SUPPORT US. If mindat.org is important to you, click here to donate to our Fall 2019 fundraiser!
Log InRegister
Home PageAbout MindatThe Mindat ManualHistory of MindatCopyright StatusWho We AreContact UsAdvertise on Mindat
Donate to MindatCorporate SponsorshipSponsor a PageSponsored PagesMindat AdvertisersAdvertise on Mindat
Learning CenterWhat is a mineral?The most common minerals on earthInformation for EducatorsMindat ArticlesThe ElementsBooks & Magazines
Minerals by PropertiesMinerals by ChemistryAdvanced Locality SearchRandom MineralRandom LocalitySearch by minIDLocalities Near MeSearch ArticlesSearch GlossaryMore Search Options
Search For:
Mineral Name:
Locality Name:
Keyword(s):
 
The Mindat ManualAdd a New PhotoRate PhotosLocality Edit ReportCoordinate Completion ReportAdd Glossary Item
Mining CompaniesStatisticsUsersMineral MuseumsMineral Shows & EventsThe Mindat DirectoryDevice Settings
Photo SearchPhoto GalleriesNew Photos TodayNew Photos YesterdayMembers' Photo GalleriesPast Photo of the Day GalleryMineral Photography

Calcite from Ore Mountains, Germany & Czech Republic

Czech Republic
 
 • Karlovy Vary Region
  • Karlovy Vary District
   • Boží Dar
    • Zlatý Kopec skarn deposit
Gramblička R. (2014): Fluority ze Zlatého Kopce. - čas. Minerál, r.22, č.5
   • Děpoltovice
Sejkora J., Jebavá I., Plášil J., Bureš B., Tvrdý J.: Nordstrandit z lomu v Děpoltovicích u Karlových Varů (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 2010, roč. 18, č. 1, s. 33-41.
   • Jáchymov
    • Svornost Mine (Einigkeit Mine)
Plášil, J., Čejka, J., Sejkora, J., Hloušek, J., Goliáš, V. (2009): New data for metakirchheimerite from Jáchymov (St. Joachimsthal), Czech Republic. Journal of Geosciences, 54, 373-384.
Olds, T.A., Plášil, J., Kampf, A.R., Dal Bo, F., Burns, P.C. (2018): Paddlewheelite, a New Uranyl Carbonate from the Jáchymov District, Bohemia, Czech Republic. Minerals, 8, 511
   • Ostrov
Roman Gramblička
  • Sokolov District
   • Kraslice
Beran, P.: Mineralogie ložiska Cu (Ag, Au, Co) rud Tisová u Kraslic. Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 1997, roč. 4-5, s. 65-77.
 • Ústí nad Labem Region
  • Chomutov District
Řehoř, M., Dvořák, Z.: Nové poznatky o mineralogii lokality Ahníkov. Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 1997, roč. 4-5, s. 183-185.
Svejkovský, J., Koutecký, D.: Nerosty v pelokarbonátových konkrecích na hnědouhelném lomu Libouš u Chomutova. Minerál, 2008, roč. 16, č. 1, s. 41 - 44.
  • Klášterec nad Ohří
   • Kovářská (Schmiedeberg)
Roman Gramblicka collection
Roman Gramblicka collection
No reference listed
- Hyrsl, J. & Korbel, P. (2009): Tschechien & Slowakei, Mineralien und Fundstellen. Page 60-75.
Zemánek V. ( 1957) Skarny v širokém okolí Přísečnice a Měděnce - Sborník ÚUG sv. 24, díl 2 .
Roman Gramblicka collection, visually identified
Pauliš, P.: Nový výskyt minerálů v neovulkanitech Doupovských hor u Klášterce n. Ohří. Časopis pro mineralogii a geologii, 1984, roč. 29, č. 3, s. 315-316.
Roman Gramblicka collection
Lapis 23(4), 18-34 (1998); Stemprok, M., Dolejs, D., & Holub, F. V. (2014). Late Variscan calc-alkaline lamprophyres in the Krupka ore district, Eastern Krusne hory/Erzgebirge: their relationship to Sn-W mineralization. Journal of Geosciences, 59(1), 41-68.
  • Litoměřice District
M.Radoň-Významné mineralogické lokality Českého středohoří (čas.Minerál 2/2009)
P.Zeman,P.Pauliš,P.Pour,R.Malíková (2017) Zeolites of Pohorský Hill and district. mag.Minerál 2017/2
M.Radoň-Významné mineralogické lokality Českého středohoří (čas.Minerál 2/2009)
M.Radoň-Významné mineralogické lokality Českého středohoří (čas.Minerál 2/2009)
  • Teplice District
Sejkora, J.: Minerály ložiska Moldava v Krušných horách. Bulletin Mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 1994, roč. 2, s. 110-116.
