaMg(CO3)2
Mg Montmorillonite(Na,Ca)0.33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2 · nH2O
AlAluminium
Al AlmandineFe32+Al2(SiO4)3
Al KaoliniteAl2(Si2O5)(OH)4
Al Montmorillonite(Na,Ca)0.33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2 · nH2O
Al BerylBe3Al2(Si6O18)
Al Muscovite (var: Sericite)KAl2(AlSi3O10)(OH)2
Al AlbiteNa(AlSi3O8)
Al Muscovite (var: Illite)K0.65Al2.0[Al0.65Si3.35O10](OH)2
Al MuscoviteKAl2(AlSi3O10)(OH)2
SiSilicon
Si AlmandineFe32+Al2(SiO4)3
Si Quartz (var: Chalcedony)SiO2
Si KaoliniteAl2(Si2O5)(OH)4
Si QuartzSiO2
Si Montmorillonite(Na,Ca)0.33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2 · nH2O
Si ZirconZr(SiO4)
Si BerylBe3Al2(Si6O18)
Si Muscovite (var: Sericite)KAl2(AlSi3O10)(OH)2
Si AlbiteNa(AlSi3O8)
Si Muscovite (var: Illite)K0.65Al2.0[Al0.65Si3.35O10](OH)2
Si MuscoviteKAl2(AlSi3O10)(OH)2
Si TourmalineA(D3)G6(Si6O18)(BO3)3X3Z
PPhosphorus
P Monazite-(Ce)Ce(PO4)
SSulfur
S ChovanitePb15-2xSb14+2xS36Ox (x ~ 0.2)
S PlagionitePb5Sb8S17
S RobinsonitePb4Sb6S13
S SemseyitePb9Sb8S21
S BoulangeritePb5Sb4S11
S TetrahedriteCu6[Cu4(Fe,Zn)2]Sb4S13
S BournonitePbCuSbS3
S ChalcostibiteCuSbS2
S TintinaitePb22Cu4(Sb,Bi)30S69
S Bismuthinite-Stibnite Series (var: Horobetsuite)(Bi,Sb)2S3 to (Sb,Bi)2S3
S ZinkenitePb9Sb22S42
S HeteromorphitePb7Sb8S19
S ScainiitePb14Sb30S54O5
S StibniteSb2S3
S BaryteBaSO4
S ArsenopyriteFeAsS
S AcanthiteAg2S
S AnglesitePbSO4
S FülöppitePb3Sb8S15
S GalenaPbS
S ChalcopyriteCuFeS2
S JamesonitePb4FeSb6S14
S KermesiteSb2S2O
S MarcasiteFeS2
S MolybdeniteMoS2
S PyrrhotiteFe7S8
S PyriteFeS2
S GypsumCaSO4 · 2H2O
S SphaleriteZnS
S TetradymiteBi2Te2S
S BismuthiniteBi2S3
S KrupkaitePbCuBi3S6
S DadsonitePb23Sb25S60Cl
S Joséite-ABi4TeS2
S Unnamed (Bi Telluride Sulphide II)Bi2TeS2
S Unnamed (Bi Sulphide)Bi3(S,Te)4
S Andorite IVPb18Ag15Sb47S96
S Andorite VIAgPbSb3S6
S DevillineCaCu4(SO4)2(OH)6 · 3H2O
S SulphurS8
S CovelliteCuS
S UllmanniteNiSbS
S GersdorffiteNiAsS
S BorniteCu5FeS4
S BerthieriteFeSb2S4
S CinnabarHgS
S GaravelliteFeSbBiS4
S KobellitePb22Cu4(Bi,Sb)30S69
S LaunayiteCuPb10(Sb,As)12S20
ClChlorine
