SUPPORT US. If mindat.org is important to you, click here to donate to our Fall 2019 fundraiser!
Log InRegister
Home PageAbout MindatThe Mindat ManualHistory of MindatCopyright StatusWho We AreContact UsAdvertise on Mindat
Donate to MindatCorporate SponsorshipSponsor a PageSponsored PagesMindat AdvertisersAdvertise on Mindat
Learning CenterWhat is a mineral?The most common minerals on earthInformation for EducatorsMindat ArticlesThe ElementsBooks & Magazines
Minerals by PropertiesMinerals by ChemistryAdvanced Locality SearchRandom MineralRandom LocalitySearch by minIDLocalities Near MeSearch ArticlesSearch GlossaryMore Search Options
Search For:
Mineral Name:
Locality Name:
Keyword(s):
 
The Mindat ManualAdd a New PhotoRate PhotosLocality Edit ReportCoordinate Completion ReportAdd Glossary Item
Mining CompaniesStatisticsUsersMineral MuseumsMineral Shows & EventsThe Mindat DirectoryDevice Settings
Photo SearchPhoto GalleriesNew Photos TodayNew Photos YesterdayMembers' Photo GalleriesPast Photo of the Day GalleryMineral Photography

Litoměřice District, Ústí nad Labem Region, Czech Republici
Regional Level Types
Litoměřice DistrictDistrict
Ústí nad Labem RegionRegion
Czech RepublicCountry

This page is currently not sponsored. Click here to sponsor this page.
Key


No description has been added for this locality. Can you add one?

Select Mineral List Type

Standard Detailed Strunz Dana Chemical Elements

Commodity List

This is a list of exploitable or exploited mineral commodities recorded from this region.


Mineral List

Mineral list contains entries from the region specified including sub-localities

47 valid minerals. 1 erroneous literature entry.

Rock Types Recorded

Note: this is a very new system on mindat.org and data is currently VERY limited. Please bear with us while we work towards adding this information!

Rock list contains entries from the region specified including sub-localities

Select Rock List Type

Alphabetical List Tree Diagram

Detailed Mineral List:

'Albite-Anorthite Series'
Reference: Seifert, A.V., Vrana, S. (2005): Bohemian garnet, Bulletin of Geosciences, Vol. 80, 113-124
'Amphibole Supergroup'
Formula: AX2Z5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2
Analcime
Formula: Na(AlSi2O6) · H2O
Reference: M.Radoň-Významné mineralogické lokality Českého středohoří (čas.Minerál 2/2009)
'Apophyllite'
Aragonite
Formula: CaCO3
Localities: Reported from at least 6 localities in this region.
Augite
Formula: (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6
Baryte
Formula: BaSO4
Calcite
Formula: CaCO3
Localities: Reported from at least 8 localities in this region.
Cassiterite
Formula: SnO2
Reference: Houzar, S., & ŠRein, V. (2008). Asociace geikielitu s kasiteritem ve spinelovém mramoru z Třebenic na západní Moravě, Moldanubikum. Acta rerum naturalium, 4, 1-6.
'Chabazite'
Chabazite-Ca
Formula: (Ca,K2,Na2)2[Al2Si4O12]2 · 12H2O
Chabazite-Sr
Formula: Sr2[Al2Si4O12]2 · 12H2O
Reference: Ulrich, J & Rychlý, R. (1981) Strontian Chabazite from Řepčice, Bohemia - Chem. Erde, 40, 68-71
Chlormagaluminite
Formula: Mg4Al2(OH)12Cl2 · 3H2O
Reference: Houzar, S., & ŠRein, V. (2008). Asociace geikielitu s kasiteritem ve spinelovém mramoru z Třebenic na západní Moravě, Moldanubikum. Acta rerum naturalium, 4, 1-6.
Clinohumite
Formula: Mg9(SiO4)4F2
Reference: Houzar, S., & ŠRein, V. (2008). Asociace geikielitu s kasiteritem ve spinelovém mramoru z Třebenic na západní Moravě, Moldanubikum. Acta rerum naturalium, 4, 1-6.
Clinozoisite
Formula: {Ca2}{Al3}(Si2O7)(SiO4)O(OH)
Reference: Houzar, S., & ŠRein, V. (2008). Asociace geikielitu s kasiteritem ve spinelovém mramoru z Třebenic na západní Moravě, Moldanubikum. Acta rerum naturalium, 4, 1-6.
Corundum
Formula: Al2O3
Reference: Rost R.: Doplňky k mineralogii pyropových štěrků v Českém středohoří. Časopis pro mineralogii a geologii, 1962, 7, 4, 407-417.
Crandallite
Formula: CaAl3(PO4)(PO3OH)(OH)6
Reference: Novák, F., Pauliš, P., Jansa, J.: Crandallite, gorceixite, goyazite and kemmlitzite from pyrope-gravels of the České středohoří Mts. Bulletin of the Czech Geological Survey, 1998, 73, 2, p. 107-111.
Diamond
Formula: C
Description: The first one, from the area around Dlažkovice village, was found in 1869, and is 4.13 by 2.63 mm in size (0.2865 ct). A second diamond found near Chrášťany village is 3.00 by 2.60 mm
Reference: Rost R.: Doplňky k mineralogii pyropových štěrků v Českém středohoří. Časopis pro mineralogii a geologii, 1962, 7, 4, 407-417.
Diopside
Formula: CaMgSi2O6
Diopside var: Chromian Diopside
Formula: Ca(Mg,Cr)Si2O6
Dolomite
Formula: CaMg(CO3)2
Reference: Houzar, S., & ŠRein, V. (2008). Asociace geikielitu s kasiteritem ve spinelovém mramoru z Třebenic na západní Moravě, Moldanubikum. Acta rerum naturalium, 4, 1-6.
Dravite
Formula: Na(Mg3)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
Reference: Radoň M. et al.: Dočasné mineralogické lokality spojené s výstavbou dálnice D8 v úseku Lovosice-Trmice. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010, Mineralogie, petrologie a geochemie, 177-183.
Enstatite
Formula: MgSiO3