Germany & Czech Republic
 
 • Ore Mountains
Lapis 17(2), 31-35 (1992)
Germany
 
 • Saxony
  • Clausnitz - Sayda mining district
   • Clausnitz
L. Baumann, E. Kuschka, Th. Seifert: "Lagerstätten des Erzgebirges", Enke (Stuttgart), 2000
   • Sayda
Wittern: "Mineralfundorte in Deutschland", 2001
  • Dresden
Palache, C., Berman, H., & Frondel, C. (1951), The System of Mineralogy of James Dwight Dana and Edward Salisbury Dana, Yale University 1837-1892, Volume II: 155.
  • Erzgebirgskreis
   • Annaberg-Buchholz
    • Annaberg
Nickerl, F., and Röthig, H. (2000): Verzeichnis der Berggebäude von Kleinrückerswalde 1500-1900. Streifzüge durch die Geschichte des oberen Erzgebirges, Bergbaunachrichten. Arbeitskreis Annaberg-Buchholzer Heimatforscher, 48 pp.
Nickerl, F., and Röthig, H. (2000): Verzeichnis der Berggebäude von Frohnau 1500-1900. Streifzüge durch die Geschichte des oberen Erzgebirges, Bergbaunachrichten. Arbeitskreis Annaberg-Buchholzer Heimatforscher, 192 pp.
Nickerl, F., and Röthig, H. (2000): Verzeichnis der Berggebäude von Frohnau 1500-1900. Streifzüge durch die Geschichte des oberen Erzgebirges, Bergbaunachrichten. Arbeitskreis Annaberg-Buchholzer Heimatforscher, 192 pp.
Nickerl, F., and Röthig, H. (2000): Verzeichnis der Berggebäude von Annaberg 1500-1900. Streifzüge durch die Geschichte des oberen Erzgebirges, Bergbaunachrichten. Arbeitskreis Annaberg-Buchholzer Heimatforscher, 60 pp.
    • Buchholz
Nickerl, F., and Röthig, H. (2000): Verzeichnis der Berggebäude von Buchholz 1500-1900. Streifzüge durch die Geschichte des oberen Erzgebirges, Bergbaunachrichten. Arbeitskreis Annaberg-Buchholzer Heimatforscher, 140 pp.
Nickerl, F., and Röthig, H. (2000): Verzeichnis der Berggebäude von Buchholz 1500-1900. Streifzüge durch die Geschichte des oberen Erzgebirges, Bergbaunachrichten. Arbeitskreis Annaberg-Buchholzer Heimatforscher, 140 pp.
    • Cunersdorf
Nickerl, F., and Röthig, H. (2000): Verzeichnis der Berggebäude von Cunersdorf 1500-1900. Streifzüge durch die Geschichte des oberen Erzgebirges, Bergbaunachrichten. Arbeitskreis Annaberg-Buchholzer Heimatforscher, 20 pp.
Nickerl, F., and Röthig, H. (2000): Verzeichnis der Berggebäude von Cunersdorf 1500-1900. Streifzüge durch die Geschichte des oberen Erzgebirges, Bergbaunachrichten. Arbeitskreis Annaberg-Buchholzer Heimatforscher, 20 pp.
    • Frohnau
     • Schottenberg
Nickerl, F., and Röthig, H. (2000): Verzeichnis der Berggebäude von Frohnau 1500-1900. Streifzüge durch die Geschichte des oberen Erzgebirges, Bergbaunachrichten. Arbeitskreis Annaberg-Buchholzer Heimatforscher, 192 pp.
     • Schreckenberg
Nickerl, F., and Röthig, H. (2000): Verzeichnis der Berggebäude von Frohnau 1500-1900. Streifzüge durch die Geschichte des oberen Erzgebirges, Bergbaunachrichten. Arbeitskreis Annaberg-Buchholzer Heimatforscher, 192 pp.
      • König David samt Galiläische Wirtschaft Mine
Nickerl, F., and Röthig, H. (2000): Verzeichnis der Berggebäude von Frohnau 1500-1900. Streifzüge durch die Geschichte des oberen Erzgebirges, Bergbaunachrichten. Arbeitskreis Annaberg-Buchholzer Heimatforscher, 192 pp.
