Log InRegister
Home PageAbout MindatThe Mindat ManualHistory of MindatCopyright StatusWho We AreContact UsAdvertise on Mindat
Donate to MindatCorporate SponsorshipSponsor a PageSponsored PagesMindat AdvertisersAdvertise on Mindat
Learning CenterWhat is a mineral?The most common minerals on earthInformation for EducatorsMindat Articles
Minerals by PropertiesMinerals by ChemistryAdvanced Locality SearchRandom MineralRandom LocalitySearch by minIDLocalities Near MeSearch ArticlesSearch GlossaryMore Search Options
Search For:
Mineral Name:
Locality Name:
Keyword(s):
 
The Mindat ManualAdd a New PhotoRate PhotosLocality Edit ReportCoordinate Completion ReportAdd Glossary Item
Mining CompaniesStatisticsThe ElementsUsersBooks & MagazinesMineral MuseumsMineral Shows & EventsThe Mindat DirectoryDevice Settings
Photo SearchPhoto GalleriesNew Photos TodayNew Photos YesterdayMembers' Photo GalleriesPast Photo of the Day Gallery

Mariánské Lázně, Cheb District, Karlovy Vary Region, Czech Republici
Regional Level Types
Mariánské LázněMunicipality
Cheb DistrictDistrict
Karlovy Vary RegionRegion
Czech RepublicCountry

This page is currently not sponsored. Click here to sponsor this page.
Key
Lock Map


No description has been added for this locality. Can you add one?

Regions containing this locality

Eurasian PlateTectonic Plate
EuropeContinent
CzechoslovakiaCountry (Former)
Bohemian MassifMassif

Select Mineral List Type

Standard Detailed Strunz Dana Chemical Elements

Mineral List

Mineral list contains entries from the region specified including sub-localities

83 valid minerals. 2 (TL) - type locality of valid minerals.

Rock Types Recorded

Note: this is a very new system on mindat.org and data is currently VERY limited. Please bear with us while we work towards adding this information!

Rock list contains entries from the region specified including sub-localities

Select Rock List Type

Alphabetical List Tree Diagram

Detailed Mineral List:

