SUPPORT US. Covid-19 has significantly affected our fundraising. Please help!
Log InRegister
Home PageAbout MindatThe Mindat ManualHistory of MindatCopyright StatusWho We AreContact UsAdvertise on Mindat
Donate to MindatCorporate SponsorshipSponsor a PageSponsored PagesMindat AdvertisersAdvertise on Mindat
Learning CenterWhat is a mineral?The most common minerals on earthInformation for EducatorsMindat ArticlesThe ElementsBooks & Magazines
Minerals by PropertiesMinerals by ChemistryAdvanced Locality SearchRandom MineralRandom LocalitySearch by minIDLocalities Near MeSearch ArticlesSearch GlossaryMore Search Options
Search For:
Mineral Name:
Locality Name:
Keyword(s):
 
The Mindat ManualAdd a New PhotoRate PhotosLocality Edit ReportCoordinate Completion ReportAdd Glossary Item
Mining CompaniesStatisticsUsersMineral MuseumsMineral Shows & EventsThe Mindat DirectoryDevice SettingsThe Mineral Quiz
Photo SearchPhoto GalleriesSearch by ColorNew Photos TodayNew Photos YesterdayMembers' Photo GalleriesPast Photo of the Day GalleryMineral Photography

Staré Ransko (Altransko), Chotěboř (Chotieborsch; Potiworz), Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod District, Vysočina Region, Czech Republici
Regional Level Types
Staré Ransko (Altransko)- not defined -
Chotěboř (Chotieborsch; Potiworz)- not defined -
Havlíčkův BrodMunicipality
Havlíčkův Brod DistrictDistrict
Vysočina RegionRegion
Czech RepublicCountry

This page is currently not sponsored. Click here to sponsor this page.
Key
Latitude & Longitude (WGS84):
49° 39' 15'' North , 15° 49' 20'' East
Latitude & Longitude (decimal):
Area:
10 km2
Köppen climate type:
Name(s) in local language(s):
Staré Ransko


The Ransko gabbro–peridotite massif in Eastern Bohemia is a strongly differentiated intrusive complex of Lower Cambrian age.

Select Mineral List Type

Standard Detailed Gallery Strunz Dana Chemical Elements

Mineral List

Mineral list contains entries from the region specified including sub-localities

40 valid minerals.

Detailed Mineral List:

Altaite
Formula: PbTe
Reference: Pašava, J., Vavřín, I., Frýda, J., Janoušek, V., & Jelínek, E. (2003). Geochemistry and mineralogy of Platinum-group elements in the Ransko gabbro–peridotite massif, Bohemian Massif (Czech Republic). Mineralium Deposita, 38(3), 298-311.
'Apophyllite'
Reference: Pauliš, P.: Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech II. Kutná Hora: Kuttna, 2003, s. 96 - 98.
Baryte
Formula: BaSO4
Reference: Pauliš, P.: Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech II. Kutná Hora: Kuttna, 2003, s. 96 - 98.
Bismuth
Formula: Bi
Reference: Pauliš, P.: Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech II. Kutná Hora: Kuttna, 2003, s. 96 - 98.; Pašava, J., Vavřín, I., Frýda, J., Janoušek, V., & Jelínek, E. (2003). Geochemistry and mineralogy of Platinum-group elements in the Ransko gabbro–peridotite massif, Bohemian Massif (Czech Republic). Mineralium Deposita, 38(3), 298-311.
Calcite
Formula: CaCO3
Reference: Pauliš, P.: Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech II. Kutná Hora: Kuttna, 2003, s. 96 - 98.
Chalcopyrite
Formula: CuFeS2
Reference: Pauliš, P.: Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech II. Kutná Hora: Kuttna, 2003, s. 96 - 98.; Pašava, J., Vavřín, I., Frýda, J., Janoušek, V., & Jelínek, E. (2003). Geochemistry and mineralogy of Platinum-group elements in the Ransko gabbro–peridotite massif, Bohemian Massif (Czech Republic). Mineralium Deposita, 38(3), 298-311.
Cobaltite
Formula: CoAsS
Reference: Hoffman, V., Trdlička, Z.: Millerit a Ni-kobaltin z ložiska Staré Ransko. Časopis pro mineralogii a geologii, 1978, roč. 23, č. 2, s. 213-214.; Pašava, J., Vavřín, I., Frýda, J., Janoušek, V., & Jelínek, E. (2003). Geochemistry and mineralogy of Platinum-group elements in the Ransko gabbro–peridotite massif, Bohemian Massif (Czech Republic). Mineralium Deposita, 38(3), 298-311.
Cubanite
Formula: CuFe2S3
Reference: Pašava, J., Vavřín, I., Frýda, J., Janoušek, V., & Jelínek, E. (2003). Geochemistry and mineralogy of Platinum-group elements in the Ransko gabbro–peridotite massif, Bohemian Massif (Czech Republic). Mineralium Deposita, 38(3), 298-311.
Edingtonite
Formula: Ba[Al2Si3O10] · 4H2O
Reference: Duda, Rejl, Slivka: "Mineralien", 1991
Froodite
Formula: α-PdBi2
Reference: Vavřín, I.: Přehled mineralogie, geochemie a ložisek platinových kovů. Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 1997, roč. 4-5, s. 132-140.; Pašava, J., Vavřín, I., Frýda, J., Janoušek, V., & Jelínek, E. (2003). Geochemistry and mineralogy of Platinum-group elements in the Ransko gabbro–peridotite massif, Bohemian Massif (Czech Republic). Mineralium Deposita, 38(3), 298-311.
Galena
Formula: PbS
Reference: Pauliš, P.: Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech II. Kutná Hora: Kuttna, 2003, s. 96 - 98.; Pašava, J., Vavřín, I., Frýda, J., Janoušek, V., & Jelínek, E. (2003). Geochemistry and mineralogy of Platinum-group elements in the Ransko gabbro–peridotite massif, Bohemian Massif (Czech Republic). Mineralium Deposita, 38(3), 298-311.
Gersdorffite
Formula: NiAsS
Reference: Pašava, J., Vavřín, I., Frýda, J., Janoušek, V., & Jelínek, E. (2003). Geochemistry and mineralogy of Platinum-group elements in the Ransko gabbro–peridotite massif, Bohemian Massif (Czech Republic). Mineralium Deposita, 38(3), 298-311.
Gold
Formula: Au
Reference: Malec, J., Trdlička, Z., Hoffman, V., Kotrba, Z.: Zlato z ložiska Staré Ransko. Časopis pro mineralogii a geologii, 1985, roč. 30, č. 1, s. 75-77. ; Pašava, J., Vavřín, I., Frýda, J., Janoušek, V., & Jelínek, E. (2003). Geochemistry and mineralogy of Platinum-group elements in the Ransko gabbro–peridotite massif, Bohemian Massif (Czech Republic). Mineralium Deposita, 38(3), 298-311.
Grossular
Formula: Ca3Al2(SiO4)3
Reference: Pauliš, P.: Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech II. Kutná Hora: Kuttna, 2003, s. 96 - 98.
Grossular var. Hibschite
Formula: Ca3Al2(SiO4)3-x(OH)4x
Reference: Pauliš, P.: Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech II. Kutná Hora: Kuttna, 2003, s. 96 - 98.
Gyrolite
Formula: NaCa16Si23AlO60(OH)8 · 14H2O
Reference: Pauliš, P.: Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech II. Kutná Hora: Kuttna, 2003, s. 96 - 98.
Harmotome
Formula: (Ba0.5,Ca0.5,K,Na)5[Al5Si11O32] · 12H2O
Reference: Pauliš, P.: Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech II. Kutná Hora: Kuttna, 2003, s. 96 - 98.
Hessite
Formula: Ag2Te
Reference: Pašava, J., Vavřín, I., Frýda, J., Janoušek, V., & Jelínek, E. (2003). Geochemistry and mineralogy of Platinum-group elements in the Ransko gabbro–peridotite massif, Bohemian Massif (Czech Republic). Mineralium Deposita, 38(3), 298-311.
'Heulandite'
Reference: Pauliš, P.: Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech II. Kutná Hora: Kuttna, 2003, s. 96 - 98.
Ilmenite
Formula: Fe2+TiO3
Reference: Pašava, J., Vavřín, I., Frýda, J., Janoušek, V., & Jelínek, E. (2003). Geochemistry and mineralogy of Platinum-group elements in the Ransko gabbro–peridotite massif, Bohemian Massif (Czech Republic). Mineralium Deposita, 38(3), 298-311.