Reference: Rost R.: Doplňky k mineralogii pyropových štěrků v Českém středohoří. Časopis pro mineralogii a geologii, 1962, 7, 4, 407-417.
Enstatite var: Bronzite
Formula: (Mg,Fe2+)2[SiO3]2
Reference: Rost R.: Doplňky k mineralogii pyropových štěrků v Českém středohoří. Časopis pro mineralogii a geologii, 1962, 7, 4, 407-417.
'Fayalite-Forsterite Series'
Reference: Kratochvíl; SEIFERT AV, VRÁNA S, (2005) Bohemian garnet. Bulletin of Geosciences, Vol 80, No 2, pages 113 - 124
'Feldspar Group'
Reference: Houzar, S., & ŠRein, V. (2008). Asociace geikielitu s kasiteritem ve spinelovém mramoru z Třebenic na západní Moravě, Moldanubikum. Acta rerum naturalium, 4, 1-6.
Forsterite
Formula: Mg2SiO4
'Garnet Group'
Formula: X3Z2(SiO4)3
Reference: Houzar, S., & ŠRein, V. (2008). Asociace geikielitu s kasiteritem ve spinelovém mramoru z Třebenic na západní Moravě, Moldanubikum. Acta rerum naturalium, 4, 1-6.
Geikielite
Formula: MgTiO3
Reference: Houzar, S., & ŠRein, V. (2008). Asociace geikielitu s kasiteritem ve spinelovém mramoru z Třebenic na západní Moravě, Moldanubikum. Acta rerum naturalium, 4, 1-6.
Gorceixite
Formula: BaAl3(PO4)(PO3OH)(OH)6
Reference: Novák, F., Pauliš, P., Jansa, J.: Crandallite, gorceixite, goyazite and kemmlitzite from pyrope-gravels of the České středohoří Mts. Bulletin of the Czech Geological Survey, 1998, 73, 2, p. 107-111.
Goyazite
Formula: SrAl3(PO4)(PO3OH)(OH)6
Reference: Novák, F., Pauliš, P., Jansa, J.: Crandallite, gorceixite, goyazite and kemmlitzite from pyrope-gravels of the České středohoří Mts. Bulletin of the Czech Geological Survey, 1998, 73, 2, p. 107-111.
Grossular
Formula: Ca3Al2(SiO4)3
Reference: Houzar, S., & ŠRein, V. (2008). Asociace geikielitu s kasiteritem ve spinelovém mramoru z Třebenic na západní Moravě, Moldanubikum. Acta rerum naturalium, 4, 1-6.
'Heulandite subgroup'
Reference: M.Radoň-Významné mineralogické lokality Českého středohoří (čas.Minerál 2/2009)
Hydrotalcite
Formula: Mg6Al2(CO3)(OH)16 · 4H2O
Reference: Houzar, S., & ŠRein, V. (2008). Asociace geikielitu s kasiteritem ve spinelovém mramoru z Třebenic na západní Moravě, Moldanubikum. Acta rerum naturalium, 4, 1-6.
'Hydrotalcite-2H'
Formula: Mg6Al2(CO3)(OH)16 · 4H2O
Reference: Houzar, S., & ŠRein, V. (2008). Asociace geikielitu s kasiteritem ve spinelovém mramoru z Třebenic na západní Moravě, Moldanubikum. Acta rerum naturalium, 4, 1-6.
Ilmenite
Formula: Fe2+TiO3
Iron ?
Formula: Fe
Reference: Rost R.: Doplňky k mineralogii pyropových štěrků v Českém středohoří. Časopis pro mineralogii a geologii, 1962, 7, 4, 407-417.
Kemmlitzite
Formula: SrAl3(AsO4)(SO4)(OH)6
Reference: Novák, F., Pauliš, P., Jansa, J.: Crandallite, gorceixite, goyazite and kemmlitzite from pyrope-gravels of the České středohoří Mts. Bulletin of the Czech Geological Survey, 1998, 73, 2, p. 107-111.
'Limonite'
Formula: (Fe,O,OH,H2O)
Maghemite
Formula: (Fe3+0.670.33)Fe3+2O4
Reference: Rost R.: Doplňky k mineralogii pyropových štěrků v Českém středohoří. Časopis pro mineralogii a geologii, 1962, 7, 4, 407-417.
Magnetite
Formula: Fe2+Fe3+2O4
Reference: Houzar, S., & ŠRein, V. (2008). Asociace geikielitu s kasiteritem ve spinelovém mramoru z Třebenic na západní Moravě, Moldanubikum. Acta rerum naturalium, 4, 1-6.
