Log InRegister
Home PageAbout MindatThe Mindat ManualHistory of MindatCopyright StatusWho We AreContact UsAdvertise on Mindat
Donate to MindatCorporate SponsorshipSponsor a PageSponsored PagesMindat AdvertisersAdvertise on Mindat
Learning CenterWhat is a mineral?The most common minerals on earthInformation for EducatorsMindat ArticlesThe ElementsBooks & Magazines
Minerals by PropertiesMinerals by ChemistryAdvanced Locality SearchRandom MineralRandom LocalitySearch by minIDLocalities Near MeSearch ArticlesSearch GlossaryMore Search Options
Search For:
Mineral Name:
Locality Name:
Keyword(s):
 
The Mindat ManualAdd a New PhotoRate PhotosLocality Edit ReportCoordinate Completion ReportAdd Glossary Item
Mining CompaniesStatisticsUsersMineral MuseumsMineral Shows & EventsThe Mindat DirectoryDevice Settings
Photo SearchPhoto GalleriesNew Photos TodayNew Photos YesterdayMembers' Photo GalleriesPast Photo of the Day GalleryMineral Photography

Čáslav, Kutná Hora District, Central Bohemian Region, Czech Republici
Regional Level Types
ČáslavMunicipality
Kutná Hora DistrictDistrict
Central Bohemian RegionRegion
Czech RepublicCountry

This page is currently not sponsored. Click here to sponsor this page.
Key
Lock Map
Locality type:Municipality
Largest Settlements:
PlacePopulation
Čáslav10,025 (2018)
Other/historical names associated with this locality:Tschaslau


No description has been added for this locality. Can you add one?

Select Mineral List Type

Standard Detailed Strunz Dana Chemical Elements

Mineral List

Mineral list contains entries from the region specified including sub-localities

45 valid minerals.

Rock Types Recorded

Note: this is a very new system on mindat.org and data is currently VERY limited. Please bear with us while we work towards adding this information!

Rock list contains entries from the region specified including sub-localities

Select Rock List Type

Alphabetical List Tree Diagram

Detailed Mineral List:

Actinolite
Formula: ☐{Ca2}{Mg4.5-2.5Fe0.5-2.5}(Si8O22)(OH)2
Reference: Litochleb, J.: Markovice a Horky u Čáslavi – klasické lokality zeolitů v alpských žilách. Minerál, 1996, roč. 4, č. 2, s. 98-100.
Albite
Formula: Na(AlSi3O8)
Albite var: Oligoclase
Formula: (Na,Ca)[Al(Si,Al)Si2O8]
Reference: Litochleb, J.: Markovice a Horky u Čáslavi – klasické lokality zeolitů v alpských žilách. Minerál, 1996, roč. 4, č. 2, s. 98-100.
Almandine
Formula: Fe2+3Al2(SiO4)3
Reference: Cempírek, J., Novák, M.: Mineralogy of dumortierite-bearing abyssal pegmatites at Starkoč and Běstvina, Kutná Hora Crystalline Complex. Journal of the Czech Geological Society, 2006, roč. 51, č. 3-4, s. 259-270.
'Amphibole Supergroup'
Formula: AX2Z5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2
Analcime
Formula: Na(AlSi2O6) · H2O
Anthophyllite
Formula: ☐{Mg2}{Mg5}(Si8O22)(OH)2
Reference: Litochleb, J.: Markovice a Horky u Čáslavi – klasické lokality zeolitů v alpských žilách. Minerál, 1996, roč. 4, č. 2, s. 98-100.
'Apatite'
Reference: Litochleb, J.: Markovice a Horky u Čáslavi – klasické lokality zeolitů v alpských žilách. Minerál, 1996, roč. 4, č. 2, s. 98-100.
'Apophyllite'
Arsenopyrite
Formula: FeAsS
Reference: Novák, F., Drábek, M.: Rozšíření sulfidického zrudnění v širším okolí Čáslavi a Kutné Hory. In Práce Musea v Kutné Hoře, Geologický výzkum Kutnohorska, 1964, sešit 5, s. 18-28.
Azurite
Formula: Cu3(CO3)2(OH)2
Reference: Litochleb, J.: Markovice a Horky u Čáslavi – klasické lokality zeolitů v alpských žilách. Minerál, 1996, roč. 4, č. 2, s. 98-100.
'Biotite'
Reference: Litochleb, J.: Markovice a Horky u Čáslavi – klasické lokality zeolitů v alpských žilách. Minerál, 1996, roč. 4, č. 2, s. 98-100.
Calcite
Formula: CaCO3
Reference: Litochleb, J.: Markovice a Horky u Čáslavi – klasické lokality zeolitů v alpských žilách. Minerál, 1996, roč. 4, č. 2, s. 98-100.
'Chabazite'
Reference: Litochleb, J.: Markovice a Horky u Čáslavi – klasické lokality zeolitů v alpských žilách. Minerál, 1996, roč. 4, č. 2, s. 98-100.
Chalcopyrite
Formula: CuFeS2
'Chlorite Group'
Reference: Litochleb, J.: Markovice a Horky u Čáslavi – klasické lokality zeolitů v alpských žilách. Minerál, 1996, roč. 4, č. 2, s. 98-100.
Chrysoberyl
Formula: BeAl2O4
Reference: Cempírek, J., Novák, M.: Mineralogy of dumortierite-bearing abyssal pegmatites at Starkoč and Běstvina, Kutná Hora Crystalline Complex. Journal of the Czech Geological Society, 2006, roč. 51, č. 3-4, s. 259-270.
Clinozoisite
Formula: {Ca2}{Al3}(Si2O7)(SiO4)O(OH)
Clinozoisite var: Clinothulite
Formula: {Ca2}{Al3}(Si2O7)(SiO4)O(OH)
Reference: Ray and Alvin Schortmann
Datolite
Formula: CaB(SiO4)(OH)
Reference: Litochleb, J.: Markovice a Horky u Čáslavi – klasické lokality zeolitů v alpských žilách. Minerál, 1996, roč. 4, č. 2, s. 98-100.
Diopside
Formula: CaMgSi2O6
Reference: Litochleb, J.: Markovice a Horky u Čáslavi – klasické lokality zeolitů v alpských žilách. Minerál, 1996, roč. 4, č. 2, s. 98-100.
Dolomite
Formula: CaMg(CO3)2
Reference: Litochleb, J., Sejkora, J., Fišera, M.: Freibergit a jamesonit z historického ložiska stříbra Šebestěnice u Čáslavi (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 2008, vol. 16, 2, 193-196.
Dumortierite
Formula: (Al,Fe3+)7(SiO4)3(BO3)O3
Reference: Cempírek, J., Novák, M.: Mineralogy of dumortierite-bearing abyssal pegmatites at Starkoč and Běstvina, Kutná Hora Crystalline Complex. Journal of the Czech Geological Society, 2006, roč. 51, č. 3-4, s. 259-270.
Epidote
Formula: {Ca2}{Al2Fe3+}(Si2O7)(SiO4)O(OH)
Fluorapatite
Formula: Ca5(PO4)3F
Reference: Cempírek, J., Novák, M.: Mineralogy of dumortierite-bearing abyssal pegmatites at Starkoč and Běstvina, Kutná Hora Crystalline Complex. Journal of the Czech Geological Society, 2006, roč. 51, č. 3-4, s. 259-270.
Freibergite
Formula: Ag6[Cu4Fe2]Sb4S13-x
Reference: Litochleb, J., Sejkora, J., Fišera, M.: Freibergit a jamesonit z historického ložiska stříbra Šebestěnice u Čáslavi (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 2008, vol. 16, 2, 193-196.
Galena
Formula: PbS
Reference: Litochleb, J., Sejkora, J., Fišera, M.: Freibergit a jamesonit z historického ložiska stříbra Šebestěnice u Čáslavi (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 2008, vol. 16, 2, 193-196.
'Garnet Group'
Formula: X3Z2(SiO4)3
Reference: Litochleb, J.: Markovice a Horky u Čáslavi – klasické lokality zeolitů v alpských žilách. Minerál, 1996, roč. 4, č. 2, s. 98-100.
'Heulandite subgroup'
Reference: Litochleb, J.: Markovice a Horky u Čáslavi – klasické lokality zeolitů v alpských žilách. Minerál, 1996, roč. 4, č. 2, s. 98-100.
Ilmenite
Formula: Fe2+TiO3
Reference: Litochleb, J.: Markovice a Horky u Čáslavi – klasické lokality zeolitů v alpských žilách. Minerál, 1996, roč. 4, č. 2, s. 98-100.
Jamesonite
Formula: Pb4FeSb6S14
