SUPPORT US. If mindat.org is important to you, click here to donate to our Fall 2019 fundraiser!
Log InRegister
Home PageAbout MindatThe Mindat ManualHistory of MindatCopyright StatusWho We AreContact UsAdvertise on Mindat
Donate to MindatCorporate SponsorshipSponsor a PageSponsored PagesMindat AdvertisersAdvertise on Mindat
Learning CenterWhat is a mineral?The most common minerals on earthInformation for EducatorsMindat ArticlesThe ElementsBooks & Magazines
Minerals by PropertiesMinerals by ChemistryAdvanced Locality SearchRandom MineralRandom LocalitySearch by minIDLocalities Near MeSearch ArticlesSearch GlossaryMore Search Options
Search For:
Mineral Name:
Locality Name:
Keyword(s):
 
The Mindat ManualAdd a New PhotoRate PhotosLocality Edit ReportCoordinate Completion ReportAdd Glossary Item
Mining CompaniesStatisticsUsersMineral MuseumsMineral Shows & EventsThe Mindat DirectoryDevice Settings
Photo SearchPhoto GalleriesNew Photos TodayNew Photos YesterdayMembers' Photo GalleriesPast Photo of the Day GalleryMineral Photography

Moravia (Mähren; Maehren), Czech Republici
Regional Level Types
Moravia (Mähren; Maehren)Historic County
Czech RepublicCountry

This page is currently not sponsored. Click here to sponsor this page.
Key
Locality type:
Largest Settlements:
PlacePopulation
Brno369,559 (2018)
Olomouc101,268 (2018)
Zlín78,759 (2018)
Jihlava50,100 (2018)
Prostějov47,374 (2018)
Přerov47,311 (2018)
Museums in region:
Name(s) in local language(s):
Morava, Česká republika


The Czech Republic is divided into 14 regions (Higher Territorial Self-governing Units – Vyssi uzemne-spravni celky - VUSC in Czech), which came into effect on 1st January 2000.

The following six of these regions constitute the territory of Moravia, which represents a geographic region, but does not have any administrative status: Moravia-Silesia (capital: Ostrava), Olomouc (Olomouc), South Moravia (Brno), Vysocina (Jihlava) and Zlin (Zlín). (For further information see: http://www.czechinvest.org/web/pwci.nsf/pages/F7AFE07BD0EA59E3C1256EC3005F0559?OpenDocument).

Select Mineral List Type

Standard Detailed Strunz Dana Chemical Elements

Commodity List

This is a list of exploitable or exploited mineral commodities recorded from this region.


Mineral List

Mineral list contains entries from the region specified including sub-localities

535 valid minerals. 13 (TL) - type locality of valid minerals. 2 erroneous literature entries.

Rock Types Recorded

Note: this is a very new system on mindat.org and data is currently VERY limited. Please bear with us while we work towards adding this information!

Rock list contains entries from the region specified including sub-localities

Select Rock List Type

Alphabetical List Tree Diagram

Detailed Mineral List:

Acanthite
Formula: Ag2S
Actinolite
Formula: ☐{Ca2}{Mg4.5-2.5Fe0.5-2.5}(Si8O22)(OH)2
Localities: Reported from at least 24 localities in this region.
Aegirine
Formula: NaFe3+Si2O6
Reference: Kruťa T., Paděra K., Pouba Z., Sládek R. (1967): Die Mineralienparagenese in dem Mittleren Teile des Altvatergebirges (Hrubý Jesneík, Hohes Gesenke, ČSSR) I. Acta Musei Moraviae, Sci. nat., 52, 5-28.
Aeschynite-(Ce)
Formula: (Ce,Ca,Fe,Th)(Ti,Nb)2(O,OH)6
Aeschynite-(Nd)
Formula: (Nd,Ln,Ca)(Ti,Nb)2(O,OH)6
Aeschynite-(Y)
Formula: (Y,Ln,Ca,Th)(Ti,Nb)2(O,OH)6
Aguilarite
Formula: Ag4SeS
Reference: Vavřín, I.: Nové poznatky o selenidech Českého masívu. Bulletin Mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 1994, roč. 2, s. 82-89.
Akaganeite ?
Formula: (Fe3+,Ni2+)8(OH,O)16Cl1.25 · nH2O
Reference: Skála R., Frýda J., Sekanina J.: Mineralogy of the Vícenice octahedrite. Journal of the Geological Society, 2000, 45, 1-2, 175-192.
Albite
Formula: Na(AlSi3O8)
Localities: Reported from at least 86 localities in this region.
Albite var: Andesine
Formula: (Na,Ca)[Al(Si,Al)Si2O8]
Reference: http://pruvodce.geol.morava.sci.muni.cz/Dolni_Kounice/Dolni_Kounice_text.htm
Albite var: Cleavelandite
Formula: Na(AlSi3O8)
Localities: Reported from at least 6 localities in this region.
Albite var: Oligoclase
Formula: (Na,Ca)[Al(Si,Al)Si2O8]
Localities: Reported from at least 23 localities in this region.
Albite var: Pericline
Formula: Na(AlSi3O8)
Reference: Kruťa, T., Paděra, K., Pouba, Z., Sládek, R.: Die Mineralienparagenese in dem Mittleren Teile des Altvatergebirge (Hrubý Jeseník, Hohes Gesenke, ČSSR). Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales, 1968, vol. 53, p. 5-80.
'Albite-Anorthite Series'
Localities: Reported from at least 10 localities in this region.
Allanite-(Ce)
Formula: {CaCe}{Al2Fe2+}(Si2O7)(SiO4)O(OH)
Localities: Reported from at least 8 localities in this region.
'Allanite Group'
Formula: {A12+REE3+}{M3+2M32+}(Si2O7)(SiO4)O(OH)
Allophane
Formula: (Al2O3)(SiO2)1.3-2 · 2.5-3H2O
Alluaudite
Formula: (Na,Ca)Mn2+(Fe3+,Mn2+,Fe2+,Mg)2(PO4)3
Reference: Staněk, J.: Asociace minerálů významnějších pegmatitových žil v Hatích u Dolních Borů na západní Moravě. Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales, 1997, roč. 82, 3-19.
Almandine
Formula: Fe2+3Al2(SiO4)3
Localities: Reported from at least 18 localities in this region.
'Almandine-Spessartine Series'
Reference: Mrázek R, Rejl L. Drahé kameny Moravy a Slezska. Aventinum Praha, 2010 - p.80
Alum-(K)
Formula: KAl(SO4)2 · 12H2O
Reference: Hršelová, P., Cempírek, J., Houzar, S., Sejkora, J. (2013): S,F,Cl-rich mineral assemblages from burned spoil heaps in the Rosice-Oslavany coalfield, Czech Republic. Can. Mineral.: 51(1): 171-188
'Alumogel'
Reference: Fojt, B. et al.: Paragenetická charakteristika ložisek Pb-Zn rud v širším okolí Horního Města u Rýmařova. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 2007, 92, 3-57.
Alunogen
Formula: Al2(SO4)3 · 17H2O
Reference: Kruťa T. (1944): Nález nové recentní síry a salmiaku v Kelčanech na Moravě. Věda přírodní, 23, 61.
Amblygonite
Formula: LiAl(PO4)F
Localities: Reported from at least 7 localities in this region.
Ammoniojarosite
Formula: (NH4)Fe3+3(SO4)2(OH)6
Reference: Hršelová, P., Cempírek, J., Houzar, S., Sejkora, J. (2013): S,F,Cl-rich mineral assemblages from burned spoil heaps in the Rosice-Oslavany coalfield, Czech Republic. Can. Mineral.: 51(1): 171-188
'Amphibole Supergroup'
Formula: AX2Z5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2
Localities: Reported from at least 13 localities in this region.
'Amphibole Supergroup var: Byssolite'
Formula: AX2Z5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2
Reference: Nepejchal, M., Vančura, J., Novák, M.: Naleziště epidotu v okolí Sobotína v Hrubém Jeseníku. Opava: Grafis, 1998. 72 s.
Analcime
Formula: Na(AlSi2O6) · H2O
Localities: Reported from at least 10 localities in this region.
Anatase
Formula: TiO2
Localities: Reported from at least 9 localities in this region.
Andalusite
Formula: Al2(SiO4)O
Localities: Reported from at least 28 localities in this region.
Andersonite
Formula: Na2Ca(UO2)(CO3)3 · 6H2O
Andradite
Formula: Ca3Fe3+2(SiO4)3
'Andradite-Schorlomite Series'
Formula: Ca3Fe3+2(SiO4)3 - Ca3Ti4+2(SiO4)3
Reference: Krmíček, L., Cempírek J., Havlín A., Přichystal A., Houzar S, Krmíčková M, Gadas P. (2011): Mineralogy and petrogenesis of a Ba–Ti–Zr-rich peralkaline dyke from Šebkovice (Czech Republic): Recognition of the most lamproitic Variscan intrusion. In: Lithos, 121 (2011), 75-86; Elsevier.
Anglesite
Formula: PbSO4
Localities: Reported from at least 7 localities in this region.
Anhydrite
Formula: CaSO4
Localities: Reported from at least 6 localities in this region.
Ankerite
Formula: Ca(Fe2+,Mg)(CO3)2
Localities: Reported from at least 17 localities in this region.
Annite
Formula: KFe2+3(AlSi3O10)(OH)2
Reference: Přikryl, J., Novák, M. & Gadas, P (2012) Compositional Variation in Cs, Mg, Fe-enriched Beryl from Common Pegmatite in Kovářová, Svratka Unit, Czech Republic. Mineralogica-Petrographica, 94, 112. Abstract Series, Szeged, Vol. 7
Anorthite
Formula: Ca(Al2Si2O8)
Anorthite var: Bytownite
Formula: (Ca,Na)[Al(Al,Si)Si2O8]
Reference: von Engelhardt, W. (1963): Contributions to Mineralogy and Petrology 9, 65-94.
Anorthite var: Labradorite
Formula: (Ca,Na)[Al(Al,Si)Si2O8]
Reference: Houzar, S., Němec, D.: Skarn se scheelitovým zrudněním u Hostákova na Třebíčsku. Časopis pro mineralogii a geologii, 1985, roč. 30, č. 4, s. 409-415.
Anthophyllite
Formula: ☐{Mg2}{Mg5}(Si8O22)(OH)2
Localities: Reported from at least 7 localities in this region.
Antigorite
Formula: Mg3(Si2O5)(OH)4
Antimony
Formula: Sb
'Apatite'
Formula: Ca5(PO4)3(Cl/F/OH)
Localities: Reported from at least 53 localities in this region.
'Apophyllite'
Aragonite
Formula: CaCO3
Localities: Reported from at least 18 localities in this region.
Armenite
Formula: BaCa2Al6Si9O30 · 2H2O
Reference: Novák M. Gadas P. (2010) ZONED, ANORTHITE- AND GROSSULARITE-BEARING, LEUCOTONALITIC PEGMATITE FROM SERPENTINIZED LHERZOLITE AT RUDA NAD MORAVOU, STARÉ MĚSTO UNIT, CZECH REPUBLIC. Can Miner 48 (3): 629-650.; Gadas, P., Novák, M., Talla, D., & Galiová, M. V. (2013). Compositional evolution of grossular garnet from leucotonalitic pegmatite at Ruda nad Moravou, Czech Republic; a complex EMPA, LA-ICP-MS, IR and CL study. Mineralogy and Petrology, 107(2), 311-326.
Arsenopyrite
Formula: FeAsS
Localities: Reported from at least 13 localities in this region.
Artinite
Formula: Mg2(CO3)(OH)2 · 3H2O
Colour: colourless
Reference: KOVÁŘ O., LOSOS Z., (2005): Artinit z hadcového lomu u Biskoupek u Oslavan, západní Morava – nový minerál pro Českou republiku. – Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz., 13, 137-139, Praha.
Athabascaite
Formula: Cu5Se4
Augelite
Formula: Al2(PO4)(OH)3
Reference: Staněk, J.: Asociace minerálů významnějších pegmatitových žil v Hatích u Dolních Borů na západní Moravě. Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales, 1997, roč. 82, 3-19. ; Novák, M., Johan, Z., Škoda, R., Černý, P., Šrein, V., & Veselovský, F. (2008). Primary oxide minerals in the system WO3–Nb2O5–TiO2–Fe2O3–FeO and their breakdown products from the pegmatite No. 3 at Dolní Bory-Hatě, Czech Republic. European Journal of Mineralogy, 20(4), 487-499.
Augite
Formula: (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6
Localities: Reported from at least 6 localities in this region.
Aurichalcite
Formula: (Zn,Cu)5(CO3)2(OH)6
Reference: Fojt, B. et al.: Nová Ves u Rýmařova – ložisko olověno-zinkových rud. Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, 2004, roč. 89, s. 3-44.
Auricupride
Formula: Cu3Au
Reference: Velebil, D., Kráčmar, L.: Ložisko Borovec u Štěpánova (štěpánovský revír). Minerál, 2002, roč. 10, č. 3, s. 163-181
Autunite
Formula: Ca(UO2)2(PO4)2 · 11H2O
Localities: Reported from at least 11 localities in this region.
Axinite-(Fe)
Formula: Ca2Fe2+Al2BSi4O15OH
Reference: Filip, J., Houzar, S., Sulovský, P.: Allanit a produkty jeho přeměny z pegmatitu a ze skarnu u Rešic, západní Morava. Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, 2002, roč. 87, s. 87 - 101.
'Axinite Group'
Reference: Novotný, P.: Minerály žil alpského typu v severovýchodní části Českého masivu. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 2004, č. 281, s. 13-63.
Azurite
Formula: Cu3(CO3)2(OH)2
Localities: Reported from at least 12 localities in this region.
Babefphite
Formula: BaBePO4(F,OH)
Reference: Cempírek, J.: Hydroxylherderit z Rožné. Minerál, 2001, roč. 9, č. 5, s. 328-329
Babingtonite
Formula: Ca2(Fe,Mn)FeSi5O14(OH)
Baddeleyite
Formula: ZrO2
Baotite
Formula: Ba4Ti8Si4O28Cl
Reference: Krmíček, L., Cempírek J., Havlín A., Přichystal A., Houzar S, Krmíčková M, Gadas P. (2011): Mineralogy and petrogenesis of a Ba–Ti–Zr-rich peralkaline dyke from Šebkovice (Czech Republic): Recognition of the most lamproitic Variscan intrusion. In: Lithos, 121 (2011), 75-86; Elsevier.; KRMÍČEK L. 2010: Pre-Mesozoic lamprophyres and lamproites of the Bohemian Massif (Czech Republic, Poland, Germany, Austria). Mineralogia - Special Papers, vol. 37, pp. 38-46
Barbosalite
Formula: Fe2+Fe3+2(PO4)2(OH)2
Reference: Škoda, R., Staněk, J., Čopjaková, R.: Minerální asociace fosfátových nodulí z granitického pegmatitu od Cyrilova u Velkého Meziříčí, Moldanubikum; část 1 – primární a exsoluční fáze. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 2007, 92, 59-74.
Baryte
Formula: BaSO4
Localities: Reported from at least 37 localities in this region.
'Bastnäsite'
Bastnäsite-(Ce)
Formula: Ce(CO3)F
Reference: Matýsek D. (2013): Projevy mobilizace prvků vzácných zemin (REE) v podbeskydských těšínitech. Acta Mus. Morav., Sci. nat., 98, 101–113.
Bavenite
Formula: Ca4Be2Al2Si9O26(OH)2
Localities: Reported from at least 8 localities in this region.
Bayleyite
Formula: Mg2(UO2)(CO3)3 · 18H2O
Reference: Pauliš P., Kopecký S., Černý P. 2007: Uranové minerály České Republiky a jejich naleziště. 2. část. (Kutna Hora, issue 2
Bazirite
Formula: BaZr(Si3O9)
Reference: Krmíček, L., Cempírek J., Havlín A., Přichystal A., Houzar S, Krmíčková M, Gadas P. (2011): Mineralogy and petrogenesis of a Ba–Ti–Zr-rich peralkaline dyke from Šebkovice (Czech Republic): Recognition of the most lamproitic Variscan intrusion. In: Lithos, 121 (2011), 75-86; Elsevier.; KRMÍČEK L. 2010: Pre-Mesozoic lamprophyres and lamproites of the Bohemian Massif (Czech Republic, Poland, Germany, Austria). Mineralogia - Special Papers, vol. 37, pp. 38-46
Bazzite
Formula: Be3Sc2(Si6O18)
Reference: Výravský, J, Škoda, R. & Novak, M. (2017) Kristiansenite, thortveitite and SCNbO4: Products of Ca-metasomatism of Sc-enriched columbite-(Mn) from NYF pegmatite Kožichovice II, Czech Republic. PEG2017. NGF Abstracts and Proceedings, 2017 (2): 169-172.
Bellidoite (TL)
Formula: Cu2Se
Reference: Economic Geology 70 (1975), 384; Econ Geol (1997) 92:468-484
Benitoite
Formula: BaTi(Si3O9)
Reference: Krmíček, L., Cempírek J., Havlín A., Přichystal A., Houzar S, Krmíčková M, Gadas P. (2011): Mineralogy and petrogenesis of a Ba–Ti–Zr-rich peralkaline dyke from Šebkovice (Czech Republic): Recognition of the most lamproitic Variscan intrusion. In: Lithos, 121 (2011), 75-86; Elsevier.; KRMÍČEK L. 2010: Pre-Mesozoic lamprophyres and lamproites of the Bohemian Massif (Czech Republic, Poland, Germany, Austria). Mineralogia - Special Papers, vol. 37, pp. 38-46
Benyacarite
Formula: (H2O,K)2(Mn2+,Fe2+)2(Fe3+,Ti)2Ti(PO4)4(O,F)2 · 14H2O
Reference: Škoda, R., Staněk, J., Čopjaková, R.: Minerální asociace fosfátových nodulí z granitického pegmatitu od Cyrilova u Velkého Meziříčí, Moldanubikum; část 1 – primární a exsoluční fáze. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 2007, 92, 59-74.
Beraunite
Formula: Fe2+Fe3+5(PO4)4(OH)5 · 6H2O
Reference: Staněk, J.: Asociace minerálů významnějších pegmatitových žil v Hatích u Dolních Borů na západní Moravě. Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales, 1997, roč. 82, 3-19.
Berthierine
Formula: (Fe2+,Fe3+,Al)3(Si,Al)2O5(OH)4
Reference: Staněk, J.: Asociace minerálů významnějších pegmatitových žil v Hatích u Dolních Borů na západní Moravě. Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales, 1997, roč. 82, 3-19.
Berthierite
Formula: FeSb2S4
Reference: Fojt, B., Kopa, D., Skácel, J.: Paragenetická studie výskytů As-Sb asociace ve staroměstských pásmech I. Hynčice pod Sušinou. Časopis Slezského muzea, série A, vědy přírodní, 1977, roč. 26, č. 1, s. 1-20.
Bertrandite
Formula: Be4(Si2O7)(OH)2
Localities: Reported from at least 7 localities in this region.
Beryl
Formula: Be3Al2(Si6O18)
Localities: Reported from at least 25 localities in this region.
Beryl var: Aquamarine
Formula: Be3Al2Si6O18
Reference: Novák, M., ČERNÝ, P., & Uher, P. (2003). Extreme variation and apparent reversal of Nb-Ta fractionation in columbite-group minerals from the Scheibengraben beryl-columbite granitic pegmatite, Marsikov, Czech Republic. European Journal of Mineralogy, 15(3), 565-574.
Beryllonite
Formula: NaBePO4
Reference: Cempírek, J. & Novák, M.(2006) Beryllophosphate Assemblages From The Rožná Pegmatite, Czech Republic. Acta Miner.-Petrograph.,Abstract Series 5, Szeged, p.20; Cempírek, J., & Novák, M. (2007) Beryllophosphate assemblages in late hydrothermal stage of the Rožná lepidolite pegmatite. Granitic Pegmatites: The State of the Art – International Symposium. 06th – 12th May 2007, Porto, Portugal
Berzelianite
Formula: Cu2Se
Localities: Reported from at least 9 localities in this region.
'Betafite Group'
Formula: A2(Ti,Nb)2O6Z
Reference: Chládek,Š.:Mineralogická charakteristika pegmatitu na Lysé hoře u Maršíkova v Hrubém Jeseníku. Bakalářská práce,Univerzita Palackého Olomouc,2011,s.1-44.
Beusite
Formula: Mn2+Mn2+2 (PO4)2
Billietite
Formula: Ba(UO2)6O4(OH)6 · 4-8H2O
Reference: Pauliš P., Kopecký S., Černý P. 2007: Uranové minerály České Republiky a jejich naleziště. 1. část. (Kutna Hora, issue 1)
'Biotite'
Formula: K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg)([Si/Al]Si2O10)(OH/F)2
Localities: Reported from at least 55 localities in this region.
Birnessite
Formula: (Na,Ca)0.5(Mn4+,Mn3+)2O4 · 1.5H2O
Bismuth
Formula: Bi
Localities: Reported from at least 9 localities in this region.
Bismuthinite
Formula: Bi2S3
Bismutite
Formula: (BiO)2CO3
'Bitumen'
Reference: Kříbek, B., Žák, K., Dobeš, P., Leichmann, J., Pudilová, M., René, M., ... & Lehmann, B. (2009). The Rožná uranium deposit (Bohemian Massif, Czech Republic): shear zone-hosted, late Variscan and post-Variscan hydrothermal mineralization. Mineralium deposita, 44(1), 99-128.
Bohdanowiczite
Formula: AgBiSe2
Reference: Vavřín, I.: Nové poznatky o selenidech Českého masívu. Bulletin Mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 1994, roč. 2, s. 82-89.
Bohuslavite (TL)
Formula: Fe3+4(PO4)3(SO4)(OH)·nH2O (15 ≤ n ≤ 24)
Type Locality:
Reference: Mauro, D., Biagioni, C., Bonaccorsi, E., Hålenius, U., Pasero, M., Skogby, H., Zaccarini, F., Sejkora, J., Plášil, J., Kampf, A.R., Filip, J., Novotný, P. and Škoda, R. (2019) Bohuslavite, IMA 2018-074a. CNMNC Newsletter No. 48, April 2019: xxx; Mineralogical Magazine: 83: xxx-xxx
Boltwoodite
Formula: (K,Na)(UO2)(SiO3OH) · 1.5H2O
Reference: Pauliš P., Kopecký S., Černý P. 2007: Uranové minerály České Republiky a jejich naleziště. 1. část. (Kutna Hora, issue 1)
Boralsilite
Formula: Al16B6Si2O37
Reference: CEMPÍREK, Jan a Milan NOVÁK a Zdeněk DOLNÍČEK a Jana KOTKOVÁ a Radek ŠKODA. Crystal chemistry and origin of grandidierite, ominelite, boralsilite, and werdingite from the Bory Granulite Massif, Czech Republic American Mineralogist, Mineralogical Society of America, 95, 10, od s. 1533-1547, 15 s. ISSN 0003-004X. 2010
Bornite
Formula: Cu5FeS4
Localities: Reported from at least 10 localities in this region.
Boulangerite
Formula: Pb5Sb4S11
Bournonite
Formula: PbCuSbS3
Localities: Reported from at least 7 localities in this region.
'Brabantite'
Formula: CaTh(PO4)2
Brannerite
Formula: UTi2O6
Braunite
Formula: Mn2+Mn3+6(SiO4)O8
Reference: Novák, M. & Škoda, R. (2007): Mn3+-rich andalusite to kanonaite and their breakdown products from metamanganolite at Kojetice near Třebíč, the Moldanubian Zone, Czech Republic. Journal of Geosciences, 52(1-2), 161-167.
Brazilianite
Formula: NaAl3(PO4)2(OH)4
Brochantite
Formula: Cu4(SO4)(OH)6
Brockite
Formula: (Ca,Th,Ce)PO4 · H2O
Brookite
Formula: TiO2
Brownmillerite
Formula: Ca2(Al,Fe3+)2O5
Reference: Hršelová, P., Cempírek, J., Houzar, S., Sejkora, J. (2013): S,F,Cl-rich mineral assemblages from burned spoil heaps in the Rosice-Oslavany coalfield, Czech Republic. Can. Mineral.: 51(1): 171-188
Brucite
Formula: Mg(OH)2
Brugnatellite
Formula: Mg6Fe3+(CO3)(OH)13 · 4H2O
Reference: Kovář, O., Losos, Z., Houzar, S., Zeman, J., 2008: Hydromagnezit, brugnatellit a coalingit v minerální asociasi puklin serpentinitu z kamenolomu „U Pustého mlýna“ u Hrubšic, moldanubikum, západní Morava. – Acta. Mus. Moraviae, Sci. geol., 93: 19-35.
Bukovite (TL)
Formula: Tl2(Cu,Fe)4Se4
Reference: Bull.Soc.fr.Min.Crist.(1971) 94, 529-533; Econ Geol (1997) 92:468-484; American Mineralogist 73:933
'Cacholong'
Formula: SiO2 · nH2O
Reference: Dana RICHTEROVÁ, Antonín PŘICHYSTAL and Zdeněk LOSOS, "Moravian Jurassic Geodes and their Geological Significance," GeoLines 13, 2001, p. 106. (http://geolines.gli.cas.cz/fileadmin/volumes/volume13/G13-106.pdf)
Cacoxenite
Formula: Fe3+24AlO6(PO4)17(OH)12 · 75H2O
Reference: Staněk, J.: Asociace minerálů významnějších pegmatitových žil v Hatích u Dolních Borů na západní Moravě. Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales, 1997, roč. 82, 3-19.
Calciopetersite (TL)
Formula: CaCu6(PO4)2(PO3OH)(OH)6 · 3H2O
Type Locality:
Reference: J. Sejkora et al.: Canadian Mineralogist 43:1393-1400 (2005); Jiří Čejka, Jiří Sejkora, Jakub Plášil, Eloise C. Keeffe, Silmarilly Bahfenne, Sara J. Palmer and Ray L. Frost (2011): A Raman and infrared spectroscopic study of Ca2+ dominant members of the mixite group from the Czech Republic. Journal of Raman Spectroscopy 42, 1154-1159.
Calciosamarskite
Formula: (Ca,Fe3+,Y)2(Nb,Ta,Ti)2O8
Calcite
Formula: CaCO3
Localities: Reported from at least 84 localities in this region.
Calkinsite-(Ce) ?
Formula: (Ce,La)2(CO3)3 · 4H2O
Reference: Zimák, J., Novotný, P., & Dobeš, P. (2005). Hydrothermal mineralization at Domašov nad Bystřicí in the Nízký Jeseník Uplands. Bulletin of Geosciences, 80(3), 213-221.
Carnotite
Formula: K2(UO2)2(VO4)2 · 3H2O
Reference: Pauliš P., Kopecký S., Černý P. 2007: Uranové minerály České Republiky a jejich naleziště. 1. část. (Kutna Hora, issue 1)
Cassiterite
Formula: SnO2
Localities: Reported from at least 18 localities in this region.
Čejkaite
Formula: Na4(UO2)(CO3)3
Celadonite
Formula: K(Mg,Fe2+)Fe3+(Si4O10)(OH)2
Celsian
Formula: Ba(Al2Si2O8)
Cerianite-(Ce)
Formula: (Ce4+,Th)O2
Reference: Matýsek D. (2013): Projevy mobilizace prvků vzácných zemin (REE) v podbeskydských těšínitech. Acta Mus. Morav., Sci. nat., 98, 101–113.
Cerussite
Formula: PbCO3
Localities: Reported from at least 12 localities in this region.
Cervantite
Formula: Sb3+Sb5+O4
Reference: Velebil, D., Kráčmar, L.: Ložisko Borovec u Štěpánova (štěpánovský revír). Minerál, 2002, roč. 10, č. 3, s. 163-181.
'Chabazite'
Localities: Reported from at least 12 localities in this region.
'Chabazite var: Phacolite'
Reference: Kučera, B., Novotná, B.: Nová naleziště zeolithů na Moravě. Časopis Moravského zemského musea, 1929-1930, sv. 26-27, s. 214-227.
Chabazite-Ca
Formula: (Ca,K2,Na2)2[Al2Si4O12]2 · 12H2O
Chabazite-K
Formula: (K2,Ca,Na2,Sr,Mg)2[Al2Si4O12]2 · 12H2O
Chabazite-Sr
Formula: Sr2[Al2Si4O12]2 · 12H2O
Reference: Ch. Robert : "Barian phillipsite and strontian chabazite from the Plateau des Coirons, Ardèche, France", Bull. Minéral., 1988, 111, pp. 671-677, France.
Chalcanthite
Formula: CuSO4 · 5H2O
Reference: Fojt, B. et al.: Nová Ves u Rýmařova – ložisko olověno-zinkových rud. Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, 2004, roč. 89, s. 3-44.
Chalcocite
Formula: Cu2S
Localities: Reported from at least 12 localities in this region.
Chalcomenite
Formula: CuSeO3 · 2H2O
Reference: Pauliš P., Kopecký S., Černý P. 2007: Uranové minerály České Republiky a jejich naleziště. 2. část. (Kutna Hora, issue 2
Chalcophyllite
Formula: Cu18Al2(AsO4)4(SO4)3(OH)24 · 36H2O
Reference: No reference listed
Chalcopyrite
Formula: CuFeS2
Localities: Reported from at least 45 localities in this region.
'Chalcopyrite-Eskebornite Series'
Reference: Pavel M. Kartashov analytical data
Chamosite
Formula: (Fe2+,Mg,Al,Fe3+)6(Si,Al)4O10(OH,O)8
Localities: Reported from at least 8 localities in this region.
Chamosite var: Daphnite
Formula: (Fe,Mg)5Al(Si,Al)4O10(OH)8
Reference: Van King
Chamosite var: Thuringite
Formula: (Fe,Fe,Mg,Al)6(Si,Al)4O10(O,OH)8
Cheralite
Formula: CaTh(PO4)2
Reference: Chládek,Š.:Mineralogická charakteristika pegmatitu na Lysé hoře u Maršíkova v Hrubém Jeseníku. Bakalářská práce,Univerzita Palackého Olomouc,2011,s.1-44.
Chernovite-(Y)
Formula: Y(AsO4)
Reference: Novák, M. & Škoda, R. (2007): Mn3+-rich andalusite to kanonaite and their breakdown products from metamanganolite at Kojetice near Třebíč, the Moldanubian Zone, Czech Republic. Journal of Geosciences, 52(1-2), 161-167.
Chlorapatite
Formula: Ca5(PO4)3Cl
Reference: http://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php?code=61797
Chlorellestadite
Formula: Ca5(SiO4)1.5(SO4)1.5Cl
Reference: Sejkora J, Houzar S, Srein V (1999) Clorem Bohaty Hydroxyellestadit ze Zastavky u Brna. Acta Musei Morav 84:49–59; Środek, D., Galuskina, I. O., Galuskin, E., Dulski, M., Książek, M., Kusz, J., & Gazeev, V. (2018). Chlorellestadite, Ca 5 (SiO 4) 1.5 (SO 4) 1.5 Cl, a new ellestadite-group mineral from the Shadil-Khokh volcano, South Ossetia. Mineralogy and Petrology, 1-10.
'Chlorite Group'
Localities: Reported from at least 52 localities in this region.
Chloritoid
Formula: (Fe2+,Mg,Mn2+)Al2(SiO4)O(OH)2
Chlormayenite
Formula: Ca12Al14O32[◻4Cl2]
Reference: Hršelová, P., Cempírek, J., Houzar, S., Sejkora, J. (2013): S,F,Cl-rich mineral assemblages from burned spoil heaps in the Rosice-Oslavany coalfield, Czech Republic. Can. Mineral.: 51(1): 171-188
Chondrodite
Formula: (Mg,Fe2+)5(SiO4)2(F,OH)2
'Chrome-Spinel (of Dana)'
Reference: Wlotzka, F. (2005) Cr spinel and chromite as petrogenetic indictors in ordinary chondrites: Equilibrium temperatures of petrologic type 3.7 to 6. Meteoritics & Planetary Science 40 (11): 1673-1702. (Nov 2005).
Chromite
Formula: Fe2+Cr3+2O4
Localities: Reported from at least 10 localities in this region.
Chrysoberyl
Formula: BeAl2O4
Chrysocolla
Formula: Cu2-xAlx(H2-xSi2O5)(OH)4 · nH2O
Localities: Reported from at least 9 localities in this region.
Chrysotile
Formula: Mg3(Si2O5)(OH)4
Localities: Reported from at least 7 localities in this region.
Cinnabar
Formula: HgS
Clausthalite
Formula: PbSe
Localities: Reported from at least 10 localities in this region.
Clinochlore
Formula: Mg5Al(AlSi3O10)(OH)8
Localities: Reported from at least 17 localities in this region.
Clinochlore var: Pennine
Formula: Mg5Al(AlSi3O10)(OH)8
Reference: Zimák, J., Juránková, Z. (2018). Petrografie a mineralogie krupníkového tělesa na lokalitě Zadní Hutisko u Vernířovic (Hrubý Jeseník). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 25, 1–2, 97–107.
Clinochlore var: Ripidolite
Formula: (Mg,Fe,Al)6(Si,Al)4O10(OH)8
Localities: Reported from at least 10 localities in this region.
Clinohumite
Formula: Mg9(SiO4)4F2
Localities: Reported from at least 10 localities in this region.
Clinoptilolite-K
Formula: K6(Si30Al6)O72·20H2O
Reference: Peter Fuchs
'Clinopyroxene Subgroup'
Clinozoisite
Formula: {Ca2}{Al3}(Si2O7)(SiO4)O(OH)
Localities: Reported from at least 13 localities in this region.
Clintonite
Formula: Ca(Mg,Al)3(Al3SiO10)(OH)2
Coalingite
Formula: Mg10Fe3+2(OH)24[CO3] · 2H2O
Reference: Kovář, O., Losos, Z., Houzar, S., Zeman, J., 2008: Hydromagnezit, brugnatellit a coalingit v minerální asociasi puklin serpentinitu z kamenolomu „U Pustého mlýna“ u Hrubšic, moldanubikum, západní Morava. – Acta. Mus. Moraviae, Sci. geol., 93: 19-35.
Cobaltite
Formula: CoAsS
Reference: Novák, M. & Škoda, R. (2007): Mn3+-rich andalusite to kanonaite and their breakdown products from metamanganolite at Kojetice near Třebíč, the Moldanubian Zone, Czech Republic. Journal of Geosciences, 52(1-2), 161-167.
Coffinite
Formula: U(SiO4) · nH2O
Localities: Reported from at least 9 localities in this region.
Columbite-(Fe)
Formula: Fe2+Nb2O6
Localities: Reported from at least 10 localities in this region.
'Columbite-(Fe)-Columbite-(Mn) Series'
Localities: Reported from at least 13 localities in this region.
Columbite-(Mn)
Formula: Mn2+Nb2O6
Localities: Reported from at least 16 localities in this region.
'Columbite-Tantalite'
Compreignacite
Formula: K2(UO2)6O4(OH)6 · 7H2O
Reference: Pauliš P., Kopecký S., Černý P. 2007: Uranové minerály České Republiky a jejich naleziště. 1. část. (Kutna Hora, issue 1)
Cookeite
Formula: (Al2Li)Al2(AlSi3O10)(OH)8
Localities: Reported from at least 7 localities in this region.
Copiapite
Formula: Fe2+Fe3+4(SO4)6(OH)2 · 20H2O
Copper
Formula: Cu
Cordierite
Formula: (Mg,Fe)2Al3(AlSi5O18)
Localities: Reported from at least 12 localities in this region.
Corundum
Formula: Al2O3
Localities: Reported from at least 11 localities in this region.
Covellite
Formula: CuS
Localities: Reported from at least 13 localities in this region.
Cristobalite
Formula: SiO2
Reference: Hršelová, P., Cempírek, J., Houzar, S., Sejkora, J. (2013): S,F,Cl-rich mineral assemblages from burned spoil heaps in the Rosice-Oslavany coalfield, Czech Republic. Can. Mineral.: 51(1): 171-188
Crookesite
Formula: Cu7(Tl, Ag)Se4
Cryptomelane
Formula: K(Mn4+7Mn3+)O16
Cubanite
Formula: CuFe2S3
Reference: Kříbek, B., Žák, K., Dobeš, P., Leichmann, J., Pudilová, M., René, M., ... & Lehmann, B. (2009). The Rožná uranium deposit (Bohemian Massif, Czech Republic): shear zone-hosted, late Variscan and post-Variscan hydrothermal mineralization. Mineralium deposita, 44(1), 99-128.
Cuprite
Formula: Cu2O
Cuprosklodowskite
Formula: Cu(UO2)2(SiO3OH]2 · 6H2O
Reference: Pauliš P., Kopecký S., Černý P. 2007: Uranové minerály České Republiky a jejich naleziště. 1. část. (Kutna Hora, issue 1)
Curite
Formula: Pb3(UO2)8O8(OH)6 · 3H2O
