SUPPORT US. If mindat.org is important to you, click here to donate to our Fall 2019 fundraiser!
Log InRegister
Home PageAbout MindatThe Mindat ManualHistory of MindatCopyright StatusWho We AreContact UsAdvertise on Mindat
Donate to MindatCorporate SponsorshipSponsor a PageSponsored PagesMindat AdvertisersAdvertise on Mindat
Learning CenterWhat is a mineral?The most common minerals on earthInformation for EducatorsMindat ArticlesThe ElementsBooks & Magazines
Minerals by PropertiesMinerals by ChemistryAdvanced Locality SearchRandom MineralRandom LocalitySearch by minIDLocalities Near MeSearch ArticlesSearch GlossaryMore Search Options
Search For:
Mineral Name:
Locality Name:
Keyword(s):
 
The Mindat ManualAdd a New PhotoRate PhotosLocality Edit ReportCoordinate Completion ReportAdd Glossary Item
Mining CompaniesStatisticsUsersMineral MuseumsMineral Shows & EventsThe Mindat DirectoryDevice Settings
Photo SearchPhoto GalleriesNew Photos TodayNew Photos YesterdayMembers' Photo GalleriesPast Photo of the Day GalleryMineral Photography

Horní Benešov, Bruntál District, Moravian-Silesian Region, Czech Republici
Regional Level Types
Horní Benešov- not defined -
Bruntál DistrictDistrict
Moravian-Silesian RegionRegion
Czech RepublicCountry

This page is currently not sponsored. Click here to sponsor this page.
Key
Latitude & Longitude (WGS84):
49° 57' 22'' North , 17° 36' 12'' East
Latitude & Longitude (decimal):
Nearest Settlements:
PlacePopulationDistance
Horní Benešov2,460 (2018)1.2km
Staré Heřminovy228 (2018)3.0km
Horní Životice321 (2018)3.0km
Svobodné Heřmanice519 (2018)5.2km
Razová523 (2018)5.8km
Name(s) in local language(s):
Horní Benešov, Bruntál, Moravskoslezský Kraj


Abandoned Pb-Zn and baryte mines.

Regions containing this locality

Eurasian PlateTectonic Plate
EuropeContinent
CzechoslovakiaCountry (Former)
Bohemian MassifMassif
Silesia, Czech Republic/Germany/PolandRegion (Historical)
Sudetes Mountains (Sudeten; Sudety), Czech Republic/Germany/PolandMountain Range
East Sudetes Mountains, Czech Republic/PolandMountain Range

Select Mineral List Type

Standard Detailed Strunz Dana Chemical Elements

Mineral List


44 valid minerals.

Detailed Mineral List:

Albite
Formula: Na(AlSi3O8)
Reference: Kruťa, T.: Mineralogické poměry na ložisku barevných kovů, železných rud a barytu v Horním Benešově ve Slezsku. Časopis Moravského musea v Brně, Vědy přírodní, 1958, roč. 43, s. 5-38.
Allophane
Formula: (Al2O3)(SiO2)1.3-2 · 2.5-3H2O
Reference: Kruťa, T.: Mineralogické poměry na ložisku barevných kovů, železných rud a barytu v Horním Benešově ve Slezsku. Časopis Moravského musea v Brně, Vědy přírodní, 1958, roč. 43, s. 5-38.
Ankerite
Formula: Ca(Fe2+,Mg)(CO3)2
Reference: Kruťa, T.: Mineralogické poměry na ložisku barevných kovů, železných rud a barytu v Horním Benešově ve Slezsku. Časopis Moravského musea v Brně, Vědy přírodní, 1958, roč. 43, s. 5-38.
Arsenopyrite
Formula: FeAsS
Reference: Kruťa, T.: Mineralogické poměry na ložisku barevných kovů, železných rud a barytu v Horním Benešově ve Slezsku. Časopis Moravského musea v Brně, Vědy přírodní, 1958, roč. 43, s. 5-38.
Azurite
Formula: Cu3(CO3)2(OH)2
Reference: Kruťa, T.: Mineralogické poměry na ložisku barevných kovů, železných rud a barytu v Horním Benešově ve Slezsku. Časopis Moravského musea v Brně, Vědy přírodní, 1958, roč. 43, s. 5-38.
Baryte
Formula: BaSO4
Reference: Kruťa, T.: Mineralogické poměry na ložisku barevných kovů, železných rud a barytu v Horním Benešově ve Slezsku. Časopis Moravského musea v Brně, Vědy přírodní, 1958, roč. 43, s. 5-38.; Large, D., and Walcher, E. (1999): Mineralium Deposita 34, 522-538.
Berthierine
Formula: (Fe2+,Fe3+,Al)3(Si,Al)2O5(OH)4
Reference: Fojt B.: Ba-minerály železnorudné mineralizace na stratiformním sulfidickém ložisku Horní Benešov v Nízkém Jeseníku. Minerál, 2013, roč. 21, č. 4, s. 311-312.; Mücke A., Dolníček Z., Fojt B., Hladíková J., Pudilová M., Reif J., Škoda R.: The Horní Benešov ore deposit in the Devonian Šternberk-Horní Benešov Belt, Jeseníky Mts, Czech Republic. Part II: Fe-ore occurrences. – Čas. Slez. Muz. Opava (A), 2013, 62, 215-254.
Betekhtinite
Formula: (Cu,Fe)21Pb2S15
Reference: FOJT B., ŠKODA R., DOLNÍČEK Z., Furutobeite and betekhtinite from the ore deposit Horní Benešov in the Nízký Jeseník Mts. - Czech republic Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, Brno, Moravské zemské muzeum, 2010, 1211-8796.
Bornite
Formula: Cu5FeS4
Reference: Kruťa, T.: Mineralogické poměry na ložisku barevných kovů, železných rud a barytu v Horním Benešově ve Slezsku. Časopis Moravského musea v Brně, Vědy přírodní, 1958, roč. 43, s. 5-38.
Calcite
Formula: CaCO3
Reference: Kruťa, T.: Mineralogické poměry na ložisku barevných kovů, železných rud a barytu v Horním Benešově ve Slezsku. Časopis Moravského musea v Brně, Vědy přírodní, 1958, roč. 43, s. 5-38.
Cerussite
Formula: PbCO3
Reference: Kruťa, T.: Mineralogické poměry na ložisku barevných kovů, železných rud a barytu v Horním Benešově ve Slezsku. Časopis Moravského musea v Brně, Vědy přírodní, 1958, roč. 43, s. 5-38.
Chalcanthite
Formula: CuSO4 · 5H2O
Reference: Kruťa, T.: Mineralogický výzkum ve Slezsku v letech 1964-1965. Acta Musei Silesiae, series A, 1965, vol. XIV, s. 131-136.
Chalcocite
Formula: Cu2S
Reference: Kruťa, T.: Mineralogické poměry na ložisku barevných kovů, železných rud a barytu v Horním Benešově ve Slezsku. Časopis Moravského musea v Brně, Vědy přírodní, 1958, roč. 43, s. 5-38.
Chalcopyrite
Formula: CuFeS2
Reference: Kruťa, T.: Mineralogické poměry na ložisku barevných kovů, železných rud a barytu v Horním Benešově ve Slezsku. Časopis Moravského musea v Brně, Vědy přírodní, 1958, roč. 43, s. 5-38.
Chamosite
Formula: (Fe2+,Mg,Al,Fe3+)6(Si,Al)4O10(OH,O)8
Reference: Fojt B.: Ba-minerály železnorudné mineralizace na stratiformním sulfidickém ložisku Horní Benešov v Nízkém Jeseníku. Minerál, 2013, roč. 21, č. 4, s. 311-312.
'Chlorite Group'
Reference: Kruťa, T.: Mineralogické poměry na ložisku barevných kovů, železných rud a barytu v Horním Benešově ve Slezsku. Časopis Moravského musea v Brně, Vědy přírodní, 1958, roč. 43, s. 5-38.; Mücke A., Dolníček Z., Fojt B., Hladíková J., Pudilová M., Reif J., Škoda R.: The Horní Benešov ore deposit in the Devonian Šternberk-Horní Benešov Belt, Jeseníky Mts, Czech Republic. Part II: Fe-ore occurrences. – Čas. Slez. Muz. Opava (A), 2013, 62, 215-254.
Copiapite
Formula: Fe2+Fe3+4(SO4)6(OH)2 · 20H2O
Reference: Kruťa, T.: Mineralogické poměry na ložisku barevných kovů, železných rud a barytu v Horním Benešově ve Slezsku. Časopis Moravského musea v Brně, Vědy přírodní, 1958, roč. 43, s. 5-38.
Covellite
Formula: CuS
Reference: Kruťa, T.: Mineralogické poměry na ložisku barevných kovů, železných rud a barytu v Horním Benešově ve Slezsku. Časopis Moravského musea v Brně, Vědy přírodní, 1958, roč. 43, s. 5-38.