Mesolite
Formula: Na2Ca2Si9Al6O30 · 8H2O
Reference: P.Zeman,P.Pauliš,P.Pour,R.Malíková (2017) Zeolites of Pohorský Hill and district. mag.Minerál 2017/2
Moissanite
Formula: SiC
'Moldavite'
Reference: Marc Gravel collection (dealer label)
'Monazite'
Reference: Radoň M. et al.: Dočasné mineralogické lokality spojené s výstavbou dálnice D8 v úseku Lovosice-Trmice. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010, Mineralogie, petrologie a geochemie, 177-183.
Natrolite
Formula: Na2Al2Si3O10 · 2H2O
Offretite
Formula: KCaMg(Si13Al5)O36 · 15H2O
Omphacite
Formula: (NaaCabFe2+cMgd)(AleFe3+fFe2+gMgh)Si2O6
Reference: Seifert, A.V., Vrana, S. (2005): Bohemian garnet, Bulletin of Geosciences, Vol. 80, 113-124
Opal
Formula: SiO2 · nH2O
Reference: P.Zeman,P.Pauliš,P.Pour,R.Malíková (2017) Zeolites of Pohorský Hill and district. mag.Minerál 2017/2
Opal var: Hyalite
Formula: SiO2 · nH2O
Reference: P.Zeman,P.Pauliš,P.Pour,R.Malíková (2017) Zeolites of Pohorský Hill and district. mag.Minerál 2017/2
Pargasite
Formula: {Na}{Ca2}{Mg4Al}(Al2Si6O22)(OH)2
Reference: SEIFERT AV, VRÁNA S, (2005) Bohemian garnet. Bulletin of Geosciences, Vol 80, No 2, pages 113 - 124
'Paulingite'
Reference: Řídkošil, T., Daněk, M.: Paulingit – nový zeolit pro Československo. Časopis pro mineralogii a geologii, 1985, roč. 30, č. 3, s. 210.; M.Radoň-Významné mineralogické lokality Českého středohoří (čas.Minerál 2/2009)
'Phillipsite'
'Phillipsite var: Wellsite'
Formula: (K,Ba,Ca,K2)Al2Si6O16 · 6H2O
Reference: M.Radoň-Významné mineralogické lokality Českého středohoří (čas.Minerál 2/2009)
Phillipsite-Ca
Formula: (Ca0.5,K,Na,Ba0.5)4-7[Al4-7Si12-9O32] . 12H2O
Reference: P.Zeman,P.Pauliš,P.Pour,R.Malíková (2017) Zeolites of Pohorský Hill and district. mag.Minerál 2017/2
Phillipsite-K
Formula: (K,Na,Ca0.5,Ba0.5)4-7[Al4-7Si12-9O32] . 12H2O
Reference: P.Zeman,P.Pauliš,P.Pour,R.Malíková (2017) Zeolites of Pohorský Hill and district. mag.Minerál 2017/2
Pyrite
Formula: FeS2
Reference: M.Radoň-Významné mineralogické lokality Českého středohoří (čas.Minerál 2/2009)
Pyrope
Formula: Mg3Al2(SiO4)3
'Pyroxene Group'
Reference: Houzar, S., & ŠRein, V. (2008). Asociace geikielitu s kasiteritem ve spinelovém mramoru z Třebenic na západní Moravě, Moldanubikum. Acta rerum naturalium, 4, 1-6.
Pyrrhotite
Formula: Fe7S8
Reference: Natural History Museum Vienna collection
Quartz
Formula: SiO2
Rutile
Formula: TiO2
Reference: Seifert, A.V., Vrana, S. (2005): Bohemian garnet, Bulletin of Geosciences, Vol. 80, 113-124; Rost R.: Doplňky k mineralogii pyropových štěrků v Českém středohoří. Časopis pro mineralogii a geologii, 1962, 7, 4, 407-417.
Sanidine
Formula: K(AlSi3O8)
'Serpentine Subgroup'
Formula: D3[Si2O5](OH)4 D = Mg, Fe, Ni, Mn, Al, Zn
Reference: Seifert, A.V., Vrana, S. (2005): Bohemian garnet, Bulletin of Geosciences, Vol. 80, 113-124
Spinel
Formula: MgAl2O4
'Thomsonite'
Thomsonite-Ca
Formula: NaCa2[Al5Si5O20] · 6H2O
Reference: P.Zeman,P.Pauliš,P.Pour,R.Malíková (2017) Zeolites of Pohorský Hill and district. mag.Minerál 2017/2
Titanite
Formula: CaTi(SiO4)O
Zircon
Formula: Zr(SiO4)

