SUPPORT US. If mindat.org is important to you, click here to donate to our Fall 2019 fundraiser!
Log InRegister
Home PageAbout MindatThe Mindat ManualHistory of MindatCopyright StatusWho We AreContact UsAdvertise on Mindat
Donate to MindatCorporate SponsorshipSponsor a PageSponsored PagesMindat AdvertisersAdvertise on Mindat
Learning CenterWhat is a mineral?The most common minerals on earthInformation for EducatorsMindat ArticlesThe ElementsBooks & Magazines
Minerals by PropertiesMinerals by ChemistryAdvanced Locality SearchRandom MineralRandom LocalitySearch by minIDLocalities Near MeSearch ArticlesSearch GlossaryMore Search Options
Search For:
Mineral Name:
Locality Name:
Keyword(s):
 
The Mindat ManualAdd a New PhotoRate PhotosLocality Edit ReportCoordinate Completion ReportAdd Glossary Item
Mining CompaniesStatisticsUsersMineral MuseumsMineral Shows & EventsThe Mindat DirectoryDevice Settings
Photo SearchPhoto GalleriesNew Photos TodayNew Photos YesterdayMembers' Photo GalleriesPast Photo of the Day GalleryMineral Photography

Sphalerite from

Norway
 
 • Akershus
  • Bærum (Baerum)
Geological Survey of Norway. The ore database. Deposit Area 219 - 007. Fiskelaustjern skjerp.
Geological Survey of Norway. The ore database. Deposit Area 219 - 009. Markebekk skjerp 1
   • Slependen
Knut Eldjarn collection
 • Aust-Agder
  • Froland
   • Bøylestad Kobberverk
Norwegian Geological Survey (NGU): The Ore Database. Deposit Area 919 - 012. Bøylestad
Norges Geologiske Undersøkelse. Malmdatabasen. Skyttemyr. Forekomstområde 919 - 013
  • Risør
   • Søndeled
Breivik, H. (2001): Mineralene i Ravneberget pukkverk, Søndeled. Norsk Bergverksmuseum Skrift. 18: 31- 36
  • Vegårshei
Naik, M. S.; Griffin, W.L. & Cabri, L. J. (1976): Contribution to the mineralogy of Norway No. 62: (Co,Ni)SbS phases and argentian boulangerite in galena from Espeland, Norway. Norsk Geologisk Tidsskrift 56: 449-454
 • Buskerud
  • Drammen
Nordli, Ø. (1997): Ny E 134 Drammen- Nedre Eiker. Mineraler fra veiutbyggingen. STEIN 24 (3), 116-121
   • Konnerud
Goldschmidt, V.M. (1911): Die Kontaktmetamorphose im Kristianiagebiet . Videnskapsselskapets Skrifter. 1.Mat.-Naturv. Klasse 1911. No 1. Kristiania. 483p (p. 257)
Goldschmidt, V.M. (1911): Die Kontaktmetamorphose im Kristianiagebiet . Videnskapsselskapets Skrifter. 1.Mat.-Naturv. Klasse 1911. No 1. Kristiania. 483p (p.81-82)
Nilsen, Ø.J. (2002): Hvem skrev hva om Konnerudmineraler eller hva finnes av opplysninger rundt funnene. DG-nytt (Drammen Geologiforening). 21 (1): 15-17
Nilsen, Ø.J. (2002): Hvem skrev hva om Konnerudmineraler eller hva finnes av opplysninger rundt funnene. DG-nytt (Drammen Geologiforening). 21 (1): 15-17
Goldschmidt, V.M. (1911): Die Kontaktmetamorphose im Kristianiagebiet . Videnskapsselskapets Skrifter. 1.Mat.-Naturv. Klasse 1911. No 1. Kristiania