Nickerl, F., and Röthig, H. (2000): Verzeichnis der Berggebäude von Frohnau 1500-1900. Streifzüge durch die Geschichte des oberen Erzgebirges, Bergbaunachrichten. Arbeitskreis Annaberg-Buchholzer Heimatforscher, 192 pp.
Nickerl, F., and Röthig, H. (2000): Verzeichnis der Berggebäude von Frohnau 1500-1900. Streifzüge durch die Geschichte des oberen Erzgebirges, Bergbaunachrichten. Arbeitskreis Annaberg-Buchholzer Heimatforscher, 192 pp.
      • Markus Röhling Mine
Nickerl, F., and Röthig, H. (2000): Verzeichnis der Berggebäude von Buchholz 1500-1900. Streifzüge durch die Geschichte des oberen Erzgebirges, Bergbaunachrichten. Arbeitskreis Annaberg-Buchholzer Heimatforscher, 140 pp.
    • Kleinrückerswalde
Ingo Löffler collection
   • Bad Gottleuba-Berggießhübel
    • Berggießhübel (Berggiesshübel)
Daniel Lunau
   • Bad Schlema
    • Niederschlema
Ingo Löffler collection
http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/Deutschland/Sachsen/Chemnitz%2C%20Direktionsbezirk/Erzgebirgskreis/Schlema-Alberoda-Hartenstein/Schacht%20309
Christian Mavris
   • Breitenbrunn
    • Antonsthal
http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/Deutschland/Sachsen/Chemnitz%2C%20Direktionsbezirk/Erzgebirgskreis/Schwarzenberger%20Kuppel/Antonsthal/F%E4llbach
Gröbner J., Kolitsch U.; Neufunde aus dem Erzgebirge (II), Mineralien-Welt Jg 17 (2006), 3, pag. 22-27.
Kolitsch, U. (1997): Das Ca-Analogon von Petersit und einige weitere Neufunde aus dem sächsisch-böhmischen Erzgebirge und dem Vogtland. Mineralien-Welt 8 (4), 17-20.
Frenzel, A. (1874): Mineralogisches Lexicon für das Königreich Sachsen, Leipzig.
Frenzel, A. (1874): Mineralogisches Lexicon für das Königreich Sachsen, Leipzig.
    • Rittersgrün
Roman Gramblicka collection
   • Crottendorf
    • Walthersdorf
Nickerl, F., and Röthig, H. (2000): Verzeichnis der Berggebäude von Walthersdorf 1500-1900. Streifzüge durch die Geschichte des oberen Erzgebirges, Bergbaunachrichten. Arbeitskreis Annaberg-Buchholzer Heimatforscher, 8 pp.
   • Dörfel
Nickerl, F., and Röthig, H. (2000): Verzeichnis der Berggebäude von Dörfel 1500-1900. Streifzüge durch die Geschichte des oberen Erzgebirges, Bergbaunachrichten. Arbeitskreis Annaberg-Buchholzer Heimatforscher, 48 pp.
   • Drebach
U. Ludwig, Chemnitz
http://minmax.net/loc.php?id=1541
   • Ehrenfriedersdorf
Thomas, R., and Webster, J.D. (2000): Mineralium Deposita 35, 570-582.
   • Elterlein
Nickerl, F., and Röthig, H. (2000): Verzeichnis der Berggebäude von Elterlein 1500-1900. Streifzüge durch die Geschichte des oberen Erzgebirges, Bergbaunachrichten. Arbeitskreis Annaberg-Buchholzer Heimatforscher, 28 pp.
   • Grünhain-Beierfeld
    • Beierfeld
Lapis, 16 (6), 13-20+58; Martin, O. (2016): Stufenbergbau in Schwarzenberg/Sachsen: Fluorit und Scheelit aus der "Gelben Birke", Fürstenberg. Lapis, 41 (11), 23-29; 54.
   • Hermannsdorf
Nickerl, F., and Röthig, H. (2000): Verzeichnis der Berggebäude von Hermannsdorf 1500-1900. Streifzüge durch die Geschichte des oberen Erzgebirges, Bergbaunachrichten. Arbeitskreis Annaberg-Buchholzer Heimatforscher, 52 pp.
Komotauer, S.K. (1983) Mineralarten im Bild: Calcit, Kalkspat, CaCO3. Mineralien-Magazin, 9/1983, 392-400.