Cuspidine
Formula: Ca4(Si2O7)(F,OH)2
Reference: Hršelová, P., Cempírek, J., Houzar, S., Sejkora, J. (2013): S,F,Cl-rich mineral assemblages from burned spoil heaps in the Rosice-Oslavany coalfield, Czech Republic. Can. Mineral.: 51(1): 171-188
Cymrite
Formula: BaAl2Si2(O,OH)8 · H2O
Reference: Fojt, B. et al.: Paragenetická charakteristika ložisek Pb-Zn rud v širším okolí Horního Města u Rýmařova. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 2007, 92, 3-57.
Cyrilovite (TL)
Formula: NaFe3+3(PO4)2(OH)4 · 2H2O
Type Locality:
Reference: Acta Acad.Sci.Nat. Moravo-Silesiae (1953) 25, 325-336; Novak, M., Sejkora, J., & Cooper, M. A. (2000). Cyrilovite from Cyrilov, western Moravia, Czech Republic; new data on the type material. Journal of GEOsciences, 45(1-2), 101-106.
Datolite
Formula: CaB(SiO4)(OH)
Reference: Matýsek, D. (1993): Kontaktní metamorfóza spojená s intruzí hornin těšínitové asociace na lokalitě Krmelín. Acta Mus. Moraviae Sci. nat., 77, 29–39.
Daubréelite
Formula: Fe2+Cr3+2S4
Reference: Skála R., Frýda J., Sekanina J.: Mineralogy of the Vícenice octahedrite. Journal of the Geological Society, 2000, 45, 1-2, 175-192.
Delafossite
Formula: CuFeO2
Reference: Velebil, D., Kráčmar, L.: Ložisko Borovec u Štěpánova (štěpánovský revír). Minerál, 2002, roč. 10, č. 3, s. 163-181.
Devilline
Formula: CaCu4(SO4)2(OH)6 · 3H2O
Reference: Zimák, J., Novotný, P.: Minerály vzácných zemin na hydrotermálních žilách v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů. Časopis Slezského musea, series A: vědy přírodní, 2002, roč. 51, č. 2. s. 179-182.
'Deweylite'
Formula: Mg4Si3O10 · 6H2O ?
Reference: Ulrych, J.: Stichtit z hadcového tělesa od Slatinky u Letovic. Časopis pro mineralogii a geologii, 1966, roč. 11, č. 3, s. 311-315.
Dewindtite
Formula: H2Pb3(UO2)2(PO4)4O4 · 12H2O
Reference: Uranové minerály České republiky a jejich naleziště = Uranmineralien der Tschechische Republik und ihre Fundstellen / Petr Pauliš, Stanislav Kopecký, Pavel Černý / Kutná Hora : Kuttna, 2007
Diamond
Formula: C
Reference: Fisenko, A.V. and L.F. Semenova (1997) On the Selection of Chondrites for Studying Interstellar Diamond. Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry, Russian Academy of Sciences.; Lee M R, Russell S S, Arden J W, Pillinger C T (1995) Nierite (Si3N4), a new mineral from ordinary and enstatite chondrites, Meteoritics, 30, 387-398; Lee, M.R., Russell, S.S., Arden, J.W., & Pillinger, C.T. (1995) Nierite (Si3N4), a new mineral from ordinary and enstatite chondrites. Meteoritics 30 (4): 387-397. (July 1995).
Diaspore
Formula: AlO(OH)
Digenite
Formula: Cu9S5
Diopside
Formula: CaMgSi2O6
Localities: Reported from at least 28 localities in this region.
Diopside var: Diallage
Formula: CaMgSi2O6
'Dissakisite'
Reference: Novak M. Gadas P. (2010) ZONED, ANORTHITE- AND GROSSULARITE-BEARING, LEUCOTONALITIC PEGMATITE FROM SERPENTINIZED LHERZOLITE AT RUDA NAD MORAVOU, STARÉ MĚSTO UNIT, CZECH REPUBLIC. Can. Mineral.; Gadas, P., Novák, M., Talla, D., & Galiová, M. V. (2013). Compositional evolution of grossular garnet from leucotonalitic pegmatite at Ruda nad Moravou, Czech Republic; a complex EMPA, LA-ICP-MS, IR and CL study. Mineralogy and Petrology, 107(2), 311-326.
Djurleite
Formula: Cu31S16
Dolomite
Formula: CaMg(CO3)2
Localities: Reported from at least 33 localities in this region.
Dolomite var: Zincian Dolomite
Formula: Ca(Mg,Zn)(CO3)2
Reference: Kučera, J. Kučerová - Charvátová, K., Škoda, R.: Nové výskyty minerálů na hydrotermálních žilách Nízkého Jeseníku. Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 2007, roč. 14-15, s. 69-72.
Dravite
Formula: Na(Mg3)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
Localities: Reported from at least 15 localities in this region.
Dumortierite
Formula: (Al,Fe3+)7(SiO4)3(BO3)O3
Localities: Reported from at least 6 localities in this region.
Dundasite
Formula: PbAl2(CO3)2(OH)4 · H2O
Reference: Fojt, B. et al.: Nová Ves u Rýmařova – ložisko olověno-zinkových rud. Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, 2004, roč. 89, s. 3-44.
Dyscrasite
Formula: Ag3Sb
Reference: Kříbek, B., Žák, K., Dobeš, P., Leichmann, J., Pudilová, M., René, M., ... & Lehmann, B. (2009). The Rožná uranium deposit (Bohemian Massif, Czech Republic): shear zone-hosted, late Variscan and post-Variscan hydrothermal mineralization. Mineralium deposita, 44(1), 99-128.
Earlshannonite
Formula: Mn2+Fe3+2(PO4)2(OH)2 · 4H2O
Reference: Staněk, J.: Asociace minerálů významnějších pegmatitových žil v Hatích u Dolních Borů na západní Moravě. Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales, 1997, roč. 82, 3-19.
Edenite ?
Formula: {Na}{Ca2}{Mg5}(AlSi7O22)(OH)2
Reference: Houzar, S. & Novák, M. (2006): Clintonite-bearing assemblages in chondrodite marbles from the contact aureole of the Trebic Pluton, Moldanubian Zone, Bohemian Massif. J. Czech Geol. Soc. 51, 249-258. [http://www.jgeosci.org/content/JCGS2006_3-4__houzar.pdf]
Elbaite
Formula: Na(Li1.5Al1.5)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
Localities: Reported from at least 17 localities in this region.
'Ellestadite'
Reference: Hršelová, P., Cempírek, J., Houzar, S., Sejkora, J. (2013): S,F,Cl-rich mineral assemblages from burned spoil heaps in the Rosice-Oslavany coalfield, Czech Republic. Can. Mineral.: 51(1): 171-188
Eltyubyuite
Formula: Ca12Fe3+10Si4O32Cl6
Reference: Hršelová, P., Cempírek, J., Houzar, S., Sejkora, J. (2013): S,F,Cl-rich mineral assemblages from burned spoil heaps in the Rosice-Oslavany coalfield, Czech Republic. Can. Mineral.: 51(1): 171-188
Enstatite
Formula: MgSiO3
Localities: Reported from at least 9 localities in this region.
Enstatite var: Bronzite
Formula: (Mg,Fe2+)2[SiO3]2
Epididymite
Formula: Na2Be2Si6O15 · H2O
Epidote
Formula: {Ca2}{Al2Fe3+}(Si2O7)(SiO4)O(OH)
Localities: Reported from at least 40 localities in this region.
Epsomite
Formula: MgSO4 · 7H2O
'Erionite'
Reference: Zimák, J.: Zeolit erionit-offretitové skupiny z Uhlířského vrchu u Bruntálu. Časopis Slezského musea, series A: vědy přírodní, 1988, roč. 37, č. 1. s. 169-172.
Erythrite
Formula: Co3(AsO4)2 · 8H2O
Reference: Malec, J., Veselovský, F., Šrein, V., Škoda, R. (2013): Zlato a Bi-minerály ve skarnech Českomoravské vrchoviny. – Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 98, 1, 23–31.
Eskebornite
Formula: CuFeSe2
Eucairite
Formula: AgCuSe
Euclase
Formula: BeAl(SiO4)(OH)
Eudidymite
Formula: Na2Be2Si6O15 · H2O
Euxenite-(Y)
Formula: (Y,Ca,Ce,U,Th)(Nb,Ta,Ti)2O6
Reference: Škoda, R., & Čopjaková, R. (2016). Neobvyklá Sn-mineralizace z NYF pegmatitu u Klučova; třebíčský masiv, moldanubikum. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 12.
Evansite
Formula: Al3(PO4)(OH)6 · 6H2O
Fairfieldite
Formula: Ca2Mn2+(PO4)2 · 2H2O
Reference: Staněk, J.: Asociace minerálů významnějších pegmatitových žil v Hatích u Dolních Borů na západní Moravě. Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales, 1997, roč. 82, 3-19.
Fayalite
Formula: Fe2+2SiO4
'Fayalite-Forsterite Series'
Localities: Reported from at least 7 localities in this region.
'Feldspar Group'
Localities: Reported from at least 7 localities in this region.
'Feldspar Group var: Perthite'
Reference: Čech, F.: O minerálu ze skupiny rutilu z lithného pegmatitu z Biskupic u Hrotovic. Časopis Moravského musea v Brně, Vědy přírodní, 1958, roč. 43, s. 55-58.
Felsőbányaite
Formula: Al4(SO4)(OH)10 · 4H2O
Reference: Batík, P., Hrušková, J.: Hydrobasaluminit a basaluminit z Nikolčic u Brna. Sborník Národního musea v Praze, 1971, 27B, 1, 9-16.
Ferberite
Formula: FeWO4
Fergusonite-(Y)
Formula: YNbO4
Reference: Škoda, R., Novák, M., Houzar, S.: Granitické NYF pegmatity třebíčského plutonu. Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, 2006, roč. 91, s. 129 - 176.; Škoda, R., Novák, M. (2012) Granitic Pegmatites of the Třebíč Syenite Pluton, Moldanubian Zone, Czech Republic; an Example of NYF to Mixed Pegmatites Related to the Orogenic Pluton. Mineralogica-Petrographica, 94, 120. Abstract Series, Szeged, Vol. 7
Ferrierite-Mg
Formula: (Mg,Na2,K2,Ca)3-5Mg[Al5-7Si27.5-31O72] · 18H2O
Reference: Smutný, Z.: Hončova hůrka – stav lokality a nálezy minerálů v letech 1995 – 1996. Časopis Slezského musea, series A: vědy přírodní, 1997, roč. 46, č. 2. s. 188 – 189.
Ferrisicklerite ?
Formula: Li1-x(Fe3+xFe2+1-x)PO4
Reference: Luna J.: Lithný pegmatit od Krasonic u Želetavy na západní Moravě. Časopis Moravského musea v Brně, Vědy přírodní, 1962, roč. 47, s. 33-36.
Ferro-gedrite
Formula: ☐{Fe2+2}{Fe2+3Al2}(Al2Si6O22)(OH)2
Reference: Staněk, J.: Asociace minerálů významnějších pegmatitových žil v Hatích u Dolních Borů na západní Moravě. Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales, 1997, roč. 82, 3-19.
Ferro-pargasite
Formula: {Na}{Ca2}{Fe2+4Al}(Al2Si6O22)(OH)2
Reference: Filip, J., Houzar, S., Sulovský, P.: Allanit a produkty jeho přeměny z pegmatitu a ze skarnu u Rešic, západní Morava. Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, 2002, roč. 87, s. 87 - 101.
Ferroselite
Formula: FeSe2
Fersmite
Formula: (Ca,Ce,Na)(Nb,Ta,Ti)2(O,OH,F)6
Fischesserite
Formula: Ag3AuSe2
Reference: Strübel, Zimmer: "Lexikon der Minerale", 2nd Ed., 1991
Fluorapatite
Formula: Ca5(PO4)3F
Localities: Reported from at least 21 localities in this region.
Fluor-dravite
Formula: Na(Mg3)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3F
Reference: Burianek, D. & Novak, M. (2004): Morphological and compositional evolution of tourmaline from nodular granite at Lavičky near Velké Meziříčí, Moldanubicum, Czech Republic. Journal of the Czech Geological Society 49, 81-90.
Fluorellestadite
Formula: Ca5(SiO4)1.5(SO4)1.5F
Reference: Hršelová, P., Cempírek, J., Houzar, S., Sejkora, J. (2013): S,F,Cl-rich mineral assemblages from burned spoil heaps in the Rosice-Oslavany coalfield, Czech Republic. Can. Mineral.: 51(1): 171-188
Fluorite
Formula: CaF2
Localities: Reported from at least 29 localities in this region.
Fluor-schorl
Formula: Na(Fe2+3)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3F
Foitite
Formula: (□,Na)(Fe2+2Al)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3OH
Localities: Reported from at least 8 localities in this region.
Fontanite
Formula: Ca(UO2)3(CO3)4 · 3H2O
Reference: Pauliš P., Kopecký S., Černý P. 2007: Uranové minerály České Republiky a jejich naleziště. 2. část. (Kutna Hora, issue 2
Forsterite
Formula: Mg2SiO4
Localities: Reported from at least 10 localities in this region.
Freibergite
Formula: (Ag,Cu,◻)10Fe2+2Sb4S12
Frondelite
Formula: Mn2+Fe3+4(PO4)3(OH)5
Reference: Škoda, R., Staněk, J., Čopjaková, R.: Minerální asociace fosfátových nodulí z granitického pegmatitu od Cyrilova u Velkého Meziříčí, Moldanubikum; část 1 – primární a exsoluční fáze. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 2007, 92, 59-74.; Novak, M., Sejkora, J., & Cooper, M. A. (2000). Cyrilovite from Cyrilov, western Moravia, Czech Republic; new data on the type material. Journal of GEOsciences, 45(1-2), 101-106.
Gahnite
Formula: ZnAl2O4
Localities: Reported from at least 6 localities in this region.
Galena
Formula: PbS
Localities: Reported from at least 31 localities in this region.
'Garnet Group'
Formula: X3Z2(SiO4)3
Localities: Reported from at least 26 localities in this region.
Gayite
Formula: NaMn2+Fe3+5(PO4)4(OH)6 · 2H2O
Reference: ŠKODA R., STANĚK J., Gayite from granitic pegmatite at Cyrilov near Velké Meziříčí, Moldanubicum. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., Brno: MZM Brno, 95, 2s. 87-180. ISSN 1211-8796. 2010.
Geikielite
Formula: MgTiO3
Gersdorffite
Formula: NiAsS
Reference: Kříbek, B., Žák, K., Dobeš, P., Leichmann, J., Pudilová, M., René, M., ... & Lehmann, B. (2009). The Rožná uranium deposit (Bohemian Massif, Czech Republic): shear zone-hosted, late Variscan and post-Variscan hydrothermal mineralization. Mineralium deposita, 44(1), 99-128.
Gibbsite
Formula: Al(OH)3
Reference: Fojt, B. et al.: Paragenetická charakteristika ložisek Pb-Zn rud v širším okolí Horního Města u Rýmařova. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 2007, 92, 3-57.
Gittinsite
Formula: CaZrSi2O7
Reference: Novák M. Gadas P. (2010) ZONED, ANORTHITE- AND GROSSULARITE-BEARING, LEUCOTONALITIC PEGMATITE FROM SERPENTINIZED LHERZOLITE AT RUDA NAD MORAVOU, STARÉ MĚSTO UNIT, CZECH REPUBLIC. Can Miner 48 (3): 629-650.; Gadas, P., Novák, M., Talla, D., & Galiová, M. V. (2013). Compositional evolution of grossular garnet from leucotonalitic pegmatite at Ruda nad Moravou, Czech Republic; a complex EMPA, LA-ICP-MS, IR and CL study. Mineralogy and Petrology, 107(2), 311-326.
'Glass'
'Glauconite'
Formula: (K,Na)(Fe3+,Al,Mg)2(Si,Al)4O10(OH)2
Goethite
Formula: α-Fe3+O(OH)
Localities: Reported from at least 25 localities in this region.
Gold
Formula: Au
Gorceixite
Formula: BaAl3(PO4)(PO3OH)(OH)6
Reference: Němec D.: Ein Pegmatit mit Li-Mineralisierung von Dolní Bory in Westmahren (ČSSR). Chem. Erde, 1981, 40, 164-177.
Goslarite
Formula: ZnSO4 · 7H2O
Reference: Fojt, B. et al.: Nová Ves u Rýmařova – ložisko olověno-zinkových rud. Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, 2004, roč. 89, s. 3-44.
Goyazite
Formula: SrAl3(PO4)(PO3OH)(OH)6
Reference: Novák, M.: Amblygonit a produkty jeho přeměny v Li pegmatitu z Rožné. Minerál, 2001, roč. 9, č. 5, s. 326-327
Graftonite
Formula: Fe2+Fe2+2(PO4)2
Grandidierite
Formula: (Mg,Fe2+)(Al,Fe3+)3(SiO4)(BO3)O2
Reference: CEMPÍREK, Jan a Milan NOVÁK a Zdeněk DOLNÍČEK a Jana KOTKOVÁ a Radek ŠKODA. Crystal chemistry and origin of grandidierite, ominelite, boralsilite, and werdingite from the Bory Granulite Massif, Czech Republic American Mineralogist, Mineralogical Society of America, 95, 10, od s. 1533-1547, 15 s. ISSN 0003-004X. 2010
Graphite
Formula: C
Localities: Reported from at least 15 localities in this region.
Greenalite
Formula: (Fe2+,Fe3+)2-3Si2O5(OH)4
Reference: Novotný, P., Zimák, J.: Puklinová mineralizace alpského typu na lokalitách „Mísečky“ a „Černý důl“ u Vernířovic. Acta Musei Moraviae, Sci. geol., 2003, roč. 88, s. 123-138.
Greenockite
Formula: CdS
Grossular
Formula: Ca3Al2(SiO4)3
Localities: Reported from at least 10 localities in this region.
Grossular var: Hessonite
Formula: Ca3Al2(SiO4)3
Reference: Pauliš, P: Nejzajímavější mineralogická naleziště Moravy a Slezska. Kutná Hora: Kuttna, 2001, s. 42-44.
Grunerite
Formula: ☐{Fe2+2}{Fe2+5}(Si8O22)(OH)2
Reference: Víšková E., Fojt, B., Hrazdil, V., Houzar, S., (2013): Mineralogie magnetit-grunerit-sideritového zrudnění z Radoškova (jednotka Bílého potoka, svratecká klenba, moravikum). Acta Musei Moraviae, Sci. geol., 98, 2, 39–50.
Gudmundite
Formula: FeSbS
Reference: Kříbek, B., Žák, K., Dobeš, P., Leichmann, J., Pudilová, M., René, M., ... & Lehmann, B. (2009). The Rožná uranium deposit (Bohemian Massif, Czech Republic): shear zone-hosted, late Variscan and post-Variscan hydrothermal mineralization. Mineralium deposita, 44(1), 99-128.
Gypsum
Formula: CaSO4 · 2H2O
Localities: Reported from at least 22 localities in this region.
Hakite-(Hg)
Formula: Cu6Cu4Hg2Sb4Se12Se
'Halloysite'
Formula: Al2(Si2O5)(OH)4
Reference: Novák, M., Staněk, J.: Lepidolitový pegmatit od Dobré Vody u Velkého Meziříčí, západní Morava. Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, 1999, roč. 84, s. 3 - 44.
Halloysite-7Å
Formula: Al2(Si2O5)(OH)4
Reference: Natural History Museum London 2015
Halotrichite
Formula: FeAl2(SO4)4 · 22H2O
Hambergite
Formula: Be2(BO3)(OH)
Harmotome
Formula: (Ba0.5,Ca0.5,K,Na)5[Al5Si11O32] · 12H2O
Localities: Reported from at least 11 localities in this region.
Harrisonite
Formula: Ca(Fe2+,Mg)6(PO4)2(SiO4)2
Reference: Škoda, R., Staněk, J., Čopjaková, R.: Minerální asociace fosfátových nodulí z granitického pegmatitu od Cyrilova u Velkého Meziříčí, Moldanubikum; část 1 – primární a exsoluční fáze. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 2007, 92, 59-74.
Hastingsite
Formula: {Na}{Ca2}{Fe2+4Fe3+}(Al2Si6O22)(OH)2
Reference: Adam Bartnik specimen
Hawleyite
Formula: CdS
Reference: Kruťa, T.: Příspěvky k moravské topografické mineralogii VI. Časopis Moravského musea v Brně, 1956, roč. 41, s. 5-30.
Hedenbergite
Formula: CaFe2+Si2O6
Hematite
Formula: Fe2O3
Localities: Reported from at least 37 localities in this region.
Hemimorphite
Formula: Zn4Si2O7(OH)2 · H2O
Henrymeyerite
Formula: Ba(Ti4+7Fe2+)O16
Reference: Krmíček, L., Cempírek J., Havlín A., Přichystal A., Houzar S, Krmíčková M, Gadas P. (2011): Mineralogy and petrogenesis of a Ba–Ti–Zr-rich peralkaline dyke from Šebkovice (Czech Republic): Recognition of the most lamproitic Variscan intrusion. In: Lithos, 121 (2011), 75-86; Elsevier.; KRMÍČEK L. 2010: Pre-Mesozoic lamprophyres and lamproites of the Bohemian Massif (Czech Republic, Poland, Germany, Austria). Mineralogia - Special Papers, vol. 37, pp. 38-46
Hercynite
Formula: Fe2+Al2O4
Hercynite var: Chromohercynite
Formula: Fe(Al,Cr)2O4
Reference: Zimák, J., Košuličová, M.: Chromem bohatý svor z Petrova nad Desnou. Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 2001, roč. 9, s. 282-285.
Hercynite var: Picotite
Formula: (Fe,Mg)(Al,Cr)2O4
Reference: Němec, F., 1937: Mineralogie, petrografie a geologie okolí Mohelna. Monografie hadce (monografie hadce). – In: Archiv Svazu pro ochranu přírody a domoviny v zemi Moravskslezské, Brno, 49-112.
Herderite
Formula: CaBePO4(F,OH)
Reference: [Lapis 1994:6 p49-50]; Cempírek, J., & Novák, M. (2007) Beryllophosphate assemblages in late hydrothermal stage of the Rožná lepidolite pegmatite. Granitic Pegmatites: The State of the Art – International Symposium. 06th – 12th May 2007, Porto, Portugal
Herzenbergite
Formula: SnS
Reference: Škoda, R., Novák, M., Houzar, S.: Granitické NYF pegmatity třebíčského plutonu. Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, 2006, roč. 91, s. 129 - 176.; Škoda, R. & Čopjaková, R. (2006) Herzenbergite And Sn-bearing Tinzenite From The NYF Pegmatite In Třebíč Pluton, Moldanubicum, Czech Republic. Acta Miner.-Petrograph.,Abstract Series 5, Szeged, p.107; Škoda, R., & Čopjaková, R. (2016). Neobvyklá Sn-mineralizace z NYF pegmatitu u Klučova; třebíčský masiv, moldanubikum. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 12.
Hessite
Formula: Ag2Te
Reference: Malý, K.: Mineralogie polymetalického rudního výskytu Heroltice u Tišnova (svratecká klenba moravika). Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, 2004, roč. 89, s. 81 - 89.
Heterosite
Formula: (Fe3+,Mn3+)PO4
Heulandite-Ca
Formula: (Ca,Na)5(Si27Al9)O72 · 26H2O
Localities: Reported from at least 6 localities in this region.
'Heulandite subgroup'
Localities: Reported from at least 12 localities in this region.
Hexahydrite
Formula: MgSO4 · 6H2O
Localities: Reported from at least 6 localities in this region.
Hibbingite ?
Formula: Fe2+2(OH)3Cl
Reference: Skála R., Frýda J., Sekanina J.: Mineralogy of the Vícenice octahedrite. Journal of the Geological Society, 2000, 45, 1-2, 175-192.
Hibonite
Formula: CaAl12O19
Reference: Lee M R, Russell S S, Arden J W, Pillinger C T (1995) Nierite (Si3N4), a new mineral from ordinary and enstatite chondrites, Meteoritics, 30, 387-398; Lee, M.R., Russell, S.S., Arden, J.W., & Pillinger, C.T. (1995) Nierite (Si3N4), a new mineral from ordinary and enstatite chondrites. Meteoritics 30 (4): 387-397. (July 1995). ; Krestina, N., Hsu, W., Wasserburg, G.J. (2002) Circumstellar oxide grains in ordinary chondrites and their origin (abstract). Lunar Planet. Sci. 33: pdf.1425.
Hollandite
Formula: Ba(Mn4+6Mn3+2)O16
Reference: Exnar, P., Doubek, Z.: Hollandit a kryptomelan z oblasti Lažánek a Maršova u Tišnova. Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 1998, roč. 6, s. 175 - 177.
'Hornblende'
Hübnerite
Formula: MnWO4
Reference: www.cseg.ca/conferences/2000/556.PDF.; Cerny, P., Novak, M., Chapman, R., & Masau, M. (2000). Subsolidus behavior of niobian rutile from Vezna, Czech Republic: A model for exsolutions in phases with Fe2+>> Fe3+. Journal of GEOsciences, 45(1-2), 21-35.
Huntite
Formula: CaMg3(CO3)4
Hurlbutite
Formula: CaBe2(PO4)2
Reference: Cempírek, J. & Novák, M.(2006) Beryllophosphate Assemblages From The Rožná Pegmatite, Czech Republic. Acta Miner.-Petrograph.,Abstract Series 5, Szeged, p.20; Cempírek, J., & Novák, M. (2007) Beryllophosphate assemblages in late hydrothermal stage of the Rožná lepidolite pegmatite. Granitic Pegmatites: The State of the Art – International Symposium. 06th – 12th May 2007, Porto, Portugal
Huttonite
Formula: ThSiO4
Hydrobasaluminite
Formula: Al4(SO4)(OH)10 · 12-36H2O
Reference: Batík, P., Hrušková, J.: Hydrobasaluminit a basaluminit z Nikolčic u Brna. Sborník Národního musea v Praze, 1971, 27B, 1, 9-16.
Hydromagnesite
Formula: Mg5(CO3)4(OH)2 · 4H2O
Reference: KOVÁŘ O., LOSOS Z., (2005): Artinit z hadcového lomu u Biskoupek u Oslavan, západní Morava – nový minerál pro Českou republiku. – Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz., 13, 137-139, Praha.
'Hydromuscovite'
Hydrotalcite
Formula: Mg6Al2(CO3)(OH)16 · 4H2O
Hydroxykenomicrolite
Formula: (◻,Na,Sb3+)2Ta2O6(OH)
Reference: Novák, M., Staněk, J.: Lepidolitový pegmatit od Dobré Vody u Velkého Meziříčí, západní Morava. Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, 1999, roč. 84, s. 3 - 44.
Hydroxylclinohumite
Formula: Mg9(SiO4)4(OH)2
Hydroxylellestadite
Formula: Ca5(SiO4)1.5(SO4)1.5(OH)
Reference: Hršelová, P., Cempírek, J., Houzar, S., Sejkora, J. (2013): S,F,Cl-rich mineral assemblages from burned spoil heaps in the Rosice-Oslavany coalfield, Czech Republic. Can. Mineral.: 51(1): 171-188
Hydroxylherderite
Formula: CaBe(PO4)(OH,F)
Hydrozincite
Formula: Zn5(CO3)2(OH)6
'Hypersthene'
Formula: (Mg,Fe)SiO3
Reference: von Engelhardt, W. (1963): Contributions to Mineralogy and Petrology 9, 65-94.
Ilmenite
Formula: Fe2+TiO3
Localities: Reported from at least 42 localities in this region.
'Indicolite'
Formula: A(D3)G6(T6O18)(BO3)3X3Z
Iron
Formula: Fe
Localities: Reported from at least 6 localities in this region.
Iron var: Kamacite
Formula: (Fe,Ni)
Localities: Reported from at least 6 localities in this region.
Ishikawaite
Formula: U4+Fe2+Nb2O8
Reference: Škoda, R., Novák, M.: Akcesorické Nb-Ta-Ti minerály z pegmatitu v uranovém dole Drahonín, strážecké moldanubikum. Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, 2004, roč. 89, s. 55 - 66.
Ixiolite
Formula: (Ta,Nb,Sn,Fe,Mn)4O8
Localities: Reported from at least 8 localities in this region.
Ixiolite var: Wolframoixiolite
Formula: (Nb,W,Ta,Fe,Mn,Nb)2O4
'Jahnsite Group'
Formula: XM1M22M32(H2O)8(OH)2(PO4)4
Jarosite
Formula: KFe3+ 3(SO4)2(OH)6
Localities: Reported from at least 8 localities in this region.
Jordanite
Formula: Pb14(As,Sb)6S23
Reference: Fojt, B. et al.: Paragenetická studie Ag-mineralizace ložiska Horní Město u Rýmařova. Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales, 1992, roč. 77, s. 3 - 27.
'Joséite'
Formula: Bi4TeS2
Reference: Malec, J., Veselovský, F., Šrein, V., Škoda, R. (2013): Zlato a Bi-minerály ve skarnech Českomoravské vrchoviny. – Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 98, 1, 23–31.
Kanonaite
Formula: Mn3+Al(SiO4)O
Reference: Novák, M. & Škoda, R. (2007): Mn3+-rich andalusite to kanonaite and their breakdown products from metamanganolite at Kojetice near Třebíč, the Moldanubian Zone, Czech Republic. Journal of Geosciences, 52(1-2), 161-167.
Kaolinite
Formula: Al2(Si2O5)(OH)4
Localities: Reported from at least 7 localities in this region.
Kasolite
Formula: Pb(UO2)[SiO4] · H2O
Reference: Uranové minerály České republiky a jejich naleziště = Uranmineralien der Tschechische Republik und ihre Fundstellen / Petr Pauliš, Stanislav Kopecký, Pavel Černý / Kutná Hora : Kuttna, 2007
Kermesite
Formula: Sb2S2O
Reference: Fojt, B., Kopa, D., Skácel, J.: Paragenetická studie výskytů As-Sb asociace ve staroměstských pásmech I. Hynčice pod Sušinou. Časopis Slezského muzea, série A, vědy přírodní, 1977, roč. 26, č. 1, s. 1-20.
'Kerolite'
Formula: (Mg,Ni)3Si4O10(OH)2 · nH2O (n ~ 1)
'K Feldspar'
Localities: Reported from at least 36 localities in this region.
'K Feldspar var: Adularia'
Formula: KAlSi3O8
Localities: Reported from at least 17 localities in this region.
Kieserite
Formula: MgSO4 · H2O
Kinoshitalite
Formula: (Ba,K)(Mg,Mn2+,Al)3(Al2Si2O10)(OH)2
Reference: Doležalová, H., Houzar, S., Škoda, R.: Minerální asociace forsteritových mramorů s Ba-flogopitem a klinoshitalitem na uranovém ložisku Rožná, moldanubikum, západní Morava. Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, 2005, roč. 90, s. 75 - 88.; Doležalová, H., Houzar, S., Losos, Z., & ŠKoda, R. (2006). Kinoshitalite with a high magnesium content in sulphide-rich marbles from the Rožná uranium deposit, Western Moravia, Czech Republic. Neues Jahrbuch für Mineralogie-Abhandlungen: Journal of Mineralogy and Geochemistry, 182(2), 165-171.
Klockmannite
Formula: CuSe
Koktaite
Formula: (NH4)2Ca(SO4)2 · H2O
Reference: Dr. Jaroslav Hyrsl labels
Konyaite
Formula: Na2Mg(SO4)2 · 5H2O
Kristiansenite
Formula: Ca2ScSn(Si2O7)(Si2O6OH)
Reference: Výravský, J, Škoda, R. & Novak, M. (2017) Kristiansenite, thortveitite and SCNbO4: Products of Ca-metasomatism of Sc-enriched columbite-(Mn) from NYF pegmatite Kožichovice II, Czech Republic. PEG2017. NGF Abstracts and Proceedings, 2017 (2): 169-172.
Krut'aite (TL)
Formula: CuSe2
Type Locality:
Reference: Kvaček, M.: Selenides from the deposits of Western Moravia, Czechoslovakia – Part II. Acta Universitatis Carolinae – Geologica, 1979, vol. 23, nos. 1-2, s. 15-38. ; Econ Geol (1997) 92:468-484
Kumtyubeite
Formula: Ca5(SiO4)2F2
Reference: Hršelová, P., Cempírek, J., Houzar, S., Sejkora, J. (2013): S,F,Cl-rich mineral assemblages from burned spoil heaps in the Rosice-Oslavany coalfield, Czech Republic. Can. Mineral.: 51(1): 171-188
Kyanite
Formula: Al2(SiO4)O
Localities: Reported from at least 6 localities in this region.
Lacroixite
Formula: NaAl(PO4)F
Langite
Formula: Cu4(SO4)(OH)6 · 2H2O
Reference: No reference listed
Laueite
Formula: Mn2+Fe3+2(PO4)2(OH)2 · 8H2O
Reference: Staněk, J.: Asociace minerálů významnějších pegmatitových žil v Hatích u Dolních Borů na západní Moravě. Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales, 1997, roč. 82, 3-19.
Laumontite
Formula: CaAl2Si4O12 · 4H2O
Localities: Reported from at least 21 localities in this region.
Lawrencite
Formula: (Fe2+,Ni)Cl2
