Log InRegister
Home PageAbout MindatThe Mindat ManualHistory of MindatCopyright StatusWho We AreContact UsAdvertise on Mindat
Donate to MindatCorporate SponsorshipSponsor a PageSponsored PagesMindat AdvertisersAdvertise on Mindat
Learning CenterWhat is a mineral?The most common minerals on earthInformation for EducatorsMindat Articles
Minerals by PropertiesMinerals by ChemistryAdvanced Locality SearchRandom MineralRandom LocalitySearch by minIDLocalities Near MeSearch ArticlesSearch GlossaryMore Search Options
Search For:
Mineral Name:
Locality Name:
Keyword(s):
 
The Mindat ManualAdd a New PhotoRate PhotosLocality Edit ReportCoordinate Completion ReportAdd Glossary Item
Mining CompaniesStatisticsThe ElementsUsersBooks & MagazinesMineral MuseumsMineral Shows & EventsThe Mindat DirectoryDevice Settings
Photo SearchPhoto GalleriesNew Photos TodayNew Photos YesterdayMembers' Photo GalleriesPast Photo of the Day Gallery

Bystřice nad Pernštejnem, Žďár nad Sázavou District, Vysočina Region, Czech Republici
Regional Level Types
Bystřice nad Pernštejnem- not defined -
Žďár nad Sázavou DistrictDistrict
Vysočina RegionRegion
Czech RepublicCountry

This page is currently not sponsored. Click here to sponsor this page.
Key
Lock Map


No description has been added for this locality. Can you add one?

Regions containing this locality

Eurasian PlateTectonic Plate
EuropeContinent
CzechoslovakiaCountry (Former)
Bohemian MassifMassif

Select Mineral List Type

Standard Detailed Strunz Dana Chemical Elements

Mineral List

Mineral list contains entries from the region specified including sub-localities

57 valid minerals.

Detailed Mineral List:

Actinolite
Formula: ☐{Ca2}{Mg4.5-2.5Fe0.5-2.5}(Si8O22)(OH)2
Reference: Pelíšek J.: Některé nové minerály v krystalických vápencích moravika. Časopis pro mineralogii a geologii, 1979, 24, 4, 435-346.
Albite
Formula: Na(AlSi3O8)
Albite var: Cleavelandite
Formula: Na(AlSi3O8)
Reference: Novák M., Mazuch J. (1987): Nový lithný pegmatit z Dolní Rožínky. Acta Musei Moraviae, Sci. nat., 72, 257-258.
Albite var: Oligoclase
Formula: (Na,Ca)[Al(Si,Al)Si2O8]
Allanite-(Ce)
Formula: {CaCe}{Al2Fe2+}(Si2O7)(SiO4)O(OH)
Reference: Bouška, V. (1969): Metamiktní allanit z Domanínku u Bystřice nad Pernštejnem. – Čas. Mineral. Geol., 14, 2, str. 199 - 204.
Almandine
Formula: Fe2+3Al2(SiO4)3
'Amphibole Supergroup'
Formula: AX2Z5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2
Reference: Kopa, D.: Mineralogie a petrografie hadce od Věchnova. Časopis Slezského musea, series A: vědy přírodní, 1960, roč. 9, s. 17-24.
Andradite
Formula: Ca3Fe3+2(SiO4)3
Reference: Groat, L. A., Evans, R. J., Cempírek, J., McCammon, C., & Houzar, S. (2013). Fe-rich and As-bearing vesuvianite and wiluite from Kozlov, Czech Republic. American Mineralogist, 98(7), 1330-1337.
Anthophyllite
Formula: ☐{Mg2}{Mg5}(Si8O22)(OH)2
Reference: Kopa, D.: Mineralogie a petrografie hadce od Věchnova. Časopis Slezského musea, series A: vědy přírodní, 1960, roč. 9, s. 17-24.
Antigorite
Formula: Mg3(Si2O5)(OH)4
Reference: Kopa, D.: Mineralogie a petrografie hadce od Věchnova. Časopis Slezského musea, series A: vědy přírodní, 1960, roč. 9, s. 17-24.
'Apatite'
Formula: Ca5(PO4)3(Cl/F/OH)
Autunite
Formula: Ca(UO2)2(PO4)2 · 11H2O
Reference: Pauliš P., Kopecký S., Černý P. 2007: Uranové minerály České Republiky a jejich naleziště. 1. část. (Kutna Hora, issue 1)
Beryl
Formula: Be3Al2(Si6O18)
'Biotite'
Formula: K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg)([Si/Al]Si2O10)(OH/F)2
Calcite
Formula: CaCO3
Cassiterite
Formula: SnO2
Čejkaite
Formula: Na4(UO2)(CO3)3
Reference: Collection of Alex Earl, obtained from Jaroslav Hyrsl
'Chlorite Group'
Chromite
Formula: Fe2+Cr3+2O4
Reference: Pelíšek, J.: Ni-nerosty v serpentinitu západní Moravy. Časopis pro mineralogii a geologii, 1987, roč. 32, č. 2, s. 207.
Chrysoberyl
Formula: BeAl2O4
Reference: Pelíšek, J.: Arzenové nerosty a chryzoberyl z pegmatitů severozápadní moravy. Časopis pro mineralogii a geologii, 1986, roč. 31, č. 2, s. 206-207.
Chrysotile
Formula: Mg3(Si2O5)(OH)4
Reference: Kopa, D.: Mineralogie a petrografie hadce od Věchnova. Časopis Slezského musea, series A: vědy přírodní, 1960, roč. 9, s. 17-24.
Clinozoisite
Formula: {Ca2}{Al3}(Si2O7)(SiO4)O(OH)
Columbite-(Mn)
Formula: Mn2+Nb2O6
Diopside
Formula: CaMgSi2O6
Diopside var: Diallage
Formula: CaMgSi2O6
Reference: Bukart E. (1953): Moravské nerosty a jejich literatura. ČSAV Praha Kruťa T. (1973) : Přispěvky k moravské topografické mineralogii,XII. Brno. Běluša, J. (2001): Diallag ze Střítěže u Dolní Rožínky, Minerál,IX.,2, 136-137.
Dravite
Formula: Na(Mg3)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
Reference: Sekanina, J. (1965): Vermiculit am Kontakt zwischen aplit und dolomit bei Prosetín (Nordteil der Schwarzawakuppel). Acta Univ. Carol., Geol., 2, 17-30.; Sekanina, J. (1965): Vermiculit am Kontakt zwischen aplit und dolomit bei Prosetín (Nordteil der Schwarzawakuppel). Acta Univ. Carol., Geol., 2, 17-30.
Elbaite
Formula: Na(Li1.5Al1.5)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
Reference: Novák M., Mazuch J. (1987): Nový lithný pegmatit z Dolní Rožínky. Acta Musei Moraviae, Sci. nat., 72, 257-258.
Enstatite
Formula: MgSiO3
Reference: Kopa, D.: Mineralogie a petrografie hadce od Věchnova. Časopis Slezského musea, series A: vědy přírodní, 1960, roč. 9, s. 17-24.
Enstatite var: Bronzite
Formula: (Mg,Fe2+)2[SiO3]2
Reference: Kopa, D.: Mineralogie a petrografie hadce od Věchnova. Časopis Slezského musea, series A: vědy přírodní, 1960, roč. 9, s. 17-24.
Evansite
Formula: Al3(PO4)(OH)6 · 6H2O
Reference: Kovár (1896) Chemický vyzkum pti Moravských Mineralû. Česka Akademie Císaře Frantiska Josefa &c. Rozpravy Třída II. Roč. v. čis. 15 8th.; Palache, C., Berman, H., & Frondel, C. (1951), The System of Mineralogy of James Dwight Dana and Edward Salisbury Dana, Yale University 1837-1892, Volume II: 923.
Fluorapatite
Formula: Ca5(PO4)3F
Fluorite
Formula: CaF2
Reference: Pelíšek J.: Některé nové minerály v krystalických vápencích moravika. Časopis pro mineralogii a geologii, 1979, 24, 4, 435-346.
Foitite
Formula: (□,Na)(Fe2+2Al)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3OH
'Garnet Group'
Formula: X3Z2(SiO4)3
Reference: Novák M., Mazuch J. (1987): Nový lithný pegmatit z Dolní Rožínky. Acta Musei Moraviae, Sci. nat., 72, 257-258.
Graphite
Formula: C
Grossular
Formula: Ca3Al2(SiO4)3
Reference: Groat, L. A., Evans, R. J., Cempírek, J., McCammon, C., & Houzar, S. (2013). Fe-rich and As-bearing vesuvianite and wiluite from Kozlov, Czech Republic. American Mineralogist, 98(7), 1330-1337.
'Indicolite'
Formula: A(D3)G6(T6O18)(BO3)3X3Z
Reference: Novák M., Mazuch J. (1987): Nový lithný pegmatit z Dolní Rožínky. Acta Musei Moraviae, Sci. nat., 72, 257-258.
'K Feldspar'
Reference: Novák M., Mazuch J. (1987): Nový lithný pegmatit z Dolní Rožínky. Acta Musei Moraviae, Sci. nat., 72, 257-258.
'Lepidolite'
Reference: Novák M., Mazuch J. (1987): Nový lithný pegmatit z Dolní Rožínky. Acta Musei Moraviae, Sci. nat., 72, 257-258.
Löllingite
Formula: FeAs2
Reference: Pelíšek, J.: Arzenové nerosty a chryzoberyl z pegmatitů severozápadní moravy. Časopis pro mineralogii a geologii, 1986, roč. 31, č. 2, s. 206-207.
Magnesite
Formula: MgCO3
Reference: Petr Pauliš (2001): Nejzajímavější mineralogická naleziště Moravy a Slezska. Kuttna, Kutná Hora.