Aegirine
Formula: NaFe3+Si2O6
Reference: Ulrych, J., Pivec, E., Bouše, P.: Minerální parageneze ijolitových vyloučenin v olivinickém nefelinitu Podhorního vrchu u Mariánských Lázní. Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 1995, roč. 3, s. 51-56.
Aegirine-augite
Formula: (NaaCabFe2+cMgd)(Fe3+eAlfFe2+gMgh)Si2O6
Reference: Ulrych, J., Pivec, E., Bouše, P.: Minerální parageneze ijolitových vyloučenin v olivinickém nefelinitu Podhorního vrchu u Mariánských Lázní. Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 1995, roč. 3, s. 51-56.
Andalusite
Formula: Al2(SiO4)O
Reference: Pauliš, P. et al.: Saléeit a minerál izomorfní řady fosfuranylit-yiangjiangitové z uranového ložiska Kladská u Mariánských Lázní. Bulletin of the Czech geological survey, 1999, vol. 74, no. 1, s. 47-49.
'Apatite'
Formula: Ca5(PO4)3(Cl/F/OH)
'Apophyllite'
Reference: Pauliš, P.: Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech. Kutná Hora: Kuttna, 2000, s. 38.
Aragonite
Formula: CaCO3
Reference: Pauliš, P.: Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech. Kutná Hora: Kuttna, 2000, s. 38.
Atelestite
Formula: Bi2(AsO4)O(OH)
Reference: Ridkosil, T., Sejkora, J., Srein, V. (1996): Smrkovecite, monoclinic Bi2O(OH)(PO4), a new mineral of the atelestite group. Neues Jahrb.Mineral., Mh., 1996, 97-102; Anthony, Bideaux, Bladh, Nichols: Handbook of Mineralogy, Vol. IV; Sejkora, J., Pauliš, P., Toegel, V., Pour, O. (2016): Bi - Se - Au mineralizace z uranového rudního výskytu Smrkovec u Lázní Kynžvart (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 24 (2), 269-277 (in Czech with English abstract).
Autunite
Formula: Ca(UO2)2(PO4)2 · 11H2O
Baryte
Formula: BaSO4
Reference: Malý, K., Sejkora, J.: Supergenní Cu a Bi mineralizace na lokalitě Tři Sekery u Mariánských Lázní. Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 2004, roč. 12, s. 136-139.
'Biotite'
Formula: K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg)([Si/Al]Si2O10)(OH/F)2
Reference: Pauliš P., Kopecký S., Černý P. 2007: Uranové minerály České Republiky a jejich naleziště. 1. část. (Kutna Hora, issue 1)]
Bismuth
Formula: Bi
Reference: Sejkora, J., Cejka, J., Hlousek, J., Novak, M., Srein, V. (2004): Phosphowalpurgite, the (PO4)-dominant analogue of walpurgite, from Smrkovec, Slavonsky Les Mountains, Czech Republic. Canadian Mineralogist, 42, 963-972
Bismuthinite
Formula: Bi2S3
Reference: M.E. Ciriotti, 2006, probed EDX+XRD by S. Möckel
Bismutite
Formula: (BiO)2CO3
Bismutoferrite
Formula: Fe3+2Bi(SiO4)2(OH)
Brannerite
Formula: UTi2O6
Reference: Fiala, V., Richtermoc, J., Zajíček, P.: Supergenní recentní nerosty ne ložisku Dyleň v západních Čechách. Věstník Ústředního ústavu geologického, 1990, roč. 65, č. 5, s. 257-265.
Brochantite
Formula: Cu4(SO4)(OH)6
Reference: Malý, K., Sejkora, J.: Supergenní Cu a Bi mineralizace na lokalitě Tři Sekery u Mariánských Lázní. Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 2004, roč. 12, s. 136-139.
Calcite
Formula: CaCO3
'Chabazite'
Reference: Pauliš, P.: Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech. Kutná Hora: Kuttna, 2000, s. 38.
Chalcocite
Formula: Cu2S
Reference: Malý, K., Sejkora, J.: Supergenní Cu a Bi mineralizace na lokalitě Tři Sekery u Mariánských Lázní. Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 2004, roč. 12, s. 136-139.
Chalcopyrite
Formula: CuFeS2
Reference: Malý, K., Sejkora, J.: Supergenní Cu a Bi mineralizace na lokalitě Tři Sekery u Mariánských Lázní. Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 2004, roč. 12, s. 136-139.
'Chlorite Group'
Cobaltkoritnigite
Formula: (Co,Zn)(HAsO4) · H2O
Reference: M.E. Ciriotti, 2006, probed EDX+XRD by S. Möckel
Coffinite
Formula: U(SiO4) · nH2O
Reference: Fiala, V., Richtermoc, J., Zajíček, P.: Supergenní recentní nerosty ne ložisku Dyleň v západních Čechách. Věstník Ústředního ústavu geologického, 1990, roč. 65, č. 5, s. 257-265.
Covellite
Formula: CuS
Reference: Malý, K., Sejkora, J.: Supergenní Cu a Bi mineralizace na lokalitě Tři Sekery u Mariánských Lázní. Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 2004, roč. 12, s. 136-139.
Diopside
Formula: CaMgSi2O6
Reference: Ulrych, J., Pivec, E., Bouše, P.: Minerální parageneze ijolitových vyloučenin v olivinickém nefelinitu Podhorního vrchu u Mariánských Lázní. Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 1995, roč. 3, s. 51-56.
Eulytine
Formula: Bi4(SiO4)3
Reference: Sejkora, J., Ridkosil, T., Srein, V. (1993): Eulytite from Jachymov and Smrkovec. Bull.Ces.Geol.Spol., 1, 27-29
'Fayalite-Forsterite Series'
Reference: Ulrych, J., Pivec, E., Bouše, P.: Minerální parageneze ijolitových vyloučenin v olivinickém nefelinitu Podhorního vrchu u Mariánských Lázní. Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 1995, roč. 3, s. 51-56.
Ferripyrophyllite
Formula: Fe3+Si2O5(OH)
Reference: M.E. Ciriotti, 2006, probed EDX+XRD by S. Möckel
Fluorite
Formula: CaF2
Galena
Formula: PbS
'Garnet Group'
Formula: X3Z2(SiO4)3
Reference: Litochleb, J., Novák, J., Šrein, V. (1997): Chemical composition of silicates from garnet-magnetite skarn from Horní Ves near Mariánské Lázně (Marienbad). Bull. mineral.-petrolog. odd. Nár. muz. (Praha) 4–5, 153–154 (in Czech).
'Gismondine'
Reference: Pauliš, P.: Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech. Kutná Hora: Kuttna, 2000, s. 38.
Goethite
Formula: α-Fe3+O(OH)
Gold
Formula: Au
Reference: Sejkora, J., Pauliš, P., Toegel, V., Pour, O. (2016): Bi - Se - Au mineralizace z uranového rudního výskytu Smrkovec u Lázní Kynžvart (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 24 (2), 269-277 (in Czech with English abstract).
Gypsum
Formula: CaSO4 · 2H2O
Reference: Fiala, V., Richtermoc, J., Zajíček, P.: Supergenní recentní nerosty ne ložisku Dyleň v západních Čechách. Věstník Ústředního ústavu geologického, 1990, roč. 65, č. 5, s. 257-265.
Halotrichite
Formula: FeAl2(SO4)4 · 22H2O