Cl DadsonitePb23Sb25S60Cl
KPotassium
K Muscovite (var: Sericite)KAl2(AlSi3O10)(OH)2
K Muscovite (var: Illite)K0.65Al2.0[Al0.65Si3.35O10](OH)2
K MuscoviteKAl2(AlSi3O10)(OH)2
CaCalcium
Ca AragoniteCaCO3
Ca AnkeriteCa(Fe2+,Mg)(CO3)2
Ca DolomiteCaMg(CO3)2
Ca CalciteCaCO3
Ca Montmorillonite(Na,Ca)0.33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2 · nH2O
Ca GypsumCaSO4 · 2H2O
Ca ScheeliteCa(WO4)
Ca DevillineCaCu4(SO4)2(OH)6 · 3H2O
TiTitanium
Ti RutileTiO2
MnManganese
Mn Ixiolite(Ta,Nb,Sn,Fe,Mn)4O8
Mn Columbite-(Mn)Mn2+Nb2O6
FeIron
Fe TetrahedriteCu6[Cu4(Fe,Zn)2]Sb4S13
Fe ArsenopyriteFeAsS
Fe AnkeriteCa(Fe2+,Mg)(CO3)2
Fe AlmandineFe32+Al2(SiO4)3
Fe Goethiteα-Fe3+O(OH)
Fe HematiteFe2O3
Fe ChalcopyriteCuFeS2
Fe JamesonitePb4FeSb6S14
Fe Limonite(Fe,O,OH,H2O)
Fe MagnetiteFe2+Fe23+O4
Fe MarcasiteFeS2
Fe PyrrhotiteFe7S8
Fe PyriteFeS2
Fe SideriteFeCO3
Fe ScoroditeFe3+AsO4 · 2H2O
Fe Columbite-(Fe)Fe2+Nb2O6
Fe BorniteCu5FeS4
Fe BerthieriteFeSb2S4
Fe GaravelliteFeSbBiS4
Fe KobellitePb22Cu4(Bi,Sb)30S69
Fe TripuhyiteFe3+Sb5+O4
NiNickel
Ni AnnabergiteNi3(AsO4)2 · 8H2O
Ni UllmanniteNiSbS
Ni GersdorffiteNiAsS
CuCopper
Cu TetrahedriteCu6[Cu4(Fe,Zn)2]Sb4S13
Cu BournonitePbCuSbS3
Cu ChalcostibiteCuSbS2
Cu TintinaitePb22Cu4(Sb,Bi)30S69
Cu AzuriteCu3(CO3)2(OH)2
Cu ChalcopyriteCuFeS2
Cu MalachiteCu2(CO3)(OH)2
Cu KrupkaitePbCuBi3S6
Cu DevillineCaCu4(SO4)2(OH)6 · 3H2O
Cu CovelliteCuS
Cu BorniteCu5FeS4
Cu KobellitePb22Cu4(Bi,Sb)30S69
Cu LaunayiteCuPb10(Sb,As)12S20
ZnZinc
Zn TetrahedriteCu6[Cu4(Fe,Zn)2]Sb4S13
Zn SphaleriteZnS
AsArsenic
As ArsenopyriteFeAsS
As ScoroditeFe3+AsO4 · 2H2O
As AnnabergiteNi3(AsO4)2 · 8H2O
As GersdorffiteNiAsS
As LaunayiteCuPb10(Sb,As)12S20
SrStrontium
Sr StrontianiteSrCO3
ZrZirconium
Zr ZirconZr(SiO4)
NbNiobium
Nb Columbite-(Fe)Fe2+Nb2O6
Nb Ixiolite(Ta,Nb,Sn,Fe,Mn)4O8
Nb Columbite-(Mn)Mn2+Nb2O6
MoMolybdenum
Mo MolybdeniteMoS2
AgSilver
Ag AcanthiteAg2S
Ag Andorite IVPb18Ag15Sb47S96
Ag Andorite VIAgPbSb3S6
SbAntimony
Sb ChovanitePb15-2xSb14+2xS36Ox (x ~ 0.2)
Sb PlagionitePb5Sb8S17
Sb RobinsonitePb4Sb6S13
Sb SemseyitePb9Sb8S21
Sb BoulangeritePb5Sb4S11