Magnetite
Formula: Fe2+Fe3+2O4
Reference: Kopa, D.: Mineralogie a petrografie hadce od Věchnova. Časopis Slezského musea, series A: vědy přírodní, 1960, roč. 9, s. 17-24.
Malayaite
Formula: CaSn(SiO4)O
Reference: Groat, L. A., Evans, R. J., Cempírek, J., McCammon, C., & Houzar, S. (2013). Fe-rich and As-bearing vesuvianite and wiluite from Kozlov, Czech Republic. American Mineralogist, 98(7), 1330-1337.
Meta-autunite
Formula: Ca(UO2)2(PO4)2 · 6-8H2O
Reference: Pauliš P., Kopecký S., Černý P. 2007: Uranové minerály České Republiky a jejich naleziště. 1. část. (Kutna Hora, issue 1)
Metatorbernite
Formula: Cu(UO2)2(PO4)2 · 8H2O
Reference: Pauliš P., Kopecký S., Černý P. 2007: Uranové minerály České Republiky a jejich naleziště. 1. část. (Kutna Hora, issue 1)
Muscovite
Formula: KAl2(AlSi3O10)(OH)2
Népouite
Formula: (Ni,Mg)3(Si2O5)(OH)4
Reference: Pelíšek, J.: Ni-nerosty v serpentinitu západní Moravy. Časopis pro mineralogii a geologii, 1987, roč. 32, č. 2, s. 207.
Nontronite
Formula: Na0.3Fe2((Si,Al)4O10)(OH)2 · nH2O
Reference: Pelíšek, J.: Ni-nerosty v serpentinitu západní Moravy. Časopis pro mineralogii a geologii, 1987, roč. 32, č. 2, s. 207.
Nordenskiöldine
Formula: CaSn4+[BO3]2
Reference: Groat, L. A., Evans, R. J., Cempírek, J., McCammon, C., & Houzar, S. (2013). Fe-rich and As-bearing vesuvianite and wiluite from Kozlov, Czech Republic. American Mineralogist, 98(7), 1330-1337.
Opal
Formula: SiO2 · nH2O
Orthoclase
Formula: K(AlSi3O8)
Reference: Pelíšek, J.: Arzenové nerosty a chryzoberyl z pegmatitů severozápadní moravy. Časopis pro mineralogii a geologii, 1986, roč. 31, č. 2, s. 206-207.
Phlogopite
Formula: KMg3(AlSi3O10)(OH)2
Reference: Sekanina, J. (1965): Vermiculit am Kontakt zwischen aplit und dolomit bei Prosetín (Nordteil der Schwarzawakuppel). Acta Univ. Carol., Geol., 2, 17-30.; Pelíšek J.: Některé nové minerály v krystalických vápencích moravika. Časopis pro mineralogii a geologii, 1979, 24, 4, 435-346.
'Pimelite'
Formula: Ni3Si4O10(OH)2·4H2O
Reference: Pelíšek, J.: Ni-nerosty v serpentinitu západní Moravy. Časopis pro mineralogii a geologii, 1987, roč. 32, č. 2, s. 207.
'Pumpellyite'
Reference: Sekanina, J. (1965): Vermiculit am Kontakt zwischen aplit und dolomit bei Prosetín (Nordteil der Schwarzawakuppel). Acta Univ. Carol., Geol., 2, 17-30.
Pyrite
Formula: FeS2
Quartz
Formula: SiO2
Quartz var: Chalcedony
Formula: SiO2
Reference: Petr Pauliš (2001): Nejzajímavější mineralogická naleziště Moravy a Slezska. Kuttna, Kutná Hora.
Quartz var: Smoky Quartz
Formula: SiO2
Reference: Novák M., Mazuch J. (1987): Nový lithný pegmatit z Dolní Rožínky. Acta Musei Moraviae, Sci. nat., 72, 257-258.
'Scapolite'
Reference: Sekanina, J. (1965): Vermiculit am Kontakt zwischen aplit und dolomit bei Prosetín (Nordteil der Schwarzawakuppel). Acta Univ. Carol., Geol., 2, 17-30.
Schorl
Formula: Na(Fe2+3)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
Sepiolite
Formula: Mg4(Si6O15)(OH)2 · 6H2O
Reference: Pelíšek, J.: Nové minerály ze serpentinitu od Věchnova u Bystřice nad Pernštejnem. Časopis pro mineralogii a geologii, 1988, roč. 33, č. 2, s. 204.
Sillimanite
Formula: Al2(SiO4)O
Reference: Pelíšek, J.: Arzenové nerosty a chryzoberyl z pegmatitů severozápadní moravy. Časopis pro mineralogii a geologii, 1986, roč. 31, č. 2, s. 206-207.
Spessartine
Formula: Mn2+3Al2(SiO4)3
Stokesite
Formula: CaSn[Si3O9] · 2H2O
Reference: Groat, L. A., Evans, R. J., Cempírek, J., McCammon, C., & Houzar, S. (2013). Fe-rich and As-bearing vesuvianite and wiluite from Kozlov, Czech Republic. American Mineralogist, 98(7), 1330-1337.
Talc
Formula: Mg3Si4O10(OH)2
Titanite
Formula: CaTi(SiO4)O
Reference: Kruťa, T. (1966): Moravské nerosty a jejich literatura 1940-1965. - Moravské zemské muzeum, Brno.
Torbernite
Formula: Cu(UO2)2(PO4)2 · 12H2O
'Tourmaline'
Formula: A(D3)G6(Si6O18)(BO3)3X3Z
Reference: Novák M., Mazuch J. (1987): Nový lithný pegmatit z Dolní Rožínky. Acta Musei Moraviae, Sci. nat., 72, 257-258.
'Tourmaline var: Rubellite'
Formula: A(D3)G6(T6O18)(BO3)3X3Z
Reference: Novák M., Mazuch J. (1987): Nový lithný pegmatit z Dolní Rožínky. Acta Musei Moraviae, Sci. nat., 72, 257-258.
'Tourmaline var: Verdelite'
Formula: A(D3)G6(T6O18)(BO3)3X3Z
Reference: Novák M., Mazuch J. (1987): Nový lithný pegmatit z Dolní Rožínky. Acta Musei Moraviae, Sci. nat., 72, 257-258.
Tremolite
Formula: ☐{Ca2}{Mg5}(Si8O22)(OH)2
Reference: Pelíšek J.: Některé nové minerály v krystalických vápencích moravika. Časopis pro mineralogii a geologii, 1979, 24, 4, 435-346.
Uraninite
Formula: UO2
Description: Uranninite was set as a new mineral by electron microprobe.
Reference: Čermák J.: Hypogenní a supergenní alterace allanitu. – MS, bakalářská práce, Brno 2009. Masarykova Univerzita. Fakulta přírodovědecká. 33 str.
Vermiculite
Formula: Mg0.7(Mg,Fe,Al)6(Si,Al)8O20(OH)4 · 8H2O
Vesuvianite
Formula: (Ca,Na,☐)19(Al,Mg,Fe3+)13(☐,B,Al,Fe3+)5(Si2O7)4(SiO4)10(OH,F,O)10
Reference: Groat, L. A., Evans, R. J., Cempírek, J., McCammon, C., & Houzar, S. (2013). Fe-rich and As-bearing vesuvianite and wiluite from Kozlov, Czech Republic. American Mineralogist, 98(7), 1330-1337.
Wiluite
Formula: Ca19(Al,Mg)13(B,☐,Al)5(Si2O7)4(SiO4)10(O,OH)10
Reference: Groat, L. A., Evans, R. J., Cempírek, J., McCammon, C., & Houzar, S. (2013). Fe-rich and As-bearing vesuvianite and wiluite from Kozlov, Czech Republic. American Mineralogist, 98(7), 1330-1337.
Wollastonite
Formula: CaSiO3
Reference: Pelíšek J.: Některé nové minerály v krystalických vápencích moravika. Časopis pro mineralogii a geologii, 1979, 24, 4, 435-346.
Zircon
Formula: Zr(SiO4)
Reference: Novák M., Mazuch J. (1987): Nový lithný pegmatit z Dolní Rožínky. Acta Musei Moraviae, Sci. nat., 72, 257-258.