Reference: Fiala, V., Richtermoc, J., Zajíček, P.: Supergenní recentní nerosty ne ložisku Dyleň v západních Čechách. Věstník Ústředního ústavu geologického, 1990, roč. 65, č. 5, s. 257-265.
Hechtsbergite
Formula: Bi2(VO4)O(OH)
Reference: Ridkosil, T., Sejkora, J., Srein, V. (1996): Smrkovecite, monoclinic Bi2O(OH)(PO4), a new mineral of the atelestite group. Neues Jahrb.Mineral., Mh., 1996, 97-102
Hematite
Formula: Fe2O3
Reference: Pauliš, P.: Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech. Kutná Hora: Kuttna, 2000, s. 38.
Hörnesite
Formula: Mg3(AsO4)2 · 8H2O
Reference: M.E. Ciriotti, 2006, probed EDX+XRD by S. Möckel
Hydroxylapatite
Formula: Ca5(PO4)3(OH)
Reference: Ulrych, J., Pivec, E., Bouše, P.: Minerální parageneze ijolitových vyloučenin v olivinickém nefelinitu Podhorního vrchu u Mariánských Lázní. Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 1995, roč. 3, s. 51-56.
Ilmenite
Formula: Fe2+TiO3
Reference: Pauliš, P.: Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech. Kutná Hora: Kuttna, 2000, s. 38.
Iron
Formula: Fe
Reference: Tuček K.: Meteority a jejich výskyt v Československu. 1981, Academia, Praha.
Iron var: Kamacite
Formula: (Fe,Ni)
Reference: Tuček K.: Meteority a jejich výskyt v Československu. 1981, Academia, Praha.
Jarosite
Formula: KFe3+ 3(SO4)2(OH)6
Reference: Malý, K., Sejkora, J.: Supergenní Cu a Bi mineralizace na lokalitě Tři Sekery u Mariánských Lázní. Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 2004, roč. 12, s. 136-139.
Kobellite
Formula: Pb22Cu4(Bi,Sb)30S69
Reference: M.E. Ciriotti, 2006, probed EDX+XRD by S. Möckel
Leucite
Formula: K(AlSi2O6)
Reference: Ulrych, J., Pivec, E., Bouše, P.: Minerální parageneze ijolitových vyloučenin v olivinickém nefelinitu Podhorního vrchu u Mariánských Lázní. Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 1995, roč. 3, s. 51-56.
'Limonite'
Formula: (Fe,O,OH,H2O)
Reference: Fiala, V., Richtermoc, J., Zajíček, P.: Supergenní recentní nerosty ne ložisku Dyleň v západních Čechách. Věstník Ústředního ústavu geologického, 1990, roč. 65, č. 5, s. 257-265.
Magnetite
Formula: Fe2+Fe3+2O4
'Manganomelane'
Reference: Fiala, V., Richtermoc, J., Zajíček, P.: Supergenní recentní nerosty ne ložisku Dyleň v západních Čechách. Věstník Ústředního ústavu geologického, 1990, roč. 65, č. 5, s. 257-265.
'Melilite Group'
Formula: Ca2M(XSiO7)
Reference: Ulrych, J., Pivec, E., Bouše, P.: Minerální parageneze ijolitových vyloučenin v olivinickém nefelinitu Podhorního vrchu u Mariánských Lázní. Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 1995, roč. 3, s. 51-56.
Mesolite
Formula: Na2Ca2Si9Al6O30 · 8H2O
Reference: Pauliš, P.: Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech. Kutná Hora: Kuttna, 2000, s. 38.
Meta-autunite
Formula: Ca(UO2)2(PO4)2 · 6-8H2O
Reference: Pauliš, P. et al.: Saléeit a minerál izomorfní řady fosfuranylit-yiangjiangitové z uranového ložiska Kladská u Mariánských Lázní. Bulletin of the Czech geological survey, 1999, vol. 74, no. 1, s. 47-49.
Metarauchite
Formula: Ni(UO2)2(AsO4)2 · 8H2O
Reference: Pauliš P, Vrtiška L, Toegel V, Čejka J, Malíková R, Dolníček Z, Pour O (2018) Metarauchite from uranium deposit Smrkovec near Lázně Kynžvart (Czech Republic). Bulletin Mineralogie Petrologie 26(2): 259-263. ISSN: 2570-7337 https://www.researchgate.net/publication/330601396_Metarauchite_from_the_uranium_deposit_Smrkovec_near_Lazne_Kynzvart_Czech_Republic
Metatorbernite
Formula: Cu(UO2)2(PO4)2 · 8H2O
Reference: M.E. Ciriotti, 2006, probed EDX+XRD by S. Möckel Pauliš P., Kopecký S., Kopecký S., Sejkora J., Malíková R., Vrtiška L. (2014) Phosphuranylite from the uranium ore occurrence Smrkovec near Lázně Kynžvart (Czech Republic). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 22, 1, 99-104 https://www.researchgate.net/publication/315961670_Phosphuranylite_from_the_uranium_ore_occurrence_smrkovec_near_lazne_kynzvart_Czech_republic
Mimetite
Formula: Pb5(AsO4)3Cl
Reference: M.E. Ciriotti, 2006, probed EDX+XRD by S. Möckel
Mixite
Formula: BiCu6(AsO4)3(OH)6 · 3H2O
Reference: Sejkora, J., Gabasova, A., Novotna, M. (1997): Mixite from Smrkovec near Marianské Lazné. Bull.Mineral.-Petrol.Odd.Nar.Muz.(Praha), 4-5, 185-187
Natrojarosite
Formula: NaFe3(SO4)2(OH)6
Reference: Fiala, V., Richtermoc, J., Zajíček, P.: Supergenní recentní nerosty ne ložisku Dyleň v západních Čechách. Věstník Ústředního ústavu geologického, 1990, roč. 65, č. 5, s. 257-265.
Natrolite
Formula: Na2Al2Si3O10 · 2H2O
Reference: Pauliš, P.: Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech. Kutná Hora: Kuttna, 2000, s. 38.
Nepheline
Formula: Na3K(Al4Si4O16)
Reference: Ulrych, J., Pivec, E., Bouše, P.: Minerální parageneze ijolitových vyloučenin v olivinickém nefelinitu Podhorního vrchu u Mariánských Lázní. Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 1995, roč. 3, s. 51-56.
Orthoclase
Formula: K(AlSi3O8)
Reference: Pauliš, P.: Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech. Kutná Hora: Kuttna, 2000, s. 38.
Perovskite
Formula: CaTiO3
Reference: Stelzner, A. (1885) Ueber Nephelinit vom Podhorn bei Marienbad in Bohmen. Jahrbuch der Kaiserlich-koniglichen geologischen Reichsanstalt, 1885, Bd. 35, 277-282
Petitjeanite
Formula: Bi3(PO4)2O(OH)
Reference: Sejkora J. (1992): Mineralogy of oxygen-containing bismuth mineral phases. M.Sc.Thesis, Faculty of Science, Charles Univ., Praha
'Phillipsite'
Reference: Pauliš, P.: Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech. Kutná Hora: Kuttna, 2000, s. 38.
Phosphowalpurgite (TL)
Formula: (BiO)4(UO2)(PO4)2 · 2H2O
Type Locality:
Reference: Sejkora, J., Cejka, J., Hlousek, J., Novak, M., Srein, V. (2004): Phosphowalpurgite, the (PO4)-dominant analogue of walpurgite, from Smrkovec, Slavonsky Les Mountains, Czech Republic. Canadian Mineralogist, 42, 963-972
Phosphuranylite
Formula: (H3O)3KCa(UO2)7(PO4)4O4 · 8H2O
'Plessite'
Reference: Tuček K.: Meteority a jejich výskyt v Československu. 1981, Academia, Praha.