Sb TetrahedriteCu6[Cu4(Fe,Zn)2]Sb4S13
Sb BournonitePbCuSbS3
Sb ChalcostibiteCuSbS2
Sb TintinaitePb22Cu4(Sb,Bi)30S69
Sb Bismuthinite-Stibnite Series (var: Horobetsuite)(Bi,Sb)2S3 to (Sb,Bi)2S3
Sb ZinkenitePb9Sb22S42
Sb HeteromorphitePb7Sb8S19
Sb ScainiitePb14Sb30S54O5
Sb SenarmontiteSb2O3
Sb StibniteSb2S3
Sb ValentiniteSb2O3
Sb AntimonySb
Sb BindheimitePb2Sb2O6O
Sb CervantiteSb3+Sb5+O4
Sb FülöppitePb3Sb8S15
Sb JamesonitePb4FeSb6S14
Sb KermesiteSb2S2O
Sb Roméite GroupA2(Sb5+)2O6Z
Sb StibiconiteSb3+Sb25+O6(OH)
Sb StibiotantaliteSb(Ta,Nb)O4
Sb DadsonitePb23Sb25S60Cl
Sb Andorite IVPb18Ag15Sb47S96
Sb Andorite VIAgPbSb3S6
Sb UllmanniteNiSbS
Sb BerthieriteFeSb2S4
Sb GaravelliteFeSbBiS4
Sb KobellitePb22Cu4(Bi,Sb)30S69
Sb TripuhyiteFe3+Sb5+O4
Sb LaunayiteCuPb10(Sb,As)12S20
TeTellurium
Te TetradymiteBi2Te2S
Te Joséite-ABi4TeS2
Te Unnamed (Bi Telluride Sulphide II)Bi2TeS2
Te Unnamed (Bi Sulphide)Bi3(S,Te)4
BaBarium
Ba BaryteBaSO4
Ba WitheriteBaCO3
CeCerium
Ce Monazite-(Ce)Ce(PO4)
TaTantalum
Ta Ixiolite(Ta,Nb,Sn,Fe,Mn)4O8
Ta StibiotantaliteSb(Ta,Nb)O4
WTungsten
W ScheeliteCa(WO4)
AuGold
Au GoldAu
HgMercury
Hg CinnabarHgS
PbLead
Pb ChovanitePb15-2xSb14+2xS36Ox (x ~ 0.2)
Pb PlagionitePb5Sb8S17
Pb RobinsonitePb4Sb6S13
Pb SemseyitePb9Sb8S21
Pb BoulangeritePb5Sb4S11
Pb BournonitePbCuSbS3
Pb TintinaitePb22Cu4(Sb,Bi)30S69
Pb ZinkenitePb9Sb22S42
Pb HeteromorphitePb7Sb8S19
Pb ScainiitePb14Sb30S54O5
Pb AnglesitePbSO4
Pb BindheimitePb2Sb2O6O
Pb CerussitePbCO3
Pb FülöppitePb3Sb8S15
Pb GalenaPbS
Pb JamesonitePb4FeSb6S14
Pb MassicotPbO
Pb KrupkaitePbCuBi3S6
Pb DadsonitePb23Sb25S60Cl
Pb Andorite IVPb18Ag15Sb47S96
Pb Andorite VIAgPbSb3S6
Pb KobellitePb22Cu4(Bi,Sb)30S69
Pb LaunayiteCuPb10(Sb,As)12S20
BiBismuth
Bi TintinaitePb22Cu4(Sb,Bi)30S69
Bi Bismuthinite-Stibnite Series (var: Horobetsuite)(Bi,Sb)2S3 to (Sb,Bi)2S3
Bi TetradymiteBi2Te2S
Bi BismuthiniteBi2S3
Bi KrupkaitePbCuBi3S6
Bi Joséite-ABi4TeS2
Bi BismuthBi
Bi Unnamed (Bi Telluride Sulphide II)Bi2TeS2
Bi Unnamed (Bi Sulphide)Bi3(S,Te)4
Bi GaravelliteFeSbBiS4
Bi KobellitePb22Cu4(Bi,Sb)30S69
UUranium
U UraniniteUO2

