Log InRegister
Home PageAbout MindatThe Mindat ManualHistory of MindatCopyright StatusWho We AreContact UsAdvertise on Mindat
Donate to MindatCorporate SponsorshipSponsor a PageSponsored PagesMindat AdvertisersAdvertise on Mindat
Learning CenterWhat is a mineral?The most common minerals on earthInformation for EducatorsMindat Articles
Minerals by PropertiesMinerals by ChemistryAdvanced Locality SearchRandom MineralRandom LocalitySearch by minIDLocalities Near MeSearch ArticlesSearch GlossaryMore Search Options
Search For:
Mineral Name:
Locality Name:
Keyword(s):
 
The Mindat ManualAdd a New PhotoRate PhotosLocality Edit ReportCoordinate Completion ReportAdd Glossary Item
Mining CompaniesStatisticsThe ElementsUsersBooks & MagazinesMineral MuseumsMineral Shows & EventsThe Mindat DirectoryDevice Settings
Photo SearchPhoto GalleriesNew Photos TodayNew Photos YesterdayMembers' Photo GalleriesPast Photo of the Day Gallery

Horní Bory, Křižanov, Žďár nad Sázavou District, Vysočina Region, Czech Republici
Regional Level Types
Horní Bory- not defined -
Křižanov- not defined -
Žďár nad Sázavou DistrictDistrict
Vysočina RegionRegion
Czech RepublicCountry

This page is currently not sponsored. Click here to sponsor this page.
Key
Lock Map
Latitude & Longitude (WGS84):
49° 25' 27'' North , 16° 2' 26'' East
Latitude & Longitude (decimal):
Köppen climate type:
Nearest Settlements:
PlacePopulationDistance
Radenice161 (2018)1.8km
Vídeň390 (2018)3.6km
Rousměrov108 (2018)3.8km
Dobrá Voda331 (2018)3.8km
Jívoví300 (2018)4.2km
Name(s) in local language(s):
Horní Bory (Ober Bory; Ober Borry)


Active quarry in granulites, paragneisses, migmatites with xenoliths of dunite, peridotite and eclogite. Also granite pegmatite veins.
From time to time good specimens could be found; access to the quarry is impossible during working hours.

Regions containing this locality

Eurasian PlateTectonic Plate
EuropeContinent
CzechoslovakiaCountry (Former)
Bohemian MassifMassif
Moravia (Mähren; Maehren), Czech RepublicHistoric County

Select Mineral List Type

Standard Detailed Strunz Dana Chemical Elements

Mineral List


23 valid minerals.

Detailed Mineral List:

Albite
Formula: Na(AlSi3O8)
Reference: No reference listed
Anatase
Formula: TiO2
Reference: No reference listed
Boralsilite
Formula: Al16B6Si2O37
Reference: CEMPÍREK, Jan a Milan NOVÁK a Zdeněk DOLNÍČEK a Jana KOTKOVÁ a Radek ŠKODA. Crystal chemistry and origin of grandidierite, ominelite, boralsilite, and werdingite from the Bory Granulite Massif, Czech Republic American Mineralogist, Mineralogical Society of America, 95, 10, od s. 1533-1547, 15 s. ISSN 0003-004X. 2010
Calcite
Formula: CaCO3
Reference: No reference listed
Chamosite
Formula: (Fe2+,Mg,Al,Fe3+)6(Si,Al)4O10(OH,O)8
Reference: Van King
Chamosite var: Daphnite
Formula: (Fe,Mg)5Al(Si,Al)4O10(OH)8
Reference: Van King
Clinozoisite
Formula: {Ca2}{Al3}(Si2O7)(SiO4)O(OH)
Reference: Pauliš, P., Cempírek, J.: Dravit z pegmatitu z Horních Borů u Velkého Meziříčí. Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 1997, roč. 4-5, s. 225.
Cordierite
Formula: (Mg,Fe)2Al3(AlSi5O18)
Reference: Staněk, J.: Drahokamové cordierity ze západní Moravy. Minerál, 1994, roč. 2, č. 1, s. 17-19.
Diopside
Formula: CaMgSi2O6
Reference: David Parfitt collection
Diopside var: Diallage
Formula: CaMgSi2O6
Reference: David Parfitt collection
Dravite
Formula: Na(Mg3)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
Reference: Pauliš, P., Cempírek, J.: Dravit z pegmatitu z Horních Borů u Velkého Meziříčí. Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 1997, roč. 4-5, s. 225.
Dumortierite
Formula: (Al,Fe3+)7(SiO4)3(BO3)O3
Reference: Cempírek, J., Novák, M.: Krystalochemie Al – bohatých borosilikátů. Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 2000, roč. 8, s. 91-99.
'Fayalite-Forsterite Series'
Reference: No reference listed
Fluorapatite
Formula: Ca5(PO4)3F
Reference: Van King
Graftonite
Formula: Fe2+Fe2+2(PO4)2
Reference: Staněk, J.: Fosfáty železa a manganu z pegmatitů v okolí Borů. Minerál, 1999, roč. 7, č. 4, s. 289-293.
Grandidierite
Formula: (Mg,Fe2+)(Al,Fe3+)3(SiO4)(BO3)O2
Reference: CEMPÍREK, Jan a Milan NOVÁK a Zdeněk DOLNÍČEK a Jana KOTKOVÁ a Radek ŠKODA. Crystal chemistry and origin of grandidierite, ominelite, boralsilite, and werdingite from the Bory Granulite Massif, Czech Republic American Mineralogist, Mineralogical Society of America, 95, 10, od s. 1533-1547, 15 s. ISSN 0003-004X. 2010
Marcasite
Formula: FeS2
Reference: Toegel, V., Dobrovitovský, P.: Křemenná žíla se záhnědami z kamenolomu Horní Bory. Minerál, 2006, roč. 14, č. 3, s. 209-211.
Microcline
Formula: K(AlSi3O8)
Reference: Van King
Minnesotaite
Formula: Fe2+3Si4O10(OH)2
Reference: Fuksová A. (2010): Geologická dokumentace lomu Bory u Velkého Meziříčí (moldanubikum), BP, Katedra geologie PřF UP, 34-38
Muscovite
Formula: KAl2(AlSi3O10)(OH)2
Reference: No reference listed
Ominelite
Formula: (Fe2+,Mg)(Al,Fe3+)3(SiO4)(BO3)O2
Reference: CEMPÍREK, Jan a Milan NOVÁK a Zdeněk DOLNÍČEK a Jana KOTKOVÁ a Radek ŠKODA. Crystal chemistry and origin of grandidierite, ominelite, boralsilite, and werdingite from the Bory Granulite Massif, Czech Republic American Mineralogist, Mineralogical Society of America, 95, 10, od s. 1533-1547, 15 s. ISSN 0003-004X. 2010
Quartz
Formula: SiO2
Reference: Van King
Quartz var: Rock Crystal
Formula: SiO2
Reference: • Staněk, J.: Křišťály z okolí Borů na západní Moravě. Minerál, 1997, roč. 5, č. 1, s. 30-31.
Rutile
Formula: TiO2
Reference: No reference listed
Schorl
Formula: Na(Fe2+3)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
Reference: No reference listed
Vivianite
Formula: Fe2+3(PO4)2 · 8H2O
Reference: Staněk, J.: Fosfáty železa a manganu z pegmatitů v okolí Borů. Minerál, 1999, roč. 7, č. 4, s. 289-293.
Werdingite
Formula: (Mg,Fe)2Al14Si4B4O37
Reference: CEMPÍREK, Jan a Milan NOVÁK a Zdeněk DOLNÍČEK a Jana KOTKOVÁ a Radek ŠKODA. Crystal chemistry and origin of grandidierite, ominelite, boralsilite, and werdingite from the Bory Granulite Massif, Czech Republic American Mineralogist, Mineralogical Society of America, 95, 10, od s. 1533-1547, 15 s. ISSN 0003-004X. 2010