Reference: Skála R., Frýda J., Sekanina J.: Mineralogy of the Vícenice octahedrite. Journal of the Geological Society, 2000, 45, 1-2, 175-192.
Lechatelierite
Formula: SiO2
Reference: Hršelová, P., Cempírek, J., Houzar, S., Sejkora, J. (2013): S,F,Cl-rich mineral assemblages from burned spoil heaps in the Rosice-Oslavany coalfield, Czech Republic. Can. Mineral.: 51(1): 171-188
Lepidocrocite
Formula: γ-Fe3+O(OH)
'Lepidolite'
Localities: Reported from at least 19 localities in this region.
Letovicite (TL)
Formula: (NH4)3H(SO4)2
Reference: Zeitschr.Krist.(1932) 83, 117-122
Leucophosphite
Formula: KFe3+2(PO4)2(OH) · 2H2O
Reference: Škoda, R., Staněk, J., Čopjaková, R.: Minerální asociace fosfátových nodulí z granitického pegmatitu od Cyrilova u Velkého Meziříčí, Moldanubikum; část 1 – primární a exsoluční fáze. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 2007, 92, 59-74.; Novak, M., Sejkora, J., & Cooper, M. A. (2000). Cyrilovite from Cyrilov, western Moravia, Czech Republic; new data on the type material. Journal of GEOsciences, 45(1-2), 101-106.
Leucoxene
Reference: Sekanina, J.: Mineralogické a petrografické poměry okolí Štramberka. Práce brněnské základny Československé akademie věd, 1961, roč. 33, spis 421, sešit 8, s. 337-412.
Liebigite
Formula: Ca2(UO2)(CO3)3 · 11H2O
'Limonite'
Formula: (Fe,O,OH,H2O)
Localities: Reported from at least 30 localities in this region.
'Limonite var: Stilpnosiderite'
Linarite
Formula: PbCu(SO4)(OH)2
Reference: Fojt, B. et al.: Nová Ves u Rýmařova – ložisko olověno-zinkových rud. Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, 2004, roč. 89, s. 3-44.
Lipscombite
Formula: Fe2+Fe3+2(PO4)2(OH)2
Reference: Škoda, R., Staněk, J., Čopjaková, R.: Minerální asociace fosfátových nodulí z granitického pegmatitu od Cyrilova u Velkého Meziříčí, Moldanubikum; část 1 – primární a exsoluční fáze. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 2007, 92, 59-74.; Novak, M., Sejkora, J., & Cooper, M. A. (2000). Cyrilovite from Cyrilov, western Moravia, Czech Republic; new data on the type material. Journal of GEOsciences, 45(1-2), 101-106.
Lithiophorite
Formula: (Al,Li)MnO2(OH)2
Reference: Matýsek D., Skupien P.: The origin of native selenium microparticles during the oxidation of sideritic mudstones in the Veřovice Formation (Outer Western Carpathians). Geologica Carpathica, 2015, 66, 4, 303-310.
Löllingite
Formula: FeAs2
Localities: Reported from at least 9 localities in this region.
Magnesio-arfvedsonite
Formula: {Na}{Na2}{Mg4Fe3+}(Si8O22)(OH)2
Reference: KRMÍČEK L. 2010: Pre-Mesozoic lamprophyres and lamproites of the Bohemian Massif (Czech Republic, Poland, Germany, Austria). Mineralogia - Special Papers, vol. 37, pp. 38-46
Magnesiochromite
Formula: MgCr2O4
Reference: Čopjaková R., Houzar S.: Spinely v peridotitech od Drahonína a Hrubšic. Minerál, 2010, 18, 1, 40-42.
Magnesiocopiapite
Formula: MgFe3+4(SO4)6(OH)2 · 20H2O
Reference: Hršelová, P., Cempírek, J., Houzar, S., Sejkora, J. (2013): S,F,Cl-rich mineral assemblages from burned spoil heaps in the Rosice-Oslavany coalfield, Czech Republic. Can. Mineral.: 51(1): 171-188
Magnesioferrite
Formula: MgFe3+2O4
Reference: Hršelová, P., Cempírek, J., Houzar, S., Sejkora, J. (2013): S,F,Cl-rich mineral assemblages from burned spoil heaps in the Rosice-Oslavany coalfield, Czech Republic. Can. Mineral.: 51(1): 171-188
Magnesio-hornblende
Formula: ☐{Ca2}{Mg4Al}(AlSi7O22)(OH)2
Magnesite
Formula: MgCO3
Localities: Reported from at least 7 localities in this region.
Magnesite var: Ferroan Magnesite
Formula: (Mg,Fe)CO3
Reference: Novotný, P.: Dokumentace významných mineralogických lokalit u Sobotína a Maršíkova v roce 1995. Část II. – analytické práce, naučná stezka. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 2003, č. 279, s. 1-19.
Magnetite
Formula: Fe2+Fe3+2O4
Localities: Reported from at least 43 localities in this region.
Malachite
Formula: Cu2(CO3)(OH)2
Localities: Reported from at least 27 localities in this region.
Malayaite
Formula: CaSn(SiO4)O
Reference: Groat, L. A., Evans, R. J., Cempírek, J., McCammon, C., & Houzar, S. (2013). Fe-rich and As-bearing vesuvianite and wiluite from Kozlov, Czech Republic. American Mineralogist, 98(7), 1330-1337.
'Manganese Oxides'
Manganite
Formula: Mn3+O(OH)
'Manganomelane'
Marcasite
Formula: FeS2
Localities: Reported from at least 19 localities in this region.
Marécottite
Formula: Mg3(UO2)8(SO4)4O6(OH)2 · 28H2O
Reference: Petr Pauliš, Stanislav Kopecký, Pavel Černý: Uranové minerály České republiky a jejich lokality 2007
Margarite
Formula: CaAl2(Al2Si2O10)(OH)2
Reference: Houzar, S.: Pokojovice u Třebíče – klasická lokalita korundu na Moravě. Minerál, 2005, roč. 13, č. 1, s. 23-25.
Marialite
Formula: Na4Al3Si9O24Cl
Reference: Uwe Kolitsch
Mascagnite
Formula: (NH4)2SO4
Reference: Hršelová, P., Cempírek, J., Houzar, S., Sejkora, J. (2013): S,F,Cl-rich mineral assemblages from burned spoil heaps in the Rosice-Oslavany coalfield, Czech Republic. Can. Mineral.: 51(1): 171-188
Masutomilite
Formula: (K,Rb)(Li,Mn3+,Al)3(AlSi3O10)(F,OH)2
Reference: Škoda, R., Novák, M., Houzar, S.: Granitické NYF pegmatity třebíčského plutonu. Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, 2006, roč. 91, s. 129 - 176.; Škoda, R., Novák, M. (2012) Granitic Pegmatites of the Třebíč Syenite Pluton, Moldanubian Zone, Czech Republic; an Example of NYF to Mixed Pegmatites Related to the Orogenic Pluton. Mineralogica-Petrographica, 94, 120. Abstract Series, Szeged, Vol. 7
Melanophlogite
Formula: 46SiO2 · 6(N2,CO2) · 2(CH4,N2)
Reference: Petr Pauliš, Stanislav Kopecký, Pavel Černý: Uranové minerály České republiky a jejich lokality. (2007)
Melanterite
Formula: Fe2+(H2O)6SO4 · H2O
Mellite
Formula: Al2[C6(COO)6] · 16H2O
Reference: Palache, C., Berman, H., & Frondel, C. (1951), The System of Mineralogy of James Dwight Dana and Edward Salisbury Dana, Yale University 1837-1892, Volume II: 1105.
Mercury
Formula: Hg
Reference: Catherine Caillet Komorowski, Ahmed El Goresy, Masaaki Miyahara, Omar Boudouma, Chi Ma (2012) Discovery of Hg–Cu-bearing metal-sulfide assemblages in a primitive H-3 chondrite: Towards a new insight in early solar system processes. Earth and Planetary Science Letters Volumes 349–350, 1 October 2012, Pages 261–271
Merrillite
Formula: Ca9NaMg(PO4)7
Mesolite
Formula: Na2Ca2Si9Al6O30 · 8H2O
Reference: Novotný, P., Pauliš, P.: Skolecit a mezolit z kamenolomu v Krásném u Šumperka. Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 2003, roč. 11, s. 168-169.
Meta-autunite
Formula: Ca(UO2)2(PO4)2 · 6-8H2O
Localities: Reported from at least 6 localities in this region.
Metacinnabar
Formula: HgS
Reference: Pauliš, P: Nejzajímavější mineralogická naleziště Moravy a Slezska. Kutná Hora: Kuttna, 2001, s. 42-44.
Metatorbernite
Formula: Cu(UO2)2(PO4)2 · 8H2O
Metauranocircite-I
Formula: Ba(UO2)2(PO4)2 · 7H2O
Reference: Uranové minerály České republiky a jejich naleziště = Uranmineralien der Tschechische Republik und ihre Fundstellen / Petr Pauliš, Stanislav Kopecký, Pavel Černý / Kutná Hora : Kuttna, 2007
Metavoltine
Formula: Na6K2FeFe6(SO4)12O2 · 18H2O
Reference: Hršelová, P., Cempírek, J., Houzar, S., Sejkora, J. (2013): S,F,Cl-rich mineral assemblages from burned spoil heaps in the Rosice-Oslavany coalfield, Czech Republic. Can. Mineral.: 51(1): 171-188
'Mica Group'
Microcline
Formula: K(AlSi3O8)
Localities: Reported from at least 28 localities in this region.
Microcline var: Amazonite
Formula: K(AlSi3O8)
Microcline var: Hyalophane
Formula: (K,Ba)[Al(Si,Al)Si2O8]
'Microlite Group'
Formula: A2-mTa2X6-wZ-n
Localities: Reported from at least 9 localities in this region.
'Microlite Group var: Uranmicrolite (of Hogarth 1977)'
Milarite
Formula: K2Ca4Al2Be4Si24O60 · H2O
Millerite
Formula: NiS
Mimetite
Formula: Pb5(AsO4)3Cl
Reference: Velebil, D., Kráčmar, L.: Ložisko Borovec u Štěpánova (štěpánovský revír). Minerál, 2002, roč. 10, č. 3, s. 163-181.
Minnesotaite
Formula: Fe2+3Si4O10(OH)2
Reference: Fuksová A. (2010): Geologická dokumentace lomu Bory u Velkého Meziříčí (moldanubikum), BP, Katedra geologie PřF UP, 34-38
Mitridatite
Formula: Ca2Fe3+3(PO4)3O2 · 3H2O
Reference: ŠKODA R., STANĚK J., Gayite from granitic pegmatite at Cyrilov near Velké Meziříčí, Moldanubicum. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., Brno: MZM Brno, 95, 2s. 87-180. ISSN 1211-8796. 2010.; Novak, M., Sejkora, J., & Cooper, M. A. (2000). Cyrilovite from Cyrilov, western Moravia, Czech Republic; new data on the type material. Journal of GEOsciences, 45(1-2), 101-106.
Mogánite
Formula: SiO2
Reference: Koníčková Š., Losos Z., Hrazdil V., Houzar S., Všianský D. (2016): Mineralogie „očkových“ opálů z Nové Vsi u Oslavan (moldanubikum, Český masív). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 24, 1: 144-158.
Moissanite
Formula: SiC
Reference: Lee M R, Russell S S, Arden J W, Pillinger C T (1995) Nierite (Si3N4), a new mineral from ordinary and enstatite chondrites, Meteoritics, 30, 387-398
'Moldavite'
Localities: Reported from at least 20 localities in this region.
Description: Most of Moravian moldavites are not transparent.
Reference: No reference entered
Molybdenite
Formula: MoS2
Localities: Reported from at least 6 localities in this region.
'Monazite'
Localities: Reported from at least 14 localities in this region.
Monazite-(Ce)
Formula: Ce(PO4)
Localities: Reported from at least 18 localities in this region.
Montebrasite
Formula: LiAl(PO4)(OH)
Montmorillonite
Formula: (Na,Ca)0.33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2 · nH2O
Montroseite
Formula: (V3+,Fe3+)O(OH)
Muscovite
Formula: KAl2(AlSi3O10)(OH)2
Localities: Reported from at least 70 localities in this region.
Muscovite var: Fuchsite
Formula: K(Al,Cr)3Si3O10(OH)2
Muscovite var: Illite
Formula: K0.65Al2.0[Al0.65Si3.35O10](OH)2
Reference: Novák, M., Johan, Z., Škoda, R., Černý, P., Šrein, V., & Veselovský, F. (2008). Primary oxide minerals in the system WO3–Nb2O5–TiO2–Fe2O3–FeO and their breakdown products from the pegmatite No. 3 at Dolní Bory-Hatě, Czech Republic. European Journal of Mineralogy, 20(4), 487-499.
Muscovite var: Phengite
Formula: KAl1.5(Mg,Fe)0.5(Al0.5Si3.5O10)(OH)2
Reference: Fojt, B. et al.: Paragenetická charakteristika ložisek Pb-Zn rud v širším okolí Horního Města u Rýmařova. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 2007, 92, 3-57.
Muscovite var: Sericite
Formula: KAl2(AlSi3O10)(OH)2
Muscovite var: Vanadian Muscovite
Formula: K(Al,V)2(AlSi3O10)(OH)2
Reference: Houzar S.: Přehled minerálů z grafitických hornin na západní Moravě. Minerál, 1998, roč. 6, č. 5, s. 335-339.
Nastrophite
Formula: Na(Sr,Ba)PO4 · 9H2O
Reference: Cempírek, J.: Hydroxylherderit z Rožné. Minerál, 2001, roč. 9, č. 5, s. 328-329
Natrodufrénite
Formula: NaFe2+Fe3+5(PO4)4(OH)6 · 2H2O
Reference: Škoda, R., Staněk, J., Čopjaková, R.: Minerální asociace fosfátových nodulí z granitického pegmatitu od Cyrilova u Velkého Meziříčí, Moldanubikum; část 1 – primární a exsoluční fáze. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 2007, 92, 59-74.
Natrolite
Formula: Na2Al2Si3O10 · 2H2O
Localities: Reported from at least 10 localities in this region.
Natrozippeite
Formula: Na5(UO2)8(SO4)4O5(OH)3 · 12H2O
Naumannite
Formula: Ag2Se
Reference: Vavřín, I.: Nové poznatky o selenidech Českého masívu. Bulletin Mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 1994, roč. 2, s. 82-89.
Nepheline
Formula: Na3K(Al4Si4O16)
Népouite
Formula: (Ni,Mg)3(Si2O5)(OH)4
Reference: Pelíšek, J.: Ni-nerosty v serpentinitu západní Moravy. Časopis pro mineralogii a geologii, 1987, roč. 32, č. 2, s. 207.
Nickeline
Formula: NiAs
Reference: Kříbek, B., Žák, K., Dobeš, P., Leichmann, J., Pudilová, M., René, M., ... & Lehmann, B. (2009). The Rožná uranium deposit (Bohemian Massif, Czech Republic): shear zone-hosted, late Variscan and post-Variscan hydrothermal mineralization. Mineralium deposita, 44(1), 99-128.
Nickelzippeite
Formula: Ni2(UO2)6(SO4)3(OH)10 · 16H2O
Reference: Petr Pauliš, Stanislav Kopecký, Pavel Černý: Uranové minerály České republiky a jejich lokality 2007
Nierite
Formula: Si3N4
Reference: Lee M R, Russell S S, Arden J W, Pillinger C T (1995) Nierite (Si3N4), a new mineral from ordinary and enstatite chondrites, Meteoritics, 30, 387-398; Lee, M.R., Russell, S.S., Arden, J.W., & Pillinger, C.T. (1995) Nierite (Si3N4), a new mineral from ordinary and enstatite chondrites. Meteoritics 30 (4): 387-397. (July 1995).
Ningyoite
Formula: CaU(PO4)2 · 1-2H2O
Reference: Pauliš P., Kopecký S., Černý P. 2007: Uranové minerály České Republiky a jejich naleziště. 1. část. (Kutna Hora, issue 1); Doinikova, O.A. (2007): Geology of Ore Deposits 49(1), 80-86.
Nioboaeschynite-(Ce)
Formula: (Ce,Ca)(Nb,Ti)2(O,OH)6
Reference: Pauliš P., Kopecký S., Černý P. 2007: Uranové minerály České Republiky a jejich naleziště. 1. část. (Kutna Hora, issue 1)]
Nontronite
Formula: Na0.3Fe2((Si,Al)4O10)(OH)2 · nH2O
Nordenskiöldine
Formula: CaSn4+[BO3]2
Reference: Groat, L. A., Evans, R. J., Cempírek, J., McCammon, C., & Houzar, S. (2013). Fe-rich and As-bearing vesuvianite and wiluite from Kozlov, Czech Republic. American Mineralogist, 98(7), 1330-1337.
Olenite
Formula: Na(Al3)Al6(Si6O18)(BO3)3O3(OH)
Colour: Pale blue
Description: Occurs as rims over schorl-foitite series tourmaline.
Reference: Cempírek, J., Novák, Milan, Ertl, A., Hughes, J.M., Rossman, G.R., and Dyar M.D.(2006) Fe-Bearing olenite with tetrahedrally coordinated Al from an abyssal pegmatite at Kutná Hora, Czech Republic: structure, crystal chemistry optical and XANES spectra. Canadian Mineralogist: 44: 23-30.
Olenite var: Fe-bearing Olenite
Formula: (Na,Ca)(Al,Fe)3Al6(Si6O18)(BO3)3O3O
Colour: Pale blue
Description: Occurs as rims over schorl-foitite series tourmaline.
Reference: Cempírek, J., Novák, Milan, Ertl, A., Hughes, J.M., Rossman, G.R., and Dyar M.D.(2006) Fe-Bearing olenite with tetrahedrally coordinated Al from an abyssal pegmatite at Kutná Hora, Czech Republic: structure, crystal chemistry optical and XANES spectra. Canadian Mineralogist: 44: 23-30.
Olgite
Formula: (Sr,Ba)(Na,Sr,REE)2Na(PO4)2
Reference: Cempírek, J.: Hydroxylherderit z Rožné. Minerál, 2001, roč. 9, č. 5, s. 328-329
Olivenite
Formula: Cu2(AsO4)(OH)
Reference: No reference listed
Ominelite
Formula: (Fe2+,Mg)(Al,Fe3+)3(SiO4)(BO3)O2
Reference: CEMPÍREK, Jan a Milan NOVÁK a Zdeněk DOLNÍČEK a Jana KOTKOVÁ a Radek ŠKODA. Crystal chemistry and origin of grandidierite, ominelite, boralsilite, and werdingite from the Bory Granulite Massif, Czech Republic American Mineralogist, Mineralogical Society of America, 95, 10, od s. 1533-1547, 15 s. ISSN 0003-004X. 2010
Omphacite
Formula: (NaaCabFe2+cMgd)(AleFe3+fFe2+gMgh)Si2O6
Reference: Bernard J.H. and Hyrsl J. (2004) Minerals and their Localities.
'Ondrejite'
Reference: Kašpar, J.: Ondřejit, nový nerost. Věda přírodní, 1945, roč. 23, č. 5, s. 132 - 137.
Opal
Formula: SiO2 · nH2O
Localities: Reported from at least 18 localities in this region.
Opal var: Opal-CT
Formula: SiO2 · nH2O
Reference: Koníčková Š., Losos Z., Hrazdil V., Houzar S., Všianský D. (2016): Mineralogie „očkových“ opálů z Nové Vsi u Oslavan (moldanubikum, Český masív). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 24, 1: 144-158.
Orthoclase
Formula: K(AlSi3O8)
Localities: Reported from at least 34 localities in this region.
'Orthopyroxene Subgroup'
Oxycalciopyrochlore (TL)
Formula: Ca2Nb2O6O
Type Locality:
Reference: Černý, P., Hawthorne, F.C., Laflamme, J.H.G., Hinthorne, J.R. (1979) Stibiobetafite, a new member of the pyrochlore group from Venzá, Czechoslovakia. The Canadian Mineralogist: 17: 583-588.; Atencio, D., Andrade, M.B., Christy, A.G., Gieré, R., Kartashov, P.M. (2010) The pyrochlore supergroup of minerals: nomenclature. The Canadian Mineralogist: 48: 673-698.
Oxy-dravite
Formula: Na(MgAl2)MgAl5(Si6O18)(BO3)3(OH)3O
Oxy-schorl
Formula: Na(Fe2+2Al)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3O
Reference: Burianek, D. & Novak, M. (2004): Morphological and compositional evolution of tourmaline from nodular granite at Lavičky near Velké Meziříčí, Moldanubicum, Czech Republic. Journal of the Czech Geological Society 49, 81-90.
'Oxyuranobetafite'
Formula: (U,Ca,◻)2(Ti,Nb)2O6O
Reference: Chládek Š., Zimák J.(2016): Asociace Nb-Ta-(Ti-REE) oxidických minerálů v pegmatitu Maršíkov - Lysá hora v Hrubém Jeseníku, Česká republika. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 24, 1: 25-31.
'Ozocerite var: Hatchettite'
Palygorskite
Formula: (Mg,Al)5(Si,Al)8O20(OH)2 · 8H2O
Paragonite
Formula: NaAl2(AlSi3O10)(OH)2
Reference: Novák, M. & Škoda, R. (2007): Mn3+-rich andalusite to kanonaite and their breakdown products from metamanganolite at Kojetice near Třebíč, the Moldanubian Zone, Czech Republic. Journal of Geosciences, 52(1-2), 161-167.
Parasymplesite
Formula: Fe2+3(AsO4)2 · 8H2O
Reference: Staněk, J.: Asociace minerálů významnějších pegmatitových žil v Hatích u Dolních Borů na západní Moravě. Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales, 1997, roč. 82, 3-19.
Pargasite
Formula: {Na}{Ca2}{Mg4Al}(Al2Si6O22)(OH)2
Parisite-(Ce)
Formula: CaCe2(CO3)3F2
Reference: Filip, J., Houzar, S., Sulovský, P.: Allanit a produkty jeho přeměny z pegmatitu a ze skarnu u Rešic, západní Morava. Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, 2002, roč. 87, s. 87 - 101.
Parkerite
Formula: Ni3(Bi,Pb)2S2
Reference: Fojt B., Dobeš P., Malý K., Škoda R., 2008 : Ore minerals from dolomitic veins in the serpertinite rocks of the letovice crystalline complex . Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 93, 3-18
Paulkerrite
Formula: K(Mg,Mn2+)2(Fe3+,Al,Ti,Mg)2Ti(PO4)4(OH)3 · 15H2O
Reference: Staněk, J.: Asociace minerálů významnějších pegmatitových žil v Hatích u Dolních Borů na západní Moravě. Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales, 1997, roč. 82, 3-19.
Pearceite
Formula: [Ag9CuS4][(Ag,Cu)6(As,Sb)2S7]
Reference: Fojt, B. et al.: Paragenetická charakteristika ložisek Pb-Zn rud v širším okolí Horního Města u Rýmařova. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 2007, 92, 3-57.
Pectolite
Formula: NaCa2Si3O8(OH)
Pentahydrite
Formula: MgSO4 · 5H2O
Reference: Hršelová, P., Cempírek, J., Houzar, S., Sejkora, J. (2013): S,F,Cl-rich mineral assemblages from burned spoil heaps in the Rosice-Oslavany coalfield, Czech Republic. Can. Mineral.: 51(1): 171-188
Pentlandite
Formula: (FexNiy)Σ9S8
Reference: Ulrych, J.: Stichtit z hadcového tělesa od Slatinky u Letovic. Časopis pro mineralogii a geologii, 1966, roč. 11, č. 3, s. 311-315.
Periclase
Formula: MgO
Reference: Hršelová, P., Cempírek, J., Houzar, S., Sejkora, J. (2013): S,F,Cl-rich mineral assemblages from burned spoil heaps in the Rosice-Oslavany coalfield, Czech Republic. Can. Mineral.: 51(1): 171-188
Permingeatite
Formula: Cu3SbSe4
Petalite
Formula: LiAl(Si4O10)
Petrovicite (TL)
Formula: Cu3HgPbBiSe5
Reference: Bull.Soc.fr.Min.Crist.(1976) 99, 310-313; Econ Geol (1997) 92:468-484
Pezzottaite
Formula: Cs(Be2Li)Al2(Si6O18)
Reference: Přikryl, J., Novák, M. & Gadas, P (2012) Compositional Variation in Cs, Mg, Fe-enriched Beryl from Common Pegmatite in Kovářová, Svratka Unit, Czech Republic. Mineralogica-Petrographica, 94, 112. Abstract Series, Szeged, Vol. 7
Pharmacosiderite
Formula: KFe3+4(AsO4)3(OH)4 · 6-7H2O
Phenakite
Formula: Be2SiO4
'Phillipsite'
'Phillipsite var: Wellsite'
Formula: (K,Ba,Ca,K2)Al2Si6O16 · 6H2O
Phillipsite-K
Formula: (K,Na,Ca0.5,Ba0.5)4-7[Al4-7Si12-9O32] . 12H2O
Reference: Hrazdil, V.: Minerální asociace alpských žil od Templštejna u Jamolic, západní Morava. Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, 2001, roč. 86, s. 75 - 84.
Phlogopite
Formula: KMg3(AlSi3O10)(OH)2
Localities: Reported from at least 16 localities in this region.
Phosphosiderite
Formula: FePO4 · 2H2O
Reference: Škoda, R., Staněk, J., Čopjaková, R.: Minerální asociace fosfátových nodulí z granitického pegmatitu od Cyrilova u Velkého Meziříčí, Moldanubikum; část 1 – primární a exsoluční fáze. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 2007, 92, 59-74.; Novak, M., Sejkora, J., & Cooper, M. A. (2000). Cyrilovite from Cyrilov, western Moravia, Czech Republic; new data on the type material. Journal of GEOsciences, 45(1-2), 101-106.
Phosphuranylite
Formula: (H3O)3KCa(UO2)7(PO4)4O4 · 8H2O
Pickeringite
Formula: MgAl2(SO4)4 · 22H2O
Reference: Petr Pauliš
Picromerite
Formula: K2Mg(SO4)2 · 6H2O
Pigeonite
Formula: (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6
'Pimelite'
Formula: Ni3Si4O10(OH)2·4H2O
Reference: Pelíšek, J.: Ni-nerosty v serpentinitu západní Moravy. Časopis pro mineralogii a geologii, 1987, roč. 32, č. 2, s. 207.
'Plessite'
Reference: Skála R., Frýda J., Sekanina J.: Mineralogy of the Vícenice octahedrite. Journal of the Geological Society, 2000, 45, 1-2, 175-192.
Plumbogummite
Formula: PbAl3(PO4)(PO3OH)(OH)6
Reference: Fojt, B. et al.: Nová Ves u Rýmařova – ložisko olověno-zinkových rud. Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, 2004, roč. 89, s. 3-44.
'Plumbogummite Group'
Reference: ŠKODA R., STANĚK J., Gayite from granitic pegmatite at Cyrilov near Velké Meziříčí, Moldanubicum. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., Brno: MZM Brno, 95, 2s. 87-180. ISSN 1211-8796. 2010.
Plumbojarosite
Formula: Pb0.5Fe3+3(SO4)2(OH)6
Reference: Velebil, D., Kráčmar, L.: Ložisko Borovec u Štěpánova (štěpánovský revír). Minerál, 2002, roč. 10, č. 3, s. 163-181.
'Plumbomicrolite (of Hogarth 1977)'
Pollucite
Formula: (Cs,Na)2(Al2Si4O12) · 2H2O
Polybasite
Formula: [(Ag,Cu)6(Sb,As)2S7][Ag9CuS4]
Reference: Velebil, D., Kráčmar, L.: Ložisko Borovec u Štěpánova (štěpánovský revír). Minerál, 2002, roč. 10, č. 3, s. 163-181
Polycrase-(Y)
Formula: Y(Ti,Nb)2(O,OH)6
Polylithionite
Formula: KLi2Al(Si4O10)(F,OH)2
Localities: Reported from at least 6 localities in this region.
Portlandite
Formula: Ca(OH)2
Reference: Hršelová, P., Cempírek, J., Houzar, S., Sejkora, J. (2013): S,F,Cl-rich mineral assemblages from burned spoil heaps in the Rosice-Oslavany coalfield, Czech Republic. Can. Mineral.: 51(1): 171-188
Posnjakite
Formula: Cu4(SO4)(OH)6 · H2O
Reference: Velebil, D., Kráčmar, L.: Ložisko Borovec u Štěpánova (štěpánovský revír). Minerál, 2002, roč. 10, č. 3, s. 163-181.
Potassic-magnesio-arfvedsonite
Formula: [K][Na2][Mg4Fe3+]Si8O22(OH)2
Reference: Krmíček, L., Cempírek J., Havlín A., Přichystal A., Houzar S, Krmíčková M, Gadas P. (2011): Mineralogy and petrogenesis of a Ba–Ti–Zr-rich peralkaline dyke from Šebkovice (Czech Republic): Recognition of the most lamproitic Variscan intrusion. In: Lithos, 121 (2011), 75-86; Elsevier.
Potassic-richterite
Formula: {K}{CaNa}{Mg5}Si8O22(OH)2
Reference: Krmíček, L., Cempírek J., Havlín A., Přichystal A., Houzar S, Krmíčková M, Gadas P. (2011): Mineralogy and petrogenesis of a Ba–Ti–Zr-rich peralkaline dyke from Šebkovice (Czech Republic): Recognition of the most lamproitic Variscan intrusion. In: Lithos, 121 (2011), 75-86; Elsevier.
Prehnite
Formula: Ca2Al2Si3O10(OH)2
Localities: Reported from at least 28 localities in this region.
Pretulite
Formula: Sc(PO4)
Reference: Novák, M.: Niobový a tantalový rutil – hojné variety rutilu. Minerál, 2004, roč. 12, č. 6, 428-431.
Proustite
Formula: Ag3AsS3
Reference: Fojt, B. et al.: Paragenetická studie Ag-mineralizace ložiska Horní Město u Rýmařova. Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales, 1992, roč. 77, s. 3 - 27.
Pseudobrookite
Formula: Fe2TiO5
Reference: Novák, M. & Škoda, R. (2007): Mn3+-rich andalusite to kanonaite and their breakdown products from metamanganolite at Kojetice near Třebíč, the Moldanubian Zone, Czech Republic. Journal of Geosciences, 52(1-2), 161-167.
Pseudomalachite
Formula: Cu5(PO4)2(OH)4
Reference: Zimák, J., Novotný, P.: Minerály vzácných zemin na hydrotermálních žilách v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů. Časopis Slezského musea, series A: vědy přírodní, 2002, roč. 51, č. 2. s. 179-182.
Pseudorutile
Formula: Fe2Ti3O9
Reference: Škoda, R., & Čopjaková, R. (2016). Neobvyklá Sn-mineralizace z NYF pegmatitu u Klučova; třebíčský masiv, moldanubikum. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 12.
'Psilomelane'
Formula: Mn, O
'Pumpellyite'
Reference: Sekanina, J. (1965): Vermiculit am Kontakt zwischen aplit und dolomit bei Prosetín (Nordteil der Schwarzawakuppel). Acta Univ. Carol., Geol., 2, 17-30.
Pumpellyite-(Al)
Formula: Ca2Al3(Si2O7)(SiO4)(OH,O)2 · H2O
Reference: Novák M. Gadas P. (2010) ZONED, ANORTHITE- AND GROSSULARITE-BEARING, LEUCOTONALITIC PEGMATITE FROM SERPENTINIZED LHERZOLITE AT RUDA NAD MORAVOU, STARÉ MĚSTO UNIT, CZECH REPUBLIC. Can Miner 48 (3): 629-650.; Gadas, P., Novák, M., Talla, D., & Galiová, M. V. (2013). Compositional evolution of grossular garnet from leucotonalitic pegmatite at Ruda nad Moravou, Czech Republic; a complex EMPA, LA-ICP-MS, IR and CL study. Mineralogy and Petrology, 107(2), 311-326.
Pyrargyrite
Formula: Ag3SbS3
Pyrite
Formula: FeS2
Localities: Reported from at least 72 localities in this region.
'Pyrochlore'
'Pyrochlore Group'
Formula: A2Nb2(O,OH)6Z
'Pyrochlore Group var: Plumbopyrochlore (of Skorobogatova et al.)'
Formula: A2Nb2(O,OH)6Z
Reference: Novák, M., Černý, P.: Přehled minerálů niobu a tantalu z granitických pegmatitů České republiky. Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 1999, roč. 7, s. 117-131.; Novák, M.: Maršíkov - Scheibengraben. In Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách na Sobotínsku. Univerzita Palackého v Olomouci, 2002, Olomouc, s. 38-41.
'Pyrochlore Group var: Yttropyrochlore (of Hogarth 1977)'
Formula: A2Nb2(O,OH)6Z
'Pyrochlore Supergroup'
Formula: A2-mD2X6-wZ1-n
Localities: Reported from at least 6 localities in this region.
'Pyrochlore Supergroup var: Betafite (of Hogarth 1977)'
Formula: A2-mD2X6-wZ1+w
'Pyrochlore Supergroup var: Stibiobetafite (of Černý et al.)'
Formula: A2-mD2X6-wZ1-n
Pyrolusite
Formula: Mn4+O2
Pyromorphite
Formula: Pb5(PO4)3Cl
Pyrope
Formula: Mg3Al2(SiO4)3
Pyrophanite
Formula: Mn2+TiO3
Reference: Novák, M. & Škoda, R. (2007): Mn3+-rich andalusite to kanonaite and their breakdown products from metamanganolite at Kojetice near Třebíč, the Moldanubian Zone, Czech Republic. Journal of Geosciences, 52(1-2), 161-167.
Pyrophyllite
Formula: Al2Si4O10(OH)2