Regional Geology

This geological map and associated information on rock units at or nearby to the coordinates given for this locality is based on relatively small scale geological maps provided by various national Geological Surveys. This does not necessarily represent the complete geology at this locality but it gives a background for the region in which it is found.

Click on geological units on the map for more information. Click here to view full-screen map on Macrostrat.org

Mesozoic
66 - 251.902 MaID: 3192983
Mesozoic sedimentary rocks

Age: Mesozoic (66 - 251.902 Ma)

Lithology: Sedimentary rocks

Reference: Chorlton, L.B. Generalized geology of the world: bedrock domains and major faults in GIS format: a small-scale world geology map with an extended geological attribute database. doi: 10.4095/223767. Geological Survey of Canada, Open File 5529. [154]

Late Paleozoic
251.902 - 358.9 MaID: 3141369
syn- and post-tectonic plutons

Age: Phanerozoic (251.902 - 358.9 Ma)

Lithology: Major:{granite}, Minor{granodiorite,tonalite}

Reference: Asch, K. The 1:5M International Geological Map of Europe and Adjacent Areas: Development and Implementation of a GIS-enabled Concept. Geologisches Jahrbuch, SA 3. [147]

Data and map coding provided by Macrostrat.org, used under Creative Commons Attribution 4.0 License

References

Sort by

Year (asc) Year (desc) Author (A-Z) Author (Z-A)
- Matherny M., 1956: Jamesonit z Dúbravy. Geol. Sbor. Slov. Akad. Vied, 7, 3-4, 268-280. (in Slovak)
- Jakeš P., 1963: Příspěvek k poznání antimonitových žil na SZ svahu Nízkých Tater v oblasti lokality Dúbrava. Acta Universitatis Carolinae, Geologica, 3, 159-178. (in Czech)
- Michalenko J., 1967: Výskyt senarmontitu endogénneho pôvodu na antimonitovom ložisku Dúbrava v Nízkých Tatrách. Sborník Slovenského Banského Múzea, 3, 23-41. (in Slovak).
- Rablovský, E. & Krištín, J. (1975): Occurrence of horobetsuite (Bi,Sb)2S3 at the deposit Dúbrava. Geol. Sbor. Geol. Carpath., 26, 1, 141-148.
- Čilík I., Hvožďara P., Michálek J., 1979: Scheelit v antimónovom ložisku Dúbrava v Nízkych Tatrách. Mineralia Slovaca, 11, 4, 311-326. (in Slovak with English abstract)
- Chovan M., Horský S., Jeleň S., 1981: Cervantit z antimonitového ložiska Dúbrava a Zlatá Baňa. Mineralia Slovaca, 13, 3, 233–234 (in Slovak).
- Chovan M. & Michálek J., 1981: Stroncianit z antimonitového ložiska Dúbrava. Mineralia Slovaca, 13, 3, 269-272. (in Slovak with English abstract)
- Chovan M., Todorov T., Jarkovský J., Jančula D., 1985: Rýdzi antimón na antimonitovom ložisku Dúbrava (Nízke Tatry) Geol. Zbor., Geol. Carpathica, 36, 107–115 (in Slovak).
- Chovan M. & Michálek J., 1988: Bizmutín a tetradymit na Sb ložisku Dúbrava. Mineralia Slovaca, 20, 2, 161-168. (in Slovak with English abstract)
- Chovan M., 1990: Mineralogical-paragenetical relationships on the Dúbrava Sb-deposit and their significance for metalogenesis of the Nízke Tatry Mts. Acta Geol. Geogr. Univ. Comen., 45, 81-101.
- Adamus B., Jiránek J., Olšovský L., 1993: Launayit – 22PbS.13Sb2S3 – nový minerál na ložisku Sb-rud Dúbrava v Nízkých Tatrách. Mineralia Slovaca, 25, 73-74. (in Czech).
- Chovan M., Hurai V., Sachan H. K., Kantor J., 1995: Origin of the fluids associated with granodiorite-hosted, Sb-As-Au-W mineralisation at Dúbrava (Nízke Tatry Mts, Western Carpathians). Mineralium Deposita, 30, 1, 48-54.
- Uher P., Benko P., 1997: Beryl-kolumbitový pegmatit na ložisku Dúbrava v Nízkych Tatrách. Natura Carpatica, 38, 181-184 (in Slovak with English abstract).
