Log InRegister
Home PageAbout MindatThe Mindat ManualHistory of MindatCopyright StatusWho We AreContact UsAdvertise on Mindat
Donate to MindatCorporate SponsorshipSponsor a PageSponsored PagesMindat AdvertisersAdvertise on Mindat
Learning CenterWhat is a mineral?The most common minerals on earthInformation for EducatorsMindat Articles
Minerals by PropertiesMinerals by ChemistryAdvanced Locality SearchRandom MineralRandom LocalitySearch by minIDLocalities Near MeSearch ArticlesSearch GlossaryMore Search Options
Search For:
Mineral Name:
Locality Name:
Keyword(s):
 
The Mindat ManualAdd a New PhotoRate PhotosLocality Edit ReportCoordinate Completion ReportAdd Glossary Item
Mining CompaniesStatisticsThe ElementsUsersBooks & MagazinesMineral MuseumsMineral Shows & EventsThe Mindat DirectoryDevice Settings
Photo SearchPhoto GalleriesNew Photos TodayNew Photos YesterdayMembers' Photo GalleriesPast Photo of the Day Gallery

Holubovský mlýn, Holubov, Kremze (Krems), České Budějovice District, South Bohemian Region, Czech Republici
Regional Level Types
Holubovský mlýn- not defined -
Holubov- not defined -
Kremze (Krems)- not defined -
České Budějovice DistrictDistrict
South Bohemian RegionRegion
Czech RepublicCountry

This page is currently not sponsored. Click here to sponsor this page.
Key
Latitude & Longitude (WGS84):
48° 53' 45'' North , 14° 18' 28'' East
Latitude & Longitude (decimal):
Köppen climate type:
Nearest Settlements:
PlacePopulationDistance
Křemže2,516 (2018)1.0km
Holubov954 (2018)1.2km
Vrábče496 (2018)5.5km
Srnín225 (2018)6.2km
Zlatá Koruna680 (2018)6.4km
Name(s) in local language(s):
, , Křemže


Outcrops of garnet-rich peridotites with small adits.

Regions containing this locality

Eurasian PlateTectonic Plate
EuropeContinent
CzechoslovakiaCountry (Former)
Bohemian MassifMassif
Bohemia (Böhmen; Boehmen), Czech RepublicRegion (Historical)

Select Mineral List Type

Standard Detailed Strunz Dana Chemical Elements

Mineral List


7 valid minerals.

Detailed Mineral List:

Almandine
Formula: Fe2+3Al2(SiO4)3
Reference: Čech, V., Koutek, J.: Geologické a genetické poměry ložisek železné a niklové rudy u Křemže v jižních Čechách. In Sborník Státního geologického ústavu Československé republiky, svazek 13. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1946. s. 1-22.
'Amphibole Supergroup'
Formula: AX2Z5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2
Reference: Čech, V., Koutek, J.: Geologické a genetické poměry ložisek železné a niklové rudy u Křemže v jižních Čechách. In Sborník Státního geologického ústavu Československé republiky, svazek 13. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1946. s. 1-22.
'Apatite'
Formula: Ca5(PO4)3(Cl/F/OH)
Reference: Čech, V., Koutek, J.: Geologické a genetické poměry ložisek železné a niklové rudy u Křemže v jižních Čechách. In Sborník Státního geologického ústavu Československé republiky, svazek 13. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1946. s. 1-22.
'Biotite'
Formula: K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg)([Si/Al]Si2O10)(OH/F)2
Reference: Čech, V., Koutek, J.: Geologické a genetické poměry ložisek železné a niklové rudy u Křemže v jižních Čechách. In Sborník Státního geologického ústavu Československé republiky, svazek 13. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1946. s. 1-22.
'Chlorite Group'
Reference: Čech, V., Koutek, J.: Geologické a genetické poměry ložisek železné a niklové rudy u Křemže v jižních Čechách. In Sborník Státního geologického ústavu Československé republiky, svazek 13. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1946. s. 1-22.
Diopside
Formula: CaMgSi2O6
Reference: Čech, V., Koutek, J.: Geologické a genetické poměry ložisek železné a niklové rudy u Křemže v jižních Čechách. In Sborník Státního geologického ústavu Československé republiky, svazek 13. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1946. s. 1-22.
Enstatite
Formula: MgSiO3
Reference: Čech, V., Koutek, J.: Geologické a genetické poměry ložisek železné a niklové rudy u Křemže v jižních Čechách. In Sborník Státního geologického ústavu Československé republiky, svazek 13. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1946. s. 1-22.
Enstatite var: Bronzite
Formula: (Mg,Fe2+)2[SiO3]2
Reference: Čech, V., Koutek, J.: Geologické a genetické poměry ložisek železné a niklové rudy u Křemže v jižních Čechách. In Sborník Státního geologického ústavu Československé republiky, svazek 13. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1946. s. 1-22.
'Fayalite-Forsterite Series'
Reference: Čech, V., Koutek, J.: Geologické a genetické poměry ložisek železné a niklové rudy u Křemže v jižních Čechách. In Sborník Státního geologického ústavu Československé republiky, svazek 13. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1946. s. 1-22.
Magnesite
Formula: MgCO3
Reference: Čech, V., Koutek, J.: Geologické a genetické poměry ložisek železné a niklové rudy u Křemže v jižních Čechách. In Sborník Státního geologického ústavu Československé republiky, svazek 13. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1946. s. 1-22.
Magnetite
Formula: Fe2+Fe3+2O4
Reference: Čech, V., Koutek, J.: Geologické a genetické poměry ložisek železné a niklové rudy u Křemže v jižních Čechách. In Sborník Státního geologického ústavu Československé republiky, svazek 13. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1946. s. 1-22.
Pyrope
Formula: Mg3Al2(SiO4)3
Reference: Čech, V., Koutek, J.: Geologické a genetické poměry ložisek železné a niklové rudy u Křemže v jižních Čechách. In Sborník Státního geologického ústavu Československé republiky, svazek 13. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1946. s. 1-22.
'Serpentine Subgroup'
Formula: D3[Si2O5](OH)4 D = Mg, Fe, Ni, Mn, Al, Zn
Reference: Čech, V., Koutek, J.: Geologické a genetické poměry ložisek železné a niklové rudy u Křemže v jižních Čechách. In Sborník Státního geologického ústavu Československé republiky, svazek 13. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1946. s. 1-22.
Spinel
Formula: MgAl2O4
Reference: Čech, V., Koutek, J.: Geologické a genetické poměry ložisek železné a niklové rudy u Křemže v jižních Čechách. In Sborník Státního geologického ústavu Československé republiky, svazek 13. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1946. s. 1-22.

