SUPPORT US. If mindat.org is important to you, click here to donate to our Fall 2019 fundraiser!
Log InRegister
Home PageAbout MindatThe Mindat ManualHistory of MindatCopyright StatusWho We AreContact UsAdvertise on Mindat
Donate to MindatCorporate SponsorshipSponsor a PageSponsored PagesMindat AdvertisersAdvertise on Mindat
Learning CenterWhat is a mineral?The most common minerals on earthInformation for EducatorsMindat ArticlesThe ElementsBooks & Magazines
Minerals by PropertiesMinerals by ChemistryAdvanced Locality SearchRandom MineralRandom LocalitySearch by minIDLocalities Near MeSearch ArticlesSearch GlossaryMore Search Options
Search For:
Mineral Name:
Locality Name:
Keyword(s):
 
The Mindat ManualAdd a New PhotoRate PhotosLocality Edit ReportCoordinate Completion ReportAdd Glossary Item
Mining CompaniesStatisticsUsersMineral MuseumsMineral Shows & EventsThe Mindat DirectoryDevice Settings
Photo SearchPhoto GalleriesNew Photos TodayNew Photos YesterdayMembers' Photo GalleriesPast Photo of the Day GalleryMineral Photography

Baryte from Ore Mountains, Germany & Czech Republic

Czech Republic
 
 • Karlovy Vary Region
  • Karlovy Vary District
   • Horní Blatná
    • Horní Blatná (Platten; Bergstadt Platten)
Bufka, A., Velebil, D.: Manganová mineralizace žíly Marie Terezie u Horní Blatné v Krušných horách. Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 2003, roč. 11, s. 100-114.
  • Sokolov District
   • Kraslice
Bernardova, Emilie & Bernard, Jan H. (1971): Mineralogy of complex metal ore vein at Bleigrund near Kraslice. Vestnik Ustredniho Ustavu Geologickeho 46, 217-222 (in Czech).
Beran, P.: Mineralogie ložiska Cu (Ag, Au, Co) rud Tisová u Kraslic. Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 1997, roč. 4-5, s. 65-77.
 • Ústí nad Labem Region
  • Chomutov District
Dr. Fengl
Gramblička R. (2014): Mineralogie křemen-fluoritových žil z Hory sv. Šebestiána. - čas. Minerál, r.22, č.5
Svejkovský, J., Koutecký, D.: Nerosty v pelokarbonátových konkrecích na hnědouhelném lomu Libouš u Chomutova. Minerál, 2008, roč. 16, č. 1, s. 41 - 44.
Roman Gramblicka collection
  • Klášterec nad Ohří
Mineralogy of Czech republic - Kratochvíl 1956; Fengl, M.: Mineralogie těžených fluoritových ložisek (2.). Minerál, 1998, roč. 6, č. 4, s. 243-252.
   • Kovářská (Schmiedeberg)
Roman Gramblicka collection
Pauliš, P.: Baryt ze skarnového ložiska Měděnec v Krušných horách. Časopis pro mineralogii a geologii, 1988, roč. 33, č. 2, s. 203.
- Hyrsl, J. & Korbel, P. (2009): Tschechien & Slowakei, Mineralien und Fundstellen. Page 60-75.
Roman Gramblicka collection, visually identified
Štěpán Krejsek knows area and has old specimen of barite, fluorite, quart; from Kovářská fluorite deposit, also near Perštejn
  • Krupka (Graupen)
   • Knöttel area (Knötel; Knödel; Knödlberg)
Petr Fuchs
Lapis 23(4), 18-34 (1998)
   • Steinknochen area (Lux vein)
www.geocities.com/Smula.geo
Lapis 23(4), 18-34 (1998)
  • Teplice District
   • Bílina
Bouška, V., Dvořák, Z.: Nerosty severočeské hěndouhelné pánve. Praha: Severočeské doly, a.s., 160 s.