Kaolinite
Formula: Al2(Si2O5)(OH)4
Reference: Pauliš, P.: Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech II. Kutná Hora: Kuttna, 2003, s. 96 - 98.
Laumontite
Formula: CaAl2Si4O12 · 4H2O
Reference: Pauliš, P.: Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech II. Kutná Hora: Kuttna, 2003, s. 96 - 98.
Mackinawite
Formula: (Fe,Ni)9S8
Reference: Pašava, J., Vavřín, I., Frýda, J., Janoušek, V., & Jelínek, E. (2003). Geochemistry and mineralogy of Platinum-group elements in the Ransko gabbro–peridotite massif, Bohemian Massif (Czech Republic). Mineralium Deposita, 38(3), 298-311.
Magnetite
Formula: Fe2+Fe3+2O4
Reference: Pašava, J., Vavřín, I., Frýda, J., Janoušek, V., & Jelínek, E. (2003). Geochemistry and mineralogy of Platinum-group elements in the Ransko gabbro–peridotite massif, Bohemian Massif (Czech Republic). Mineralium Deposita, 38(3), 298-311.
Michenerite
Formula: PdBiTe
Reference: Vavřín, I.: Přehled mineralogie, geochemie a ložisek platinových kovů. Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 1997, roč. 4-5, s. 132-140.; Pašava, J., Vavřín, I., Frýda, J., Janoušek, V., & Jelínek, E. (2003). Geochemistry and mineralogy of Platinum-group elements in the Ransko gabbro–peridotite massif, Bohemian Massif (Czech Republic). Mineralium Deposita, 38(3), 298-311.
Milarite
Formula: K2Ca4Al2Be4Si24O60 · H2O
Reference: Duda, Rejl, Slivka: "Mineralien", 1991
Millerite
Formula: NiS
Reference: Hoffman, V., Trdlička, Z.: Millerit a Ni-kobaltin z ložiska Staré Ransko. Časopis pro mineralogii a geologii, 1978, roč. 23, č. 2, s. 213-214.
Molybdenite
Formula: MoS2
Reference: Pauliš, P.: Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech II. Kutná Hora: Kuttna, 2003, s. 96 - 98.
Montmorillonite
Formula: (Na,Ca)0.33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2 · nH2O
Reference: Pauliš, P.: Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech II. Kutná Hora: Kuttna, 2003, s. 96 - 98.
Natrolite
Formula: Na2Al2Si3O10 · 2H2O
Reference: Pauliš, P.: Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech II. Kutná Hora: Kuttna, 2003, s. 96 - 98.
Pectolite
Formula: NaCa2Si3O8(OH)
Reference: Handbook of Mineralogy - Anthony, Bideaux, Bladh, Nichols
Pentlandite
Formula: (FexNiy)Σ9S8
Reference: Pauliš, P.: Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech II. Kutná Hora: Kuttna, 2003, s. 96 - 98.; Pašava, J., Vavřín, I., Frýda, J., Janoušek, V., & Jelínek, E. (2003). Geochemistry and mineralogy of Platinum-group elements in the Ransko gabbro–peridotite massif, Bohemian Massif (Czech Republic). Mineralium Deposita, 38(3), 298-311.
Prehnite
Formula: Ca2Al2Si3O10(OH)2
Reference: Handbook of Mineralogy - Anthony, Bideaux, Bladh, Nichols
Pyrite
Formula: FeS2
Reference: Pauliš, P.: Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech II. Kutná Hora: Kuttna, 2003, s. 96 - 98.
Pyrrhotite
Formula: Fe1-xS
Reference: Pašava, J., Vavřín, I., Frýda, J., Janoušek, V., & Jelínek, E. (2003). Geochemistry and mineralogy of Platinum-group elements in the Ransko gabbro–peridotite massif, Bohemian Massif (Czech Republic). Mineralium Deposita, 38(3), 298-311.
Rosenhahnite
Formula: HCa3[Si3O9(OH)]
Reference: Marek V.: Rosenhahnite from Staré Ransko (East Bohemia), Czechoslovakia. Časopis pro mineralogii a geologii, 1979, 24, 3, 285-289.
Saponite
Formula: Ca0.25(Mg,Fe)3((Si,Al)4O10)(OH)2 · nH2O
Reference: Pauliš, P.: Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech II. Kutná Hora: Kuttna, 2003, s. 96 - 98.
Sperrylite
Formula: PtAs2
Reference: Vavřín, I.: Přehled mineralogie, geochemie a ložisek platinových kovů. Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 1997, roč. 4-5, s. 132-140.; Pašava, J., Vavřín, I., Frýda, J., Janoušek, V., & Jelínek, E. (2003). Geochemistry and mineralogy of Platinum-group elements in the Ransko gabbro–peridotite massif, Bohemian Massif (Czech Republic). Mineralium Deposita, 38(3), 298-311.
Sphalerite
Formula: ZnS
Reference: Pauliš, P.: Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech II. Kutná Hora: Kuttna, 2003, s. 96 - 98.
Tobermorite
Formula: [Ca4Si6O17 · 2H2O]·(Ca·3H2O)
Reference: Pauliš, P.: Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech II. Kutná Hora: Kuttna, 2003, s. 96 - 98.
Tsumoite
Formula: BiTe
Reference: Pauliš, P.: Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech II. Kutná Hora: Kuttna, 2003, s. 96 - 98.; Pašava, J., Vavřín, I., Frýda, J., Janoušek, V., & Jelínek, E. (2003). Geochemistry and mineralogy of Platinum-group elements in the Ransko gabbro–peridotite massif, Bohemian Massif (Czech Republic). Mineralium Deposita, 38(3), 298-311.
Valleriite
Formula: (Fe2+,Cu)4(Mg,Al)3S4(OH,O)6
Reference: Pašava, J., Vavřín, I., Frýda, J., Janoušek, V., & Jelínek, E. (2003). Geochemistry and mineralogy of Platinum-group elements in the Ransko gabbro–peridotite massif, Bohemian Massif (Czech Republic). Mineralium Deposita, 38(3), 298-311.
Xonotlite
Formula: Ca6(Si6O17)(OH)2
Reference: Handbook of Mineralogy - Anthony, Bideaux, Bladh, Nichols