Reference: Staněk, J.: Asociace minerálů významnějších pegmatitových žil v Hatích u Dolních Borů na západní Moravě. Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales, 1997, roč. 82, 3-19. ; Novák, M., Johan, Z., Škoda, R., Černý, P., Šrein, V., & Veselovský, F. (2008). Primary oxide minerals in the system WO3–Nb2O5–TiO2–Fe2O3–FeO and their breakdown products from the pegmatite No. 3 at Dolní Bory-Hatě, Czech Republic. European Journal of Mineralogy, 20(4), 487-499.
'Pyroxene Group'
Pyrrhotite
Formula: Fe7S8
Localities: Reported from at least 22 localities in this region.
Quartz
Formula: SiO2
Localities: Reported from at least 168 localities in this region.
Quartz var: Agate
Quartz var: Amethyst
Formula: SiO2
Localities: Reported from at least 10 localities in this region.
Quartz var: Chalcedony
Formula: SiO2
Localities: Reported from at least 17 localities in this region.
Quartz var: Milky Quartz
Formula: SiO2
Reference: Jan Čermák personal collection.
Quartz var: Rock Crystal
Formula: SiO2
Localities: Reported from at least 21 localities in this region.
Quartz var: Rose Quartz
Formula: SiO2
Quartz var: Smoky Quartz
Formula: SiO2
Localities: Reported from at least 28 localities in this region.
Quartz var: Star Quartz
Formula: SiO2
Reference: Jirásek, J.: Hvězdový křemen z uranového ložiska Rožná. Minerál, 2006, roč. 14, č. 4, s. 264-265.
Rabejacite
Formula: Ca(UO2)4(SO4)2(OH)6 · 6H2O
Reference: Petr Pauliš, Stanislav Kopecký, Pavel Černý: Uranové minerály České republiky a jejich lokality. (2007)
Ranciéite
Formula: (Ca,Mn2+)0.2(Mn4+,Mn3+)O2 · 0.6H2O
Reference: Jirásek J., Matýsek D., Minaříková A. (2018) Oxidické minerály manganu z jihomoravských andezitoidních hornin (Západní Karpaty). Bull Mineral Petrolog 26(2): 168-175.
Reinhardbraunsite
Formula: Ca5(SiO4)2(OH,F)2
Reference: Hršelová, P., Cempírek, J., Houzar, S., Sejkora, J. (2013): S,F,Cl-rich mineral assemblages from burned spoil heaps in the Rosice-Oslavany coalfield, Czech Republic. Can. Mineral.: 51(1): 171-188
Rhabdophane-(Ce)
Formula: Ce(PO4) · H2O
Rhabdophane-(La)
Formula: La(PO4) · H2O
Reference: Matýsek D. (2013): Projevy mobilizace prvků vzácných zemin (REE) v podbeskydských těšínitech. Acta Mus. Morav., Sci. nat., 98, 101–113.
Rhodochrosite
Formula: MnCO3
Rockbridgeite
Formula: Fe2+Fe3+4(PO4)3(OH)5
Reference: Staněk, J.: Asociace minerálů významnějších pegmatitových žil v Hatích u Dolních Borů na západní Moravě. Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales, 1997, roč. 82, 3-19.
Rondorfite
Formula: Ca8Mg(SiO4)4Cl2
Reference: Hršelová, P., Cempírek, J., Houzar, S., Sejkora, J. (2013): S,F,Cl-rich mineral assemblages from burned spoil heaps in the Rosice-Oslavany coalfield, Czech Republic. Can. Mineral.: 51(1): 171-188
Rosickýite (TL)
Formula: S
Reference: Zeitschr.Krist.(1931) 80, 174-189
Rossmanite (TL)
Formula: ☐(LiAl2)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
Localities: Reported from at least 6 localities in this region.
Reference: Am. Mineral. (1998) 83, 896–900; Novak, M., & Cerny, P. (2001). Distinctive compositional trends in columbite-tantalite from two segments of the lepidolite pegmatite at Rozna Western Moravia, Czech Republic. Journal of GEOsciences, 46(1-2), 1-8.
Rutile
Formula: TiO2
Localities: Reported from at least 35 localities in this region.
Rutile var: Niobian Rutile
Formula: (Ti,Nb)O2
Rynersonite
Formula: CaTa2O6
Sabatierite (TL)
Formula: Cu6TlSe4
Type Locality:
Reference: Bull.Min.(1978) 101, 557-560; Econ Geol (1997) 92:468-484; American Mineralogist 73:933
'Sagenite'
Reference: Mísař, Z.: Nález turmalínu v diabasovém lomu u Ondrášova v Nízkém Jeseníku. Přírodovědecký sborník Ostravského kraje, 1955, roč. 16, s. 145-146.
Salammoniac
Formula: NH4Cl
Samarskite-(Y)
Formula: YFe3+Nb2O8
Sanidine
Formula: K(AlSi3O8)
Reference: Pauliš, P: Nejzajímavější mineralogická naleziště Moravy a Slezska. Kutná Hora: Kuttna, 2001, s. 42-44.
Saponite
Formula: Ca0.25(Mg,Fe)3((Si,Al)4O10)(OH)2 · nH2O
Reference: Petr Pauliš (2001): Nejzajímavější mineralogická naleziště Moravy a Slezska. Kuttna, Kutná Hora.
Sarcopside
Formula: (Fe2+,Mn2+,Mg)3(PO4)2
'Scapolite'
Scheelite
Formula: Ca(WO4)
Localities: Reported from at least 11 localities in this region.
Schorl
Formula: Na(Fe2+3)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
Localities: Reported from at least 47 localities in this region.
Schreibersite
Formula: (Fe,Ni)3P
Reference: Skála R., Frýda J., Sekanina J.: Mineralogy of the Vícenice octahedrite. Journal of the Geological Society, 2000, 45, 1-2, 175-192.
Schröckingerite
Formula: NaCa3(UO2)(CO3)3(SO4)F · 10H2O
Scolecite
Formula: CaAl2Si3O10 · 3H2O
Scorodite
Formula: Fe3+AsO4 · 2H2O
Scorzalite
Formula: Fe2+Al2(PO4)2(OH)2
Reference: Staněk, J.: Asociace minerálů významnějších pegmatitových žil v Hatích u Dolních Borů na západní Moravě. Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales, 1997, roč. 82, 3-19.
Sekaninaite (TL)
Formula: (Fe,Mg)2Al3(AlSi5O18)
Reference: Staněk, J.: Asociace minerálů významnějších pegmatitových žil v Hatích u Dolních Borů na západní Moravě. Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales, 1997, roč. 82, 3-19.
Selenium
Formula: Se
Reference: Matýsek D., Skupien P.: The origin of native selenium microparticles during the oxidation of sideritic mudstones in the Veřovice Formation (Outer Western Carpathians). Geologica Carpathica, 2015, 66, 4, 303-310.
Senarmontite
Formula: Sb2O3
Reference: Fojt, B., Kopa, D., Skácel, J.: Paragenetická studie výskytů As-Sb asociace ve staroměstských pásmech I. Hynčice pod Sušinou. Časopis Slezského muzea, série A, vědy přírodní, 1977, roč. 26, č. 1, s. 1-20.
Sepiolite
Formula: Mg4(Si6O15)(OH)2 · 6H2O
'Serpentine Subgroup'
Formula: D3[Si2O5](OH)4 D = Mg, Fe, Ni, Mn, Al, Zn
'Serpentine Subgroup var: Picrolite'
Formula: D3[Si2O5](OH)4 D= Mg, Fe, Ni, Mn, Al, Zn
Reference: Ulrych, J.: Stichtit z hadcového tělesa od Slatinky u Letovic. Časopis pro mineralogii a geologii, 1966, roč. 11, č. 3, s. 311-315.
Siderite
Formula: FeCO3
Localities: Reported from at least 16 localities in this region.
'Siderogel'
Formula: ~FeO(OH) · nH2O
Siderophyllite
Formula: KFe2+2Al(Al2Si2O10)(OH)2
Reference: Staněk, J.: Asociace minerálů významnějších pegmatitových žil v Hatích u Dolních Borů na západní Moravě. Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales, 1997, roč. 82, 3-19.
Siegenite
Formula: CoNi2S4
Reference: Kříbek, B., Žák, K., Dobeš, P., Leichmann, J., Pudilová, M., René, M., ... & Lehmann, B. (2009). The Rožná uranium deposit (Bohemian Massif, Czech Republic): shear zone-hosted, late Variscan and post-Variscan hydrothermal mineralization. Mineralium deposita, 44(1), 99-128.
'Silica'
Reference: Sarafian, A. R., Roden, M. F. & Patiño-Douce, A. E. (2013) The volatile content of Vesta: Clues from apatite in eucrites. Meteoritics & Planetary Science 48 (11): 2135-2154. (Nov 2013)
Sillimanite
Formula: Al2(SiO4)O
Localities: Reported from at least 14 localities in this region.
Silver
Formula: Ag
Silver var: Kongsbergite
Formula: (Ag,Hg)
Reference: Fojt, B. et al.: Paragenetická charakteristika ložisek Pb-Zn rud v širším okolí Horního Města u Rýmařova. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 2007, 92, 3-57.
Slawsonite
Formula: Sr(Al2Si2O8)
'Smectite Group'
Formula: A0.3D2-3[T4O10]Z2 · nH2O
Smirnovskite
Formula: (Th,Ca)PO4 · nH2O
Reference: Chládek,Š.:Mineralogická charakteristika pegmatitu na Lysé hoře u Maršíkova v Hrubém Jeseníku. Bakalářská práce,Univerzita Palackého Olomouc,2011,s.1-44.
Smithsonite
Formula: ZnCO3
Localities: Reported from at least 6 localities in this region.
'Soapstone'
Reference: Burkart E. (1953) : Moravské nerosty a jejich literatura. - ČSAV, Praha.
Soddyite
Formula: (UO2)2SiO4 · 2H2O
Reference: Leichmann J. (2007): MS , Mineralogický a petrologický výzkum - - Ústav geologických věd. Brno.
Spessartine
Formula: Mn2+3Al2(SiO4)3
Localities: Reported from at least 12 localities in this region.
Sphalerite
Formula: ZnS
Localities: Reported from at least 32 localities in this region.
Spinel
Formula: MgAl2O4
Localities: Reported from at least 16 localities in this region.
Spodumene
Formula: LiAlSi2O6
Srebrodolskite
Formula: Ca2Fe3+2O5
Reference: Hršelová, P., Cempírek, J., Houzar, S., Sejkora, J. (2013): S,F,Cl-rich mineral assemblages from burned spoil heaps in the Rosice-Oslavany coalfield, Czech Republic. Can. Mineral.: 51(1): 171-188
Starkeyite
Formula: MgSO4 · 4H2O
Reference: Hršelová, P., Cempírek, J., Houzar, S., Sejkora, J. (2013): S,F,Cl-rich mineral assemblages from burned spoil heaps in the Rosice-Oslavany coalfield, Czech Republic. Can. Mineral.: 51(1): 171-188
Staurolite
Formula: Fe2+2Al9Si4O23(OH)
Localities: Reported from at least 14 localities in this region.
Stephanite
Formula: Ag5SbS4
'Stibiomicrolite (of Groat et al.)'
Reference: Novák, M., Staněk, J.: Lepidolitový pegmatit od Dobré Vody u Velkého Meziříčí, západní Morava. Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, 1999, roč. 84, s. 3 - 44.
Stibiotantalite
Formula: Sb(Ta,Nb)O4
Reference: Novák, M., Staněk, J.: Lepidolitový pegmatit od Dobré Vody u Velkého Meziříčí, západní Morava. Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, 1999, roč. 84, s. 3 - 44.
Stibnite
Formula: Sb2S3
Stichtite
Formula: Mg6Cr3+2(OH)16[CO3] · 4H2O
Reference: Ulrych, J.: Stichtit z hadcového tělesa od Slatinky u Letovic. Časopis pro mineralogii a geologii, 1966, roč. 11, č. 3, s. 311-315.
'Stichtite-2H'
Formula: Mg6(Cr,Al)2(CO3)(OH)16 · 4H2O
Reference: Ulrych, J.: Stichtit z hadcového tělesa od Slatinky u Letovic. Časopis pro mineralogii a geologii, 1966, roč. 11, č. 3, s. 311-315.
Stilbite-Ca
Formula: NaCa4[Al9Si27O72] · nH2O
Localities: Reported from at least 8 localities in this region.
'Stilbite subgroup'
Localities: Reported from at least 10 localities in this region.
'Stilpnochlorane'
Reference: J.W. Grüner en (1935).
Stokesite
Formula: CaSn[Si3O9] · 2H2O
Strengite
Formula: FePO4 · 2H2O
Reference: Škoda, R., Staněk, J., Čopjaková, R.: Minerální asociace fosfátových nodulí z granitického pegmatitu od Cyrilova u Velkého Meziříčí, Moldanubikum; část 1 – primární a exsoluční fáze. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 2007, 92, 59-74.; Novak, M., Sejkora, J., & Cooper, M. A. (2000). Cyrilovite from Cyrilov, western Moravia, Czech Republic; new data on the type material. Journal of GEOsciences, 45(1-2), 101-106.
Strontianite
Formula: SrCO3
Reference: Jirásek, J., Skupien, P., Matýsek, D. (2013): Stroncianit z obchvatu města Příbor (Morava, Česká republika). Acta Mus. Morav., Sci. geol., 98, 1, 49–57.
Strontianite var: Emmonite
Formula: (Sr,Ca)CO3
Reference: Jirásek, J., Skupien, P., Matýsek, D. (2013): Stroncianit z obchvatu města Příbor (Morava, Česká republika). Acta Mus. Morav., Sci. geol., 98, 1, 49–57.
Strunzite
Formula: Mn2+Fe3+2(PO4)2(OH)2 · 6H2O
Reference: Staněk, J.: Asociace minerálů významnějších pegmatitových žil v Hatích u Dolních Borů na západní Moravě. Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales, 1997, roč. 82, 3-19.
Sulphur
Formula: S8
Sulphur-β
Formula: S8
Reference: Hršelová, P., Cempírek, J., Houzar, S., Sejkora, J. (2013): S,F,Cl-rich mineral assemblages from burned spoil heaps in the Rosice-Oslavany coalfield, Czech Republic. Can. Mineral.: 51(1): 171-188
Symplesite
Formula: Fe2+3(AsO4)2 · 8H2O
Reference: Staněk, J.: Asociace minerálů významnějších pegmatitových žil v Hatích u Dolních Borů na západní Moravě. Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales, 1997, roč. 82, 3-19.
Synchysite-(Ce)
Formula: CaCe(CO3)2F
Taenite
Formula: (Fe,Ni)
Talc
Formula: Mg3Si4O10(OH)2
Localities: Reported from at least 14 localities in this region.
Talc var: Steatite
Formula: Mg3(Si4O10)(OH)2
Reference: Pelíšek J.: Některé nové minerály v krystalických vápencích moravika. Časopis pro mineralogii a geologii, 1979, 24, 4, 435-346.
Tamarugite
Formula: NaAl(SO4)2 · 6H2O
Reference: Hršelová, P., Cempírek, J., Houzar, S., Sejkora, J. (2013): S,F,Cl-rich mineral assemblages from burned spoil heaps in the Rosice-Oslavany coalfield, Czech Republic. Can. Mineral.: 51(1): 171-188
'Tantalite'
Formula: (Mn,Fe)(Ta,Nb)2O6
Reference: Novák, M., ČERNÝ, P., & Uher, P. (2003). Extreme variation and apparent reversal of Nb-Ta fractionation in columbite-group minerals from the Scheibengraben beryl-columbite granitic pegmatite, Marsikov, Czech Republic. European Journal of Mineralogy, 15(3), 565-574.
Tantalite-(Fe)
Formula: Fe2+Ta2O6
Tantalite-(Mn)
Formula: Mn2+Ta2O6
Localities: Reported from at least 7 localities in this region.
'Tapiolite'
Formula: (Fe,Mn)(Ta,Nb)2O6
Tapiolite-(Fe)
Formula: (Fe,Mn)(Ta,Nb)2O6
Reference: Novák, M., Černý, P.: Přehled minerálů niobu a tantalu z granitických pegmatitů České republiky. Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 1999, roč. 7, s. 117-131.; Novák, M.: Maršíkov - Scheibengraben. In Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách na Sobotínsku. Univerzita Palackého v Olomouci, 2002, Olomouc, s. 38-41. ; Novák, M., ČERNÝ, P., & Uher, P. (2003). Extreme variation and apparent reversal of Nb-Ta fractionation in columbite-group minerals from the Scheibengraben beryl-columbite granitic pegmatite, Marsikov, Czech Republic. European Journal of Mineralogy, 15(3), 565-574.
Taranakite
Formula: (K,NH4)Al3(PO4)3(OH) · 9H2O
Reference: Hršelová, P., Cempírek, J., Houzar, S., Sejkora, J. (2013): S,F,Cl-rich mineral assemblages from burned spoil heaps in the Rosice-Oslavany coalfield, Czech Republic. Can. Mineral.: 51(1): 171-188
'Tennantite'
Formula: Cu6[Cu4(X)2]As4S12S
Reference: Fojt, B. et al.: Paragenetická studie Ag-mineralizace ložiska Horní Město u Rýmařova. Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales, 1992, roč. 77, s. 3 - 27.
Tenorite
Formula: CuO
Reference: No reference listed
Tephroite
Formula: Mn2+2SiO4
Reference: Novák, M. & Škoda, R. (2007): Mn3+-rich andalusite to kanonaite and their breakdown products from metamanganolite at Kojetice near Třebíč, the Moldanubian Zone, Czech Republic. Journal of Geosciences, 52(1-2), 161-167.
'Tetrahedrite'
Formula: Cu6Cu4(X)2Sb4S13
Localities: Reported from at least 12 localities in this region.
Tetrataenite
Formula: FeNi
Reference: Brearley, A.J. & Jones, R.H. (1998) Chondritic Meteorites. In: Planetary Materials (Papike, JJ - Ed.), Chapter 3: 1-398: Mineralogical Society of America, Washington, DC, USA.
'Thénardite'
Formula: Na2SO4
Reference: Hršelová, P., Cempírek, J., Houzar, S., Sejkora, J. (2013): S,F,Cl-rich mineral assemblages from burned spoil heaps in the Rosice-Oslavany coalfield, Czech Republic. Can. Mineral.: 51(1): 171-188
'Thomsonite'
Thomsonite-Ca
Formula: NaCa2[Al5Si5O20] · 6H2O
Thorianite
Formula: ThO2
Thorite
Formula: Th(SiO4)
'Thorogummite'
Formula: (Th,U)(SiO4)1-x(OH)4x
Thortveitite
Formula: Sc2Si2O7
Reference: Výravský, J, Škoda, R. & Novak, M. (2017) Kristiansenite, thortveitite and SCNbO4: Products of Ca-metasomatism of Sc-enriched columbite-(Mn) from NYF pegmatite Kožichovice II, Czech Republic. PEG2017. NGF Abstracts and Proceedings, 2017 (2): 169-172.
Tiemannite
Formula: HgSe
Tinzenite
Formula: Ca2Mn2+4Al4[B2Si8O30](OH)2
Reference: Škoda, R., Novák, M., Houzar, S.: Granitické NYF pegmatity třebíčského plutonu. Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, 2006, roč. 91, s. 129 - 176.; Škoda, R. & Čopjaková, R. (2006) Herzenbergite And Sn-bearing Tinzenite From The NYF Pegmatite In Třebíč Pluton, Moldanubicum, Czech Republic. Acta Miner.-Petrograph.,Abstract Series 5, Szeged, p.107; Škoda, R., & Čopjaková, R. (2016). Neobvyklá Sn-mineralizace z NYF pegmatitu u Klučova; třebíčský masiv, moldanubikum. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 12.
Titanite
Formula: CaTi(SiO4)O
Localities: Reported from at least 45 localities in this region.
Todorokite
Formula: (Na,Ca,K,Ba,Sr)1-x(Mn,Mg,Al)6O12 · 3-4H2O
Topaz
Formula: Al2(SiO4)(F,OH)2
Localities: Reported from at least 12 localities in this region.
Torbernite
Formula: Cu(UO2)2(PO4)2 · 12H2O
Localities: Reported from at least 8 localities in this region.
'Tourmaline'
Formula: A(D3)G6(Si6O18)(BO3)3X3Z
Localities: Reported from at least 27 localities in this region.
'Tourmaline var: Achroite'
Formula: A(D3)G6(T6O18)(BO3)3X3Z
'Tourmaline var: Rubellite'
Formula: A(D3)G6(T6O18)(BO3)3X3Z
Localities: Reported from at least 13 localities in this region.
'Tourmaline var: Verdelite'
Formula: A(D3)G6(T6O18)(BO3)3X3Z
Localities: Reported from at least 7 localities in this region.
Tremolite
Formula: ☐{Ca2}{Mg5}(Si8O22)(OH)2
Localities: Reported from at least 17 localities in this region.
Tridymite
Formula: SiO2
Reference: Pauliš, P: Nejzajímavější mineralogická naleziště Moravy a Slezska. Kutná Hora: Kuttna, 2001, s. 42-44.
Trilithionite
Formula: K(Li1.5Al1.5)(AlSi3O10)(F,OH)2
Triphylite
Formula: LiFe2+PO4
Triplite
Formula: Mn2+2(PO4)F
Localities: Reported from at least 10 localities in this region.
Troilite
Formula: FeS
Localities: Reported from at least 7 localities in this region.
Tschermakite
Formula: ☐(Ca2)(Mg3Al2)(Al2Si6O22)(OH)2
Reference: Zimák, J., Juránková, Z. (2018). Petrografie a mineralogie krupníkového tělesa na lokalitě Zadní Hutisko u Vernířovic (Hrubý Jeseník). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 25, 1–2, 97–107.
Tschermigite
Formula: (NH4)Al(SO4)2 · 12H2O
Tyrolite
Formula: Ca2Cu9(AsO4)4(CO3)(OH)8 · 11H2O
Reference: Velebil, D., Kráčmar, L.: Ložisko Borovec u Štěpánova (štěpánovský revír). Minerál, 2002, roč. 10, č. 3, s. 163-181.
Tyrrellite
Formula: Cu(Co3+,Ni3+)2Se4
'UM1974-16-Se:CoFe'
Formula: (Co,Fe)S2
Reference: De Montreuil, L. (1974): An unknown cobalt-iron selenide. El Ingeniero Geol. Univ. Nacl. Mayor de San Marcos, Geol.: 16: 65-70 (in English); in: Fleischer, M., Chao, G.Y., Cabri, L.J. (1975): New mineral names. American Mineralogist: 60: 738
'UM1983-17-Se:CuPb'
Formula: PbCuSe
Reference: Dymkov, Yu.M., Loseva, T.I., Boitsov, V.E. (1983): Alteration of Cu-Fe-sulfides in the process of formation of berzelianite in the Rozhna deposit (Moravia, Czechoslovakia). Novy Dannye Mineral: 31: 4l-51 (in Russian); in: Dunn, P.J., Chao, G.Y., Fleischer, M., Ferraiolo, J.A., Langley, R.H., Pabst, A., Zilczer, J.A. (1985): New mineral names. American Mineralogist: 70: 219
'UM1995-14-N:Si'
Formula: β-Si3N4
Reference: Lee, M.R., Russell, S.S., Arden, J.W., Pillinger, C.T. (1995): Nierite (Si3N4), a new mineral from ordinary and enstatite chondrites. Meteoritics, 30, 387-398; in: Jambor, J.L., Pertsev, N.N., Roberts, A.C. (1996): New mineral names. American Mineralogist: 81: 253
Umangite
Formula: Cu3Se2
Localities: Reported from at least 7 localities in this region.
'Unnamed (Ca-Mn Oxide)'
Formula: Ca4(Mn,Fe)2O7
Reference: Hršelová, P., Cempírek, J., Houzar, S., Sejkora, J. (2013): S,F,Cl-rich mineral assemblages from burned spoil heaps in the Rosice-Oslavany coalfield, Czech Republic. Can. Mineral.: 51(1): 171-188
'Unnamed (Sc-Nb oxide)'
Formula: ScNbO4
Reference: Výravský, J, Škoda, R. & Novak, M. (2017) Kristiansenite, thortveitite and SCNbO4: Products of Ca-metasomatism of Sc-enriched columbite-(Mn) from NYF pegmatite Kožichovice II, Czech Republic. PEG2017. NGF Abstracts and Proceedings, 2017 (2): 169-172.
Uraninite
Formula: UO2
Localities: Reported from at least 18 localities in this region.
Uraninite var: Pitchblende
Formula: UO2
Uranophane
Formula: Ca(UO2)2(SiO3OH)2 · 5H2O
Uranophane-β
Formula: Ca(UO2)2(SiO3OH)2 · 5H2O
Uranopilite
Formula: (UO2)6(SO4)O2(OH)6 · 14H2O
'Uranpyrochlore (of Hogarth 1977)'
Formula: (Ca,U,Ce)2(Nb,Ti,Ta)2O6(OH,F)
'Uvite Series'
Formula: Ca(Mg3)MgAl5(Si6O18)(BO3)3(OH)3(F/OH)
Reference: Houzar, S., Novák, M.: Turmalíny z metamorfovaných karbonátových hornin. Minerál, 1995, roč. 3, č. 3, s. 165-166.
'Valchovite'
Valentinite
Formula: Sb2O3
Vanadinite
Formula: Pb5(VO4)3Cl
Reference: Velebil, D., Kráčmar, L.: Ložisko Borovec u Štěpánova (štěpánovský revír). Minerál, 2002, roč. 10, č. 3, s. 163-181.
Vandenbrandeite ?
Formula: Cu(UO2)(OH)4
Reference: Pauliš P., Kopecký S., Černý P. 2007: Uranové minerály České Republiky a jejich naleziště. 1. část. (Kutna Hora, issue 1)
Variscite
Formula: AlPO4 · 2H2O
Reference: Roman Gramblička collection
Varlamoffite
Formula: (Sn,Fe)(O,OH)2
Reference: Škoda, R. & Čopjaková, R. (2006) Herzenbergite And Sn-bearing Tinzenite From The NYF Pegmatite In Třebíč Pluton, Moldanubicum, Czech Republic. Acta Miner.-Petrograph.,Abstract Series 5, Szeged, p.107; Škoda, R., & Čopjaková, R. (2016). Neobvyklá Sn-mineralizace z NYF pegmatitu u Klučova; třebíčský masiv, moldanubikum. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 12.
Vermiculite
Formula: Mg0.7(Mg,Fe,Al)6(Si,Al)8O20(OH)4 · 8H2O
Localities: Reported from at least 6 localities in this region.
Vernadite ?
Formula: (Mn4+,Fe3+,Ca,Na)(O,OH)2 · nH2O
Reference: Jirásek J., Matýsek D., Minaříková A. (2018) Oxidické minerály manganu z jihomoravských andezitoidních hornin (Západní Karpaty). Bull Mineral Petrolog 26(2): 168-175.
Vesuvianite
Formula: Ca19Fe3+Al4(Al6Mg2)(☐4)☐[Si2O7]4[(SiO4)10]O(OH)9
Localities: Reported from at least 9 localities in this region.
Vigezzite
Formula: (Ca,Ce)(Nb,Ta,Ti)2O6
Reference: Výravský, J, Škoda, R. & Novak, M. (2017) Kristiansenite, thortveitite and SCNbO4: Products of Ca-metasomatism of Sc-enriched columbite-(Mn) from NYF pegmatite Kožichovice II, Czech Republic. PEG2017. NGF Abstracts and Proceedings, 2017 (2): 169-172.
Vivianite
Formula: Fe2+3(PO4)2 · 8H2O
Voglite ?
Formula: Ca2Cu(UO2)(CO3)4 · 6H2O
Reference: Pauliš P., Kopecký S., Černý P. 2007: Uranové minerály České Republiky a jejich naleziště. 1. část. (Kutna Hora, issue 1)
Voltaite
Formula: K2Fe2+5Fe3+3Al(SO4)12 · 18H2O
Reference: David Parfitt collection
'Wad'
Wadalite
Formula: (Ca,Mg)6(Al,Fe3+)4((Si,Al)O4)3O4Cl3
Reference: Hršelová, P., Cempírek, J., Houzar, S., Sejkora, J. (2013): S,F,Cl-rich mineral assemblages from burned spoil heaps in the Rosice-Oslavany coalfield, Czech Republic. Can. Mineral.: 51(1): 171-188
Wagnerite
Formula: (Mg,Fe2+)2(PO4)F
Reference: Staněk, J.: Asociace minerálů významnějších pegmatitových žil v Hatích u Dolních Borů na západní Moravě. Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales, 1997, roč. 82, 3-19.
Wakefieldite-(Ce)
Formula: Ce(VO4)
Reference: Matýsek D. (2013): Projevy mobilizace prvků vzácných zemin (REE) v podbeskydských těšínitech. Acta Mus. Morav., Sci. nat., 98, 101–113.
Wavellite
Formula: Al3(PO4)2(OH,F)3 · 5H2O
Reference: Roman Gramblička collection
Werdingite
Formula: (Mg,Fe)2Al14Si4B4O37
Reference: CEMPÍREK, Jan a Milan NOVÁK a Zdeněk DOLNÍČEK a Jana KOTKOVÁ a Radek ŠKODA. Crystal chemistry and origin of grandidierite, ominelite, boralsilite, and werdingite from the Bory Granulite Massif, Czech Republic American Mineralogist, Mineralogical Society of America, 95, 10, od s. 1533-1547, 15 s. ISSN 0003-004X. 2010
Whitmoreite
Formula: Fe2+Fe3+2(PO4)2(OH)2 · 4H2O
Reference: Staněk, J.: Asociace minerálů významnějších pegmatitových žil v Hatích u Dolních Borů na západní Moravě. Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales, 1997, roč. 82, 3-19.
Willemite
Formula: Zn2SiO4
Reference: J.Suchankova, D.Holeczy, B.Fojt, J.Leichmann (2007) New Pb-Zn and (U) mineralization in the deposit Rožná. Proceedings the 3rd Congress ČGS 2007
Wiluite
Formula: Ca19MgAl4(Al,Mg)8(B,☐)4☐[Si2O7]4[(SiO4)10]O(O,OH)9
Reference: Groat, L. A., Evans, R. J., Cempírek, J., McCammon, C., & Houzar, S. (2013). Fe-rich and As-bearing vesuvianite and wiluite from Kozlov, Czech Republic. American Mineralogist, 98(7), 1330-1337.
Witherite
Formula: BaCO3
Reference: Novák, F., Pauliš, P., Šikola, D.: Witherit, harmotom a baryt z uranového ložiska Rožná. Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 2001, roč. 9, s. 307-310.
Wittichenite
Formula: Cu3BiS3
Reference: Fojt B., Dobeš P., Malý K., Škoda R., 2008 : Ore minerals from dolomitic veins in the serpertinite rocks of the letovice crystalline complex . Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 93, 3-18
Wodginite
Formula: Mn2+Sn4+Ta2O8
Reference: Luna, J.: Wodginit a kolumbit-tantalit z pegmatitu od Krasonic. Acta Universitatis Carolinae, Geologica, 1965, č. 3, s. 157-162.
Wolfeite
Formula: (Fe2+,Mn2+)2(PO4)(OH)
Reference: Škoda, R., Staněk, J., Čopjaková, R.: Minerální asociace fosfátových nodulí z granitického pegmatitu od Cyrilova u Velkého Meziříčí, Moldanubikum; část 1 – primární a exsoluční fáze. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 2007, 92, 59-74.
'Wolframite'
Formula: (Fe2+)WO4 to (Mn2+)WO4
Wollastonite
Formula: CaSiO3
Wölsendorfite
Formula: Pb7(UO2)14O19(OH)4 · 12H2O
Reference: Pauliš P., Kopecký S., Černý P. 2007: Uranové minerály České Republiky a jejich naleziště. 1. část. (Kutna Hora, issue 1)
Wulfenite
Formula: Pb(MoO4)
Wurtzite
Formula: (Zn,Fe)S
'Xenotime'
Localities: Reported from at least 6 localities in this region.
Xenotime-(Y)
Formula: Y(PO4)
Localities: Reported from at least 8 localities in this region.
'Yttrobetafite (of Hogarth 1977)'
Formula: A2-mD2X6-wZ1-n
Reference: Škoda, R., Novák, M.: Akcesorické Nb-Ta-Ti minerály z pegmatitu v uranovém dole Drahonín, strážecké moldanubikum. Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, 2004, roč. 89, s. 55 - 66.
Zellerite
Formula: Ca(UO2)(CO3)2 · 5H2O
Reference: Pauliš P., Kopecký S., Černý P. 2007: Uranové minerály České Republiky a jejich naleziště. 2. část. (Kutna Hora, issue 2
Zinczippeite
Formula: Zn(UO2)2(SO4)O2 · 3.5H2O
Reference: Petr Pauliš, Stanislav Kopecký, Pavel Černý: Uranové minerály České republiky a jejich lokality 2007
Zinkenite
Formula: Pb9Sb22S42
Reference: Petr Pauliš
'Zinnwaldite'
Zippeite
Formula: K3(UO2)4(SO4)2O3(OH) · 3H2O
Zircon
Formula: Zr(SiO4)
Localities: Reported from at least 43 localities in this region.
Zircon var: Hafnian Zircon
Formula: (Zr,Hf)SiO4
Reference: www.cseg.ca/conferences/2000/556.PDF.; Cerny, P., Novak, M., Chapman, R., & Masau, M. (2000). Subsolidus behavior of niobian rutile from Vezna, Czech Republic: A model for exsolutions in phases with Fe2+>> Fe3+. Journal of GEOsciences, 45(1-2), 21-35.
Zircon var: Oyamalite
Formula: Zr(SiO4)
Zirconolite
Formula: CaZrTi2O7
Zirkelite
Formula: (Ti,Ca,Zr)O2-x
Reference: Novák, M., Šrein, V.: Ryzí antimon v rutilu z dolomitického mramoru od Studnice u Nového Města na Moravě. Minerál, 1997, roč. 5, č. 4, s. 265-266.
Zoisite
Formula: Ca2Al3[Si2O7][SiO4]O(OH)
Zwieselite
Formula: Fe2+2(PO4)F