Sejkora, J.: Minerály ložiska Moldava v Krušných horách. Bulletin Mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 1994, roč. 2, s. 110-116. ; American Mineralogist 79, 1210-1214
Roman Gramblicka collection
Roman Gramblicka collection, visually identified
Germany & Czech Republic
 
 • Ore Mountains
Jansa, J., Novák, F., Pauliš, P., Scharmová, M.: Supergenní minerály Sn-W ložiska Cínovec v Krušných horách (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 1998, roč. 6, s. 83-101; Lapis 17(2), 31-35 (1992)
Germany
 
 • Saxony
  • Clausnitz - Sayda mining district
   • Clausnitz
J. Gröbner und U. Kolitsch (2006): Neufunde aus dem Erzgebirge (II). Mineralien-Welt 17 (3), 22-27.
   • Sayda
Wittern: "Mineralfundorte in Deutschland", 2001
  • Dresden
   • Wurgwitz
http://www.geologica-saxonica.de/52-53/05_Dietze.pdf
  • Erzgebirgskreis
   • Annaberg-Buchholz
    • Annaberg
Nickerl, F., and Röthig, H. (2000): Verzeichnis der Berggebäude von Annaberg 1500-1900. Streifzüge durch die Geschichte des oberen Erzgebirges, Bergbaunachrichten. Arbeitskreis Annaberg-Buchholzer Heimatforscher, 60 pp.
Nickerl, F., and Röthig, H. (2000): Verzeichnis der Berggebäude von Annaberg 1500-1900. Streifzüge durch die Geschichte des oberen Erzgebirges, Bergbaunachrichten. Arbeitskreis Annaberg-Buchholzer Heimatforscher, 60 pp.
    • Buchholz
Nickerl, F., and Röthig, H. (2000): Verzeichnis der Berggebäude von Buchholz 1500-1900. Streifzüge durch die Geschichte des oberen Erzgebirges, Bergbaunachrichten. Arbeitskreis Annaberg-Buchholzer Heimatforscher, 140 pp.
Nickerl, F., and Röthig, H. (2000): Verzeichnis der Berggebäude von Buchholz 1500-1900. Streifzüge durch die Geschichte des oberen Erzgebirges, Bergbaunachrichten. Arbeitskreis Annaberg-Buchholzer Heimatforscher, 140 pp.
Nickerl, F., and Röthig, H. (2000): Verzeichnis der Berggebäude von Buchholz 1500-1900. Streifzüge durch die Geschichte des oberen Erzgebirges, Bergbaunachrichten. Arbeitskreis Annaberg-Buchholzer Heimatforscher, 140 pp.
Nickerl, F., and Röthig, H. (2000): Verzeichnis der Berggebäude von Buchholz 1500-1900. Streifzüge durch die Geschichte des oberen Erzgebirges, Bergbaunachrichten. Arbeitskreis Annaberg-Buchholzer Heimatforscher, 140 pp.
     • Schottenberg
Nickerl, F., and Röthig, H. (2000): Verzeichnis der Berggebäude von Frohnau 1500-1900. Streifzüge durch die Geschichte des oberen Erzgebirges, Bergbaunachrichten. Arbeitskreis Annaberg-Buchholzer Heimatforscher, 192 pp.
    • Cunersdorf
Nickerl, F., and Röthig, H. (2000): Verzeichnis der Berggebäude von Cunersdorf 1500-1900. Streifzüge durch die Geschichte des oberen Erzgebirges, Bergbaunachrichten. Arbeitskreis Annaberg-Buchholzer Heimatforscher, 20 pp.
Nickerl, F., and Röthig, H. (2000): Verzeichnis der Berggebäude von Cunersdorf 1500-1900. Streifzüge durch die Geschichte des oberen Erzgebirges, Bergbaunachrichten. Arbeitskreis Annaberg-Buchholzer Heimatforscher, 20 pp.
    • Frohnau
     • Frisch Glück adit (Adit 134)
Jeff Scovil
     • Schottenberg
Nickerl, F., and Röthig, H. (2000): Verzeichnis der Berggebäude von Frohnau 1500-1900. Streifzüge durch die Geschichte des oberen Erzgebirges, Bergbaunachrichten. Arbeitskreis Annaberg-Buchholzer Heimatforscher, 192 pp.
Jeff Scovil
Nickerl, F., and Röthig, H. (2000): Verzeichnis der Berggebäude von Frohnau 1500-1900. Streifzüge durch die Geschichte des oberen Erzgebirges, Bergbaunachrichten. Arbeitskreis Annaberg-Buchholzer Heimatforscher, 192 pp.