List of minerals arranged by Strunz 10th Edition classification

Group 1 - Elements
Bismuth1.CA.05Bi
Gold1.AA.05Au
Group 2 - Sulphides and Sulfosalts
Altaite2.CD.10PbTe
Chalcopyrite2.CB.10aCuFeS2
Cobaltite2.EB.25CoAsS
Cubanite2.CB.55aCuFe2S3
Froodite2.AC.45aα-PdBi2
Galena2.CD.10PbS
Gersdorffite2.EB.25NiAsS
Hessite2.BA.60Ag2Te
Mackinawite2.CC.25(Fe,Ni)9S8
Michenerite2.EB.25PdBiTe
Millerite2.CC.20NiS
Molybdenite2.EA.30MoS2
Pentlandite2.BB.15(FexNiy)Σ9S8
Pyrite2.EB.05aFeS2
Pyrrhotite2.CC.10Fe1-xS
Sperrylite2.EB.05aPtAs2
Sphalerite2.CB.05aZnS
Tsumoite2.DC.05BiTe
Valleriite2.FD.30(Fe2+,Cu)4(Mg,Al)3S4(OH,O)6
Group 4 - Oxides and Hydroxides
Ilmenite4.CB.05Fe2+TiO3
Magnetite4.BB.05Fe2+Fe3+2O4
Group 5 - Nitrates and Carbonates
Calcite5.AB.05CaCO3
Group 7 - Sulphates, Chromates, Molybdates and Tungstates
Baryte7.AD.35BaSO4
Group 9 - Silicates
Edingtonite9.GA.15Ba[Al2Si3O10] · 4H2O
Grossular9.AD.25Ca3Al2(SiO4)3
var. Hibschite9.AD.25Ca3Al2(SiO4)3-x(OH)4x
Gyrolite9.EE.30NaCa16Si23AlO60(OH)8 · 14H2O
Harmotome9.GC.10(Ba0.5,Ca0.5,K,Na)5[Al5Si11O32] · 12H2O
Kaolinite9.ED.05Al2(Si2O5)(OH)4
Laumontite9.GB.10CaAl2Si4O12 · 4H2O
Milarite9.CM.05K2Ca4Al2Be4Si24O60 · H2O
Montmorillonite9.EC.40(Na,Ca)0.33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2 · nH2O
Natrolite9.GA.05Na2Al2Si3O10 · 2H2O
Pectolite9.DG.05NaCa2Si3O8(OH)
Prehnite9.DP.20Ca2Al2Si3O10(OH)2
Rosenhahnite9.BJ.10HCa3[Si3O9(OH)]
Saponite9.EC.45Ca0.25(Mg,Fe)3((Si,Al)4O10)(OH)2 · nH2O
Tobermorite9.DG.10[Ca4Si6O17 · 2H2O]·(Ca·3H2O)
Xonotlite9.DG.35Ca6(Si6O17)(OH)2
Unclassified Minerals, Rocks, etc.
'Apophyllite'-
'Heulandite'-