Preisingerite
Formula: Bi3(AsO4)2O(OH)
Pseudomalachite
Formula: Cu5(PO4)2(OH)4
Reference: Malý, K., Sejkora, J.: Supergenní Cu a Bi mineralizace na lokalitě Tři Sekery u Mariánských Lázní. Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 2004, roč. 12, s. 136-139.
Pucherite
Formula: Bi(VO4)
Reference: Sejkora, J., Srein, V., Ridkosil, T. (1998): The occurrences of pucherite at lolacity of Smrkovec near Marianské Lazné and Jachymov. Bull.Mineral.-Petrol.Nar.Muz.(Praha), 6, 238-241
Pyrite
Formula: FeS2
Reference: Malý, K., Sejkora, J.: Supergenní Cu a Bi mineralizace na lokalitě Tři Sekery u Mariánských Lázní. Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 2004, roč. 12, s. 136-139.
Quartz
Formula: SiO2
Quartz var: Amethyst
Formula: SiO2
Reference: Pauliš, P. et al.: Saléeit a minerál izomorfní řady fosfuranylit-yiangjiangitové z uranového ložiska Kladská u Mariánských Lázní. Bulletin of the Czech geological survey, 1999, vol. 74, no. 1, s. 47-49.
Quartz var: Smoky Quartz
Formula: SiO2
Retgersite
Formula: NiSO4 · 6H2O
Reference: Sejkora, J. (1992): Retgersite from Smrkovec near Marianské Lazné. Cas.Mineral.Geol., 37, 353
Saléeite
Formula: Mg(UO2)2(PO4)2 · 10H2O
Sanidine
Formula: K(AlSi3O8)
Reference: Ulrych, J., Pivec, E., Bouše, P.: Minerální parageneze ijolitových vyloučenin v olivinickém nefelinitu Podhorního vrchu u Mariánských Lázní. Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 1995, roč. 3, s. 51-56.
Schreibersite
Formula: (Fe,Ni)3P
Reference: Tuček K.: Meteority a jejich výskyt v Československu. 1981, Academia, Praha.
Sillénite
Formula: Bi12SiO20
Reference: Sejkora, J., Ridkosil, T., Gabasova, A. (1993): Sillénite from Smrkovec near Marianské Lazné. J.Czech Geol.Soc., 38, 244-245
Sillimanite
Formula: Al2(SiO4)O
Reference: Pauliš P., Kopecký S., Černý P. 2007: Uranové minerály České Republiky a jejich naleziště. 1. část. (Kutna Hora, issue 1)]
Smrkovecite (TL)
Formula: Bi2(PO4)O(OH)
Type Locality:
Reference: Ridkosil, T., Sejkora, J., Srein, V. (1996): Smrkovecite, monoclinic Bi2O(OH)(PO4), a new mineral of the atelestite group. Neues Jahrb.Mineral., Mh., 1996, 97-102
Sodalite
Formula: Na8(Al6Si6O24)Cl2
Reference: Ulrych, J., Pivec, E., Bouše, P.: Minerální parageneze ijolitových vyloučenin v olivinickém nefelinitu Podhorního vrchu u Mariánských Lázní. Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 1995, roč. 3, s. 51-56.
Sphalerite
Formula: ZnS
Studtite
Formula: [(UO2)(O2)(H2O)2] · H2O
Reference: Pauliš P., Kopecký S., Černý P. 2007: Uranové minerály České Republiky a jejich naleziště. 1. část. (Kutna Hora, issue 1)
Taenite
Formula: (Fe,Ni)
Reference: Tuček K.: Meteority a jejich výskyt v Československu. 1981, Academia, Praha.
Talc
Formula: Mg3Si4O10(OH)2
Reference: Pauliš, P.: Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech. Kutná Hora: Kuttna, 2000, s. 38.
'Thénardite'
Formula: Na2SO4
Reference: Fiala, V., Richtermoc, J., Zajíček, P.: Supergenní recentní nerosty ne ložisku Dyleň v západních Čechách. Věstník Ústředního ústavu geologického, 1990, roč. 65, č. 5, s. 257-265.
Torbernite
Formula: Cu(UO2)2(PO4)2 · 12H2O
'Tourmaline'
Formula: A(D3)G6(Si6O18)(BO3)3X3Z
Reference: Marco Ciriotti collection
Triplite
Formula: (Mn2+,Fe2+)2(PO4)(F,OH)
Reference: Palache, C., Berman, H., & Frondel, C. (1951), The System of Mineralogy of James Dwight Dana and Edward Salisbury Dana, Yale University 1837-1892, Volume II: 851.
Troilite
Formula: FeS
Reference: Tuček K.: Meteority a jejich výskyt v Československu. 1981, Academia, Praha.
'Unnamed (Bi Selenide)'
Formula: Bi4Se3
Reference: Sejkora, J., Pauliš, P., Toegel, V., Pour, O. (2016): Bi - Se - Au mineralizace z uranového rudního výskytu Smrkovec u Lázní Kynžvart (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 24 (2), 269-277 (in Czech with English abstract).
Uraninite
Formula: UO2
Uranocircite
Formula: Ba(UO2)2(PO4)2 · 10H2O
Reference: M.E. Ciriotti, 2006, probed EDX+XRD by S. Möckel
Uranosphaerite
Formula: Bi(UO2)O2(OH)
Reference: Pauliš P., Kopecký S., Černý P. 2007: Uranové minerály České Republiky a jejich naleziště. 1. část. (Kutna Hora, issue 1)
Vivianite
Formula: Fe2+3(PO4)2 · 8H2O
Reference: Palache, C., Berman, H., & Frondel, C. (1951), The System of Mineralogy of James Dwight Dana and Edward Salisbury Dana, Yale University 1837-1892, Volume II: 745.
Vochtenite
Formula: (Fe2+,Mg)Fe3+(UO2)4(PO4)4(OH) · 12-13H2O
Reference: Pauliš P., Kopecký S., Černý P. 2007: Uranové minerály České Republiky a jejich naleziště. 1. část. (Kutna Hora, issue 1)
Walpurgite
Formula: (BiO)4(UO2)(AsO4)2 · 2H2O
Reference: Sejkora, J., Cejka, J., Hlousek, J., Srein, V., Novotna, M. (2002): Phosphatian walpurgite from Smrkovec, the Slavonsky Les Mts. (Czech Republic): its description and physico-chemical characteristics. Neues Jahrb.Mineral, Mh., 2002, 353-367
Weeksite
Formula: K2(UO2)2(Si5O13) · 4H2O
Reference: Pauliš P., Kopecký S., Černý P. 2007: Uranové minerály České Republiky a jejich naleziště. 1. část. (Kutna Hora, issue 1)
Wollastonite
Formula: CaSiO3
Reference: Pauliš, P. et al.: Saléeit a minerál izomorfní řady fosfuranylit-yiangjiangitové z uranového ložiska Kladská u Mariánských Lázní. Bulletin of the Czech geological survey, 1999, vol. 74, no. 1, s. 47-49.
Yingjiangite
Formula: K2Ca(UO2)7(PO4)4(OH)6 · 6H2O
Description: See messageboard at http://www.mindat.org/mesg-7-291251.html. Microprobe analyses of 3 different crystals showed that the majority of the material has around 2K and 1Ca apfu (Jakub Plasil information).
Reference: Jakub Plasil information 2013, microprobe on 3 different crystals; Bernard & Hyrsl (2004) Minerals and their Localities, p 670.
Zavaritskite
Formula: (BiO)F
Reference: M.E. Ciriotti, 2006, probed EDX+XRD by S. Möckel
Zippeite
Formula: K3(UO2)4(SO4)2O3(OH) · 3H2O
Reference: Kratochvil, J. (1963): Topographic mineralogy of Bohemia VI (S-T). Nakl.Ceskolov.akad.ved., Praha