Nickerl, F., and Röthig, H. (2000): Verzeichnis der Berggebäude von Frohnau 1500-1900. Streifzüge durch die Geschichte des oberen Erzgebirges, Bergbaunachrichten. Arbeitskreis Annaberg-Buchholzer Heimatforscher, 192 pp.
Andreas Gerstenberg collection
Leon Hupperichs Collection
     • Schreckenberg
      • Kippenhain Mine (Kippenhayn Mine)
See picture from abc-minerals.com
      • König David samt Galiläische Wirtschaft Mine
Nickerl, F., and Röthig, H. (2000): Verzeichnis der Berggebäude von Frohnau 1500-1900. Streifzüge durch die Geschichte des oberen Erzgebirges, Bergbaunachrichten. Arbeitskreis Annaberg-Buchholzer Heimatforscher, 192 pp.
Nickerl, F., and Röthig, H. (2000): Verzeichnis der Berggebäude von Frohnau 1500-1900. Streifzüge durch die Geschichte des oberen Erzgebirges, Bergbaunachrichten. Arbeitskreis Annaberg-Buchholzer Heimatforscher, 192 pp.
Nickerl, F., and Röthig, H. (2000): Verzeichnis der Berggebäude von Frohnau 1500-1900. Streifzüge durch die Geschichte des oberen Erzgebirges, Bergbaunachrichten. Arbeitskreis Annaberg-Buchholzer Heimatforscher, 192 pp.; Nickerl, F., and Röthig, H. (2000): Verzeichnis der Berggebäude von Frohnau 1500-1900. Streifzüge durch die Geschichte des oberen Erzgebirges, Bergbaunachrichten. Arbeitskreis Annaberg-Buchholzer Heimatforscher, 192 pp.
collection Leon Hupperichs
Nickerl, F., and Röthig, H. (2000): Verzeichnis der Berggebäude von Frohnau 1500-1900. Streifzüge durch die Geschichte des oberen Erzgebirges, Bergbaunachrichten. Arbeitskreis Annaberg-Buchholzer Heimatforscher, 192 pp.
Nickerl, F., and Röthig, H. (2000): Verzeichnis der Berggebäude von Buchholz 1500-1900. Streifzüge durch die Geschichte des oberen Erzgebirges, Bergbaunachrichten. Arbeitskreis Annaberg-Buchholzer Heimatforscher, 140 pp.
     • Wolfstein
Nickerl, F., and Röthig, H. (2000): Verzeichnis der Berggebäude von Frohnau 1500-1900. Streifzüge durch die Geschichte des oberen Erzgebirges, Bergbaunachrichten. Arbeitskreis Annaberg-Buchholzer Heimatforscher, 192 pp.
    • Kleinrückerswalde
Nickerl, F., and Röthig, H. (2000): Verzeichnis der Berggebäude von Kleinrückerswalde 1500-1900. Streifzüge durch die Geschichte des oberen Erzgebirges, Bergbaunachrichten. Arbeitskreis Annaberg-Buchholzer Heimatforscher, 48 pp.
   • Aue
Baumann, L., Kuschka, E., and Seifert, T. (2000): Lagerstätten des Erzgebirges. Enke (Stuttgart), pp. 237-239.
    • Bockau District
Baumann, L., Kuschka, E., and Seifert, T. (2000): Lagerstätten des Erzgebirges. Enke (Stuttgart), pp. 229-234.
    • Oberpfannenstiel
P Haas collection
   • Bad Gottleuba-Berggießhübel
    • Berggießhübel (Berggiesshübel)
Daniel Lunau
   • Bad Schlema
Lapis 30(7/8):41-70 (2005)
    • Niederschlema
Leon Hupperichs Collection
    • Oberschlema
J. Gröbner and U. Kolitsch (2007): Aktuelle Neufunde aus dem Erzgebirge III. Mineralien-Welt 18 (5), 16-19. (in German)
   • Breitenbrunn
    • Antonsthal
P Haas collection
Gröbner J., Kolitsch U.; Neufunde aus dem Erzgebirge (II), Mineralien-Welt Jg 17 (2006), 3, pag. 22-27.
    • Rittersgrün
Roman Gramblicka collection
   • Crottendorf
Nickerl, F., and Röthig, H. (2000): Verzeichnis der Berggebäude von Crottendorf 1500-1900. Streifzüge durch die Geschichte des oberen Erzgebirges, Bergbaunachrichten. Arbeitskreis Annaberg-Buchholzer Heimatforscher, 24 pp.