Reference: Litochleb, J., Sejkora, J., Fišera, M.: Freibergit a jamesonit z historického ložiska stříbra Šebestěnice u Čáslavi (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 2008, vol. 16, 2, 193-196.
Kyanite
Formula: Al2(SiO4)O
Reference: Cempírek, J., Novák, M.: Mineralogy of dumortierite-bearing abyssal pegmatites at Starkoč and Běstvina, Kutná Hora Crystalline Complex. Journal of the Czech Geological Society, 2006, roč. 51, č. 3-4, s. 259-270.
Laumontite
Formula: CaAl2Si4O12 · 4H2O
Reference: Litochleb, J.: Markovice a Horky u Čáslavi – klasické lokality zeolitů v alpských žilách. Minerál, 1996, roč. 4, č. 2, s. 98-100.
Löllingite
Formula: FeAs2
Reference: Cempírek, J., Novák, M.: Mineralogy of dumortierite-bearing abyssal pegmatites at Starkoč and Běstvina, Kutná Hora Crystalline Complex. Journal of the Czech Geological Society, 2006, roč. 51, č. 3-4, s. 259-270.
Magnetite
Formula: Fe2+Fe3+2O4
Reference: Litochleb, J.: Markovice a Horky u Čáslavi – klasické lokality zeolitů v alpských žilách. Minerál, 1996, roč. 4, č. 2, s. 98-100.
Malachite
Formula: Cu2(CO3)(OH)2
Reference: Litochleb, J.: Markovice a Horky u Čáslavi – klasické lokality zeolitů v alpských žilách. Minerál, 1996, roč. 4, č. 2, s. 98-100.
Monazite-(Ce)
Formula: Ce(PO4)
Reference: Cempírek, J., Novák, M.: Mineralogy of dumortierite-bearing abyssal pegmatites at Starkoč and Běstvina, Kutná Hora Crystalline Complex. Journal of the Czech Geological Society, 2006, roč. 51, č. 3-4, s. 259-270.
Montmorillonite
Formula: (Na,Ca)0.33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2 · nH2O
Reference: Litochleb, J.: Markovice a Horky u Čáslavi – klasické lokality zeolitů v alpských žilách. Minerál, 1996, roč. 4, č. 2, s. 98-100.
Muscovite
Formula: KAl2(AlSi3O10)(OH)2
Reference: Cempírek, J., Novák, M.: Mineralogy of dumortierite-bearing abyssal pegmatites at Starkoč and Běstvina, Kutná Hora Crystalline Complex. Journal of the Czech Geological Society, 2006, roč. 51, č. 3-4, s. 259-270.
Natrolite
Formula: Na2Al2Si3O10 · 2H2O
Orthoclase
Formula: K(AlSi3O8)
Reference: Litochleb, J.: Markovice a Horky u Čáslavi – klasické lokality zeolitů v alpských žilách. Minerál, 1996, roč. 4, č. 2, s. 98-100.
Palygorskite
Formula: (Mg,Al)5(Si,Al)8O20(OH)2 · 8H2O
Reference: Litochleb, J.: Markovice a Horky u Čáslavi – klasické lokality zeolitů v alpských žilách. Minerál, 1996, roč. 4, č. 2, s. 98-100.
Prehnite
Formula: Ca2Al2Si3O10(OH)2
Pyrite
Formula: FeS2
Pyrrhotite
Formula: Fe7S8
Reference: Litochleb, J.: Markovice a Horky u Čáslavi – klasické lokality zeolitů v alpských žilách. Minerál, 1996, roč. 4, č. 2, s. 98-100.
Quartz
Formula: SiO2
Quartz var: Rock Crystal
Formula: SiO2
Reference: Litochleb, J.: Markovice a Horky u Čáslavi – klasické lokality zeolitů v alpských žilách. Minerál, 1996, roč. 4, č. 2, s. 98-100.
Rutile
Formula: TiO2
Reference: Litochleb, J.: Markovice a Horky u Čáslavi – klasické lokality zeolitů v alpských žilách. Minerál, 1996, roč. 4, č. 2, s. 98-100.
Saponite
Formula: Ca0.25(Mg,Fe)3((Si,Al)4O10)(OH)2 · nH2O
Reference: Litochleb, J.: Markovice a Horky u Čáslavi – klasické lokality zeolitů v alpských žilách. Minerál, 1996, roč. 4, č. 2, s. 98-100.
'Scapolite'
Reference: Litochleb, J.: Markovice a Horky u Čáslavi – klasické lokality zeolitů v alpských žilách. Minerál, 1996, roč. 4, č. 2, s. 98-100.
Staurolite
Formula: Fe2+2Al9Si4O23(OH)
Reference: Cempírek, J., Novák, M.: Mineralogy of dumortierite-bearing abyssal pegmatites at Starkoč and Běstvina, Kutná Hora Crystalline Complex. Journal of the Czech Geological Society, 2006, roč. 51, č. 3-4, s. 259-270.
Stellerite
Formula: Ca4(Si28Al8)O72 · 28H2O
Reference: Gunnar Färber
Stilbite-Ca
Formula: NaCa4[Al9Si27O72] · nH2O
Reference: Pauliš P., Heřmánek J., Jebavá I., Zahradníček L.: Stilbit-Ca z amfibolitového kamenolomu Markovice u Čáslavi (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 2011, 19, 1, 52-55.
Talc
Formula: Mg3Si4O10(OH)2
Reference: Litochleb, J.: Markovice a Horky u Čáslavi – klasické lokality zeolitů v alpských žilách. Minerál, 1996, roč. 4, č. 2, s. 98-100.
Titanite
Formula: CaTi(SiO4)O
Reference: Litochleb, J.: Markovice a Horky u Čáslavi – klasické lokality zeolitů v alpských žilách. Minerál, 1996, roč. 4, č. 2, s. 98-100.
'Tourmaline'
Formula: A(D3)G6(T6O18)(BO3)3X3Z
Reference: Cempírek, J., Novák, M.: Mineralogy of dumortierite-bearing abyssal pegmatites at Starkoč and Běstvina, Kutná Hora Crystalline Complex. Journal of the Czech Geological Society, 2006, roč. 51, č. 3-4, s. 259-270.
Xenotime-(Y)
Formula: Y(PO4)
Reference: Cempírek, J., Novák, M.: Mineralogy of dumortierite-bearing abyssal pegmatites at Starkoč and Běstvina, Kutná Hora Crystalline Complex. Journal of the Czech Geological Society, 2006, roč. 51, č. 3-4, s. 259-270.
Zoisite
Formula: Ca2Al3[Si2O7][SiO4]O(OH)
Reference: Litochleb, J.: Markovice a Horky u Čáslavi – klasické lokality zeolitů v alpských žilách. Minerál, 1996, roč. 4, č. 2, s. 98-100.

