LIVE REPORT! Dallas Mineral Collector Symposium 2019 - last updated 3 minutes ago. Click here to watch.
Log InRegister
Home PageAbout MindatThe Mindat ManualHistory of MindatCopyright StatusWho We AreContact UsAdvertise on Mindat
Donate to MindatCorporate SponsorshipSponsor a PageSponsored PagesMindat AdvertisersAdvertise on Mindat
Learning CenterWhat is a mineral?The most common minerals on earthInformation for EducatorsMindat ArticlesThe ElementsBooks & Magazines
Minerals by PropertiesMinerals by ChemistryAdvanced Locality SearchRandom MineralRandom LocalitySearch by minIDLocalities Near MeSearch ArticlesSearch GlossaryMore Search Options
Search For:
Mineral Name:
Locality Name:
Keyword(s):
 
The Mindat ManualAdd a New PhotoRate PhotosLocality Edit ReportCoordinate Completion ReportAdd Glossary Item
Mining CompaniesStatisticsUsersMineral MuseumsMineral Shows & EventsThe Mindat DirectoryDevice Settings
Photo SearchPhoto GalleriesNew Photos TodayNew Photos YesterdayMembers' Photo GalleriesPast Photo of the Day GalleryMineral Photography

Gypsum from Ore Mountains, Germany & Czech Republic

Czech Republic
 
 • Karlovy Vary Region
  • Karlovy Vary District
   • Boží Dar
Pauliš P., Vrtiška L., Sejkora J., Malíková R., Hloušek J., Dvořák Z., Gramblička R., Pour O., Ludvík J. (2015) Supergene mineralization of the skarn tin deposit Zlatý Kopec in the Krušné hory Mts.(Czech Republic). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 23, 2, 182-200. ISSN 1211-0329 ; https://www.researchgate.net/publication/305180160_Supergene_mineralization_of_the_skarn_tin_deposit_Zlaty_Kopec_in_the_Krusne_hory_mts_Czech_Republic
   • Jáchymov
Poirier G, Tait K T, Rowe R (2011) New mineral names. American Mineralogist 96, 936-945
Palache, C., Berman, H., & Frondel, C. (1951), The System of Mineralogy of James Dwight Dana and Edward Salisbury Dana, Yale University 1837-1892, Volume II: 599; Lapis 2002(7/8), 51
Tvrdý, J. & Plášil, J. (2010): Jáchymov - Reiche Erzlagerstätte und Radonbad im böhmischen Westerzgebirge. Aufschluss 61, 277-292.
Plášil, J., Dušek, M., Novák, M., Čejka, J., Císařová, I., Škoda, R. (2011): Sejkoraite-(Y), a new member of the zippeite group containing trivalent cations from Jáchymov (St. Joachimsthal), Czech Republic: Description and crystal structure refinement. American Mineralogist, 96, 983-991.
J. Plášil, J. Hauser, V. Petříček, N. Meisser, S. J. Mills, R. Škoda, K. Fejfarová, J. Čejka, J. Sejkora, J. Hloušek, J.-M. Johannet, V. Machovič, and L. Lapčák (2012): Crystal structure and formula revision of deliensite, Fe[(UO2)2(SO4)2(OH)2](H2O)7. Mineralogical Magazine 76, 2837-2860.
Lapis 2002(7/8), 47
Plášil, J., Veselovský, F., Hloušek, J., Škoda, R., Novák, M., Sejkora, J., Čejka, J., Škácha, P., Kasatkin, A.V. (2014): Mathesiusite, K5(UO2)4(SO4)4(VO5)(H2O)4, a new uranyl vanadate-sulfate from Jáchymov, Czech Republic. American Mineralogist, 99, 625-632.
Jiří Sejkora, Jakub Plášil & Bohuslav Bureš (2013): Neobvyklá asociaci supergenních minerálů uranu ze žíly Jan Evangelista, Jáchymov (Česká republika). [Unusual association of supergene uranium minerals from the Jan Evangelista vein, Jáchymov (Czech Republic)]. Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 21, 143-156
  • Sokolov District
   • Kraslice
Beran, P.: Mineralogie ložiska Cu (Ag, Au, Co) rud Tisová u Kraslic. Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 1997, roč. 4-5, s. 65-77.
 • Ústí nad Labem Region
  • Chomutov District
Bouška, V., Dvořák, Z.: Nerosty severočeské hěndouhelné pánve. Praha: Severočeské doly, a.s., 160 s.
  • Klášterec nad Ohří
Fengl, M.: Mineralogie těžených fluoritových ložisek (2.). Minerál, 1998, roč. 6, č. 4, s. 243-252.
No reference listed
- Hyrsl, J. & Korbel, P. (2009): Tschechien & Slowakei, Mineralien und Fundstellen. Page 60-75.
  • Krupka (Graupen)
   • Knöttel area (Knötel; Knödel; Knödlberg)
Analysed by geology lab Green Gas DPB
Sejkora, J., Škovíra, J. & Škoda R. (2008): Zinkolivenit z rudního revíru Krupka, Krušné hory (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 16 (1), 24-29 (in Czech with English abstract).
Analysed by geology lab Green Gas DPB
  • Teplice District
   • Bílina
Bouška, V., Dvořák, Z.: Nerosty severočeské hěndouhelné pánve. Praha: Severočeské doly, a.s., 160 s.
Sejkora, J.: Minerály ložiska Moldava v Krušných horách. Bulletin Mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 1994, roč. 2, s. 110-116.
Roman Gramblicka collection
  • Vejprty (Weipert)
Vrtiska L. (2015) České Hamry a Hammerunterwiesenthal: dvě významná naleziště zeolitů v Krušných horách. Minerál 33(6)
Germany
 