List of minerals arranged by Strunz 10th Edition classification

Group 1 - Elements
Bismuth1.CA.05Bi
Gold1.AA.05Au
Iron1.AE.05Fe
var: Kamacite1.AE.05(Fe,Ni)
Schreibersite1.BD.05(Fe,Ni)3P
Taenite1.AE.10(Fe,Ni)
Group 2 - Sulphides and Sulfosalts
Bismuthinite2.DB.05Bi2S3
Chalcocite2.BA.05Cu2S
Chalcopyrite2.CB.10aCuFeS2
Covellite2.CA.05aCuS
Galena2.CD.10PbS
Kobellite2.HB.10aPb22Cu4(Bi,Sb)30S69
Pyrite2.EB.05aFeS2
Sphalerite2.CB.05aZnS
Troilite2.CC.10FeS
Group 3 - Halides
Fluorite3.AB.25CaF2
Zavaritskite3.DC.25(BiO)F
Group 4 - Oxides and Hydroxides
Brannerite4.DH.05UTi2O6
Goethite4.00.α-Fe3+O(OH)
Hematite4.CB.05Fe2O3
Ilmenite4.CB.05Fe2+TiO3
Magnetite4.BB.05Fe2+Fe3+2O4
Perovskite4.CC.30CaTiO3
Quartz4.DA.05SiO2
var: Amethyst4.DA.05SiO2
var: Smoky Quartz4.DA.05SiO2
Sillénite4.CB.70Bi12SiO20
Studtite4.GA.15[(UO2)(O2)(H2O)2] · H2O
Uraninite4.DL.05UO2
Uranosphaerite4.GB.65Bi(UO2)O2(OH)
Group 5 - Nitrates and Carbonates
Aragonite5.AB.15CaCO3
Bismutite5.BE.25(BiO)2CO3
Calcite5.AB.05CaCO3
Group 7 - Sulphates, Chromates, Molybdates and Tungstates
Baryte7.AD.35BaSO4
Brochantite7.BB.25Cu4(SO4)(OH)6
Gypsum7.CD.40CaSO4 · 2H2O
Halotrichite7.CB.85FeAl2(SO4)4 · 22H2O
Jarosite7.BC.10KFe3+ 3(SO4)2(OH)6
Natrojarosite7.BC.10NaFe3(SO4)2(OH)6
Retgersite7.CB.30NiSO4 · 6H2O
'Thénardite'7.AC.25Na2SO4
Zippeite7.EC.05K3(UO2)4(SO4)2O3(OH) · 3H2O
Group 8 - Phosphates, Arsenates and Vanadates
Atelestite8.BO.15Bi2(AsO4)O(OH)
Autunite8.EB.05Ca(UO2)2(PO4)2 · 11H2O
Cobaltkoritnigite8.CB.20(Co,Zn)(HAsO4) · H2O
Hechtsbergite8.BO.15Bi2(VO4)O(OH)
Hydroxylapatite8.BN.05Ca5(PO4)3(OH)
Hörnesite8.CE.40Mg3(AsO4)2 · 8H2O
Meta-autunite8.EB.10Ca(UO2)2(PO4)2 · 6-8H2O
Metarauchite8.EB.05Ni(UO2)2(AsO4)2 · 8H2O
Metatorbernite8.EB.10Cu(UO2)2(PO4)2 · 8H2O
Mimetite8.BN.05Pb5(AsO4)3Cl
Mixite8.DL.15BiCu6(AsO4)3(OH)6 · 3H2O
Petitjeanite8.BO.10Bi3(PO4)2O(OH)
Phosphowalpurgite (TL)8.EA.05(BiO)4(UO2)(PO4)2 · 2H2O
Phosphuranylite8.EC.10(H3O)3KCa(UO2)7(PO4)4O4 · 8H2O
Preisingerite8.BO.10Bi3(AsO4)2O(OH)
Pseudomalachite8.BD.05Cu5(PO4)2(OH)4
Pucherite8.AD.40Bi(VO4)
Saléeite8.EB.05Mg(UO2)2(PO4)2 · 10H2O
Smrkovecite (TL)8.BO.15Bi2(PO4)O(OH)
Torbernite8.EB.05Cu(UO2)2(PO4)2 · 12H2O
Triplite8.BB.10(Mn2+,Fe2+)2(PO4)(F,OH)
Uranocircite8.EB.05Ba(UO2)2(PO4)2 · 10H2O
Vivianite8.CE.40Fe2+3(PO4)2 · 8H2O
Vochtenite8.EB.30(Fe2+,Mg)Fe3+(UO2)4(PO4)4(OH) · 12-13H2O
Walpurgite8.EA.05(BiO)4(UO2)(AsO4)2 · 2H2O
Yingjiangite8.EC.10K2Ca(UO2)7(PO4)4(OH)6 · 6H2O
Group 9 - Silicates
Aegirine9.DA.25NaFe3+Si2O6
Aegirine-augite9.DA.20(NaaCabFe2+cMgd)(Fe3+eAlfFe2+gMgh)Si2O6
Andalusite9.AF.10Al2(SiO4)O
Bismutoferrite9.ED.25Fe3+2Bi(SiO4)2(OH)
Coffinite9.AD.30U(SiO4) · nH2O
Diopside9.DA.15CaMgSi2O6
Eulytine9.AD.40Bi4(SiO4)3
Ferripyrophyllite9.EC.10Fe3+Si2O5(OH)
'Gismondine'9..
Leucite9.GB.05K(AlSi2O6)
Mesolite9.GA.05Na2Ca2Si9Al6O30 · 8H2O
Natrolite9.GA.05Na2Al2Si3O10 · 2H2O
Nepheline9.FA.05Na3K(Al4Si4O16)
Orthoclase9.FA.30K(AlSi3O8)
Sanidine9.FA.30K(AlSi3O8)
Sillimanite9.AF.05Al2(SiO4)O
Sodalite9.FB.10Na8(Al6Si6O24)Cl2
Talc9.EC.05Mg3Si4O10(OH)2
Weeksite9.AK.30K2(UO2)2(Si5O13) · 4H2O
Wollastonite9.DG.05CaSiO3
Unclassified Minerals, Rocks, etc.
'Apatite'-Ca5(PO4)3(Cl/F/OH)
'Apophyllite'-
'Biotite'-K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg)([Si/Al]Si2O10)(OH/F)2
'Chabazite'-
'Chlorite Group'-
'Fayalite-Forsterite Series'-
'Garnet Group'-X3Z2(SiO4)3
'Limonite'-(Fe,O,OH,H2O)
'Manganomelane'-
'Melilite Group'-Ca2M(XSiO7)
'Phillipsite'-
'Plessite'-
'Tourmaline'-A(D3)G6(Si6O18)(BO3)3X3Z
'Unnamed (Bi Selenide)'-Bi4Se3