List of minerals arranged by Strunz 10th Edition classification

Group 1 - Elements
Antimony1.CA.05Sb
Auricupride1.AA.10aCu3Au
Bismuth1.CA.05Bi
Copper1.AA.05Cu
Diamond1.CB.10aC
Gold1.AA.05Au
Graphite1.CB.05aC
Iron1.AE.05Fe
var: Kamacite1.AE.05(Fe,Ni)
Mercury1.AD.05Hg
Moissanite1.DA.SiC
Nierite1.DB.05Si3N4
Rosickýite (TL)1.CC.05S
Schreibersite1.BD.05(Fe,Ni)3P
Selenium1.CC.10Se
Silver1.AA.05Ag
var: Kongsbergite1.AA.05(Ag,Hg)
Sulphur1.CC.05S8
Taenite1.AE.10(Fe,Ni)
Tetrataenite1.AE.10FeNi
Group 2 - Sulphides and Sulfosalts
Acanthite2.BA.35Ag2S
Aguilarite2.BA.55Ag4SeS
Arsenopyrite2.EB.20FeAsS
Athabascaite2.BA.25Cu5Se4
Bellidoite (TL)2.BA.20Cu2Se
Berthierite2.HA.20FeSb2S4
Berzelianite2.BA.20Cu2Se
Bismuthinite2.DB.05Bi2S3
Bohdanowiczite2.JA.20AgBiSe2
Bornite2.BA.15Cu5FeS4
Boulangerite2.HC.15Pb5Sb4S11
Bournonite2.GA.50PbCuSbS3
Bukovite (TL)2.BD.30Tl2(Cu,Fe)4Se4
Chalcocite2.BA.05Cu2S
Chalcopyrite2.CB.10aCuFeS2
Cinnabar2.CD.15aHgS
Clausthalite2.CD.10PbSe
Cobaltite2.EB.25CoAsS
Covellite2.CA.05aCuS
Crookesite2.BD.50Cu7(Tl, Ag)Se4
Cubanite2.CB.55aCuFe2S3
Daubréelite2.DA.05Fe2+Cr3+2S4
Digenite2.BA.10Cu9S5
Djurleite2.BA.05Cu31S16
Dyscrasite2.AA.35Ag3Sb
Eskebornite2.CB.10aCuFeSe2
Eucairite2.BA.50AgCuSe
Ferroselite2.EB.10aFeSe2
Fischesserite2.BA.75Ag3AuSe2
Freibergite2.GB.05(Ag,Cu,◻)10Fe2+2Sb4S12
Galena2.CD.10PbS
Gersdorffite2.EB.25NiAsS
Greenockite2.CB.45CdS
Gudmundite2.EB.20FeSbS
Hakite-(Hg)2.GB.05Cu6Cu4Hg2Sb4Se12Se
Hawleyite2.CB.05aCdS
Herzenbergite2.CD.05SnS
Hessite2.BA.60Ag2Te
Jordanite2.JB.30aPb14(As,Sb)6S23
Kermesite2.FD.05Sb2S2O
Klockmannite2.CA.05bCuSe
Krut'aite (TL)2.EB.05aCuSe2
Löllingite2.EB.15aFeAs2
Marcasite2.EB.10aFeS2
Metacinnabar2.CB.05aHgS
Millerite2.CC.20NiS
Molybdenite2.EA.30MoS2
Naumannite2.BA.55Ag2Se
Nickeline2.CC.05NiAs
Parkerite2.BE.20Ni3(Bi,Pb)2S2
Pearceite2.GB.15[Ag9CuS4][(Ag,Cu)6(As,Sb)2S7]
Pentlandite2.BB.15(FexNiy)Σ9S8
Permingeatite2.KA.10Cu3SbSe4
Petrovicite (TL)2.LB.40Cu3HgPbBiSe5
Polybasite2.GB.15[(Ag,Cu)6(Sb,As)2S7][Ag9CuS4]
Proustite2.GA.05Ag3AsS3
Pyrargyrite2.GA.05Ag3SbS3
Pyrite2.EB.05aFeS2
Pyrrhotite2.CC.10Fe7S8
Sabatierite (TL)2.BD.45Cu6TlSe4
Siegenite2.DA.05CoNi2S4
Sphalerite2.CB.05aZnS
Stephanite2.GB.10Ag5SbS4
Stibnite2.DB.05Sb2S3
'Tennantite'2.GB.05Cu6[Cu4(X)2]As4S12S
'Tetrahedrite'2.GB.05Cu6Cu4(X)2Sb4S13
Tiemannite2.CB.05aHgSe
Troilite2.CC.10FeS
Tyrrellite2.DA.05Cu(Co3+,Ni3+)2Se4
Umangite2.BA.25Cu3Se2
Wittichenite2.GA.20Cu3BiS3
Wurtzite2.CB.45(Zn,Fe)S
Zinkenite2.JB.35aPb9Sb22S42
Group 3 - Halides
Fluorite3.AB.25CaF2
Hibbingite ?3.DA.10aFe2+2(OH)3Cl
Lawrencite ?3.AB.20(Fe2+,Ni)Cl2
Salammoniac3.AA.25NH4Cl
Group 4 - Oxides and Hydroxides
Aeschynite-(Ce)4.DF.05(Ce,Ca,Fe,Th)(Ti,Nb)2(O,OH)6
Aeschynite-(Nd)4.DF.05(Nd,Ln,Ca)(Ti,Nb)2(O,OH)6
Aeschynite-(Y)4.DF.05(Y,Ln,Ca,Th)(Ti,Nb)2(O,OH)6
Akaganeite ?4.DK.05(Fe3+,Ni2+)8(OH,O)16Cl1.25 · nH2O
Anatase4.DD.05TiO2
Baddeleyite4.DE.35ZrO2
Billietite4.GB.10Ba(UO2)6O4(OH)6 · 4-8H2O
Birnessite4.FL.45(Na,Ca)0.5(Mn4+,Mn3+)2O4 · 1.5H2O
Brannerite4.DH.05UTi2O6
Brookite4.DD.10TiO2
Brownmillerite4.AC.10Ca2(Al,Fe3+)2O5
Brucite4.FE.05Mg(OH)2
Calciosamarskite4.DB.25(Ca,Fe3+,Y)2(Nb,Ta,Ti)2O8
Carnotite4.HB.05K2(UO2)2(VO4)2 · 3H2O
Cassiterite4.DB.05SnO2
Cerianite-(Ce)4.DL.05(Ce4+,Th)O2
Cervantite4.DE.30Sb3+Sb5+O4
Chalcomenite4.JH.05CuSeO3 · 2H2O
Chlormayenite4.CC.20Ca12Al14O32[◻4Cl2]
Chromite4.BB.05Fe2+Cr3+2O4
Chrysoberyl4.BA.05BeAl2O4
Columbite-(Fe)4.DB.35Fe2+Nb2O6
Columbite-(Mn)4.DB.35Mn2+Nb2O6
Compreignacite4.GB.05K2(UO2)6O4(OH)6 · 7H2O
Corundum4.CB.05Al2O3
Cristobalite4.DA.15SiO2
Cryptomelane4.DK.05aK(Mn4+7Mn3+)O16
Cuprite4.AA.10Cu2O
Curite4.GB.55Pb3(UO2)8O8(OH)6 · 3H2O
Delafossite4.AB.15CuFeO2
Diaspore4.FD.10AlO(OH)
Euxenite-(Y)4.DG.05(Y,Ca,Ce,U,Th)(Nb,Ta,Ti)2O6
Ferberite4.DB.30FeWO4
Fersmite4.DG.05(Ca,Ce,Na)(Nb,Ta,Ti)2(O,OH,F)6
Gahnite4.BB.05ZnAl2O4
Geikielite4.CB.05MgTiO3
Gibbsite4.FE.10Al(OH)3
Goethite4.00.α-Fe3+O(OH)
Hematite4.CB.05Fe2O3
Henrymeyerite4.DK.05bBa(Ti4+7Fe2+)O16
Hercynite4.BB.05Fe2+Al2O4
var: Chromohercynite4.BB.05Fe(Al,Cr)2O4
var: Picotite4.BB.05(Fe,Mg)(Al,Cr)2O4
Hibonite4.CC.45CaAl12O19
Hollandite4.DK.05aBa(Mn4+6Mn3+2)O16
Hydroxykenomicrolite4.DH.(◻,Na,Sb3+)2Ta2O6(OH)
Hübnerite4.DB.30MnWO4
Ilmenite4.CB.05Fe2+TiO3
Ishikawaite4.DB.25U4+Fe2+Nb2O8
Ixiolite4.DB.25(Ta,Nb,Sn,Fe,Mn)4O8
var: Wolframoixiolite4.DB.25(Nb,W,Ta,Fe,Mn,Nb)2O4
Lechatelierite4.DA.30SiO2
Lepidocrocite4.FE.15γ-Fe3+O(OH)
Lithiophorite4.FE.25(Al,Li)MnO2(OH)2
Magnesiochromite4.BB.05MgCr2O4
Magnesioferrite4.BB.05MgFe3+2O4
Magnetite4.BB.05Fe2+Fe3+2O4
Manganite4.FD.15Mn3+O(OH)
Melanophlogite4.DA.2546SiO2 · 6(N2,CO2) · 2(CH4,N2)
'Microlite Group'4.00.A2-mTa2X6-wZ-n
'var: Uranmicrolite (of Hogarth 1977)'4.00.A2-mTa2X6-wZ-n
Mogánite4.DA.20SiO2
Montroseite4.FD.10(V3+,Fe3+)O(OH)
Nioboaeschynite-(Ce)4.DF.05(Ce,Ca)(Nb,Ti)2(O,OH)6
Opal4.DA.10SiO2 · nH2O
var: Opal-CT4.DA.10SiO2 · nH2O
Periclase4.AB.25MgO
'Plumbomicrolite (of Hogarth 1977)'4.DH.15
Polycrase-(Y)4.DG.05Y(Ti,Nb)2(O,OH)6
Portlandite4.FE.05Ca(OH)2
Pseudobrookite4.CB.15Fe2TiO5
Pseudorutile4.CB.25Fe2Ti3O9
'Pyrochlore Group'4.00.A2Nb2(O,OH)6Z
'var: Plumbopyrochlore (of Skorobogatova et al.)'4.00.A2Nb2(O,OH)6Z
'var: Yttropyrochlore (of Hogarth 1977)'4.00.A2Nb2(O,OH)6Z
Pyrolusite4.DB.05Mn4+O2
Pyrophanite4.CB.05Mn2+TiO3
Quartz4.DA.05SiO2
var: Agate4.DA.05SiO2
var: Amethyst4.DA.05SiO2
var: Chalcedony4.DA.05SiO2
var: Milky Quartz4.DA.05SiO2
var: Rock Crystal4.DA.05SiO2
var: Rose Quartz4.DA.05SiO2
var: Smoky Quartz4.DA.05SiO2
var: Star Quartz4.DA.05SiO2
Ranciéite4.FL.40(Ca,Mn2+)0.2(Mn4+,Mn3+)O2 · 0.6H2O
Rutile4.DB.05TiO2
var: Niobian Rutile4.DB.05(Ti,Nb)O2
Rynersonite4.DF.05CaTa2O6
Samarskite-(Y)4.DB.25YFe3+Nb2O8
Senarmontite4.CB.50Sb2O3
Spinel4.BB.05MgAl2O4
Srebrodolskite4.AC.10Ca2Fe3+2O5
'Stibiomicrolite (of Groat et al.)'4.DH.15
Stibiotantalite4.DE.30Sb(Ta,Nb)O4
Tantalite-(Fe)4.DB.35Fe2+Ta2O6
Tantalite-(Mn)4.DB.35Mn2+Ta2O6
Tapiolite-(Fe)4.DB.10(Fe,Mn)(Ta,Nb)2O6
Tenorite4.AB.10CuO
Thorianite4.DL.05ThO2
Todorokite4.DK.10(Na,Ca,K,Ba,Sr)1-x(Mn,Mg,Al)6O12 · 3-4H2O
Tridymite4.DA.10SiO2
Uraninite4.DL.05UO2
var: Pitchblende4.DL.05UO2
'Uranpyrochlore (of Hogarth 1977)'4.DH.15(Ca,U,Ce)2(Nb,Ti,Ta)2O6(OH,F)
Valentinite4.CB.55Sb2O3
Vandenbrandeite ?4.GB.45Cu(UO2)(OH)4
Varlamoffite4.DB.05(Sn,Fe)(O,OH)2
Vernadite ?4.FE.40(Mn4+,Fe3+,Ca,Na)(O,OH)2 · nH2O
Vigezzite4.DF.05(Ca,Ce)(Nb,Ta,Ti)2O6
Wodginite4.DB.40Mn2+Sn4+Ta2O8
Wölsendorfite4.GB.30Pb7(UO2)14O19(OH)4 · 12H2O
'Yttrobetafite (of Hogarth 1977)'4..A2-mD2X6-wZ1-n
Zirconolite4.DH.30CaZrTi2O7
Zirkelite4.DL.05(Ti,Ca,Zr)O2-x
Group 5 - Nitrates and Carbonates
Andersonite5.ED.30Na2Ca(UO2)(CO3)3 · 6H2O
Ankerite5.AB.10Ca(Fe2+,Mg)(CO3)2
Aragonite5.AB.15CaCO3
Artinite5.DA.10Mg2(CO3)(OH)2 · 3H2O
Aurichalcite5.BA.15(Zn,Cu)5(CO3)2(OH)6
Azurite5.BA.05Cu3(CO3)2(OH)2
Bastnäsite-(Ce)5.BD.20aCe(CO3)F
Bayleyite5.ED.05Mg2(UO2)(CO3)3 · 18H2O
Bismutite5.BE.25(BiO)2CO3
Brugnatellite5.DA.45Mg6Fe3+(CO3)(OH)13 · 4H2O
Calcite5.AB.05CaCO3
Calkinsite-(Ce) ?5.CC.25(Ce,La)2(CO3)3 · 4H2O
Cerussite5.AB.15PbCO3
Coalingite5.DA.55Mg10Fe3+2(OH)24[CO3] · 2H2O
Dolomite5.AB.10CaMg(CO3)2
var: Zincian Dolomite5.AB.10Ca(Mg,Zn)(CO3)2
Dundasite5.DB.10PbAl2(CO3)2(OH)4 · H2O
Fontanite5.EC.05Ca(UO2)3(CO3)4 · 3H2O
Huntite5.AB.25CaMg3(CO3)4
Hydromagnesite5.DA.05Mg5(CO3)4(OH)2 · 4H2O
Hydrotalcite5.DA.50Mg6Al2(CO3)(OH)16 · 4H2O
Hydrozincite5.BA.15Zn5(CO3)2(OH)6
Liebigite5.ED.20Ca2(UO2)(CO3)3 · 11H2O
Magnesite5.AB.05MgCO3
var: Ferroan Magnesite5.AB.05(Mg,Fe)CO3
Malachite5.BA.10Cu2(CO3)(OH)2
Parisite-(Ce)5.BD.20bCaCe2(CO3)3F2
Rhodochrosite5.AB.05MnCO3
Schröckingerite5.EG.05NaCa3(UO2)(CO3)3(SO4)F · 10H2O
Siderite5.AB.05FeCO3
Smithsonite5.AB.05ZnCO3
Stichtite5.DA.50Mg6Cr3+2(OH)16[CO3] · 4H2O
'Stichtite-2H'5.DA.45Mg6(Cr,Al)2(CO3)(OH)16 · 4H2O
Strontianite5.AB.15SrCO3
var: Emmonite5.AB.15(Sr,Ca)CO3
Synchysite-(Ce)5.BD.20cCaCe(CO3)2F
Voglite ?5.EE.05Ca2Cu(UO2)(CO3)4 · 6H2O
Witherite5.AB.15BaCO3
Zellerite5.EC.10Ca(UO2)(CO3)2 · 5H2O
Čejkaite5.ED.50Na4(UO2)(CO3)3
Group 6 - Borates
Hambergite6.AB.05Be2(BO3)(OH)
Nordenskiöldine6.AA.15CaSn4+[BO3]2
Group 7 - Sulphates, Chromates, Molybdates and Tungstates
Alum-(K)7.CC.20KAl(SO4)2 · 12H2O
Alunogen7.CB.45Al2(SO4)3 · 17H2O
Ammoniojarosite7.BC.10(NH4)Fe3+3(SO4)2(OH)6
Anglesite7.AD.35PbSO4
Anhydrite7.AD.30CaSO4
Baryte7.AD.35BaSO4
Brochantite7.BB.25Cu4(SO4)(OH)6
Chalcanthite7.CB.20CuSO4 · 5H2O
Copiapite7.DB.35Fe2+Fe3+4(SO4)6(OH)2 · 20H2O
Devilline7.DD.30CaCu4(SO4)2(OH)6 · 3H2O
Epsomite7.CB.40MgSO4 · 7H2O
Felsőbányaite7.DD.05Al4(SO4)(OH)10 · 4H2O
Fergusonite-(Y)7.GA.05YNbO4
Goslarite7.CB.40ZnSO4 · 7H2O
Gypsum7.CD.40CaSO4 · 2H2O
Halotrichite7.CB.85FeAl2(SO4)4 · 22H2O
Hexahydrite7.CB.25MgSO4 · 6H2O
Hydrobasaluminite7.DE.60Al4(SO4)(OH)10 · 12-36H2O
Jarosite7.BC.10KFe3+3(SO4)2(OH)6
Kieserite7.CB.05MgSO4 · H2O
Koktaite7.CD.35(NH4)2Ca(SO4)2 · H2O
Konyaite7.CC.80Na2Mg(SO4)2 · 5H2O
Langite7.DD.10Cu4(SO4)(OH)6 · 2H2O
Letovicite (TL)7.AD.20(NH4)3H(SO4)2
Linarite7.BC.65PbCu(SO4)(OH)2
Magnesiocopiapite7.DB.35MgFe3+4(SO4)6(OH)2 · 20H2O
Marécottite7.EC.15Mg3(UO2)8(SO4)4O6(OH)2 · 28H2O
Mascagnite7.AD.05(NH4)2SO4
Melanterite7.CB.35Fe2+(H2O)6SO4 · H2O
Metavoltine7.DF.35Na6K2FeFe6(SO4)12O2 · 18H2O
Natrozippeite7.EC.05Na5(UO2)8(SO4)4O5(OH)3 · 12H2O
Nickelzippeite7.EC.05Ni2(UO2)6(SO4)3(OH)10 · 16H2O
Pentahydrite7.CB.20MgSO4 · 5H2O
Pickeringite7.CB.85MgAl2(SO4)4 · 22H2O
Picromerite7.CC.60K2Mg(SO4)2 · 6H2O
Plumbojarosite7.BC.10Pb0.5Fe3+3(SO4)2(OH)6
Posnjakite7.DD.10Cu4(SO4)(OH)6 · H2O
Rabejacite7.EC.10Ca(UO2)4(SO4)2(OH)6 · 6H2O
Scheelite7.GA.05Ca(WO4)
Starkeyite7.CB.15MgSO4 · 4H2O
Tamarugite7.CC.10NaAl(SO4)2 · 6H2O
'Thénardite'7.AC.25Na2SO4
Tschermigite7.CC.20(NH4)Al(SO4)2 · 12H2O
Uranopilite7.EA.05(UO2)6(SO4)O2(OH)6 · 14H2O
Voltaite7.CC.25K2Fe2+5Fe3+3Al(SO4)12 · 18H2O
Wulfenite7.GA.05Pb(MoO4)
Zinczippeite7.EC.05Zn(UO2)2(SO4)O2 · 3.5H2O
Zippeite7.EC.05K3(UO2)4(SO4)2O3(OH) · 3H2O
Group 8 - Phosphates, Arsenates and Vanadates
Alluaudite8.AC.10(Na,Ca)Mn2+(Fe3+,Mn2+,Fe2+,Mg)2(PO4)3
Amblygonite8.BB.05LiAl(PO4)F
Augelite8.BE.05Al2(PO4)(OH)3
Autunite8.EB.05Ca(UO2)2(PO4)2 · 11H2O
Babefphite8.BA.15BaBePO4(F,OH)
Barbosalite8.BB.40Fe2+Fe3+2(PO4)2(OH)2
Benyacarite8.DH.35(H2O,K)2(Mn2+,Fe2+)2(Fe3+,Ti)2Ti(PO4)4(O,F)2 · 14H2O
Beraunite8.DC.27Fe2+Fe3+5(PO4)4(OH)5 · 6H2O
Beryllonite8.AA.10NaBePO4
Beusite8.AB.20Mn2+Mn2+2 (PO4)2
Brazilianite8.BK.05NaAl3(PO4)2(OH)4
Brockite8.CJ.45(Ca,Th,Ce)PO4 · H2O
Cacoxenite8.DC.40Fe3+24AlO6(PO4)17(OH)12 · 75H2O
Calciopetersite (TL)8.DL.15CaCu6(PO4)2(PO3OH)(OH)6 · 3H2O
Chalcophyllite8.DF.30Cu18Al2(AsO4)4(SO4)3(OH)24 · 36H2O
Cheralite8.AD.50CaTh(PO4)2
Chernovite-(Y)8.AD.35Y(AsO4)
Chlorapatite8.BN.05Ca5(PO4)3Cl
Cyrilovite (TL)8.DL.10NaFe3+3(PO4)2(OH)4 · 2H2O
Dewindtite8.EC.10H2Pb3(UO2)2(PO4)4O4 · 12H2O
Earlshannonite8.DC.15Mn2+Fe3+2(PO4)2(OH)2 · 4H2O
Erythrite8.CE.40Co3(AsO4)2 · 8H2O
Evansite8.DF.10Al3(PO4)(OH)6 · 6H2O
Fairfieldite8.CG.05Ca2Mn2+(PO4)2 · 2H2O
Ferrisicklerite ?8.AB.10Li1-x(Fe3+xFe2+1-x)PO4
Fluorapatite8.BN.05Ca5(PO4)3F
Frondelite8.BC.10Mn2+Fe3+4(PO4)3(OH)5
Gayite8.DK.15NaMn2+Fe3+5(PO4)4(OH)6 · 2H2O
Gorceixite8.BL.10BaAl3(PO4)(PO3OH)(OH)6
Goyazite8.BL.10SrAl3(PO4)(PO3OH)(OH)6
Graftonite8.AB.20Fe2+Fe2+2(PO4)2
Harrisonite8.AC.55Ca(Fe2+,Mg)6(PO4)2(SiO4)2
Herderite ?8.BA.10CaBePO4(F,OH)
Heterosite8.AB.10(Fe3+,Mn3+)PO4
Hurlbutite8.AA.15CaBe2(PO4)2
Hydroxylherderite8.BA.10CaBe(PO4)(OH,F)
Lacroixite8.BH.10NaAl(PO4)F
Laueite8.DC.30Mn2+Fe3+2(PO4)2(OH)2 · 8H2O
Leucophosphite8.DH.10KFe3+2(PO4)2(OH) · 2H2O
Lipscombite8.BB.90Fe2+Fe3+2(PO4)2(OH)2
Merrillite8.AC.45Ca9NaMg(PO4)7
Meta-autunite8.EB.10Ca(UO2)2(PO4)2 · 6-8H2O
Metatorbernite8.EB.10Cu(UO2)2(PO4)2 · 8H2O
Metauranocircite-I8.EB.10Ba(UO2)2(PO4)2 · 7H2O
Mimetite8.BN.05Pb5(AsO4)3Cl
Mitridatite8.DH.30Ca2Fe3+3(PO4)3O2 · 3H2O
Monazite-(Ce)8.AD.50Ce(PO4)
Montebrasite8.BB.05LiAl(PO4)(OH)
Nastrophite8.CJ.15Na(Sr,Ba)PO4 · 9H2O
Natrodufrénite8.DK.15NaFe2+Fe3+5(PO4)4(OH)6 · 2H2O
Ningyoite8.CJ.85CaU(PO4)2 · 1-2H2O
Olgite8.AC.40(Sr,Ba)(Na,Sr,REE)2Na(PO4)2
Olivenite8.BB.30Cu2(AsO4)(OH)
Parasymplesite8.CE.40Fe2+3(AsO4)2 · 8H2O
Paulkerrite8.DH.35K(Mg,Mn2+)2(Fe3+,Al,Ti,Mg)2Ti(PO4)4(OH)3 · 15H2O
Pharmacosiderite8.DK.10KFe3+4(AsO4)3(OH)4 · 6-7H2O
Phosphosiderite8.CD.05FePO4 · 2H2O
Phosphuranylite8.EC.10(H3O)3KCa(UO2)7(PO4)4O4 · 8H2O
Plumbogummite8.BL.10PbAl3(PO4)(PO3OH)(OH)6
Pretulite8.AD.35Sc(PO4)
Pseudomalachite8.BD.05Cu5(PO4)2(OH)4
Pyromorphite8.BN.05Pb5(PO4)3Cl
Rhabdophane-(Ce)8.CJ.45Ce(PO4) · H2O
Rhabdophane-(La)8.CJ.45La(PO4) · H2O
Rockbridgeite8.BC.10Fe2+Fe3+4(PO4)3(OH)5
Sarcopside8.AB.15(Fe2+,Mn2+,Mg)3(PO4)2
Scorodite8.CD.10Fe3+AsO4 · 2H2O
Scorzalite8.BB.40Fe2+Al2(PO4)2(OH)2
Smirnovskite8.CJ.45(Th,Ca)PO4 · nH2O
Strengite8.CD.10FePO4 · 2H2O
Strunzite8.DC.25Mn2+Fe3+2(PO4)2(OH)2 · 6H2O
Symplesite8.CE.45Fe2+3(AsO4)2 · 8H2O
Taranakite8.CH.25(K,NH4)Al3(PO4)3(OH) · 9H2O
Torbernite8.EB.05Cu(UO2)2(PO4)2 · 12H2O
Triphylite8.AB.10LiFe2+PO4
Triplite8.BB.10Mn2+2(PO4)F
Tyrolite8.DM.10Ca2Cu9(AsO4)4(CO3)(OH)8 · 11H2O
Vanadinite8.BN.05Pb5(VO4)3Cl
Variscite8.CD.10AlPO4 · 2H2O
Vivianite8.CE.40Fe2+3(PO4)2 · 8H2O
Wagnerite8.BB.15(Mg,Fe2+)2(PO4)F
Wakefieldite-(Ce)8.AD.35Ce(VO4)
Wavellite8.DC.50Al3(PO4)2(OH,F)3 · 5H2O
Whitmoreite8.DC.15Fe2+Fe3+2(PO4)2(OH)2 · 4H2O
Wolfeite8.BB.15(Fe2+,Mn2+)2(PO4)(OH)
Xenotime-(Y)8.AD.35Y(PO4)
Zwieselite8.BB.10Fe2+2(PO4)F
Group 9 - Silicates
Actinolite9.DE.10☐{Ca2}{Mg4.5-2.5Fe0.5-2.5}(Si8O22)(OH)2
Aegirine9.DA.25NaFe3+Si2O6
Albite9.FA.35Na(AlSi3O8)
var: Andesine9.FA.35(Na,Ca)[Al(Si,Al)Si2O8]
var: Cleavelandite9.FA.35Na(AlSi3O8)
var: Oligoclase9.FA.35(Na,Ca)[Al(Si,Al)Si2O8]
var: Pericline9.FA.35Na(AlSi3O8)
Allanite-(Ce)9.BG.05b{CaCe}{Al2Fe2+}(Si2O7)(SiO4)O(OH)
Allophane9.ED.20(Al2O3)(SiO2)1.3-2 · 2.5-3H2O
Almandine9.AD.25Fe2+3Al2(SiO4)3
Analcime9.GB.05Na(AlSi2O6) · H2O
Andalusite9.AF.10Al2(SiO4)O
Andradite9.AD.25Ca3Fe3+2(SiO4)3
Annite9.EC.20KFe2+3(AlSi3O10)(OH)2
Anorthite9.FA.35Ca(Al2Si2O8)
var: Bytownite9.FA.35(Ca,Na)[Al(Al,Si)Si2O8]
var: Labradorite9.FA.35(Ca,Na)[Al(Al,Si)Si2O8]
Anthophyllite9.DD.05☐{Mg2}{Mg5}(Si8O22)(OH)2
Antigorite9.ED.15Mg3(Si2O5)(OH)4
Armenite9.CM.05BaCa2Al6Si9O30 · 2H2O
Augite9.DA.15(CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6
Axinite-(Fe)9.BD.20Ca2Fe2+Al2BSi4O15OH
Babingtonite9.DK.05Ca2(Fe,Mn)FeSi5O14(OH)
Baotite9.CE.15Ba4Ti8Si4O28Cl
Bavenite9.DF.25Ca4Be2Al2Si9O26(OH)2
Bazirite9.CA.05BaZr(Si3O9)
Bazzite9.CJ.05Be3Sc2(Si6O18)
Benitoite9.CA.05BaTi(Si3O9)
Berthierine9.ED.15(Fe2+,Fe3+,Al)3(Si,Al)2O5(OH)4
Bertrandite9.BD.05Be4(Si2O7)(OH)2
Beryl9.CJ.05Be3Al2(Si6O18)
var: Aquamarine9.CJ.05Be3Al2Si6O18
Boltwoodite9.AK.15(K,Na)(UO2)(SiO3OH) · 1.5H2O
Boralsilite9.BD.30Al16B6Si2O37
Braunite9.AG.05Mn2+Mn3+6(SiO4)O8
Celadonite9.EC.15K(Mg,Fe2+)Fe3+(Si4O10)(OH)2
Celsian9.FA.30Ba(Al2Si2O8)
Chabazite-Ca9.GD.10(Ca,K2,Na2)2[Al2Si4O12]2 · 12H2O
Chabazite-K9.GD.10(K2,Ca,Na2,Sr,Mg)2[Al2Si4O12]2 · 12H2O
Chabazite-Sr9.GD.10Sr2[Al2Si4O12]2 · 12H2O
Chamosite9.EC.55(Fe2+,Mg,Al,Fe3+)6(Si,Al)4O10(OH,O)8
var: Daphnite9.EC.55(Fe,Mg)5Al(Si,Al)4O10(OH)8
var: Thuringite9.EC.55(Fe,Fe,Mg,Al)6(Si,Al)4O10(O,OH)8
Chlorellestadite9.AH.25Ca5(SiO4)1.5(SO4)1.5Cl
Chloritoid9.AF.85(Fe2+,Mg,Mn2+)Al2(SiO4)O(OH)2
Chondrodite9.AF.45(Mg,Fe2+)5(SiO4)2(F,OH)2
Chrysocolla9.ED.20Cu2-xAlx(H2-xSi2O5)(OH)4 · nH2O
Chrysotile9.ED.15Mg3(Si2O5)(OH)4
Clinochlore9.EC.55Mg5Al(AlSi3O10)(OH)8
var: Pennine9.EC.55Mg5Al(AlSi3O10)(OH)8
var: Ripidolite9.EC.55(Mg,Fe,Al)6(Si,Al)4O10(OH)8
Clinohumite9.AF.55Mg9(SiO4)4F2
Clinoptilolite-K9.GE.05K6(Si30Al6)O72·20H2O
Clinozoisite9.BG.05a{Ca2}{Al3}(Si2O7)(SiO4)O(OH)
Clintonite9.EC.35Ca(Mg,Al)3(Al3SiO10)(OH)2
Coffinite9.AD.30U(SiO4) · nH2O
Cookeite9.EC.55(Al2Li)Al2(AlSi3O10)(OH)8
Cordierite9.CJ.10(Mg,Fe)2Al3(AlSi5O18)
Cuprosklodowskite9.AK.10Cu(UO2)2(SiO3OH]2 · 6H2O
Cuspidine9.BE.17Ca4(Si2O7)(F,OH)2
Cymrite9.EG.05BaAl2Si2(O,OH)8 · H2O
Datolite9.AJ.20CaB(SiO4)(OH)
Diopside9.DA.15CaMgSi2O6
var: Diallage9.DA.15CaMgSi2O6
Dravite9.CK.05Na(Mg3)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
Dumortierite9.AJ.10(Al,Fe3+)7(SiO4)3(BO3)O3
Edenite ?9.DE.15{Na}{Ca2}{Mg5}(AlSi7O22)(OH)2
Elbaite9.CK.05Na(Li1.5Al1.5)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
Eltyubyuite9.AD.25Ca12Fe3+10Si4O32Cl6
Enstatite9.DA.05MgSiO3
var: Bronzite9.DA.05(Mg,Fe2+)2[SiO3]2
Epididymite9.DG.55Na2Be2Si6O15 · H2O
Epidote9.BG.05a{Ca2}{Al2Fe3+}(Si2O7)(SiO4)O(OH)
Euclase9.AE.10BeAl(SiO4)(OH)
Eudidymite9.DG.60Na2Be2Si6O15 · H2O
Fayalite9.AC.05Fe2+2SiO4
Ferrierite-Mg9.GD.50(Mg,Na2,K2,Ca)3-5Mg[Al5-7Si27.5-31O72] · 18H2O
Ferro-gedrite9.DD.05☐{Fe2+2}{Fe2+3Al2}(Al2Si6O22)(OH)2
Ferro-pargasite9.DE.15{Na}{Ca2}{Fe2+4Al}(Al2Si6O22)(OH)2
Fluor-dravite9.CK.05Na(Mg3)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3F
Fluor-schorl9.CK.Na(Fe2+3)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3F
Fluorellestadite9.AH.25Ca5(SiO4)1.5(SO4)1.5F
Foitite9.CK.05(□,Na)(Fe2+2Al)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3OH
Forsterite9.AC.05Mg2SiO4
Gittinsite9.BC.05CaZrSi2O7
Grandidierite9.AJ.05(Mg,Fe2+)(Al,Fe3+)3(SiO4)(BO3)O2
Greenalite9.ED.15(Fe2+,Fe3+)2-3Si2O5(OH)4
Grossular9.AD.25Ca3Al2(SiO4)3
var: Hessonite9.AD.25Ca3Al2(SiO4)3
Grunerite9.DE.05☐{Fe2+2}{Fe2+5}(Si8O22)(OH)2
'Halloysite'9.ED.10Al2(Si2O5)(OH)4
Halloysite-7Å9.ED.10Al2(Si2O5)(OH)4
Harmotome9.GC.10(Ba0.5,Ca0.5,K,Na)5[Al5Si11O32] · 12H2O
Hastingsite9.DE.15{Na}{Ca2}{Fe2+4Fe3+}(Al2Si6O22)(OH)2
Hedenbergite9.DA.15CaFe2+Si2O6
Hemimorphite9.BD.10Zn4Si2O7(OH)2 · H2O
Heulandite-Ca9.GE.05(Ca,Na)5(Si27Al9)O72 · 26H2O
Huttonite9.AD.35ThSiO4
Hydroxylclinohumite9.AF.55Mg9(SiO4)4(OH)2
Hydroxylellestadite9.AH.25Ca5(SiO4)1.5(SO4)1.5(OH)
Kanonaite9.AF.10Mn3+Al(SiO4)O
Kaolinite9.ED.05Al2(Si2O5)(OH)4
Kasolite9.AK.15Pb(UO2)[SiO4] · H2O
Kinoshitalite9.EC.35(Ba,K)(Mg,Mn2+,Al)3(Al2Si2O10)(OH)2
Kristiansenite9.BC.30Ca2ScSn(Si2O7)(Si2O6OH)
Kumtyubeite9.AF.45Ca5(SiO4)2F2
Kyanite9.AF.15Al2(SiO4)O
Laumontite9.GB.10CaAl2Si4O12 · 4H2O
Magnesio-arfvedsonite9.DE.25{Na}{Na2}{Mg4Fe3+}(Si8O22)(OH)2
Magnesio-hornblende9.DE.10☐{Ca2}{Mg4Al}(AlSi7O22)(OH)2
Malayaite9.AG.15CaSn(SiO4)O
Margarite9.EC.30CaAl2(Al2Si2O10)(OH)2
Marialite9.FB.15Na4Al3Si9O24Cl
Masutomilite9.EC.20(K,Rb)(Li,Mn3+,Al)3(AlSi3O10)(F,OH)2
Mesolite9.GA.05Na2Ca2Si9Al6O30 · 8H2O
Microcline9.FA.30K(AlSi3O8)
var: Amazonite9.FA.30K(AlSi3O8)
var: Hyalophane9.FA.30(K,Ba)[Al(Si,Al)Si2O8]
Milarite9.CM.05K2Ca4Al2Be4Si24O60 · H2O
Minnesotaite9.EC.05Fe2+3Si4O10(OH)2
Montmorillonite9.EC.40(Na,Ca)0.33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2 · nH2O
Muscovite9.EC.15KAl2(AlSi3O10)(OH)2
var: Fuchsite9.EC.15K(Al,Cr)3Si3O10(OH)2
var: Illite9.EC.15K0.65Al2.0[Al0.65Si3.35O10](OH)2
var: Phengite9.EC.15KAl1.5(Mg,Fe)0.5(Al0.5Si3.5O10)(OH)2
var: Sericite9.EC.15KAl2(AlSi3O10)(OH)2
var: Vanadian Muscovite9.EC.15K(Al,V)2(AlSi3O10)(OH)2
Natrolite9.GA.05Na2Al2Si3O10 · 2H2O
Nepheline9.FA.05Na3K(Al4Si4O16)
Nontronite9.EC.40Na0.3Fe2((Si,Al)4O10)(OH)2 · nH2O
Népouite9.ED.15(Ni,Mg)3(Si2O5)(OH)4
Olenite9.CK.05Na(Al3)Al6(Si6O18)(BO3)3O3(OH)
var: Fe-bearing Olenite9.CK.05(Na,Ca)(Al,Fe)3Al6(Si6O18)(BO3)3O3O
Ominelite9.AJ.05(Fe2+,Mg)(Al,Fe3+)3(SiO4)(BO3)O2
Omphacite9.DA.20(NaaCabFe2+cMgd)(AleFe3+fFe2+gMgh)Si2O6
Orthoclase9.FA.30K(AlSi3O8)
Oxy-dravite9.CK.05Na(MgAl2)MgAl5(Si6O18)(BO3)3(OH)3O
Oxy-schorl9.CK.05Na(Fe2+2Al)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3O
Palygorskite9.EE.20(Mg,Al)5(Si,Al)8O20(OH)2 · 8H2O
Paragonite9.EC.15NaAl2(AlSi3O10)(OH)2
Pargasite9.DE.15{Na}{Ca2}{Mg4Al}(Al2Si6O22)(OH)2
Pectolite9.DG.05NaCa2Si3O8(OH)
Petalite9.EF.05LiAl(Si4O10)
Pezzottaite9.CJ.60Cs(Be2Li)Al2(Si6O18)
Phenakite9.AA.05Be2SiO4
Phillipsite-K9.GC.10(K,Na,Ca0.5,Ba0.5)4-7[Al4-7Si12-9O32] . 12H2O
Phlogopite9.EC.20KMg3(AlSi3O10)(OH)2
Pigeonite9.DA.10(CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6
Pollucite9.GB.05(Cs,Na)2(Al2Si4O12) · 2H2O
Polylithionite9.EC.20KLi2Al(Si4O10)(F,OH)2
Potassic-magnesio-arfvedsonite9.DE.25[K][Na2][Mg4Fe3+]Si8O22(OH)2
Potassic-richterite9.DE.20{K}{CaNa}{Mg5}Si8O22(OH)2
Prehnite9.DP.20Ca2Al2Si3O10(OH)2
Pumpellyite-(Al)9.BG.20Ca2Al3(Si2O7)(SiO4)(OH,O)2 · H2O
Pyrope9.AD.25Mg3Al2(SiO4)3
Pyrophyllite9.EC.10Al2Si4O10(OH)2
Reinhardbraunsite9.AF.45Ca5(SiO4)2(OH,F)2
Rondorfite9.AB.20Ca8Mg(SiO4)4Cl2
Rossmanite (TL)9.CK.05☐(LiAl2)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
Sanidine9.FA.30K(AlSi3O8)
Saponite9.EC.45Ca0.25(Mg,Fe)3((Si,Al)4O10)(OH)2 · nH2O
Schorl9.CK.05Na(Fe2+3)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
Scolecite9.GA.05CaAl2Si3O10 · 3H2O
Sekaninaite (TL)9.CJ.10(Fe,Mg)2Al3(AlSi5O18)
Sepiolite9.EE.25Mg4(Si6O15)(OH)2 · 6H2O
Siderophyllite9.EC.20KFe2+2Al(Al2Si2O10)(OH)2
Sillimanite9.AF.05Al2(SiO4)O
Slawsonite9.FA.50Sr(Al2Si2O8)
Soddyite9.AK.05(UO2)2SiO4 · 2H2O
Spessartine9.AD.25Mn2+3Al2(SiO4)3
Spodumene9.DA.30LiAlSi2O6
Staurolite9.AF.30Fe2+2Al9Si4O23(OH)
Stilbite-Ca9.GE.10NaCa4[Al9Si27O72] · nH2O
Stokesite9.DM.05CaSn[Si3O9] · 2H2O
Talc9.EC.05Mg3Si4O10(OH)2
var: Steatite9.EC.05Mg3(Si4O10)(OH)2
Tephroite9.AC.05Mn2+2SiO4
Thomsonite-Ca9.GA.10NaCa2[Al5Si5O20] · 6H2O
Thorite9.AD.30Th(SiO4)
Thortveitite9.BC.05Sc2Si2O7
Tinzenite9.BD.20Ca2Mn2+4Al4[B2Si8O30](OH)2
Titanite9.AG.15CaTi(SiO4)O
Topaz9.AF.35Al2(SiO4)(F,OH)2
Tremolite9.DE.10☐{Ca2}{Mg5}(Si8O22)(OH)2
Trilithionite9.EC.20K(Li1.5Al1.5)(AlSi3O10)(F,OH)2
Tschermakite9.DE.10☐(Ca2)(Mg3Al2)(Al2Si6O22)(OH)2
Uranophane9.AK.15Ca(UO2)2(SiO3OH)2 · 5H2O
Uranophane-β9.AK.15Ca(UO2)2(SiO3OH)2 · 5H2O
'Uvite Series'9..Ca(Mg3)MgAl5(Si6O18)(BO3)3(OH)3(F/OH)
Vermiculite9.EC.50Mg0.7(Mg,Fe,Al)6(Si,Al)8O20(OH)4 · 8H2O
Vesuvianite9.BG.35Ca19Fe3+Al4(Al6Mg2)(☐4)☐[Si2O7]4[(SiO4)10]O(OH)9
Wadalite9.AD.25(Ca,Mg)6(Al,Fe3+)4((Si,Al)O4)3O4Cl3
Werdingite9.BD.35(Mg,Fe)2Al14Si4B4O37
Willemite9.AA.05Zn2SiO4
Wiluite9.BG.35Ca19MgAl4(Al,Mg)8(B,☐)4☐[Si2O7]4[(SiO4)10]O(O,OH)9
Wollastonite9.DG.05CaSiO3
Zircon9.AD.30Zr(SiO4)
var: Hafnian Zircon9.AD.30(Zr,Hf)SiO4
var: Oyamalite9.AD.30Zr(SiO4)
Zoisite9.BG.10Ca2Al3[Si2O7][SiO4]O(OH)
Group 10 - Organic Compounds
Mellite10.AC.05Al2[C6(COO)6] · 16H2O
Unclassified Minerals, Rocks, etc.
'Albite-Anorthite Series'-
'Allanite Group'-{A12+REE3+}{M3+2M32+}(Si2O7)(SiO4)O(OH)
'Almandine-Spessartine Series'-
'Alumogel'-
'Amphibole Supergroup'-AX2Z5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2
'var: Byssolite'-AX2Z5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2
'Andradite-Schorlomite Series'-Ca3Fe3+2(SiO4)3 - Ca3Ti4+2(SiO4)3
'Apatite'-Ca5(PO4)3(Cl/F/OH)
'Apophyllite'-
'Axinite Group'-
'Bastnäsite'-
'Betafite Group'-A2(Ti,Nb)2O6Z
'Biotite'-K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg)([Si/Al]Si2O10)(OH/F)2
'Bitumen'-
Bohuslavite (TL)-Fe3+4(PO4)3(SO4)(OH)·nH2O (15 ≤ n ≤ 24)
'Brabantite'-CaTh(PO4)2
'Cacholong'-SiO2 · nH2O
'Chabazite'-
'var: Phacolite'-
'Chalcopyrite-Eskebornite Series'-
'Chlorite Group'-
'Chrome-Spinel (of Dana)'-
'Clinopyroxene Subgroup'-
'Columbite-(Fe)-Columbite-(Mn) Series'-
'Columbite-Tantalite'-
'Deweylite'-Mg4Si3O10 · 6H2O ?
'Dissakisite'-
'Ellestadite'-
'Erionite'-
'Fayalite-Forsterite Series'-
'Feldspar Group'-
'var: Perthite'-
'Garnet Group'-X3Z2(SiO4)3
'Glass'-
'Glauconite'-(K,Na)(Fe3+,Al,Mg)2(Si,Al)4O10(OH)2
'Heulandite subgroup'-
'Hornblende'-
'Hydromuscovite'-
'Hypersthene'-(Mg,Fe)SiO3
'Indicolite'-A(D3)G6(T6O18)(BO3)3X3Z
'Jahnsite Group'-XM1M22M32(H2O)8(OH)2(PO4)4
'Joséite'-Bi4TeS2
'K Feldspar'-
'var: Adularia'-KAlSi3O8
'Kerolite'-(Mg,Ni)3Si4O10(OH)2 · nH2O (n ~ 1)
'Lepidolite'-
Leucoxene-
'Limonite'-(Fe,O,OH,H2O)
'var: Stilpnosiderite'-(Fe,O,OH,H2O)
'Manganese Oxides'-
'Manganomelane'-
'Mica Group'-
'Moldavite'-
'Monazite'-
'Ondrejite'-
'Orthopyroxene Subgroup'-
Oxycalciopyrochlore (TL)-Ca2Nb2O6O
'Oxyuranobetafite'-(U,Ca,◻)2(Ti,Nb)2O6O
'Ozocerite
var: Hatchettite'
-
'Phillipsite'-
'var: Wellsite'-(K,Ba,Ca,K2)Al2Si6O16 · 6H2O
'Pimelite'-Ni3Si4O10(OH)2·4H2O
'Plessite'-
'Plumbogummite Group'-
'Psilomelane'-Mn, O
'Pumpellyite'-
'Pyrochlore'-
'Pyrochlore Supergroup'-A2-mD2X6-wZ1-n
'var: Betafite (of Hogarth 1977)'-A2-mD2X6-wZ1+w
'var: Stibiobetafite (of Černý et al.)'-A2-mD2X6-wZ1-n
'Pyroxene Group'-
'Sagenite'-
'Scapolite'-
'Serpentine Subgroup'-D3[Si2O5](OH)4 D = Mg, Fe, Ni, Mn, Al, Zn
'var: Picrolite'-D3[Si2O5](OH)4 D= Mg, Fe, Ni, Mn, Al, Zn
'Siderogel'-~FeO(OH) · nH2O
'Silica'-
'Smectite Group'-A0.3D2-3[T4O10]Z2 · nH2O
'Soapstone'-
'Stilbite subgroup'-
'Stilpnochlorane'-
Sulphur-β-S8
'Tantalite'-(Mn,Fe)(Ta,Nb)2O6
'Tapiolite'-(Fe,Mn)(Ta,Nb)2O6
'Thomsonite'-
'Thorogummite'-(Th,U)(SiO4)1-x(OH)4x
'Tourmaline'-A(D3)G6(Si6O18)(BO3)3X3Z
'var: Achroite'-A(D3)G6(T6O18)(BO3)3X3Z
'var: Rubellite'-A(D3)G6(T6O18)(BO3)3X3Z
'var: Verdelite'-A(D3)G6(T6O18)(BO3)3X3Z
'UM1974-16-Se:CoFe'-(Co,Fe)S2
'UM1983-17-Se:CuPb'-PbCuSe
'UM1995-14-N:Si'-β-Si3N4
'Unnamed (Ca-Mn Oxide)'-Ca4(Mn,Fe)2O7
'Unnamed (Sc-Nb oxide)'-ScNbO4
'Valchovite'-
'Wad'-
'Wolframite'-(Fe2+)WO4to (Mn2+)WO4
'Xenotime'-
'Zinnwaldite'-

