LIVE REPORT! Dallas Mineral Collector Symposium 2019 - last updated 4 minutes ago. Click here to watch.
Log InRegister
Home PageAbout MindatThe Mindat ManualHistory of MindatCopyright StatusWho We AreContact UsAdvertise on Mindat
Donate to MindatCorporate SponsorshipSponsor a PageSponsored PagesMindat AdvertisersAdvertise on Mindat
Learning CenterWhat is a mineral?The most common minerals on earthInformation for EducatorsMindat ArticlesThe ElementsBooks & Magazines
Minerals by PropertiesMinerals by ChemistryAdvanced Locality SearchRandom MineralRandom LocalitySearch by minIDLocalities Near MeSearch ArticlesSearch GlossaryMore Search Options
Search For:
Mineral Name:
Locality Name:
Keyword(s):
 
The Mindat ManualAdd a New PhotoRate PhotosLocality Edit ReportCoordinate Completion ReportAdd Glossary Item
Mining CompaniesStatisticsUsersMineral MuseumsMineral Shows & EventsThe Mindat DirectoryDevice Settings
Photo SearchPhoto GalleriesNew Photos TodayNew Photos YesterdayMembers' Photo GalleriesPast Photo of the Day GalleryMineral Photography

Kremze (Krems), České Budějovice District, South Bohemian Region, Czech Republici
Regional Level Types
Kremze (Krems)- not defined -
České Budějovice DistrictDistrict
South Bohemian RegionRegion
Czech RepublicCountry

This page is currently not sponsored. Click here to sponsor this page.
Key
Latitude & Longitude (WGS84):
48° 54' 18'' North , 14° 18' 20'' East
Latitude & Longitude (decimal):
Köppen climate type:
Nearest Settlements:
PlacePopulationDistance
Křemže2,516 (2018)0.0km
Holubov954 (2018)2.0km
Vrábče496 (2018)5.3km
Lipí555 (2018)6.0km
Nová Ves392 (2018)6.4km
Name(s) in local language(s):
Křemže


Located around 15 km SW of České Budějovice.

Altered ultrabasic bodies (peridotites, pyroxenites) surrounded by granulites. Deep weathering with Fe and Ni-rich zones resulted in the mining of Fe and prospecting for Ni in the past.

Several localities with similar mineralization (Běhounek, Bohouškovice, Borek, Holubov, Chlumeček, Krak, Rojšín etc.), but there is no need to describe them separately.

Regions containing this locality

Eurasian PlateTectonic Plate
EuropeContinent
CzechoslovakiaCountry (Former)
Bohemian MassifMassif
Bohemia (Böhmen; Boehmen), Czech RepublicRegion (Historical)

Select Mineral List Type

Standard Detailed Strunz Dana Chemical Elements

Mineral List

Mineral list contains entries from the region specified including sub-localities

16 valid minerals.

Detailed Mineral List:

Almandine
Formula: Fe2+3Al2(SiO4)3
Reference: Čech, V., Koutek, J.: Geologické a genetické poměry ložisek železné a niklové rudy u Křemže v jižních Čechách. In Sborník Státního geologického ústavu Československé republiky, svazek 13. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1946. s. 1-22.
'Amphibole Supergroup'
Formula: AX2Z5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2
Reference: Čech, V., Koutek, J.: Geologické a genetické poměry ložisek železné a niklové rudy u Křemže v jižních Čechách. In Sborník Státního geologického ústavu Československé republiky, svazek 13. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1946. s. 1-22.
Anthophyllite
Formula: ☐{Mg2}{Mg5}(Si8O22)(OH)2
Reference: Ulrych, J.: Antofylitový azbest z lateritizovaného serpentinitu od Křemže v jižních Čechách. Časopis pro mineralogii a geologii, 1985, roč. 30, č. 3, s. 315-318.
'Apatite'
Formula: Ca5(PO4)3(Cl/F/OH)
Reference: Čech, V., Koutek, J.: Geologické a genetické poměry ložisek železné a niklové rudy u Křemže v jižních Čechách. In Sborník Státního geologického ústavu Československé republiky, svazek 13. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1946. s. 1-22.
'Biotite'
Formula: K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg)([Si/Al]Si2O10)(OH/F)2
Reference: Čech, V., Koutek, J.: Geologické a genetické poměry ložisek železné a niklové rudy u Křemže v jižních Čechách. In Sborník Státního geologického ústavu Československé republiky, svazek 13. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1946. s. 1-22.
'Chlorite Group'
Reference: Čech, V., Koutek, J.: Geologické a genetické poměry ložisek železné a niklové rudy u Křemže v jižních Čechách. In Sborník Státního geologického ústavu Československé republiky, svazek 13. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1946. s. 1-22.
Clinochlore
Formula: Mg5Al(AlSi3O10)(OH)8
Reference: Čech, V., Koutek, J.: Geologické a genetické poměry ložisek železné a niklové rudy u Křemže v jižních Čechách. Sborník St. geol. úst. ČSR, 1946, sv. 13,
Clinochlore var: Nickeloan Clinochlore
Formula: (Mg,Ni)5Al(AlSi3O10)(OH)8
Reference: Čech, V., Koutek, J.: Geologické a genetické poměry ložisek železné a niklové rudy u Křemže v jižních Čechách. Sborník St. geol. úst. ČSR, 1946, sv. 13,
Diopside
Formula: CaMgSi2O6
Dravite
Formula: Na(Mg3)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
Reference: Zikeš, J.: Jihočeské dravity. Minerál, 2007, roč. 15, č. 1, s. 18-20.
Enstatite
Formula: MgSiO3
Enstatite var: Bronzite
Formula: (Mg,Fe2+)2[SiO3]2
Reference: Čech, V., Koutek, J.: Geologické a genetické poměry ložisek železné a niklové rudy u Křemže v jižních Čechách. In Sborník Státního geologického ústavu Československé republiky, svazek 13. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1946. s. 1-22.
'Fayalite-Forsterite Series'
Reference: Čech, V., Koutek, J.: Geologické a genetické poměry ložisek železné a niklové rudy u Křemže v jižních Čechách. In Sborník Státního geologického ústavu Československé republiky, svazek 13. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1946. s. 1-22.
'Garnierite'
Reference: Čech, V., Koutek, J.: Geologické a genetické poměry ložisek železné a niklové rudy u Křemže v jižních Čechách. Sborník St. geol. úst. ČSR, 1946, sv. 13,
Goethite
Formula: α-Fe3+O(OH)
Reference: Zikeš, J., Welser, P., Jirásek, J.: Výskyty goethitu v Křemžské kotlině. In Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy, 2007, roč. 47, České Budějovice, s. 193-196.
Ilmenite
Formula: Fe2+TiO3
Reference: Litochleb, J., Novák, V., Šrein, V.: Ilmenit z eklogitických hornin od Mříče u Křemže. Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 1995, roč. 3, s. 235.
Magnesiochromite
Formula: MgCr2O4
Reference: Kudrjavceva, G.P., Paděra, K.: Magneziochromit z peridotitů od Hamrů u Křemže. Časopis pro mineralogii a geologii, 1976, roč. 21, č. 2, s. 201-202.
Magnesite
Formula: MgCO3
Reference: Čech, V., Koutek, J.: Geologické a genetické poměry ložisek železné a niklové rudy u Křemže v jižních Čechách. Sborník St. geol. úst. ČSR, 1946, sv. 13,
Magnetite
Formula: Fe2+Fe3+2O4
Opal
Formula: SiO2 · nH2O
Reference: Duda, Rejl, Slivka: "Mineralien", 1991; Čech, V., Koutek, J.: Geologické a genetické poměry ložisek železné a niklové rudy u Křemže v jižních Čechách. Sborník St. geol. úst. ČSR, 1946, sv. 13,
Opal var: Prase Opal
Formula: SiO2 · nH2O
Reference: Duda, Rejl, Slivka: "Mineralien", 1991; Čech, V., Koutek, J.: Geologické a genetické poměry ložisek železné a niklové rudy u Křemže v jižních Čechách. Sborník St. geol. úst. ČSR, 1946, sv. 13,
'Pimelite'
Formula: Ni3Si4O10(OH)2·4H2O
Reference: Čech, V., Koutek, J.: Geologické a genetické poměry ložisek železné a niklové rudy u Křemže v jižních Čechách. Sborník St. geol. úst. ČSR, 1946, sv. 13,
Pyrope
Formula: Mg3Al2(SiO4)3
Reference: Čech, V., Koutek, J.: Geologické a genetické poměry ložisek železné a niklové rudy u Křemže v jižních Čechách. Sborník St. geol. úst. ČSR, 1946, sv. 13,
'Serpentine Subgroup'
Formula: D3[Si2O5](OH)4 D = Mg, Fe, Ni, Mn, Al, Zn
Reference: Čech, V., Koutek, J.: Geologické a genetické poměry ložisek železné a niklové rudy u Křemže v jižních Čechách. In Sborník Státního geologického ústavu Československé republiky, svazek 13. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1946. s. 1-22.
'Siliciophite'
Reference: Čech, V., Koutek, J.: Geologické a genetické poměry ložisek železné a niklové rudy u Křemže v jižních Čechách. Sborník St. geol. úst. ČSR, 1946, sv. 13,
Spinel
Formula: MgAl2O4
Reference: Čech, V., Koutek, J.: Geologické a genetické poměry ložisek železné a niklové rudy u Křemže v jižních Čechách. In Sborník Státního geologického ústavu Československé republiky, svazek 13. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1946. s. 1-22.
Talc
Formula: Mg3Si4O10(OH)2
Reference: Čech, V., Koutek, J.: Geologické a genetické poměry ložisek železné a niklové rudy u Křemže v jižních Čechách. Sborník St. geol. úst. ČSR, 1946, sv. 13,
Tremolite
Formula: ☐{Ca2}{Mg5}(Si8O22)(OH)2
Reference: Welser, P.: Výskyty amfibolových azbestů v Křemžské kotlině. Minerál, 2007, roč. 15, č. 2, s. 120-123.