List of minerals arranged by Dana 8th Edition classification

Group 1 - NATIVE ELEMENTS AND ALLOYS
Metals, other than the Platinum Group
Gold1.1.1.1Au
Semi-metals and non-metals
Bismuth1.3.1.4Bi
Group 2 - SULFIDES
AmBnXp, with (m+n):p = 2:1
Hessite2.4.2.1Ag2Te
AmBnXp, with (m+n):p = 9:8
Mackinawite2.7.2.1(Fe,Ni)9S8
Pentlandite2.7.1.1(FexNiy)Σ9S8
AmXp, with m:p = 1:1
Altaite2.8.1.3PbTe
Galena2.8.1.1PbS
Millerite2.8.16.1NiS
Pyrrhotite2.8.10.1Fe1-xS
Sphalerite2.8.2.1ZnS
Tsumoite2.8.20.1BiTe
AmBnXp, with (m+n):p = 1:1
Chalcopyrite2.9.1.1CuFeS2
Cubanite2.9.13.1CuFe2S3
AmBnXp, with (m+n):p = 1:2
Cobaltite2.12.3.1CoAsS
Froodite2.12.15.1α-PdBi2
Gersdorffite2.12.3.2NiAsS
Michenerite2.12.3.11PdBiTe
Molybdenite2.12.10.1MoS2
Pyrite2.12.1.1FeS2
Sperrylite2.12.1.13PtAs2
Hydroxysulfides and Hydrated Sulfides
Valleriite2.14.1.1(Fe2+,Cu)4(Mg,Al)3S4(OH,O)6
Group 4 - SIMPLE OXIDES
A2X3
Ilmenite4.3.5.1Fe2+TiO3
Group 7 - MULTIPLE OXIDES
AB2X4
Magnetite7.2.2.3Fe2+Fe3+2O4
Group 14 - ANHYDROUS NORMAL CARBONATES
A(XO3)
Calcite14.1.1.1CaCO3
Group 28 - ANHYDROUS ACID AND NORMAL SULFATES
AXO4
Baryte28.3.1.1BaSO4
Group 51 - NESOSILICATES Insular SiO4 Groups Only
Insular SiO4 Groups Only with cations in [6] and >[6] coordination
Grossular51.4.3b.2Ca3Al2(SiO4)3
var. Hibschite51.4.3d.1Ca3Al2(SiO4)3-x(OH)4x
Group 57 - SOROSILICATES Si3O10 Groups and Larger Noncyclic Groups
Insular Si3O10 and Larger Noncyclic Groups with [Si3O10] groups
Rosenhahnite57.1.4.1HCa3[Si3O9(OH)]
Group 63 - CYCLOSILICATES Condensed Rings
Condensed Rings (Milarite - Osumilite group)
Milarite63.2.1a.12K2Ca4Al2Be4Si24O60 · H2O
Group 65 - INOSILICATES Single-Width,Unbranched Chains,(W=1)
Single-Width Unbranched Chains, W=1 with chains P=3
Pectolite65.2.1.4aNaCa2Si3O8(OH)
Group 66 - INOSILICATES Double-Width,Unbranched Chains,(W=2)
Amphiboles - Ca-Na subgroup
Xonotlite66.3.1.1Ca6(Si6O17)(OH)2
Group 71 - PHYLLOSILICATES Sheets of Six-Membered Rings
Sheets of 6-membered rings with 2:1 clays
Montmorillonite71.3.1a.2(Na,Ca)0.33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2 · nH2O
Saponite71.3.1b.2Ca0.25(Mg,Fe)3((Si,Al)4O10)(OH)2 · nH2O
Group 72 - PHYLLOSILICATES Two-Dimensional Infinite Sheets with Other Than Six-Membered Rings
Two-Dimensional Infinite Sheets with Other Than Six-Membered Rings with 4-membered rings
Prehnite72.1.3.1Ca2Al2Si3O10(OH)2
Two-Dimensional Infinite Sheets with Other Than Six-Membered Rings with 3-, 4-, or 5-membered rings and 8-membered rings
Tobermorite72.3.2.1[Ca4Si6O17 · 2H2O]·(Ca·3H2O)
Group 73 - PHYLLOSILICATES Condensed Tetrahedral Sheets
Condensed Tetrahedral Sheets with double and single layers
Gyrolite73.2.2c.1NaCa16Si23AlO60(OH)8 · 14H2O
Group 77 - TECTOSILICATES Zeolites
Zeolite group - True zeolites
Edingtonite77.1.5.6Ba[Al2Si3O10] · 4H2O
Harmotome77.1.3.5(Ba0.5,Ca0.5,K,Na)5[Al5Si11O32] · 12H2O
Laumontite77.1.1.4CaAl2Si4O12 · 4H2O
Natrolite77.1.5.1Na2Al2Si3O10 · 2H2O
Unclassified Minerals, Mixtures, etc.
'Apophyllite'-
'Heulandite'-
Kaolinite-Al2(Si2O5)(OH)4