Cymrite
Formula: BaAl2Si2(O,OH)8 · H2O
Reference: Staňková, J. et al.: Cymrit z ložiska Pb-Zn-rud u Horního Benešova. Časopis pro mineralogii a geologii, 1989, roč. 34, č. 2, s. 137-150.
Freibergite
Formula: (Ag,Cu,◻)10Fe2+2Sb4S12
Reference: Kruťa, T.: Nerostný výzkum ve Slezsku v roce 1955. Přírodovědecký sborník Ostravského kraje, 1956, roč. 17, č. 1, s. 125-146.
Furutobeite
Formula: (Cu,Ag)6PbS4
Reference: FOJT B., ŠKODA R., DOLNÍČEK Z., Furutobeite and betekhtinite from the ore deposit Horní Benešov in the Nízký Jeseník Mts. - Czech republic Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, Brno, Moravské zemské muzeum, 2010, 1211-8796.
Galena
Formula: PbS
Reference: Kruťa, T.: Mineralogické poměry na ložisku barevných kovů, železných rud a barytu v Horním Benešově ve Slezsku. Časopis Moravského musea v Brně, Vědy přírodní, 1958, roč. 43, s. 5-38.; Large, D., and Walcher, E. (1999): Mineralium Deposita 34, 522-538.
Gold
Formula: Au
Reference: Hoffman V., Trdlička Z.: Ryzí zlato z Horního Benešova. Časopis pro mineralogii a geologii, 1979, 24, 2, 208.
Graphite
Formula: C
Reference: Kruťa, T.: Mineralogické poměry na ložisku barevných kovů, železných rud a barytu v Horním Benešově ve Slezsku. Časopis Moravského musea v Brně, Vědy přírodní, 1958, roč. 43, s. 5-38.
Gypsum
Formula: CaSO4 · 2H2O
Reference: Kruťa, T.: Mineralogické poměry na ložisku barevných kovů, železných rud a barytu v Horním Benešově ve Slezsku. Časopis Moravského musea v Brně, Vědy přírodní, 1958, roč. 43, s. 5-38.
Hematite
Formula: Fe2O3
Reference: Kruťa, T.: Mineralogické poměry na ložisku barevných kovů, železných rud a barytu v Horním Benešově ve Slezsku. Časopis Moravského musea v Brně, Vědy přírodní, 1958, roč. 43, s. 5-38.
Hydrozincite
Formula: Zn5(CO3)2(OH)6
Reference: Kruťa, T.: Mineralogické poměry na ložisku barevných kovů, železných rud a barytu v Horním Benešově ve Slezsku. Časopis Moravského musea v Brně, Vědy přírodní, 1958, roč. 43, s. 5-38.
Jordanite
Formula: Pb14(As,Sb)6S23
Reference: Anthony, Bideaux, Bladh, Nichols: "Handbook of Mineralogy", Vol. 1, 1990
'K Feldspar'
Reference: Kruťa, T.: Mineralogické poměry na ložisku barevných kovů, železných rud a barytu v Horním Benešově ve Slezsku. Časopis Moravského musea v Brně, Vědy přírodní, 1958, roč. 43, s. 5-38.
'K Feldspar var: Adularia'
Formula: KAlSi3O8
Reference: Kruťa, T.: Mineralogické poměry na ložisku barevných kovů, železných rud a barytu v Horním Benešově ve Slezsku. Časopis Moravského musea v Brně, Vědy přírodní, 1958, roč. 43, s. 5-38.
Krauskopfite
Formula: BaSi2O5 · 3H2O
Reference: Fojt B.: Ba-minerály železnorudné mineralizace na stratiformním sulfidickém ložisku Horní Benešov v Nízkém Jeseníku. Minerál, 2013, roč. 21, č. 4, s. 311-312.; Mücke A., Dolníček Z., Fojt B., Hladíková J., Pudilová M., Reif J., Škoda R.: The Horní Benešov ore deposit in the Devonian Šternberk-Horní Benešov Belt, Jeseníky Mts, Czech Republic. Part II: Fe-ore occurrences. – Čas. Slez. Muz. Opava (A), 2013, 62, 215-254.
'Limonite'
Formula: (Fe,O,OH,H2O)
Reference: Kruťa, T.: O nerostech, nerostných surovinách a předních nalezištích ve Slezsku. Přírodovědecký sborník (Sborník Přírodovědecké společnosti v Ostravě), 1949, roč. 10, s. 281-69.
Magnetite
Formula: Fe2+Fe3+2O4
Reference: Kruťa, T.: Mineralogické poměry na ložisku barevných kovů, železných rud a barytu v Horním Benešově ve Slezsku. Časopis Moravského musea v Brně, Vědy přírodní, 1958, roč. 43, s. 5-38.
Malachite
Formula: Cu2(CO3)(OH)2
Reference: Kruťa, T.: Mineralogické poměry na ložisku barevných kovů, železných rud a barytu v Horním Benešově ve Slezsku. Časopis Moravského musea v Brně, Vědy přírodní, 1958, roč. 43, s. 5-38.
Marcasite
Formula: FeS2
Reference: Kruťa, T.: O nerostech, nerostných surovinách a předních nalezištích ve Slezsku. Přírodovědecký sborník (Sborník Přírodovědecké společnosti v Ostravě), 1949, roč. 10, s. 281-69.
Melanterite
Formula: Fe2+(H2O)6SO4 · H2O
Reference: Kruťa, T.: Mineralogický výzkum ve Slezsku v letech 1964-1965. Acta Musei Silesiae, series A, 1965, vol. XIV, s. 131-136.
Odinite
Formula: (Fe,Mg,Al,Fe,Ti,Mn)2.4((Si,Al)2O5)(OH)4
Reference: Fojt B.: Ba-minerály železnorudné mineralizace na stratiformním sulfidickém ložisku Horní Benešov v Nízkém Jeseníku. Minerál, 2013, roč. 21, č. 4, s. 311-312.; Mücke A., Dolníček Z., Fojt B., Hladíková J., Pudilová M., Reif J., Škoda R.: The Horní Benešov ore deposit in the Devonian Šternberk-Horní Benešov Belt, Jeseníky Mts, Czech Republic. Part II: Fe-ore occurrences. – Čas. Slez. Muz. Opava (A), 2013, 62, 215-254.