List of minerals arranged by Strunz 10th Edition classification

Group 1 - Elements
Graphite1.CB.05aC
Group 2 - Sulphides and Sulfosalts
Löllingite2.EB.15aFeAs2
Pyrite2.EB.05aFeS2
Group 3 - Halides
Fluorite3.AB.25CaF2
Group 4 - Oxides and Hydroxides
Cassiterite4.DB.05SnO2
Chromite4.BB.05Fe2+Cr3+2O4
Chrysoberyl4.BA.05BeAl2O4
Columbite-(Mn)4.DB.35Mn2+Nb2O6
Magnetite4.BB.05Fe2+Fe3+2O4
Opal4.DA.10SiO2 · nH2O
Quartz4.DA.05SiO2
var: Chalcedony4.DA.05SiO2
var: Smoky Quartz4.DA.05SiO2
Uraninite4.DL.05UO2
Group 5 - Nitrates and Carbonates
Calcite5.AB.05CaCO3
Magnesite5.AB.05MgCO3
Čejkaite5.ED.50Na4(UO2)(CO3)3
Group 6 - Borates
Nordenskiöldine6.AA.15CaSn4+[BO3]2
Group 8 - Phosphates, Arsenates and Vanadates
Autunite8.EB.05Ca(UO2)2(PO4)2 · 11H2O
Evansite8.DF.10Al3(PO4)(OH)6 · 6H2O
Fluorapatite8.BN.05Ca5(PO4)3F
Meta-autunite8.EB.10Ca(UO2)2(PO4)2 · 6-8H2O
Metatorbernite8.EB.10Cu(UO2)2(PO4)2 · 8H2O
Torbernite8.EB.05Cu(UO2)2(PO4)2 · 12H2O
Group 9 - Silicates
Actinolite9.DE.10☐{Ca2}{Mg4.5-2.5Fe0.5-2.5}(Si8O22)(OH)2
Albite9.FA.35Na(AlSi3O8)
var: Cleavelandite9.FA.35Na(AlSi3O8)
var: Oligoclase9.FA.35(Na,Ca)[Al(Si,Al)Si2O8]
Allanite-(Ce)9.BG.05b{CaCe}{Al2Fe2+}(Si2O7)(SiO4)O(OH)
Almandine9.AD.25Fe2+3Al2(SiO4)3
Andradite9.AD.25Ca3Fe3+2(SiO4)3
Anthophyllite9.DD.05☐{Mg2}{Mg5}(Si8O22)(OH)2
Antigorite9.ED.15Mg3(Si2O5)(OH)4
Beryl9.CJ.05Be3Al2(Si6O18)
Chrysotile9.ED.15Mg3(Si2O5)(OH)4
Clinozoisite9.BG.05a{Ca2}{Al3}(Si2O7)(SiO4)O(OH)
Diopside9.DA.15CaMgSi2O6
var: Diallage9.DA.15CaMgSi2O6
Dravite9.CK.05Na(Mg3)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
Elbaite9.CK.05Na(Li1.5Al1.5)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
Enstatite9.DA.05MgSiO3
var: Bronzite9.DA.05(Mg,Fe2+)2[SiO3]2
Foitite9.CK.05(□,Na)(Fe2+2Al)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3OH
Grossular9.AD.25Ca3Al2(SiO4)3
Malayaite9.AG.15CaSn(SiO4)O
Muscovite9.EC.15KAl2(AlSi3O10)(OH)2
Nontronite9.EC.40Na0.3Fe2((Si,Al)4O10)(OH)2 · nH2O
Népouite9.ED.15(Ni,Mg)3(Si2O5)(OH)4
Orthoclase9.FA.30K(AlSi3O8)
Phlogopite9.EC.20KMg3(AlSi3O10)(OH)2
Schorl9.CK.05Na(Fe2+3)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
Sepiolite9.EE.25Mg4(Si6O15)(OH)2 · 6H2O
Sillimanite9.AF.05Al2(SiO4)O
Spessartine9.AD.25Mn2+3Al2(SiO4)3
Stokesite9.DM.05CaSn[Si3O9] · 2H2O
Talc9.EC.05Mg3Si4O10(OH)2
Titanite9.AG.15CaTi(SiO4)O
Tremolite9.DE.10☐{Ca2}{Mg5}(Si8O22)(OH)2
Vermiculite9.EC.50Mg0.7(Mg,Fe,Al)6(Si,Al)8O20(OH)4 · 8H2O
Vesuvianite9.BG.35(Ca,Na,☐)19(Al,Mg,Fe3+)13(☐,B,Al,Fe3+)5(Si2O7)4(SiO4)10(OH,F,O)10
Wiluite9.BG.35Ca19(Al,Mg)13(B,☐,Al)5(Si2O7)4(SiO4)10(O,OH)10
Wollastonite9.DG.05CaSiO3
Zircon9.AD.30Zr(SiO4)
Unclassified Minerals, Rocks, etc.
'Amphibole Supergroup'-AX2Z5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2
'Apatite'-Ca5(PO4)3(Cl/F/OH)
'Biotite'-K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg)([Si/Al]Si2O10)(OH/F)2
'Chlorite Group'-
'Garnet Group'-X3Z2(SiO4)3
'Indicolite'-A(D3)G6(T6O18)(BO3)3X3Z
'K Feldspar'-
'Lepidolite'-
'Pimelite'-Ni3Si4O10(OH)2·4H2O
'Pumpellyite'-
'Scapolite'-
'Tourmaline'-A(D3)G6(Si6O18)(BO3)3X3Z
'var: Rubellite'-A(D3)G6(T6O18)(BO3)3X3Z
'var: Verdelite'-A(D3)G6(T6O18)(BO3)3X3Z