List of minerals for each chemical element

HHydrogen
H EdingtoniteBa[Al2Si3O10] · 4H2O
H MilariteK2Ca4Al2Be4Si24O60 · H2O
H RosenhahniteHCa3[Si3O9(OH)]
H PrehniteCa2Al2Si3O10(OH)2
H XonotliteCa6(Si6O17)(OH)2
H PectoliteNaCa2Si3O8(OH)
H GyroliteNaCa16Si23AlO60(OH)8 · 14H2O
H Harmotome(Ba0.5,Ca0.5,K,Na)5[Al5Si11O32] · 12H2O
H Grossular var. HibschiteCa3Al2(SiO4)3-x(OH)4x
H KaoliniteAl2(Si2O5)(OH)4
H LaumontiteCaAl2Si4O12 · 4H2O
H Montmorillonite(Na,Ca)0.33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2 · nH2O
H NatroliteNa2Al2Si3O10 · 2H2O
H SaponiteCa0.25(Mg,Fe)3((Si,Al)4O10)(OH)2 · nH2O
H Tobermorite[Ca4Si6O17 · 2H2O]·(Ca·3H2O)
H Valleriite(Fe2+,Cu)4(Mg,Al)3S4(OH,O)6
BeBeryllium
Be MilariteK2Ca4Al2Be4Si24O60 · H2O
CCarbon
C CalciteCaCO3
OOxygen
O EdingtoniteBa[Al2Si3O10] · 4H2O
O MilariteK2Ca4Al2Be4Si24O60 · H2O
O RosenhahniteHCa3[Si3O9(OH)]
O PrehniteCa2Al2Si3O10(OH)2
O XonotliteCa6(Si6O17)(OH)2
O PectoliteNaCa2Si3O8(OH)
O BaryteBaSO4
O GyroliteNaCa16Si23AlO60(OH)8 · 14H2O
O Harmotome(Ba0.5,Ca0.5,K,Na)5[Al5Si11O32] · 12H2O
O Grossular var. HibschiteCa3Al2(SiO4)3-x(OH)4x
O CalciteCaCO3
O KaoliniteAl2(Si2O5)(OH)4
O LaumontiteCaAl2Si4O12 · 4H2O
O Montmorillonite(Na,Ca)0.33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2 · nH2O
O NatroliteNa2Al2Si3O10 · 2H2O
O SaponiteCa0.25(Mg,Fe)3((Si,Al)4O10)(OH)2 · nH2O
O Tobermorite[Ca4Si6O17 · 2H2O]·(Ca·3H2O)
O MagnetiteFe2+Fe23+O4
O Valleriite(Fe2+,Cu)4(Mg,Al)3S4(OH,O)6
O IlmeniteFe2+TiO3
O GrossularCa3Al2(SiO4)3
NaSodium
Na PectoliteNaCa2Si3O8(OH)
Na GyroliteNaCa16Si23AlO60(OH)8 · 14H2O
Na Harmotome(Ba0.5,Ca0.5,K,Na)5[Al5Si11O32] · 12H2O
Na Montmorillonite(Na,Ca)0.33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2 · nH2O
Na NatroliteNa2Al2Si3O10 · 2H2O
MgMagnesium
Mg Montmorillonite(Na,Ca)0.33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2 · nH2O
Mg SaponiteCa0.25(Mg,Fe)3((Si,Al)4O10)(OH)2 · nH2O
Mg Valleriite(Fe2+,Cu)4(Mg,Al)3S4(OH,O)6
AlAluminium
Al EdingtoniteBa[Al2Si3O10] · 4H2O
Al MilariteK2Ca4Al2Be4Si24O60 · H2O
Al PrehniteCa2Al2Si3O10(OH)2
Al GyroliteNaCa16Si23AlO60(OH)8 · 14H2O
Al Harmotome(Ba0.5,Ca0.5,K,Na)5[Al5Si11O32] · 12H2O
Al Grossular var. HibschiteCa3Al2(SiO4)3-x(OH)4x
Al KaoliniteAl2(Si2O5)(OH)4
Al LaumontiteCaAl2Si4O12 · 4H2O
Al Montmorillonite(Na,Ca)0.33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2 · nH2O
Al NatroliteNa2Al2Si3O10 · 2H2O
Al SaponiteCa0.25(Mg,Fe)3((Si,Al)4O10)(OH)2 · nH2O
Al Valleriite(Fe2+,Cu)4(Mg,Al)3S4(OH,O)6
Al GrossularCa3Al2(SiO4)3
SiSilicon
Si EdingtoniteBa[Al2Si3O10] · 4H2O
Si MilariteK2Ca4Al2Be4Si24O60 · H2O
