SUPPORT US. If mindat.org is important to you, click here to donate to our Fall 2019 fundraiser!
Log InRegister
Home PageAbout MindatThe Mindat ManualHistory of MindatCopyright StatusWho We AreContact UsAdvertise on Mindat
Donate to MindatCorporate SponsorshipSponsor a PageSponsored PagesMindat AdvertisersAdvertise on Mindat
Learning CenterWhat is a mineral?The most common minerals on earthInformation for EducatorsMindat ArticlesThe ElementsBooks & Magazines
Minerals by PropertiesMinerals by ChemistryAdvanced Locality SearchRandom MineralRandom LocalitySearch by minIDLocalities Near MeSearch ArticlesSearch GlossaryMore Search Options
Search For:
Mineral Name:
Locality Name:
Keyword(s):
 
The Mindat ManualAdd a New PhotoRate PhotosLocality Edit ReportCoordinate Completion ReportAdd Glossary Item
Mining CompaniesStatisticsUsersMineral MuseumsMineral Shows & EventsThe Mindat DirectoryDevice Settings
Photo SearchPhoto GalleriesNew Photos TodayNew Photos YesterdayMembers' Photo GalleriesPast Photo of the Day GalleryMineral Photography

Limonite from Pardubice Region, Czech Republic

Czech Republic
 
  • Pardubice Region
    • Chrudim District
Drozen, J., Hájek, J., Špaček, J.: Kyzové ložisko Křižanovice v Železných horách. Věstník Ústředního ústavu geologického, 1987, roč. 62, č. 6, s. 351-361.
Pauliš, P.: Prachovice v Železných horách - nejvydatnější české naleziště kalcitu. Minerál, 1998, roč. 6, č. 1, s. 18-21.
      • Třemošnice
Fengl, M.: Mineralogie těžených fluoritových ložisek (2.). Minerál, 1998, roč. 6, č. 4, s. 243-252.
Vodička, J.: Rudní ložisko ve Včelákově u Hlinska v Železných horách. In Sborník k osmdesátinám akademika F. Slavíka, Praha, s. 467-483.
    • Pardubice District
Prachař, I.: Současný stav výskytu nerostů ve Chvaleticích. Acta musei Reginaehradecensis, série A: vědy přírodní, 1981, roč. XVI., s. 99-102.
Jirásek, J.: Nález koninckitu u Litošic a jeho srovnání se světovými výskyty. Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 2005, roč. 13, s. 132-137.
    • Ústí nad Orlicí District
Neumann, K. A. (1857): Ueber die Auffindung fossilen Eisens bei Chotzen. Jahrbuch der Kaiserlich-Königlichen Geologischen Reichsanstalt, 8, Heft II, 351-354. [https://opac.geologie.ac.at/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=JB0082_351_A.pdf] Neumann, J. G. (1857): Bemerkungen über das Eisen von Chotzen. Kaiserlich-Königlichen Geologischen Reichsanstalt, 8, Heft II, 354-358. [https://opac.geologie.ac.at/wwwopacx/wwwopac.ashx?command=getcontent&server=images&value=JB0082_354_A.pdf] Reuss, August Emanuel von (1857): Mineralogische Notizen aus Böhmen (Mit 1 Tafel.), I. Über gediegenes Eisen im Pläner Böhmens, Sitzungsberichte der mathematisch-naturwissenschaftliche Classe der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, 25, 541-550. [https://www.biodiversitylibrary.org/item/30203#page/7/mode/1up] Turnovec Ivan, Spišiak Ján (2005): Choceňské železo - stále záhadné. Minerál, 13(6), 427-431. [http://wiki.meteoritica.pl/index.php5/Plik:Choce%C5%88_(Turnovec_2005).djvu]
 
Mineral and/or Locality  
Mindat.org is an outreach project of the Hudson Institute of Mineralogy, a 501(c)(3) not-for-profit organization. Public Relations by Blytheweigh.
Copyright © mindat.org and the Hudson Institute of Mineralogy 1993-2019, except where stated. Most political location boundaries are © OpenStreetMap contributors. Mindat.org relies on the contributions of thousands of members and supporters.
Privacy Policy - Terms & Conditions - Contact Us Current server date and time: November 20, 2019 11:23:01
Go to top of page