List of minerals arranged by Strunz 10th Edition classification

Group 2 - Sulphides and Sulfosalts
Arsenopyrite2.EB.20FeAsS
Chalcopyrite2.CB.10aCuFeS2
Freibergite2.GB.05Ag6[Cu4Fe2]Sb4S13-x
Galena2.CD.10PbS
Jamesonite2.HB.15Pb4FeSb6S14
Löllingite2.EB.15aFeAs2
Pyrite2.EB.05aFeS2
Pyrrhotite2.CC.10Fe7S8
Group 4 - Oxides and Hydroxides
Chrysoberyl4.BA.05BeAl2O4
Ilmenite4.CB.05Fe2+TiO3
Magnetite4.BB.05Fe2+Fe3+2O4
Quartz4.DA.05SiO2
var: Rock Crystal4.DA.05SiO2
Rutile4.DB.05TiO2
Group 5 - Nitrates and Carbonates
Azurite5.BA.05Cu3(CO3)2(OH)2
Calcite5.AB.05CaCO3
Dolomite5.AB.10CaMg(CO3)2
Malachite5.BA.10Cu2(CO3)(OH)2
Group 8 - Phosphates, Arsenates and Vanadates
Fluorapatite8.BN.05Ca5(PO4)3F
Monazite-(Ce)8.AD.50Ce(PO4)
Xenotime-(Y)8.AD.35Y(PO4)
Group 9 - Silicates
Actinolite9.DE.10☐{Ca2}{Mg4.5-2.5Fe0.5-2.5}(Si8O22)(OH)2
Albite9.FA.35Na(AlSi3O8)
var: Oligoclase9.FA.35(Na,Ca)[Al(Si,Al)Si2O8]
Almandine9.AD.25Fe2+3Al2(SiO4)3
Analcime9.GB.05Na(AlSi2O6) · H2O
Anthophyllite9.DD.05☐{Mg2}{Mg5}(Si8O22)(OH)2
Clinozoisite9.BG.05a{Ca2}{Al3}(Si2O7)(SiO4)O(OH)
var: Clinothulite9.BG.05a{Ca2}{Al3}(Si2O7)(SiO4)O(OH)
Datolite9.AJ.20CaB(SiO4)(OH)
Diopside9.DA.15CaMgSi2O6
Dumortierite9.AJ.10(Al,Fe3+)7(SiO4)3(BO3)O3
Epidote9.BG.05a{Ca2}{Al2Fe3+}(Si2O7)(SiO4)O(OH)
Kyanite9.AF.15Al2(SiO4)O
Laumontite9.GB.10CaAl2Si4O12 · 4H2O
Montmorillonite9.EC.40(Na,Ca)0.33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2 · nH2O
Muscovite9.EC.15KAl2(AlSi3O10)(OH)2
Natrolite9.GA.05Na2Al2Si3O10 · 2H2O
Orthoclase9.FA.30K(AlSi3O8)
Palygorskite9.EE.20(Mg,Al)5(Si,Al)8O20(OH)2 · 8H2O
Prehnite9.DP.20Ca2Al2Si3O10(OH)2
Saponite9.EC.45Ca0.25(Mg,Fe)3((Si,Al)4O10)(OH)2 · nH2O
Staurolite9.AF.30Fe2+2Al9Si4O23(OH)
Stellerite9.GE.15Ca4(Si28Al8)O72 · 28H2O
Stilbite-Ca9.GE.10NaCa4[Al9Si27O72] · nH2O
Talc9.EC.05Mg3Si4O10(OH)2
Titanite9.AG.15CaTi(SiO4)O
Zoisite9.BG.10Ca2Al3[Si2O7][SiO4]O(OH)
Unclassified Minerals, Rocks, etc.
'Amphibole Supergroup'-AX2Z5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2
'Apatite'-
'Apophyllite'-
'Biotite'-
'Chabazite'-
'Chlorite Group'-
'Garnet Group'-X3Z2(SiO4)3
'Heulandite subgroup'-
'Scapolite'-
'Tourmaline'-A(D3)G6(T6O18)(BO3)3X3Z