List of minerals arranged by Strunz 10th Edition classification

Group 4 - Oxides and Hydroxides
Goethite4.00.α-Fe3+O(OH)
Ilmenite4.CB.05Fe2+TiO3
Magnesiochromite4.BB.05MgCr2O4
Magnetite4.BB.05Fe2+Fe3+2O4
Opal4.DA.10SiO2 · nH2O
var: Prase Opal4.DA.10SiO2 · nH2O
Spinel4.BB.05MgAl2O4
Group 5 - Nitrates and Carbonates
Magnesite5.AB.05MgCO3
Group 9 - Silicates
Almandine9.AD.25Fe2+3Al2(SiO4)3
Anthophyllite9.DD.05☐{Mg2}{Mg5}(Si8O22)(OH)2
Clinochlore9.EC.55Mg5Al(AlSi3O10)(OH)8
var: Nickeloan Clinochlore9.EC.55(Mg,Ni)5Al(AlSi3O10)(OH)8
Diopside9.DA.15CaMgSi2O6
Dravite9.CK.05Na(Mg3)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
Enstatite9.DA.05MgSiO3
var: Bronzite9.DA.05(Mg,Fe2+)2[SiO3]2
Pyrope9.AD.25Mg3Al2(SiO4)3
Talc9.EC.05Mg3Si4O10(OH)2
Tremolite9.DE.10☐{Ca2}{Mg5}(Si8O22)(OH)2
Unclassified Minerals, Rocks, etc.
'Amphibole Supergroup'-AX2Z5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2
'Apatite'-Ca5(PO4)3(Cl/F/OH)
'Biotite'-K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg)([Si/Al]Si2O10)(OH/F)2
'Chlorite Group'-
'Fayalite-Forsterite Series'-
'Garnierite'-
'Pimelite'-Ni3Si4O10(OH)2·4H2O
'Serpentine Subgroup'-D3[Si2O5](OH)4 D = Mg, Fe, Ni, Mn, Al, Zn
'Siliciophite'-