List of minerals arranged by Dana 8th Edition classification

Group 1 - NATIVE ELEMENTS AND ALLOYS
Metals, other than the Platinum Group
Auricupride1.1.2.1Cu3Au
Copper1.1.1.3Cu
Gold1.1.1.1Au
Iron
var: Kamacite
1.1.11.1(Fe,Ni)
Mercury1.1.7.1Hg
Schreibersite1.1.21.2(Fe,Ni)3P
Silver1.1.1.2Ag
Taenite1.1.11.2(Fe,Ni)
Tetrataenite1.1.11.3FeNi
Semi-metals and non-metals
Antimony1.3.1.2Sb
Bismuth1.3.1.4Bi
Diamond1.3.6.1C
Graphite1.3.6.2C
Moissanite1.3.8.1SiC
Nierite1.3.10.1Si3N4
Rosickýite (TL)1.3.5.2S
Selenium1.3.4.1Se
Sulphur1.3.5.1S8
Group 2 - SULFIDES
AmBnXp, with (m+n):p = 3:1
Dyscrasite2.2.1.1Ag3Sb
AmBnXp, with (m+n):p = 5:2
Parkerite2.3.4.1Ni3(Bi,Pb)2S2
AmBnXp, with (m+n):p = 2:1
Acanthite2.4.1.1Ag2S
Aguilarite2.4.1.3Ag4SeS
Bellidoite (TL)2.4.9.1Cu2Se
Berzelianite2.4.10.1Cu2Se
Chalcocite2.4.7.1Cu2S
Crookesite2.4.12.1Cu7(Tl, Ag)Se4
Digenite2.4.7.3Cu9S5
Djurleite2.4.7.2Cu31S16
Eucairite2.4.6.2AgCuSe
Fischesserite2.4.3.2Ag3AuSe2
Hessite2.4.2.1Ag2Te
Naumannite2.4.1.2Ag2Se
Sabatierite (TL)2.4.12.2Cu6TlSe4
AmBnXp, with (m+n):p = 3:2
Bornite2.5.2.1Cu5FeS4
Bukovite (TL)2.5.5.2Tl2(Cu,Fe)4Se4
Umangite2.5.1.1Cu3Se2
AmBnXp, with (m+n):p = 4:3
'Joséite'2.6.2.1Bi4TeS2
AmBnXp, with (m+n):p = 9:8
Pentlandite2.7.1.1(FexNiy)Σ9S8
AmXp, with m:p = 1:1
Cinnabar2.8.14.1HgS
Clausthalite2.8.1.2PbSe
Covellite2.8.12.1CuS
Galena2.8.1.1PbS
Greenockite2.8.7.2CdS
Hawleyite2.8.2.6CdS
Herzenbergite2.8.24. SnS
Klockmannite2.8.12.2CuSe
Metacinnabar2.8.2.3HgS
Millerite2.8.16.1NiS
Nickeline2.8.11.1NiAs
Pyrrhotite2.8.10.1Fe7S8
Sphalerite2.8.2.1ZnS
Tiemannite2.8.2.4HgSe
Troilite2.8.9.1FeS
Wurtzite2.8.7.1(Zn,Fe)S
AmBnXp, with (m+n):p = 1:1
Chalcopyrite2.9.1.1CuFeS2
Cubanite2.9.13.1CuFe2S3
Eskebornite2.9.1.2CuFeSe2
AmBnXp, with (m+n):p = 3:4
Daubréelite2.10.1.11Fe2+Cr3+2S4
Siegenite2.10.1.6CoNi2S4
Tyrrellite2.10.1.4Cu(Co3+,Ni3+)2Se4
AmBnXp, with (m+n):p = 2:3
Bismuthinite2.11.2.3Bi2S3
Stibnite2.11.2.1Sb2S3
AmBnXp, with (m+n):p = 1:2
Arsenopyrite2.12.4.1FeAsS
Cobaltite2.12.3.1CoAsS
Ferroselite2.12.2.2FeSe2
Gersdorffite2.12.3.2NiAsS
Gudmundite2.12.4.2FeSbS
Krut'aite (TL)2.12.1.8CuSe2
Löllingite2.12.2.9FeAs2
Marcasite2.12.2.1FeS2
Molybdenite2.12.10.1MoS2
Pyrite2.12.1.1FeS2
Oxysulfides
Kermesite2.13.1.1Sb2S2O
Miscellaneous
Athabascaite2.16.17.1Cu5Se4
Group 3 - SULFOSALTS
ø > 4
Pearceite3.1.8.1[Ag9CuS4][(Ag,Cu)6(As,Sb)2S7]
Petrovicite (TL)3.1.9.1Cu3HgPbBiSe5
Polybasite3.1.7.2[(Ag,Cu)6(Sb,As)2S7][Ag9CuS4]
ø = 4
Permingeatite3.2.2.3Cu3SbSe4
Stephanite3.2.4.1Ag5SbS4
3 <ø < 4
Freibergite3.3.6.3(Ag,Cu,◻)10Fe2+2Sb4S12
Hakite-(Hg)3.3.6.4Cu6Cu4Hg2Sb4Se12Se
Jordanite3.3.1.1Pb14(As,Sb)6S23
'Tennantite'3.3.6.2Cu6[Cu4(X)2]As4S12S
'Tetrahedrite'3.3.6.1Cu6Cu4(X)2Sb4S13
ø = 3
Bournonite3.4.3.2PbCuSbS3
Proustite3.4.1.1Ag3AsS3
Pyrargyrite3.4.1.2Ag3SbS3
Wittichenite3.4.8.1Cu3BiS3
2.5 < ø < 3
Boulangerite3.5.2.1Pb5Sb4S11
ø = 2
Berthierite3.7.9.3FeSb2S4
Bohdanowiczite3.7.1.2AgBiSe2
1 < ø < 2
Zinkenite3.8.1.1Pb9Sb22S42
Group 4 - SIMPLE OXIDES
A2X
Cuprite4.1.1.1Cu2O
AX
Periclase4.2.1.1MgO
Tenorite4.2.3.1CuO
A2X3
Corundum4.3.1.1Al2O3
Geikielite4.3.5.2MgTiO3
Hematite4.3.1.2Fe2O3
Ilmenite4.3.5.1Fe2+TiO3
Pyrophanite4.3.5.3Mn2+TiO3
Senarmontite4.3.9.2Sb2O3
Valentinite4.3.11.1Sb2O3
AX2
Anatase4.4.4.1TiO2
Baddeleyite4.4.14.1ZrO2
Brookite4.4.5.1TiO2
Cassiterite4.4.1.5SnO2
Cerianite-(Ce)4.4.12.1(Ce4+,Th)O2
Cervantite4.4.16.1Sb3+Sb5+O4
Pyrolusite4.4.1.4Mn4+O2
Rutile4.4.1.1TiO2
Varlamoffite4.4.2.1(Sn,Fe)(O,OH)2
Vernadite ?4.4.9.1(Mn4+,Fe3+,Ca,Na)(O,OH)2 · nH2O
Group 5 - OXIDES CONTAINING URANIUM OR THORIUM
AXO2·xH2O
Thorianite5.1.1.2ThO2
Uraninite5.1.1.1UO2
AXO4·xH2O
Vandenbrandeite ?5.3.2.1Cu(UO2)(OH)4
AX2O7·xH2O
Wölsendorfite5.4.3.2Pb7(UO2)14O19(OH)4 · 12H2O
AX6O19·xH2O
Billietite5.7.1.3Ba(UO2)6O4(OH)6 · 4-8H2O
Compreignacite5.7.1.1K2(UO2)6O4(OH)6 · 7H2O
Miscellaneous
Curite5.9.3.1Pb3(UO2)8O8(OH)6 · 3H2O
Group 6 - HYDROXIDES AND OXIDES CONTAINING HYDROXYL
XO(OH)
Akaganeite ?6.1.6.1(Fe3+,Ni2+)8(OH,O)16Cl1.25 · nH2O
Diaspore6.1.1.1AlO(OH)
Goethite6.1.1.2α-Fe3+O(OH)
Lepidocrocite6.1.2.2γ-Fe3+O(OH)
Manganite6.1.3.1Mn3+O(OH)
Montroseite6.1.1.4(V3+,Fe3+)O(OH)
X(OH)2
Brucite6.2.1.1Mg(OH)2
Portlandite6.2.1.4Ca(OH)2
X(OH)3
Gibbsite6.3.1.1Al(OH)3
Miscellaneous
Lithiophorite6.4.1.1(Al,Li)MnO2(OH)2
Group 7 - MULTIPLE OXIDES
ABX2
Delafossite7.1.1.1CuFeO2
AB2X4
Chromite7.2.3.3Fe2+Cr3+2O4
Chrysoberyl7.2.9.1BeAl2O4
Gahnite7.2.1.4ZnAl2O4
Hercynite7.2.1.3Fe2+Al2O4
Magnesiochromite7.2.3.1MgCr2O4
Magnesioferrite7.2.2.1MgFe3+2O4
Magnetite7.2.2.3Fe2+Fe3+2O4
Spinel7.2.1.1MgAl2O4
AB12X19
Hibonite7.4.1.1CaAl12O19
(AB)2X3
Birnessite7.5.3.1(Na,Ca)0.5(Mn4+,Mn3+)2O4 · 1.5H2O
Braunite7.5.1.3Mn2+Mn3+6(SiO4)O8
AB2X5
Pseudobrookite7.7.1.1Fe2TiO5
AB3X7
Todorokite7.8.1.1(Na,Ca,K,Ba,Sr)1-x(Mn,Mg,Al)6O12 · 3-4H2O
AB8X16
Cryptomelane7.9.1.2K(Mn4+7Mn3+)O16
Hollandite7.9.1.1Ba(Mn4+6Mn3+2)O16
AB4X9
Ranciéite7.10.1.1(Ca,Mn2+)0.2(Mn4+,Mn3+)O2 · 0.6H2O
Miscellaneous
Brownmillerite7.11.2.1Ca2(Al,Fe3+)2O5
Chlormayenite7.11.3.1Ca12Al14O32[◻4Cl2]
Group 8 - MULTIPLE OXIDES CONTAINING NIOBIUM,TANTALUM OR TITANIUM
ABO4
Fergusonite-(Y)8.1.1.1YNbO4
Ishikawaite8.1.4.1U4+Fe2+Nb2O8
Ixiolite8.1.10.1(Ta,Nb,Sn,Fe,Mn)4O8
Samarskite-(Y)8.1.11.1YFe3+Nb2O8
Stibiotantalite8.1.6.2Sb(Ta,Nb)O4
Wodginite8.1.8.1Mn2+Sn4+Ta2O8
A2B2O6(O,OH,F)
'Microlite Group'8.2.2.1A2-mTa2X6-wZ-n
'Plumbomicrolite (of Hogarth 1977)'8.2.2.3
'Pyrochlore Group'8.2.1.1A2Nb2(O,OH)6Z
'var: Plumbopyrochlore (of Skorobogatova et al.)'8.2.1.6A2Nb2(O,OH)6Z
'var: Yttropyrochlore (of Hogarth 1977)'8.2.1.4A2Nb2(O,OH)6Z
'Pyrochlore Supergroup
var: Betafite (of Hogarth 1977)'
8.2.3.1A2-mD2X6-wZ1+w
'var: Stibiobetafite (of Černý et al.)'8.2.3.4A2-mD2X6-wZ1-n
'Stibiomicrolite (of Groat et al.)'8.2.2.7
'Uranpyrochlore (of Hogarth 1977)'8.2.1.7(Ca,U,Ce)2(Nb,Ti,Ta)2O6(OH,F)
'Yttrobetafite (of Hogarth 1977)'8.2.3.2A2-mD2X6-wZ1-n
Zirconolite8.2.5.5CaZrTi2O7
Zirkelite8.2.5.1(Ti,Ca,Zr)O2-x
AB2O6
Aeschynite-(Ce)8.3.6.1(Ce,Ca,Fe,Th)(Ti,Nb)2(O,OH)6
Aeschynite-(Nd)8.3.6.5(Nd,Ln,Ca)(Ti,Nb)2(O,OH)6
Aeschynite-(Y)8.3.6.3(Y,Ln,Ca,Th)(Ti,Nb)2(O,OH)6
Brannerite8.3.4.1UTi2O6
Columbite-(Fe)8.3.2.2Fe2+Nb2O6
Columbite-(Mn)8.3.2.4Mn2+Nb2O6
Euxenite-(Y)8.3.8.2(Y,Ca,Ce,U,Th)(Nb,Ta,Ti)2O6
Fersmite8.3.3.1(Ca,Ce,Na)(Nb,Ta,Ti)2(O,OH,F)6
Nioboaeschynite-(Ce)8.3.6.2(Ce,Ca)(Nb,Ti)2(O,OH)6
Polycrase-(Y)8.3.8.1Y(Ti,Nb)2(O,OH)6
Rynersonite8.3.7.2CaTa2O6
Tantalite-(Fe)8.3.2.1Fe2+Ta2O6
Tantalite-(Mn)8.3.2.3Mn2+Ta2O6
Tapiolite-(Fe)8.3.1.1(Fe,Mn)(Ta,Nb)2O6
Vigezzite8.3.7.1(Ca,Ce)(Nb,Ta,Ti)2O6
A2B3O9
Pseudorutile8.4.2.1Fe2Ti3O9
Group 9 - NORMAL HALIDES
AX
Salammoniac9.1.3.1NH4Cl
AX2
Fluorite9.2.1.1CaF2
Lawrencite ?9.2.3.1(Fe2+,Ni)Cl2
Group 10 - OXYHALIDES AND HYDROXYHALIDES
A2(O,OH)3Xq
Hibbingite ?10.1.1.2Fe2+2(OH)3Cl
Group 14 - ANHYDROUS NORMAL CARBONATES
A(XO3)
Calcite14.1.1.1CaCO3
Cerussite14.1.3.4PbCO3
Magnesite14.1.1.2MgCO3
Rhodochrosite14.1.1.4MnCO3
Siderite14.1.1.3FeCO3
Smithsonite14.1.1.6ZnCO3
Strontianite14.1.3.3SrCO3
Witherite14.1.3.2BaCO3
AB(XO3)2
Ankerite14.2.1.2Ca(Fe2+,Mg)(CO3)2
Dolomite14.2.1.1CaMg(CO3)2
Miscellaneous
Huntite14.4.3.1CaMg3(CO3)4
Group 15 - HYDRATED NORMAL CARBONATES
AmBn(XO3)p·xH2O, with (m+n):p > 1:1
Andersonite15.2.5.1Na2Ca(UO2)(CO3)3 · 6H2O
AmBn(XO3)p·xH2O, with (m+n):p = 1:1
Bayleyite15.3.3.1Mg2(UO2)(CO3)3 · 18H2O
Fontanite15.3.6.1Ca(UO2)3(CO3)4 · 3H2O
Liebigite15.3.2.1Ca2(UO2)(CO3)3 · 11H2O
Voglite ?15.3.5.1Ca2Cu(UO2)(CO3)4 · 6H2O
Zellerite15.3.1.1Ca(UO2)(CO3)2 · 5H2O
AmBn(XO3)p·xH2O, with (m+n):p < 1:1
Calkinsite-(Ce) ?15.4.1.1(Ce,La)2(CO3)3 · 4H2O
Group 16a - ANHYDROUS CARBONATES CONTAINING HYDROXYL OR HALOGEN
Bastnäsite-(Ce)16a.1.1.1Ce(CO3)F
Parisite-(Ce)16a.1.5.1CaCe2(CO3)3F2
Synchysite-(Ce)16a.1.3.1CaCe(CO3)2F
Azurite16a.2.1.1Cu3(CO3)2(OH)2
Bismutite16a.3.5.1(BiO)2CO3
Malachite16a.3.1.1Cu2(CO3)(OH)2
Aurichalcite16a.4.2.1(Zn,Cu)5(CO3)2(OH)6
Hydrozincite16a.4.1.1Zn5(CO3)2(OH)6
Group 16b - HYDRATED CARBONATES CONTAINING HYDROXYL OR HALOGEN
Dundasite16b.2.1.1PbAl2(CO3)2(OH)4 · H2O
Artinite16b.3.1.1Mg2(CO3)(OH)2 · 3H2O
Hydrotalcite16b.6.2.1Mg6Al2(CO3)(OH)16 · 4H2O
Stichtite16b.6.2.2Mg6Cr3+2(OH)16[CO3] · 4H2O
'Stichtite-2H'16b.6.1.2Mg6(Cr,Al)2(CO3)(OH)16 · 4H2O
Brugnatellite16b.7.5.1Mg6Fe3+(CO3)(OH)13 · 4H2O
Coalingite16b.7.6.1Mg10Fe3+2(OH)24[CO3] · 2H2O
Hydromagnesite16b.7.1.1Mg5(CO3)4(OH)2 · 4H2O
Group 17 - COMPOUND CARBONATES
Miscellaneous
Schröckingerite17.1.5.1NaCa3(UO2)(CO3)3(SO4)F · 10H2O
Group 24 - ANHYDROUS BORATES
AmBn[XO3]p
Nordenskiöldine24.3.3.1CaSn4+[BO3]2
Group 25 - ANHYDROUS BORATES CONTAINING HYDROXYL OR HALOGEN
Monoborates
Hambergite25.1.1.1Be2(BO3)(OH)
Group 28 - ANHYDROUS ACID AND NORMAL SULFATES
Anhydrous Acid Sulfates
Letovicite (TL)28.1.3.1(NH4)3H(SO4)2
A2XO4
Mascagnite28.2.1.1(NH4)2SO4
'Thénardite'28.2.3.1Na2SO4
AXO4
Anglesite28.3.1.3PbSO4
Anhydrite28.3.2.1CaSO4
Baryte28.3.1.1BaSO4
Group 29 - HYDRATED ACID AND NORMAL SULFATES
A2B(XO4)2·xH2O
Koktaite29.3.1.2(NH4)2Ca(SO4)2 · H2O
Konyaite29.3.5.1Na2Mg(SO4)2 · 5H2O
Picromerite29.3.6.1K2Mg(SO4)2 · 6H2O
AmBn(XO4)p·xH2O, with (m+n):p < 3:2 and > 1:1
Metavoltine29.4.6.1Na6K2FeFe6(SO4)12O2 · 18H2O
AB(XO4)2·xH2O
Alum-(K)29.5.5.1KAl(SO4)2 · 12H2O
Tamarugite29.5.3.1NaAl(SO4)2 · 6H2O
Tschermigite29.5.5.3(NH4)Al(SO4)2 · 12H2O
AXO4·xH2O
Chalcanthite29.6.7.1CuSO4 · 5H2O
Epsomite29.6.11.1MgSO4 · 7H2O
Goslarite29.6.11.2ZnSO4 · 7H2O
Gypsum29.6.3.1CaSO4 · 2H2O
Hexahydrite29.6.8.1MgSO4 · 6H2O
Kieserite29.6.2.1MgSO4 · H2O
Melanterite29.6.10.1Fe2+(H2O)6SO4 · H2O
Pentahydrite29.6.7.3MgSO4 · 5H2O
Starkeyite29.6.6.2MgSO4 · 4H2O
AB2(XO4)4·H2O
Halotrichite29.7.3.2FeAl2(SO4)4 · 22H2O
Pickeringite29.7.3.1MgAl2(SO4)4 · 22H2O
A2(XO4)3·H2O
Alunogen29.8.6.1Al2(SO4)3 · 17H2O
Miscellaneous
Voltaite29.9.1.1K2Fe2+5Fe3+3Al(SO4)12 · 18H2O
Group 30 - ANHYDROUS SULFATES CONTAINING HYDROXYL OR HALOGEN
(AB)m(XO4)pZq, where m:p>2:1
Brochantite30.1.3.1Cu4(SO4)(OH)6
(AB)2(XO4)Zq
Ammoniojarosite30.2.5.4(NH4)Fe3+3(SO4)2(OH)6
Jarosite30.2.5.1KFe3+ 3(SO4)2(OH)6
Linarite30.2.3.1PbCu(SO4)(OH)2
Plumbojarosite30.2.5.6Pb0.5Fe3+3(SO4)2(OH)6
Group 31 - HYDRATED SULFATES CONTAINING HYDROXYL OR HALOGEN
(AB)6(XO4)Zq·xH2O
Uranopilite31.2.6.1(UO2)6(SO4)O2(OH)6 · 14H2O
(AB)4(XO4)Zq·xH2O
Felsőbányaite31.4.4.1Al4(SO4)(OH)10 · 4H2O
Hydrobasaluminite31.4.6.1Al4(SO4)(OH)10 · 12-36H2O
Langite31.4.3.1Cu4(SO4)(OH)6 · 2H2O
Posnjakite31.4.1.1Cu4(SO4)(OH)6 · H2O
(AB)5(XO4)2Zq·xH2O
Devilline31.6.1.1CaCu4(SO4)2(OH)6 · 3H2O
Rabejacite31.6.8.1Ca(UO2)4(SO4)2(OH)6 · 6H2O
Miscellaneous
Copiapite31.10.5.1Fe2+Fe3+4(SO4)6(OH)2 · 20H2O
Magnesiocopiapite31.10.5.2MgFe3+4(SO4)6(OH)2 · 20H2O
Natrozippeite31.10.4.2Na5(UO2)8(SO4)4O5(OH)3 · 12H2O
Nickelzippeite31.10.4.4Ni2(UO2)6(SO4)3(OH)10 · 16H2O
Zinczippeite31.10.4.5Zn(UO2)2(SO4)O2 · 3.5H2O
Zippeite31.10.4.1K3(UO2)4(SO4)2O3(OH) · 3H2O
Group 34 - SELENITES, TELLURITES AND SULFITES
A(XO3)·xH2O
Chalcomenite34.2.2.1CuSeO3 · 2H2O
Group 38 - ANHYDROUS NORMAL PHOSPHATES, ARSENATES, AND VANADATES
ABXO4
Beryllonite38.1.5.1NaBePO4
Ferrisicklerite ?38.1.4.1Li1-x(Fe3+xFe2+1-x)PO4
Olgite38.1.3.1(Sr,Ba)(Na,Sr,REE)2Na(PO4)2
Triphylite38.1.1.1LiFe2+PO4
(AB)5(XO4)3
Alluaudite38.2.3.6(Na,Ca)Mn2+(Fe3+,Mn2+,Fe2+,Mg)2(PO4)3
(AB)3(XO4)2
Beusite38.3.3.2Mn2+Mn2+2 (PO4)2
Graftonite38.3.3.1Fe2+Fe2+2(PO4)2
Hurlbutite38.3.6.1CaBe2(PO4)2
Merrillite38.3.4.4Ca9NaMg(PO4)7
Sarcopside38.3.1.1(Fe2+,Mn2+,Mg)3(PO4)2
AXO4
'Brabantite'38.4.3.4CaTh(PO4)2
Cheralite38.4.3.5CaTh(PO4)2
Chernovite-(Y)38.4.11.2Y(AsO4)
Heterosite38.4.1.1(Fe3+,Mn3+)PO4
Monazite-(Ce)38.4.3.1Ce(PO4)
Wakefieldite-(Ce)38.4.11.4Ce(VO4)
Group 39 - HYDRATED ACID PHOSPHATES,ARSENATES AND VANADATES
Miscellaneous
Taranakite39.3.6.1(K,NH4)Al3(PO4)3(OH) · 9H2O
Group 40 - HYDRATED NORMAL PHOSPHATES,ARSENATES AND VANADATES
AB(XO4)·xH2O
Nastrophite40.1.3.1Na(Sr,Ba)PO4 · 9H2O
AB2(XO4)2·xH2O, containing (UO2)2+
Autunite40.2a.1.1Ca(UO2)2(PO4)2 · 11H2O
Carnotite40.2a.28.1K2(UO2)2(VO4)2 · 3H2O
Fairfieldite40.2.2.1Ca2Mn2+(PO4)2 · 2H2O
Meta-autunite40.2a.1.2Ca(UO2)2(PO4)2 · 6-8H2O
Metatorbernite40.2a.13.2Cu(UO2)2(PO4)2 · 8H2O
Metauranocircite-I40.2a.3.2Ba(UO2)2(PO4)2 · 7H2O
Torbernite40.2a.13.1Cu(UO2)2(PO4)2 · 12H2O
A3(XO4)2·xH2O
Erythrite40.3.6.3Co3(AsO4)2 · 8H2O
Parasymplesite40.3.6.6Fe2+3(AsO4)2 · 8H2O
Symplesite40.3.8.1Fe2+3(AsO4)2 · 8H2O
Vivianite40.3.6.1Fe2+3(PO4)2 · 8H2O
(AB)5(XO4)2·xH2O
Brockite40.4.7.5(Ca,Th,Ce)PO4 · H2O
Ningyoite40.4.8.1CaU(PO4)2 · 1-2H2O
Phosphosiderite40.4.3.2FePO4 · 2H2O
Rhabdophane-(Ce)40.4.7.1Ce(PO4) · H2O
Rhabdophane-(La)40.4.7.2La(PO4) · H2O
Scorodite40.4.1.3Fe3+AsO4 · 2H2O
Strengite40.4.1.2FePO4 · 2H2O
Variscite40.4.1.1AlPO4 · 2H2O
Group 41 - ANHYDROUS PHOSPHATES, ETC.CONTAINING HYDROXYL OR HALOGEN
(AB)5(XO4)2Zq
Pseudomalachite41.4.3.1Cu5(PO4)2(OH)4
(AB)2(XO4)Zq
Amblygonite41.5.8.1LiAl(PO4)F
Babefphite41.5.3.1BaBePO4(F,OH)
Brazilianite41.5.7.1NaAl3(PO4)2(OH)4
Herderite ?41.5.4.1CaBePO4(F,OH)
Hydroxylherderite41.5.4.2CaBe(PO4)(OH,F)
Lacroixite41.5.5.1NaAl(PO4)F
Montebrasite41.5.8.2LiAl(PO4)(OH)
A2(XO4)Zq
Augelite41.6.8.1Al2(PO4)(OH)3
Olivenite41.6.6.1Cu2(AsO4)(OH)
Triplite41.6.1.2Mn2+2(PO4)F
Wagnerite41.6.2.1(Mg,Fe2+)2(PO4)F
Wolfeite41.6.3.1(Fe2+,Mn2+)2(PO4)(OH)
Zwieselite41.6.1.1Fe2+2(PO4)F
A5(XO4)3Zq
Chlorapatite41.8.1.2Ca5(PO4)3Cl
Fluorapatite41.8.1.1Ca5(PO4)3F
Mimetite41.8.4.2Pb5(AsO4)3Cl
Pyromorphite41.8.4.1Pb5(PO4)3Cl
Vanadinite41.8.4.3Pb5(VO4)3Cl
(AB)5(XO4)3Zq
Frondelite41.9.2.2Mn2+Fe3+4(PO4)3(OH)5
Rockbridgeite41.9.2.1Fe2+Fe3+4(PO4)3(OH)5
(AB)3(XO4)2Zq
Barbosalite41.10.1.4Fe2+Fe3+2(PO4)2(OH)2
Lipscombite41.10.2.1Fe2+Fe3+2(PO4)2(OH)2
Scorzalite41.10.1.2Fe2+Al2(PO4)2(OH)2
Group 42 - HYDRATED PHOSPHATES, ETC.CONTAINING HYDROXYL OR HALOGEN
A3(XO4)Zq·xH2O
Evansite42.1.2.1Al3(PO4)(OH)6 · 6H2O
(AB)5(XO4)2Zq·xH2O
Phosphuranylite42.4.8.1(H3O)3KCa(UO2)7(PO4)4O4 · 8H2O
Tyrolite42.4.3.1Ca2Cu9(AsO4)4(CO3)(OH)8 · 11H2O
(AB)2(XO4)Zq·xH2O
Cyrilovite (TL)42.7.8.1NaFe3+3(PO4)2(OH)4 · 2H2O
Gorceixite42.7.3.2BaAl3(PO4)(PO3OH)(OH)6
Goyazite42.7.3.3SrAl3(PO4)(PO3OH)(OH)6
Plumbogummite42.7.3.5PbAl3(PO4)(PO3OH)(OH)6
(AB)5(XO4)3Zq·xH2O
Mitridatite42.8.4.1Ca2Fe3+3(PO4)3O2 · 3H2O
Pharmacosiderite42.8.1a.1KFe3+4(AsO4)3(OH)4 · 6-7H2O
(AB)7(XO4)4Zq·xH2O
Dewindtite42.9.8.1H2Pb3(UO2)2(PO4)4O4 · 12H2O
Gayite42.9.1.5NaMn2+Fe3+5(PO4)4(OH)6 · 2H2O
Natrodufrénite42.9.1.3NaFe2+Fe3+5(PO4)4(OH)6 · 2H2O
A3(XO4)2Zq·xH2O
Wavellite42.10.2.1Al3(PO4)2(OH,F)3 · 5H2O
(AB)3(XO4)2Zq·xH2O
Benyacarite42.11.21.4(H2O,K)2(Mn2+,Fe2+)2(Fe3+,Ti)2Ti(PO4)4(O,F)2 · 14H2O
Beraunite42.11.16.1Fe2+Fe3+5(PO4)4(OH)5 · 6H2O
Earlshannonite42.11.20.4Mn2+Fe3+2(PO4)2(OH)2 · 4H2O
Laueite42.11.10.1Mn2+Fe3+2(PO4)2(OH)2 · 8H2O
Leucophosphite42.11.6.1KFe3+2(PO4)2(OH) · 2H2O
Paulkerrite42.11.21.1K(Mg,Mn2+)2(Fe3+,Al,Ti,Mg)2Ti(PO4)4(OH)3 · 15H2O
Strunzite42.11.9.1Mn2+Fe3+2(PO4)2(OH)2 · 6H2O
Whitmoreite42.11.20.1Fe2+Fe3+2(PO4)2(OH)2 · 4H2O
Miscellaneous
Cacoxenite42.13.5.1Fe3+24AlO6(PO4)17(OH)12 · 75H2O
Group 43 - COMPOUND PHOSPHATES, ETC.
Hydrated Compound Phosphates, etc·, Containing Hydroxyl or Halogen
Chalcophyllite43.5.14.1Cu18Al2(AsO4)4(SO4)3(OH)24 · 36H2O
Group 48 - ANHYDROUS MOLYBDATES AND TUNGSTATES
AXO4
Ferberite48.1.1.2FeWO4
Hübnerite48.1.1.1MnWO4
Scheelite48.1.2.1Ca(WO4)
Wulfenite48.1.3.1Pb(MoO4)
Group 50 - ORGANIC COMPOUNDS
Mellitates, Citrates, Cyanates, Acetates and Formates
Mellite50.2.1.1Al2[C6(COO)6] · 16H2O
Group 51 - NESOSILICATES Insular SiO4 Groups Only
Insular SiO4 Groups Only with cations in [4] coordination
Phenakite51.1.1.1Be2SiO4
Willemite51.1.1.2Zn2SiO4
Insular SiO4 Groups Only with all cations in octahedral [6] coordination
Fayalite51.3.1.1Fe2+2SiO4
Forsterite51.3.1.2Mg2SiO4
Tephroite51.3.1.4Mn2+2SiO4
Insular SiO4 Groups Only with cations in [6] and >[6] coordination
Almandine51.4.3a.2Fe2+3Al2(SiO4)3
Andradite51.4.3b.1Ca3Fe3+2(SiO4)3
Grossular51.4.3b.2Ca3Al2(SiO4)3
Pyrope51.4.3a.1Mg3Al2(SiO4)3
Spessartine51.4.3a.3Mn2+3Al2(SiO4)3
Wadalite51.4.5.1(Ca,Mg)6(Al,Fe3+)4((Si,Al)O4)3O4Cl3
Insular SiO4 Groups Only with cations in >[6] coordination
Coffinite51.5.2.4U(SiO4) · nH2O
Huttonite51.5.3.1ThSiO4
Thorite51.5.2.3Th(SiO4)
'Thorogummite'51.5.2.5(Th,U)(SiO4)1-x(OH)4x
Zircon51.5.2.1Zr(SiO4)
Group 52 - NESOSILICATES Insular SiO4 Groups and O,OH,F,H2O
Insular SiO4 Groups and O, OH, F, and H2O with cations in [4] and >[4] coordination
Andalusite52.2.2b.1Al2(SiO4)O
Euclase52.2.1.1BeAl(SiO4)(OH)
Kanonaite52.2.2b.2Mn3+Al(SiO4)O
Kyanite52.2.2c.1Al2(SiO4)O
Sillimanite52.2.2a.1Al2(SiO4)O
Staurolite52.2.3.1Fe2+2Al9Si4O23(OH)
Insular SiO4 Groups and O, OH, F, and H2O with cations in [6] coordination only
Chloritoid52.3.3.1(Fe2+,Mg,Mn2+)Al2(SiO4)O(OH)2
Chondrodite52.3.2b.2(Mg,Fe2+)5(SiO4)2(F,OH)2
Clinohumite52.3.2d.1Mg9(SiO4)4F2
Kumtyubeite52.3.3.4Ca5(SiO4)2F2
Reinhardbraunsite52.3.2b.3Ca5(SiO4)2(OH,F)2
Topaz52.3.1.1Al2(SiO4)(F,OH)2
Insular SiO4 Groups and O, OH, F, and H2O with cations in [6] and/or >[6] coordination
Chlorellestadite52.4.9.5Ca5(SiO4)1.5(SO4)1.5Cl
Fluorellestadite52.4.9.3Ca5(SiO4)1.5(SO4)1.5F
Hydroxylellestadite52.4.9.4Ca5(SiO4)1.5(SO4)1.5(OH)
Malayaite52.4.3.2CaSn(SiO4)O
Titanite52.4.3.1CaTi(SiO4)O
Group 53 - NESOSILICATES Insular SiO4 Groups and Other Anions or Complex Cations
Insular SiO4 Groups and Other Anions of Complex Cations with (UO2)
Boltwoodite53.3.1.5(K,Na)(UO2)(SiO3OH) · 1.5H2O
Cuprosklodowskite53.3.1.4Cu(UO2)2(SiO3OH]2 · 6H2O
Kasolite53.3.1.1Pb(UO2)[SiO4] · H2O
Soddyite53.3.3.1(UO2)2SiO4 · 2H2O
Uranophane53.3.1.2Ca(UO2)2(SiO3OH)2 · 5H2O
Uranophane-β53.3.1.9Ca(UO2)2(SiO3OH)2 · 5H2O
Group 54 - NESOSILICATES Borosilicates and Some Beryllosilicates
Borosilicates and Some Beryllosilicates with (BO3)
Dumortierite54.1.2.1(Al,Fe3+)7(SiO4)3(BO3)O3
Grandidierite54.1.1.1(Mg,Fe2+)(Al,Fe3+)3(SiO4)(BO3)O2
Borosilicates and Some Beryllosilicates with B in [4] coordination
Datolite54.2.1a.1CaB(SiO4)(OH)
Group 55 - SOROSILICATES Si2O7 Groups,Generally with no Additional Anions
Si2O7 Groups, Generally with no Additional Anions with cations in [6] coordination
Gittinsite55.2.1a.1CaZrSi2O7
Thortveitite55.2.1a.4Sc2Si2O7
Group 56 - SOROSILICATES Si2O7 Groups, With Additional O, OH, F and H2O
Si2O7 Groups and O, OH, F, and H2O with cations in [4] coordination
Bertrandite56.1.1.1Be4(Si2O7)(OH)2
Hemimorphite56.1.2.1Zn4Si2O7(OH)2 · H2O
Si2O7 Groups and O, OH, F, and H2O with cations in [4] and/or >[4] coordination
Axinite-(Fe)56.2.2.1Ca2Fe2+Al2BSi4O15OH
Cuspidine56.2.4.3Ca4(Si2O7)(F,OH)2
Tinzenite56.2.2.4Ca2Mn2+4Al4[B2Si8O30](OH)2
Si2O7 Groups and O, OH, F, and H2O with[Si2O7] with borate groups
Werdingite56.3.2.1(Mg,Fe)2Al14Si4B4O37
Group 58 - SOROSILICATES Insular, Mixed, Single, and Larger Tetrahedral Groups
Insular, Mixed, Single, and Larger Tetrahedral Groups with cations in [6] and higher coordination; single and double groups (n = 1, 2)
Allanite-(Ce)58.2.1a.1{CaCe}{Al2Fe2+}(Si2O7)(SiO4)O(OH)
Clinozoisite58.2.1a.4{Ca2}{Al3}(Si2O7)(SiO4)O(OH)
Epidote58.2.1a.7{Ca2}{Al2Fe3+}(Si2O7)(SiO4)O(OH)
Vesuvianite58.2.4.1Ca19Fe3+Al4(Al6Mg2)(☐4)☐[Si2O7]4[(SiO4)10]O(OH)9
Zoisite58.2.1b.1Ca2Al3[Si2O7][SiO4]O(OH)
Group 59 - CYCLOSILICATES Three-Membered Rings
Three-Membered Rings, anhydrous, no other anions
Bazirite59.1.1.1BaZr(Si3O9)
Benitoite59.1.1.2BaTi(Si3O9)
Group 60 - CYCLOSILICATES Four-Membered Rings
Four-Membered Rings, as Titanosilicates
Baotite60.1.2.1Ba4Ti8Si4O28Cl
Group 61 - CYCLOSILICATES Six-Membered Rings
Six-Membered Rings with [Si6O18] rings; possible (OH) and Al substitution
Bazzite61.1.1.2Be3Sc2(Si6O18)
Beryl61.1.1.1Be3Al2(Si6O18)
Six-Membered Rings with Al substituted rings
Cordierite61.2.1.1(Mg,Fe)2Al3(AlSi5O18)
Sekaninaite (TL)61.2.1.2(Fe,Mg)2Al3(AlSi5O18)
Six-Membered Rings with borate groups
Dravite61.3.1.9Na(Mg3)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
Elbaite61.3.1.8Na(Li1.5Al1.5)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
Foitite61.3.1.1(□,Na)(Fe2+2Al)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3OH
Olenite61.3.1.7Na(Al3)Al6(Si6O18)(BO3)3O3(OH)
Schorl61.3.1.10Na(Fe2+3)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
'Uvite Series'61.3.1.3Ca(Mg3)MgAl5(Si6O18)(BO3)3(OH)3(F/OH)
Group 63 - CYCLOSILICATES Condensed Rings
Condensed Rings (Milarite - Osumilite group)
Armenite63.2.1b.1BaCa2Al6Si9O30 · 2H2O
Milarite63.2.1a.12K2Ca4Al2Be4Si24O60 · H2O
Group 65 - INOSILICATES Single-Width,Unbranched Chains,(W=1)
Single-Width Unbranched Chains, W=1 with chains P=2
Aegirine65.1.3c.2NaFe3+Si2O6
Augite65.1.3a.3(CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6
Diopside65.1.3a.1CaMgSi2O6
Enstatite65.1.2.1MgSiO3
Hedenbergite65.1.3a.2CaFe2+Si2O6
Omphacite65.1.3b.1(NaaCabFe2+cMgd)(AleFe3+fFe2+gMgh)Si2O6
Pigeonite65.1.1.4(CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6
Spodumene65.1.4.1LiAlSi2O6
Single-Width Unbranched Chains, W=1 with chains P=3
Pectolite65.2.1.4aNaCa2Si3O8(OH)
Wollastonite65.2.1.1cCaSiO3
Single-Width Unbranched Chains, W=1 with chains P=5
Babingtonite65.4.1.2Ca2(Fe,Mn)FeSi5O14(OH)
Single-Width Unbranched Chains, W=1 with chains P=6
Stokesite65.5.1.1CaSn[Si3O9] · 2H2O
Group 66 - INOSILICATES Double-Width,Unbranched Chains,(W=2)
Amphiboles - Mg-Fe-Mn-Li subgroup
Anthophyllite66.1.2.1☐{Mg2}{Mg5}(Si8O22)(OH)2
Edenite ?66.1.3a.10{Na}{Ca2}{Mg5}(AlSi7O22)(OH)2
Pargasite66.1.3a.12{Na}{Ca2}{Mg4Al}(Al2Si6O22)(OH)2
Tremolite66.1.3a.1☐{Ca2}{Mg5}(Si8O22)(OH)2
Amphiboles - Ca-Na subgroup
Epididymite66.3.1.4Na2Be2Si6O15 · H2O
Eudidymite66.3.1.3Na2Be2Si6O15 · H2O
Group 70 - INOSILICATES Column or Tube Structures
Column or Tube Structures with chains linked by Be
Bavenite70.5.3.1Ca4Be2Al2Si9O26(OH)2
Group 71 - PHYLLOSILICATES Sheets of Six-Membered Rings
Sheets of 6-membered rings with 1:1 layers
Allophane71.1.5.1(Al2O3)(SiO2)1.3-2 · 2.5-3H2O
Antigorite71.1.2a.1Mg3(Si2O5)(OH)4
Berthierine71.1.2c.2(Fe2+,Fe3+,Al)3(Si,Al)2O5(OH)4
Chrysotile71.1.5.1Mg3(Si2O5)(OH)4
Greenalite71.1.2b.4(Fe2+,Fe3+)2-3Si2O5(OH)4
'Halloysite'71.1.1.4Al2(Si2O5)(OH)4
Népouite71.1.2b.3(Ni,Mg)3(Si2O5)(OH)4
Sheets of 6-membered rings with 2:1 layers
Annite71.2.2b.3KFe2+3(AlSi3O10)(OH)2
Celadonite71.2.2a.6K(Mg,Fe2+)Fe3+(Si4O10)(OH)2
Clintonite71.2.2c.2Ca(Mg,Al)3(Al3SiO10)(OH)2
'Glauconite'71.2.2a.5(K,Na)(Fe3+,Al,Mg)2(Si,Al)4O10(OH)2
Kinoshitalite71.2.2c.5(Ba,K)(Mg,Mn2+,Al)3(Al2Si2O10)(OH)2
Margarite71.2.2c.1CaAl2(Al2Si2O10)(OH)2
Masutomilite71.2.2b.12(K,Rb)(Li,Mn3+,Al)3(AlSi3O10)(F,OH)2
Minnesotaite71.2.1.5Fe2+3Si4O10(OH)2
Muscovite71.2.2a.1KAl2(AlSi3O10)(OH)2
var: Illite71.2.2d.2K0.65Al2.0[Al0.65Si3.35O10](OH)2
Paragonite71.2.2a.2NaAl2(AlSi3O10)(OH)2
Phlogopite71.2.2b.1KMg3(AlSi3O10)(OH)2
Polylithionite71.2.2b.8KLi2Al(Si4O10)(F,OH)2
Pyrophyllite71.2.1.1Al2Si4O10(OH)2
Siderophyllite71.2.2b.5KFe2+2Al(Al2Si2O10)(OH)2
Talc71.2.1.3Mg3Si4O10(OH)2
Vermiculite71.2.2d.3Mg0.7(Mg,Fe,Al)6(Si,Al)8O20(OH)4 · 8H2O
Sheets of 6-membered rings with 2:1 clays
Montmorillonite71.3.1a.2(Na,Ca)0.33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2 · nH2O
Nontronite71.3.1a.3Na0.3Fe2((Si,Al)4O10)(OH)2 · nH2O
'Pimelite'71.3.1b.5Ni3Si4O10(OH)2·4H2O
Saponite71.3.1b.2Ca0.25(Mg,Fe)3((Si,Al)4O10)(OH)2 · nH2O
Sheets of 6-membered rings interlayered 1:1, 2:1, and octahedra
Chamosite71.4.1.7(Fe2+,Mg,Al,Fe3+)6(Si,Al)4O10(OH,O)8
Clinochlore71.4.1.4Mg5Al(AlSi3O10)(OH)8
Cookeite71.4.1.2(Al2Li)Al2(AlSi3O10)(OH)8
Group 72 - PHYLLOSILICATES Two-Dimensional Infinite Sheets with Other Than Six-Membered Rings
Two-Dimensional Infinite Sheets with Other Than Six-Membered Rings with 4-membered rings
Prehnite72.1.3.1Ca2Al2Si3O10(OH)2
Two-Dimensional Infinite Sheets with Other Than Six-Membered Rings with tetrahedral Al cross-linking
Petalite72.6.1.1LiAl(Si4O10)
Group 74 - PHYLLOSILICATES Modulated Layers
Modulated Layers with joined strips
Chrysocolla74.3.2.1Cu2-xAlx(H2-xSi2O5)(OH)4 · nH2O
Palygorskite74.3.1a.1(Mg,Al)5(Si,Al)8O20(OH)2 · 8H2O
Sepiolite74.3.1b.1Mg4(Si6O15)(OH)2 · 6H2O
Group 75 - TECTOSILICATES Si Tetrahedral Frameworks
Si Tetrahedral Frameworks - SiO2 with [4] coordinated Si
Cristobalite75.1.1.1SiO2
Quartz75.1.3.1SiO2
Tridymite75.1.2.1SiO2
Si Tetrahedral Frameworks - SiO2 with H2O and organics
Melanophlogite75.2.2.146SiO2 · 6(N2,CO2) · 2(CH4,N2)
Opal75.2.1.1SiO2 · nH2O
Group 76 - TECTOSILICATES Al-Si Framework
Al-Si Framework with Al-Si frameworks
Albite76.1.3.1Na(AlSi3O8)
Celsian76.1.1.4Ba(Al2Si2O8)
Microcline76.1.1.5K(AlSi3O8)
var: Hyalophane76.1.1.3(K,Ba)[Al(Si,Al)Si2O8]
Orthoclase76.1.1.1K(AlSi3O8)
Sanidine76.1.1.2K(AlSi3O8)
Slawsonite76.1.5.2Sr(Al2Si2O8)
Al-Si Framework Feldspathoids and related species
Nepheline76.2.1.2Na3K(Al4Si4O16)
Al-Si Framework with other Be/Al/Si frameworks
Marialite76.3.1.1Na4Al3Si9O24Cl
Group 77 - TECTOSILICATES Zeolites
Zeolite group - True zeolites
Analcime77.1.1.1Na(AlSi2O6) · H2O
Chabazite-Ca77.1.2.1(Ca,K2,Na2)2[Al2Si4O12]2 · 12H2O
Harmotome77.1.3.5(Ba0.5,Ca0.5,K,Na)5[Al5Si11O32] · 12H2O
Heulandite-Ca77.1.4.1(Ca,Na)5(Si27Al9)O72 · 26H2O
Laumontite77.1.1.4CaAl2Si4O12 · 4H2O
Mesolite77.1.5.4Na2Ca2Si9Al6O30 · 8H2O
Natrolite77.1.5.1Na2Al2Si3O10 · 2H2O
Pollucite77.1.1.2(Cs,Na)2(Al2Si4O12) · 2H2O
Scolecite77.1.5.5CaAl2Si3O10 · 3H2O
Stilbite-Ca77.1.4.3NaCa4[Al9Si27O72] · nH2O
Group 78 - Unclassified Silicates
Miscellaneous
Cymrite78.1.3.1BaAl2Si2(O,OH)8 · H2O
Unclassified Minerals, Mixtures, etc.
Actinolite-☐{Ca2}{Mg4.5-2.5Fe0.5-2.5}(Si8O22)(OH)2
Albite
var: Andesine
-(Na,Ca)[Al(Si,Al)Si2O8]
var: Cleavelandite-Na(AlSi3O8)
var: Oligoclase-(Na,Ca)[Al(Si,Al)Si2O8]
var: Pericline-Na(AlSi3O8)
'Albite-Anorthite Series'-
'Allanite Group'-{A12+REE3+}{M3+2M32+}(Si2O7)(SiO4)O(OH)
'Almandine-Spessartine Series'-
'Alumogel'-
'Amphibole Supergroup'-AX2Z5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2
'var: Byssolite'-AX2Z5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2
'Andradite-Schorlomite Series'-Ca3Fe3+2(SiO4)3 - Ca3Ti4+2(SiO4)3
Anorthite-Ca(Al2Si2O8)
var: Bytownite-(Ca,Na)[Al(Al,Si)Si2O8]
var: Labradorite-(Ca,Na)[Al(Al,Si)Si2O8]
'Apatite'-Ca5(PO4)3(Cl/F/OH)
'Apophyllite'-
Aragonite-CaCO3
'Axinite Group'-
'Bastnäsite'-
Beryl
var: Aquamarine
-Be3Al2Si6O18
'Betafite Group'-A2(Ti,Nb)2O6Z
'Biotite'-K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg)([Si/Al]Si2O10)(OH/F)2
'Bitumen'-
Bohuslavite (TL)-Fe3+4(PO4)3(SO4)(OH)·nH2O (15 ≤ n ≤ 24)
Boralsilite-Al16B6Si2O37
'Cacholong'-SiO2 · nH2O
Calciopetersite (TL)-CaCu6(PO4)2(PO3OH)(OH)6 · 3H2O
Calciosamarskite-(Ca,Fe3+,Y)2(Nb,Ta,Ti)2O8
'Chabazite'-
'var: Phacolite'-
Chabazite-K-(K2,Ca,Na2,Sr,Mg)2[Al2Si4O12]2 · 12H2O
Chabazite-Sr-Sr2[Al2Si4O12]2 · 12H2O
'Chalcopyrite-Eskebornite Series'-
Chamosite
var: Daphnite
-(Fe,Mg)5Al(Si,Al)4O10(OH)8
var: Thuringite-(Fe,Fe,Mg,Al)6(Si,Al)4O10(O,OH)8
'Chlorite Group'-
'Chrome-Spinel (of Dana)'-
Clinochlore
var: Pennine
-Mg5Al(AlSi3O10)(OH)8
var: Ripidolite-(Mg,Fe,Al)6(Si,Al)4O10(OH)8
Clinoptilolite-K-K6(Si30Al6)O72·20H2O
'Clinopyroxene Subgroup'-
'Columbite-(Fe)-Columbite-(Mn) Series'-
'Columbite-Tantalite'-
'Deweylite'-Mg4Si3O10 · 6H2O ?
Diopside
var: Diallage
-CaMgSi2O6
'Dissakisite'-
Dolomite
var: Zincian Dolomite
-Ca(Mg,Zn)(CO3)2
'Ellestadite'-
Eltyubyuite-Ca12Fe3+10Si4O32Cl6
Enstatite
var: Bronzite
-(Mg,Fe2+)2[SiO3]2
'Erionite'-
'Fayalite-Forsterite Series'-
'Feldspar Group'-
'var: Perthite'-
Ferrierite-Mg-(Mg,Na2,K2,Ca)3-5Mg[Al5-7Si27.5-31O72] · 18H2O
Ferro-gedrite-☐{Fe2+2}{Fe2+3Al2}(Al2Si6O22)(OH)2
Ferro-pargasite-{Na}{Ca2}{Fe2+4Al}(Al2Si6O22)(OH)2
Fluor-dravite-Na(Mg3)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3F
Fluor-schorl-Na(Fe2+3)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3F
'Garnet Group'-X3Z2(SiO4)3
'Glass'-
Grossular
var: Hessonite
-Ca3Al2(SiO4)3
Grunerite-☐{Fe2+2}{Fe2+5}(Si8O22)(OH)2
Halloysite-7Å-Al2(Si2O5)(OH)4
Harrisonite-Ca(Fe2+,Mg)6(PO4)2(SiO4)2
Hastingsite-{Na}{Ca2}{Fe2+4Fe3+}(Al2Si6O22)(OH)2
Henrymeyerite-Ba(Ti4+7Fe2+)O16
Hercynite
var: Chromohercynite
-Fe(Al,Cr)2O4
var: Picotite-(Fe,Mg)(Al,Cr)2O4
'Heulandite subgroup'-
'Hornblende'-
'Hydromuscovite'-
Hydroxykenomicrolite-(◻,Na,Sb3+)2Ta2O6(OH)
Hydroxylclinohumite-Mg9(SiO4)4(OH)2
'Hypersthene'-(Mg,Fe)SiO3
'Indicolite'-A(D3)G6(T6O18)(BO3)3X3Z
Iron-Fe
Ixiolite
var: Wolframoixiolite
-(Nb,W,Ta,Fe,Mn,Nb)2O4
'Jahnsite Group'-XM1M22M32(H2O)8(OH)2(PO4)4
'K Feldspar'-
'var: Adularia'-KAlSi3O8
Kaolinite-Al2(Si2O5)(OH)4
'Kerolite'-(Mg,Ni)3Si4O10(OH)2 · nH2O (n ~ 1)
Kristiansenite-Ca2ScSn(Si2O7)(Si2O6OH)
Lechatelierite-SiO2
'Lepidolite'-
Leucoxene-
'Limonite'-(Fe,O,OH,H2O)
'var: Stilpnosiderite'-(Fe,O,OH,H2O)
Magnesio-arfvedsonite-{Na}{Na2}{Mg4Fe3+}(Si8O22)(OH)2
Magnesio-hornblende-☐{Ca2}{Mg4Al}(AlSi7O22)(OH)2
Magnesite
var: Ferroan Magnesite
-(Mg,Fe)CO3
'Manganese Oxides'-
'Manganomelane'-
Marécottite-Mg3(UO2)8(SO4)4O6(OH)2 · 28H2O
'Mica Group'-
Microcline
var: Amazonite
-K(AlSi3O8)
'Microlite Group
var: Uranmicrolite (of Hogarth 1977)'
-A2-mTa2X6-wZ-n
Mogánite-SiO2
'Moldavite'-
'Monazite'-
Muscovite
var: Fuchsite
-K(Al,Cr)3Si3O10(OH)2
var: Phengite-KAl1.5(Mg,Fe)0.5(Al0.5Si3.5O10)(OH)2
var: Sericite-KAl2(AlSi3O10)(OH)2
var: Vanadian Muscovite-K(Al,V)2(AlSi3O10)(OH)2
Olenite
var: Fe-bearing Olenite
-(Na,Ca)(Al,Fe)3Al6(Si6O18)(BO3)3O3O
Ominelite-(Fe2+,Mg)(Al,Fe3+)3(SiO4)(BO3)O2
'Ondrejite'-
Opal
var: Opal-CT
-SiO2 · nH2O
'Orthopyroxene Subgroup'-
Oxy-dravite-Na(MgAl2)MgAl5(Si6O18)(BO3)3(OH)3O
Oxy-schorl-Na(Fe2+2Al)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3O
Oxycalciopyrochlore (TL)-Ca2Nb2O6O
'Oxyuranobetafite'-(U,Ca,◻)2(Ti,Nb)2O6O
'Ozocerite
var: Hatchettite'
-
Pezzottaite-Cs(Be2Li)Al2(Si6O18)
'Phillipsite'-
'var: Wellsite'-(K,Ba,Ca,K2)Al2Si6O16 · 6H2O
Phillipsite-K-(K,Na,Ca0.5,Ba0.5)4-7[Al4-7Si12-9O32] . 12H2O
'Plessite'-
'Plumbogummite Group'-
Potassic-magnesio-arfvedsonite-[K][Na2][Mg4Fe3+]Si8O22(OH)2
Potassic-richterite-{K}{CaNa}{Mg5}Si8O22(OH)2
Pretulite-Sc(PO4)
'Psilomelane'-Mn, O
'Pumpellyite'-
Pumpellyite-(Al)-Ca2Al3(Si2O7)(SiO4)(OH,O)2 · H2O
'Pyrochlore'-
'Pyrochlore Supergroup'-A2-mD2X6-wZ1-n
'Pyroxene Group'-
Quartz
var: Agate
-SiO2
var: Amethyst-SiO2
var: Chalcedony-SiO2
var: Milky Quartz-SiO2
var: Rock Crystal-SiO2
var: Rose Quartz-SiO2
var: Smoky Quartz-SiO2
var: Star Quartz-SiO2
Rondorfite-Ca8Mg(SiO4)4Cl2
Rossmanite (TL)-☐(LiAl2)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
Rutile
var: Niobian Rutile
-(Ti,Nb)O2
'Sagenite'-
'Scapolite'-
'Serpentine Subgroup'-D3[Si2O5](OH)4 D = Mg, Fe, Ni, Mn, Al, Zn
'var: Picrolite'-D3[Si2O5](OH)4 D= Mg, Fe, Ni, Mn, Al, Zn
'Siderogel'-~FeO(OH) · nH2O
'Silica'-
Silver
var: Kongsbergite
-(Ag,Hg)
'Smectite Group'-A0.3D2-3[T4O10]Z2 · nH2O
Smirnovskite-(Th,Ca)PO4 · nH2O
'Soapstone'-
Srebrodolskite-Ca2Fe3+2O5
'Stilbite subgroup'-
'Stilpnochlorane'-
Strontianite
var: Emmonite
-(Sr,Ca)CO3
Sulphur-β-S8
Talc
var: Steatite
-Mg3(Si4O10)(OH)2
'Tantalite'-(Mn,Fe)(Ta,Nb)2O6
'Tapiolite'-(Fe,Mn)(Ta,Nb)2O6
'Thomsonite'-
Thomsonite-Ca-NaCa2[Al5Si5O20] · 6H2O
'Tourmaline'-A(D3)G6(Si6O18)(BO3)3X3Z
'var: Achroite'-A(D3)G6(T6O18)(BO3)3X3Z
'var: Rubellite'-A(D3)G6(T6O18)(BO3)3X3Z
'var: Verdelite'-A(D3)G6(T6O18)(BO3)3X3Z
Trilithionite-K(Li1.5Al1.5)(AlSi3O10)(F,OH)2
Tschermakite-☐(Ca2)(Mg3Al2)(Al2Si6O22)(OH)2
'UM1974-16-Se:CoFe'-(Co,Fe)S2
'UM1983-17-Se:CuPb'-PbCuSe
'UM1995-14-N:Si'-β-Si3N4
'Unnamed (Ca-Mn Oxide)'-Ca4(Mn,Fe)2O7
'Unnamed (Sc-Nb oxide)'-ScNbO4
Uraninite
var: Pitchblende
-UO2
'Valchovite'-
'Wad'-
Wiluite-Ca19MgAl4(Al,Mg)8(B,☐)4☐[Si2O7]4[(SiO4)10]O(O,OH)9
'Wolframite'-(Fe2+)WO4 to (Mn2+)WO4
'Xenotime'-
Xenotime-(Y)-Y(PO4)
'Zinnwaldite'-
Zircon
var: Hafnian Zircon
-(Zr,Hf)SiO4
var: Oyamalite-Zr(SiO4)
Čejkaite-Na4(UO2)(CO3)3