Si RosenhahniteHCa3[Si3O9(OH)]
Si PrehniteCa2Al2Si3O10(OH)2
Si XonotliteCa6(Si6O17)(OH)2
Si PectoliteNaCa2Si3O8(OH)
Si GyroliteNaCa16Si23AlO60(OH)8 · 14H2O
Si Harmotome(Ba0.5,Ca0.5,K,Na)5[Al5Si11O32] · 12H2O
Si Grossular var. HibschiteCa3Al2(SiO4)3-x(OH)4x
Si KaoliniteAl2(Si2O5)(OH)4
Si LaumontiteCaAl2Si4O12 · 4H2O
Si Montmorillonite(Na,Ca)0.33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2 · nH2O
Si NatroliteNa2Al2Si3O10 · 2H2O
Si SaponiteCa0.25(Mg,Fe)3((Si,Al)4O10)(OH)2 · nH2O
Si Tobermorite[Ca4Si6O17 · 2H2O]·(Ca·3H2O)
Si GrossularCa3Al2(SiO4)3
SSulfur
S PyrrhotiteFe1-xS
S BaryteBaSO4
S GalenaPbS
S ChalcopyriteCuFeS2
S MolybdeniteMoS2
S Pentlandite(FexNiy)Σ9S8
S PyriteFeS2
S SphaleriteZnS
S MilleriteNiS
S CobaltiteCoAsS
S CubaniteCuFe2S3
S Mackinawite(Fe,Ni)9S8
S Valleriite(Fe2+,Cu)4(Mg,Al)3S4(OH,O)6
S GersdorffiteNiAsS
KPotassium
K MilariteK2Ca4Al2Be4Si24O60 · H2O
K Harmotome(Ba0.5,Ca0.5,K,Na)5[Al5Si11O32] · 12H2O
CaCalcium
Ca MilariteK2Ca4Al2Be4Si24O60 · H2O
Ca RosenhahniteHCa3[Si3O9(OH)]
Ca PrehniteCa2Al2Si3O10(OH)2
Ca XonotliteCa6(Si6O17)(OH)2
Ca PectoliteNaCa2Si3O8(OH)
Ca GyroliteNaCa16Si23AlO60(OH)8 · 14H2O
Ca Harmotome(Ba0.5,Ca0.5,K,Na)5[Al5Si11O32] · 12H2O
Ca Grossular var. HibschiteCa3Al2(SiO4)3-x(OH)4x
Ca CalciteCaCO3
Ca LaumontiteCaAl2Si4O12 · 4H2O
Ca Montmorillonite(Na,Ca)0.33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2 · nH2O
Ca SaponiteCa0.25(Mg,Fe)3((Si,Al)4O10)(OH)2 · nH2O
Ca Tobermorite[Ca4Si6O17 · 2H2O]·(Ca·3H2O)
Ca GrossularCa3Al2(SiO4)3
TiTitanium
Ti IlmeniteFe2+TiO3
FeIron
Fe PyrrhotiteFe1-xS
Fe ChalcopyriteCuFeS2
Fe Pentlandite(FexNiy)Σ9S8
Fe PyriteFeS2
Fe SaponiteCa0.25(Mg,Fe)3((Si,Al)4O10)(OH)2 · nH2O
Fe CubaniteCuFe2S3
Fe MagnetiteFe2+Fe23+O4
Fe Mackinawite(Fe,Ni)9S8
Fe Valleriite(Fe2+,Cu)4(Mg,Al)3S4(OH,O)6
Fe IlmeniteFe2+TiO3
CoCobalt
Co CobaltiteCoAsS
NiNickel
Ni Pentlandite(FexNiy)Σ9S8
Ni MilleriteNiS
Ni Mackinawite(Fe,Ni)9S8
Ni GersdorffiteNiAsS
CuCopper
Cu ChalcopyriteCuFeS2
Cu CubaniteCuFe2S3
Cu Valleriite(Fe2+,Cu)4(Mg,Al)3S4(OH,O)6
ZnZinc
Zn SphaleriteZnS
AsArsenic
As SperrylitePtAs2
As CobaltiteCoAsS
As GersdorffiteNiAsS
MoMolybdenum
Mo MolybdeniteMoS2
PdPalladium
Pd Frooditeα-PdBi2
Pd MicheneritePdBiTe
AgSilver
Ag HessiteAg2Te
TeTellurium
Te MicheneritePdBiTe
Te TsumoiteBiTe
Te AltaitePbTe
Te HessiteAg2Te
BaBarium
Ba EdingtoniteBa[Al2Si3O10] · 4H2O
Ba BaryteBaSO4
Ba Harmotome(Ba0.5,Ca0.5,K,Na)5[Al5Si11O32] · 12H2O
PtPlatinum
Pt SperrylitePtAs2
AuGold
Au GoldAu
PbLead
Pb GalenaPbS
Pb AltaitePbTe
BiBismuth
Bi Frooditeα-PdBi2
Bi MicheneritePdBiTe
Bi BismuthBi
Bi TsumoiteBiTe