P. Andresen (2005), collected.
Knut Edvard Larsen collection
Pers. Com. T. Garmo in Geologisk Museum. Interne notater 1961-1990. Published by Geologisk Museums Venner, Oslo 1991, p 53-54
Knut Edvard Larsen collection
Knut Edvard Larsen Collection
Nilsen, Ø.J. (2002): Hvem skrev hva om Konnerudmineraler eller hva finnes av opplysninger rundt funnene. DG-nytt (Drammen Geologiforening). 21 (1): 15-17
    • Stordammen
Goldschmidt, V. M. (1911): Die Kontaktmetamorphose im Kristianiagebiet. Videnskapsselskapets Skrifter. 1.Mat.-Naturv. Klasse 1911. No 1. Kristiania. 483p
Nilsen, Øyvind Juul (1993): Konnerudområdets sekundærmineraler. STEIN 20 (1), 12-21
  • Flesberg
Geological Survey of Norway (NGU): The Ore database. 631 - 003. Grøsli. (Updated 25.nov.2010).
   • Svene
Larsen, K.E. (2016): Noen funn av mineraler i Norge 2015-2016. Norsk Mineralsymposium 2016: 127-135
   • Vinoren Silver Mine Field
    • Vinoren Southern Mines
Larsen, A.O. et al.(2005): Heulandite-Ba, a new zeolite species from Norway. European Journal of Mineralogy, 17, 143-153; Nordrum, F.S. (2009): Nyfunn av mineraler i Norge 2008-2009. Stein 36 (2): 6-17
Nordrum, F.S. (2002): Nyfunn av mineraler i Norge 2001-2002. STEIN 29 (2): 4-10
  • Hurum
   • Grimsrudbukta area
Knut Eldjarn Collection
   • Sætre
Knut Eldjarn collection
  • Kongsberg
Norges Geologiske Undersøkelse. Malmdatabasen. Forekomstområde 604 - 082. Ertstjern.[10.aug.2010]
Norges Geologiske Undersøkelse. Malmdatabasen. Forekomstområde 604 - 083. Hinteløkken
Norges Geologiske Undersøkelse. Malmdatabasen. Forekomstområde 604 - 050. Kisgruva.
   • Kjennerudvannet
Norges Geologiske Undersøkelse. Malmdatabasen. Forekomstområde 604 - 002. Ertstjern.[30.aug.2010]
Norges Geologiske Undersøkelse. Malmdatabasen. Forekomstområde 604 - 003. Rud. [30.aug.2010]
Norges Geologiske Undersøkelse. Malmdatabasen. Forekomstområde 604 - 042. Kopparvollane.
   • Overberget Mining Field
Bancroft, P., Nordrum, F.S. & Lyckberg, P.(2001): Kongsberg revisited. Mineralogical Record 32: 181-205
Nordrum, F.S.(1995): Mineralfunn på Kongsberg etter nedleggelsen av Sølvverket. Bergverksmuseets skrift nr 9 ,42-47
Savage, M. (2004): Sc-holdig titanite fra Haus Sachsen gruveområde, Kongsberg. Norsk Bergverksmuseum Skrift 28: 30-31
Neumann, H. (1944): Silver deposits at Kongsberg. Norges Geologiske Undersøkelse 162. 133p (P 58)
Norges Geologiske Undersøkelse. Malmdatabasen. Forekomstområde 604 - 084. Stalsbergtjern.
Norges Geologiske Undersøkelse. Malmdatabasen. Forekomstområde 604 - 087. Sulusåsen nord.(10.aug.2010)
Norges Geologiske Undersøkelse. Malmdatabasen. Forekomstområde 604 - 088. Sulusåsen sør.(20.feb.2009)
   • Underberget Mining Field
Neumann, H. (1985): Norges Mineraler. Norges geologiske Undersøkelse Skrifter 68, p 126
Norges Geologiske Undersøkelse. Malmdatabasen. Forekomstområde 604 - 043. Verlorne Sohn.