'Psilomelane'
Formula: Mn, O
Reference: Kruťa, T.: Mineralogické poměry na ložisku barevných kovů, železných rud a barytu v Horním Benešově ve Slezsku. Časopis Moravského musea v Brně, Vědy přírodní, 1958, roč. 43, s. 5-38.
Pyrite
Formula: FeS2
Reference: Kruťa, T.: Mineralogické poměry na ložisku barevných kovů, železných rud a barytu v Horním Benešově ve Slezsku. Časopis Moravského musea v Brně, Vědy přírodní, 1958, roč. 43, s. 5-38.; Large, D., and Walcher, E. (1999): Mineralium Deposita 34, 522-538.
Pyrolusite
Formula: Mn4+O2
Reference: Kruťa, T.: Mineralogické poměry na ložisku barevných kovů, železných rud a barytu v Horním Benešově ve Slezsku. Časopis Moravského musea v Brně, Vědy přírodní, 1958, roč. 43, s. 5-38.
Pyromorphite
Formula: Pb5(PO4)3Cl
Reference: Kruťa, T.: Mineralogické poměry na ložisku barevných kovů, železných rud a barytu v Horním Benešově ve Slezsku. Časopis Moravského musea v Brně, Vědy přírodní, 1958, roč. 43, s. 5-38.
Quartz
Formula: SiO2
Reference: Kruťa, T.: Mineralogické poměry na ložisku barevných kovů, železných rud a barytu v Horním Benešově ve Slezsku. Časopis Moravského musea v Brně, Vědy přírodní, 1958, roč. 43, s. 5-38.
Quartz var: Chalcedony
Formula: SiO2
Reference: Kruťa, T.: Mineralogické poměry na ložisku barevných kovů, železných rud a barytu v Horním Benešově ve Slezsku. Časopis Moravského musea v Brně, Vědy přírodní, 1958, roč. 43, s. 5-38.
Quartz var: Jasper
Reference: Kruťa, T.: Mineralogické poměry na ložisku barevných kovů, železných rud a barytu v Horním Benešově ve Slezsku. Časopis Moravského musea v Brně, Vědy přírodní, 1958, roč. 43, s. 5-38.
Quartz var: Rock Crystal
Formula: SiO2
Reference: Kruťa, T.: Mineralogické poměry na ložisku barevných kovů, železných rud a barytu v Horním Benešově ve Slezsku. Časopis Moravského musea v Brně, Vědy přírodní, 1958, roč. 43, s. 5-38.
Rhodochrosite
Formula: MnCO3
Reference: Fojt B.: Ba-minerály železnorudné mineralizace na stratiformním sulfidickém ložisku Horní Benešov v Nízkém Jeseníku. Minerál, 2013, roč. 21, č. 4, s. 311-312.; Mücke A., Dolníček Z., Fojt B., Hladíková J., Pudilová M., Reif J., Škoda R.: The Horní Benešov ore deposit in the Devonian Šternberk-Horní Benešov Belt, Jeseníky Mts, Czech Republic. Part II: Fe-ore occurrences. – Čas. Slez. Muz. Opava (A), 2013, 62, 215-254.
Scheelite
Formula: Ca(WO4)
Reference: Mücke A., Dolníček Z., Fojt B., Hladíková J., Pudilová M., Reif J., Škoda R.: The Horní Benešov ore deposit in the Devonian Šternberk-Horní Benešov Belt, Jeseníky Mts, Czech Republic. Part II: Fe-ore occurrences. – Čas. Slez. Muz. Opava (A), 2013, 62, 215-254.
'Serpentine Subgroup'
Formula: D3[Si2O5](OH)4 D = Mg, Fe, Ni, Mn, Al, Zn
Reference: Kruťa, T.: O nerostech, nerostných surovinách a předních nalezištích ve Slezsku. Přírodovědecký sborník (Sborník Přírodovědecké společnosti v Ostravě), 1949, roč. 10, s. 281-69.
Siderite
Formula: FeCO3
Reference: Kruťa, T.: Mineralogické poměry na ložisku barevných kovů, železných rud a barytu v Horním Benešově ve Slezsku. Časopis Moravského musea v Brně, Vědy přírodní, 1958, roč. 43, s. 5-38.
Smithsonite
Formula: ZnCO3
Reference: Kruťa, T.: Mineralogické poměry na ložisku barevných kovů, železných rud a barytu v Horním Benešově ve Slezsku. Časopis Moravského musea v Brně, Vědy přírodní, 1958, roč. 43, s. 5-38.
Sphalerite
Formula: ZnS
Reference: Kruťa, T.: Mineralogické poměry na ložisku barevných kovů, železných rud a barytu v Horním Benešově ve Slezsku. Časopis Moravského musea v Brně, Vědy přírodní, 1958, roč. 43, s. 5-38.; Large, D., and Walcher, E. (1999): Mineralium Deposita 34, 522-538.
Stilpnomelane
Formula: (K,Ca,Na)(Fe2+,Mg,Al)8(Si,Al)12(O,OH)36 · nH2O
Reference: Fojt B.: Ba-minerály železnorudné mineralizace na stratiformním sulfidickém ložisku Horní Benešov v Nízkém Jeseníku. Minerál, 2013, roč. 21, č. 4, s. 311-312.; Mücke A., Dolníček Z., Fojt B., Hladíková J., Pudilová M., Reif J., Škoda R.: The Horní Benešov ore deposit in the Devonian Šternberk-Horní Benešov Belt, Jeseníky Mts, Czech Republic. Part II: Fe-ore occurrences. – Čas. Slez. Muz. Opava (A), 2013, 62, 215-254.
Tetrahedrite
Formula: Cu6Cu4(Fe2+,Zn)2Sb4S12S
Reference: Kruťa, T.: Mineralogické poměry na ložisku barevných kovů, železných rud a barytu v Horním Benešově ve Slezsku. Časopis Moravského musea v Brně, Vědy přírodní, 1958, roč. 43, s. 5-38.
'Wad'
Reference: Kruťa, T.: Nerostný výzkum ve Slezsku v roce 1955. Přírodovědecký sborník Ostravského kraje, 1956, roč. 17, č. 1, s. 125-146.