List of minerals arranged by Strunz 10th Edition classification

Group 4 - Oxides and Hydroxides
Magnetite4.BB.05Fe2+Fe3+2O4
Spinel4.BB.05MgAl2O4
Group 5 - Nitrates and Carbonates
Magnesite5.AB.05MgCO3
Group 9 - Silicates
Almandine9.AD.25Fe2+3Al2(SiO4)3
Diopside9.DA.15CaMgSi2O6
Enstatite9.DA.05MgSiO3
var: Bronzite9.DA.05(Mg,Fe2+)2[SiO3]2
Pyrope9.AD.25Mg3Al2(SiO4)3
Unclassified Minerals, Rocks, etc.
'Amphibole Supergroup'-AX2Z5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2
'Apatite'-Ca5(PO4)3(Cl/F/OH)
'Biotite'-K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg)([Si/Al]Si2O10)(OH/F)2
'Chlorite Group'-
'Fayalite-Forsterite Series'-
'Serpentine Subgroup'-D3[Si2O5](OH)4 D = Mg, Fe, Ni, Mn, Al, Zn

List of minerals arranged by Dana 8th Edition classification

Group 7 - MULTIPLE OXIDES
AB2X4
Magnetite7.2.2.3Fe2+Fe3+2O4
Spinel7.2.1.1MgAl2O4
Group 14 - ANHYDROUS NORMAL CARBONATES
A(XO3)
Magnesite14.1.1.2MgCO3
Group 51 - NESOSILICATES Insular SiO4 Groups Only
Insular SiO4 Groups Only with cations in [6] and >[6] coordination
Almandine51.4.3a.2Fe2+3Al2(SiO4)3
Pyrope51.4.3a.1Mg3Al2(SiO4)3
Group 65 - INOSILICATES Single-Width,Unbranched Chains,(W=1)
Single-Width Unbranched Chains, W=1 with chains P=2
Diopside65.1.3a.1CaMgSi2O6
Enstatite65.1.2.1MgSiO3
Unclassified Minerals, Mixtures, etc.
'Amphibole Supergroup'-AX2Z5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2
'Apatite'-Ca5(PO4)3(Cl/F/OH)
'Biotite'-K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg)([Si/Al]Si2O10)(OH/F)2
'Chlorite Group'-
Enstatite
var: Bronzite
-(Mg,Fe2+)2[SiO3]2
'Fayalite-Forsterite Series'-
'Serpentine Subgroup'-D3[Si2O5](OH)4 D = Mg, Fe, Ni, Mn, Al, Zn