 • Saxony
  • Dresden
   • Freital
Thalheim, K.; Reichel, W. & Witzke, T. (1991): Die Minerale des Döhlener Beckens.- Schriften des Staatlichen Museums für Mineralogie und Geologie zu Dresden, Nr. 3
  • Erzgebirgskreis
   • Bad Schlema
    • Niederschlema
http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/Deutschland/Sachsen/Chemnitz%2C%20Direktionsbezirk/Erzgebirgskreis/Schlema-Alberoda-Hartenstein/Schacht%20309
Lapis, 17 (10), 13-24+82.
    • Antonsthal
http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/Deutschland/Sachsen/Chemnitz%2C%20Direktionsbezirk/Erzgebirgskreis/Schwarzenberger%20Kuppel/Antonsthal/F%E4llbach
    • Breitenbrunn
Der Aufschluss - Beilage VFMG aktuell 1/2008
   • Ehrenfriedersdorf
Wittern: "Mineralfundorte in Deutschland", 2001
   • Grünhain-Beierfeld
    • Beierfeld
Lapis, 16 (6), 13-20+58.
   • Johanngeorgenstadt mining district
Wittern: "Mineralfundorte in Deutschland", 2001
   • Langenberg
    • Graul
http://www.dergraul.de
Wittern: "Mineralfundorte in Deutschland", 2001
    • Lauta
Hajek, W. (2010): Kristallwelten Marienberg. Weise Verlag, München.
   • Niederschlag-Bärenstein District
    • Bärenstein
Wittern: "Mineralfundorte in Deutschland", 2001
   • Pöhla
Wittern: "Mineralfundorte in Deutschland", 2001
   • Schmiedeberg
Wittern: "Mineralfundorte in Deutschland", 2001
No reference listed
  • Mittelsachsen
   • Freiberg
    • Bräunsdorf
Andreas Gerstenberg collection
    • Großvoigtsberg
T. Witzke & M. Hocker (1993): Neue Vorkommen von Bukovskyit, Zykait und Kankit.- Lapis 18(6), 49-50
    • Halsbrücke
Lapis 11(7/8), 13-60 (1986)
    • Kleinvoigtsberg
J. Gröbner und U. Kolitsch (2006): Neufunde aus dem Erzgebirge (II). Mineralien-Welt 17 (3), 22-27.
Andreas Gerstenberg collection
  • Sächsische Schweiz-Osterzgebirge District
   • Altenberg
Mineralien-Welt, (2), 17-39.
 
Mineral and/or Locality  
Mindat.org is an outreach project of the Hudson Institute of Mineralogy, a 501(c)(3) not-for-profit organization. Public Relations by Blytheweigh.
Copyright © mindat.org and the Hudson Institute of Mineralogy 1993-2019, except where stated. Most political location boundaries are © OpenStreetMap contributors. Mindat.org relies on the contributions of thousands of members and supporters.
Privacy Policy - Terms & Conditions - Contact Us Current server date and time: August 24, 2019 01:43:39
Go to top of page