List of minerals arranged by Strunz 10th Edition classification

Group 2 - Sulphides and Sulfosalts
Marcasite2.EB.10aFeS2
Group 4 - Oxides and Hydroxides
Anatase4.DD.05TiO2
Quartz4.DA.05SiO2
var: Rock Crystal4.DA.05SiO2
Rutile4.DB.05TiO2
Group 5 - Nitrates and Carbonates
Calcite5.AB.05CaCO3
Group 8 - Phosphates, Arsenates and Vanadates
Fluorapatite8.BN.05Ca5(PO4)3F
Graftonite8.AB.20Fe2+Fe2+2(PO4)2
Vivianite8.CE.40Fe2+3(PO4)2 · 8H2O
Group 9 - Silicates
Albite9.FA.35Na(AlSi3O8)
Boralsilite9.BD.30Al16B6Si2O37
Chamosite9.EC.55(Fe2+,Mg,Al,Fe3+)6(Si,Al)4O10(OH,O)8
var: Daphnite9.EC.55(Fe,Mg)5Al(Si,Al)4O10(OH)8
Clinozoisite9.BG.05a{Ca2}{Al3}(Si2O7)(SiO4)O(OH)
Cordierite9.CJ.10(Mg,Fe)2Al3(AlSi5O18)
Diopside9.DA.15CaMgSi2O6
var: Diallage9.DA.15CaMgSi2O6
Dravite9.CK.05Na(Mg3)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
Dumortierite9.AJ.10(Al,Fe3+)7(SiO4)3(BO3)O3
Grandidierite9.AJ.05(Mg,Fe2+)(Al,Fe3+)3(SiO4)(BO3)O2
Microcline9.FA.30K(AlSi3O8)
Minnesotaite9.EC.05Fe2+3Si4O10(OH)2
Muscovite9.EC.15KAl2(AlSi3O10)(OH)2
Ominelite9.AJ.05(Fe2+,Mg)(Al,Fe3+)3(SiO4)(BO3)O2
Schorl9.CK.05Na(Fe2+3)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
Werdingite9.BD.35(Mg,Fe)2Al14Si4B4O37
Unclassified Minerals, Rocks, etc.
'Fayalite-Forsterite Series'-