List of minerals arranged by Dana 8th Edition classification

Group 1 - NATIVE ELEMENTS AND ALLOYS
Semi-metals and non-metals
Graphite1.3.6.2C
Group 2 - SULFIDES
AmBnXp, with (m+n):p = 1:2
Löllingite2.12.2.9FeAs2
Pyrite2.12.1.1FeS2
Group 4 - SIMPLE OXIDES
AX2
Cassiterite4.4.1.5SnO2
Group 5 - OXIDES CONTAINING URANIUM OR THORIUM
AXO2·xH2O
Uraninite5.1.1.1UO2
Group 7 - MULTIPLE OXIDES
AB2X4
Chromite7.2.3.3Fe2+Cr3+2O4
Chrysoberyl7.2.9.1BeAl2O4
Magnetite7.2.2.3Fe2+Fe3+2O4
Group 8 - MULTIPLE OXIDES CONTAINING NIOBIUM,TANTALUM OR TITANIUM
AB2O6
Columbite-(Mn)8.3.2.4Mn2+Nb2O6
Group 9 - NORMAL HALIDES
AX2
Fluorite9.2.1.1CaF2
Group 14 - ANHYDROUS NORMAL CARBONATES
A(XO3)
Calcite14.1.1.1CaCO3
Magnesite14.1.1.2MgCO3
Group 24 - ANHYDROUS BORATES
AmBn[XO3]p
Nordenskiöldine24.3.3.1CaSn4+[BO3]2
Group 40 - HYDRATED NORMAL PHOSPHATES,ARSENATES AND VANADATES
AB2(XO4)2·xH2O, containing (UO2)2+
Autunite40.2a.1.1Ca(UO2)2(PO4)2 · 11H2O
Meta-autunite40.2a.1.2Ca(UO2)2(PO4)2 · 6-8H2O
Metatorbernite40.2a.13.2Cu(UO2)2(PO4)2 · 8H2O
Torbernite40.2a.13.1Cu(UO2)2(PO4)2 · 12H2O
Group 41 - ANHYDROUS PHOSPHATES, ETC.CONTAINING HYDROXYL OR HALOGEN
A5(XO4)3Zq
Fluorapatite41.8.1.1Ca5(PO4)3F
Group 42 - HYDRATED PHOSPHATES, ETC.CONTAINING HYDROXYL OR HALOGEN
A3(XO4)Zq·xH2O
Evansite42.1.2.1Al3(PO4)(OH)6 · 6H2O
Group 51 - NESOSILICATES Insular SiO4 Groups Only
Insular SiO4 Groups Only with cations in [6] and >[6] coordination
Almandine51.4.3a.2Fe2+3Al2(SiO4)3
Andradite51.4.3b.1Ca3Fe3+2(SiO4)3
Grossular51.4.3b.2Ca3Al2(SiO4)3
Spessartine51.4.3a.3Mn2+3Al2(SiO4)3
Insular SiO4 Groups Only with cations in >[6] coordination
Zircon51.5.2.1Zr(SiO4)
Group 52 - NESOSILICATES Insular SiO4 Groups and O,OH,F,H2O
Insular SiO4 Groups and O, OH, F, and H2O with cations in [4] and >[4] coordination
Sillimanite52.2.2a.1Al2(SiO4)O
Insular SiO4 Groups and O, OH, F, and H2O with cations in [6] and/or >[6] coordination
Malayaite52.4.3.2CaSn(SiO4)O
Titanite52.4.3.1CaTi(SiO4)O
Group 58 - SOROSILICATES Insular, Mixed, Single, and Larger Tetrahedral Groups
Insular, Mixed, Single, and Larger Tetrahedral Groups with cations in [6] and higher coordination; single and double groups (n = 1, 2)
Allanite-(Ce)58.2.1a.1{CaCe}{Al2Fe2+}(Si2O7)(SiO4)O(OH)
Clinozoisite58.2.1a.4{Ca2}{Al3}(Si2O7)(SiO4)O(OH)
Vesuvianite58.2.4.1(Ca,Na,☐)19(Al,Mg,Fe3+)13(☐,B,Al,Fe3+)5(Si2O7)4(SiO4)10(OH,F,O)10
Group 61 - CYCLOSILICATES Six-Membered Rings
Six-Membered Rings with [Si6O18] rings; possible (OH) and Al substitution
Beryl61.1.1.1Be3Al2(Si6O18)
Six-Membered Rings with borate groups
Dravite61.3.1.9Na(Mg3)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
Elbaite61.3.1.8Na(Li1.5Al1.5)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
Foitite61.3.1.1(□,Na)(Fe2+2Al)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3OH
Schorl61.3.1.10Na(Fe2+3)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
Group 65 - INOSILICATES Single-Width,Unbranched Chains,(W=1)
Single-Width Unbranched Chains, W=1 with chains P=2
Diopside65.1.3a.1CaMgSi2O6
Enstatite65.1.2.1MgSiO3
Single-Width Unbranched Chains, W=1 with chains P=3
Wollastonite65.2.1.1cCaSiO3
Single-Width Unbranched Chains, W=1 with chains P=6
Stokesite65.5.1.1CaSn[Si3O9] · 2H2O
Group 66 - INOSILICATES Double-Width,Unbranched Chains,(W=2)
Amphiboles - Mg-Fe-Mn-Li subgroup
Anthophyllite66.1.2.1☐{Mg2}{Mg5}(Si8O22)(OH)2
Tremolite66.1.3a.1☐{Ca2}{Mg5}(Si8O22)(OH)2
Group 71 - PHYLLOSILICATES Sheets of Six-Membered Rings
Sheets of 6-membered rings with 1:1 layers
Antigorite71.1.2a.1Mg3(Si2O5)(OH)4
Chrysotile71.1.5.1Mg3(Si2O5)(OH)4
Népouite71.1.2b.3(Ni,Mg)3(Si2O5)(OH)4
Sheets of 6-membered rings with 2:1 layers
Muscovite71.2.2a.1KAl2(AlSi3O10)(OH)2
Phlogopite71.2.2b.1KMg3(AlSi3O10)(OH)2
Talc71.2.1.3Mg3Si4O10(OH)2
Vermiculite71.2.2d.3Mg0.7(Mg,Fe,Al)6(Si,Al)8O20(OH)4 · 8H2O
Sheets of 6-membered rings with 2:1 clays
Nontronite71.3.1a.3Na0.3Fe2((Si,Al)4O10)(OH)2 · nH2O
'Pimelite'71.3.1b.5Ni3Si4O10(OH)2·4H2O
Group 74 - PHYLLOSILICATES Modulated Layers
Modulated Layers with joined strips
Sepiolite74.3.1b.1Mg4(Si6O15)(OH)2 · 6H2O
Group 75 - TECTOSILICATES Si Tetrahedral Frameworks
Si Tetrahedral Frameworks - SiO2 with [4] coordinated Si
Quartz75.1.3.1SiO2
Si Tetrahedral Frameworks - SiO2 with H2O and organics
Opal75.2.1.1SiO2 · nH2O
Group 76 - TECTOSILICATES Al-Si Framework
Al-Si Framework with Al-Si frameworks
Albite76.1.3.1Na(AlSi3O8)
Orthoclase76.1.1.1K(AlSi3O8)
Unclassified Minerals, Mixtures, etc.
Actinolite-☐{Ca2}{Mg4.5-2.5Fe0.5-2.5}(Si8O22)(OH)2
Albite
var: Cleavelandite
-Na(AlSi3O8)
var: Oligoclase-(Na,Ca)[Al(Si,Al)Si2O8]
'Amphibole Supergroup'-AX2Z5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2
'Apatite'-Ca5(PO4)3(Cl/F/OH)
'Biotite'-K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg)([Si/Al]Si2O10)(OH/F)2
'Chlorite Group'-
Diopside
var: Diallage
-CaMgSi2O6
Enstatite
var: Bronzite
-(Mg,Fe2+)2[SiO3]2
'Garnet Group'-X3Z2(SiO4)3
'Indicolite'-A(D3)G6(T6O18)(BO3)3X3Z
'K Feldspar'-
'Lepidolite'-
'Pumpellyite'-
Quartz
var: Chalcedony
-SiO2
var: Smoky Quartz-SiO2
'Scapolite'-
'Tourmaline'-A(D3)G6(Si6O18)(BO3)3X3Z
'var: Rubellite'-A(D3)G6(T6O18)(BO3)3X3Z
'var: Verdelite'-A(D3)G6(T6O18)(BO3)3X3Z
Wiluite-Ca19(Al,Mg)13(B,☐,Al)5(Si2O7)4(SiO4)10(O,OH)10
Čejkaite-Na4(UO2)(CO3)3

