SUPPORT US. Covid-19 has significantly affected our fundraising. Please help!
Log InRegister
Home PageAbout MindatThe Mindat ManualHistory of MindatCopyright StatusWho We AreContact UsAdvertise on Mindat
Donate to MindatCorporate SponsorshipSponsor a PageSponsored PagesMindat AdvertisersAdvertise on Mindat
Learning CenterWhat is a mineral?The most common minerals on earthInformation for EducatorsMindat ArticlesThe ElementsBooks & Magazines
Minerals by PropertiesMinerals by ChemistryAdvanced Locality SearchRandom MineralRandom LocalitySearch by minIDLocalities Near MeSearch ArticlesSearch GlossaryMore Search Options
Search For:
Mineral Name:
Locality Name:
Keyword(s):
 
The Mindat ManualAdd a New PhotoRate PhotosLocality Edit ReportCoordinate Completion ReportAdd Glossary Item
Mining CompaniesStatisticsUsersMineral MuseumsMineral Shows & EventsThe Mindat DirectoryDevice SettingsThe Mineral Quiz
Photo SearchPhoto GalleriesSearch by ColorNew Photos TodayNew Photos YesterdayMembers' Photo GalleriesPast Photo of the Day GalleryMineral Photography

Calcite from Silesia, Czech Republic/Germany/Poland

Czech Republic
 
 • Moravian-Silesian Region
  • Bruntál District
Kruťa, T.: Mineralogické poměry na ložisku barevných kovů, železných rud a barytu v Horním Benešově ve Slezsku. Časopis Moravského musea v Brně, Vědy přírodní, 1958, roč. 43, s. 5-38.
Kruťa, T., Paděra, K., Pouba, Z., Sládek, R.: Die Mineralienparagenese in dem Mittleren Teile des Altvatergebirge (Hrubý Jeseník, Hohes Gesenke, ČSSR). Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales, 1968, vol. 53, p. 5-80.
Kruťa, T.: Mineralogický výzkum ve Slezsku v letech 1964-1965. Acta Musei Silesiae, series A, 1965, vol. XIV, s. 131-136.
   • Vrbno pod Pradědem
Pauliš, P.: Nejzajímavější mineralogická naleziště Moravy a Slezska. Kutná Hora: Kuttna, 2001, s. 91
  • Frýdek-Místek District
Skupien, P.: Nová lokalita minerálů hornin těšínitové asociace. Minerál, 2004, roč. 12, č. 2, s. 87-90.
   • Kunčice pod Ondřejníkem
Kudělásek, V., Mandour, M. A., Matýsek, D.: Výskyt witheritu a barytu v těšínitických horninách na lokalitě Kunčice pod Ondřejníkem. Časopis pro mineralogii a geologii, 1989, roč. 34, č. 2, s. 205-207.
I.Vašina(April 2011)-classic calcite in limestone.
   • Třinec
Kruťa, T.: Mineralogický výzkum ve Slezsku v roce 1958. Přírodovědný časopis Slezský, 1959, roč. 20, č. 3, s. 367-381.
Pauliš, P.: Nejzajímavější mineralogická naleziště Moravy a Slezska. 1. vyd. Kutná Hora: Kuttna, 2001, s. 94-95.
Rusek P., Valošek Č.: Zpráva o výsledku mineralogicko-geologických pochůzek v okrese Karviná a Frýdek Místek (Část 20., květen-červen 1965). Zprávy Okresního muzea v Českém Těšíně, 1965, č. 35, s. 7-10.
Valošek Č.: Zpráva o výsledku mineralogicko-geologických pochůzek v okrese Frýdek Místek (část 25, 1971). Zprávy Okresního muzea v Českém Těšíně, 1972, č. 43, s. 7-8.
Kudělásek, V., Matýsek, D., Klika, Z.: Výskyty datolitu v oblasti hornin těšínitové asociace. Časopis pro mineralogii a geologii, 1987, roč. 32, č. 2, s. 169-175.; Matýsek D., Jirásek J., Skupien P, Thomson S.N.: The Žermanice sill: new insights into the mineralogy, petrology, age, and origin of the teschenite association rocks in the Western Carpathians, Czech Republic. International Journal of Earth Sciences, doi: 10.1007/s00531-018-1614-x.
  • Karviná District
   • Český Těšín
Valošek Č.: Zpráva o výsledku mineralogicko-geologických pochůzek v okrese Karviná (část 21, 1966). Zprávy Okresního muzea v Českém Těšíně, 1966, č. 36, s. 9.
Rusek P., Valošek Č.: Zpráva o výsledku mineralogicko-geologických pochůzek v okrese Karviná a Frýdek Místek (Část 20., květen-červen 1965). Zprávy Okresního muzea v Českém Těšíně, 1965, č. 35, s. 7-10.