- Chovan M., Majzlan J., Ragan M., Siman P., Krištín J., 1998: Pb-Sb and Pb-Sb-Bi sulfosalts and associated sulphides from Dúbrava antimony deposit, Nízké Tatry Mts. Acta Geologica Universitatis Comenianae, 53, 37-49.
- Dávidová Š., 1998: Granitový pegmatit ložiska Dúbrava v Nízkych Tatrách – mineralogická charakteristika a petrogenéza. Mineralia Slovaca, 30, 1, 36-43. (in Slovak with English abstract)
- Dill H.G., 1998: Evolution of Sb mineralisation in modern fold belts: a comparison of the Sb mineralisation in the Central Andes (Bolivia) and the Western Carpathians (Slovakia). Mineralium Deposita, 33, 359-378.
- Sombathy L., 1998: História geologicko-montanistického výskumu ďumbierskej části Nízkých Tatier. Mineralia Slovaca, 30, 72-75. (in Slovak).
- Uher P., 2000: Stibiotantalit v pegmatite na Sb ložisku Dúbrava-produkt hydrotermálnej alterácie kolumbit-tantalitu. Mineralia Slovaca, 32, 2, 109-114. (in Slovak with English abstract)
- Klimko T., 2009: Mitt. Österr. Mineral. Ges. 155, 81. (Abstract)
- Ozdín D., Chovan M., Bálintová T., 2009: Chemické zloženie Bi-Te-S minerálov z ložiska Dúbrava v Nízkych Tatrách [Chemical composition of Bi-Te-S minerals from the Dúbrava deposit in the Nízke Tatry Mts.]. Mineralia Slovaca, 41, 493-502. (in Slovak with English abstract)[http://www.geology.sk/doc/min_slov/ms_2009_4/09_Ozdin_et_al_Dubrava_4_09_web.pdf]
- Ozdín D. & Sejkora J., 2009: Andorit IV a Andorit VI z Dúbravy v Nízkych Tatrách (Slovenská republika). Bull. Min.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha), 17, 1, 65-68. (in Slovak with English abstract)
- Lalinská-Voleková B., Kučerová G., Rusinová P., 2012: Tripuhyit - minerál bežný alebo veľmi vzácny?. Minerál, 20, 2, 150-153. (in Slovak)
- Topa D., Sejkora J., Makovicky E., Pršek J., Ozdín D., Putz H., Dittrich H., Karup-Møller S., 2012: Chovanite, Pb15-2xSb14+2xS36Ox (x ~ 0.2), a new sulphosalt species from the Low Tatra Mountains, Western Carpathians, Slovakia. European Journal of Mineralogy, 24, 727-740.
- Ozdín D., 2012: Pb-Sb sulfosoli a ich svetové lokality na Slovensku. Minerál, 20, 2, 171-181. (in Slovak)
- Števko M., Sejkora J., Bačík P., 2013: Witherit z antimonitového ložiska Dúbrava (Slovenská republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha), 21, 2, 223-227 (in Slovak with English abstract).

External Links


Localities in this Region
Show map


This page contains all mineral locality references listed on mindat.org. This does not claim to be a complete list. If you know of more minerals from this site, please register so you can add to our database. This locality information is for reference purposes only. You should never attempt to visit any sites listed in mindat.org without first ensuring that you have the permission of the land and/or mineral rights holders for access and that you are aware of all safety precautions necessary.
Mineral and/or Locality  
Mindat.org is an outreach project of the Hudson Institute of Mineralogy, a 501(c)(3) not-for-profit organization. Public Relations by Blytheweigh.
Copyright © mindat.org and the Hudson Institute of Mineralogy 1993-2019, except where stated. Most political location boundaries are © OpenStreetMap contributors. Mindat.org relies on the contributions of thousands of members and supporters.
Privacy Policy - Terms & Conditions - Contact Us Current server date and time: May 25, 2019 04:46:21
Go to top of page