Nickerl, F., and Röthig, H. (2000): Verzeichnis der Berggebäude von Crottendorf 1500-1900. Streifzüge durch die Geschichte des oberen Erzgebirges, Bergbaunachrichten. Arbeitskreis Annaberg-Buchholzer Heimatforscher, 24 pp.
   • Dörfel
Nickerl, F., and Röthig, H. (2000): Verzeichnis der Berggebäude von Dörfel 1500-1900. Streifzüge durch die Geschichte des oberen Erzgebirges, Bergbaunachrichten. Arbeitskreis Annaberg-Buchholzer Heimatforscher, 48 pp.
   • Ehrenfriedersdorf
    • Geyer
Wittern: "Mineralfundorte in Deutschland", 2001
Lapis 1991(10), 13-22
P Haas collection
   • Grünhain-Beierfeld
    • Beierfeld
Lapis, 16 (6), 13-20+58.
   • Hermannsdorf
Nickerl, F., and Röthig, H. (2000): Verzeichnis der Berggebäude von Hermannsdorf 1500-1900. Streifzüge durch die Geschichte des oberen Erzgebirges, Bergbaunachrichten. Arbeitskreis Annaberg-Buchholzer Heimatforscher, 52 pp.
Nickerl, F., and Röthig, H. (2000): Verzeichnis der Berggebäude von Hermannsdorf 1500-1900. Streifzüge durch die Geschichte des oberen Erzgebirges, Bergbaunachrichten. Arbeitskreis Annaberg-Buchholzer Heimatforscher, 52 pp.
Nickerl, F., and Röthig, H. (2000): Verzeichnis der Berggebäude von Hermannsdorf 1500-1900. Streifzüge durch die Geschichte des oberen Erzgebirges, Bergbaunachrichten. Arbeitskreis Annaberg-Buchholzer Heimatforscher, 52 pp.
Nickerl, F., and Röthig, H. (2000): Verzeichnis der Berggebäude von Hermannsdorf 1500-1900. Streifzüge durch die Geschichte des oberen Erzgebirges, Bergbaunachrichten. Arbeitskreis Annaberg-Buchholzer Heimatforscher, 52 pp.
Nickerl, F., and Röthig, H. (2000): Verzeichnis der Berggebäude von Hermannsdorf 1500-1900. Streifzüge durch die Geschichte des oberen Erzgebirges, Bergbaunachrichten. Arbeitskreis Annaberg-Buchholzer Heimatforscher, 52 pp.
Nickerl, F., and Röthig, H. (2000): Verzeichnis der Berggebäude von Hermannsdorf 1500-1900. Streifzüge durch die Geschichte des oberen Erzgebirges, Bergbaunachrichten. Arbeitskreis Annaberg-Buchholzer Heimatforscher, 52 pp.
   • Johanngeorgenstadt mining district
Wittern: "Mineralfundorte in Deutschland", 2001
   • Langenberg
    • Graul
     • Gottes Geschick Vereinigt Feld Mine
http://www.dergraul.de
http://www.dergraul.de
   • Lauter-Bernsbach
    • Oberpfannenstiel
https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/Deutschland/Sachsen/Erzgebirgskreis/Lauter-Bernsbach/Oberpfannenstiel/Stollen%20Nr.%207%20%28Sulfidnaja%29
   • Marienberg District
    • Gehringswalde
Haake, Flach, Bode (1994): Mineralien und Fundstellen, Teil 2, S.72
    • Lauta
Wittern: "Mineralfundorte in Deutschland", 2001
Hajek, W. (2010): Kristallwelten Marienberg. Weise Verlag, München.
Seifert,Th. (1995): Zur metallogenetischen Charakteristik postpermischer Gangmineralisationen im Lagerstättendistrikt Marienberg-Lauta-Pobershau-Wolkenstein (Zentralteil des sächsischen Erzgebirges). Freiberger Forschungshefte, C 460, S.136-162.
    • Wolkenstein
Lapis, Jg 33 (2008), No.9, pag 26-27.
Haake, R., Flach, S., Bode, R. (1994): Mineralien und Fundstellen Deutschland, Teil 2, S.71-75.
