Log InRegister
Home PageAbout MindatThe Mindat ManualHistory of MindatCopyright StatusWho We AreContact UsAdvertise on Mindat
Donate to MindatCorporate SponsorshipSponsor a PageSponsored PagesMindat AdvertisersAdvertise on Mindat
Learning CenterWhat is a mineral?The most common minerals on earthInformation for EducatorsMindat Articles
Minerals by PropertiesMinerals by ChemistryAdvanced Locality SearchRandom MineralRandom LocalitySearch by minIDLocalities Near MeSearch ArticlesSearch GlossaryMore Search Options
Search For:
Mineral Name:
Locality Name:
Keyword(s):
 
The Mindat ManualAdd a New PhotoRate PhotosLocality Edit ReportCoordinate Completion ReportAdd Glossary Item
Mining CompaniesStatisticsThe ElementsUsersBooks & MagazinesMineral MuseumsMineral Shows & EventsThe Mindat DirectoryDevice Settings
Photo SearchPhoto GalleriesNew Photos TodayNew Photos YesterdayMembers' Photo GalleriesPast Photo of the Day Gallery

Žďár nad Sázavou District, Vysočina Region, Czech Republici
Regional Level Types
Žďár nad Sázavou DistrictDistrict
Vysočina RegionRegion
Czech RepublicCountry

This page is currently not sponsored. Click here to sponsor this page.
Key
Lock Map


No description has been added for this locality. Can you add one?

Regions containing this locality

Eurasian PlateTectonic Plate
EuropeContinent
CzechoslovakiaCountry (Former)
Bohemian MassifMassif

Select Mineral List Type

Standard Detailed Strunz Dana Chemical Elements

Commodity List

This is a list of exploitable or exploited mineral commodities recorded from this region.


Mineral List

Mineral list contains entries from the region specified including sub-localities

351 valid minerals. 10 (TL) - type locality of valid minerals. 2 erroneous literature entries.

Rock Types Recorded

Note: this is a very new system on mindat.org and data is currently VERY limited. Please bear with us while we work towards adding this information!

Rock list contains entries from the region specified including sub-localities

Select Rock List Type

Alphabetical List Tree Diagram

Detailed Mineral List:

Acanthite
Formula: Ag2S
Reference: Velebil, D., Kráčmar, L.: Ložisko Borovec u Štěpánova (štěpánovský revír). Minerál, 2002, roč. 10, č. 3, s. 163-181.
Actinolite
Formula: ☐{Ca2}{Mg4.5-2.5Fe0.5-2.5}(Si8O22)(OH)2
Localities: Reported from at least 11 localities in this region.
Aeschynite-(Y)
Formula: (Y,Ln,Ca,Th)(Ti,Nb)2(O,OH)6
Reference: Pauliš P., Kopecký S., Černý P. 2007: Uranové minerály České Republiky a jejich naleziště. 1. část. (Kutna Hora, issue 1)
Aguilarite
Formula: Ag4SeS
Reference: Vavřín, I.: Nové poznatky o selenidech Českého masívu. Bulletin Mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 1994, roč. 2, s. 82-89.
Albite
Formula: Na(AlSi3O8)
Localities: Reported from at least 37 localities in this region.
Albite var: Andesine
Formula: (Na,Ca)[Al(Si,Al)Si2O8]
Albite var: Cleavelandite
Formula: Na(AlSi3O8)
Albite var: Oligoclase
Formula: (Na,Ca)[Al(Si,Al)Si2O8]
Localities: Reported from at least 16 localities in this region.
'Albite-Anorthite Series'
Allanite-(Ce)
Formula: {CaCe}{Al2Fe2+}(Si2O7)(SiO4)O(OH)
'Allanite Group'
Formula: {A12+REE3+}{M3+2M32+}(Si2O7)(SiO4)O(OH)
Allophane
Formula: (Al2O3)(SiO2)1.3-2 · 2.5-3H2O
Reference: No reference listed
Alluaudite
Formula: (Na,Ca)Mn2+(Fe3+,Mn2+,Fe2+,Mg)2(PO4)3
Almandine
Formula: Fe2+3Al2(SiO4)3
Localities: Reported from at least 9 localities in this region.
'Almandine-Spessartine Series'
Reference: Mrázek R, Rejl L. Drahé kameny Moravy a Slezska. Aventinum Praha, 2010 - p.80
Amblygonite
Formula: LiAl(PO4)F
'Amphibole Supergroup'
Formula: AX2Z5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2
Analcime
Formula: Na(AlSi2O6) · H2O
Reference: www.cseg.ca/conferences/2000/556.PDF.; Dosbaba, M., & Novák, M. (2012). Quartz replacement by “kerolite” in graphic quartz–feldspar intergrowths from the Věžná I pegmatite, Czech Republic: a complex desilication process related to episyenitization. The Canadian Mineralogist, 50(6), 1609-1622.; Cerny, P., Novak, M., Chapman, R., & Masau, M. (2000). Subsolidus behavior of niobian rutile from Vezna, Czech Republic: A model for exsolutions in phases with Fe2+>> Fe3+. Journal of GEOsciences, 45(1-2), 21-35.
Anatase
Formula: TiO2
Andalusite
Formula: Al2(SiO4)O
Localities: Reported from at least 17 localities in this region.
Andersonite
Formula: Na2Ca(UO2)(CO3)3 · 6H2O
Andradite
Formula: Ca3Fe3+2(SiO4)3
Anglesite
Formula: PbSO4
Reference: Velebil, D., Kráčmar, L.: Ložisko Borovec u Štěpánova (štěpánovský revír). Minerál, 2002, roč. 10, č. 3, s. 163-181.
Anhydrite
Formula: CaSO4
Ankerite
Formula: Ca(Fe2+,Mg)(CO3)2
Annite
Formula: KFe2+3(AlSi3O10)(OH)2
Anorthite
Formula: Ca(Al2Si2O8)
Reference: Houzar, S.: Přehled minerálů amfibolitového lomu v Mirošově (západní Morava), Minerál, 1999, roč. 7, č. 4, s. 294-296.
Anorthite var: Labradorite
Formula: (Ca,Na)[Al(Al,Si)Si2O8]
Reference: Houzar, S.: Přehled minerálů amfibolitového lomu v Mirošově (západní Morava), Minerál, 1999, roč. 7, č. 4, s. 294-296.
Anthophyllite
Formula: ☐{Mg2}{Mg5}(Si8O22)(OH)2
Localities: Reported from at least 8 localities in this region.
Antigorite
Formula: Mg3(Si2O5)(OH)4
Antimony
Formula: Sb
'Apatite'
Formula: Ca5(PO4)3(Cl/F/OH)
Localities: Reported from at least 29 localities in this region.
'Apophyllite'
Aragonite
Formula: CaCO3
Arseniosiderite
Formula: Ca2Fe3+3(AsO4)3O2 · 3H2O
Reference: Novák, M.: Bór obsahující minerály z granitických pegmatitů moldanubika. Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 1995, roč. 3, s. 164-169.