List of minerals for each chemical element

HHydrogen
H BohuslaviteFe43+(PO4)3(SO4)(OH)·nH2O (15 ≤ n ≤ 24)
H Rossmanite☐(LiAl2)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
H CalciopetersiteCaCu6(PO4)2(PO3OH)(OH)6 · 3H2O
H CyriloviteNaFe33+(PO4)2(OH)4 · 2H2O
H Letovicite(NH4)3H(SO4)2
H Palygorskite(Mg,Al)5(Si,Al)8O20(OH)2 · 8H2O
H BiotiteK(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg)([Si/Al]Si2O10)(OH/F)2
H Amphibole SupergroupAX2Z5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2
H MuscoviteKAl2(AlSi3O10)(OH)2
H Limonite(Fe,O,OH,H2O)
H MalachiteCu2(CO3)(OH)2
H NatroliteNa2Al2Si3O10 · 2H2O
H PrehniteCa2Al2Si3O10(OH)2
H AnalcimeNa(AlSi2O6) · H2O
H Thomsonite-CaNaCa2[Al5Si5O20] · 6H2O
H GypsumCaSO4 · 2H2O
H ClinochloreMg5Al(AlSi3O10)(OH)8
H Clinochlore (var: Ripidolite)(Mg,Fe,Al)6(Si,Al)4O10(OH)8
H Epidote{Ca2}{Al2Fe3+}(Si2O7)(SiO4)O(OH)
H Stilbite-CaNaCa4[Al9Si27O72] · nH2O
H Heulandite-Ca(Ca,Na)5(Si27Al9)O72 · 26H2O
H LaumontiteCaAl2Si4O12 · 4H2O
H Chabazite-Ca(Ca,K2,Na2)2[Al2Si4O12]2 · 12H2O
H Ferro-pargasite{Na}{Ca2}{Fe42+Al}(Al2Si6O22)(OH)2
H Axinite-(Fe)Ca2Fe2+Al2BSi4O15OH
H ApatiteCa5(PO4)3(Cl/F/OH)
H Allanite-(Ce){CaCe}{Al2Fe2+}(Si2O7)(SiO4)O(OH)
H Thorogummite(Th,U)(SiO4)1-x(OH)4x
H ErythriteCo3(AsO4)2 · 8H2O
H EpsomiteMgSO4 · 7H2O
H StokesiteCaSn[Si3O9] · 2H2O
H BertranditeBe4(Si2O7)(OH)2
H HambergiteBe2(BO3)(OH)
H ElbaiteNa(Li1.5Al1.5)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
H SchorlNa(Fe32+)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
H Actinolite☐{Ca2}{Mg4.5-2.5Fe0.5-2.5}(Si8O22)(OH)2
H Allanite Group{A12+REE3+}{M23+M32+}(Si2O7)(SiO4)O(OH)
H AzuriteCu3(CO3)2(OH)2
H Clinozoisite{Ca2}{Al3}(Si2O7)(SiO4)O(OH)
H MargariteCaAl2(Al2Si2O10)(OH)2
H NontroniteNa0.3Fe2((Si,Al)4O10)(OH)2 · nH2O
H ParagoniteNaAl2(AlSi3O10)(OH)2
H Brockite(Ca,Th,Ce)PO4 · H2O
H TopazAl2(SiO4)(F,OH)2
H DraviteNa(Mg3)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
H Oxy-draviteNa(MgAl2)MgAl5(Si6O18)(BO3)3(OH)3O
H Muscovite (var: Vanadian Muscovite)K(Al,V)2(AlSi3O10)(OH)2
H Tremolite☐{Ca2}{Mg5}(Si8O22)(OH)2
H Amphibole Supergroup (var: Byssolite)AX2Z5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2
H ChrysocollaCu2-xAlx(H2-xSi2O5)(OH)4 · nH2O
H Muscovite (var: Fuchsite)K(Al,Cr)3Si3O10(OH)2
H StauroliteFe22+Al9Si4O23(OH)
H BaveniteCa4Be2Al2Si9O26(OH)2
H Goethiteα-Fe3+O(OH)
H ScoleciteCaAl2Si3O10 · 3H2O
H EuclaseBeAl(SiO4)(OH)
H Fersmite(Ca,Ce,Na)(Nb,Ta,Ti)2(O,OH,F)6
H MilariteK2Ca4Al2Be4Si24O60 · H2O
H Pyrochlore Group (var: Plumbopyrochlore (of Skorobogatova et al.))A2Nb2(O,OH)6Z
H Pyrochlore GroupA2Nb2(O,OH)6Z
H Uranpyrochlore (of Hogarth 1977)(Ca,U,Ce)2(Nb,Ti,Ta)2O6(OH,F)
H BabingtoniteCa2(Fe,Mn)FeSi5O14(OH)
H Magnesio-hornblende☐{Ca2}{Mg4Al}(AlSi7O22)(OH)2
H JarositeKFe3+ 3(SO4)2(OH)6
H ArmeniteBaCa2Al6Si9O30 · 2H2O
H Harmotome(Ba0.5,Ca0.5,K,Na)5[Al5Si11O32] · 12H2O
H Pumpellyite-(Al)Ca2Al3(Si2O7)(SiO4)(OH,O)2 · H2O
H Muscovite (var: Sericite)KAl2(AlSi3O10)(OH)2
H Chamosite(Fe2+,Mg,Al,Fe3+)6(Si,Al)4O10(OH,O)8
H Chamosite (var: Thuringite)(Fe,Fe,Mg,Al)6(Si,Al)4O10(O,OH)8
H Chloritoid(Fe2+,Mg,Mn2+)Al2(SiO4)O(OH)2
H CymriteBaAl2Si2(O,OH)8 · H2O
H Lepidocrociteγ-Fe3+O(OH)
H GibbsiteAl(OH)3
H Muscovite (var: Phengite)KAl1.5(Mg,Fe)0.5(Al0.5Si3.5O10)(OH)2
H Smirnovskite(Th,Ca)PO4 · nH2O
H CoffiniteU(SiO4) · nH2O
H Aeschynite-(Ce)(Ce,Ca,Fe,Th)(Ti,Nb)2(O,OH)6
H Chabazite-K(K2,Ca,Na2,Sr,Mg)2[Al2Si4O12]2 · 12H2O
H Potassic-richterite{K}{CaNa}{Mg5}Si8O22(OH)2
H Potassic-magnesio-arfvedsonite[K][Na2][Mg4Fe3+]Si8O22(OH)2
H Magnesio-arfvedsonite{Na}{Na2}{Mg4Fe3+}(Si8O22)(OH)2
H KristianseniteCa2ScSn(Si2O7)(Si2O6OH)
H BazziteBe3Sc2(Si6O18)
H Smectite GroupA0.3D2-3[T4O10]Z2 · nH2O
H Aeschynite-(Y)(Y,Ln,Ca,Th)(Ti,Nb)2(O,OH)