List of minerals arranged by Strunz 10th Edition classification

Group 1 - Elements
Diamond1.CB.10aC
Iron ?1.AE.05Fe
Moissanite1.DA.SiC
Group 2 - Sulphides and Sulfosalts
Pyrite2.EB.05aFeS2
Pyrrhotite2.CC.10Fe7S8
Group 4 - Oxides and Hydroxides
Cassiterite4.DB.05SnO2
Corundum4.CB.05Al2O3
Geikielite4.CB.05MgTiO3
Ilmenite4.CB.05Fe2+TiO3
Maghemite4.BB.15(Fe3+0.670.33)Fe3+2O4
Magnetite4.BB.05Fe2+Fe3+2O4
Opal4.DA.10SiO2 · nH2O
var: Hyalite4.DA.10SiO2 · nH2O
Quartz4.DA.05SiO2
Rutile4.DB.05TiO2
Spinel4.BB.05MgAl2O4
Group 5 - Nitrates and Carbonates
Aragonite5.AB.15CaCO3
Calcite5.AB.05CaCO3
Chlormagaluminite5.DA.45Mg4Al2(OH)12Cl2 · 3H2O
Dolomite5.AB.10CaMg(CO3)2
Hydrotalcite5.DA.50Mg6Al2(CO3)(OH)16 · 4H2O
'Hydrotalcite-2H'5.DA.45Mg6Al2(CO3)(OH)16 · 4H2O
Group 7 - Sulphates, Chromates, Molybdates and Tungstates
Baryte7.AD.35BaSO4
Group 8 - Phosphates, Arsenates and Vanadates
Crandallite8.BL.10CaAl3(PO4)(PO3OH)(OH)6
Gorceixite8.BL.10BaAl3(PO4)(PO3OH)(OH)6
Goyazite8.BL.10SrAl3(PO4)(PO3OH)(OH)6
Kemmlitzite8.BL.05SrAl3(AsO4)(SO4)(OH)6
Group 9 - Silicates
Analcime9.GB.05Na(AlSi2O6) · H2O
Augite9.DA.15(CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6
Chabazite-Ca9.GD.10(Ca,K2,Na2)2[Al2Si4O12]2 · 12H2O
Chabazite-Sr ?9.GD.10Sr2[Al2Si4O12]2 · 12H2O
Clinohumite9.AF.55Mg9(SiO4)4F2
Clinozoisite9.BG.05a{Ca2}{Al3}(Si2O7)(SiO4)O(OH)
Diopside9.DA.15CaMgSi2O6
var: Chromian Diopside9.DA.15Ca(Mg,Cr)Si2O6
Dravite9.CK.05Na(Mg3)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
Enstatite9.DA.05MgSiO3
var: Bronzite9.DA.05(Mg,Fe2+)2[SiO3]2
Forsterite9.AC.05Mg2SiO4
Grossular9.AD.25Ca3Al2(SiO4)3
Mesolite9.GA.05Na2Ca2Si9Al6O30 · 8H2O
Natrolite9.GA.05Na2Al2Si3O10 · 2H2O
Offretite9.GD.25KCaMg(Si13Al5)O36 · 15H2O
Omphacite9.DA.20(NaaCabFe2+cMgd)(AleFe3+fFe2+gMgh)Si2O6
Pargasite9.DE.15{Na}{Ca2}{Mg4Al}(Al2Si6O22)(OH)2
Phillipsite-Ca9.GC.10(Ca0.5,K,Na,Ba0.5)4-7[Al4-7Si12-9O32] . 12H2O
Phillipsite-K9.GC.10(K,Na,Ca0.5,Ba0.5)4-7[Al4-7Si12-9O32] . 12H2O
Pyrope9.AD.25Mg3Al2(SiO4)3
Sanidine9.FA.30K(AlSi3O8)
Thomsonite-Ca9.GA.10NaCa2[Al5Si5O20] · 6H2O
Titanite9.AG.15CaTi(SiO4)O
Zircon9.AD.30Zr(SiO4)
Unclassified Minerals, Rocks, etc.
'Albite-Anorthite Series'-
'Amphibole Supergroup'-AX2Z5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2
'Apophyllite'-
'Chabazite'-
'Fayalite-Forsterite Series'-
'Feldspar Group'-
'Garnet Group'-X3Z2(SiO4)3
'Heulandite subgroup'-
'Limonite'-(Fe,O,OH,H2O)
'Moldavite'-
'Monazite'-
'Paulingite'-
'Phillipsite'-
'var: Wellsite'-(K,Ba,Ca,K2)Al2Si6O16 · 6H2O
'Pyroxene Group'-
'Serpentine Subgroup'-D3[Si2O5](OH)4 D = Mg, Fe, Ni, Mn, Al, Zn
'Thomsonite'-