List of minerals arranged by Strunz 10th Edition classification

Group 1 - Elements
Gold1.AA.05Au
Graphite1.CB.05aC
Group 2 - Sulphides and Sulfosalts
Arsenopyrite2.EB.20FeAsS
Betekhtinite2.BE.05(Cu,Fe)21Pb2S15
Bornite2.BA.15Cu5FeS4
Chalcocite2.BA.05Cu2S
Chalcopyrite2.CB.10aCuFeS2
Covellite2.CA.05aCuS
Freibergite2.GB.05(Ag,Cu,◻)10Fe2+2Sb4S12
Furutobeite2.BE.10(Cu,Ag)6PbS4
Galena2.CD.10PbS
Jordanite2.JB.30aPb14(As,Sb)6S23
Marcasite2.EB.10aFeS2
Pyrite2.EB.05aFeS2
Sphalerite2.CB.05aZnS
Tetrahedrite2.GB.05Cu6Cu4(Fe2+,Zn)2Sb4S12S
Group 4 - Oxides and Hydroxides
Hematite4.CB.05Fe2O3
Magnetite4.BB.05Fe2+Fe3+2O4
Pyrolusite4.DB.05Mn4+O2
Quartz4.DA.05SiO2
var: Chalcedony4.DA.05SiO2
var: Jasper4.DA.05SiO2
var: Rock Crystal4.DA.05SiO2
Group 5 - Nitrates and Carbonates
Ankerite5.AB.10Ca(Fe2+,Mg)(CO3)2
Azurite5.BA.05Cu3(CO3)2(OH)2
Calcite5.AB.05CaCO3
Cerussite5.AB.15PbCO3
Hydrozincite5.BA.15Zn5(CO3)2(OH)6
Malachite5.BA.10Cu2(CO3)(OH)2
Rhodochrosite5.AB.05MnCO3
Siderite5.AB.05FeCO3
Smithsonite5.AB.05ZnCO3
Group 7 - Sulphates, Chromates, Molybdates and Tungstates
Baryte7.AD.35BaSO4
Chalcanthite7.CB.20CuSO4 · 5H2O
Copiapite7.DB.35Fe2+Fe3+4(SO4)6(OH)2 · 20H2O
Gypsum7.CD.40CaSO4 · 2H2O
Melanterite7.CB.35Fe2+(H2O)6SO4 · H2O
Scheelite7.GA.05Ca(WO4)
Group 8 - Phosphates, Arsenates and Vanadates
Pyromorphite8.BN.05Pb5(PO4)3Cl
Group 9 - Silicates
Albite9.FA.35Na(AlSi3O8)
Allophane9.ED.20(Al2O3)(SiO2)1.3-2 · 2.5-3H2O
Berthierine9.ED.15(Fe2+,Fe3+,Al)3(Si,Al)2O5(OH)4
Chamosite9.EC.55(Fe2+,Mg,Al,Fe3+)6(Si,Al)4O10(OH,O)8
Cymrite9.EG.05BaAl2Si2(O,OH)8 · H2O
Krauskopfite9.DH.30BaSi2O5 · 3H2O
Odinite9.ED.05(Fe,Mg,Al,Fe,Ti,Mn)2.4((Si,Al)2O5)(OH)4
Stilpnomelane9.EG.40(K,Ca,Na)(Fe2+,Mg,Al)8(Si,Al)12(O,OH)36 · nH2O
Unclassified Minerals, Rocks, etc.
'Chlorite Group'-
'K Feldspar'-
'var: Adularia'-KAlSi3O8
'Limonite'-(Fe,O,OH,H2O)
'Psilomelane'-Mn, O
'Serpentine Subgroup'-D3[Si2O5](OH)4 D = Mg, Fe, Ni, Mn, Al, Zn
'Wad'-

List of minerals arranged by Dana 8th Edition classification

Group 1 - NATIVE ELEMENTS AND ALLOYS
Metals, other than the Platinum Group
Gold1.1.1.1Au
Semi-metals and non-metals
Graphite1.3.6.2C
Group 2 - SULFIDES
AmBnXp, with (m+n):p = 2:1
Chalcocite2.4.7.1Cu2S
AmBnXp, with (m+n):p = 3:2
Bornite2.5.2.1Cu5FeS4
AmXp, with m:p = 1:1
Covellite2.8.12.1CuS
Galena2.8.1.1PbS
Sphalerite2.8.2.1ZnS
AmBnXp, with (m+n):p = 1:1
Chalcopyrite2.9.1.1CuFeS2
AmBnXp, with (m+n):p = 1:2
Arsenopyrite2.12.4.1FeAsS
Marcasite2.12.2.1FeS2
Pyrite2.12.1.1FeS2
Miscellaneous
Betekhtinite2.16.8.1(Cu,Fe)21Pb2S15
Furutobeite2.16.12.1(Cu,Ag)6PbS4
Group 3 - SULFOSALTS
3 <ø < 4
Freibergite3.3.6.3(Ag,Cu,◻)10Fe2+2Sb4S12
Jordanite3.3.1.1Pb14(As,Sb)6S23
Tetrahedrite3.3.6.1Cu6Cu4(Fe2+,Zn)2Sb4S12S
Group 4 - SIMPLE OXIDES
A2X3
Hematite4.3.1.2Fe2O3
AX2
Pyrolusite4.4.1.4Mn4+O2
Group 7 - MULTIPLE OXIDES
AB2X4
Magnetite7.2.2.3Fe2+Fe3+2O4
Group 14 - ANHYDROUS NORMAL CARBONATES
A(XO3)
Calcite14.1.1.1CaCO3
Cerussite14.1.3.4PbCO3
Rhodochrosite14.1.1.4MnCO3
Siderite14.1.1.3FeCO3
Smithsonite14.1.1.6ZnCO3
AB(XO3)2
Ankerite14.2.1.2Ca(Fe2+,Mg)(CO3)2
Group 16a - ANHYDROUS CARBONATES CONTAINING HYDROXYL OR HALOGEN
Azurite16a.2.1.1Cu3(CO3)2(OH)2
Malachite16a.3.1.1Cu2(CO3)(OH)2
Hydrozincite16a.4.1.1Zn5(CO3)2(OH)6
Group 28 - ANHYDROUS ACID AND NORMAL SULFATES
AXO4
Baryte28.3.1.1BaSO4
Group 29 - HYDRATED ACID AND NORMAL SULFATES
AXO4·xH2O
Chalcanthite29.6.7.1CuSO4 · 5H2O
Gypsum29.6.3.1CaSO4 · 2H2O
Melanterite29.6.10.1Fe2+(H2O)6SO4 · H2O
Group 31 - HYDRATED SULFATES CONTAINING HYDROXYL OR HALOGEN
Miscellaneous
Copiapite31.10.5.1Fe2+Fe3+4(SO4)6(OH)2 · 20H2O
Group 41 - ANHYDROUS PHOSPHATES, ETC.CONTAINING HYDROXYL OR HALOGEN
A5(XO4)3Zq
Pyromorphite41.8.4.1Pb5(PO4)3Cl
Group 48 - ANHYDROUS MOLYBDATES AND TUNGSTATES
AXO4
Scheelite48.1.2.1Ca(WO4)
Group 71 - PHYLLOSILICATES Sheets of Six-Membered Rings
Sheets of 6-membered rings with 1:1 layers
Allophane71.1.5.1(Al2O3)(SiO2)1.3-2 · 2.5-3H2O
Berthierine71.1.2c.2(Fe2+,Fe3+,Al)3(Si,Al)2O5(OH)4
Odinite71.1.1.5(Fe,Mg,Al,Fe,Ti,Mn)2.4((Si,Al)2O5)(OH)4
Sheets of 6-membered rings interlayered 1:1, 2:1, and octahedra
Chamosite71.4.1.7(Fe2+,Mg,Al,Fe3+)6(Si,Al)4O10(OH,O)8
Group 74 - PHYLLOSILICATES Modulated Layers
Modulated Layers with joined islands
Stilpnomelane74.1.1.1(K,Ca,Na)(Fe2+,Mg,Al)8(Si,Al)12(O,OH)36 · nH2O
Modulated Layers with joined strips
Krauskopfite74.3.4.2BaSi2O5 · 3H2O
Group 75 - TECTOSILICATES Si Tetrahedral Frameworks
Si Tetrahedral Frameworks - SiO2 with [4] coordinated Si
Quartz75.1.3.1SiO2
Group 76 - TECTOSILICATES Al-Si Framework
Al-Si Framework with Al-Si frameworks
Albite76.1.3.1Na(AlSi3O8)
Group 78 - Unclassified Silicates
Miscellaneous
Cymrite78.1.3.1BaAl2Si2(O,OH)8 · H2O
Unclassified Minerals, Mixtures, etc.
'Chlorite Group'-
'K Feldspar'-
'var: Adularia'-KAlSi3O8
'Limonite'-(Fe,O,OH,H2O)
'Psilomelane'-Mn, O
Quartz
var: Chalcedony
-SiO2
var: Jasper-SiO2
var: Rock Crystal-SiO2
'Serpentine Subgroup'-D3[Si2O5](OH)4 D = Mg, Fe, Ni, Mn, Al, Zn
'Wad'-