List of minerals arranged by Dana 8th Edition classification

Group 4 - SIMPLE OXIDES
A2X3
Ilmenite4.3.5.1Fe2+TiO3
Group 6 - HYDROXIDES AND OXIDES CONTAINING HYDROXYL
XO(OH)
Goethite6.1.1.2α-Fe3+O(OH)
Group 7 - MULTIPLE OXIDES
AB2X4
Magnesiochromite7.2.3.1MgCr2O4
Magnetite7.2.2.3Fe2+Fe3+2O4
Spinel7.2.1.1MgAl2O4
Group 14 - ANHYDROUS NORMAL CARBONATES
A(XO3)
Magnesite14.1.1.2MgCO3
Group 51 - NESOSILICATES Insular SiO4 Groups Only
Insular SiO4 Groups Only with cations in [6] and >[6] coordination
Almandine51.4.3a.2Fe2+3Al2(SiO4)3
Pyrope51.4.3a.1Mg3Al2(SiO4)3
Group 61 - CYCLOSILICATES Six-Membered Rings
Six-Membered Rings with borate groups
Dravite61.3.1.9Na(Mg3)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
Group 65 - INOSILICATES Single-Width,Unbranched Chains,(W=1)
Single-Width Unbranched Chains, W=1 with chains P=2
Diopside65.1.3a.1CaMgSi2O6
Enstatite65.1.2.1MgSiO3
Group 66 - INOSILICATES Double-Width,Unbranched Chains,(W=2)
Amphiboles - Mg-Fe-Mn-Li subgroup
Anthophyllite66.1.2.1☐{Mg2}{Mg5}(Si8O22)(OH)2
Tremolite66.1.3a.1☐{Ca2}{Mg5}(Si8O22)(OH)2
Group 71 - PHYLLOSILICATES Sheets of Six-Membered Rings
Sheets of 6-membered rings with 2:1 layers
Talc71.2.1.3Mg3Si4O10(OH)2
Sheets of 6-membered rings with 2:1 clays
'Pimelite'71.3.1b.5Ni3Si4O10(OH)2·4H2O
Sheets of 6-membered rings interlayered 1:1, 2:1, and octahedra
Clinochlore71.4.1.4Mg5Al(AlSi3O10)(OH)8
Group 75 - TECTOSILICATES Si Tetrahedral Frameworks
Si Tetrahedral Frameworks - SiO2 with H2O and organics
Opal75.2.1.1SiO2 · nH2O
Unclassified Minerals, Mixtures, etc.
'Amphibole Supergroup'-AX2Z5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2
'Apatite'-Ca5(PO4)3(Cl/F/OH)
'Biotite'-K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg)([Si/Al]Si2O10)(OH/F)2
'Chlorite Group'-
Clinochlore
var: Nickeloan Clinochlore
-(Mg,Ni)5Al(AlSi3O10)(OH)8
Enstatite
var: Bronzite
-(Mg,Fe2+)2[SiO3]2
'Fayalite-Forsterite Series'-
'Garnierite'-
Opal
var: Prase Opal
-SiO2 · nH2O
'Serpentine Subgroup'-D3[Si2O5](OH)4 D = Mg, Fe, Ni, Mn, Al, Zn
'Siliciophite'-