List of minerals for each chemical element

HHydrogen
H ApatiteCa5(PO4)3(Cl/F/OH)
H ElbaiteNa(Li1.5Al1.5)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
H SchorlNa(Fe32+)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
H Foitite(□,Na)(Fe22+Al)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3OH
H EvansiteAl3(PO4)(OH)6 · 6H2O
H OpalSiO2 · nH2O
H TorberniteCu(UO2)2(PO4)2 · 12H2O
H VermiculiteMg0.7(Mg,Fe,Al)6(Si,Al)8O20(OH)4 · 8H2O
H SepioliteMg4(Si6O15)(OH)2 · 6H2O
H PimeliteNi3Si4O10(OH)2·4H2O
H NontroniteNa0.3Fe2((Si,Al)4O10)(OH)2 · nH2O
H Népouite(Ni,Mg)3(Si2O5)(OH)4
H AntigoriteMg3(Si2O5)(OH)4
H Anthophyllite☐{Mg2}{Mg5}(Si8O22)(OH)2
H ChrysotileMg3(Si2O5)(OH)4
H TalcMg3Si4O10(OH)2
H Amphibole SupergroupAX2Z5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2
H Allanite-(Ce){CaCe}{Al2Fe2+}(Si2O7)(SiO4)O(OH)
H DraviteNa(Mg3)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
H PhlogopiteKMg3(AlSi3O10)(OH)2
H MuscoviteKAl2(AlSi3O10)(OH)2
H Clinozoisite{Ca2}{Al3}(Si2O7)(SiO4)O(OH)
H Tremolite☐{Ca2}{Mg5}(Si8O22)(OH)2
H Actinolite☐{Ca2}{Mg4.5-2.5Fe0.5-2.5}(Si8O22)(OH)2
H BiotiteK(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg)([Si/Al]Si2O10)(OH/F)2
H MetatorberniteCu(UO2)2(PO4)2 · 8H2O
H AutuniteCa(UO2)2(PO4)2 · 11H2O
H Meta-autuniteCa(UO2)2(PO4)2 · 6-8H2O
H Vesuvianite(Ca,Na,☐)19(Al,Mg,Fe3+)13(☐,B,Al,Fe3+)5(Si2O7)4(SiO4)10(OH,F,O)10
H StokesiteCaSn[Si3O9] · 2H2O
H WiluiteCa19(Al,Mg)13(B,☐,Al)5(Si2O7)4(SiO4)10(O,OH)10
LiLithium
Li ElbaiteNa(Li1.5Al1.5)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
BeBeryllium
Be BerylBe3Al2(Si6O18)
Be ChrysoberylBeAl2O4
BBoron
B ElbaiteNa(Li1.5Al1.5)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
B SchorlNa(Fe32+)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
B Foitite(□,Na)(Fe22+Al)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3OH
B DraviteNa(Mg3)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
B Tourmaline (var: Rubellite)A(D3)G6(T6O18)(BO3)3X3Z
B IndicoliteA(D3)G6(T6O18)(BO3)3X3Z
B Tourmaline (var: Verdelite)A(D3)G6(T6O18)(BO3)3X3Z
B NordenskiöldineCaSn4+[BO3]2
B Vesuvianite(Ca,Na,☐)19(Al,Mg,Fe3+)13(☐,B,Al,Fe3+)5(Si2O7)4(SiO4)10(OH,F,O)10
B WiluiteCa19(Al,Mg)13(B,☐,Al)5(Si2O7)4(SiO4)10(O,OH)10
B TourmalineA(D3)G6(Si6O18)(BO3)3X3Z
CCarbon
C ČejkaiteNa4(UO2)(CO3)3
C MagnesiteMgCO3
C CalciteCaCO3
C GraphiteC
OOxygen
O ČejkaiteNa4(UO2)(CO3)3
O FluorapatiteCa5(PO4)3F
O BerylBe3Al2(Si6O18)
O Columbite-(Mn)Mn2+Nb2O6
O CassiteriteSnO2
O ApatiteCa5(PO4)3(Cl/F/OH)
O ElbaiteNa(Li1.5Al1.5)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
O SchorlNa(Fe32+)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
O Foitite(□,Na)(Fe22+Al)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3OH
O SpessartineMn32+Al2(SiO4)3
O AlmandineFe32+Al2(SiO4)3
O EvansiteAl3(PO4)(OH)6 · 6H2O
O OpalSiO2 · nH2O
O Quartz (var: Chalcedony)SiO2
O MagnesiteMgCO3
O TorberniteCu(UO2)2(PO4)2 · 12H2O
O VermiculiteMg0.7(Mg,Fe,Al)6(Si,Al)8O20(OH)4 · 8H2O
O SepioliteMg4(Si6O15)(OH)2 · 6H2O
O CalciteCaCO3
O PimeliteNi3Si4O10(OH)2·4H2O
O NontroniteNa0.3Fe2((Si,Al)4O10)(OH)2 · nH2O
O Népouite(Ni,Mg)3(Si2O5)(OH)4
O ChromiteFe2+Cr23+O4
O AntigoriteMg3(Si2O5)(OH)4
O Anthophyllite☐{Mg2}{Mg5}(Si8O22)(OH)2
O Enstatite (var: Bronzite)(Mg,Fe2+)2[SiO3]2
O ChrysotileMg3(Si2O5)(OH)4
O MagnetiteFe2+Fe23+O4
O TalcMg3Si4O10(OH)2
O Amphibole SupergroupAX2Z5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2
O TitaniteCaTi(SiO4)O
O UraniniteUO2
O Allanite-(Ce){CaCe}{Al2Fe2+}(Si2O7)(SiO4)O(OH)
O DraviteNa(Mg3)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
O PhlogopiteKMg3(AlSi3O10)(OH)2
O QuartzSiO2
O MuscoviteKAl2(AlSi3O10)(OH)2
O Clinozoisite{Ca2}{Al3}(Si2O7)(SiO4)O(OH)
O DiopsideCaMgSi2O6
O Albite (var: Oligoclase)(Na,Ca)[Al(Si,Al)Si2O8]
O Diopside (var: Diallage)CaMgSi2O6
O Quartz (var: Smoky Quartz)SiO2
O WollastoniteCaSiO3
O Tremolite☐{Ca2}{Mg5}(Si8O22)(OH)2
O Actinolite☐{Ca2}{Mg4.5-2.5Fe0.5-2.5}(Si8O22)(OH)2
O BiotiteK(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg)([Si/Al]Si2O10)(OH/F)2
O OrthoclaseK(AlSi3O8)
O SillimaniteAl2(SiO4)O
O ChrysoberylBeAl2O4
O MetatorberniteCu(UO2)2(PO4)2 · 8H2O
O AutuniteCa(UO2)2(PO4)2 · 11H2O
O Meta-autuniteCa(UO2)2(PO4)2 · 6-8H2O
O AlbiteNa(AlSi3O8)
O Garnet GroupX3Z2(SiO4)3
O Albite (var: Cleavelandite)Na(AlSi3O8)
O ZirconZr(SiO4)
O Tourmaline (var: Rubellite)A(D3)G6(T6O18)(BO3)3X3Z
O IndicoliteA(D3)G6(T6O18)(BO3)3X3Z
O Tourmaline (var: Verdelite)A(D3)G6(T6O18)(BO3)3X3Z
O NordenskiöldineCaSn4+[BO3]2
O GrossularCa3Al2(SiO4)3