List of minerals arranged by Dana 8th Edition classification

Group 2 - SULFIDES
AmBnXp, with (m+n):p = 1:2
Marcasite2.12.2.1FeS2
Group 4 - SIMPLE OXIDES
AX2
Anatase4.4.4.1TiO2
Rutile4.4.1.1TiO2
Group 14 - ANHYDROUS NORMAL CARBONATES
A(XO3)
Calcite14.1.1.1CaCO3
Group 38 - ANHYDROUS NORMAL PHOSPHATES, ARSENATES, AND VANADATES
(AB)3(XO4)2
Graftonite38.3.3.1Fe2+Fe2+2(PO4)2
Group 40 - HYDRATED NORMAL PHOSPHATES,ARSENATES AND VANADATES
A3(XO4)2·xH2O
Vivianite40.3.6.1Fe2+3(PO4)2 · 8H2O
Group 41 - ANHYDROUS PHOSPHATES, ETC.CONTAINING HYDROXYL OR HALOGEN
A5(XO4)3Zq
Fluorapatite41.8.1.1Ca5(PO4)3F
Group 54 - NESOSILICATES Borosilicates and Some Beryllosilicates
Borosilicates and Some Beryllosilicates with (BO3)
Dumortierite54.1.2.1(Al,Fe3+)7(SiO4)3(BO3)O3
Grandidierite54.1.1.1(Mg,Fe2+)(Al,Fe3+)3(SiO4)(BO3)O2
Group 56 - SOROSILICATES Si2O7 Groups, With Additional O, OH, F and H2O
Si2O7 Groups and O, OH, F, and H2O with[Si2O7] with borate groups
Werdingite56.3.2.1(Mg,Fe)2Al14Si4B4O37
Group 58 - SOROSILICATES Insular, Mixed, Single, and Larger Tetrahedral Groups
Insular, Mixed, Single, and Larger Tetrahedral Groups with cations in [6] and higher coordination; single and double groups (n = 1, 2)
Clinozoisite58.2.1a.4{Ca2}{Al3}(Si2O7)(SiO4)O(OH)
Group 61 - CYCLOSILICATES Six-Membered Rings
Six-Membered Rings with Al substituted rings
Cordierite61.2.1.1(Mg,Fe)2Al3(AlSi5O18)
Six-Membered Rings with borate groups
Dravite61.3.1.9Na(Mg3)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
Schorl61.3.1.10Na(Fe2+3)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
Group 65 - INOSILICATES Single-Width,Unbranched Chains,(W=1)
Single-Width Unbranched Chains, W=1 with chains P=2
Diopside65.1.3a.1CaMgSi2O6
Group 71 - PHYLLOSILICATES Sheets of Six-Membered Rings
Sheets of 6-membered rings with 2:1 layers
Minnesotaite71.2.1.5Fe2+3Si4O10(OH)2
Muscovite71.2.2a.1KAl2(AlSi3O10)(OH)2
Sheets of 6-membered rings interlayered 1:1, 2:1, and octahedra
Chamosite71.4.1.7(Fe2+,Mg,Al,Fe3+)6(Si,Al)4O10(OH,O)8
Group 75 - TECTOSILICATES Si Tetrahedral Frameworks
Si Tetrahedral Frameworks - SiO2 with [4] coordinated Si
Quartz75.1.3.1SiO2
Group 76 - TECTOSILICATES Al-Si Framework
Al-Si Framework with Al-Si frameworks
Albite76.1.3.1Na(AlSi3O8)
Microcline76.1.1.5K(AlSi3O8)
Unclassified Minerals, Mixtures, etc.
Boralsilite-Al16B6Si2O37
Chamosite
var: Daphnite
-(Fe,Mg)5Al(Si,Al)4O10(OH)8
Diopside
var: Diallage
-CaMgSi2O6
'Fayalite-Forsterite Series'-
Ominelite-(Fe2+,Mg)(Al,Fe3+)3(SiO4)(BO3)O2
Quartz
var: Rock Crystal
-SiO2