List of minerals arranged by Dana 8th Edition classification

Group 2 - SULFIDES
AmXp, with m:p = 1:1
Galena2.8.1.1PbS
Pyrrhotite2.8.10.1Fe7S8
AmBnXp, with (m+n):p = 1:1
Chalcopyrite2.9.1.1CuFeS2
AmBnXp, with (m+n):p = 1:2
Arsenopyrite2.12.4.1FeAsS
Löllingite2.12.2.9FeAs2
Pyrite2.12.1.1FeS2
Group 3 - SULFOSALTS
3 <ø < 4
Freibergite3.3.6.3Ag6[Cu4Fe2]Sb4S13-x
2 < ø < 2.49
Jamesonite3.6.7.1Pb4FeSb6S14
Group 4 - SIMPLE OXIDES
A2X3
Ilmenite4.3.5.1Fe2+TiO3
AX2
Rutile4.4.1.1TiO2
Group 7 - MULTIPLE OXIDES
AB2X4
Chrysoberyl7.2.9.1BeAl2O4
Magnetite7.2.2.3Fe2+Fe3+2O4
Group 14 - ANHYDROUS NORMAL CARBONATES
A(XO3)
Calcite14.1.1.1CaCO3
AB(XO3)2
Dolomite14.2.1.1CaMg(CO3)2
Group 16a - ANHYDROUS CARBONATES CONTAINING HYDROXYL OR HALOGEN
Azurite16a.2.1.1Cu3(CO3)2(OH)2
Malachite16a.3.1.1Cu2(CO3)(OH)2
Group 38 - ANHYDROUS NORMAL PHOSPHATES, ARSENATES, AND VANADATES
AXO4
Monazite-(Ce)38.4.3.1Ce(PO4)
Group 41 - ANHYDROUS PHOSPHATES, ETC.CONTAINING HYDROXYL OR HALOGEN
A5(XO4)3Zq
Fluorapatite41.8.1.1Ca5(PO4)3F
Group 51 - NESOSILICATES Insular SiO4 Groups Only
Insular SiO4 Groups Only with cations in [6] and >[6] coordination
Almandine51.4.3a.2Fe2+3Al2(SiO4)3
Group 52 - NESOSILICATES Insular SiO4 Groups and O,OH,F,H2O
Insular SiO4 Groups and O, OH, F, and H2O with cations in [4] and >[4] coordination
Kyanite52.2.2c.1Al2(SiO4)O
Staurolite52.2.3.1Fe2+2Al9Si4O23(OH)
Insular SiO4 Groups and O, OH, F, and H2O with cations in [6] and/or >[6] coordination
Titanite52.4.3.1CaTi(SiO4)O
Group 54 - NESOSILICATES Borosilicates and Some Beryllosilicates
Borosilicates and Some Beryllosilicates with (BO3)
Dumortierite54.1.2.1(Al,Fe3+)7(SiO4)3(BO3)O3
Borosilicates and Some Beryllosilicates with B in [4] coordination
Datolite54.2.1a.1CaB(SiO4)(OH)
Group 58 - SOROSILICATES Insular, Mixed, Single, and Larger Tetrahedral Groups
Insular, Mixed, Single, and Larger Tetrahedral Groups with cations in [6] and higher coordination; single and double groups (n = 1, 2)
Clinozoisite58.2.1a.4{Ca2}{Al3}(Si2O7)(SiO4)O(OH)
Epidote58.2.1a.7{Ca2}{Al2Fe3+}(Si2O7)(SiO4)O(OH)
Zoisite58.2.1b.1Ca2Al3[Si2O7][SiO4]O(OH)
Group 65 - INOSILICATES Single-Width,Unbranched Chains,(W=1)
Single-Width Unbranched Chains, W=1 with chains P=2
Diopside65.1.3a.1CaMgSi2O6
Group 66 - INOSILICATES Double-Width,Unbranched Chains,(W=2)
Amphiboles - Mg-Fe-Mn-Li subgroup
Anthophyllite66.1.2.1☐{Mg2}{Mg5}(Si8O22)(OH)2
Group 71 - PHYLLOSILICATES Sheets of Six-Membered Rings
Sheets of 6-membered rings with 2:1 layers
Muscovite71.2.2a.1KAl2(AlSi3O10)(OH)2
Talc71.2.1.3Mg3Si4O10(OH)2
Sheets of 6-membered rings with 2:1 clays
Montmorillonite71.3.1a.2(Na,Ca)0.33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2 · nH2O
Saponite71.3.1b.2Ca0.25(Mg,Fe)3((Si,Al)4O10)(OH)2 · nH2O
Group 72 - PHYLLOSILICATES Two-Dimensional Infinite Sheets with Other Than Six-Membered Rings
Two-Dimensional Infinite Sheets with Other Than Six-Membered Rings with 4-membered rings
Prehnite72.1.3.1Ca2Al2Si3O10(OH)2
Group 74 - PHYLLOSILICATES Modulated Layers
Modulated Layers with joined strips
Palygorskite74.3.1a.1(Mg,Al)5(Si,Al)8O20(OH)2 · 8H2O
Group 75 - TECTOSILICATES Si Tetrahedral Frameworks
Si Tetrahedral Frameworks - SiO2 with [4] coordinated Si
Quartz75.1.3.1SiO2
Group 76 - TECTOSILICATES Al-Si Framework
Al-Si Framework with Al-Si frameworks
Albite76.1.3.1Na(AlSi3O8)
Orthoclase76.1.1.1K(AlSi3O8)
Group 77 - TECTOSILICATES Zeolites
Zeolite group - True zeolites
Analcime77.1.1.1Na(AlSi2O6) · H2O
Laumontite77.1.1.4CaAl2Si4O12 · 4H2O
Natrolite77.1.5.1Na2Al2Si3O10 · 2H2O
Stellerite77.1.4.4Ca4(Si28Al8)O72 · 28H2O
Stilbite-Ca77.1.4.3NaCa4[Al9Si27O72] · nH2O
Unclassified Minerals, Mixtures, etc.
Actinolite-☐{Ca2}{Mg4.5-2.5Fe0.5-2.5}(Si8O22)(OH)2
Albite
var: Oligoclase
-(Na,Ca)[Al(Si,Al)Si2O8]
'Amphibole Supergroup'-AX2Z5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2
'Apatite'-
'Apophyllite'-
'Biotite'-
'Chabazite'-
'Chlorite Group'-
Clinozoisite
var: Clinothulite
-{Ca2}{Al3}(Si2O7)(SiO4)O(OH)
'Garnet Group'-X3Z2(SiO4)3
'Heulandite subgroup'-
Quartz
var: Rock Crystal
-SiO2
'Scapolite'-
'Tourmaline'-A(D3)G6(T6O18)(BO3)3X3Z
Xenotime-(Y)-Y(PO4)