Valošek Č.: Zpráva o výsledku geologicko-mineralogických pochůzek v okrese Český Těšín (srpen - prosinec 1958; 12. část). Zprávy Okresního muzea v Českém Těšíně, 1959, č. 22.
Rusek P., Valošek Č.: Zpráva o výsledku geologicko-mineralogických pochůzek v okr. Karviná a Frýdek-Místek (květen-srpen 1960; 15. část). Zprávy Okresního muzea v Českém Těšíně, 1960, č. 26.
   • Orlová
Jirásek, J., Osovský, M. (2012): Millerit a další minerály z pelosideritových konkrecí z dolu ČSA u Karviné (Česká republika). – Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 97, 2, 69–75.
   • Prostřední Bludovice
Kruťa, T.: O nerostech, nerostných surovinách a předních nalezištích ve Slezsku. Přírodovědecký sborník (Sborník Přírodovědecké společnosti v Ostravě), 1949, roč. 10, s. 281-69.
Kruťa, T.: O nerostech, nerostných surovinách a předních nalezištích ve Slezsku. Přírodovědecký sborník (Sborník Přírodovědecké společnosti v Ostravě), 1949, roč. 10, s. 281-69.
  • Nový Jičín District
   • Odry
Novák, J.: Topografie dolování a výskytu rud v rudním revíru Fulnek – Odry. Sborník Geologického průzkumu Ostrava, 1978, r. 9, s. 65-77.
Novák, J.: Ložiska olověných rud v kulmu Nízkého Jeseníku. Sborník Geologického průzkumu Ostrava, 1976, r. 4, č. 11, s. 185–188.
  • Opava District
   • Budišov nad Budišovkou
    • Svatoňovice
Staněk, S.: Studium pruhu štípatelných jílových břidlic (Svatoňovice, okr. Opava). Časopis Slezského muzea, series A: vědy přírodní, 1990, roč. 39, č. 2, s. 153-173.
Mátl, V.: Ložiska sádrovce opavské pánve. Geologický průzkum, 1981, č. 12, s. 346-350.
Kruťa, T.: Metalogenetické poměry v kulmských sedimentech na slezské straně Nízkého Jeseníku. Časopis Moravského musea v Brně, 1957, roč. 42, s. 5-16.
   • Vítkov
Klomínský, J.: Nový výskyt chalkopyritu v severomoravském kulmu. Přírodovědný časopis Slezský, 1960, roč. 21, č. 1, s. 122-123.
    • Lhotka
Vinš, V.: Recentní sintry a krápníky z břidlicových dolů u Nových Těchanovic. Přírodovědecký sborník Ostravského kraje, 1958, roč. 19, č. 1, s. 153.
  • Ostrava-City District
   • Muglinov
Jirásek J., Matýsek D. (2018) Revize harmotomu z terciérního neovulkanitu z Ostravy-Muglinova. Bull Mineral Petrolog 26(2): 149-153.
 • Olomouc Region
  • Jeseník District
Kruťa, T.: Nerostný výzkum ve Slezsku v roce 1955. Přírodovědecký sborník Ostravského kraje, 1956, roč. 17, č. 1, s. 125-146.
Losos, Z., Fojt, B., Hladíková, J.: Mineralogická charakteristika sulfidického zrudnění u České Vsi u Jeseníku. Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Purk. Brun., 1986, vol. 16, No. 3 Geologica, s. 143-170.
   • Javorník
Sejkora, J. et al. (2016): Se and Cu mineralization from Bilá Voda near Javornik (Czech Republic). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 24, 161-177 (in Czech with English abstract).
    • Horní Hoštice
Zimák, J.: Mineralogie železných rud na historickém ložisku Horní Hoštice v Rychlebských horách (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 2008, vol. 16, 2, 238-242.
Pauliš, P., Novák, F., Ševců, J.: Sekundární minerály z uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách. Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, 2004, roč. 89, s. 121 - 138.
Sejkora, J.: Uranové ložisko Zálesí v Rychlebských horách. Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 1994, roč. 2, s. 105-110.
   • Lipová-lázně
Kruťa, T.: Další příspěvek k poznání zrudnění v Rychlebských horách. Časopis Moravského musea v Brně, Vědy přírodní, 1952, roč. 37, s. 69-87.
Toegel, V., Šrom, R.: Olovnaté a měďnaté zrudnění na lokalitě Lipová-lázně v lomech na Smrčníku. Minerál, 2006, roč. 14, č. 2, s. 117-124.
Kruťa, T. Slezské nerosty a jejich literatura ; Kruťa, T.: Nerostný výzkum ve Slezsku v roce 1954. Přírodovědecký sborník Ostravského kraje, 1955, roč. 16, č. 1, s. 125-138.