List of minerals for each chemical element

HHydrogen
H Opal (var: Prase Opal)SiO2 · nH2O
H OpalSiO2 · nH2O
H Goethiteα-Fe3+O(OH)
H PimeliteNi3Si4O10(OH)2·4H2O
H TalcMg3Si4O10(OH)2
H Clinochlore (var: Nickeloan Clinochlore)(Mg,Ni)5Al(AlSi3O10)(OH)8
H Anthophyllite☐{Mg2}{Mg5}(Si8O22)(OH)2
H Amphibole SupergroupAX2Z5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2
H ApatiteCa5(PO4)3(Cl/F/OH)
H BiotiteK(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg)([Si/Al]Si2O10)(OH/F)2
H Serpentine SubgroupD3[Si2O5](OH)4 D = Mg, Fe, Ni, Mn, Al, Zn
H Tremolite☐{Ca2}{Mg5}(Si8O22)(OH)2
H DraviteNa(Mg3)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
H ClinochloreMg5Al(AlSi3O10)(OH)8
BBoron
B DraviteNa(Mg3)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
CCarbon
C MagnesiteMgCO3
OOxygen
O Opal (var: Prase Opal)SiO2 · nH2O
O OpalSiO2 · nH2O
O MagnesiochromiteMgCr2O4
O MagnesiteMgCO3
O Goethiteα-Fe3+O(OH)
O PimeliteNi3Si4O10(OH)2·4H2O
O TalcMg3Si4O10(OH)2
O PyropeMg3Al2(SiO4)3
O Clinochlore (var: Nickeloan Clinochlore)(Mg,Ni)5Al(AlSi3O10)(OH)8
O Anthophyllite☐{Mg2}{Mg5}(Si8O22)(OH)2
O AlmandineFe32+Al2(SiO4)3
O Amphibole SupergroupAX2Z5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2
O ApatiteCa5(PO4)3(Cl/F/OH)
O BiotiteK(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg)([Si/Al]Si2O10)(OH/F)2
O Enstatite (var: Bronzite)(Mg,Fe2+)2[SiO3]2
O DiopsideCaMgSi2O6
O EnstatiteMgSiO3
O MagnetiteFe2+Fe23+O4
O Serpentine SubgroupD3[Si2O5](OH)4 D = Mg, Fe, Ni, Mn, Al, Zn
O SpinelMgAl2O4
O IlmeniteFe2+TiO3
O Tremolite☐{Ca2}{Mg5}(Si8O22)(OH)2
O DraviteNa(Mg3)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
O ClinochloreMg5Al(AlSi3O10)(OH)8
FFluorine
F Amphibole SupergroupAX2Z5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2
F ApatiteCa5(PO4)3(Cl/F/OH)
F BiotiteK(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg)([Si/Al]Si2O10)(OH/F)2
NaSodium
Na DraviteNa(Mg3)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
MgMagnesium
Mg MagnesiochromiteMgCr2O4
Mg MagnesiteMgCO3
Mg TalcMg3Si4O10(OH)2
Mg PyropeMg3Al2(SiO4)3
Mg Clinochlore (var: Nickeloan Clinochlore)(Mg,Ni)5Al(AlSi3O10)(OH)8
Mg Anthophyllite☐{Mg2}{Mg5}(Si8O22)(OH)2
Mg BiotiteK(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg)([Si/Al]Si2O10)(OH/F)2
Mg Enstatite (var: Bronzite)(Mg,Fe2+)2[SiO3]2
Mg DiopsideCaMgSi2O6
Mg EnstatiteMgSiO3
Mg Serpentine SubgroupD3[Si2O5](OH)4 D = Mg, Fe, Ni, Mn, Al, Zn
Mg SpinelMgAl2O4
Mg Tremolite☐{Ca2}{Mg5}(Si8O22)(OH)2
Mg DraviteNa(Mg3)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
Mg ClinochloreMg5Al(AlSi3O10)(OH)8
AlAluminium
Al PyropeMg3Al2(SiO4)3
Al Clinochlore (var: Nickeloan Clinochlore)(Mg,Ni)5Al(AlSi3O10)(OH)8
Al AlmandineFe32+Al2(SiO4)3
Al Amphibole SupergroupAX2Z5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2
Al BiotiteK(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg)([Si/Al]Si2O10)(OH/F)2
Al Serpentine SubgroupD3[Si2O5](OH)4 D = Mg, Fe, Ni, Mn, Al, Zn
Al SpinelMgAl2O4
Al DraviteNa(Mg3)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
Al ClinochloreMg5Al(AlSi3O10)(OH)8
SiSilicon
Si Opal (var: Prase Opal)SiO2 · nH2O
Si OpalSiO2 · nH2O
Si PimeliteNi3Si4O10(OH)2·4H2O
Si TalcMg3Si4O10(OH)2
Si PyropeMg3Al2(SiO4)3
Si Clinochlore (var: Nickeloan Clinochlore)(Mg,Ni)5Al(AlSi3O10)(OH)8
Si Anthophyllite☐{Mg2}{Mg5}(Si8O22)(OH)2
Si AlmandineFe32+Al2(SiO4)3
Si Amphibole SupergroupAX2Z5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2
Si BiotiteK(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg)([Si/Al]Si2O10)(OH/F)2
Si Enstatite (var: Bronzite)(Mg,Fe2+)2[SiO3]2
Si DiopsideCaMgSi2O6
Si EnstatiteMgSiO3
Si Serpentine SubgroupD3[Si2O5](OH)4 D = Mg, Fe, Ni, Mn, Al, Zn
Si Tremolite☐{Ca2}{Mg5}(Si8O22)(OH)2
Si DraviteNa(Mg3)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH)
Si ClinochloreMg5Al(AlSi3O10)(OH)8
PPhosphorus
P ApatiteCa5(PO4)3(Cl/F/OH)
ClChlorine
Cl Amphibole SupergroupAX2Z5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2
Cl ApatiteCa5(PO4)3(Cl/F/OH)
KPotassium
K BiotiteK(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg)([Si/Al]Si2O10)(OH/F)2
CaCalcium
Ca ApatiteCa5(PO4)3(Cl/F/OH)
Ca DiopsideCaMgSi2O6
Ca Tremolite☐{Ca2}{Mg5}(Si8O22)(OH)2
TiTitanium
Ti Amphibole SupergroupAX2Z5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2
Ti IlmeniteFe2+TiO3
CrChromium
Cr MagnesiochromiteMgCr2O4
MnManganese
Mn Serpentine SubgroupD3[Si2O5](OH)4 D = Mg, Fe, Ni, Mn, Al, Zn
FeIron
Fe Goethiteα-Fe3+O(OH)
Fe AlmandineFe32+Al2(SiO4)3
Fe BiotiteK(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg)([Si/Al]Si2O10)(OH/F)2
Fe Enstatite (var: Bronzite)(Mg,Fe2+)2[SiO3]2
Fe MagnetiteFe2+Fe23+O4
Fe Serpentine SubgroupD3[Si2O5](OH)4 D = Mg, Fe, Ni, Mn, Al, Zn
Fe IlmeniteFe2+TiO3
NiNickel
Ni PimeliteNi3Si4O10(OH)2·4H2O
Ni Clinochlore (var: Nickeloan Clinochlore)(Mg,Ni)5Al(AlSi3O10)(OH)8
Ni Serpentine SubgroupD3[Si2O5](OH)4 D = Mg, Fe, Ni, Mn, Al, Zn
ZnZinc
Zn Serpentine SubgroupD3[Si2O5](OH)4 D = Mg, Fe, Ni, Mn, Al, Zn