Wittern: "Mineralfundorte in Deutschland", 2001
   • Langenberg
    • Graul
     • Gottes Geschick Vereinigt Feld Mine
http://www.dergraul.de
   • Lengefeld
R.Harke, S. Flach, R. Bode; Mineralien und Fundstellen Teil II (1994), pag 73.
Wittern: "Mineralfundorte in Deutschland", 2001
Frenzel, A. (1874 ): Mineralogisches Lexicon für das Königreich Sachsen. Leipzig, Wilh. Engelmann
    • Gehringswalde
Haake, Flach, Bode (1994): Mineralien und Fundstellen, Teil 2, S.72
    • Lauta
Hajek, W. (2010): Kristallwelten Marienberg. Weise Verlag, München.
    • Wolkenstein
Lapis, Jg 33 (2008), No.9, pag 26-27.
Haake, R., Flach, S., Bode, R. (1994): Mineralien und Fundstellen Deutschland, Teil 2, S.71-75.
   • Niederschlag-Bärenstein District
    • Bärenstein
Wittern: "Mineralfundorte in Deutschland", 2001
     • Niederschlag
Lapis, 19 (4), 13-22+50.
Baumann, L., Kuschka, E. and Seifert, T. (2000): Lagerstätten des Erzgebirges. Enke Verlag, Stuttgart, pp. 170-176
    • Oberwiesenthal
     • Hammerunterwiesenthal
Wittern: "Mineralfundorte in Deutschland", 2001
Wittern: "Mineralfundorte in Deutschland", 2001
Autorenkollektiv. CD: Wismut. Chronik der Wismut. Abschn. 1.3.5., 2.2.7.; Wismut GmbH.1999.
   • Pöhla
Lefebvre, M. G., Romer, R. L., Glodny, J., & Roscher, M. (2017) Two stages of skarn formation in the Hämmerlein tin-skarn deposit, western Erzgebirge, Germany. Mineral Resources to Discover - 14th SGA Biennial Meeting 2017, Volume 4 pp 1305-1308; Kern, M., Kästner, J., Möckel, R., & Gutzmer, J. Sn deportment within the diverse lithological units of the Hämmerlein skarn (Erzgebirge, Germany): implications for minerals processing.
Wittern: "Mineralfundorte in Deutschland", 2001
American Mineralogist (1983): 68: 280-281.
    • Alberoda
Vollstädt,H. & Weiß,St. (1991): Mineralfundstellen Sächsisches Erzgebirge, München, S.26ff.
     • Shaft 366
P Haas collection
No reference listed
   • Schlettau
Nickerl, F., and Röthig, H. (2000): Verzeichnis der Berggebäude von Schlettau 1500-1900. Streifzüge durch die Geschichte des oberen Erzgebirges, Bergbaunachrichten. Arbeitskreis Annaberg-Buchholzer Heimatforscher, 124 pp.
Nickerl, F., and Röthig, H. (2000): Verzeichnis der Berggebäude von Schlettau 1500-1900. Streifzüge durch die Geschichte des oberen Erzgebirges, Bergbaunachrichten. Arbeitskreis Annaberg-Buchholzer Heimatforscher, 124 pp.
Nickerl, F., and Röthig, H. (2000): Verzeichnis der Berggebäude von Schlettau 1500-1900. Streifzüge durch die Geschichte des oberen Erzgebirges, Bergbaunachrichten. Arbeitskreis Annaberg-Buchholzer Heimatforscher, 124 pp.
Komotauer, S.K. (1983) Mineralarten im Bild: Calcit, Kalkspat, CaCO3. Mineralien-Magazin, 9/1983, 392-400.
Wittern, A. (2001) Mineralfundorte in Deutschland.
Komotauer, S.K. (1983) Mineralarten im Bild: Calcit, Kalkspat, CaCO3. Mineralien-Magazin, 9/1983, 392-400.
   • Schneeberg
    • Neustädtel
[var: Cobaltoan Calcite] Lapis 30(7/8):41-70 (2005)
Lapis 30(7/8):41-70 (2005)
Lapis 30(7/8):41-70 (2005)
John R. Ydren collection, # 1687.
Lapis 30(7/8):41-70 (2005)
Kolitsch, U. (1997): Das Ca-Analogon von Petersit und einige weitere Neufunde aus dem sächsisch-böhmischen Erzgebirge und dem Vogtland. Mineralien-Welt 8 (4), 17-20.