  • Lier
   • Lierskogen
Goldschmidt, V.M. (1911): Die Kontaktmetamorphose im Kristianiagebiet . Videnskapsselskapets Skrifter. 1.Mat.-Naturv. Klasse 1911. No 1. Kristiania, p 96
    • Gjellebekk
Goldschmidt, V.M. (1911): Die Kontaktmetamorphose im Kristianiagebiet . Videnskapsselskapets Skrifter. 1.Mat.-Naturv. Klasse 1911. No 1. Kristiania. p 257
Hausmann, J.F.L. (1811): Reise durch Skandinavien in den Jahren 1806 und 1807. Erster Theil. J.F. Römer Göttingen 1811, 381p. (p. 325-326)
Goldschmidt, V.M. (1911): Die Kontaktmetamorphose im Kristianiagebiet . Videnskapsselskapets Skrifter. 1.Mat.-Naturv. Klasse 1911. No 1. Kristiania.p 96-97
Goldschmidt, V.M. (1911): Die Kontaktmetamorphose im Kristianiagebiet . Videnskapsselskapets Skrifter. 1.Mat.-Naturv. Klasse 1911. No 1. Kristiania, p 100
Atle Michalsen photo & collection . photo- id 266752
Knut Edvard Larsen collection
   • Sylling
Goldschmidt, V.M. (1911): Die Kontaktmetamorphose im Kristianiagebiet. Videnskapsselskapets Skrifter. 1.Mat.-Naturv. Klasse 1911. No 1. Kristiania. p.93
   • Tranby
Goldschmidt, V.M. (1911): Die Kontaktmetamorphose im Kristianiagebiet . Videnskapsselskapets Skrifter. 1.Mat.-Naturv. Klasse 1911. No 1. Kristiania, p 96
  • Modum
   • Åmot
Goldschmidt, V.M. (1911): Die Kontaktmetamorphose im Kristianiagebiet. Videnskapsselskapets Skrifter. 1.Mat.-Naturv. Klasse 1911. No 1. Kristiania. 483p
Goldschmidt, V.M. (1911): Die Kontaktmetamorphose im Kristianiagebiet . Videnskapsselskapets Skrifter. 1.Mat.-Naturv. Klasse 1911. No 1. Kristiania. 483p
  • Nedre Eiker
Hurum, J.H.. (2004): Korsgårdsetergruvene, arsenkiskjerpene og Dammyr skjerp. In Hurum, J.H & Frøyland M. (eds) (2004): Nedre Eikers underjordiske skatter. Stein til nytte og glede. Editon by Nedre Eiker kommune. 251-254
Stensrud, S. (2004): Narverud gruver. In Hurum, J.H & Frøyland M. (eds) (2004): Nedre Eikers underjordiske skatter. Stein til nytte og glede. Editon by Nedre Eiker kommune. 173-177
Stensrud, S. (2004): Nikkerud gruver. In Hurum, J.H & Frøyland M. (eds) (2004): Nedre Eikers underjordiske skatter. Stein til nytte og glede. Editon by Nedre Eiker kommune. 221-223
   • Ryggkollen
Stensrud, S. (2004): Skjerp på magnetkis i Ryggkollen. In Hurum, J.H & Frøyland M. (eds) (2004): Nedre Eikers underjordiske skatter. Stein til nytte og glede. Editon by Nedre Eiker kommune. 193-204
  • Øvre Eiker
Geological Survey of Norway (NGU). The Ore database (Malmdatabasen). Deposit Area 624 - 019.
Norges Geologiske Undersøkelse. Malmdatabasen.Forekomstområde 624 - 052
   • Hamre
Goldschmidt, V.M. (1911): Die Kontaktmetamorphose im Kristianiagebiet. Videnskapsselskapets Skrifter. 1.Mat.-Naturv. Klasse 1911. No 1. Kristiania. 483p
   • Himsjø
Norges Geologiske Undersøkelse (NGU): Malmdatabasen, Forekomst 624 - 016
   • Holtefjell
Norges Geologiske Undersøkelse. Malmdatabasen. Forekomst 624 - 019
Geological Survey of Norway (NGU). The Ore database (Malmdatabasen). Deposit Area 624 - 053.
   • Kjennerudvannet
Larsen, K.E. (2002): Tur til Kjennerudvann. NAGS-Steintreffets turguide nr 1. (Unpublised collectors guide). 5p
  • Røyken
Johannes A. Dons (1977) Geologisk fører for Oslo-traktene. Universitetsforlaget. 91-93.