   • Vápenná
Kruta, T.: Mineralogicke a loziskove pomery v Lesni Ctvrti u Vapenne ve Slezsku. Acta Musei Moraviae, Scientiae Geologicae, 1961, roč. 46, s. 5 - 20.
Vlastimil Toegel (2013) Drahokamy kolem nás - Lokality sběru minerálů v Česku a na Slovensku pro začátečníky i pokročilé. Rubico p.123-128
   • Zlaté Hory
Nepejchal M., Dolníček Z., Fojt B., Mičudová K. (2013): Zlato historického důlního díla „Anna“ – Zlaté Hory v Jeseníkách. – Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 98, 2, 25–37.
    • Horní Údolí (Obergrund)
Novotný, P.: Minerály žil alpského typu v severovýchodní části Českého masivu. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 2004, č. 281, s. 13-63.
Kruťa, T.: O nerostech, nerostných surovinách a předních nalezištích ve Slezsku. Přírodovědecký sborník (Sborník Přírodovědecké společnosti v Ostravě), 1949, roč. 10, s. 281-69.
Novotný, P.: Minerály žil alpského typu v severovýchodní části Českého masivu. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 2004, č. 281, s. 13-63.
   • Žulová
Kruťa, T.: O nerostech ze Žulové (Frýdberka) ve Slezsku. Časopis Slezského musea, series A: vědy přírodní, 1951, roč. 1, č. 1. s. 33 – 57.
    • Nýznerov
Fojt, B. et al.: Paragenetická studie měďnorudného výskytu "Stříbrník" u Nýznerova. Čas. Slez. Muz. Opava (A), 1986, 35, s. 143-169.
    • Vojtovice (Woitzdorf)
Kruťa, T.: Nerostný výzkum ve Slezsku v roce 1954. Přírodovědecký sborník Ostravského kraje, 1955, roč. 16, č. 1, s. 125-138.; Kruťa, T.: Nerostný výzkum ve Slezsku v letech 1956-1957. Přírodovědecký sborník Ostravského kraje, 1957, 18, 543-571.
  • Šumperk District
   • Kouty nad Desnou
Novotný, P.: Minerály žil alpského typu v severovýchodní části Českého masivu. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 2004, č. 281, s. 13-63.
Germany
 
 • Saxony
  • Görlitz District
   • Görlitz
Witzke, T., Giesler, T. (2006) Neufunde und Neubestimmungen aus der Lausitz (Sachsen), Teil 1. Der Aufschluss (57), 91-112 Giesler, T., Tietz, O. (2014) Die Goldgrube von Görlitz – Bergbaugeschichte, historische Edelmetallbestimmungen sowie aktuelle Untersuchungen zur Geologie und Mineralogie. Berichte der Naturforschenden Gesellschaft der Oberlausitz (22), 101‒136
   • Neißeaue
Witzke, T. & Giesler, T. (2013): Seltene Phosphate und Vanadate von Emmerichswalde bei Görlitz/Sachsen. Mineralien-Welt 24 (2), 40-55
Poland
 
 • Lower Silesian Voivodeship
  • Bolesławiec County
   • Gmina Warta Bolesławiecka
    • Iwiny
Oszczepalski, S. (1999): Mineralium Deposita 34, 599-613.
  • Głogów County
KGHM Polska Miedź
  • Jawor County
   • Gmina Bolków
Paulo A., Salamon W. 1972: A note on freibergite, pyrargyrite and bournonite from Grudno, Lower Silesia. Mineralogia Polonica, vol. 3, 83-88
    • Mysłów
Grzegorz Słowik collection
    • Radzimowice
Siuda, R.: Złoże Stara Góra. Otoczak, vol. 26, p. 2-12.
1. R. Siuda, 2001 : New sulphate minerals from the Stara Góra oxidised zone, Radzimowice, Kaczawskie Mts., Mineralogical Society of Poland, Special Papers, vol 18, 186-188
Traube, H. (1888) Die Minerale Schlesiens [The Minerals of Silesia]. J.U. Kern's Verlag, Breslau, 286 pages [in German].
Traube, H. (1888) Die Minerale Schlesiens [The Minerals of Silesia]. J.U. Kern's Verlag, Breslau, 286 pages [in German].
   • Gmina Męcinka
Krzysztof Andrzejewski Collection
Krzysztof Andrzejewski Collection
   • Gmina Mściwojów
JANECZEK J., 1985: Typomorphic minerals of pegmatites of Strzegom-Sobótka Massif. Geologia Sudetica, 20 /2 (in Polish with English abstract).