Arsenopyrite
Formula: FeAsS
Localities: Reported from at least 7 localities in this region.
Athabascaite
Formula: Cu5Se4
Augelite
Formula: Al2(PO4)(OH)3
Auricupride
Formula: Cu3Au
Reference: Velebil, D., Kráčmar, L.: Ložisko Borovec u Štěpánova (štěpánovský revír). Minerál, 2002, roč. 10, č. 3, s. 163-181
Autunite
Formula: Ca(UO2)2(PO4)2 · 11H2O
Localities: Reported from at least 11 localities in this region.
Axinite-(Fe)
Formula: Ca2Fe2+Al2BSi4O15OH
'Axinite Group'
Reference: Gadas P., Novák M., Cempírek J., Filip J., Vašinová galiová M., Groat L.A., Všianský D. (2014) MINERAL ASSEMBLAGES, COMPOSITIONAL VARIATION, AND CRYSTAL STRUCTURE OF FERUVITIC TOURMALINE FROM A CONTAMINATED ANATECTIC PEGMATITE AT MIROŠOV NEAR STRÁŽEK, MOLDANUBIAN ZONE, CZECH REPUBLIC . Can Mineral 52: 285-301.
Azurite
Formula: Cu3(CO3)2(OH)2
Reference: No reference listed
Babefphite
Formula: BaBePO4(F,OH)
Reference: Cempírek, J.: Hydroxylherderit z Rožné. Minerál, 2001, roč. 9, č. 5, s. 328-329
Baddeleyite
Formula: ZrO2
Reference: Houzar, S. & Novák, M. (2006): Clintonite-bearing assemblages in chondrodite marbles from the contact aureole of the Trebic Pluton, Moldanubian Zone, Bohemian Massif. J. Czech Geol. Soc. 51, 249-258. [http://www.jgeosci.org/content/JCGS2006_3-4__houzar.pdf]
Barbosalite
Formula: Fe2+Fe3+2(PO4)2(OH)2
Reference: Škoda, R., Staněk, J., Čopjaková, R.: Minerální asociace fosfátových nodulí z granitického pegmatitu od Cyrilova u Velkého Meziříčí, Moldanubikum; část 1 – primární a exsoluční fáze. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 2007, 92, 59-74.
Baryte
Formula: BaSO4
'Bastnäsite'
Reference: Hrazdil, V.: Přehled minerálů skarnového lomu v Líšné u Nového Města na Moravě. Minerál, 2000, roč. 8, č. 4, s. 324-326.
Bavenite
Formula: Ca4Be2Al2Si9O26(OH)2
Bayleyite
Formula: Mg2(UO2)(CO3)3 · 18H2O
Reference: Pauliš P., Kopecký S., Černý P. 2007: Uranové minerály České Republiky a jejich naleziště. 2. část. (Kutna Hora, issue 2
Bellidoite (TL)
Formula: Cu2Se
Reference: Economic Geology 70 (1975), 384; Econ Geol (1997) 92:468-484
Benyacarite
Formula: (H2O,K)2(Mn2+,Fe2+)2(Fe3+,Ti)2Ti(PO4)4(O,F)2 · 14H2O
Reference: Škoda, R., Staněk, J., Čopjaková, R.: Minerální asociace fosfátových nodulí z granitického pegmatitu od Cyrilova u Velkého Meziříčí, Moldanubikum; část 1 – primární a exsoluční fáze. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 2007, 92, 59-74.
Beraunite
Formula: Fe2+Fe3+5(PO4)4(OH)5 · 6H2O
Berthierine
Formula: (Fe2+,Fe3+,Al)3(Si,Al)2O5(OH)4
Bertrandite
Formula: Be4(Si2O7)(OH)2
Beryl
Formula: Be3Al2(Si6O18)
Localities: Reported from at least 9 localities in this region.
Beryllonite
Formula: NaBePO4
Reference: Cempírek, J. & Novák, M.(2006) Beryllophosphate Assemblages From The Rožná Pegmatite, Czech Republic. Acta Miner.-Petrograph.,Abstract Series 5, Szeged, p.20; Cempírek, J., & Novák, M. (2007) Beryllophosphate assemblages in late hydrothermal stage of the Rožná lepidolite pegmatite. Granitic Pegmatites: The State of the Art – International Symposium. 06th – 12th May 2007, Porto, Portugal
Berzelianite
Formula: Cu2Se
Localities: Reported from at least 9 localities in this region.
'Betafite Group'
Formula: A2(Ti,Nb)2O6Z
Reference: Černý P., Veselovský F.: Výskyt částečně desilikovaných pegmatitů pronikajících serpentinitem v obci Tři Studně. Minerál, 2013, roč. 21, č. 4, s. 299-304.