 • Telemark
  • Bamble
   • Tråk (Tråg)
Røsholt, B. (1967): The lead and zinc bearing veins at Tråk in southern Norway. Norges Geologiske Undersøkelse. 250B, 33-64
Røsholt, B. (1967): The lead and zinc bearing veins at Tråk in southern Norway. Norges Geologiske Undersøkelse. 250B, 33-64
Røsholt, B. (1967): The lead and zinc bearing veins at Tråk in southern Norway. Norges Geologiske Undersøkelse. 250B, 33-64
Røsholt, B. (1967): The lead and zinc bearing veins at Tråk in southern Norway. Norges Geologiske Undersøkelse. 250B, 33-64
Røsholt, B. (1967): The lead and zinc bearing veins at Tråk in southern Norway. Norges Geologiske Undersøkelse 250B, 33-64
Røsholt, B. (1967): The lead and zinc bearing veins at Tråk in southern Norway. Norges Geologiske Undersøkelse. 250B, 33-64
Røsholt, B. (1967): The lead and zinc bearing veins at Tråk in southern Norway. Norges Geologiske Undersøkelse. 250B, 33-64
Røsholt, B. (1967): The lead and zinc bearing veins at Tråk in southern Norway. Norges Geologiske Undersøkelse. 250B, 33-64
  • Drangedal
   • Tørdal
Larsen, A.O. (1982): Mineralene i Skarsfjell pegmatittbrudd, Tørdal. in Geologisk Museum. Interne notater 1961-1990. Published by Geologisk Museums Venner, Oslo 1991, p 101
  • Hjartdal
   • Mælefjelltunnelen
Knut Eldjarn collection
  • Kragerø
   • Valberg
Nordrum, F.S. Larsen, A.O. & Austrheim, H. (2000): Ni,Co-mineralizations in the Valberg quarry, Kragerø, South Norway: a progress report. Norsk Bergverksmuseum Skrift. 17: 64-70
  • Porsgrunn
   • Auenslandet
    • Sagåsen
Larsen, A. O. (ed.) (2010): The Langesundsfjord. History, geology, pegmatites, minerals. Bode Verlag Gmbh, Salzhemmendorf, Germany, 240 pp
Larsen, A. O. (ed.) (2010): The Langesundsfjord. History, geology, pegmatites, minerals. Bode Verlag Gmbh, Salzhemmendorf, Germany, 240 pp
   • Bassebu
Peter Andresen collection.
   • Eidanger
    • Bergsbygda
Weibye, P.C. (1848): Beiträge zur topographischen Mineralogie Norwegens. Archiv für Mineralogie, Geognosie, Bergbau und Hüttenkunde (C.J.B.Karsten und von Dechen) 22: 465-544
Weibye, P.C. (1848): Beiträge zur topographischen Mineralogie Norwegens. Archiv für Mineralogie, Geognosie, Bergbau und Hüttenkunde 22: 465-544 [p. 539]
   • Langangen
    • Kokkersvold E18 roadcuts
Raade, G., Åmli, R., Mladeck, H., Din. V. K., Larsen, A.O. & Åsheim, A. (1983): Chiavennite from syenite pegmatites in the Oslo Region, Norway. American Mineralogist. 68: 628-633
   • Langesundsfjorden
    • Risøya
Svein A.Berge observation 1992
    • Siktesøya
Larsen, A.O. & Raade, G. (1991): Gaidonnayite from the nepheline syenite pegmatite on Siktesøya in the southern part of the Oslo Region, norway. Norsk Geologisk Tidsskrift. 71: 303-306
   • Rønningen (Skredderrønningen)
Burvald, Ingulv (1993): To forekomster av nefelin-syenitt-pegmatitt i Telemark. STEIN 20 (3), 176-179
   • Slevolden
Burvald, Ingulv (1993): To forekomster av nefelin-syenitt-pegmatitt i Telemark. STEIN 20 (3), 176-179
  • Skien
Jamtveit B., Dahlgren S. and Austrheim H. (1997): High-grade contact metamorphism of calcareous rocks from the Oslo Rift, Southern Norway. American Mineralogist. 82 : 1241 - 1254
   • Fossum Iron Mines
Larsen, A.O. & Dahlgren, S. (2002): Ilvaite from the Oslo Graben, Norway. Neues Jahrbauch für Mineralogie. Monatsheft. 2002 (4): 169-181
Larsen, A.O. & Dahlgren, S. (2002): Ilvaite from the Oslo Graben, Norway. Neues Jahrbauch für Mineralogie. Monatsheft. 2002 (4): 169-181
Larsen, A.O. (1993): Gruver og skjerp i Skien. Stathelle 1993. 72p (pp. 44-45).