List of minerals for each chemical element

HHydrogen
H Actinolite☐{Ca2}{Mg4.5-2.5Fe0.5-2.5}(Si8O22)(OH)2
H Amphibole SupergroupAX2Z5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2
H AnalcimeNa(AlSi2O6) · H2O
H Anthophyllite☐{Mg2}{Mg5}(Si8O22)(OH)2
H AzuriteCu3(CO3)2(OH)2
H DatoliteCaB(SiO4)(OH)
H Epidote{Ca2}{Al2Fe3+}(Si2O7)(SiO4)O(OH)
H Clinozoisite{Ca2}{Al3}(Si2O7)(SiO4)O(OH)
H LaumontiteCaAl2Si4O12 · 4H2O
H MalachiteCu2(CO3)(OH)2
H TalcMg3Si4O10(OH)2
H Montmorillonite(Na,Ca)0.33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2 · nH2O
H NatroliteNa2Al2Si3O10 · 2H2O
H Palygorskite(Mg,Al)5(Si,Al)8O20(OH)2 · 8H2O
H PrehniteCa2Al2Si3O10(OH)2
H SaponiteCa0.25(Mg,Fe)3((Si,Al)4O10)(OH)2 · nH2O
H ZoisiteCa2Al3[Si2O7][SiO4]O(OH)
H Clinozoisite (var: Clinothulite){Ca2}{Al3}(Si2O7)(SiO4)O(OH)
H Stilbite-CaNaCa4[Al9Si27O72] · nH2O
H MuscoviteKAl2(AlSi3O10)(OH)2
H StauroliteFe22+Al9Si4O23(OH)
H StelleriteCa4(Si28Al8)O72 · 28H2O
BeBeryllium
Be ChrysoberylBeAl2O4
BBoron
B DatoliteCaB(SiO4)(OH)
B Dumortierite(Al,Fe3+)7(SiO4)3(BO3)O3
B TourmalineA(D3)G6(T6O18)(BO3)3X3Z
CCarbon
C AzuriteCu3(CO3)2(OH)2
C CalciteCaCO3
C MalachiteCu2(CO3)(OH)2
C DolomiteCaMg(CO3)2
OOxygen
O Actinolite☐{Ca2}{Mg4.5-2.5Fe0.5-2.5}(Si8O22)(OH)2
O AlbiteNa(AlSi3O8)
O Amphibole SupergroupAX2Z5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2
O AnalcimeNa(AlSi2O6) · H2O
O Anthophyllite☐{Mg2}{Mg5}(Si8O22)(OH)2
O AzuriteCu3(CO3)2(OH)2
O DatoliteCaB(SiO4)(OH)
O DiopsideCaMgSi2O6
O Epidote{Ca2}{Al2Fe3+}(Si2O7)(SiO4)O(OH)
O Garnet GroupX3Z2(SiO4)3
O IlmeniteFe2+TiO3
O CalciteCaCO3
O Clinozoisite{Ca2}{Al3}(Si2O7)(SiO4)O(OH)
O QuartzSiO2
O Quartz (var: Rock Crystal)SiO2
O LaumontiteCaAl2Si4O12 · 4H2O
O MagnetiteFe2+Fe23+O4
O MalachiteCu2(CO3)(OH)2
O TalcMg3Si4O10(OH)2
O Montmorillonite(Na,Ca)0.33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2 · nH2O
O NatroliteNa2Al2Si3O10 · 2H2O
O Albite (var: Oligoclase)(Na,Ca)[Al(Si,Al)Si2O8]
O OrthoclaseK(AlSi3O8)
O Palygorskite(Mg,Al)5(Si,Al)8O20(OH)2 · 8H2O
O PrehniteCa2Al2Si3O10(OH)2
O SaponiteCa0.25(Mg,Fe)3((Si,Al)4O10)(OH)2 · nH2O
O TitaniteCaTi(SiO4)O
O ZoisiteCa2Al3[Si2O7][SiO4]O(OH)
O RutileTiO2
O DolomiteCaMg(CO3)2
O Clinozoisite (var: Clinothulite){Ca2}{Al3}(Si2O7)(SiO4)O(OH)
O Stilbite-CaNaCa4[Al9Si27O72] · nH2O
O AlmandineFe32+Al2(SiO4)3
O Dumortierite(Al,Fe3+)7(SiO4)3(BO3)O3
O FluorapatiteCa5(PO4)3F
O ChrysoberylBeAl2O4
O KyaniteAl2(SiO4)O
O Monazite-(Ce)Ce(PO4)
O MuscoviteKAl2(AlSi3O10)(OH)2
O StauroliteFe22+Al9Si4O23(OH)
O TourmalineA(D3)G6(T6O18)(BO3)3X3Z
O Xenotime-(Y)Y(PO4)
O StelleriteCa4(Si28Al8)O72 · 28H2O
FFluorine
F Amphibole SupergroupAX2Z5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2
F FluorapatiteCa5(PO4)3F
NaSodium
Na AlbiteNa(AlSi3O8)
Na AnalcimeNa(AlSi2O6) · H2O
Na Montmorillonite(Na,Ca)0.33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2 · nH2O
Na NatroliteNa2Al2Si3O10 · 2H2O