List of minerals for each chemical element

HHydrogen
H VivianiteFe32+(PO4)2 · 8H2O
H MuscoviteKAl2(AlSi3O10)(OH)2
H SchorlNa(Fe32+)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
H DraviteNa(Mg3)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
H Clinozoisite{Ca2}{Al3}(Si2O7)(SiO4)O(OH)
H Chamosite(Fe2+,Mg,Al,Fe3+)6(Si,Al)4O10(OH,O)8
H Chamosite (var: Daphnite)(Fe,Mg)5Al(Si,Al)4O10(OH)8
H MinnesotaiteFe32+Si4O10(OH)2
BBoron
B SchorlNa(Fe32+)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
B DraviteNa(Mg3)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
B Dumortierite(Al,Fe3+)7(SiO4)3(BO3)O3
B Grandidierite(Mg,Fe2+)(Al,Fe3+)3(SiO4)(BO3)O2
B Ominelite(Fe2+,Mg)(Al,Fe3+)3(SiO4)(BO3)O2
B BoralsiliteAl16B6Si2O37
B Werdingite(Mg,Fe)2Al14Si4B4O37
CCarbon
C CalciteCaCO3
OOxygen
O AlbiteNa(AlSi3O8)
O AnataseTiO2
O GraftoniteFe2+Fe22+(PO4)2
O CalciteCaCO3
O Cordierite(Mg,Fe)2Al3(AlSi5O18)
O FluorapatiteCa5(PO4)3F
O VivianiteFe32+(PO4)2 · 8H2O
O MuscoviteKAl2(AlSi3O10)(OH)2
O Quartz (var: Rock Crystal)SiO2
O RutileTiO2
O SchorlNa(Fe32+)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
O DraviteNa(Mg3)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
O Clinozoisite{Ca2}{Al3}(Si2O7)(SiO4)O(OH)
O Dumortierite(Al,Fe3+)7(SiO4)3(BO3)O3
O Diopside (var: Diallage)CaMgSi2O6
O QuartzSiO2
O MicroclineK(AlSi3O8)
O Chamosite(Fe2+,Mg,Al,Fe3+)6(Si,Al)4O10(OH,O)8
O Chamosite (var: Daphnite)(Fe,Mg)5Al(Si,Al)4O10(OH)8
O Grandidierite(Mg,Fe2+)(Al,Fe3+)3(SiO4)(BO3)O2
O Ominelite(Fe2+,Mg)(Al,Fe3+)3(SiO4)(BO3)O2
O BoralsiliteAl16B6Si2O37
O Werdingite(Mg,Fe)2Al14Si4B4O37
O DiopsideCaMgSi2O6
O MinnesotaiteFe32+Si4O10(OH)2
FFluorine
F FluorapatiteCa5(PO4)3F
NaSodium
Na AlbiteNa(AlSi3O8)
Na SchorlNa(Fe32+)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
Na DraviteNa(Mg3)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
MgMagnesium
Mg Cordierite(Mg,Fe)2Al3(AlSi5O18)
Mg DraviteNa(Mg3)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
Mg Diopside (var: Diallage)CaMgSi2O6
Mg Chamosite(Fe2+,Mg,Al,Fe3+)6(Si,Al)4O10(OH,O)8
Mg Chamosite (var: Daphnite)(Fe,Mg)5Al(Si,Al)4O10(OH)8
Mg Grandidierite(Mg,Fe2+)(Al,Fe3+)3(SiO4)(BO3)O2
Mg Ominelite(Fe2+,Mg)(Al,Fe3+)3(SiO4)(BO3)O2
Mg Werdingite(Mg,Fe)2Al14Si4B4O37
Mg DiopsideCaMgSi2O6
AlAluminium
Al AlbiteNa(AlSi3O8)
Al Cordierite(Mg,Fe)2Al3(AlSi5O18)
Al MuscoviteKAl2(AlSi3O10)(OH)2
Al SchorlNa(Fe32+)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
Al DraviteNa(Mg3)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
Al Clinozoisite{Ca2}{Al3}(Si2O7)(SiO4)O(OH)
Al Dumortierite(Al,Fe3+)7(SiO4)3(BO3)O3
Al MicroclineK(AlSi3O8)
Al Chamosite(Fe2+,Mg,Al,Fe3+)6(Si,Al)4O10(OH,O)8
Al Chamosite (var: Daphnite)(Fe,Mg)5Al(Si,Al)4O10(OH)8
Al Grandidierite(Mg,Fe2+)(Al,Fe3+)3(SiO4)(BO3)O2
Al Ominelite(Fe2+,Mg)(Al,Fe3+)3(SiO4)(BO3)O2
Al BoralsiliteAl16B6Si2O37
Al Werdingite(Mg,Fe)2Al14Si4B4O37
SiSilicon
Si AlbiteNa(AlSi3O8)
Si Cordierite(Mg,Fe)2Al3(AlSi5O18)
Si MuscoviteKAl2(AlSi3O10)(OH)2
Si Quartz (var: Rock Crystal)SiO2
Si SchorlNa(Fe32+)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
Si DraviteNa(Mg3)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
Si Clinozoisite{Ca2}{Al3}(Si2O7)(SiO4)O(OH)
Si Dumortierite(Al,Fe3+)7(SiO4)3(BO3)O3
Si Diopside (var: Diallage)CaMgSi2O6
Si QuartzSiO2
Si MicroclineK(AlSi3O8)
Si Chamosite(Fe2+,Mg,Al,Fe3+)6(Si,Al)4O10(OH,O)8
Si Chamosite (var: Daphnite)(Fe,Mg)5Al(Si,Al)4O10(OH)8
Si Grandidierite(Mg,Fe2+)(Al,Fe3+)3(SiO4)(BO3)O2
Si Ominelite(Fe2+,Mg)(Al,Fe3+)3(SiO4)(BO3)O2
Si BoralsiliteAl16B6Si2O37
Si Werdingite(Mg,Fe)2Al14Si4B4O37
Si DiopsideCaMgSi2O6
Si MinnesotaiteFe32+Si4O10(OH)2
PPhosphorus
P GraftoniteFe2+Fe22+(PO4)2
P FluorapatiteCa5(PO4)3F
P VivianiteFe32+(PO4)2 · 8H2O
SSulfur
S MarcasiteFeS2
KPotassium
K MuscoviteKAl2(AlSi3O10)(OH)2
K MicroclineK(AlSi3O8)
CaCalcium
Ca CalciteCaCO3
Ca FluorapatiteCa5(PO4)3F
Ca Clinozoisite{Ca2}{Al3}(Si2O7)(SiO4)O(OH)
Ca Diopside (var: Diallage)CaMgSi2O6
Ca DiopsideCaMgSi2O6
TiTitanium
Ti AnataseTiO2
Ti RutileTiO2
FeIron
Fe GraftoniteFe2+Fe22+(PO4)2
Fe Cordierite(Mg,Fe)2Al3(AlSi5O18)
Fe VivianiteFe32+(PO4)2 · 8H2O
Fe SchorlNa(Fe32+)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
Fe MarcasiteFeS2
Fe Chamosite(Fe2+,Mg,Al,Fe3+)6(Si,Al)4O10(OH,O)8
Fe Chamosite (var: Daphnite)(Fe,Mg)5Al(Si,Al)4O10(OH)8
Fe Grandidierite(Mg,Fe2+)(Al,Fe3+)3(SiO4)(BO3)O2
Fe Ominelite(Fe2+,Mg)(Al,Fe3+)3(SiO4)(BO3)O2
Fe MinnesotaiteFe32+Si4O10(OH)2