   • Vadretteskogen (Myrbakken)
Larsen, A.O. (1993): Gruver og skjerp i Skien. Stathelle 1993. 72p
 • Vestfold
  • Færder
   • Færder Islands
Andersen, F. (2017): Pegmatittganger og mineraler på Hoftøya og Langøya ved Færder i Ytre Vestfold. Norsk Mineralsymposium 2017: 69-75
  • Holmestrand
Nordrum, F. S. et al. (2000): Mineralfunn langs ny veitrasé for E-18 i Nordre Vestfold, Del 2: Strekningen fra Kjeksrød i Holmestrand til Kopstad i Våle. STEIN 27 (3), 4-15
  • Larvik
   • Brunlanes
Svein A. Berge collection/observation 1991.
   • Hedrum
    • Lågendalen
Oftedal, I. & Sæbø, P.Chr. (1963): Contributions to the mineralogy of Norway No.18. Classification of some Norwegian members of the Helvine group. Norsk Geologisk Tidsskrift 43, 405-409
Svein A. Berge collection/observation 1992.
Svein A. Berge collection/observation 1989.
    • Lysebo
Svein A. Berge collection/observation 1992.
S. A. Berge
Larsen, K. E. & Andersen, F. (2009): Mineralforekomster i den østlige delen av Siljan-Hvarnes plutonkompleks, sørvestre Vestfold. Norsk Bergverksmuseums Skrift, 41: 54-63
   • Kvelde
Brøgger, W. C. (1890): Die Mineralien der Syenitpegmatitgänge der südnorwegischen Augit-und Nephelinsyenite. Zeitschrift für Kristallographie und Mineral. 16, 663 pp [p.6]
   • Langesundsfjorden
Brøgger, W.C. (1890): Die Mineralien der Syenitpegmatitgänge der südnorwegischen Augit-und Nephelinsyenite. Zeitschrift für Kristallographie und Mineral.16. 663 pp (p. 6).
Knut Edvard Larsen observation may 2007 , visually identified
Svein A. Berge collection 1992
    • Barkevik area
Larsen, A. O. (ed.) (2010): The Langesundsfjord. History, geology, pegmatites, minerals. Bode Verlag Gmbh, Salzhemmendorf, Germany, 240 pp
Brøgger, W.C. (1890): Die Mineralien der Syenitpegmatitgänge der südnorwegischen Augit-und Nephelinsyenite. Zeitschrift für Kristallographie und Mineral.16. 663 pp (p.6); Larsen, A. O. (ed.) (2010): The Langesundsfjord. History, geology, pegmatites, minerals. Bode Verlag Gmbh, Salzhemmendorf, Germany, 240 p.