     • Warmbad
Leon Hupperichs Collection
   • Niederschlag-Bärenstein District
    • Bärenstein
Nickerl, F., and Röthig, H. (2000): Verzeichnis der Berggebäude von Bärenstein 1500-1900. Streifzüge durch die Geschichte des oberen Erzgebirges, Bergbaunachrichten. Arbeitskreises Annaberg-Buchholzer Heimatforscher, 32 pp.
     • Niederschlag
Körber, T. (2017): Baryt-Neufund aus Sachsen. Lapis, 42 (3), 26-27.
Lapis, 19 (4), 13-22+50.
Baumann, L., Kuschka, E. and Seifert, T. (2000): Lagerstätten des Erzgebirges. Enke Verlag, Stuttgart, pp. 170-176
Nickerl, F., and Röthig, H. (2000): Verzeichnis der Berggebäude von Bärenstein 1500-1900. Streifzüge durch die Geschichte des oberen Erzgebirges, Bergbaunachrichten. Arbeitskreises Annaberg-Buchholzer Heimatforscher, 32 pp.
    • Oberwiesenthal
     • Hammerunterwiesenthal
Autorenkollektiv. CD: Wismut. Chronik der Wismut. Abschn. 1.3.5., 2.2.7.; Wismut GmbH.1999.
   • Pöhla
M Adelt collection
Wittern: "Mineralfundorte in Deutschland", 2001
Lapis 30(7/8):41-70 (2005)
   • Scheibenberg
Nickerl, F., and Röthig, H. (2000): Verzeichnis der Berggebäude von Scheibenberg 1500-1900. Streifzüge durch die Geschichte des oberen Erzgebirges, Bergbaunachrichten. Arbeitskreis Annaberg-Buchholzer Heimatforscher, 36 pp.
Nickerl, F., and Röthig, H. (2000): Verzeichnis der Berggebäude von Scheibenberg 1500-1900. Streifzüge durch die Geschichte des oberen Erzgebirges, Bergbaunachrichten. Arbeitskreis Annaberg-Buchholzer Heimatforscher, 36 pp.
Nickerl, F., and Röthig, H. (2000): Verzeichnis der Berggebäude von Scheibenberg 1500-1900. Streifzüge durch die Geschichte des oberen Erzgebirges, Bergbaunachrichten. Arbeitskreis Annaberg-Buchholzer Heimatforscher, 36 pp.
   • Schlema-Hartenstein District
    • Alberoda
Vollstädt,H. & Weiß,St. (1991): Mineralfundstellen Sächsisches Erzgebirge, München, S.26ff.
   • Schlettau
Nickerl, F., and Röthig, H. (2000): Verzeichnis der Berggebäude von Schlettau 1500-1900. Streifzüge durch die Geschichte des oberen Erzgebirges, Bergbaunachrichten. Arbeitskreis Annaberg-Buchholzer Heimatforscher, 124 pp.
Nickerl, F., and Röthig, H. (2000): Verzeichnis der Berggebäude von Schlettau 1500-1900. Streifzüge durch die Geschichte des oberen Erzgebirges, Bergbaunachrichten. Arbeitskreis Annaberg-Buchholzer Heimatforscher, 124 pp.
Nickerl, F., and Röthig, H. (2000): Verzeichnis der Berggebäude von Dörfel 1500-1900. Streifzüge durch die Geschichte des oberen Erzgebirges, Bergbaunachrichten. Arbeitskreis Annaberg-Buchholzer Heimatforscher, 48 pp.
Nickerl, F., and Röthig, H. (2000): Verzeichnis der Berggebäude von Schlettau 1500-1900. Streifzüge durch die Geschichte des oberen Erzgebirges, Bergbaunachrichten. Arbeitskreis Annaberg-Buchholzer Heimatforscher, 124 pp.
Nickerl, F., and Röthig, H. (2000): Verzeichnis der Berggebäude von Schlettau 1500-1900. Streifzüge durch die Geschichte des oberen Erzgebirges, Bergbaunachrichten. Arbeitskreis Annaberg-Buchholzer Heimatforscher, 124 pp.