List of minerals for each chemical element

HHydrogen
H ChalcanthiteCuSO4 · 5H2O
H MelanteriteFe2+(H2O)6SO4 · H2O
H Limonite(Fe,O,OH,H2O)
H Allophane(Al2O3)(SiO2)1.3-2 · 2.5-3H2O
H CopiapiteFe2+Fe43+(SO4)6(OH)2 · 20H2O
H Serpentine SubgroupD3[Si2O5](OH)4 D = Mg, Fe, Ni, Mn, Al, Zn
H GypsumCaSO4 · 2H2O
H AzuriteCu3(CO3)2(OH)2
H HydrozinciteZn5(CO3)2(OH)6
H MalachiteCu2(CO3)(OH)2
H CymriteBaAl2Si2(O,OH)8 · H2O
H KrauskopfiteBaSi2O5 · 3H2O
H Stilpnomelane(K,Ca,Na)(Fe2+,Mg,Al)8(Si,Al)12(O,OH)36 · nH2O
H Odinite(Fe,Mg,Al,Fe,Ti,Mn)2.4((Si,Al)2O5)(OH)4
H Chamosite(Fe2+,Mg,Al,Fe3+)6(Si,Al)4O10(OH,O)8
H Berthierine(Fe2+,Fe3+,Al)3(Si,Al)2O5(OH)4
CCarbon
C SideriteFeCO3
C CalciteCaCO3
C AnkeriteCa(Fe2+,Mg)(CO3)2
C AzuriteCu3(CO3)2(OH)2
C CerussitePbCO3
C GraphiteC
C HydrozinciteZn5(CO3)2(OH)6
C MalachiteCu2(CO3)(OH)2
C SmithsoniteZnCO3
C RhodochrositeMnCO3
OOxygen
O K Feldspar (var: Adularia)KAlSi3O8
O ChalcanthiteCuSO4 · 5H2O
O MelanteriteFe2+(H2O)6SO4 · H2O
O PyromorphitePb5(PO4)3Cl
O HematiteFe2O3
O Limonite(Fe,O,OH,H2O)
O PyrolusiteMn4+O2
O SideriteFeCO3
O Allophane(Al2O3)(SiO2)1.3-2 · 2.5-3H2O
O BaryteBaSO4
O CopiapiteFe2+Fe43+(SO4)6(OH)2 · 20H2O
O Serpentine SubgroupD3[Si2O5](OH)4 D = Mg, Fe, Ni, Mn, Al, Zn
O AlbiteNa(AlSi3O8)
O GypsumCaSO4 · 2H2O
O CalciteCaCO3
O Quartz (var: Rock Crystal)SiO2
O AnkeriteCa(Fe2+,Mg)(CO3)2
O AzuriteCu3(CO3)2(OH)2
O CerussitePbCO3
O HydrozinciteZn5(CO3)2(OH)6
O Quartz (var: Chalcedony)SiO2
O QuartzSiO2
O MagnetiteFe2+Fe23+O4
O MalachiteCu2(CO3)(OH)2
O PsilomelaneMn, O
O SmithsoniteZnCO3
O CymriteBaAl2Si2(O,OH)8 · H2O
O KrauskopfiteBaSi2O5 · 3H2O
O Stilpnomelane(K,Ca,Na)(Fe2+,Mg,Al)8(Si,Al)12(O,OH)36 · nH2O
O RhodochrositeMnCO3
O Odinite(Fe,Mg,Al,Fe,Ti,Mn)2.4((Si,Al)2O5)(OH)4
O Chamosite(Fe2+,Mg,Al,Fe3+)6(Si,Al)4O10(OH,O)8
O Berthierine(Fe2+,Fe3+,Al)3(Si,Al)2O5(OH)4
O ScheeliteCa(WO4)
NaSodium
Na AlbiteNa(AlSi3O8)
Na Stilpnomelane(K,Ca,Na)(Fe2+,Mg,Al)8(Si,Al)12(O,OH)36 · nH2O
MgMagnesium
Mg Serpentine SubgroupD3[Si2O5](OH)4 D = Mg, Fe, Ni, Mn, Al, Zn
Mg AnkeriteCa(Fe2+,Mg)(CO3)2
Mg Stilpnomelane(K,Ca,Na)(Fe2+,Mg,Al)8(Si,Al)12(O,OH)36 · nH2O
Mg Odinite(Fe,Mg,Al,Fe,Ti,Mn)2.4((Si,Al)2O5)(OH)4
Mg Chamosite(Fe2+,Mg,Al,Fe3+)6(Si,Al)4O10(OH,O)8
AlAluminium
Al K Feldspar (var: Adularia)KAlSi3O8
Al Allophane(Al2O3)(SiO2)1.3-2 · 2.5-3H2O
Al Serpentine SubgroupD3[Si2O5](OH)4 D = Mg, Fe, Ni, Mn, Al, Zn
Al AlbiteNa(AlSi3O8)
Al CymriteBaAl2Si2(O,OH)8 · H2O
Al Stilpnomelane(K,Ca,Na)(Fe2+,Mg,Al)8(Si,Al)12(O,OH)36 · nH2O
Al Odinite(Fe,Mg,Al,Fe,Ti,Mn)2.4((Si,Al)2O5)(OH)4
Al Chamosite(Fe2+,Mg,Al,Fe3+)6(Si,Al)4O10(OH,O)8
Al Berthierine(Fe2+,Fe3+,Al)3(Si,Al)2O5(OH)4
SiSilicon
Si K Feldspar (var: Adularia)KAlSi3O8
Si Allophane(Al2O3)(SiO2)1.3-2 · 2.5-3H2O
Si Serpentine SubgroupD3[Si2O5](OH)4 D = Mg, Fe, Ni, Mn, Al, Zn
Si AlbiteNa(AlSi3O8)
Si Quartz (var: Rock Crystal)SiO2
Si Quartz (var: Chalcedony)SiO2
Si QuartzSiO2
Si CymriteBaAl2Si2(O,OH)8 · H2O
Si KrauskopfiteBaSi2O5 · 3H2O