List of minerals arranged by Dana 8th Edition classification

Group 1 - NATIVE ELEMENTS AND ALLOYS
Semi-metals and non-metals
Diamond1.3.6.1C
Moissanite1.3.8.1SiC
Group 2 - SULFIDES
AmXp, with m:p = 1:1
Pyrrhotite2.8.10.1Fe7S8
AmBnXp, with (m+n):p = 1:2
Pyrite2.12.1.1FeS2
Group 4 - SIMPLE OXIDES
A2X3
Corundum4.3.1.1Al2O3
Geikielite4.3.5.2MgTiO3
Ilmenite4.3.5.1Fe2+TiO3
Maghemite4.3.7.1(Fe3+0.670.33)Fe3+2O4
AX2
Cassiterite4.4.1.5SnO2
Rutile4.4.1.1TiO2
Group 7 - MULTIPLE OXIDES
AB2X4
Magnetite7.2.2.3Fe2+Fe3+2O4
Spinel7.2.1.1MgAl2O4
Group 10 - OXYHALIDES AND HYDROXYHALIDES
AmBn(O,OH)pXq
Chlormagaluminite10.6.10.1Mg4Al2(OH)12Cl2 · 3H2O
Group 14 - ANHYDROUS NORMAL CARBONATES
A(XO3)
Calcite14.1.1.1CaCO3
AB(XO3)2
Dolomite14.2.1.1CaMg(CO3)2
Group 16b - HYDRATED CARBONATES CONTAINING HYDROXYL OR HALOGEN
Hydrotalcite16b.6.2.1Mg6Al2(CO3)(OH)16 · 4H2O
'Hydrotalcite-2H'16b.6.1.1Mg6Al2(CO3)(OH)16 · 4H2O
Group 28 - ANHYDROUS ACID AND NORMAL SULFATES
AXO4
Baryte28.3.1.1BaSO4
Group 42 - HYDRATED PHOSPHATES, ETC.CONTAINING HYDROXYL OR HALOGEN
(AB)2(XO4)Zq·xH2O
Crandallite42.7.3.1CaAl3(PO4)(PO3OH)(OH)6
Gorceixite42.7.3.2BaAl3(PO4)(PO3OH)(OH)6
Goyazite42.7.3.3SrAl3(PO4)(PO3OH)(OH)6
Group 43 - COMPOUND PHOSPHATES, ETC.
Anhydrous Compound Phosphates, etc·, Containing Hydroxyl or Halogen
Kemmlitzite43.4.1.7SrAl3(AsO4)(SO4)(OH)6
Group 51 - NESOSILICATES Insular SiO4 Groups Only
Insular SiO4 Groups Only with all cations in octahedral [6] coordination
Forsterite51.3.1.2Mg2SiO4
Insular SiO4 Groups Only with cations in [6] and >[6] coordination
Grossular51.4.3b.2Ca3Al2(SiO4)3
Pyrope51.4.3a.1Mg3Al2(SiO4)3
Insular SiO4 Groups Only with cations in >[6] coordination
Zircon51.5.2.1Zr(SiO4)
Group 52 - NESOSILICATES Insular SiO4 Groups and O,OH,F,H2O
Insular SiO4 Groups and O, OH, F, and H2O with cations in [6] coordination only
Clinohumite52.3.2d.1Mg9(SiO4)4F2
Insular SiO4 Groups and O, OH, F, and H2O with cations in [6] and/or >[6] coordination
Titanite52.4.3.1CaTi(SiO4)O
Group 58 - SOROSILICATES Insular, Mixed, Single, and Larger Tetrahedral Groups
Insular, Mixed, Single, and Larger Tetrahedral Groups with cations in [6] and higher coordination; single and double groups (n = 1, 2)