Na Albite (var: Oligoclase)(Na,Ca)[Al(Si,Al)Si2O8]
Na SaponiteCa0.25(Mg,Fe)3((Si,Al)4O10)(OH)2 · nH2O
Na Stilbite-CaNaCa4[Al9Si27O72] · nH2O
MgMagnesium
Mg Actinolite☐{Ca2}{Mg4.5-2.5Fe0.5-2.5}(Si8O22)(OH)2
Mg Anthophyllite☐{Mg2}{Mg5}(Si8O22)(OH)2
Mg DiopsideCaMgSi2O6
Mg TalcMg3Si4O10(OH)2
Mg Montmorillonite(Na,Ca)0.33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2 · nH2O
Mg Palygorskite(Mg,Al)5(Si,Al)8O20(OH)2 · 8H2O
Mg SaponiteCa0.25(Mg,Fe)3((Si,Al)4O10)(OH)2 · nH2O
Mg DolomiteCaMg(CO3)2
AlAluminium
Al AlbiteNa(AlSi3O8)
Al Amphibole SupergroupAX2Z5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2
Al AnalcimeNa(AlSi2O6) · H2O
Al Epidote{Ca2}{Al2Fe3+}(Si2O7)(SiO4)O(OH)
Al Clinozoisite{Ca2}{Al3}(Si2O7)(SiO4)O(OH)
Al LaumontiteCaAl2Si4O12 · 4H2O
Al Montmorillonite(Na,Ca)0.33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2 · nH2O
Al NatroliteNa2Al2Si3O10 · 2H2O
Al Albite (var: Oligoclase)(Na,Ca)[Al(Si,Al)Si2O8]
Al OrthoclaseK(AlSi3O8)
Al Palygorskite(Mg,Al)5(Si,Al)8O20(OH)2 · 8H2O
Al PrehniteCa2Al2Si3O10(OH)2
Al SaponiteCa0.25(Mg,Fe)3((Si,Al)4O10)(OH)2 · nH2O
Al ZoisiteCa2Al3[Si2O7][SiO4]O(OH)
Al Clinozoisite (var: Clinothulite){Ca2}{Al3}(Si2O7)(SiO4)O(OH)
Al Stilbite-CaNaCa4[Al9Si27O72] · nH2O
Al AlmandineFe32+Al2(SiO4)3
Al Dumortierite(Al,Fe3+)7(SiO4)3(BO3)O3
Al ChrysoberylBeAl2O4
Al KyaniteAl2(SiO4)O
Al MuscoviteKAl2(AlSi3O10)(OH)2
Al StauroliteFe22+Al9Si4O23(OH)
Al StelleriteCa4(Si28Al8)O72 · 28H2O
SiSilicon
Si Actinolite☐{Ca2}{Mg4.5-2.5Fe0.5-2.5}(Si8O22)(OH)2
Si AlbiteNa(AlSi3O8)
Si Amphibole SupergroupAX2Z5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2
Si AnalcimeNa(AlSi2O6) · H2O
Si Anthophyllite☐{Mg2}{Mg5}(Si8O22)(OH)2
Si DatoliteCaB(SiO4)(OH)
Si DiopsideCaMgSi2O6
Si Epidote{Ca2}{Al2Fe3+}(Si2O7)(SiO4)O(OH)
Si Garnet GroupX3Z2(SiO4)3
Si Clinozoisite{Ca2}{Al3}(Si2O7)(SiO4)O(OH)
Si QuartzSiO2
Si Quartz (var: Rock Crystal)SiO2
Si LaumontiteCaAl2Si4O12 · 4H2O
Si TalcMg3Si4O10(OH)2
Si Montmorillonite(Na,Ca)0.33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2 · nH2O
Si NatroliteNa2Al2Si3O10 · 2H2O
Si Albite (var: Oligoclase)(Na,Ca)[Al(Si,Al)Si2O8]
Si OrthoclaseK(AlSi3O8)
Si Palygorskite(Mg,Al)5(Si,Al)8O20(OH)2 · 8H2O
Si PrehniteCa2Al2Si3O10(OH)2
Si SaponiteCa0.25(Mg,Fe)3((Si,Al)4O10)(OH)2 · nH2O
Si TitaniteCaTi(SiO4)O
Si ZoisiteCa2Al3[Si2O7][SiO4]O(OH)
Si Clinozoisite (var: Clinothulite){Ca2}{Al3}(Si2O7)(SiO4)O(OH)
Si Stilbite-CaNaCa4[Al9Si27O72] · nH2O
Si AlmandineFe32+Al2(SiO4)3
Si Dumortierite(Al,Fe3+)7(SiO4)3(BO3)O3
Si KyaniteAl2(SiO4)O
Si MuscoviteKAl2(AlSi3O10)(OH)2
Si StauroliteFe22+Al9Si4O23(OH)
Si StelleriteCa4(Si28Al8)O72 · 28H2O
PPhosphorus
P FluorapatiteCa5(PO4)3F
P Monazite-(Ce)Ce(PO4)
P Xenotime-(Y)Y(PO4)
SSulfur
S ChalcopyriteCuFeS2
S PyrrhotiteFe7S8
S PyriteFeS2
S FreibergiteAg6[Cu4Fe2]Sb4S13-x
S JamesonitePb4FeSb6S14
S GalenaPbS
S ArsenopyriteFeAsS
ClChlorine