Beusite
Formula: Mn2+Mn2+2 (PO4)2
Billietite
Formula: Ba(UO2)6O4(OH)6 · 4-8H2O
Reference: Pauliš P., Kopecký S., Černý P. 2007: Uranové minerály České Republiky a jejich naleziště. 1. část. (Kutna Hora, issue 1)
'Biotite'
Formula: K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg)([Si/Al]Si2O10)(OH/F)2
Localities: Reported from at least 31 localities in this region.
Bismuth
Formula: Bi
Localities: Reported from at least 7 localities in this region.
Bismuthinite
Formula: Bi2S3
'Bitumen'
Reference: Kříbek, B., Žák, K., Dobeš, P., Leichmann, J., Pudilová, M., René, M., ... & Lehmann, B. (2009). The Rožná uranium deposit (Bohemian Massif, Czech Republic): shear zone-hosted, late Variscan and post-Variscan hydrothermal mineralization. Mineralium deposita, 44(1), 99-128.
Bohdanowiczite
Formula: AgBiSe2
Reference: Vavřín, I.: Nové poznatky o selenidech Českého masívu. Bulletin Mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 1994, roč. 2, s. 82-89.
Boltwoodite
Formula: (K,Na)(UO2)(SiO3OH) · 1.5H2O
Reference: Pauliš P., Kopecký S., Černý P. 2007: Uranové minerály České Republiky a jejich naleziště. 1. část. (Kutna Hora, issue 1)
Boralsilite
Formula: Al16B6Si2O37
Reference: CEMPÍREK, Jan a Milan NOVÁK a Zdeněk DOLNÍČEK a Jana KOTKOVÁ a Radek ŠKODA. Crystal chemistry and origin of grandidierite, ominelite, boralsilite, and werdingite from the Bory Granulite Massif, Czech Republic American Mineralogist, Mineralogical Society of America, 95, 10, od s. 1533-1547, 15 s. ISSN 0003-004X. 2010
Bornite
Formula: Cu5FeS4
Boromuscovite
Formula: KAl2(BSi3O10)(OH)2
Reference: • Novák, M.: Bór obsahující minerály z granitických pegmatitů moldanubika. Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 1995, roč. 3, s. 164-169.; Flégr, T., Novák, M., & Cempírek, J. (2016). New occurrence of bosiite in the Řečice pegmatite, Czech Republic.
Bosiite
Formula: NaFe3+3(Al4Mg2)(Si6O18)(BO3)3(OH)3O
Reference: Flégr, T., Novák, M., & Cempírek, J. (2016). New occurrence of bosiite in the Řečice pegmatite, Czech Republic.
Boulangerite
Formula: Pb5Sb4S11
Reference: Velebil, D., Kráčmar, L.: Ložisko Borovec u Štěpánova (štěpánovský revír). Minerál, 2002, roč. 10, č. 3, s. 163-181.
Bournonite
Formula: PbCuSbS3
'Brabantite'
Formula: CaTh(PO4)2
Brannerite
Formula: UTi2O6
Brazilianite
Formula: NaAl3(PO4)2(OH)4
Brochantite
Formula: Cu4(SO4)(OH)6
Reference: No reference listed
Brookite
Formula: TiO2
Reference: Sekanina, J.: Nerosty moravských pegmatitů. Časopis Moravského zemského musea, 1929-1930, sv. 26-27, s. 113-224.
Bukovite (TL)
Formula: Tl2(Cu,Fe)4Se4
Reference: Bull.Soc.fr.Min.Crist.(1971) 94, 529-533; Econ Geol (1997) 92:468-484; American Mineralogist 73:933
Cacoxenite
Formula: Fe3+24AlO6(PO4)17(OH)12 · 75H2O
Calcite
Formula: CaCO3
Localities: Reported from at least 18 localities in this region.
Carnotite
Formula: K2(UO2)2(VO4)2 · 3H2O
Reference: Pauliš P., Kopecký S., Černý P. 2007: Uranové minerály České Republiky a jejich naleziště. 1. část. (Kutna Hora, issue 1)
Cassiterite
Formula: SnO2
Localities: Reported from at least 12 localities in this region.
Čejkaite
Formula: Na4(UO2)(CO3)3
Celadonite
Formula: K(Mg,Fe2+)Fe3+(Si4O10)(OH)2
Cerussite
Formula: PbCO3
Reference: No reference listed
Cervantite
Formula: Sb3+Sb5+O4
Reference: Velebil, D., Kráčmar, L.: Ložisko Borovec u Štěpánova (štěpánovský revír). Minerál, 2002, roč. 10, č. 3, s. 163-181.
'Chabazite'