Lapis 30(7/8):41-70 (2005)
Frenzel, A. (1874): Mineralogisches Lexicon für das Königreich Sachsen, Leipzig.
    • Türk Shaft (Shaft 83)
Lapis 30(7/8):41-70 (2005)
Lapis 30(7/8):41-70 (2005)
Komotauer, S.K. (1983) Mineralarten im Bild: Calcit, Kalkspat, CaCO3. Mineralien-Magazin, 9/1983, 392-400.
   • Sehmatal
    • Sehma
     • Albert Mine
Nickerl, F., and Röthig, H. (2000): Verzeichnis der Berggebäude von Sehma 1500-1900. Streifzüge durch die Geschichte des oberen Erzgebirges, Bergbaunachrichten. Arbeitskreis Annaberg-Buchholzer Heimatforscher, 60 pp.
Nickerl, F., and Röthig, H. (2000): Verzeichnis der Berggebäude von Sehma 1500-1900. Streifzüge durch die Geschichte des oberen Erzgebirges, Bergbaunachrichten. Arbeitskreis Annaberg-Buchholzer Heimatforscher, 60 pp.
   • Zschopau
Wittern: "Mineralfundorte in Deutschland", 2001
  • Mittelsachsen
Komotauer, S.K. (1983) Mineralarten im Bild: Calcit, Kalkspat, CaCO3. Mineralien-Magazin, 9/1983, 392-400.
   • Freiberg
    • Brand-Erbisdorf
     • Himmelsfürst Mine
Wittern: "Mineralfundorte in Deutschland", 2001
Lapis 11(7/8), 13-60 (1986)
Komotauer, S.K. (1983) Mineralarten im Bild: Calcit, Kalkspat, CaCO3. Mineralien-Magazin, 9/1983, 392-400.
Baumann, L., Kuschka, E., and Seifert, T. (2000): Lagerstätten des Erzgebirges. Enke (Stuttgart), p. 111.
    • Großschirma
Frenzel, A. (1874): Lexicon fpr das Königreich Sachsen, Leipzig
     • Seifersdorf
https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/Deutschland/Sachsen/Mittelsachsen%2C%20Landkreis/Freiberg%2C%20Revier/Gro%DFschirma/Seifersdorf
    • Halsbrücke
P Haas collection
Frenzel, A. (1874): Mineralogisches Lexicon für das Königreich Sachsen, Leipzig.
Lapis 11(7/8), 13-60 (1986)
P Haas collection
P Haas collection
Lapis 11(7/8), 13-60 (1986)
    • Kleinvoigtsberg
Wittern: "Mineralfundorte in Deutschland", 2001
    • Langenrinne
P Haas collection; Frenzel, A. (1874): Mineralogisches Lexicon für das Königreich Sachsen, Leipzig.
    • Obergruna
Andreas Gerstenberg collection
    • Oberschöna
     • Frankenstein
Baumann, L., Kuschka, E., and Seifert, T. (2000): Lagerstätten des Erzgebirges. Enke (Stuttgart), 300 pp.
    • Oederan
     • Memmendorf
Baumann, L., Kuschka, E., and Seifert, T. (2000): Lagerstätten des Erzgebirges. Enke (Stuttgart), 300 pp.
    • Reinsberg
     • Hirschfeld
Andreas Gerstenberg collection
    • Rothenfurth
P Haas collection
    • Zug
Baumann, L., Hofmann, F. & Weber, W. (1997): Glückauf Freiberg. Bergbau, Erze, Mineralien. Bode Verlag Haltern, 168 p.
  • Sächsische Schweiz-Osterzgebirge District
   • Altenberg
Mineralien-Welt, (2), 17-39.
  • Vogtland
   • Auerbach
Doss, B. (1914): The opening up and the contents of a crystal cavity in the granite at Wildenau, Saxon Vogtland. Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie, Abhandlungen, Abteilung A: Mineralogie, Petrographie 39 (Beil. Bd., Bauer Festschrift), 126-185. (in German)
 
Mineral and/or Locality  
Mindat.org is an outreach project of the Hudson Institute of Mineralogy, a 501(c)(3) not-for-profit organization. Public Relations by Blytheweigh.
Copyright © mindat.org and the Hudson Institute of Mineralogy 1993-2019, except where stated. Most political location boundaries are © OpenStreetMap contributors. Mindat.org relies on the contributions of thousands of members and supporters.
Privacy Policy - Terms & Conditions - Contact Us Current server date and time: August 21, 2019 03:48:11
Go to top of page