Clinozoisite58.2.1a.4{Ca2}{Al3}(Si2O7)(SiO4)O(OH)
Group 61 - CYCLOSILICATES Six-Membered Rings
Six-Membered Rings with borate groups
Dravite61.3.1.9Na(Mg3)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
Group 65 - INOSILICATES Single-Width,Unbranched Chains,(W=1)
Single-Width Unbranched Chains, W=1 with chains P=2
Augite65.1.3a.3(CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6
Diopside65.1.3a.1CaMgSi2O6
Enstatite65.1.2.1MgSiO3
Omphacite65.1.3b.1(NaaCabFe2+cMgd)(AleFe3+fFe2+gMgh)Si2O6
Group 66 - INOSILICATES Double-Width,Unbranched Chains,(W=2)
Amphiboles - Mg-Fe-Mn-Li subgroup
Pargasite66.1.3a.12{Na}{Ca2}{Mg4Al}(Al2Si6O22)(OH)2
Group 75 - TECTOSILICATES Si Tetrahedral Frameworks
Si Tetrahedral Frameworks - SiO2 with [4] coordinated Si
Quartz75.1.3.1SiO2
Si Tetrahedral Frameworks - SiO2 with H2O and organics
Opal75.2.1.1SiO2 · nH2O
Group 76 - TECTOSILICATES Al-Si Framework
Al-Si Framework with Al-Si frameworks
Sanidine76.1.1.2K(AlSi3O8)
Group 77 - TECTOSILICATES Zeolites
Zeolite group - True zeolites
Analcime77.1.1.1Na(AlSi2O6) · H2O
Chabazite-Ca77.1.2.1(Ca,K2,Na2)2[Al2Si4O12]2 · 12H2O
Mesolite77.1.5.4Na2Ca2Si9Al6O30 · 8H2O
Natrolite77.1.5.1Na2Al2Si3O10 · 2H2O
Offretite77.1.2.4KCaMg(Si13Al5)O36 · 15H2O
'Paulingite'77.1.3.9
Unclassified Minerals, Mixtures, etc.
'Albite-Anorthite Series'-
'Amphibole Supergroup'-AX2Z5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2
'Apophyllite'-
Aragonite-CaCO3
'Chabazite'-
Chabazite-Sr ?-Sr2[Al2Si4O12]2 · 12H2O
Diopside
var: Chromian Diopside
-Ca(Mg,Cr)Si2O6
Enstatite
var: Bronzite
-(Mg,Fe2+)2[SiO3]2
'Fayalite-Forsterite Series'-
'Feldspar Group'-
'Garnet Group'-X3Z2(SiO4)3
'Heulandite subgroup'-
Iron ?-Fe
'Limonite'-(Fe,O,OH,H2O)
'Moldavite'-
'Monazite'-
Opal
var: Hyalite
-SiO2 · nH2O
'Phillipsite'-
'var: Wellsite'-(K,Ba,Ca,K2)Al2Si6O16 · 6H2O
Phillipsite-Ca-(Ca0.5,K,Na,Ba0.5)4-7[Al4-7Si12-9O32] . 12H2O
Phillipsite-K-(K,Na,Ca0.5,Ba0.5)4-7[Al4-7Si12-9O32] . 12H2O
'Pyroxene Group'-
'Serpentine Subgroup'-D3[Si2O5](OH)4 D = Mg, Fe, Ni, Mn, Al, Zn
'Thomsonite'-
Thomsonite-Ca-NaCa2[Al5Si5O20] · 6H2O