Wołkowicz, K. (2015): On the Wądroże Wielkie quartz rock mineralization (Sudetes). Mineralogia Special Papers: 44: 112
SZEŁĘG E., CIURLA A., 2004: Preliminary data on Nb-Ta oxides in pegmatites from Strzegom-Sobótka Massif (Lower Silesia, Poland). Mineralogical Society of Poland - Special Papers, 24
  • Jelenia Góra County
   • Gmina Janowice Wielkie
Mochnacka, K., Banaś, M. (2000): Occurrence and genetic relationships of uranium and thorium mineralization in the Karkonosze-Izera Block (The Sudety Mts, SW Poland). Annales Societatis Geologorum Poloniae: 70: 137-150
   • Gmina Jeżów Sudecki
Lis, J., Sylwestrzak, H. (1986) Minerały Dolnego Śląska [Minerals of the Lower Silesia]. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 791 pages [in Polish].
    • Jeżów Sudecki
Lis, J., Sylwestrzak, H. (1986) Minerały Dolnego Śląska [Minerals of the Lower Silesia]. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 791 pages [in Polish].
Mochnacka, K., Banaś, M. (2000): Occurrence and genetic relationships of uranium and thorium mineralization in the Karkonosze-Izera Block (The Sudety Mts, SW Poland). Annales Societatis Geologorum Poloniae: 70: 137-150
   • Karpacz
Traube, H. (1888) Die Minerale Schlesiens. J.U. Kern's Verlag, Breslau, 286 pages [in German].
Hoehne, K. (1936) Über einige Arsen-, Nickel-, Kobalt-, Silber-, Wismut- und Uranerzführende Kalkspatgänge dre Grube Bergfreiheit zu Oberschmiedeberg im Riesengebirge. Chemie der Erde, 10.; Komotauer, S.K. (1983) Mineralarten im Bild: Calcit, Kalkspat, CaCO3. Mineralien-Magazin, 9/1983, 392-400.
Mochnacka, K., Banaś, M. (2000): Occurrence and genetic relationships of uranium and thorium mineralization in the Karkonosze-Izera Block (The Sudety Mts, SW Poland). Annales Societatis Geologorum Poloniae: 70: 137-150
Mochnacka, K., Banaś, M. (2000): Occurrence and genetic relationships of uranium and thorium mineralization in the Karkonosze-Izera Block (The Sudety Mts, SW Poland). Annales Societatis Geologorum Poloniae: 70: 137-150; Traube, H. (1888) Die Minerale Schlesiens. J.U. Kern's Verlag, Breslau, 286 pages [in German].
Łukasz Kruszewski (visual identification; pers. comm. with collectors)
Lis, J., Sylwestrzak, H. (1986): Minerały Dolnego Śląska. Instytut Geologiczny, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 791 pp. Łukasz Kruszewski (pers. comm., to be updated; pXRF & visual identification)
   • Szklarska Poręba
www.geo.uw.edu.pl/PTMINSP/2004/085.pdf.
    • Szklarska Poręba-Huta
Eligiusz Szełęg private collection
  • Kamienna Góra County
   • Gmina Kamienna Góra
    • Czarnów
Kuba Kornaga photo & collection, photo id 912771
    • Krzeszów
Kuba Kornaga collection & photo, photo id 968579
    • Rędziny
Domańska, J.: Rędziny. Otoczak, nr. 29, p. 38-52.
   • Gmina Lubawka
    • Okrzeszyn
Awdankiewicz et.al (2003) The Intra-Sudetic Basin – a Record of Sedimentary and Volcanic Processes in Late – to Post-Orogenic Tectonic Settin
   • Gmina Marciszów
    • Ciechanowice
     • Ciechanowice field (Eastern field)
Siuda R., Kruszewski Ł. & Gołębiowska B. 2010: New data on some silver and mercury minerals from the Miedzianka- Ciechanowice deposit (Rudawy Janowickie Mts, Western Sudetes, Poland) – preliminary report. Mineralogia - Special Papers, vol. 37, 106
Lis, J., Sylwestrzak, H. (1986) Minerały Dolnego Śląska [Minerals of the Lower Silesia]. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 791 pages [in Polish].
Siuda, R. (2004) Wieściszowice. Otoczak, No.31, 58-65.
Balcerzak , E., Dobrzyński , D., Parafiniuk, J. (1992) Wpływ Przeobrażeni Mineralnych na Skład chemiczny wód w Strefie Wietrzenia Łupków Pirytonośnych w Wieściszo Wicach, Rudawy Janowickie, Sudety Zachodnie, Polska. Annales Societatis Geologorum Poloniae, vol. 62, 75 - 93.
