SUPPORT US. If mindat.org is important to you, click here to donate to our Fall 2019 fundraiser!
Log InRegister
Home PageAbout MindatThe Mindat ManualHistory of MindatCopyright StatusWho We AreContact UsAdvertise on Mindat
Donate to MindatCorporate SponsorshipSponsor a PageSponsored PagesMindat AdvertisersAdvertise on Mindat
Learning CenterWhat is a mineral?The most common minerals on earthInformation for EducatorsMindat ArticlesThe ElementsBooks & Magazines
Minerals by PropertiesMinerals by ChemistryAdvanced Locality SearchRandom MineralRandom LocalitySearch by minIDLocalities Near MeSearch ArticlesSearch GlossaryMore Search Options
Search For:
Mineral Name:
Locality Name:
Keyword(s):
 
The Mindat ManualAdd a New PhotoRate PhotosLocality Edit ReportCoordinate Completion ReportAdd Glossary Item
Mining CompaniesStatisticsUsersMineral MuseumsMineral Shows & EventsThe Mindat DirectoryDevice Settings
Photo SearchPhoto GalleriesNew Photos TodayNew Photos YesterdayMembers' Photo GalleriesPast Photo of the Day GalleryMineral Photography

Calcite from Pardubice Region, Czech Republic

Czech Republic
 
 • Pardubice Region
  • Chrudim District
Drozen, J., Hájek, J., Špaček, J.: Kyzové ložisko Křižanovice v Železných horách. Věstník Ústředního ústavu geologického, 1987, roč. 62, č. 6, s. 351-361.
No reference listed
   • Třemošnice
Fengl, M.: Mineralogie těžených fluoritových ložisek (2.). Minerál, 1998, roč. 6, č. 4, s. 243-252.
  • Pardubice District
Prachař, I.: Současný stav výskytu nerostů ve Chvaleticích. Acta musei Reginaehradecensis, série A: vědy přírodní, 1981, roč. XVI., s. 99-102.
Pauliš P. Mineralogické lokality okolí Kutné Hory. Kuttna, Kutná Hora 1999. ISBN 80-9027 19-0-1.
  • Svitavy District
Nováček, R: Minerály pegmatitů a sousedních hornin z Budislavě ve východních Čechách. Časopis Národního musea, Oddíl přírodovědný, 1928, roč. 102, s. 91-95.
   • Městečko Trnávka (Markt Türnau)
Černý, P.: Kryptomelan a pyrolusit od Předního Arnoštova na Moravě. Acta Musei Moraviae, Scientiae Geologicae, 1961, roč. 46, s. 33 - 38.
Rychlý, R., Veselovský, F., Ondruš, P.: Dachiardite from Svojanov, Czech Republic. Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun, Geol., 1996, vol. 26, p. 42 - 43.
  • Ústí nad Orlicí District
   • Žamberk
Moravec, B.: Nerosty z granodioritu od Litic nad Orlicí. Minerál, 2001, roč. 9, č. 3, s. 169-174.
 
Mineral and/or Locality  
Mindat.org is an outreach project of the Hudson Institute of Mineralogy, a 501(c)(3) not-for-profit organization. Public Relations by Blytheweigh.
Copyright © mindat.org and the Hudson Institute of Mineralogy 1993-2019, except where stated. Most political location boundaries are © OpenStreetMap contributors. Mindat.org relies on the contributions of thousands of members and supporters.
Privacy Policy - Terms & Conditions - Contact Us Current server date and time: November 17, 2019 22:48:51
Go to top of page