List of minerals for each chemical element

HHydrogen
H Amphibole SupergroupAX2Z5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2
H ApatiteCa5(PO4)3(Cl/F/OH)
H BiotiteK(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg)([Si/Al]Si2O10)(OH/F)2
H Serpentine SubgroupD3[Si2O5](OH)4 D = Mg, Fe, Ni, Mn, Al, Zn
CCarbon
C MagnesiteMgCO3
OOxygen
O AlmandineFe32+Al2(SiO4)3
O Amphibole SupergroupAX2Z5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2
O ApatiteCa5(PO4)3(Cl/F/OH)
O BiotiteK(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg)([Si/Al]Si2O10)(OH/F)2
O Enstatite (var: Bronzite)(Mg,Fe2+)2[SiO3]2
O DiopsideCaMgSi2O6
O EnstatiteMgSiO3
O MagnetiteFe2+Fe23+O4
O MagnesiteMgCO3
O PyropeMg3Al2(SiO4)3
O Serpentine SubgroupD3[Si2O5](OH)4 D = Mg, Fe, Ni, Mn, Al, Zn
O SpinelMgAl2O4
FFluorine
F Amphibole SupergroupAX2Z5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2
F ApatiteCa5(PO4)3(Cl/F/OH)
F BiotiteK(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg)([Si/Al]Si2O10)(OH/F)2
MgMagnesium
Mg BiotiteK(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg)([Si/Al]Si2O10)(OH/F)2
Mg Enstatite (var: Bronzite)(Mg,Fe2+)2[SiO3]2
Mg DiopsideCaMgSi2O6
Mg EnstatiteMgSiO3
Mg MagnesiteMgCO3
Mg PyropeMg3Al2(SiO4)3
Mg Serpentine SubgroupD3[Si2O5](OH)4 D = Mg, Fe, Ni, Mn, Al, Zn
Mg SpinelMgAl2O4
AlAluminium
Al AlmandineFe32+Al2(SiO4)3
Al Amphibole SupergroupAX2Z5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2
Al BiotiteK(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg)([Si/Al]Si2O10)(OH/F)2
Al PyropeMg3Al2(SiO4)3
Al Serpentine SubgroupD3[Si2O5](OH)4 D = Mg, Fe, Ni, Mn, Al, Zn
Al SpinelMgAl2O4
SiSilicon
Si AlmandineFe32+Al2(SiO4)3
Si Amphibole SupergroupAX2Z5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2
Si BiotiteK(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg)([Si/Al]Si2O10)(OH/F)2
Si Enstatite (var: Bronzite)(Mg,Fe2+)2[SiO3]2
Si DiopsideCaMgSi2O6
Si EnstatiteMgSiO3
Si PyropeMg3Al2(SiO4)3
Si Serpentine SubgroupD3[Si2O5](OH)4 D = Mg, Fe, Ni, Mn, Al, Zn
PPhosphorus
P ApatiteCa5(PO4)3(Cl/F/OH)
ClChlorine
Cl Amphibole SupergroupAX2Z5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2
Cl ApatiteCa5(PO4)3(Cl/F/OH)
KPotassium
K BiotiteK(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg)([Si/Al]Si2O10)(OH/F)2
CaCalcium
Ca ApatiteCa5(PO4)3(Cl/F/OH)
Ca DiopsideCaMgSi2O6
TiTitanium
Ti Amphibole SupergroupAX2Z5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2
MnManganese
Mn Serpentine SubgroupD3[Si2O5](OH)4 D = Mg, Fe, Ni, Mn, Al, Zn
FeIron
Fe AlmandineFe32+Al2(SiO4)3
Fe BiotiteK(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg)([Si/Al]Si2O10)(OH/F)2
Fe Enstatite (var: Bronzite)(Mg,Fe2+)2[SiO3]2
Fe MagnetiteFe2+Fe23+O4
Fe Serpentine SubgroupD3[Si2O5](OH)4 D = Mg, Fe, Ni, Mn, Al, Zn
NiNickel
Ni Serpentine SubgroupD3[Si2O5](OH)4 D = Mg, Fe, Ni, Mn, Al, Zn
ZnZinc
Zn Serpentine SubgroupD3[Si2O5](OH)4 D = Mg, Fe, Ni, Mn, Al, Zn

References

Sort by

Year (asc) Year (desc) Author (A-Z) Author (Z-A)
Čech, V., and Koutek, J. (1946) Geologické a genetické poměry ložisek železné a niklové rudy u Křemže v jižních Čechách. In Sborník Státního geologického ústavu Československé republiky, svazek 13. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, s. 1-22.
Fediuková, E. (1977) Kelyphitic reaction rims in garnet peridotites. Acta Universitatis Carolinae – Geologica, 21(3-4), 185-192.
Novák, V. (2002) Topografická mineralogie jižních Čech 1966-1998. Nakladatelství Jelmo, České Budějovice, 87-88.
Zikeš, J. and Welser, P. (2010) Spinelidy z okolí Křemže. Minerál, 18(1), 17-20.


This page contains all mineral locality references listed on mindat.org. This does not claim to be a complete list. If you know of more minerals from this site, please register so you can add to our database. This locality information is for reference purposes only. You should never attempt to visit any sites listed in mindat.org without first ensuring that you have the permission of the land and/or mineral rights holders for access and that you are aware of all safety precautions necessary.
 
Mineral and/or Locality  
Mindat.org is an outreach project of the Hudson Institute of Mineralogy, a 501(c)(3) not-for-profit organization. Public Relations by Blytheweigh.
Copyright © mindat.org and the Hudson Institute of Mineralogy 1993-2019, except where stated. Most political location boundaries are © OpenStreetMap contributors. Mindat.org relies on the contributions of thousands of members and supporters.
Privacy Policy - Terms & Conditions - Contact Us Current server date and time: July 22, 2019 09:23:03 Page generated: July 11, 2019 15:30:51
Go to top of page