O Vesuvianite(Ca,Na,☐)19(Al,Mg,Fe3+)13(☐,B,Al,Fe3+)5(Si2O7)4(SiO4)10(OH,F,O)10
O StokesiteCaSn[Si3O9] · 2H2O
O MalayaiteCaSn(SiO4)O
O AndraditeCa3Fe23+(SiO4)3
O WiluiteCa19(Al,Mg)13(B,☐,Al)5(Si2O7)4(SiO4)10(O,OH)10
O EnstatiteMgSiO3
O TourmalineA(D3)G6(Si6O18)(BO3)3X3Z
FFluorine
F FluorapatiteCa5(PO4)3F
F ApatiteCa5(PO4)3(Cl/F/OH)
F Amphibole SupergroupAX2Z5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2
F FluoriteCaF2
F BiotiteK(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg)([Si/Al]Si2O10)(OH/F)2
F Vesuvianite(Ca,Na,☐)19(Al,Mg,Fe3+)13(☐,B,Al,Fe3+)5(Si2O7)4(SiO4)10(OH,F,O)10
NaSodium
Na ČejkaiteNa4(UO2)(CO3)3
Na ElbaiteNa(Li1.5Al1.5)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
Na SchorlNa(Fe32+)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
Na NontroniteNa0.3Fe2((Si,Al)4O10)(OH)2 · nH2O
Na DraviteNa(Mg3)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
Na Albite (var: Oligoclase)(Na,Ca)[Al(Si,Al)Si2O8]
Na AlbiteNa(AlSi3O8)
Na Albite (var: Cleavelandite)Na(AlSi3O8)
Na Vesuvianite(Ca,Na,☐)19(Al,Mg,Fe3+)13(☐,B,Al,Fe3+)5(Si2O7)4(SiO4)10(OH,F,O)10
MgMagnesium
Mg MagnesiteMgCO3
Mg VermiculiteMg0.7(Mg,Fe,Al)6(Si,Al)8O20(OH)4 · 8H2O
Mg SepioliteMg4(Si6O15)(OH)2 · 6H2O
Mg Népouite(Ni,Mg)3(Si2O5)(OH)4
Mg AntigoriteMg3(Si2O5)(OH)4
Mg Anthophyllite☐{Mg2}{Mg5}(Si8O22)(OH)2
Mg Enstatite (var: Bronzite)(Mg,Fe2+)2[SiO3]2
Mg ChrysotileMg3(Si2O5)(OH)4
Mg TalcMg3Si4O10(OH)2
Mg DraviteNa(Mg3)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
Mg PhlogopiteKMg3(AlSi3O10)(OH)2
Mg DiopsideCaMgSi2O6
Mg Diopside (var: Diallage)CaMgSi2O6
Mg Tremolite☐{Ca2}{Mg5}(Si8O22)(OH)2
Mg Actinolite☐{Ca2}{Mg4.5-2.5Fe0.5-2.5}(Si8O22)(OH)2
Mg BiotiteK(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg)([Si/Al]Si2O10)(OH/F)2
Mg Vesuvianite(Ca,Na,☐)19(Al,Mg,Fe3+)13(☐,B,Al,Fe3+)5(Si2O7)4(SiO4)10(OH,F,O)10
Mg WiluiteCa19(Al,Mg)13(B,☐,Al)5(Si2O7)4(SiO4)10(O,OH)10
Mg EnstatiteMgSiO3
AlAluminium
Al BerylBe3Al2(Si6O18)
Al ElbaiteNa(Li1.5Al1.5)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
Al SchorlNa(Fe32+)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
Al Foitite(□,Na)(Fe22+Al)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3OH
Al SpessartineMn32+Al2(SiO4)3
Al AlmandineFe32+Al2(SiO4)3
Al EvansiteAl3(PO4)(OH)6 · 6H2O
Al VermiculiteMg0.7(Mg,Fe,Al)6(Si,Al)8O20(OH)4 · 8H2O
Al NontroniteNa0.3Fe2((Si,Al)4O10)(OH)2 · nH2O
Al Amphibole SupergroupAX2Z5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2
Al Allanite-(Ce){CaCe}{Al2Fe2+}(Si2O7)(SiO4)O(OH)
Al DraviteNa(Mg3)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
Al PhlogopiteKMg3(AlSi3O10)(OH)2
Al MuscoviteKAl2(AlSi3O10)(OH)2
Al Clinozoisite{Ca2}{Al3}(Si2O7)(SiO4)O(OH)
Al Albite (var: Oligoclase)(Na,Ca)[Al(Si,Al)Si2O8]
Al BiotiteK(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg)([Si/Al]Si2O10)(OH/F)2
Al OrthoclaseK(AlSi3O8)
Al SillimaniteAl2(SiO4)O
Al ChrysoberylBeAl2O4
Al AlbiteNa(AlSi3O8)
Al Albite (var: Cleavelandite)Na(AlSi3O8)
Al GrossularCa3Al2(SiO4)3
Al Vesuvianite(Ca,Na,☐)19(Al,Mg,Fe3+)13(☐,B,Al,Fe3+)5(Si2O7)4(SiO4)10(OH,F,O)10
Al WiluiteCa19(Al,Mg)13(B,☐,Al)5(Si2O7)4(SiO4)10(O,OH)10
SiSilicon
Si BerylBe3Al2(Si6O18)
Si ElbaiteNa(Li1.5Al1.5)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
Si SchorlNa(Fe32+)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
Si Foitite(□,Na)(Fe22+Al)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3OH
Si SpessartineMn32+Al2(SiO4)3
Si AlmandineFe32+Al2(SiO4)3
Si OpalSiO2 · nH2O
Si Quartz (var: Chalcedony)SiO2
Si VermiculiteMg0.7(Mg,Fe,Al)6(Si,Al)8O20(OH)4 · 8H2O
Si SepioliteMg4(Si6O15)(OH)2 · 6H2O
Si PimeliteNi3Si4O10(OH)2·4H2O
Si NontroniteNa0.3Fe2((Si,Al)4O10)(OH)2 · nH2O
Si Népouite(Ni,Mg)3(Si2O5)(OH)4
Si AntigoriteMg3(Si2O5)(OH)4
Si Anthophyllite☐{Mg2}{Mg5}(Si8O22)(OH)2
Si Enstatite (var: Bronzite)(Mg,Fe2+)2[SiO3]2
Si ChrysotileMg3(Si2O5)(OH)4
Si TalcMg3Si4O10(OH)2
Si Amphibole SupergroupAX2Z5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2
Si TitaniteCaTi(SiO4)O
Si Allanite-(Ce){CaCe}{Al2Fe2+}(Si2O7)(SiO4)O(OH)
Si DraviteNa(Mg3)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
Si PhlogopiteKMg3(AlSi3O10)(OH)2
Si QuartzSiO2
Si MuscoviteKAl2(AlSi3O10)(OH)2
Si Clinozoisite{Ca2}{Al3}(Si2O7)(SiO4)O(OH)
Si DiopsideCaMgSi2O6
Si Albite (var: Oligoclase)(Na,Ca)[Al(Si,Al)Si2O8]
Si Diopside (var: Diallage)CaMgSi2O6
Si Quartz (var: Smoky Quartz)SiO2
Si WollastoniteCaSiO3
Si Tremolite☐{Ca2}{Mg5}(Si8O22)(OH)2
Si Actinolite☐{Ca2}{Mg4.5-2.5Fe0.5-2.5}(Si8O22)(OH)2
Si BiotiteK(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg)([Si/Al]Si2O10)(OH/F)2
