Log InRegister
Home PageAbout MindatThe Mindat ManualHistory of MindatCopyright StatusWho We AreContact UsAdvertise on Mindat
Donate to MindatCorporate SponsorshipSponsor a PageSponsored PagesMindat AdvertisersAdvertise on Mindat
Learning CenterWhat is a mineral?The most common minerals on earthInformation for EducatorsMindat ArticlesThe ElementsBooks & Magazines
Minerals by PropertiesMinerals by ChemistryAdvanced Locality SearchRandom MineralRandom LocalitySearch by minIDLocalities Near MeSearch ArticlesSearch GlossaryMore Search Options
Search For:
Mineral Name:
Locality Name:
Keyword(s):
 
The Mindat ManualAdd a New PhotoRate PhotosLocality Edit ReportCoordinate Completion ReportAdd Glossary Item
Mining CompaniesStatisticsUsersMineral MuseumsMineral Shows & EventsThe Mindat DirectoryDevice Settings
Photo SearchPhoto GalleriesNew Photos TodayNew Photos YesterdayMembers' Photo GalleriesPast Photo of the Day GalleryMineral Photography

Mineral Photography Bilgi almak

16th Feb 2020 14:42 GMTSeyit ÖZERE

02715010015818639732436.jpg
Bu mineral ne olduğunu bulamadım? 
Görünüşü bir yumruk kadar siyah taş parçası, alttan ışık tutulduğunda resimdeki gibi kırmızı parlıyor. 

16th Feb 2020 19:06 GMTA. Mathauser

Where it is found? Did you any testing? Is it long wave UV or short? If long wave - it looks like sodalite, but it is NOT positive identification. Also, we need CLEAR pictures.

Nerede bulunur? Hiç test yaptın mı? Uzun dalga UV veya kısa mı? Eğer uzun dalga - sodalit gibi görünüyor, ama pozitif tanımlama değildir. Ayrıca, net resimlere ihtiyacımız var.16th Feb 2020 20:48 GMTSeyit ÖZERE

00265690015818820061889.jpg
Bu minerali İstanbul Rumeli feneri sahilinde buldum. Amatörüm mineraller hakkında bilgim yok, nasıl test yapılır bilmiyorum. 50 yaşındayım doğayı seviyorum, kendime değerli mineral bulmak ve facet kesim taş işlemeciliği hobi olarak seçtim. Anladığım kadarı ile değerli mineral Türkiye Marmara bölgesi bu konuda kısır bölge olarak görüyorum, özellikle Ege bölgesi ve Akdeniz bölgesi çok verimli görülüyor.

16th Feb 2020 20:57 GMTSeyit ÖZERE

02696450015818863778482.jpg
Madenci değilim Hafta içi İnternet üzerinden kaynak bakıyorum, hafta sonları arazi üzerinde yüzeysel bakıyorum. Türkiye İstanbul’da yaşıyorum, Bana yakın bölgeler Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul bölgelerinde arazi üzerinde mineral araştırıyorum, ne yazık bir şey bulmuş değilim. İnternet üzerinde Türk kaynaklar dürüst değil kayaçlar hakkında veri alamıyorum. Sadece İstanbul boğazını Karadeniz'e birleşen Rumeli feneri ve Riva'nın magmatik kayaçların olduğunu ve sahillerde fotoğrafta görülen mineralleri topladım.
50 yaşındayım doğayı seviyorum amacım amatör olarak değerli mineral bulmak ve faset kesim taş işlemeciliği hobi olarak seçtim. Anladığım kadarı ile değerli mineral Türkiye Marmara bölgesi bu konuda kısır bölge olarak görüyorum, özellikle Ege bölgesi ve Akdeniz bölgesi çok verimli görülüyor. İnternet'te Türk kaynakları yeterli ve dürüst değil bilgi çok zayıf.

16th Feb 2020 21:53 GMTKeith Compton Manager

You have a wide selection of quartz, agate, chalcedony pebbles

18th Feb 2020 14:45 GMTA. Mathauser

I agree with Keith, these are quartz pebbles of variety chalcedony and agate.

As of your second picture – if you don’t see any features, we too don’t see them. It is only dark object… Maybe rock, maybe glass or slag. We don’t have it in our hand, only you have it. We need clear pictures…

See these:
Yes, a lot of English, a lot of translation, but these pages are very useful - for you - and for us to trying to examine and put any sensible diagnosis at distance.

Turkey is not only rich in its history, but in minerals. https://www.mindat.org/loc-6062.html

There is no sodalite reported, but there are others potentially fluorescent minerals – like chalcedony or sphalerite, or glass/slag (both man-made objects), polished by sea waters.
Collecting them is a nice hobby, and we still learn - if we are 5 or 50 years old.

------

Ben Keith katılıyorum, bu çeşitli kuvars, kalsedon ve akik çakıl taşı.

İkinci resiminizden itibaren – herhangi bir özellik görmüyorsanız, biz de onları görmüyoruz, Sadece karanlık bir nesne… Belki kayadır, belki camdır ya da cürufdur. Elimizde değil, sadece sende. Net resimlere ihtiyacımız var...

Şunlara bakın:Evet, İngilizce bir sürü, çeviri bir sürü, ama bu sayfalar çok yararlıdır - sizin için - ve bizim için incelemek ve mesafe herhangi bir mantıklı tanı koymak çalışıyor.

Türkiye sadece tarihi açısından değil, mineraller açısından da zengindir. https://www.mindat.org/loc-6062.html

Sodalite rapor edilmedi, ama potansiyel olarak floresan mineraller de var - kalsedon veya sfalerit gibi, veya cam / cüruf (her ikisi de insan yapımı nesneler), deniz suları tarafından parlatılmış. Onları toplama güzel bir hobi, ve biz hala öğrenmek - biz 5 veya 50 yaşında iseniz.


 
Mineral and/or Locality  
Mindat.org is an outreach project of the Hudson Institute of Mineralogy, a 501(c)(3) not-for-profit organization. Public Relations by Blytheweigh.
Copyright © mindat.org and the Hudson Institute of Mineralogy 1993-2020, except where stated. Most political location boundaries are © OpenStreetMap contributors. Mindat.org relies on the contributions of thousands of members and supporters.
Privacy Policy - Terms & Conditions - Contact Us Current server date and time: April 9, 2020 02:44:25
Go to top of page