List of minerals arranged by Dana 8th Edition classification

Group 1 - NATIVE ELEMENTS AND ALLOYS
Metals, other than the Platinum Group
Gold1.1.1.1Au
Iron
var: Kamacite
1.1.11.1(Fe,Ni)
Schreibersite1.1.21.2(Fe,Ni)3P
Taenite1.1.11.2(Fe,Ni)
Semi-metals and non-metals
Bismuth1.3.1.4Bi
Group 2 - SULFIDES
AmBnXp, with (m+n):p = 2:1
Chalcocite2.4.7.1Cu2S
AmXp, with m:p = 1:1
Covellite2.8.12.1CuS
Galena2.8.1.1PbS
Sphalerite2.8.2.1ZnS
Troilite2.8.9.1FeS
AmBnXp, with (m+n):p = 1:1
Chalcopyrite2.9.1.1CuFeS2
AmBnXp, with (m+n):p = 2:3
Bismuthinite2.11.2.3Bi2S3
AmBnXp, with (m+n):p = 1:2
Pyrite2.12.1.1FeS2
Group 3 - SULFOSALTS
2 < ø < 2.49
Kobellite3.6.19.1Pb22Cu4(Bi,Sb)30S69
Group 4 - SIMPLE OXIDES
A2X3
Hematite4.3.1.2Fe2O3
Ilmenite4.3.5.1Fe2+TiO3
Perovskite4.3.3.1CaTiO3
Sillénite4.3.12.1Bi12SiO20
Group 5 - OXIDES CONTAINING URANIUM OR THORIUM
AXO2·xH2O
Uraninite5.1.1.1UO2
AXO4·xH2O
Studtite5.3.1.1[(UO2)(O2)(H2O)2] · H2O
Miscellaneous
Uranosphaerite5.9.1.1Bi(UO2)O2(OH)
Group 6 - HYDROXIDES AND OXIDES CONTAINING HYDROXYL
XO(OH)
Goethite6.1.1.2α-Fe3+O(OH)
Group 7 - MULTIPLE OXIDES
AB2X4
Magnetite7.2.2.3Fe2+Fe3+2O4
Group 8 - MULTIPLE OXIDES CONTAINING NIOBIUM,TANTALUM OR TITANIUM
AB2O6
Brannerite8.3.4.1UTi2O6
Group 9 - NORMAL HALIDES
AX2
Fluorite9.2.1.1CaF2
Group 10 - OXYHALIDES AND HYDROXYHALIDES
A(O,OH)Xq
Zavaritskite10.2.1.1(BiO)F
Group 14 - ANHYDROUS NORMAL CARBONATES
A(XO3)
Calcite14.1.1.1CaCO3
Group 16a - ANHYDROUS CARBONATES CONTAINING HYDROXYL OR HALOGEN
Bismutite16a.3.5.1(BiO)2CO3
Group 28 - ANHYDROUS ACID AND NORMAL SULFATES
A2XO4
'Thénardite'28.2.3.1Na2SO4
AXO4
Baryte28.3.1.1BaSO4
Group 29 - HYDRATED ACID AND NORMAL SULFATES
AXO4·xH2O
Gypsum29.6.3.1CaSO4 · 2H2O
Retgersite29.6.9.1NiSO4 · 6H2O
AB2(XO4)4·H2O
Halotrichite29.7.3.2FeAl2(SO4)4 · 22H2O
Group 30 - ANHYDROUS SULFATES CONTAINING HYDROXYL OR HALOGEN
(AB)m(XO4)pZq, where m:p>2:1
Brochantite30.1.3.1Cu4(SO4)(OH)6
(AB)2(XO4)Zq
Jarosite30.2.5.1KFe3+ 3(SO4)2(OH)6
Group 31 - HYDRATED SULFATES CONTAINING HYDROXYL OR HALOGEN
Miscellaneous
Zippeite31.10.4.1K3(UO2)4(SO4)2O3(OH) · 3H2O
Group 38 - ANHYDROUS NORMAL PHOSPHATES, ARSENATES, AND VANADATES
AXO4
Pucherite38.4.6.1Bi(VO4)
Group 39 - HYDRATED ACID PHOSPHATES,ARSENATES AND VANADATES
A[HXO4]·xH2O
Cobaltkoritnigite39.1.4.2(Co,Zn)(HAsO4) · H2O
Group 40 - HYDRATED NORMAL PHOSPHATES,ARSENATES AND VANADATES
AB2(XO4)2·xH2O, containing (UO2)2+
Autunite40.2a.1.1Ca(UO2)2(PO4)2 · 11H2O
Meta-autunite40.2a.1.2Ca(UO2)2(PO4)2 · 6-8H2O
Metarauchite40.2a.31.1Ni(UO2)2(AsO4)2 · 8H2O
Metatorbernite40.2a.13.2Cu(UO2)2(PO4)2 · 8H2O
Saléeite40.2a.11.1Mg(UO2)2(PO4)2 · 10H2O
Torbernite40.2a.13.1Cu(UO2)2(PO4)2 · 12H2O
Uranocircite40.2a.3.1Ba(UO2)2(PO4)2 · 10H2O
A3(XO4)2·xH2O
Hörnesite40.3.6.7Mg3(AsO4)2 · 8H2O
Vivianite40.3.6.1Fe2+3(PO4)2 · 8H2O
AXO4·xH2O
Walpurgite40.5.9.1(BiO)4(UO2)(AsO4)2 · 2H2O
Group 41 - ANHYDROUS PHOSPHATES, ETC.CONTAINING HYDROXYL OR HALOGEN
(AB)5(XO4)2Zq
Pseudomalachite41.4.3.1Cu5(PO4)2(OH)4
A2(XO4)Zq
Triplite41.6.1.2(Mn2+,Fe2+)2(PO4)(F,OH)
A5(XO4)3Zq
Hydroxylapatite41.8.1.3Ca5(PO4)3(OH)
Mimetite41.8.4.2Pb5(AsO4)3Cl
(AB)3(XO4)2Zq
Petitjeanite41.10.10.1Bi3(PO4)2O(OH)
Preisingerite41.10.9.1Bi3(AsO4)2O(OH)
Miscellaneous
Atelestite41.11.5.1Bi2(AsO4)O(OH)
Group 42 - HYDRATED PHOSPHATES, ETC.CONTAINING HYDROXYL OR HALOGEN
(AB)5(XO4)2Zq·xH2O
Phosphuranylite42.4.8.1(H3O)3KCa(UO2)7(PO4)4O4 · 8H2O
(AB)7(XO4)3Zq·xH2O
Mixite42.5.1.1BiCu6(AsO4)3(OH)6 · 3H2O
A2(XO4)Zq·xH2O
Yingjiangite42.6.12.1K2Ca(UO2)7(PO4)4(OH)6 · 6H2O
(AB)3(XO4)2Zq·xH2O
Vochtenite42.11.23.1(Fe2+,Mg)Fe3+(UO2)4(PO4)4(OH) · 12-13H2O
Group 51 - NESOSILICATES Insular SiO4 Groups Only
Insular SiO4 Groups Only with cations in >[6] coordination
Coffinite51.5.2.4U(SiO4) · nH2O
Eulytine51.5.4.1Bi4(SiO4)3
Group 52 - NESOSILICATES Insular SiO4 Groups and O,OH,F,H2O
Insular SiO4 Groups and O, OH, F, and H2O with cations in [4] and >[4] coordination
Andalusite52.2.2b.1Al2(SiO4)O
Sillimanite52.2.2a.1Al2(SiO4)O
Group 53 - NESOSILICATES Insular SiO4 Groups and Other Anions or Complex Cations
Insular SiO4 Groups and Other Anions of Complex Cations with (UO2)
Weeksite53.3.2.1K2(UO2)2(Si5O13) · 4H2O
Group 65 - INOSILICATES Single-Width,Unbranched Chains,(W=1)
Single-Width Unbranched Chains, W=1 with chains P=2
Aegirine65.1.3c.2NaFe3+Si2O6
Aegirine-augite65.1.3b.2(NaaCabFe2+cMgd)(Fe3+eAlfFe2+gMgh)Si2O6
Diopside65.1.3a.1CaMgSi2O6
Single-Width Unbranched Chains, W=1 with chains P=3
Wollastonite65.2.1.1cCaSiO3
Group 71 - PHYLLOSILICATES Sheets of Six-Membered Rings
Sheets of 6-membered rings with 1:1 layers
Bismutoferrite71.1.3.1Fe3+2Bi(SiO4)2(OH)
Sheets of 6-membered rings with 2:1 layers
Ferripyrophyllite71.2.1.2Fe3+Si2O5(OH)
Talc71.2.1.3Mg3Si4O10(OH)2
Group 75 - TECTOSILICATES Si Tetrahedral Frameworks
Si Tetrahedral Frameworks - SiO2 with [4] coordinated Si
Quartz75.1.3.1SiO2
Group 76 - TECTOSILICATES Al-Si Framework
Al-Si Framework with Al-Si frameworks
Orthoclase76.1.1.1K(AlSi3O8)
Sanidine76.1.1.2K(AlSi3O8)
Al-Si Framework Feldspathoids and related species
Leucite76.2.2.1K(AlSi2O6)
Nepheline76.2.1.2Na3K(Al4Si4O16)
Sodalite76.2.3.1Na8(Al6Si6O24)Cl2
Group 77 - TECTOSILICATES Zeolites
Zeolite group - True zeolites
'Gismondine'77.1.3.1
Mesolite77.1.5.4Na2Ca2Si9Al6O30 · 8H2O
Natrolite77.1.5.1Na2Al2Si3O10 · 2H2O
Unclassified Minerals, Mixtures, etc.
'Apatite'-Ca5(PO4)3(Cl/F/OH)
'Apophyllite'-
Aragonite-CaCO3
'Biotite'-K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg)([Si/Al]Si2O10)(OH/F)2
'Chabazite'-
'Chlorite Group'-
'Fayalite-Forsterite Series'-
'Garnet Group'-X3Z2(SiO4)3
Hechtsbergite-Bi2(VO4)O(OH)
Iron-Fe
'Limonite'-(Fe,O,OH,H2O)
'Manganomelane'-
'Melilite Group'-Ca2M(XSiO7)
Natrojarosite-NaFe3(SO4)2(OH)6
'Phillipsite'-
Phosphowalpurgite (TL)-(BiO)4(UO2)(PO4)2 · 2H2O
'Plessite'-
Quartz
var: Amethyst
-SiO2
var: Smoky Quartz-SiO2
Smrkovecite (TL)-Bi2(PO4)O(OH)
'Tourmaline'-A(D3)G6(Si6O18)(BO3)3X3Z
'Unnamed (Bi Selenide)'-Bi4Se3