  • Kamienne Mountains
Awdankiewicz, M., Awdankiewicz, H. (2015): Variable post-magmatic mineral assemblages and bulk-rock chemistry of the Góry Suche Rhyolitic Tuffs (Permian, the Intra-Sudetic Basin, SW Poland). Mineralogia Special Papers: 44: 19
  • Kłodzko County
   • Gmina Lądek-Zdrój
    • Lutynia
Szełęg E., Janeczek J., 2008: New occurrences of wulfenite in the Polish Sudetes. Mineralogia - Special Papers, 32.
   • Gmina Nowa Ruda
    • Bożków
Lis, J., Sylwestrzak, H. (1986) Minerały Dolnego Śląska [Minerals of the Lower Silesia]. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 791 pages [in Polish].
    • Dzikowiec
Krzysztof Andrzejewski Collection
    • Jugów
Lis, J., Sylwestrzak, H. (1986) Minerały Dolnego Śląska [Minerals of the Lower Silesia]. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 791 pages [in Polish].
    • Nowa Wieś Kłodzka
Kaluza A. 1818 - Übersicht der Mineralien Schlesiens und Glatz nebst ihren Fundorten und vielen neuen Höhenmesungen, auf 4 Karten dargestellt. Kreuzer & Scholz, Breslau Fiedler H. 1863 - Die Mineralien Schlesiens mit Berücksichtigung der angrenzenden Länder. Breslau
    • Przygórze
     • Bolesław Mine
Kruszewski, Ł., Ciesielczuk, J., Misz-Kennan, M. (2012): What have meteorites to do with coal fires? A case of Upper and Lower Silesian Basins. Mineralogia Special Papers 40: 28-30
Łukasz Kruszewski PXRD & EPMA data (2018).
    • Wolibórz
Hoehne K. (1942) - Hydrothermale Vererzungen im Gefolge der Waldenburger Porphyrdurchbruecke. Z. Prakt. Geol. Halle, 50 (3), pp. 30-36
   • Gmina Radków
Dathe E. 1904 - Erläuterungen zur Geologischen Karte von Preussen und benachbarten Bundesstaaten. Lieferung 115, Gradabteilung 76, No. 25. Blatt Wünschelburg; Herausgegeben von Preußische Geologische Landesanstalt und Bergakademie
   • Gmina Stronie Śląskie
    • Kletno
Eligiusz Szełęg collection
Gil, G.; Gunia, P.; Barnes, J.D.; Szymański, M.; Jokubauskas, P.; Kalbarczyk-Gil, A.; Bagiński, B. (2020) Origin of Talc and Fe-Ti-V Mineralization in the Kletno Deposit (the Śnieżnik Massif, SW Poland). Minerals 10, 13.
   • Kłodzko
L Kruszewski collection
   • Nowa Ruda
Eligiusz Szełęg private collection
Kapuscinski T. 1992 - On the occurence of stilbite in gabbro of the Nowa Ruda massif, Lower Silesia. Mineralogia Polonica vol.23 nr2 Andrzejewski K. (1993) Szczelinowa mineralizacja hydrotermalna w skałach gabrowo-diabazowych KWK Nowa Ruda. Archiwum Uniwersytetu Slaskiego
Andrzejewski K. (1993) Szczelinowa mineralizacja hydrotermalna w skałach gabrowo-diabazowych KWK Nowa Ruda. Archiwum Uniwersytetu Slaskiego
Eligiusz Szełęg private collection
Ciesielczukk, J., Kruszewski, Ł., Fabiańska, M.J., Misz-Kennan, M., Kowalski, A., Mysza, B., 2014: Efflorescences and gas composition emitted from the burning coal-waste dump in Słupiec, Lower Silesian Coal Basin, Poland. Proceedings of the International Symposium CEMC 2014, Skalský Dvůr, April 23-26th, 26-27
Heflik W., Zabinski W. 1970 - A study of saussuritized gabbro from Słupiec (Lower Silesia). Prace Mineralogiczne Kom. Nauk. PAN Oddział Krakow T..23
  • Legnica County
  • Lubań County
   • Gmina Leśna
B.Banasiak & B.Birecka specimen. Praszkier, T., Teekiela, Ł. (2019) Minerals from Grabiszyce, Poland. Wydawca: Wystawy, Minerałów, Warsaw, 81 pages.
   • Gmina Lubań
Weiss, E. (1878): Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft 31, 800.
[var. Iron-bearing Calcite] Oszczepalski, S. (1999): Mineralium Deposita 34, 599-613.
   • Gmina Lubin
  • Lwówek Śląski County
   • Gmina Lwówek Śląski
Praszkier, T., Bogdanski, J. & Siuda, R. (2011): Agates from Płóczki Górne, Lower Silesia, Poland. Warszawa 2011,Published by Spirifer Geological Society. 200p.
   • Gmina Mirsk
    • Kamień
Lis, J., Sylwestrzak, H. (1986) Minerały Dolnego Śląska [Minerals of the Lower Silesia]. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 791 pages [in Polish].