Cl Amphibole SupergroupAX2Z5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2
KPotassium
K OrthoclaseK(AlSi3O8)
K MuscoviteKAl2(AlSi3O10)(OH)2
CaCalcium
Ca Actinolite☐{Ca2}{Mg4.5-2.5Fe0.5-2.5}(Si8O22)(OH)2
Ca DatoliteCaB(SiO4)(OH)
Ca DiopsideCaMgSi2O6
Ca Epidote{Ca2}{Al2Fe3+}(Si2O7)(SiO4)O(OH)
Ca CalciteCaCO3
Ca Clinozoisite{Ca2}{Al3}(Si2O7)(SiO4)O(OH)
Ca LaumontiteCaAl2Si4O12 · 4H2O
Ca Montmorillonite(Na,Ca)0.33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2 · nH2O
Ca Albite (var: Oligoclase)(Na,Ca)[Al(Si,Al)Si2O8]
Ca PrehniteCa2Al2Si3O10(OH)2
Ca SaponiteCa0.25(Mg,Fe)3((Si,Al)4O10)(OH)2 · nH2O
Ca TitaniteCaTi(SiO4)O
Ca ZoisiteCa2Al3[Si2O7][SiO4]O(OH)
Ca DolomiteCaMg(CO3)2
Ca Clinozoisite (var: Clinothulite){Ca2}{Al3}(Si2O7)(SiO4)O(OH)
Ca Stilbite-CaNaCa4[Al9Si27O72] · nH2O
Ca FluorapatiteCa5(PO4)3F
Ca StelleriteCa4(Si28Al8)O72 · 28H2O
TiTitanium
Ti Amphibole SupergroupAX2Z5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2
Ti IlmeniteFe2+TiO3
Ti TitaniteCaTi(SiO4)O
Ti RutileTiO2
FeIron
Fe Actinolite☐{Ca2}{Mg4.5-2.5Fe0.5-2.5}(Si8O22)(OH)2
Fe Epidote{Ca2}{Al2Fe3+}(Si2O7)(SiO4)O(OH)
Fe ChalcopyriteCuFeS2
Fe IlmeniteFe2+TiO3
Fe MagnetiteFe2+Fe23+O4
Fe PyrrhotiteFe7S8
Fe PyriteFeS2
Fe SaponiteCa0.25(Mg,Fe)3((Si,Al)4O10)(OH)2 · nH2O
Fe FreibergiteAg6[Cu4Fe2]Sb4S13-x
Fe JamesonitePb4FeSb6S14
Fe ArsenopyriteFeAsS
Fe AlmandineFe32+Al2(SiO4)3
Fe LöllingiteFeAs2
Fe StauroliteFe22+Al9Si4O23(OH)
CuCopper
Cu AzuriteCu3(CO3)2(OH)2
Cu ChalcopyriteCuFeS2
Cu MalachiteCu2(CO3)(OH)2
Cu FreibergiteAg6[Cu4Fe2]Sb4S13-x
AsArsenic
As ArsenopyriteFeAsS
As LöllingiteFeAs2
YYttrium
Y Xenotime-(Y)Y(PO4)
AgSilver
Ag FreibergiteAg6[Cu4Fe2]Sb4S13-x
SbAntimony
Sb FreibergiteAg6[Cu4Fe2]Sb4S13-x
Sb JamesonitePb4FeSb6S14
CeCerium
Ce Monazite-(Ce)Ce(PO4)
PbLead
Pb JamesonitePb4FeSb6S14
Pb GalenaPbS

Localities in this Region
Show map


This page contains all mineral locality references listed on mindat.org. This does not claim to be a complete list. If you know of more minerals from this site, please register so you can add to our database. This locality information is for reference purposes only. You should never attempt to visit any sites listed in mindat.org without first ensuring that you have the permission of the land and/or mineral rights holders for access and that you are aware of all safety precautions necessary.
 
Mineral and/or Locality  
Mindat.org is an outreach project of the Hudson Institute of Mineralogy, a 501(c)(3) not-for-profit organization. Public Relations by Blytheweigh.
Copyright © mindat.org and the Hudson Institute of Mineralogy 1993-2020, except where stated. Most political location boundaries are © OpenStreetMap contributors. Mindat.org relies on the contributions of thousands of members and supporters.
Privacy Policy - Terms & Conditions - Contact Us Current server date and time: January 18, 2020 10:03:40 Page generated: March 20, 2019 20:06:42
Go to top of page