List of minerals for each chemical element

HHydrogen
H SmrkoveciteBi2(PO4)O(OH)
H Phosphowalpurgite(BiO)4(UO2)(PO4)2 · 2H2O
H BismutoferriteFe23+Bi(SiO4)2(OH)
H AtelestiteBi2(AsO4)O(OH)
H TorberniteCu(UO2)2(PO4)2 · 12H2O
H PetitjeaniteBi3(PO4)2O(OH)
H PreisingeriteBi3(AsO4)2O(OH)
H ApatiteCa5(PO4)3(Cl/F/OH)
H MetatorberniteCu(UO2)2(PO4)2 · 8H2O
H Walpurgite(BiO)4(UO2)(AsO4)2 · 2H2O
H HechtsbergiteBi2(VO4)O(OH)
H ZippeiteK3(UO2)4(SO4)2O3(OH) · 3H2O
H AutuniteCa(UO2)2(PO4)2 · 11H2O
H RetgersiteNiSO4 · 6H2O
H MixiteBiCu6(AsO4)3(OH)6 · 3H2O
H HydroxylapatiteCa5(PO4)3(OH)
H TalcMg3Si4O10(OH)2
H NatroliteNa2Al2Si3O10 · 2H2O
H MesoliteNa2Ca2Si9Al6O30 · 8H2O
H UranocirciteBa(UO2)2(PO4)2 · 10H2O
H Cobaltkoritnigite(Co,Zn)(HAsO4) · H2O
H Phosphuranylite(H3O)3KCa(UO2)7(PO4)4O4 · 8H2O
H FerripyrophylliteFe3+Si2O5(OH)
H HörnesiteMg3(AsO4)2 · 8H2O
H SaléeiteMg(UO2)2(PO4)2 · 10H2O
H VivianiteFe32+(PO4)2 · 8H2O
H Meta-autuniteCa(UO2)2(PO4)2 · 6-8H2O
H Triplite(Mn2+,Fe2+)2(PO4)(F,OH)
H BiotiteK(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg)([Si/Al]Si2O10)(OH/F)2
H CoffiniteU(SiO4) · nH2O
H HalotrichiteFeAl2(SO4)4 · 22H2O
H UranosphaeriteBi(UO2)O2(OH)
H Studtite[(UO2)(O2)(H2O)2] · H2O
H Vochtenite(Fe2+,Mg)Fe3+(UO2)4(PO4)4(OH) · 12-13H2O
H NatrojarositeNaFe3(SO4)2(OH)6
H GypsumCaSO4 · 2H2O
H Limonite(Fe,O,OH,H2O)
H WeeksiteK2(UO2)2(Si5O13) · 4H2O
H Goethiteα-Fe3+O(OH)
H YingjiangiteK2Ca(UO2)7(PO4)4(OH)6 · 6H2O
H BrochantiteCu4(SO4)(OH)6
H JarositeKFe3+ 3(SO4)2(OH)6
H PseudomalachiteCu5(PO4)2(OH)4
H MetarauchiteNi(UO2)2(AsO4)2 · 8H2O
BBoron
B TourmalineA(D3)G6(Si6O18)(BO3)3X3Z
CCarbon
C Bismutite(BiO)2CO3
C AragoniteCaCO3
C CalciteCaCO3
OOxygen
O SmrkoveciteBi2(PO4)O(OH)
O Phosphowalpurgite(BiO)4(UO2)(PO4)2 · 2H2O
O QuartzSiO2
O BismutoferriteFe23+Bi(SiO4)2(OH)
O AtelestiteBi2(AsO4)O(OH)
O TorberniteCu(UO2)2(PO4)2 · 12H2O
O Bismutite(BiO)2CO3
O SilléniteBi12SiO20
O PetitjeaniteBi3(PO4)2O(OH)
O PreisingeriteBi3(AsO4)2O(OH)
O PucheriteBi(VO4)
O ApatiteCa5(PO4)3(Cl/F/OH)
O MetatorberniteCu(UO2)2(PO4)2 · 8H2O
O Zavaritskite(BiO)F
O EulytineBi4(SiO4)3
O Walpurgite(BiO)4(UO2)(AsO4)2 · 2H2O
O HechtsbergiteBi2(VO4)O(OH)
O ZippeiteK3(UO2)4(SO4)2O3(OH) · 3H2O
O AutuniteCa(UO2)2(PO4)2 · 11H2O
O RetgersiteNiSO4 · 6H2O
O MixiteBiCu6(AsO4)3(OH)6 · 3H2O
O UraniniteUO2
O DiopsideCaMgSi2O6
O Melilite GroupCa2M(XSiO7)
O NephelineNa3K(Al4Si4O16)
O LeuciteK(AlSi2O6)
O SanidineK(AlSi3O8)
O SodaliteNa8(Al6Si6O24)Cl2
O MagnetiteFe2+Fe23+O4
O HydroxylapatiteCa5(PO4)3(OH)
O Aegirine-augite(NaaCabFec2+Mgd)(Fee3+AlfFeg2+Mgh)Si2O6
O AegirineNaFe3+Si2O6
O AragoniteCaCO3
O HematiteFe2O3
O IlmeniteFe2+TiO3
O CalciteCaCO3
O TalcMg3Si4O10(OH)2
O NatroliteNa2Al2Si3O10 · 2H2O
O OrthoclaseK(AlSi3O8)
O MesoliteNa2Ca2Si9Al6O30 · 8H2O
O TourmalineA(D3)G6(Si6O18)(BO3)3X3Z
O UranocirciteBa(UO2)2(PO4)2 · 10H2O
O Cobaltkoritnigite(Co,Zn)(HAsO4) · H2O
O Phosphuranylite(H3O)3KCa(UO2)7(PO4)4O4 · 8H2O
O MimetitePb5(AsO4)3Cl
O FerripyrophylliteFe3+Si2O5(OH)
O HörnesiteMg3(AsO4)2 · 8H2O
O SaléeiteMg(UO2)2(PO4)2 · 10H2O
O VivianiteFe32+(PO4)2 · 8H2O
O Quartz (var: Amethyst)SiO2
O WollastoniteCaSiO3
O Quartz (var: Smoky Quartz)SiO2
O Meta-autuniteCa(UO2)2(PO4)2 · 6-8H2O
O AndalusiteAl2(SiO4)O
O Triplite(Mn2+,Fe2+)2(PO4)(F,OH)
O BiotiteK(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg)([Si/Al]Si2O10)(OH/F)2
O SillimaniteAl2(SiO4)O
O CoffiniteU(SiO4) · nH2O
O BranneriteUTi2O6
O ThénarditeNa2SO4
O HalotrichiteFeAl2(SO4)4 · 22H2O
O UranosphaeriteBi(UO2)O2(OH)
O Studtite[(UO2)(O2)(H2O)2] · H2O
O Vochtenite(Fe2+,Mg)Fe3+(UO2)4(PO4)4(OH) · 12-13H2O
O NatrojarositeNaFe3(SO4)2(OH)6
O GypsumCaSO4 · 2H2O
O Limonite(Fe,O,OH,H2O)
O WeeksiteK2(UO2)2(Si5O13) · 4H2O
O Goethiteα-Fe3+O(OH)
O YingjiangiteK2Ca(UO2)7(PO4)4(OH)6 · 6H2O
O PerovskiteCaTiO3
O BaryteBaSO4
O BrochantiteCu4(SO4)(OH)6
O JarositeKFe3+ 3(SO4)2(OH)6
O PseudomalachiteCu5(PO4)2(OH)4
O Garnet GroupX3Z2(SiO4)3
O MetarauchiteNi(UO2)2(AsO4)2 · 8H2O
FFluorine
F ApatiteCa5(PO4)3(Cl/F/OH)
F Zavaritskite(BiO)F
F FluoriteCaF2
F Triplite(Mn2+,Fe2+)2(PO4)(F,OH)
F BiotiteK(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg)([Si/Al]Si2O10)(OH/F)2
NaSodium
Na NephelineNa3K(Al4Si4O16)
Na SodaliteNa8(Al6Si6O24)Cl2
Na Aegirine-augite(NaaCabFec2+Mgd)(Fee3+AlfFeg2+Mgh)Si2O6
Na AegirineNaFe3+Si2O6
Na NatroliteNa2Al2Si3O10 · 2H2O
Na MesoliteNa2Ca2Si9Al6O30 · 8H2O
Na ThénarditeNa2SO4
Na NatrojarositeNaFe3(SO4)2(OH)6
MgMagnesium
Mg DiopsideCaMgSi2O6
Mg Aegirine-augite(NaaCabFec2+Mgd)(Fee3+AlfFeg2+Mgh)Si2O6
Mg TalcMg3Si4O10(OH)2
Mg HörnesiteMg3(AsO4)2 · 8H2O
Mg SaléeiteMg(UO2)2(PO4)2 · 10H2O
Mg BiotiteK(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg)([Si/Al]Si2O10)(OH/F)2
AlAluminium
Al NephelineNa3K(Al4Si4O16)
Al LeuciteK(AlSi2O6)
Al SanidineK(AlSi3O8)
Al SodaliteNa8(Al6Si6O24)Cl2
Al Aegirine-augite(NaaCabFec2+Mgd)(Fee3+AlfFeg2+Mgh)Si2O6
Al NatroliteNa2Al2Si3O10 · 2H2O
Al OrthoclaseK(AlSi3O8)
Al MesoliteNa2Ca2Si9Al6O30 · 8H2O
Al AndalusiteAl2(SiO4)O
Al BiotiteK(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg)([Si/Al]Si2O10)(OH/F)2
Al SillimaniteAl2(SiO4)O
Al HalotrichiteFeAl2(SO4)4 · 22H2O
SiSilicon
Si QuartzSiO2
Si BismutoferriteFe23+Bi(SiO4)2(OH)
Si SilléniteBi12SiO20
Si EulytineBi4(SiO4)3
Si DiopsideCaMgSi2O6
Si Melilite GroupCa2M(XSiO7)
Si NephelineNa3K(Al4Si4O16)
Si LeuciteK(AlSi2O6)
Si SanidineK(AlSi3O8)
Si SodaliteNa8(Al6Si6O24)Cl2
Si Aegirine-augite(NaaCabFec2+Mgd)(Fee3+AlfFeg2+Mgh)Si2O6
Si AegirineNaFe3+Si2O6
Si TalcMg3Si4O10(OH)2
Si NatroliteNa2Al2Si3O10 · 2H2O
Si OrthoclaseK(AlSi3O8)
Si MesoliteNa2Ca2Si9Al6O30 · 8H2O
Si TourmalineA(D3)G6(Si6O18)(BO3)3X3Z
Si FerripyrophylliteFe3+Si2O5(OH)
Si Quartz (var: Amethyst)SiO2
Si WollastoniteCaSiO3
Si Quartz (var: Smoky Quartz)SiO2
Si AndalusiteAl2(SiO4)O
Si BiotiteK(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg)([Si/Al]Si2O10)(OH/F)2
Si SillimaniteAl2(SiO4)O
Si CoffiniteU(SiO4) · nH2O
Si WeeksiteK2(UO2)2(Si5O13) · 4H2O
Si Garnet GroupX3Z2(SiO4)3
PPhosphorus
P SmrkoveciteBi2(PO4)O(OH)
P Phosphowalpurgite(BiO)4(UO2)(PO4)2 · 2H2O
P TorberniteCu(UO2)2(PO4)2 · 12H2O
P PetitjeaniteBi3(PO4)2O(OH)
P ApatiteCa5(PO4)3(Cl/F/OH)
P MetatorberniteCu(UO2)2(PO4)2 · 8H2O
P AutuniteCa(UO2)2(PO4)2 · 11H2O
P HydroxylapatiteCa5(PO4)3(OH)