Regional Geology

This geological map and associated information on rock units at or nearby to the coordinates given for this locality is based on relatively small scale geological maps provided by various national Geological Surveys. This does not necessarily represent the complete geology at this locality but it gives a background for the region in which it is found.

Click on geological units on the map for more information. Click here to view full-screen map on Macrostrat.org

Neoproterozoic
541 - 1000 MaID: 3189974
Neoproterozoic crystalline metamorphic rocks

Age: Neoproterozoic (541 - 1000 Ma)

Lithology: Paragneiss

Reference: Chorlton, L.B. Generalized geology of the world: bedrock domains and major faults in GIS format: a small-scale world geology map with an extended geological attribute database. doi: 10.4095/223767. Geological Survey of Canada, Open File 5529. [154]

Precambrian
541 - 4000 MaID: 3144646
Precambrian schist

Age: Precambrian (541 - 4000 Ma)

Description: high grade metamorphic

Lithology: Major:{schist group}, Minor{gneiss,migmatite/anatexite,amphibolite}

Reference: Asch, K. The 1:5M International Geological Map of Europe and Adjacent Areas: Development and Implementation of a GIS-enabled Concept. Geologisches Jahrbuch, SA 3. [147]

Data and map coding provided by Macrostrat.org, used under Creative Commons Attribution 4.0 License


This page contains all mineral locality references listed on mindat.org. This does not claim to be a complete list. If you know of more minerals from this site, please register so you can add to our database. This locality information is for reference purposes only. You should never attempt to visit any sites listed in mindat.org without first ensuring that you have the permission of the land and/or mineral rights holders for access and that you are aware of all safety precautions necessary.
Mineral and/or Locality  
Mindat.org is an outreach project of the Hudson Institute of Mineralogy, a 501(c)(3) not-for-profit organization. Public Relations by Blytheweigh.
Copyright © mindat.org and the Hudson Institute of Mineralogy 1993-2019, except where stated. Most political location boundaries are © OpenStreetMap contributors. Mindat.org relies on the contributions of thousands of members and supporters.
Privacy Policy - Terms & Conditions - Contact Us Current server date and time: April 23, 2019 23:30:32 Page generated: April 22, 2019 09:09:13
Go to top of page