  • Orlica-Śnieżnik Dome
Ferrero, S., Ziemann, M.A., Angel, R.J., O'Brien, P.J., Wunder, B. (2015): Kumdykolite, kokchetavite, and cristobalite crystallized in nanogranites from felsic granulites, Orlica-Śnieżnik Dome (Bohemian Massif): not evidence for ultrahigh-pressure conditions. Contributions to Mineralogy and Petrology: 171(3): 2-13
  • Świdnica County
   • Gmina Strzegom
    • Strzegom
[var. Manganese-bearing Calcite] Chabros E., Dzierżanowski P., Kozłowski P. 2002: Post-magmatic rare-earth-element mineralisation in the granitoid Strzegom Massif, SW Poland. Mineralogia Polonica, vol. 20, 71-73
Ivan A. Novikov
Janeczek J., Kozłowski K., Żaba J. (1991) - Zbieramy minerały i skały. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
   • Gmina Świdnica
    • Pogorzała
Lis, J., Sylwestrzak, H. (1986): Minerały Dolnego Śląska. Instytut Geologiczny, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 791 pp.
   • Świebodzice
Kulczyński M. & Burliga S. 2003: EPIMETAMORPHIC COMPLEX FROM PEŁCZNICA (NE PART OF ŚWIEBODZICE DEPRESSION) – REMARKS ON PETROLOGY AND TECTONOMETAMORPHIC HISTORY. Mineralogical Society of Poland - Special Papers, vol. 23, pp. 108-110
  • Świeradów Zdrój area
   • Garby Izerskie Mountains
KARWOWSKI Ł., KRACZKA J., PIECZKA A., ŻABIŃSKI W., 1996: Vesuvianite from the Garby Izerskie Mt., Lower Silesia, Poland. Miner. Polon., 27 (2), 23-31.
  • Wałbrzych City
   • Julia mine
Lis, J., Sylwestrzak, H. (1986) Minerały Dolnego Śląska [Minerals of the Lower Silesia]. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 791 pages [in Polish].
   • Nowe Miasto
Krawczyńska-Grocholska H., Grocholski W. 1957 - Młodopaleozoiczny wulkanizm południowo-wschodnich okolic Wałbrzych Acta Geologica Polonica Vol. VIII P.1-23
   • Podgórze
Lis, J., Sylwestrzak, H. (1986) Minerały Dolnego Śląska [Minerals of the Lower Silesia]. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 791 pages [in Polish].
   • Sobięcin
Lis, J., Sylwestrzak, H. (1986) Minerały Dolnego Śląska [Minerals of the Lower Silesia]. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 791 pages [in Polish].
  • Wałbrzych County
   • Boguszów-Gorce
Lis, J., Sylwestrzak, H. (1986) Minerały Dolnego Śląska [Minerals of the Lower Silesia]. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 791 pages [in Polish].
   • Gmina Czarny Bór
    • Grzędy
Awdankiewicz M. & Szymański M. 2009: New data on the structure, emplacement mode and post-magmatic alteration of the Grzędy trachyandesites (Lower Permian), the Intra- Sudetic Basin. Mineralogia - Special Papers, vol. 34, p. 11
   • Gmina Walim
    • Dziećmorowice
Muszer A., Szuszkiewicz A., Łobos K. 2006: New occurence of clausthalite (PbSe) in the Sudetes (SW Poland). Mineralogia ; Muszer A., Szuszkiewicz A., Łobos K. 2006: New occurence of clausthalite (PbSe) in the Sudetes (SW Poland). Mineralogia Polonica, vol. 37., no. 2, 123-132
   • Stare Bogaczowice
    • Jabłów
Leopold von Buch 1802 - Geognostische Beobachtungen auf Reisen durch Deutschland und Italien. I. Entwurf einer geognostischen Beschreibung von Schlesien ; Erster Band. Bei Haude und Spener, Berlin P.320 (S.63-64)
  • Wrocław County
   • Gmina Kobierzyce
Ł. Kruszewski PXRD & pXRF data (paper in preparation)
   • Gmina Sobótka
    • Nasławice
DUBIŃSKA E., 1995: Rodingites of the eastern part of Jordanów-Gogołów serpentynite massif, Lower Silesia, Poland. Can. Mineral., 33, 585-608.GALUSKIN E., SZEŁĘG E., 2003: The first finding of Ag-amalgamates in rodingites (Nasławice, Lower Silesia, Poland). Mineralogical Society of Poland - Special Papers, Vol. 22.
  • Ząbkowice Śląskie County
   • Gmina Bardo
    • Bardo
Mikulski, S. Z. (2005, January). The telluride mineralization event (s) within the late-variscan gold deposits in the western Sudetes (NE part of the Bohemian massif, SW Poland). In Mineral Deposit Research: Meeting the Global Challenge (pp. 1415-1418). Springer Berlin Heidelberg.