Si Stilpnomelane(K,Ca,Na)(Fe2+,Mg,Al)8(Si,Al)12(O,OH)36 · nH2O
Si Odinite(Fe,Mg,Al,Fe,Ti,Mn)2.4((Si,Al)2O5)(OH)4
Si Chamosite(Fe2+,Mg,Al,Fe3+)6(Si,Al)4O10(OH,O)8
Si Berthierine(Fe2+,Fe3+,Al)3(Si,Al)2O5(OH)4
PPhosphorus
P PyromorphitePb5(PO4)3Cl
SSulfur
S JordanitePb14(As,Sb)6S23
S ChalcanthiteCuSO4 · 5H2O
S MelanteriteFe2+(H2O)6SO4 · H2O
S GalenaPbS
S MarcasiteFeS2
S PyriteFeS2
S SphaleriteZnS
S BaryteBaSO4
S CopiapiteFe2+Fe43+(SO4)6(OH)2 · 20H2O
S ArsenopyriteFeAsS
S GypsumCaSO4 · 2H2O
S BorniteCu5FeS4
S CovelliteCuS
S ChalcopyriteCuFeS2
S TetrahedriteCu6Cu4(Fe2+,Zn)2Sb4S12S
S Freibergite(Ag,Cu,◻)10Fe22+Sb4S12
S ChalcociteCu2S
S Furutobeite(Cu,Ag)6PbS4
S Betekhtinite(Cu,Fe)21Pb2S15
ClChlorine
Cl PyromorphitePb5(PO4)3Cl
KPotassium
K K Feldspar (var: Adularia)KAlSi3O8
K Stilpnomelane(K,Ca,Na)(Fe2+,Mg,Al)8(Si,Al)12(O,OH)36 · nH2O
CaCalcium
Ca GypsumCaSO4 · 2H2O
Ca CalciteCaCO3
Ca AnkeriteCa(Fe2+,Mg)(CO3)2
Ca Stilpnomelane(K,Ca,Na)(Fe2+,Mg,Al)8(Si,Al)12(O,OH)36 · nH2O
Ca ScheeliteCa(WO4)
TiTitanium
Ti Odinite(Fe,Mg,Al,Fe,Ti,Mn)2.4((Si,Al)2O5)(OH)4
MnManganese
Mn PyrolusiteMn4+O2
Mn Serpentine SubgroupD3[Si2O5](OH)4 D = Mg, Fe, Ni, Mn, Al, Zn
Mn PsilomelaneMn, O
Mn RhodochrositeMnCO3
Mn Odinite(Fe,Mg,Al,Fe,Ti,Mn)2.4((Si,Al)2O5)(OH)4
FeIron
Fe MelanteriteFe2+(H2O)6SO4 · H2O
Fe HematiteFe2O3
Fe Limonite(Fe,O,OH,H2O)
Fe MarcasiteFeS2
Fe PyriteFeS2
Fe SideriteFeCO3
Fe CopiapiteFe2+Fe43+(SO4)6(OH)2 · 20H2O
Fe Serpentine SubgroupD3[Si2O5](OH)4 D = Mg, Fe, Ni, Mn, Al, Zn
Fe ArsenopyriteFeAsS
Fe BorniteCu5FeS4
Fe ChalcopyriteCuFeS2
Fe TetrahedriteCu6Cu4(Fe2+,Zn)2Sb4S12S
Fe Freibergite(Ag,Cu,◻)10Fe22+Sb4S12
Fe AnkeriteCa(Fe2+,Mg)(CO3)2
Fe MagnetiteFe2+Fe23+O4
Fe Betekhtinite(Cu,Fe)21Pb2S15
Fe Stilpnomelane(K,Ca,Na)(Fe2+,Mg,Al)8(Si,Al)12(O,OH)36 · nH2O
Fe Odinite(Fe,Mg,Al,Fe,Ti,Mn)2.4((Si,Al)2O5)(OH)4
Fe Chamosite(Fe2+,Mg,Al,Fe3+)6(Si,Al)4O10(OH,O)8
Fe Berthierine(Fe2+,Fe3+,Al)3(Si,Al)2O5(OH)4
NiNickel
Ni Serpentine SubgroupD3[Si2O5](OH)4 D = Mg, Fe, Ni, Mn, Al, Zn
CuCopper
Cu ChalcanthiteCuSO4 · 5H2O
Cu BorniteCu5FeS4
Cu CovelliteCuS
Cu ChalcopyriteCuFeS2
Cu TetrahedriteCu6Cu4(Fe2+,Zn)2Sb4S12S
Cu Freibergite(Ag,Cu,◻)10Fe22+Sb4S12
Cu AzuriteCu3(CO3)2(OH)2
Cu ChalcociteCu2S
Cu MalachiteCu2(CO3)(OH)2
Cu Furutobeite(Cu,Ag)6PbS4
Cu Betekhtinite(Cu,Fe)21Pb2S15
ZnZinc
Zn SphaleriteZnS
Zn Serpentine SubgroupD3[Si2O5](OH)4 D = Mg, Fe, Ni, Mn, Al, Zn
Zn TetrahedriteCu6Cu4(Fe2+,Zn)2Sb4S12S
Zn HydrozinciteZn5(CO3)2(OH)6
Zn SmithsoniteZnCO3
AsArsenic
As JordanitePb14(As,Sb)6S23
As ArsenopyriteFeAsS
AgSilver
Ag Freibergite(Ag,Cu,◻)10Fe22+Sb4S12
Ag Furutobeite(Cu,Ag)6PbS4
SbAntimony
Sb JordanitePb14(As,Sb)6S23
Sb TetrahedriteCu6Cu4(Fe2+,Zn)2Sb4S12S
Sb Freibergite(Ag,Cu,◻)10Fe22+Sb4S12
BaBarium
Ba BaryteBaSO4
Ba CymriteBaAl2Si2(O,OH)8 · H2O
Ba KrauskopfiteBaSi2O5 · 3H2O
WTungsten
W ScheeliteCa(WO4)
AuGold
Au GoldAu
PbLead
Pb JordanitePb14(As,Sb)6S23
Pb PyromorphitePb5(PO4)3Cl
Pb GalenaPbS
Pb CerussitePbCO3
Pb Furutobeite(Cu,Ag)6PbS4
Pb Betekhtinite(Cu,Fe)21Pb2S15