List of minerals for each chemical element

HHydrogen
H GorceixiteBaAl3(PO4)(PO3OH)(OH)6
H GoyaziteSrAl3(PO4)(PO3OH)(OH)6
H CrandalliteCaAl3(PO4)(PO3OH)(OH)6
H KemmlitziteSrAl3(AsO4)(SO4)(OH)6
H Chabazite-Ca(Ca,K2,Na2)2[Al2Si4O12]2 · 12H2O
H Serpentine SubgroupD3[Si2O5](OH)4 D = Mg, Fe, Ni, Mn, Al, Zn
H NatroliteNa2Al2Si3O10 · 2H2O
H Amphibole SupergroupAX2Z5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2
H Limonite(Fe,O,OH,H2O)
H OffretiteKCaMg(Si13Al5)O36 · 15H2O
H Phillipsite (var: Wellsite)(K,Ba,Ca,K2)Al2Si6O16 · 6H2O
H AnalcimeNa(AlSi2O6) · H2O
H DraviteNa(Mg3)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
H Pargasite{Na}{Ca2}{Mg4Al}(Al2Si6O22)(OH)2
H Phillipsite-Ca(Ca0.5,K,Na,Ba0.5)4-7[Al4-7Si12-9O32] . 12H2O
H Phillipsite-K(K,Na,Ca0.5,Ba0.5)4-7[Al4-7Si12-9O32] . 12H2O
H Thomsonite-CaNaCa2[Al5Si5O20] · 6H2O
H MesoliteNa2Ca2Si9Al6O30 · 8H2O
H OpalSiO2 · nH2O
H Opal (var: Hyalite)SiO2 · nH2O
H ChlormagaluminiteMg4Al2(OH)12Cl2 · 3H2O
H HydrotalciteMg6Al2(CO3)(OH)16 · 4H2O
H Hydrotalcite-2HMg6Al2(CO3)(OH)16 · 4H2O
H Clinozoisite{Ca2}{Al3}(Si2O7)(SiO4)O(OH)
H Chabazite-SrSr2[Al2Si4O12]2 · 12H2O
BBoron
B DraviteNa(Mg3)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
CCarbon
C DiamondC
C CalciteCaCO3
C AragoniteCaCO3
C MoissaniteSiC
C DolomiteCaMg(CO3)2
C HydrotalciteMg6Al2(CO3)(OH)16 · 4H2O
C Hydrotalcite-2HMg6Al2(CO3)(OH)16 · 4H2O
OOxygen
O PyropeMg3Al2(SiO4)3
O ZirconZr(SiO4)
O SpinelMgAl2O4
O GorceixiteBaAl3(PO4)(PO3OH)(OH)6
O GoyaziteSrAl3(PO4)(PO3OH)(OH)6
O CrandalliteCaAl3(PO4)(PO3OH)(OH)6
O KemmlitziteSrAl3(AsO4)(SO4)(OH)6
O Chabazite-Ca(Ca,K2,Na2)2[Al2Si4O12]2 · 12H2O
O QuartzSiO2
O RutileTiO2
O DiopsideCaMgSi2O6
O Omphacite(NaaCabFec2+Mgd)(AleFef3+Feg2+Mgh)Si2O6
O ForsteriteMg2SiO4
O Serpentine SubgroupD3[Si2O5](OH)4 D = Mg, Fe, Ni, Mn, Al, Zn
O Augite(CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6
O CalciteCaCO3
O NatroliteNa2Al2Si3O10 · 2H2O
O SanidineK(AlSi3O8)
O AragoniteCaCO3
O BaryteBaSO4
O Maghemite(Fe3+0.670.33)Fe23+O4
O Amphibole SupergroupAX2Z5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2
O TitaniteCaTi(SiO4)O
O IlmeniteFe2+TiO3
O CorundumAl2O3
O Limonite(Fe,O,OH,H2O)
O Diopside (var: Chromian Diopside)Ca(Mg,Cr)Si2O6
O Enstatite (var: Bronzite)(Mg,Fe2+)2[SiO3]2
O OffretiteKCaMg(Si13Al5)O36 · 15H2O
O Phillipsite (var: Wellsite)(K,Ba,Ca,K2)Al2Si6O16 · 6H2O
O AnalcimeNa(AlSi2O6) · H2O
O DraviteNa(Mg3)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
O Pargasite{Na}{Ca2}{Mg4Al}(Al2Si6O22)(OH)2
O EnstatiteMgSiO3
O Phillipsite-Ca(Ca0.5,K,Na,Ba0.5)4-7[Al4-7Si12-9O32] . 12H2O
O Phillipsite-K(K,Na,Ca0.5,Ba0.5)4-7[Al4-7Si12-9O32] . 12H2O
O Thomsonite-CaNaCa2[Al5Si5O20] · 6H2O
O MesoliteNa2Ca2Si9Al6O30 &middo