   • Gmina Stoszowice
    • Grodziszcze
Eligiusz Szełęg Collection
   • Gmina Złoty Stok
    • Złoty Stok
     • Szlakowa Dolina
      • Złoty Jar
Mikulski, S. Z. (2013). Gold mineralization within contact-metamorphic and shear zones in the" Złoty Jar" quarry the Złoty Stok As-Au deposit area (Sudetes). Geological Quarterly, 40(3), 407-442.
  • Zgorzelec County
   • Gmina Zgorzelec
Wajsprych B. 2008: Tectonic meaning of the jadeite-blueschist, ophiolite, and radiolarite exotics in flysch-mélange succession of the Western Kaczawa Complex (the Sudetes). Mineralogia - Special Papers, vol. 32, p. 164-165; Wajsprych, B., & Achramowicz, S. (2003). On the new wildflysch-to-flysch, blueschist-rich Lower Visean succession of the Western Sudetes (SW Poland). In Annales Societatis Geologorum Poloniae (Vol. 73, No. 2, pp. 123-137).
  • Złotoryja County
   • Gmina Pielgrzymka
Krzysztof Andrzejewski collection
   • Gmina Świerzawa
    • Biegoszów
K.Andrzejewski Collection
    • Lubiechowa
Michalik, M. (1991): Morphology of celadonite aggregates in melaphyres from Lubiechowa (North-Sudetic depression). Mineralogia Polonica. 22, 51-60
    • Nowy Kościół
Krzysztof Andrzejewski Collection
Found by students University of Wroclaw per Dagmara Lesiow.
   • Gmina Złotoryja
    • Wilków
Krzysztof Andrzejewski Collection
Krzysztof Andrzejewski Collection; Smulikowski, K., & Kozłowska-Koch, M. (1984). Basaltoids of Wilcza Góra near Złotoryja (Lower Silesia) and their enclosures. Archiwum Mineralogiczne, 40(1), 53-101. Kozłowska-Koch, M. (1981). Petrography of ultramafic nodules in the nephelinites from Księginki near Lubań (Lower Silesia). Archiwum Mineralogiczne, 37(1), 33-56. Matusiak-Małek, M., Puziewicz, J., Ntaflos, T., Grégoire, M., Kukuła, A., & Wojtulek, P. M. (2017). Origin and evolution of rare amphibole-bearing mantle peridotites from Wilcza Góra (SW Poland), Central Europe. Lithos, 286, 302-323.
   • Wojcieszów
http://przyrodniczo.pl/cenne-tereny/kamieniolom-gruszka/
Personally collected by Piotr Zając in 2008 and 2010
   • Złotoryja
K.Andrzejewski Collection
 • Opole Voivodeship
  • Głubczyce County
   • Gmina Kietrz
Wróbel 2007, Geodiversity protection of worked-out quarries after basalt exploitation on the example on Nowa Cerekiew
  • Krapkowice County
   • Gmina Gogolin
    • Gogolin
Traube, H. (1888) Die Minerale Schlesiens. J.U. Kern's Verlag, Breslau, 286 pages [in German].
   • Gmina Krapkowice
Traube, H. (1888) Die Minerale Schlesiens. J.U. Kern's Verlag, Breslau, 286 pages [in German].
   • Gmina Zdzieszowice
CHODYNIECKA (1967) Bazalt z Góry Św. Anny NIEDŹWIEDZKI, ZARANKIEWICZ (2007) Zanim Góra Św. Anny wynurzyła się z morza. Skamieniałości, jaskinie i drogie kamienie wokół sanktuarium św. Anny. (Przewodnik geologiczny)
    • Żyrowa
Niedźwiedzki R - Kamienne skarby Ziemi Annogórskiej (Przewodnik geologiczny)
  • Nysa County
   • Gmina Głuchołazy
Szełęg E., 2002: Na-meionite (scapolite group) from pegmatite vein of the Sławniowice (Eastern Sudetes, Poland). Miner. Polon., Vol. 33, No 1; Szełęg, E. (2002) Na-meionite (scapolite group) from pegmatite vein of the Sławniowice (Eastern Sudetes, Poland). Miner. Polon., Vol. 33, No 1
Jęczmyk B. (1956) Aksynit z rejonu Głuchołaz
  • Opole City County
(Jaremski 2010, Influence of moisture changes on physico-chemical processes and geotechnical parameters in soft rocks)
  • Opole County
   • Gmina Niemodlin
    • Gracze
W. Szeliga, Mineralogical Society of Poland, Special Papers, 2004, V 24, pp. 369-372.
W. Szeliga, Mineralogical Society of Poland, Special Papers, 2003, V 23, pp. 166-168.
  • Strzelce County
   • Gmina Izbicko
Traube, H. (1888) Die Minerale Schlesiens. J.U. Kern's Verlag, Breslau, 286 pages [in German].