References

Sort by

Year (asc) Year (desc) Author (A-Z) Author (Z-A)
Čech, V. and Koutek, J. (1946) Geologické a genetické poměry ložisek železné a niklové rudy u Křemže v jižních Čechách. Sborník St. geol. úst. ČSR, sv. 13. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, s. 1-22.
Ulrych, J. (1985) Antofylitový azbest z lateritizovaného serpentinitu od Křemže v jižních Čechách. Časopis pro mineralogii a geologii, roč. 30, č. 3, s. 315-318.
Welser, P. (2007) Výskyty amfibolových azbestů v Křemžské kotlině. Minerál, 15(2), 120-123.
Zikeš, J., Welser, P., and Jirásek, J. (2007) Výskyty goethitu v Křemžské kotlině. In Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy, 47, České Budějovice, 193-196.

Localities in this Region


This page contains all mineral locality references listed on mindat.org. This does not claim to be a complete list. If you know of more minerals from this site, please register so you can add to our database. This locality information is for reference purposes only. You should never attempt to visit any sites listed in mindat.org without first ensuring that you have the permission of the land and/or mineral rights holders for access and that you are aware of all safety precautions necessary.
 
Mineral and/or Locality  
Mindat.org is an outreach project of the Hudson Institute of Mineralogy, a 501(c)(3) not-for-profit organization. Public Relations by Blytheweigh.
Copyright © mindat.org and the Hudson Institute of Mineralogy 1993-2019, except where stated. Most political location boundaries are © OpenStreetMap contributors. Mindat.org relies on the contributions of thousands of members and supporters.
Privacy Policy - Terms & Conditions - Contact Us Current server date and time: August 24, 2019 01:54:29 Page generated: July 11, 2019 15:29:43
Go to top of page