References

Sort by

Year (asc) Year (desc) Author (A-Z) Author (Z-A)
- Fojt B.: Ba-minerály železnorudné mineralizace na stratiformním sulfidickém ložisku Horní Benešov v Nízkém Jeseníku. Minerál, 2013, roč. 21, č. 4, s. 311-312.
- Hoffman V., Trdlička Z.: Ryzí zlato z Horního Benešova. Časopis pro mineralogii a geologii, 1979, 24, 2, 208.
- Kruťa, T.: O nerostech, nerostných surovinách a předních nalezištích ve Slezsku. Přírodovědecký sborník (Sborník Přírodovědecké společnosti v Ostravě), 1949, roč. 10, s. 281-69.
- Kruťa, T.: Nerostný výzkum ve Slezsku v roce 1955. Přírodovědecký sborník Ostravského kraje, 1956, roč. 17, č. 1, s. 125-146.
- Kruťa, T.: Mineralogické poměry na ložisku barevných kovů, železných rud a barytu v Horním Benešově ve Slezsku. Časopis Moravského musea v Brně, Vědy přírodní, 1958, roč. 43, s. 5-38.
- Kruťa, T.: Mineralogický výzkum ve Slezsku v letech 1964-1965. Acta Musei Silesiae, series A, 1965, vol. XIV, s. 131-136.
- Mücke A., Dolníček Z., Fojt B., Hladíková J., Pudilová M., Reif J., Škoda R.: The Horní Benešov ore deposit in the Devonian Šternberk-Horní Benešov Belt, Jeseníky Mts, Czech Republic. Part II: Fe-ore occurrences. – Čas. Slez. Muz. Opava (A), 2013, 62, 215-254.
- Skácel, J.: Geologie devonu a rudních ložisek u Horního Benešova. Přírodovědný časopis Slezský, 1960, roč. 21, č. 4, s. 465-488.
Mücke, A., Dolníček, Z., Fojt, B., Hladíková, J., Pudilová, M., Reif, J., & Škoda, R. (2013). The Horní Benešov ore deposit in the Devonian Šternberk-Horní Benešov Belt, Jeseníky Mts, Czech Republic. Part II: Fe-ore occurrences. Casopis slezskeho zemskeho muzea (A), 62(3), 215-254.


This page contains all mineral locality references listed on mindat.org. This does not claim to be a complete list. If you know of more minerals from this site, please register so you can add to our database. This locality information is for reference purposes only. You should never attempt to visit any sites listed in mindat.org without first ensuring that you have the permission of the land and/or mineral rights holders for access and that you are aware of all safety precautions necessary.
 
Mineral and/or Locality  
Mindat.org is an outreach project of the Hudson Institute of Mineralogy, a 501(c)(3) not-for-profit organization. Public Relations by Blytheweigh.
Copyright © mindat.org and the Hudson Institute of Mineralogy 1993-2019, except where stated. Most political location boundaries are © OpenStreetMap contributors. Mindat.org relies on the contributions of thousands of members and supporters.
Privacy Policy - Terms & Conditions - Contact Us Current server date and time: October 23, 2019 01:41:54 Page generated: August 24, 2019 15:24:45
Go to top of page