    • Otmice
JMK'2011
Niedźwiedzki 2012, Kamienne skarby Ziemi Annogórskiej
Niedźwiedzki R - Kamienne skarby Ziemi Annogórskiej (Przewodnik geologiczny)
   • Gmina Jemielnica
    • Centawa
JMK'2011
   • Gmina Leśnica
Niedźwiedzki R - Kamienne skarby Ziemi Annogórskiej (Przewodnik geologiczny)
    • Góra Świętej Anny
Góra Św. Anny 2007, Na ścieżce „Wokół Góry Św. Anny”
Roemer, C.F. (1870) Geologie von Oberschlesien: Erläuterungen + 50 Tafeln [Geology of Upper Silesia: Explanations + 50 panels]. Druck von R. Nischkowsky, Breslau, 587 pages.
   • Gmina Strzelce Opolskie
    • Kalinów
Niedźwiedzki R. - Kamienne skarby Ziemi Annogórskiej (Przewodnik geologiczny)
    • Strzelce Opolskie
Kwiatkowski S., (2005) Origin of chert nodules from the Polish Muschelkalk, Middle Triassic Kostecka A.,(1972) Calcite paramorphs in the aragonite concretions
    • Szymiszów
Niedźwiedzki, R., Szulc , J., Zarankiewicz, M. (2012) Kamienne skarby Ziemi Annogórskiej. Przewodnik geologiczny. Wyd. Stowarzyszenie Kraina św. Anny. Krapkowice, 112 stron.
 • Silesian Voivodeship
  • Bielsko County
   • Gmina Jasienica
- Włodyka R. 2010: Hydrogarnets from picrite and teschenite sills in the Polish Western Carpathians. Mineralogia - Special Papers, vol. 37, pp. 116-117
  • Bytom City County
JMK'2019
Kruszewski, Ł. (2018)(?): Geochemical Behavior of Trace Elements in Upper and Lower Silesian Basin Coal-Fire Gob Piles, Poland. Coal and Peat Fires, vol. 5, xx-xx (in review/correction); Ł. Kruszewski EPMA/PXRD data
  • Cieszyn County
   • Wisła
Grzegorz Słowik collection
Szełęg, E., Metelski, P. & Janeczek, J (2012) The First Occurrence of Native Selenium in the Carpathians. Mineralogica-Petrographica, 94, 135. Abstract Series, Szeged, Vol. 7
  • Gliwice County
   • Knurów
Eligiusz Szełęg collection
Warchulski, R., Gawęda, A., Szopa, K. (2014): Secondary phases from the Zn-Pb smelting slags from Katowice – Piekary Śląskie area, Upper Silesia, Poland: a SEM – XRD overview. Mineralogia Special Papers: 42: 110-111
  • Katowice City County
   • Wełnowiec
Pierwoła, J., Ciesielczuk, J., Misz-Kennan, M., Fabiańska, M.J., Bielińska, A., Kruszewski, Ł., 2018. Structure and thermal history of the Wełnowiec dump, Poland: A municipal dump rehabilitated with coal waste. Int. J. Coal Geol., 197, 1–19.
  • Lubliniec County
Wiewióra, Wyrwicki (1977) Minerały ilaste triasu -górnego okolic Kluczborka ; Kornaga collection
  • Rybnik City County
   • Chwałowice
Visual ID - Ł. Kruszewski
  • Tarnowskie Góry County
   • Miasteczko Śląskie
    • Bibiela
Coppola, V., Boni, M., Gilg, A., and Strzelska-Smakowska, B. (2009): Mineralium Deposita 44, 559-580.
H.Traube (1888) Die Minerale Schlesiens
   • Tarnowskie Góry
JMK'2018
Eligiusz Szełęg collection
JMK'2019
  • Wodzisław County
   • Rydułtowy
    • ROW Ruch Rydułtowy Mine
Ł. Kruszewski PXRD and EPMA data
 
Mineral and/or Locality  
Mindat Discussions Facebook Logo Instagram Logo Discord Logo
Mindat.org is an outreach project of the Hudson Institute of Mineralogy, a 501(c)(3) not-for-profit organization. Public Relations by Blytheweigh.
Copyright © mindat.org and the Hudson Institute of Mineralogy 1993-2021, except where stated. Most political location boundaries are © OpenStreetMap contributors. Mindat.org relies on the contributions of thousands of members and supporters.
Privacy Policy - Terms & Conditions - Contact Us - Report a bug/vulnerability Current server date and time: January 22, 2021 03:17:14
Go to top of page