   • Schmiedeberg
    • Niederpöbel
http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/Deutschland/Sachsen/Dresden%2C%20Direktionsbezirk/S%E4chsische%20Schweiz-Osterzgebirge%2C%20Landkreis/Schmiedeberg/Niederp%f6bel/Perlschacht
Wittern: "Mineralfundorte in Deutschland", 2001
   • Schneeberg
    • Neustädtel
Belendorff, K. (2009): Dreyerit und Rhabdophan-(Nd) aus Schneeberg, Erzgebirge. Mineralien-Welt 20 (3), 27-29
Lapis 30(7/8):28 (2005)
   • Sehmatal
    • Sehma
Nickerl, F., and Röthig, H. (2000): Verzeichnis der Berggebäude von Sehma 1500-1900. Streifzüge durch die Geschichte des oberen Erzgebirges, Bergbaunachrichten. Arbeitskreis Annaberg-Buchholzer Heimatforscher, 60 pp.
Nickerl, F., and Röthig, H. (2000): Verzeichnis der Berggebäude von Sehma 1500-1900. Streifzüge durch die Geschichte des oberen Erzgebirges, Bergbaunachrichten. Arbeitskreis Annaberg-Buchholzer Heimatforscher, 60 pp.
   • Zschopau
Wittern: "Mineralfundorte in Deutschland", 2001.
  • Mittelsachsen
   • Freiberg
    • Brand-Erbisdorf
Frenzel, A. (1874): Lexicon fpr das Königreich Sachsen, Leipzig
Wittern: "Mineralfundorte in Deutschland", 2001
Leon Hupperichs Collection
Baumann, L., Kuschka, E., and Seifert, T. (2000): Lagerstätten des Erzgebirges. Enke (Stuttgart), 300 pp.
    • Dippoldiswalde
Natural History Museum Vienna collection
    • Großschirma
Frenzel, A. (1874): Lexicon fpr das Königreich Sachsen, Leipzig
    • Halsbach
Andreas Gerstenberg collection
    • Halsbrücke
P Haas collection
Frenzel, A. (1874): Mineralogisches Lexicon für das Königreich Sachsen, Leipzig.
Lapis 11(7/8), 13-60 (1986)
    • Kleinvoigtsberg
P Haas collection
    • Langenrinne
Frenzel, A. (1874): Mineralogisches Lexicon für das Königreich Sachsen, Leipzig.
    • Lichtenberg
http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/Deutschland/Sachsen/Chemnitz%2C%20Direktionsbezirk/Mittelsachsen/Freiberg%2C%20Revier/Lichtenberg/Trau%20auf%20Gott%20Erbstolln
    • Obergruna
Andreas Gerstenberg collection
    • Oberschöna
     • Frankenstein
Baumann, L., Kuschka, E., and Seifert, T. (2000): Lagerstätten des Erzgebirges. Enke (Stuttgart), 300 pp.
    • Oederan
     • Memmendorf
Baumann, L., Kuschka, E., and Seifert, T. (2000): Lagerstätten des Erzgebirges. Enke (Stuttgart), 300 pp.
    • Reinsberg
     • Hirschfeld
Andreas Gerstenberg collection
Andreas Gerstenberg collection
    • Rothenfurth
http://www.mineralienatlas.de/?l=10067
  • Sächsische Schweiz-Osterzgebirge District
   • Altenberg
Mineralien-Welt, (2), 17-39.
  • Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
   • Glashütte
Wittern: "Mineralfundorte in Deutschland", 2001
  • Vogtland
   • Klingenthal
    • Brunndöbra
P Haas collection
    • Kielberg
Andreas Gerstenberg collection
    • Muldenberg
Kolitsch, U. (1997): Das Ca-Analogon von Petersit und einige weitere Neufunde aus dem sächsisch-böhmischen Erzgebirge und dem Vogtland. Mineralien-Welt 8 (4), 17-20.
 
Mineral and/or Locality  
Mindat.org is an outreach project of the Hudson Institute of Mineralogy, a 501(c)(3) not-for-profit organization. Public Relations by Blytheweigh.
Copyright © mindat.org and the Hudson Institute of Mineralogy 1993-2019, except where stated. Most political location boundaries are © OpenStreetMap contributors. Mindat.org relies on the contributions of thousands of members and supporters.
Privacy Policy - Terms & Conditions - Contact Us Current server date and time: August 22, 2019 21:04:46
Go to top of page