References

Sort by

Year (asc) Year (desc) Author (A-Z) Author (Z-A)
Hoffman, V., Trdlička, Z. (1978): Millerit a Ni-kobaltin z ložiska Staré Ransko. Časopis pro mineralogii a geologii, 23 (2), 213-214.
Pašava, J., Vavřín, I., Frýda, J., Janoušek, V., & Jelínek, E. (2003). Geochemistry and mineralogy of Platinum-group elements in the Ransko gabbro–peridotite massif, Bohemian Massif (Czech Republic). Mineralium Deposita, 38(3), 298-311.

External Links


Localities in this Region

  • Vysočina Region
    • Havlíčkův Brod District
      • Havlíčkův Brod
        • Chotěboř (Chotieborsch; Potiworz)

Other Regions, Features and Areas containing this locality

Czech Republic
Eurasian PlateTectonic Plate
EuropeContinent

This page contains all mineral locality references listed on mindat.org. This does not claim to be a complete list. If you know of more minerals from this site, please register so you can add to our database. This locality information is for reference purposes only. You should never attempt to visit any sites listed in mindat.org without first ensuring that you have the permission of the land and/or mineral rights holders for access and that you are aware of all safety precautions necessary.
 
Mineral and/or Locality  
Mindat Discussions Facebook Logo Instagram Logo Discord Logo
Mindat.org is an outreach project of the Hudson Institute of Mineralogy, a 501(c)(3) not-for-profit organization. Public Relations by Blytheweigh.
Copyright © mindat.org and the Hudson Institute of Mineralogy 1993-2020, except where stated. Most political location boundaries are © OpenStreetMap contributors. Mindat.org relies on the contributions of thousands of members and supporters.
Privacy Policy - Terms & Conditions - Contact Us Current server date and time: November 25, 2020 20:02:28 Page generated: August 20, 2020 12:49:37
Go to top of page