     • Kjeøya
Frode Andersen observation 1989
Larsen, A.O., Åsheim, A. & Gault, R.A. (2005): Ferrokentbrooksite (Brøggers xanthopite) from Skutesundskjær in the Langesundsfjord district, Norway. Norsk Bergverksmuseum Skrift, 30: 63-67
Knut Edvard Larsen collection # MM-2177
Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm collection # 18750256 (on a leucophanite pieces)
Brøgger, W.C. (1890): Die Mineralien der Syenitpegmatitgänge der südnorwegischen Augit-und Nephelinsyenite. Zeitschrift für Kristallographie und Mineral.16. 663 pp
    • Vesle Arøya
Brøgger, W. C. (1890): Die Mineralien der Syenitpegmatitgänge der südnorwegischen Augit-und Nephelinsyenite. Zeitschrift für Kristallographie und Mineral. 16, 663 pp (p.461)
Engvoldsen, T., Andersen, F., Berge, S. A. & Burvald, I. (1991): Pegmatittmineraler fra Larvik ringkompleks. STEIN 18 (1), 15-71; Larsen, A.O., Kolitsch, U., Gault, R.A. & Giester, G. (2010): Eirikite a new mineral species of the leifite group from the Langesundsfjord district, Norway. European Journal of Mineralogy. 22, 875–880
Bellezza, M., Franzini, F., Larsen, A. O., Merlino, S., Perchiazzi, N. (2004): Grenmarite, a new member of the götzenite-seidozerite-rosenbuschite group from Langesundsfjord district: definition and crystal structure. European Journal of Mineralogy, 16, 971-978.
   • Malerød
Collected by Peter Andresen, 2010.
Peter Andresen collection.
   • Tjølling
    • Klåstad
Svein A. Berge collection; Larsen, K.E. & Stensvold, B.K.(2015): Berylliummineraler og andre sjeldne mineraler i syenittpegmatitter i Skallist larvikittbrudd, Tjølling, Larvik, Vestfold. Norsk Mineralsymposium 2015, 47-56
   • Tvedalen
Larsen, A. O. (ed.) (2010): The Langesundsfjord. History, geology, pegmatites, minerals. Bode Verlag Gmbh, Salzhemmendorf, Germany, 240 pp
Svein A. Berge observation 1990
Peter Andresen collection, 2016.
Collection of Peter Andresen./ Nordrum, F. S. (2007): Nyfunn av mineraler i Norge 2006-2007. STEIN 34 (2), 14-26
Larsen, A. O. (ed.) (2010): The Langesundsfjord. History, geology, pegmatites, minerals. Bode Verlag Gmbh, Salzhemmendorf, Germany, 240 pp
Andresen, P. (2013): Gedigent bly og andre spennende mineraler fra en unik pegmatitt i Tvedalen. Norsk Bergverksmuseum Skrifter. 50, 83-87
Collection of OT Ljøstad.
Svein A. Berge collection/observation 1993.
Larsen, A. O.; Åsheim, A.; Raade, G. & Taftø, J. (1992): Tvedalite, (Ca,Mn)4Be3Si6O17(OH)4•3H2O, a new mineral from syenite pegmatite in the Oslo Region, Norway, American Mineralogist 77, 438-443
  • Re
   • Ramnes
Andersen, F. & Berge, S. A. (1994): Himberg pukkverk, Ramnes, Vestfold. STEIN 21 (2), 96-102
  • Sande
   • Rien
Brøgger, W. C., Schetelig, J. (1909) Sande zinkgrube nær Skoger st. ved gaarden Rien. Norges geologiske undersøkelse, Bergarkivet BA 624: 1-9
  • Sandefjord
   • Fokserød
Berge, S. A. & Larsen, A. O. (1980): Mineraler fra Sandefjordsområdet-IV. Granater. NAGS-nytt 7 (2): 21-24
   • Vesterøya
Berge, S.A., Larsen, K.E. & Andersen, F. (2011): Buer, Vesterøya, Sandefjord- en typelokalitet for et nytt mineral. Norsk Bergverksmuseum Skrift. 46: 49-56
Knut Edvard Larsen collection # MM-876
 
Mineral and/or Locality  
Mindat.org is an outreach project of the Hudson Institute of Mineralogy, a 501(c)(3) not-for-profit organization. Public Relations by Blytheweigh.
Copyright © mindat.org and the Hudson Institute of Mineralogy 1993-2019, except where stated. Most political location boundaries are © OpenStreetMap contributors. Mindat.org relies on the contributions of thousands of members and supporters.
Privacy Policy - Terms & Conditions - Contact Us Current server date and time: December 14, 2019 13:57:55
Go to top of page