Si OrthoclaseK(AlSi3O8)
Si SillimaniteAl2(SiO4)O
Si AlbiteNa(AlSi3O8)
Si Garnet GroupX3Z2(SiO4)3
Si Albite (var: Cleavelandite)Na(AlSi3O8)
Si ZirconZr(SiO4)
Si GrossularCa3Al2(SiO4)3
Si Vesuvianite(Ca,Na,☐)19(Al,Mg,Fe3+)13(☐,B,Al,Fe3+)5(Si2O7)4(SiO4)10(OH,F,O)10
Si StokesiteCaSn[Si3O9] · 2H2O
Si MalayaiteCaSn(SiO4)O
Si AndraditeCa3Fe23+(SiO4)3
Si WiluiteCa19(Al,Mg)13(B,☐,Al)5(Si2O7)4(SiO4)10(O,OH)10
Si EnstatiteMgSiO3
Si TourmalineA(D3)G6(Si6O18)(BO3)3X3Z
PPhosphorus
P FluorapatiteCa5(PO4)3F
P ApatiteCa5(PO4)3(Cl/F/OH)
P EvansiteAl3(PO4)(OH)6 · 6H2O
P TorberniteCu(UO2)2(PO4)2 · 12H2O
P MetatorberniteCu(UO2)2(PO4)2 · 8H2O
P AutuniteCa(UO2)2(PO4)2 · 11H2O
P Meta-autuniteCa(UO2)2(PO4)2 · 6-8H2O
SSulfur
S PyriteFeS2
ClChlorine
Cl ApatiteCa5(PO4)3(Cl/F/OH)
Cl Amphibole SupergroupAX2Z5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2
KPotassium
K PhlogopiteKMg3(AlSi3O10)(OH)2
K MuscoviteKAl2(AlSi3O10)(OH)2
K BiotiteK(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg)([Si/Al]Si2O10)(OH/F)2
K OrthoclaseK(AlSi3O8)
CaCalcium
Ca FluorapatiteCa5(PO4)3F
Ca ApatiteCa5(PO4)3(Cl/F/OH)
Ca CalciteCaCO3
Ca TitaniteCaTi(SiO4)O
Ca Allanite-(Ce){CaCe}{Al2Fe2+}(Si2O7)(SiO4)O(OH)
Ca Clinozoisite{Ca2}{Al3}(Si2O7)(SiO4)O(OH)
Ca DiopsideCaMgSi2O6
Ca Albite (var: Oligoclase)(Na,Ca)[Al(Si,Al)Si2O8]
Ca Diopside (var: Diallage)CaMgSi2O6
Ca WollastoniteCaSiO3
Ca Tremolite☐{Ca2}{Mg5}(Si8O22)(OH)2
Ca Actinolite☐{Ca2}{Mg4.5-2.5Fe0.5-2.5}(Si8O22)(OH)2
Ca FluoriteCaF2
Ca AutuniteCa(UO2)2(PO4)2 · 11H2O
Ca Meta-autuniteCa(UO2)2(PO4)2 · 6-8H2O
Ca NordenskiöldineCaSn4+[BO3]2
Ca GrossularCa3Al2(SiO4)3
Ca Vesuvianite(Ca,Na,☐)19(Al,Mg,Fe3+)13(☐,B,Al,Fe3+)5(Si2O7)4(SiO4)10(OH,F,O)10
Ca StokesiteCaSn[Si3O9] · 2H2O
Ca MalayaiteCaSn(SiO4)O
Ca AndraditeCa3Fe23+(SiO4)3
Ca WiluiteCa19(Al,Mg)13(B,☐,Al)5(Si2O7)4(SiO4)10(O,OH)10
TiTitanium
Ti Amphibole SupergroupAX2Z5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2
Ti TitaniteCaTi(SiO4)O
CrChromium
Cr ChromiteFe2+Cr23+O4
MnManganese
Mn Columbite-(Mn)Mn2+Nb2O6
Mn SpessartineMn32+Al2(SiO4)3
FeIron
Fe SchorlNa(Fe32+)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
Fe Foitite(□,Na)(Fe22+Al)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3OH
Fe AlmandineFe32+Al2(SiO4)3
Fe VermiculiteMg0.7(Mg,Fe,Al)6(Si,Al)8O20(OH)4 · 8H2O
Fe NontroniteNa0.3Fe2((Si,Al)4O10)(OH)2 · nH2O
Fe ChromiteFe2+Cr23+O4
Fe Enstatite (var: Bronzite)(Mg,Fe2+)2[SiO3]2
Fe MagnetiteFe2+Fe23+O4
Fe Allanite-(Ce){CaCe}{Al2Fe2+}(Si2O7)(SiO4)O(OH)
Fe PyriteFeS2
Fe Actinolite☐{Ca2}{Mg4.5-2.5Fe0.5-2.5}(Si8O22)(OH)2
Fe BiotiteK(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg)([Si/Al]Si2O10)(OH/F)2
Fe LöllingiteFeAs2
Fe Vesuvianite(Ca,Na,☐)19(Al,Mg,Fe3+)13(☐,B,Al,Fe3+)5(Si2O7)4(SiO4)10(OH,F,O)10
Fe AndraditeCa3Fe23+(SiO4)3
NiNickel
Ni PimeliteNi3Si4O10(OH)2·4H2O
Ni Népouite(Ni,Mg)3(Si2O5)(OH)4
CuCopper
Cu TorberniteCu(UO2)2(PO4)2 · 12H2O
Cu MetatorberniteCu(UO2)2(PO4)2 · 8H2O
AsArsenic
As LöllingiteFeAs2
ZrZirconium
Zr ZirconZr(SiO4)
NbNiobium
Nb Columbite-(Mn)Mn2+Nb2O6
SnTin
Sn CassiteriteSnO2
Sn NordenskiöldineCaSn4+[BO3]2
Sn StokesiteCaSn[Si3O9] · 2H2O
Sn MalayaiteCaSn(SiO4)O
CeCerium
Ce Allanite-(Ce){CaCe}{Al2Fe2+}(Si2O7)(SiO4)O(OH)
UUranium
U ČejkaiteNa4(UO2)(CO3)3
U TorberniteCu(UO2)2(PO4)2 · 12H2O
U UraniniteUO2
U MetatorberniteCu(UO2)2(PO4)2 · 8H2O
U AutuniteCa(UO2)2(PO4)2 · 11H2O
U Meta-autuniteCa(UO2)2(PO4)2 · 6-8H2O

Localities in this Region
Show map


This page contains all mineral locality references listed on mindat.org. This does not claim to be a complete list. If you know of more minerals from this site, please register so you can add to our database. This locality information is for reference purposes only. You should never attempt to visit any sites listed in mindat.org without first ensuring that you have the permission of the land and/or mineral rights holders for access and that you are aware of all safety precautions necessary.
Mineral and/or Locality  
Mindat.org is an outreach project of the Hudson Institute of Mineralogy, a 501(c)(3) not-for-profit organization. Public Relations by Blytheweigh.
Copyright © mindat.org and the Hudson Institute of Mineralogy 1993-2019, except where stated. Most political location boundaries are © OpenStreetMap contributors. Mindat.org relies on the contributions of thousands of members and supporters.
Privacy Policy - Terms & Conditions - Contact Us Current server date and time: June 20, 2019 14:46:53 Page generated: June 13, 2019 02:32:20
Go to top of page