P UranocirciteBa(UO2)2(PO4)2 · 10H2O
P Phosphuranylite(H3O)3KCa(UO2)7(PO4)4O4 · 8H2O
P SaléeiteMg(UO2)2(PO4)2 · 10H2O
P VivianiteFe32+(PO4)2 · 8H2O
P Meta-autuniteCa(UO2)2(PO4)2 · 6-8H2O
P Triplite(Mn2+,Fe2+)2(PO4)(F,OH)
P Vochtenite(Fe2+,Mg)Fe3+(UO2)4(PO4)4(OH) · 12-13H2O
P YingjiangiteK2Ca(UO2)7(PO4)4(OH)6 · 6H2O
P PseudomalachiteCu5(PO4)2(OH)4
P Schreibersite(Fe,Ni)3P
SSulfur
S BismuthiniteBi2S3
S ZippeiteK3(UO2)4(SO4)2O3(OH) · 3H2O
S RetgersiteNiSO4 · 6H2O
S GalenaPbS
S KobellitePb22Cu4(Bi,Sb)30S69
S ThénarditeNa2SO4
S HalotrichiteFeAl2(SO4)4 · 22H2O
S SphaleriteZnS
S NatrojarositeNaFe3(SO4)2(OH)6
S GypsumCaSO4 · 2H2O
S BaryteBaSO4
S BrochantiteCu4(SO4)(OH)6
S CovelliteCuS
S ChalcopyriteCuFeS2
S ChalcociteCu2S
S JarositeKFe3+ 3(SO4)2(OH)6
S PyriteFeS2
S TroiliteFeS
ClChlorine
Cl ApatiteCa5(PO4)3(Cl/F/OH)
Cl SodaliteNa8(Al6Si6O24)Cl2
Cl MimetitePb5(AsO4)3Cl
KPotassium
K ZippeiteK3(UO2)4(SO4)2O3(OH) · 3H2O
K NephelineNa3K(Al4Si4O16)
K LeuciteK(AlSi2O6)
K SanidineK(AlSi3O8)
K OrthoclaseK(AlSi3O8)
K Phosphuranylite(H3O)3KCa(UO2)7(PO4)4O4 · 8H2O
K BiotiteK(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg)([Si/Al]Si2O10)(OH/F)2
K WeeksiteK2(UO2)2(Si5O13) · 4H2O
K YingjiangiteK2Ca(UO2)7(PO4)4(OH)6 · 6H2O
K JarositeKFe3+ 3(SO4)2(OH)6
CaCalcium
Ca ApatiteCa5(PO4)3(Cl/F/OH)
Ca AutuniteCa(UO2)2(PO4)2 · 11H2O
Ca DiopsideCaMgSi2O6
Ca Melilite GroupCa2M(XSiO7)
Ca HydroxylapatiteCa5(PO4)3(OH)
Ca Aegirine-augite(NaaCabFec2+Mgd)(Fee3+AlfFeg2+Mgh)Si2O6
Ca AragoniteCaCO3
Ca CalciteCaCO3
Ca MesoliteNa2Ca2Si9Al6O30 · 8H2O
Ca Phosphuranylite(H3O)3KCa(UO2)7(PO4)4O4 · 8H2O
Ca FluoriteCaF2
Ca WollastoniteCaSiO3
Ca Meta-autuniteCa(UO2)2(PO4)2 · 6-8H2O
Ca GypsumCaSO4 · 2H2O
Ca YingjiangiteK2Ca(UO2)7(PO4)4(OH)6 · 6H2O
Ca PerovskiteCaTiO3
TiTitanium
Ti IlmeniteFe2+TiO3
Ti BranneriteUTi2O6
Ti PerovskiteCaTiO3
VVanadium
V PucheriteBi(VO4)
V HechtsbergiteBi2(VO4)O(OH)
MnManganese
Mn Triplite(Mn2+,Fe2+)2(PO4)(F,OH)
FeIron
Fe BismutoferriteFe23+Bi(SiO4)2(OH)
Fe MagnetiteFe2+Fe23+O4
Fe Aegirine-augite(NaaCabFec2+Mgd)(Fee3+AlfFeg2+Mgh)Si2O6
Fe AegirineNaFe3+Si2O6
Fe HematiteFe2O3
Fe IlmeniteFe2+TiO3
Fe FerripyrophylliteFe3+Si2O5(OH)
Fe KobellitePb22Cu4(Bi,Sb)30S69
Fe VivianiteFe32+(PO4)2 · 8H2O
Fe Triplite(Mn2+,Fe2+)2(PO4)(F,OH)
Fe BiotiteK(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg)([Si/Al]Si2O10)(OH/F)2
Fe HalotrichiteFeAl2(SO4)4 · 22H2O
Fe Vochtenite(Fe2+,Mg)Fe3+(UO2)4(PO4)4(OH) · 12-13H2O
Fe NatrojarositeNaFe3(SO4)2(OH)6
Fe Limonite(Fe,O,OH,H2O)
Fe Goethiteα-Fe3+O(OH)
Fe ChalcopyriteCuFeS2
Fe JarositeKFe3+ 3(SO4)2(OH)6
Fe PyriteFeS2
Fe Iron (var: Kamacite)(Fe,Ni)
Fe Schreibersite(Fe,Ni)3P
Fe TroiliteFeS
Fe Taenite(Fe,Ni)
Fe IronFe
CoCobalt
Co Cobaltkoritnigite(Co,Zn)(HAsO4) · H2O
NiNickel
Ni RetgersiteNiSO4 · 6H2O
Ni Iron (var: Kamacite)(Fe,Ni)
Ni Schreibersite(Fe,Ni)3P
Ni Taenite(Fe,Ni)
Ni MetarauchiteNi(UO2)2(AsO4)2 · 8H2O
CuCopper
Cu TorberniteCu(UO2)2(PO4)2 · 12H2O
Cu MetatorberniteCu(UO2)2(PO4)2 · 8H2O
Cu MixiteBiCu6(AsO4)3(OH)6 · 3H2O
Cu KobellitePb22Cu4(Bi,Sb)30S69
Cu BrochantiteCu4(SO4)(OH)6
Cu CovelliteCuS
Cu ChalcopyriteCuFeS2
Cu ChalcociteCu2S
Cu PseudomalachiteCu5(PO4)2(OH)4
ZnZinc
Zn SphaleriteZnS
AsArsenic
As AtelestiteBi2(AsO4)O(OH)
As PreisingeriteBi3(AsO4)2O(OH)
As Walpurgite(BiO)4(UO2)(AsO4)2 · 2H2O
As MixiteBiCu6(AsO4)3(OH)6 · 3H2O
As Cobaltkoritnigite(Co,Zn)(HAsO4) · H2O
As MimetitePb5(AsO4)3Cl
As HörnesiteMg3(AsO4)2 · 8H2O
As MetarauchiteNi(UO2)2(AsO4)2 · 8H2O
SeSelenium
Se Unnamed (Bi Selenide)Bi4Se3
SbAntimony
Sb KobellitePb22Cu4(Bi,Sb)30S69
BaBarium
Ba UranocirciteBa(UO2)2(PO4)2 · 10H2O
Ba BaryteBaSO4
AuGold
Au GoldAu
PbLead
Pb GalenaPbS
Pb MimetitePb5(AsO4)3Cl
Pb KobellitePb22Cu4(Bi,Sb)30S69
BiBismuth
Bi SmrkoveciteBi2(PO4)O(OH)
Bi Phosphowalpurgite(BiO)4(UO2)(PO4)2 · 2H2O
Bi BismutoferriteFe23+Bi(SiO4)2(OH)
Bi AtelestiteBi2(AsO4)O(OH)
Bi Bismutite(BiO)2CO3
Bi SilléniteBi12SiO20
Bi PetitjeaniteBi3(PO4)2O(OH)
Bi PreisingeriteBi3(AsO4)2O(OH)
Bi PucheriteBi(VO4)
Bi BismuthiniteBi2S3
Bi Zavaritskite(BiO)F
Bi EulytineBi4(SiO4)3
Bi Walpurgite(BiO)4(UO2)(AsO4)2 · 2H2O
Bi HechtsbergiteBi2(VO4)O(OH)
Bi MixiteBiCu6(AsO4)3(OH)6 · 3H2O
Bi BismuthBi
Bi KobellitePb22Cu4(Bi,Sb)30S69
Bi UranosphaeriteBi(UO2)O2(OH)
Bi Unnamed (Bi Selenide)Bi4Se3
UUranium
U Phosphowalpurgite(BiO)4(UO2)(PO4)2 · 2H2O
U TorberniteCu(UO2)2(PO4)2 · 12H2O
U MetatorberniteCu(UO2)2(PO4)2 · 8H2O
U Walpurgite(BiO)4(UO2)(AsO4)2 · 2H2O
U ZippeiteK3(UO2)4(SO4)2O3(OH) · 3H2O
U AutuniteCa(UO2)2(PO4)2 · 11H2O
U UraniniteUO2
U UranocirciteBa(UO2)2(PO4)2 · 10H2O
U Phosphuranylite(H3O)3KCa(UO2)7(PO4)4O4 · 8H2O
U SaléeiteMg(UO2)2(PO4)2 · 10H2O
U Meta-autuniteCa(UO2)2(PO4)2 · 6-8H2O
U CoffiniteU(SiO4) · nH2O
U BranneriteUTi2O6
U UranosphaeriteBi(UO2)O2(OH)
U Studtite[(UO2)(O2)(H2O)2] · H2O
U Vochtenite(Fe2+,Mg)Fe3+(UO2)4(PO4)4(OH) · 12-13H2O
U WeeksiteK2(UO2)2(Si5O13) · 4H2O
U YingjiangiteK2Ca(UO2)7(PO4)4(OH)6 · 6H2O
U MetarauchiteNi(UO2)2(AsO4)2 · 8H2O

References

Sort by

Year (asc) Year (desc) Author (A-Z) Author (Z-A)
- Palache, C., Berman, H., & Frondel, C. (1951), The System of Mineralogy of James Dwight Dana and Edward Salisbury Dana, Yale University 1837-1892, Volume II: 851.

Localities in this Region
Show map


This page contains all mineral locality references listed on mindat.org. This does not claim to be a complete list. If you know of more minerals from this site, please register so you can add to our database. This locality information is for reference purposes only. You should never attempt to visit any sites listed in mindat.org without first ensuring that you have the permission of the land and/or mineral rights holders for access and that you are aware of all safety precautions necessary.
Mineral and/or Locality  
Mindat.org is an outreach project of the Hudson Institute of Mineralogy, a 501(c)(3) not-for-profit organization. Public Relations by Blytheweigh.
Copyright © mindat.org and the Hudson Institute of Mineralogy 1993-2019, except where stated. Most political location boundaries are © OpenStreetMap contributors. Mindat.org relies on the contributions of thousands of members and supporters.
Privacy Policy - Terms & Conditions - Contact Us Current server date and time: June 16, 2019 04:40:15
Go to top of page